Rasa Čepaitienė. Lietuva nebėra lietuvių valstybė

Mindaugo Šernos nuotrauka  Autorė yra istorijos profesorė, Nacionalinio susivienijimo valdybos narė Kai parašiau apie „Čiukčius pri...

Mindaugo Šernos nuotrauka 
Autorė yra istorijos profesorė, Nacionalinio susivienijimo valdybos narė

Kai parašiau apie „Čiukčius prie Baltijos” ir įrašas sulaukė daug reakcijų ir diskusijų, negalėjau nė numanyti, kad ten kelti klausimai taip greitai tiesiog kaktomuša atsitenks į tikrovę. Dar tą patį vakarą DELFI paskelbė, kad Rasų kapinėse išniekintas Jono Basanavičiaus kapas. Paskelbė lyg tarp kitko, kaip kokią nereikšmingą smulkmeną, nuskęstančią policijos kriminalinių įvykių suvestinėje. Kiti informacijos kanalai į tai beveik nereagavo. Tiesa, sekmadienį viena kita mediją žinią jau paminėjo.

Ne vienas socialinių tinklų komentatorius ta proga ironiškai pastebėjo, kad jeigu tai būtų buvęs išpuolis prieš kai kurių, žinomai lygesnių už lygias, grupių simbolius, oficialioji reakcija, be abejonės, būtų nepalyginamai aštresnė. Veikiausiai gal net įsikištų užsienio diplomatinės atstovybės, o mūsų aukštieji politikai tai jau tikrai, nepaisydami net savaitgalio, aplankytų įvykio vietą, parodytų palaikymą nukentėjusiai bendruomenei ir, be abejonės, griežtai pasmerktų vandalizmo aktą, išreikštų susirūpinimą dėl tautinės neapykantos kurstymo ir, žinoma, pareikalautų, kad policija dėtų maksimalias pastangas kaltininkų nustatymui bei panašių išpuolių užkardymui ateityje.

Taip juk jau buvo ne kartą, net jei dažniausiai paaiškėdavo iš didelio debesies mažai lietaus tenulijus, kaip kad istorijoje dėl padegtų durų LGBT veikėjo kaimynystėje arba dėl iš žemių supiltos „svastikos”, dėl kurios net buvo su pompa uždaryta sinagoga ir žydų bendruomenės namai. Tačiau kažkodėl nesitiki, kad taip pat operatyviai ir dedant rimtas pastangas bus reaguota ir šįsyk. Labiau panašu, kad šis atvejis tik vaizdžiai pademonstruos, kas galima Jupiteriui, o kas neleistina ar neprieinama jaučiui, kuriam, kaip ir anksčiau, geriau patylėti ir nuolankiai nuoskaudą nukęsti.

Dirva tokiam abejingumui lietuvybės simbolių niekinimui buvo ruošiama ilgai, seniai ir nuosekliai. Žinoma, išpuolį atlikę vandalai (kažkodėl sunku būtų patikėti, kad tai buvo lietuviai) vargu ar bus skaitę simboliniais 2004 metais, kai Lietuva įstojo į ES, išėjusius Nerijos Putinaitės „Šiaurės Atėnų tremtinius”. Knygelę, kurioje bene pirmąkart, didžiam temos ekspertų pasipiktinimui, buvo „laisvai ir nevaržomai” dekonstruotas „Basanavičiaus mitas”. Kas, kad jie prirašė krūvą kritiškų recenzijų, badydami pirštais į autorės nekompetenciją interpretuojant ir vertinant jos analizuojamus lietuviškojo tapatumo sandus, faktines bei kontekstines klaidas, gausius anachronizmus. Karavanas jau buvo išsiruošęs į kelią.

Tautos patriarcho asmuo Putinaitės buvo be apeliacijų paskelbtas „nepakankamai europietišku”, todėl nebetinkamu link eurointegracijos pasukusiai visuomenei. O jo vizijos pagrindu sukurta tautinė lietuvių valstybė, kurią atkurti ir puoselėti buvo pasišovęs Sąjūdis, po truputį pradėta laikyti ir vis atviriau vadinti pasenusia, nebeaktualia, nebepatrauklia ir nebeatitinkančia epochos dvasios bei spartaus šalies europietinimo užmojų.

