Kun. N. Pipiras, kun. A. Končius. Visa atnaujinti ir ištverti Kristuje (Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė)

Visų Šventųjų Šventė mūsų žvilgsnius kreipia į Dangų – mūsų Tėvynę, kurioje mūsų broliai ir seserys šventieji amžinoje laimėje šlovina Vi...

Kun. A. Končius, kun. R. Urbonavičius. Mažųjų pergalė (Dievo Tarnaitė Elena Spirgevičiūtė)

Visų Šventųjų Šventė mūsų žvilgsnius kreipia į Dangų – mūsų Tėvynę, kurioje mūsų broliai ir seserys šventieji amžinoje laimėje šlovina Vi...

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

index