Almantas Bražulis. Ryt Seime - Tiesos valanda arba Judo pabučiavimas

Štai ir tiesos valanda: kaip 1940-aisiais Lietuva vėl parduodama. Atiduodama veltui. Atiduodama svetimiems mūsų istorija. Be šūvio, be pasip...

Štai ir tiesos valanda: kaip 1940-aisiais Lietuva vėl parduodama. Atiduodama veltui.

Atiduodama svetimiems mūsų istorija. Be šūvio, be pasipriešinimo.

Aukojama Nepriklausomos Lietuvos istorija. Tautos atmintis. Mūsų Laisvės kovų atmintis apie krauju aplaistytą Lietuvos žemę ir tūkstančius jos partizanų, paguldžiusių galvas Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos miškuose.

Aukojama tremtinių ir politinių kalinių kančios, šimtų tūkstančių netektis bado Sibiro lageriuose.

Perduodama be grąžos. Visos laisvės kovos. Visi prisiminimai.

Neapsimeskime. Jie keičia ne Genocido centro vadovą. Jiems nereikia nei Centro, nei vadovo. Jiems reikia mūsų atminties.

Jie trokšta valdyti mūsų atmintį. Nes ji neteisinga. Neteisingos yra mūsų praeities laisvės kovos ir neteisingi tų laisvės kovų didvyriai. Mes per daug prisimename apie laisvę ir nemokėjimą vergauti.

Mums sako, to reikalauja pasaulio galingieji.

Bet žinome, tai melas. Mūsų laisvės aukos laukia revanšo ištroškę skriaudėjai. Laukia mūsų laisvės priešai ir jiems patarnaujantys mūsų broliai ir seserys.

Tėvai neatsako už savo vaikus. Bet nepasimeskime. Vaikai neišsižada savo tėvų. Kai tėvai neatgailauja dėl padarytų daugybės skriaudų, vaikai neišsižada savo tėvų darbų.

Mes žinojome, nebuvo tėvų atgailos už padarytas skriaudas. Negirdėjome jų atgailos dėl žmonių raudų ir skausmo, dėl sužalotų ir nukankintųjų NKVD rūsiuose, dėl vaikų mirusių iš bado Gulaguose.

Todėl neapsimeskime. Vaikai neišsižada savo tėvų padarytų skriaudų. Jie neseka tėvų pėdomis, o eina savo keliu. Bet tame kelyje nėra nei atjautos, nei atgailos. To mokė jų tėvai.

Neapsimeskime. Jie balsuos, kad Lietuvą apgaubtų užmarštis. Kad būtų užmiršti šimtai tūkstančiai mūsų brolių ir sesių, sudėjusių aukas už Lietuvos laisvę.

Jie balsuos, kad nebuvo aukų. Nebuvo karo, nebuvo okupacijos, pasmerkusios Lietuvą pusei amžiaus vergijai.

Nebuvo sužalotų ir nukankintų NKVD rūsiuose, nebuvo miškuose žuvusių partizanų, o buvo „nedamušti banditai“. Nebuvo mirusiųjų iš bado Gulaguose, o buvo „žydšaudžiai“ ir „naciai“…

Šiandien jie sprendžia Lietuvos likimą. Jų rankos pakils prieš mūsų tėvus ir prieš mūsų istoriją.

Pažvelkime jiems į akis. Jose nėra šviesos - jose netiesa ir baimės rūkas. Jiems nereikia Laisvės. Nereikia prisiminimų apie ją, nes Laisvė - tai priekaištas jų tėvams ir artimiesiems.

Jie šlovina nuolankumą blogiui ir vergystei. Jie šlovina okupaciją. Jie  niekada nejaus gailesčio pradingusiems, pražuvusiems ir nukankintiems mūsų Laisvės gynėjams.

Neapsimeskime. Jų akys skleidžia išdavystę. Jų rankos suteptos melu, nes joms reikia sidabrinių. Daug sidabrinių. Ir tuomet išduos.  Išduos mus visus ir mūsų Tėvynę.

Jų žvilgsniai ir žodžiai primena Judo pabučiavimą. Netikėkite jais. Bet stebėkite juos. Tai bus šį ketvirtadienį Seime.

Šią dieną jie parduos mūsų Laisvę be sidabrinių. Atiduos veltui. Be šūvio, be pasipriešinimo. Iš baimės.

Jie balsuos dėl Genocido centro vadovo. Bet tai netiesa. Jie balsuos dėl išdavystės. Mūsų laisvės ir Nepriklausomos Lietuvos išdavystės.

Skaičiuokite ir užrašykite jų vardus. Užrašykite juos savo vaikams, kad šie iš kartos į kartą galėtų perduoti savo ainiams ir skelbti jų vardus miestų aikštėse.

Stebėkite jų balsavimą. Stebėkite istorinį Judo pabučiavimą.

Almantas Bražulis, tremtinio sūnus
Susiję

Įžvalgos 924089748266064094

Rašyti komentarą

 1. Jau nubalsavo ir atleido A.Jokūbauską.Balsavimas buvo slaptas.Kodėl ? Kas toliau ? Laidojate tėvynę. Kodėl ? Pagryskite.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2021-04-01 15:04

  šitų pusžmogių nesugraudinsite, dėję jie skersą ant visų pareiškimų, tremtinių laiškų, patriotinių organizacijų kreipimųsi - net 79 balsai už A.Jakubausko atleidimą iš pareigų.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Jau kad sureikšmins, kad užhiperbolizuos kažkokią istorikų kontorėlę ir jos vadovą. Niekas to atleidimo nei nepastebės.

  Gal ir prastas vadovas/vadybininkas, bet atleido ne dėl to. Ir ne tam, kad kažką pokario istorijos vertinime apversti. Pasikeitė valdžia, ir jai valstiečių kadras netinka. Koks tada tinka? Žinant VL ir jo aplinkos iškrypusį polinkį su oponentais kovoti KGB pažymomis ir kompromatais, tinkamiausias toks, kuris ras šmeižimui medžiagos, pažymą išrašys. Tad ir šis atleidimas visai ne apie istoriją, o apie dabarties politines kovas.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item