Vytautas Vyšniauskas. Sistemingos patyčios iš Bažnyčios tarnauja Europos islamizacijai

A. Kuliešio nuotrauka Antilenkiškas ir antikatalikiškas pasityčiojimas iš Turgelių parapijos (Šalčininkai) tikinčiųjų ir visos Bažnyčio...

A. Kuliešio nuotrauka
Antilenkiškas ir antikatalikiškas pasityčiojimas iš Turgelių parapijos (Šalčininkai) tikinčiųjų ir visos Bažnyčios yra kur kas daugiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Rekomenduoju paskaityti filosofo Vytauto Radžvilo straipsnį apie šių pašaipų kilmę ir reikšmę. Labai jau keistai sutampa, kad būtent katalikai turi išskirtinę privilegiją būti nuolatinių pašaipų objektai, ir dar ne bet kokie, o būtent „nepažangūs“, nenusiteikę bendradarbiauti su šiuolaikiniais progresyviais pornokaliptinio globalitarizmo šaukliais.

Nei Emilis Vėlyvis, nei „Keulė rūkė“, nei Robertas Kalinkinas su savo „Jėzaus džinsais“, nei niekas kitas nedrįsta šaipytis iš judaizmo ar islamo – visur po ratais vis pasipainioja ta pati krikščionybė.

Tai nėra šiaip skystablauzdžių bailių, reliatyvistinių padugnių ar kitokio plauko žmonių-parazitų orgija, kurios jie niekada nesurengtų prieš žydus ar musulmonus, nes jau sekančią dieną pridėję į kelnes melstųsi visiems dievams iš eilės dėl savo apgailėtino gyvenimėlio išsaugojimo arba būtų linksniuojami tarptautinėje žiniasklaidoje dėl siaubingo antisemitinio išpuolio, kokio pasaulis seniai nematė.

Katalikai yra patys nuolankiausi, todėl ir bandoma lipti ant galvos jiems. Juk tas pats islamas, verčiantis moteris dėvėti lavonmaišius ir visiems draudžiantis alkoholį, yra šiuolaikinės vartojimo, smaginimosi ir atvirumo kultūros priešas Nr. 1, bet pirmutinis taikinys yra ne Europą vis labiau užplūstantis islamas, o būtent senaisiais pavojaus pašaipūnams nekeliančiais ir pasilinksminimo kultūrai dar ne iki tiek prieštaraujančiais prietarais tikintys katalikai.

Ir priežastis čia ne ta, kad katalikybė yra didžiausia religija Lietuvoje. Priežastis kita – tai eurokomunizmo visuotinybė, kurioje katalikybė tampa svarbiausiu taikiniu, kurį pirmiausia sunaikinti siekiama ne tiek tokiomis patyčiomis, kurių pasauliniu mastu gausėja, kiek ta pačia islamizacija, kuriai taip mielai atsiveriama.

Juk ar įmanoma protu paaiškinti, kad feministės aršiai kovoja prieš katalikybę ir prašo „abortuoti popiežių“ – taip, šį patį liberaliausią popiežių, kuris eina į dialogą su feminisčių Rojaus fabrikų direktoriais, – bet tuo pat metu kovoja už radikaliausių musulmonų teisę engti moteris verčiant jas dėvėti lavonmaišius, bausti žiauriausiomis ir mirtinomis bausmėmis už dalykus, kurie mūsų kraštuose laikomi įprastais ir savaime suprantamais, už teisę į kraujo kerštą, šeimyninį išprievartavimą ir viešą susidorojimą – į tuos dalykus, prieš kuriuos feministės nuosekliai kovojo daugiau kaip šimtą metų.