Moderniosios Lietuvos Šimtmečio šventimas, įvykęs po keturiolikos metų, parodė šias ideologines nuostatas jau esant gerai įtvirtintas. Minint Nepriklausomybės paskelbimo jubiliejų atrodė jau net kiek nebepatogu prisiminti bei įamžinti asmenis, kurie ne tik pasirašė Aktą, bet ir savo tyliais, nelengvais ir dažnai likusiais neįvertintas darbais prisidėjo, kad tai išvis taptų įmanoma. O nūnai net jau galime išgirsti, kad „mes nesame ta Lietuva, kurią kūrė Jonas Basanavičius“ (A. Bumblauskas). Ir veikiausiai šouprofesorius teisus, nežiūrint Justino Marcinkevičiaus, kurį Putinaitė irgi „dekonstravo”, parašytų Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės žodžių.

Lietuva nebėra lietuvių valstybė. Nes daroma viskas, kad senasis, nepažangus ir atsilikęs, lietuviškasis tapatumas būtų kuo sparčiau ištrintas, pakeičiant jį individualizuotų vartotojų visuomene, mokesčių mokėtojais, kartkartėmis – elektoratu. Paradoksas – būti lenku, rusu, žydu, armėnu, ukrainiečiu, karaimu, totoriumi, seksualinės mažumos atstovu ir t.t. Lietuvoje yra vertinga ir garbinga. Jų teisės ir kultūra valstybės palaikomos ir puoselėjamos. Tačiau kažkodėl tokias pat teises puoselėti lietuviui kažkaip lyg ir nebepritinka, kelia įtarimus, kvepia anachronizmu. Bet, skirtingai nuo daugumos čia išvardintų etnokonfesinių ar kitokių mažumų grupių, lietuviai anapus Lietuvos neturi nei kilmės šalies, nei galingų bei įtakingų užtarėjų ar gynėjų, kuriems galėtų pasiskųsti ar gauti paramą. Todėl jie ir susikūrė Lietuvos valstybę, įėmusią į save ir jai lojalius kitataučius.

Bet šiandien šis lojalumas kvestionuojamas. Tai visuotinis, anaiptol ne vien lietuviškas, procesas, sąlygojamas globalizacijos logikos. Visuomenės, nebeveikiant nacionalizmo klijams, neišvengiamai subyra į pavienes lobistines grupes, atskirus individus, kurie varžosi tarpusavyje dėl didesnių teisių ir laisvių ar privilegijų, dažnai, lyg antklodė, nusitysiamų sau kitų teisių sąskaita. Visa tai dengiama kilniais siekiais, gražiais tikslais, socialiniu jautrumu ir empatija skriaudžiamiesiems.

„Jautrumas” (sensibility) tampa kertine grupių tarpusavio santykių reguliavimo forma, o valstybė noriai imasi tokio reguliuotojo vaidmens, savo represyvias ir edukacines priemones nukreipdama kylančių konfliktų suvaldymui bei prevencijai. Mažumų valstybėje, kurioje viskam vadovauja politinio ir verslo elito mažuma, kiekvienas privalo žinoti savo vietą ir šiukštu neperžengti ideologinių riboženklių, kitaip, net ir neturėjęs nieko panašaus omenyje, bus paskelbtas rasistu, seksistu, antisemitu, homofobu ar kuriais kitais ideologinės naujakalbės epitetais ir praras pažangioje visuomenėje toleruojamo asmens statusą.

Represyvioji tolerancija ir vadinamoji „neapykantos kalba” - išties genialus išradimas, leidžiantis smurtautoją paskelbti auka, o auką – smurtautoju. Retorikos miklumas ir jokios apgaulės...

