Algimantas Rusteika. Kova su korupcija – korupcionierių reikalas

propatria.lt nuotr. kaunoforumas.wordpress.com Vis girdim – Seimas įpareigojo Vyriausybę surasti lėšų, ministras rado lėšų. Pinigai...

propatria.lt nuotr.

Vis girdim – Seimas įpareigojo Vyriausybę surasti lėšų, ministras rado lėšų. Pinigai pas mus kaip grybai – eini per Seimo ar Vyriausybės menes, dairaisi ir randi. Jei žinai vietas, randi daugiau – paieškokime.

ES paramą dalina daugybė institucijų ir visos turi ką veikti. O kadangi pas mus daug agentų, tai daug ir dalinančių agentūrų: Aplinkos projektų valdymo agentūra, Centrinė projektų valdymo agentūra, Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, Būsto energijos taupymo agentūra, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Energetikos agentūra ir t.t. Ir visos gauna algas, atostoginius, kelionpinigius, dienpinigius, nakvynpinigius.

Paimkime tik vieną, mažą pinigų dalintojų darbo gabalėlį. Pasirodo, mes labai mėgstame kyšininkavimą ir valdžios sukčiavimą, todėl reikia mus išmokyti nepakantumo korupcijai. Ir tą gali padaryti tik valdžia per sau artimas NVO (NSO). Biurokratine paukščių kalba tai vadinama „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos, priemonė Nr. 10.1.2-ESFA-K-917“.

Priemonės finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija, t.y. duoda pinigų ir viskas, gavėjai – NVO (NSO). Veiklos tokios (paukščių kalba): „visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas“. Jeigu pačios NVO (NSO) kartais nesugebėtų šioje šaunioje veikloje dalyvauti, finansuojamas ir jų „institucinių gebėjimų stiprinimas“.

O tam, kad NVO (NSO) nekainuotų net pasirengimas pinigams siurbti, finansuojamas ir jų „pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir pristatymas suinteresuotoms institucijoms“. Jei, neduok Dieve, ir to būtų mažai, dar numatoma apmokėti ir už NVO (NSO) „atstovų kompetencijų, reikalingų šiems pasiūlymams parengti ir pristatyti, stiprinimą“.

Tiesiog pasigėrėkime ČIA.

Atsiverčiame erkių sąrašą – patvirtintos 48 paraiškos. Įkvepiantys projektų pavadinimai: „Būk pilietiškas ir atsakingas“(103 331 €), „Būsiu veikliu piliečiu” (99 985 €), „Aš irgi sprendžiu!”(100 000 €), „Būk pilietiškas ir aktyvus – 100 idėjų Lietuvai” (116 927 €) ir pan. O VšĮ „Socialinės atsakomybės centras” (2 darbuotojai) už 101 083 € pasišovė didinti nepakantumą korupcijai net tarp nuteistųjų.

Sąrašo viduryje, kad ne taip kristų į akis, puikuojasi ir Laisvės TV (2 darbuotojai), „už nepakantumo korupcijai stiprinimą“ apdovanota 114 000 €. Ir Laisvės TV tikrai šio sąrašėlio nepastebės ir nepaviešins, ar ne? O atspėkite iš trijų kartų, kas gavo 102 367 € už „nepakantumo korupcijai skatinimą ES paramos administravimo srityje“? Teisingai, vaikučiai – „ES paramos projektų vykdytojų asociacija“.

Ir viskas čia tvarkingai, biurokratine paukščių kalba surašyta. Štai, yra net toks „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas” (2 darbuotojai), kuris už 174 480 € sieks „didinti NVO įsitraukimo į viešojo valdymo sprendimų, susijusių su skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, aktyvumą bei kokybę“… Ir „šiems iššūkiams spręsti bus siekiama tobulinti socialinės politikos sistemą, kad ši įgalinantų skurdą patiriančius asmenis – suteiktų galimybes savarankiškai užsitikrinti pakankamas pajamas ir aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą“.

Nemanykit, yra numatyta ir projektų vykdymo stebėsena, patvirtinti rodikliai. Jau minėtos „ES paramos projektų vykdytojų asociacijos“ projekte numatyta pasiekti veiklos dalyvių skaičių 426, „įsisavinta“ jau 25 862 €, pasiektas skaičius 0. VšĮ „Pilietinė medija“ (1 darbuotojas) iš skirtų 105 087 € jau panaudojo 43 111 €, pagal projektą renginiuose turėjo dalyvauti 2440 žmonių, dalyvavo 0.

Nebevarginsiu – pasiskaitykit patys.

Tokie šiandien linksmieji skaitiniai apie tai, kaip įvairios „nevyriausybinių organizacijų“ siurbėlės minta ES fondų ir mūsų biudžeto syvais, kurių vis trūksta ir trūksta tai mokytojams, tai medikams, tai vaikučių vaistams nuo retų ligų.

Susiję

Įžvalgos 694575750814027911

Rašyti komentarą

5 komentarai

Anonimiškas rašė...

Deja, deja. Kiek tame pačiame ŠMM aplipusios kontorėlės "nusiurbia" jau metai-metus tiek ES, tiek valstybės lėšų, tai geriau nežinoti, nes arba nusigerti norisi, arba kam dar ryžtis. Jau senokai stebiu tą procesą. Schema daugmaž ta pati: darbui atlikti samdomi "juodadarbiai' iš šalies(dažnai tikri profesionalai). Jiems sumokama kokie 3-5 procentai nuo projekto sumos. Likusios lėšos yra suryjamos tų kontorėlių, prirašant visokio niekalo, kad susidarytų stora ataskaita. Atidirbta sistema, kad formaliai prie jų nekibtų, nors profesionalai mato, kad tai tikriausias grobstymas. Ar rasis kas tarp politikierių, kas bandys tą mėšlą kuopti? Ir kol neišsikuopsim, tol gyvensim aptekę tokiais parazitais.

Pikc rašė...

Berods, E. Girskis buvo labai taiklų pavadinimą tokioms kontoroms sukūręs - fondačiulpiai.

Anonimiškas rašė...

Fondačiulpiai, labai seksualus žodis, gal jiems visai patinka, geriau jau vadinti juos tikrais vardais, tai parazitai, jie minta tiesiai prisiurbę savo čiuptuvus.

Henrikas Miuleris rašė...

Mintis apie savižudybę - didelė paguoda : su ja sėkmingai išgyvenama ne viena niūri naktis.

Anonimiškas rašė...

Gerb.Rusteika, straipsnius rasykite i Pro Patria portala.Kazkam teisybe akis bado, del to portalas Tiesos.lt uzblokuotas nuo mitingo dienos.

item