Tai paaiškinama tik tuo, kad politiškai skleidžiamas islamas yra vienintelis ginklas, kuriuo dar įmanoma sunaikinti krikščionybę, išplaunant jos turinį arba apskritai ją nušluojant nuo žemės paviršiaus. Nes kultūrinės visuomenės seksualizacijos, sekuliarizacijos ir visokeriopo nukrikščioninimo paprasčiausiai neužteko – jau eilę metų sociologai kalbėjo apie tai, kad jau tuoj tuoj, dar po trupučio laiko religija taps atgyvena ir niekam nebereikalinga, tačiau krikščionybė, tegul ir nukraujavusi, su didelėmis krizėmis, su didelėmis transformacijomis, su dideliu susiskaldymu iš vidaus, bet vis dėlto lieka, ir religinis dėmuo pradedamas atrasti iš naujo, vienokiu ar kitokiu būdu vėl pradedama suprasti tradicijos reikšmė, ir tie patys sociologai, išskyrus keletą progresyvių retrogradų, jau pradeda kalbėti, kad religija vis dėlto niekur ir niekada neišnyks.

Todėl griebiamasi kraštutinės priemonės – antros galingiausios religijos pasaulyje suplakimo su krikščionybe, siekiant ją islamizuoti ir įveikti per islamą, su kuriuo suplakus ir internacionalistiškai pertvarkius globalitarinę visuomenę staiga bus išplautas tiek islamo, tiek krikščionybės turinys, gausime tolerantišką, viskam pakančią ir nieko agresyviai neteigiančią, nebrukančią, nepamokslaujančią „žmonių religiją“. Deja, šis aklas projektas yra neįgyvendinamas, nes lygiai taip, kaip nepavyko sunaikinti krikščionybės iš vidaus, nepavyks sunaikinti ir islamo, todėl Europos ir Vakarų islamizacija viso labo reiškia savo civilizacijos sunaikinimą vardan kitos ir kitokios, kuri iškars, akmenimis ištašys ir apskritai išnaikins visus tą civilizaciją sukūrusius ištižėlius, visus feministus, multikultūralistus ir kitokius civilizacinius savižudžius.

Krikščionybė yra paskutinis Europos bastionas, kurį nuvertus laukia tokie pasauliniai karai, tokios masinės riaušės, tokie gamtos kataklizmai ir tokios karinės, politinės ir kultūrinės katastrofos, tokie rasizmo ir hipertrofuoto nacizmo protrūkiai, kokių šitas pasaulis dar nematė. Visos šitos atsiverti galinčios pragaro mašinos priebėgoje yra štai tokie iš pažiūros nereikšmingi prasižengimai, kaip E. Vėlyvio pasišaipymas iš tikinčiųjų. Tai akla ir dažnai nesąmoninga tarnystė kur kas didesniam antikatalikiškam, antikrikščioniškam, antivalstybiniam ir, nepabijokime pasakyti iki galo, antieuropietiškam ir galiausiai antivakarietiškam projektui.

Gana įdomiai, bet vis vien mėgėjiškai prie neišsilavinusios lietuviškos publikos adaptavęs Quentino Tarantino filmus E. Vėlyvis smarkiai nuvylė – maniau, kad jis – taip, net ir jis! – yra šiek tiek sąmoningesnis ir adekvatesnis. Matyt, alkoholis jau tiek išplovė smegenis, kad neliko net suvokimo, jog islamas, iš kurio bijai tyčiotis, tave taip išblaivys, kad dar ne kartą verksi kruvinomis ašaromis.

Žinoma, jei iki to laiko užvirusioje pekloje akys dar nebus išluptos su visomis ašarų liaukomis...


Susiję

Vytautas Vyšniauskas 8294635750643501029

Rašyti komentarą

22 komentarai

Anonimiškas rašė...

Išties viešoje erdvėje daug kritiškai pasisakoma apie Turgelių bažnyčioje vykusį pasityčiojimą iš lenkakalbių,ir ne tik, tikinčiųjų.Šis pasmerkimas yra reikalingas ir pageidautinas.Vis dėlto kas nutiko,kad žiniasklaidoje nebuvo kritikuota Turgelių katalikų bažnyčios klebono J.A. viešo šioje bažnyčioje pasisakymo smerkiančio motinas leidžiančias savo vaikus į lietuvišką mokyklą? Įdomu sužinoti,ar šis klebonas dar ir dabar smerkia Turgelių motinas už minėtą ,,nusižengimą".

