Dokumentai

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės Klubo Vertybinių nuostatų deklaracija Tauta ir Valstybė gali išlikti šiuolaikiniam...

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės Klubo Vertybinių nuostatų deklaracija

Tauta ir Valstybė gali išlikti šiuolaikiniame gobaliame pasaulyje tik tuo atveju, jeigu norintys ir siekiantys jas išsaugoti žmonės sąmoningai remiasi šį tikslą leidžiančiomis pasiekti moralinėmis ir vertybinėmis nuostatomis. Jos yra suformuluotos Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Iniciatyvinės grupės Klubo Vertybinių nuostatų deklaracijoje. Šios nuostatos tebėra aktualios kaip bendriausios idėjinės ir moralinės gairės, kuriomis turėtų vadovautis ir kurioms turėtų sąmoningai ir atsakingai įsipareigoti Tautos ir Valstybės  bendrajam gėriui norintys ir pasiruošę dirbti Lietuvos piliečiai.


Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendroji programa

Atgimimo sąjūdis buvo svarbus ilgaamžės kovos už Lietuvos valstybės laisvę ir nepriklausomybę tarpsnis. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavime priimta Sąjūdžio programa nubrėžė svarbiausius šios kovos siekius ir ilgalaikius strateginius jos tikslus. Daugelis šių tikslų liko ne tik neįgyvendinti, bet ir pamiršti. Skelbiamas programos tekstas turi ne tik padėti aiškiau suvokti ir įvertinti Sąjūdžio laimėjimus ir nesėkmes, bet gali pasitarnauti ir kaip vertingų nuorodų bei moralinio ir intelektualinio įkvėpimo šaltinis skleidžiant ir įgyvendinant daugumos šalies piliečių lūkesčius ir viltis atspindinčią Tautos ir Valstybės ilgalaikės raidos viziją.

Atsisiųsti dokumentą

Jaunimo sambūrio „Pro Patria“ įstatai

Jaunimo sambūrio „Pro Patria“ veikla tvarkoma pagal šiuos įstatus.

Atsisiųsti dokumentą

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

static_page