- Kodėl jūs taip mūsų nekenčiate? - nuoširdžiai Facebooke manęs klausė viena pastarojo „Baltic Pride” dalyvė, kai pasidalinau žinia, kad, paradui vykstant, dalyvavau maldos akcijoje Katedros aikštėje. Nekenčiu? Kodėl turėčiau jos, ar kurio nors kito asmens, nekęsti? Man tik nepriimtinos idėjos, kurios buldozeriu stumiamos į darželius ir mokyklas, viešąją erdvę, o jų skleidėjai perima visuomeninio diskurso kontrolę.

Užuot ramiai ir geranoriškai sprendžiant tarp daugumos ir mažumų kylančius klausimus, mus šiandien užgriūna lavina manipuliacijų, o neišvengiamai tuomet kylantys konfliktai tampa eiliniu „tų retrogradų... fobų bukumo, aklo užsispyrimo ir tamsuoliškumo įrodymu”, reikalaujančiu dar didesnių pastangų juos baudžiant bei perauklėjant.

Taip, tokia Lietuva nebėra Basanavičiaus ir jo bičiulių politinės vizijos, kurioje turėjo sutilpti ir rasti sugyvenimo būdą įvairių, prieš įstatymą lygių piliečių grupių idėjos bei kultūros, įsikūnijimas. Patriarcho kapo išniekinimas – tai atviras spjūvis į veidą šiai vizijai. Tai įrodymas, kad šita šalis vis labiau primena Orvelo „Gyvulių ūkį”, kur yra lygūs ir lygesni, o ne demokratinę, visiems lygiai teisingą respubliką. 


Susiję

Rasa Čepaitienė 5752948985115569721

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2020-05-26 20:09

  „Lietuva nebėra lietuvių valstybė“: sensibility, kvestionuojamas, diskurso...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-27 09:10

   Elektoratas - rinkėjai; edukacines - švietimo, mokymo, ugdymo; preambulė - įvadinė dalis.

   „Noriu čia prie progos vieną tos prakalbos paminėti vietą, kuri mane labai sujaudino. Parašęs ją, skaitydamas žodžius „Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia!“, graudžiai apsiverkiau ir iš akių byrančiomis ašaromis sušlapinau rankraštį. Tarytum aš tuomet prajaučiau, kad šitie iš gilumos širdies kilusieji žodžiai užgaus jautresnių lietuvių širdis ir sukels juose tėvynės ir savo kalbos meilę, be kurios nė koks tautos atsigaiveliavimas negalimas, – taip ir atsitiko.“

   Kieno tai žodžiai?

   Panaikinti
 2. Apie padegtas duris.Nuoroda2020-05-26 22:12

  LGL būstinėje apsilankęs L. Linkevičius išreiškė paramą LGBT bendruomenei

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2020-05-27 07:48

  Nusišnekat ponia ir smarkiai. Nerašykit jei taip smegenėlės neveikia, eikit melskitės ir svajokit apie penius nes matau trūksta.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-27 09:42

   Anonimiškam 07:48 apibūdinti tiktų posakis "sučiukčėjęs lietuvis".

   Panaikinti
  2. Jei tiksliau - “sučiukčėjęs analinių sopulių kamuojamas išcreepėlis”. 😁

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2020-05-27 08:22

  Puikus straipsnis, tik aišku jis ne visiems pstiks, nes kiitaip ir nebūna, tik tiek, jau ateiname į savo pabaigos pradžią, tik neaišku, ar tai dėsninga ar koks atsitiktinumas.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2020-05-27 08:53

  Siūlyčiau: http://www.lsk.flf.vu.lt/lt/katedra/lietuviu-kalbos-kursai/apie-lietuviu-kalba-/
  „Apie lietuvių kalbą...“.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2020-05-27 12:11

  Straipsnis į dešimtuką, tiksliau nepasakysi. Šitas mankurtinis bukinimas paskleistas visoj ES, kuri nesustabdomai stumiama į moralinę bedugnę. Paklausykit ES lyderių (?!, jie man panašesni į šiuolakinį mutavusį Hitlerį) - visos antivertybės paverstos visiems privalomomis vertybėmis. Kodėl mes tai priimam ir toleruojam? Atsakymas vienas - pinigai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-27 12:57