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...

Va, kas tikrai nustebino (nors jau gal irgi nebeturėtų), tai N. Vasiliauskaitės atsiliepimas: http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/nida-vasiliauskaite.-apie-emilio-velyvio-amplua-triju-sakiniu-analize

Alfred Naujocks rašė...

Ir dar iš delfio (dovanokite, kad tai darau, bet į temą) ;

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/nida-vasiliauskaite-apie-ispuolius-baznyciose-ir-g-taskus.d?id=78849347

Ji subrendo. Štai čia kairioji atstovė, su kuria galima konstruktyviai dirbti.

Anonimiškas rašė...

Pikc, padariau nuodėmę, važiuodamas po darbo namo, gal tris kartus skaičiau Tamstos komentarą (23:49) ir žviegiau iki ašarų... Beje, po neseno V.Sinicos straipsnio lyg ir buvo sutarta, kad Pietryčių Lietuvoje gyvena daug klaikia lenkų kalba kalbančių baltų, tai straipsniuose ir komentaruose reiktų taip žmones ir vadinti, pasityčiota buvo iš mūsų visų lietuvių...

Pikc rašė...

Na, ką aš galiu pasakyti - džiaugiuosi, kad pralinksminau. :)
O dėl tų "liankū" - slidus reikalas. Jie gi patys save lenkais laiko, tai kaip ir nemandagu būtų juos kitaip vadinti, nes, pagal dabartinius "kanonus", taigi nesvarbu, kas esi - svarbu, kas JAUTIESI esąs. Pavyzdžiui, yra gi egzempliorių, kurie save laiko kitos lyties atstovais ar netgi kitarasiais (pvz. https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/true-stories/transracial-is-real-does-rachel-dolezal-really-believe-she-is-black/news-story/2c4caf3ac50ee3a26489b78c89f9d25e) - ir stengiasi supanašėti (https://www.youtube.com/watch?v=4dUbGWf6zpA). Tai ko iš "liankū" norėti? Juolab, kad jiems nei lyties, nei rasės keisti nereikia - tik Lietuvos valstybės finansuojamose mokyklose lenkų kalbą išmokti ir lenkiško patriotizmo pasisemti. :)

Pikc rašė...

Gerokai užtruko tas brendimas, sakyčiau - na, bet geriau vėliau, negu niekad. Antra vertus, sprendžiant pagal tai, kad ji vis dar rimtu veidu vartoja tokius idiotiškus neomarksistinius naujadarus, kaip "hamafuobija", tobulėti dar yra kur. ;)

Anonimiškas rašė...

"Krikščionybė yra paskutinis Europos bastionas, kurį nuvertus laukia tokie pasauliniai karai, tokios masinės riaušės, tokie gamtos kataklizmai ir tokios karinės, politinės ir kultūrinės katastrofos, tokie rasizmo ir hipertrofuoto nacizmo protrūkiai, kokių šitas pasaulis dar nematė."---tikra tiesa, autoriau.Bet ,ačiū Dievui, krikščionybė bus tik parklupusi, bet ji niekada nežus, prisikels. Taip, kaip prisikėlė jos Įkūrėjas, Jėzus Kristus, prisikels ir krikščionybė ir triumfuos amžinai...Bet, kaip Viešpaties Jėzaus nukryžiavimas vyko laike, taip laike vyksta nukryžiavimas Jo Bažnyčios...Ir visa tai mes jau stebime...Tai-baisu, bet viltis Jame...

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

Lietuvoje, krikščionybė - okupacinė.

Unknown rašė...

Ar neatsibodo šis priedainis? Nejau mes turime balvonus garbinti vietoj gyvojo Dievo? Galite skaityti alką, ten apsčiai rasite sau "dvasinio" peno.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

Tai, kad tas minimas "gyvas Dievas" - žydas. Ar dera lietuviui garbinti žydą Jėzų? Ne.

Anonimiškas rašė...

