Kun. Edmundas Naujokaitis. Žodis susirinkusiems į Atgailos Rožančių 2021 rugsėjo 4 d. Kaune

Brangūs tikintieji! Esu kunigas Edmundas Naujokaitis, dirbu Panemunėje įsikūrusiame Šv. Pijaus X brolijos priorate, jungiuosi prie feisbuko ...

index