   Į Hitlerį? Hitleris bent talentinga asmenybė buvo, šiti gi pilki konformatoriai.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2020-05-27 13:05

  Anonimiškasai 12:57, jei jis būtų buvęs talentinga asmenybė/talentingas politikas, jis būtų gerai pasvėręs, ar galima sunaikinti kokią nors tautą be pėdsakų. Ir kokių pasekmių tai turės jo paties tautai ateityje.
  Bet pradžia hitlerizmo Vokietijoje buvo teigiama - sustabdyta infliacija, pažabotas nedarbas, sustabdytas komunistų įsigalėjimas. Reikėjo ir toliau taip. O pulti Vokietiją kažin ar kas būtų drįsęs. Jis padarė didelę paslaugą savo priešams. Protu to nepavadinsi. Dabar ten valdo būtent komunistai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-27 13:08

   Raštai liudija kad ir svėrė. Ir pats paskaitykite savo antrą pastraipą.

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2020-05-27 13:05

  Šiti savo dvasia ir polėkiu labiau Andropovo/Černenkos tipo.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2020-05-27 13:40

  Nė mažiausios užuominos apie tai, kad nusikaltimą galėjo padaryti vatnikai su kolorado juostelėmis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-27 14:43

   Nusikaltimą galėjo padaryti ir nesiorientuojantys šūdpankiai. Negalite reikalauti iš autorės užsiiminėti spekuliatyviomis spėlionėmis bandant priskirti šį nusikaltimą tai ar kitai grupei, nes tų grupių gali būti milijonas. Paminėtų vatnikus - iškart audra kiltų su visais sputnikais. P. Čepaitienei tai tikrai to nereikia.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2020-05-27 16:05

   Gana savotiškas paaiškinimas. Dviprasmiškas.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2020-05-27 18:22

   Jei čia įžvelgiate dviprasmybę vadinasi jums lengvas paranojos atvejis. Tikiuosi suprantate, kad rašyti straipsnį ir komentarą - ne tas pats.

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2020-05-27 14:46

  Jei atidžiai klausytumėt politikų, tai tarp jų propagandos ir tuščių klišių išgirstumėt nuoširdų jų žodį. Antai, agituojant pirmiems net neskaičius (kas greitai tapo praktika) pasirašyti ydingą Lisabonos konstituciją, to meto prezidentas pasakė "Stodami į ES, iš anksto su viskuo sutikome". Sakralinė kolaboranto frazė. Neprisimenu, ar tada jau buvo Pro patria, bet kokiu atveju niekas neatkreipė į tuos žodžius dėmesio. O man jie skamba ausyse. Iš anksto. Su viskuo. Ir kai dabar jį visi vadina vilties prezidentu, jo vardu pavadina kokią kultūros įstaigą, pagalvoju, kokia beviltiška tauta ir valstybė, jei tokia kurčia. Ar užteks parako sustabdyti šitą machiną, varomą pinigais ir stipriomis propagandos pajėgomis, abejoju. Mes neturim orbano, mes nesame vengrai. Mūsų lietuviškas mentalitetas seniai atšipęs.
  Nereikia ardyti ES, nereikia išjos išstoti. Reikia rėžti tiesą į akis jos apsišaukėliams fiureriams, kurie už pinigus perka Europos tautas. Britai bandė. Niekas jų nepalaikė. Nusispjovė ir išstojo. Kaip kažkada Karelija-Suomija iš TSRS.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-27 16:21

   Taigi. Be Orbano kaip be organo.

   Panaikinti
  2. Karelija ne išstojo iš sovietų imperijos, o buvo likviduota ir paversta į vadinamąją „autonominę respubliką“, t.y. faktiškai į Rusijos sritį. Ji ir dabar ten. O priežastys buvo tokios: rusai tikėjosi užkariauti Suomiją ir aneksuoti; taigi ta Karelijos „respublika“ buvo reikalinga kaip tokia „tarybinė Suomija“, prie kurios teritorijos būtų prijungta užkariauta Suomija. Kai rusai suprato, kad Suomijos užkariauti niekada nebepavyks, išnyko ir Karelijos „respublikos“ egzistavimo priežastis; taigi jie ją ir likvidavo (o nutautinę buvo jau anksčiau).