Dombabvės afrikanizacijos fronto kovotojui - pagal tavo logiką išeitų, kad vis dėl to verta nusilenkti Jėšua, nes jį žydai įskundė ir nužudė.

Leonora rašė...

Puikus jaunuolis. Iš tokių atgimė Lietuva, tokie ir vėl ją atgaivins, nors visokie bumblauskai, vėlyviai, statkevičiai, stano, ivaškevičiai ir kt., kurie pasiilgsta sovietmečio, klastoja Lietuvos istoriją, bando iš jos pasityčioti. Dievo planai nežinomi: gal teisus Oskaras Milašius, kuris matė pasaulio atgimimą, prasidedantį nuo Lietuvos. Kuo daugiau bus tokių jaunuolių kaip šis, tuo lengviau atlaikysime nužmogėjimą, sklindantį tiek iš Rytų tiek iš Vakarų.

Pikc rašė...

Primygtinai siūlyčiau susilaikyti nuo ginčų "kieno dievas geresnis", nes jie niekur neveda - jau neminint nusišnekėjimų apie "balvonų garbinimą". Va, kur TIKRO standartinio balvonų garbintojo pavyzdys: https://www.youtube.com/watch?v=afm0XD3F-j0. Ir, beje, šita fauna neretai dar ir savo "dūchovnais skriepais" mojuoja - kur jau ten "alkas.lt" publikai su tokiais "dvasingumu" lygintis... :D

Anonimiškas rašė...

Kaip visada V.Vyšniauskas kalba įdomiai. Straipsnye yra daug tiesos. Tačiau E.Vėlyvis neatrodo toks daugiaplanis- deja, blogąja prasme - kad, tyčiodamasis iš krikščionybės, dar apeliuotų į islamą - o apie tų trijų nenaudėlių, kurie išdrįso įžengti į Bažnyčią patyčioms, kokias nors įžvalgas apskritai negali būti ir kalbos. Patiko komentaras, kuriame akcentuojama feministinių organizacijų parama islamizacijai - akivaizdus mėginimas suvienyti vidinius blogio prieštravimus. O akivaizdžiausias iš jų - gėjų ir islamo prieštara.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

Krikčionybė atsakinga;
už Prūsijos sunaikinimą;
už LDK sunaikinimą.
Dabar, klestint krikščionybei, varoma Tauta iš namų, naikinama ir pati Lietuva.
Okupacinės krikščionybės rankos kruvinos.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS rašė...

Atsibuskim, lietuviai!
https://www.youtube.com/watch?v=yXwOgRMol2o

Senis rašė...

Šis "mielas vaikiško veido" jaunuolis MANOSI PRANAŠU ESĄS, žinąs "kas būtų, jei..." "Sėkmės taip ilgai lauktam judėjų..."

Senis rašė...

...ir kuršiai su žemaičiais, taipogi visokie prūsai... !

Pikc rašė...

Na, jei jau paprasčiausios loginio mąstymo nepavyksta nuo "pranašavimų" atskirti - tai jau ne kas... :)

Senis rašė...

Krikščionybė yra paskutinis Europos bastionas, kurį nuvertus laukia tokie pasauliniai karai, tokios masinės riaušės, tokie gamtos kataklizmai ir tokios karinės, politinės ir kultūrinės katastrofos, tokie rasizmo ir hipertrofuoto nacizmo protrūkiai, kokių šitas pasaulis dar nematė..... "Paprasčiausio loginio mastymo" šedevras. AČIŪ
Žmonės ( ir Jų įsitikinimai ) skirtingi, dėl Jų ir vyksta "idėjų karai", pateikinėjamos "paprasčiausio loginio mastymo " AKSIOMOS. VILTIS - kokie kieno akiniai...

Pikc rašė...

Na, kodėl gi? Liberazmas yra gyvulinanti pseudoreligija. Nuėmus žmonėms moralės "apynasrį" (o jis didele dalimi religinis - tiesa, dabar jau ne kažkas iš jo liko), gana tikėtina, kad ištrūkęs gyvulys pridarys eibių.

item