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2020-05-27 19:17

   Anonimiškas
   2020-05-27 14:46
   UK klausimas yra visiškai atskiras, skirtingas klausimas. Nepataikėte.

   Panaikinti
 12. Kalbos redaktorius2020-05-27 16:08

  Straipsnio mintys tikrai puikios. Galėčiau tai dar kartą pakartoti, kad niekam dėl to neliktų abejonių, bet dabar atliksiu savo nešvarų kalbos redaktoriaus darbą.

  „... jeigu tai būtų buvęs išpuolis prieš kai kurių (...) grupių simbolius, oficialioji reakcija (...) būtų nepalyginamai aštresnė. Veikiausiai gal net įsikištų užsienio diplomatinės atstovybės, o mūsų aukštieji politikai (...) aplankytų įvykio vietą, parodytų palaikymą (...), griežtai pasmerktų...“

  Už būtojo atliktinio laiko formą „būtų buvęs“ rašau 10 balų, nes būtent ji čia ir tinka; tik man regis, kad laikų derinimas turėtų tęstis ir tolimesnėje sakinio dalyje: diplomatinės atstovybės būtų įsikišusios, politikai būtų aplankę, parodę, pasmerkę. Principas, regis, čia toks: jei tai įvyktų dabar arba ateityje, jie iš karto aplankytų įvykio vietą; jei tai būtų įvykę praeityje, jie iš karto būtų aplankę įvykio vietą (taip pat praeityje, iš karto po įvykio).

  Žinoma, būna tokių sakinių, kurie lieka prasmingi ir nesilaikant laikų derinimo, bet tada atsiranda kitas reikšmės atspalvis: „jeigu tada būtum man padėjęs, padėkočiau“ reikštų, kad padėkočiau tik dabar už pagalbą, suteiktą praeityje. Daug natūraliau padėkoti už pagalbą iš karto vos ją gavus, taigi ir sakinys „jei tada būtum man padėjęs, būčiau padėkojęs“ skambėtų natūraliau.

  Dar, žinoma, yra tokia subtilybė: kalbant apie hipotetinę praeitį, galima arba save nukelti į ją, arba priešingai, ją perkelti į dabartį:

  Jei tai būtų nutikę senovėje, kaltieji už tai būtų sumokėję krauju (perkeli dabarties įvykius į hipotetinę praeitį: kas būtų buvę senovėje; tariamosios nuosakos būtasis laikas)

  Jei dabar tebebūtų viskas kaip senovėje, kaltieji už tai sumokėtų krauju (perkeli hipotetinę praeitį į dabartį: kas būtų dabar, jei dabar būtų kaip senovėje; tariamosios nuosakos esamasis laikas).

  Po viso šito lieka pridurti, kad (kaip kantrieji skaitytojai jau nujaučia) slavų kalbose tariamoji nuosaka neturi laikų ir jie visų šių subtilybių neskiria. Slavams (kuriems kitados esu dėstęs lietuvių kalbą) lietuviškas sakinys „ak, jeigu man tai pasakytum anksčiau“ (vietoj „būtum pasakęs“) atrodo visai priimtinas :) Kas daug skaito ir kalba slavų kalbomis, kartais nejučia ir lietuvių kalboje ima jaukti laikų derinimą, ypač tais subtilesniais atvejais.

  Žodį „nusitysiamų“ reikėjo rašyti „nusitįsiamų“. Tai ta pati šaknis kaip „tęsti“, „tąsyti“ ir t.t.

  Žodis „operatyvus“ pats savaime nėra blogas, bet atėjęs į lietuvių kalbą tik sovietmečiu su gatavais sovietiniais posakiais. Vengčiau jį vartoti tekstuose, išskyrus sovietinio biurokratinio stiliaus parodijas.

  Už žodį „šouprofesorius“ dar sykį 10 balų.

  Ir dar kartą pakartosiu, kad straipsnio mintys tikrai puikios.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-28 19:17

   šias laikais užsiklijuoti profesoriaus lipduką ant atlapo nėra sunku, o šouprofesorių yra ne vienas ir ne viena

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2020-05-27 16:17

  Vargšas kalbos redaktorius gretai liks be darbo, nes tai buvo paskutinis Rasos tekstas propatrijoje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kalbos redaktorius2020-05-27 16:37

   Čia ne darbas, čia šiaip, savanorystė :)

   Panaikinti
 14. Anonimiškas2020-05-27 16:59

  Kalbos red. tegu pailsi. Nes dabar kalba EINA ne apie tai. O autorės str. l. geras.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2020-05-27 17:20

  Tai kad Lietuva visai ne valstybė, o kur jau ten lietuvių. Lietuva baigia patapti ES Šiaurės Rytų regionu. Rusai siekė padaryti Sieviernozapadnyj kraij. Atsilaikėm. Ko nepadarė kgbistai, padarys štaziai.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Anonimiškas2020-05-27 18:40

  Kalbos redaktorius
  2020-05-27 16:08
  „Kas daug skaito ir kalba slavų kalbomis, kartais nejučia ir lietuvių kalboje ima jaukti laikų derinimą, ypač tais subtilesniais atvejais.“ :)))

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2020-05-27 19:13

  Rašoma apie „demokratinę, visiems lygiai teisingą respubliką“. Klausimas: o kur tokia yra? Mokinuko vadovėlyje? Dar kur? Čia visiškas naivumas ar kažkas kita?

  AtsakytiPanaikinti
 18. Anonimiškas2020-05-27 20:54

  Pro patrijoj pasigendu specialistų straipsnių aktualiausias klausimais. Pvz., dabar Briuselis stumia skolų suvisuomeninimą ir būtent pietiečių ES valstybių žalai taisyti per viruso pandemiją. Šitą reikalą prastūmė Prancūzija, nes ir jai teks liūto dalis: Prancūzijai, Italijai, Portugalijai, Ispanijai, Graikijai. Lietuvos politikai jau suka galvas iš kur paimti pinigų. Austrija, Danija, Olandija, dar kai kurios, neprisimenu, atsisakė savo mokesčių mokėtojus apkrauti svetima naštas. Kad Lietuva bus tarp pirmųjų "donorių", abejoti neverta. Čia kaip pasirašyti net neskaičius. Pvz.,ką apie tai galvoja nauja partija NS?
  O jūs čia keliat diskusijas, ar teisingai lietuviškai parašė. Kas jums sakė, kad Lietuva valstybė?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-27 21:20

   "Kas jums sakė, kad Lietuva valstybė?" Sakyk, o Lenkija, Čekija, Ispanija, Italija ir t.t. yra valstybės ar ne? Tau tik Rusija yra valstybė? Kakaja pogoda v lieningrade?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2020-05-27 23:06

   Beje, Anonimiško 250.54 pasakymu apie skolų ,,suvisuomeninimą'' verta pasidomėti išsamiau.
   Objektyvios informacijos iš Briuselio Lietuvos viešojoje erdvėje beveik nėra - o ji privalo būti.

   Panaikinti
 19. Anonimiškas2020-05-27 23:04

  Tiek autorė, tiek komentatoriai ntgi nekelia prielaidos, kad dabartinis Lietuvos ištautinimas vyksta Briuselio ir Maskvos susitarimu. Situacija savaip primena Molotovo-Ribentropo paktą, tik skirtumas tas, kad šiandienis Lietuvos, Latvijos ir Estijos vektorius - verta pvrėžti, kad šis vektorius yra priverstinis - yra naftos ir dujų prekybos rezultatas.
  Didžiausia problema - JAV, atrodo, negali tiksliai atsirinkti, kuo Lietuvoje galima pasitikėti ir kuo - ne, nes naujoji Europa (narės po 2004) yra kur kas labiau proamerikietiška - o štai Vakarų Europos ES senbuvės tapo labai priklausomos nuo Kremliaus tiekiamos naftos ir dujų.
  Kodėl ,,naujoji Europa'' yra proamerikietiška? - todėl, kad jos puikiai žino, kas buvo Kremliaus okupacija.
  Todėl aiškiau ir būti negali, kad Briuselio ir JAV pozicijos Baltijos tautų atžvilgiu kardinialiai skirtingos - ir Lietuvai gyvybiškaisvarbu pasinudoti tokia situacija, aišku, tuomet, kai Lietuvos URM neliks komjaunimo ir KGB aktyvistų, kurie žodžiais -už JAV, o darbais - už Maskvą.
  Matysime, kaip susiklostys rinkimai. Galimas dalykas, kad po rinkimų pasikeis ir prezidentūros tonas.

  AtsakytiPanaikinti
 20. Anonimiškas2020-05-27 23:30

  Jau pirmame sakinyje padarei klaidą - atsitenks. Ironiška, kad straipsnyje apie nykstančią Lietuvą klaida lietuviškame žodyje...

  AtsakytiPanaikinti
 21. Ne vien Lietuvoje taip. Kad ir Vokietijoje, ta valstybė yra turkų, kurdų, sirų, afganistaniečių, rusų, kieno tik nori, bet mažiausiai tai mokesčių mokėtojų etninių vokiečių. Jie turi tik teisę arti ir mokėti mokesčius aukščiau paminėtų išlaikymui. Arabai vokiečių įstaigų duris atidarinėja kojomis. Kur valdo bekiaušiai politikai su nuline savigarba visur tas pats vaizdas, LT čia irgi ne išimtis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-28 17:56

   x
   2020-05-28 00:29

   Bet kas gi visame pasaulyje eina į politiką? Ar į politiką eina tie, kurie turi gerą darbą, gerą atlyginimą, dirba sėkmingame versle ir pan.? Ne. Eina kiti...

   Panaikinti
  2. Eina tie, kurie tikisi rinkėjų paramos. Kiek sėkmingas žmogus Lietuvoje gautų balsų, net jei ir eitų? Kokius 20. Nes svoločius. Kas kita jei surusėjęs ir prasigėręs lakūnas ar koks suvirintojas iš Archangelsko. Va tokie vyrai Lietuvoje eina ir laimi.

   Panaikinti
 22. Straipsnis geras ir, svarbiausia, teisingas. Labai geras ir Kalbos reaktoriaus komentaras. Pritariu abiems šimtu nuošimčių. Ir labai taiklus Kalbos redaktoriaus pastebėjimas - pagyrimas už būtąjį atliktinį laiką ir epitetą "šouistorikas"...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-28 11:26

   O ar būna čia kas nors kada nors šiek tiek kvailo? Ne! Čia tik išmintis didžiausia skleidžiama! Ištisai varoma ant ES ir visada tylima apie Rusijos įtaką Lietuvai (pvz., kad ir per TV, interneto portalus ar politikus). Ne Lietuvos ekonomika, ne Rusijos įtaka domina, ne komunistų užsisėdėjimas valdžioje domina, o analiniai džiaugsmai.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas 2020-05-28 11:26

   T.y., “meinstrymu” siūlote tapti? Apie visokius atvirus vatnikus titovus ir rozovas, kuriuos betkuris darželinukas gali atpažinti, nuolat zulinti ir zulinti? O ar ne įdomiau pakapstyti tuos subtiliai užsislėpusius vata trenkiančius raudonskūrius, kurie visaip kaip stengiasi maskuotis, apie kuriuos “meinstrymas” nutyli? Kurie žodžiais kariauja su kremliumi, bet ne darbais? Kurių pilna toj pačioj ES, kurie yra net Vakarų valstybių prezidentai ar kancleriai? Jooo, konspiracijos teorijos...

   Panaikinti
 23. Kaip aš sugebėjau išsaugoti savo santuoką. Esu vedęs ir 35 metų amžiaus esu iš Briuselio. Aš vedęs 8 metus su savo vyru Kennedy, turime 2 vaikus. Mano santuoka su vyru visada buvo nuostabi, kol trečioji šalis nepateko į niekur. Viskas prasidėjo nuo tada, kai aš pradėjau stebėti artumą tarp Kennedy ir jo vadinamojo sekretoriaus. Aš net kreipiausi į jį dėl sekretoriaus ir jis sako, kad jie tik draugai. Aš žinojau, kad visa tai buvo melas tą dieną, kai pamačiau jo sekretoriaus telefoną meilės žinutėmis, su juo susidūriau, iškart jis įsiplieskė ir paklausė manęs, kokia teisė man teko nusiteikti jo telefonui, pasakiau jam, kad ketinu pranešti jam ir jo įmonės vadovo sekretoriui, iškart jis man atšovė išgirdęs ir pradėjo mane mušti, mūsų vaikai net pradėjo verkti. Nepaisant jo požiūrio, aš vis dar buvau su juo, jis nustodavo miegoti namuose kartais, net kai išsikraustydavo iš namų ir pradėjo eiti pas savo sekretorių, jis mane palikdavo su mūsų vaikais. Aš buvau iki ašarų, neturėjau į ką bėgti, nes viskas, ko norėjau, buvo mano vyro sugrįžimas namo, kol sutikau gydytoją Ajayi. Jis papasakojo mano problemų priežastį dėl to, kad mano vyrui buvo blogai pasakyta, kad tai jo akys nebuvo aiškios. Jis man pasakė, kad ketina ištarti burtus, o mano vyras grįš pas mane ir jis man pasakė, ką darysiu. Aš didžiuojuosi sakydamas, kad nepraėjo septynios dienos, kai mano vyras grįžo namo elgedamasis ir būdamas blaivus, mano šeima vėl kartu. Ačiū dr. Ajayi, galite susisiekti su juo naudodami „Viber“ ar „WhatsApp“ numerį: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 24. Anonimiškas2020-05-28 09:33

  Gal ir čia tuoj skaitysim tik nesąmoningus anonymous komentarus. Nesuprantu, kas darosi propatrijoj.

  AtsakytiPanaikinti
 25. Anonimiškas2020-05-29 14:29

  Šitoj svetainėj, ar kaip ji, pasigendu profesionalaus tiesos žodžio apie tikrus Briuselio tikslus, priemones/taktiką ir kėslus. O humanitarija Lietuvos neišgelbės. Galit rašyti/kalbėti taisyklingai, vis tiek tampam Šiaurės Vakarų regionu Europos Sąjungoje. Vienas anonimas čia supyko, kai pasakiau, kad Lietuva ne valstybė. Galiu pakartoti - Lietuva jau ne valstybė. Mūsų kolaborantų dėka. Lenkija, Vengrija, Austrija ir pan. - valstybės. Lietuva - nebe.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Čia ta "valstybė" Austrija kurios užsienio reikalų ministrė savo vestuvėse šoko su fiureriu Volodia o paskui jam lankstėsi? Ir ta pati, kuri mums neišdavė Golovatovo, nes Kremliuje kažkas timptelėjo už lenciūgo?

   Panaikinti
  2. Juokina ikso “argumentai”. 🙂 Parodykite nors vieną Vakarų ir Centrinės Europos valstybę, nesulindusią putleriui. Matosi “konservatoriškas” tendencingumas šūdu drabstyti tik tas šalis, kuriose sveiko proto daugiau likę. Tuo tarpu “teisingomis pažiūromis” nuprotėjusioms šalims viskas atleidžiama.

   Panaikinti
 26. Anonimiškas2020-05-30 10:50

  Geras straipsnis. Noriu paklausti - ar nemanote, kad susiskaldymą Lietuvoje didina patys lietuviai, per jėgą brukdami tarmes, o ypač pačią "geriausią" - žemaičių. Jau negalima ir klausyti (per daug).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tos tarmės nieko tokio. Gražu, kai žmonės jomis šneka. Bet kai atsiranda visokie rusifikuoti žmudinų (nepainioti su žemaičiais) separatistai, svaigstantys apie žmudinų (nepainioti su žemaičių) kalbas, apie visokias žmudinų tautas, tai čia problema.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item