Paskelbtas viešas laiškas Lietuvos vyskupams dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Balandžio 27 d. Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK) paskelbė sprendimą vėl aukoti viešas šv. Mišias, išskyrus sekmadieniais. Šiuo sprendi...

Balandžio 27 d. Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK) paskelbė sprendimą vėl aukoti viešas šv. Mišias, išskyrus sekmadieniais. Šiuo sprendimu LVK taip pat nurodo Komuniją Mišių metu tikintiesiems dalyti tik į rankas, taip įvesdama Lietuvoje naują praktiką, iki šiol taikytą tik pavienėse parapijose liberalaus mąstymo kunigų, ir paneigdama savo ankstesnį, 1997 m. sausio 9 d., sprendimą Lietuvoje neįvesti Komunijos į rankas praktikos.

Reaguodami į šį LVK nurodymą, grupė tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos vyskupijų paskelbė vyskupams skirtą viešą laišką, kuriame klausiama, ar pasibaigus COVID-19 epidemijai į visas Lietuvos bažnyčias vėl bus sugrąžinta praktika dalyti ir priimti šv. Komuniją ant liežuvio ir prašoma, kad ši praktika būtų sugrąžinta kuo greičiau. Laišką Lietuvos Vyskupų Konferencijai ketinama išsiųsti gegužės 18 d., iki tol renkami laiškui pritariančių tikinčiųjų parašai.

Laiške teigiama, jog „šv. Komunijos dalijimo ant liežuvio praktika kur kas geriau užtikrina Kristaus Kūnui prideramą pagarbą bei leidžia išvengti nederamo ar net paniekinančio elgesio su konsekruota ostija.“ Taip pat laiško autoriai pabrėžia, kad praktikos dalyti šv. Komuniją į rankas taikymas veda prie mažėjančios pagarbos ir menkstančio tikėjimo realiu Kristaus buvimu konsekruotoje ostijoje ir vyne.“

Laiškas pabaigiamas prašymu vyskupams: nuoširdžiai prašome šios praktikos grąžinimo kaip galima greičiau, kad vėl galėtume šia, labai gražia tradicija, parodyti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui savo pagarbą ne vien vidiniu nusiteikimu, bet ir išorine laikysena, taip pat, kad kiek įmanoma, būtų išvengta nepagarbaus elgesio ar net šventvagysčių su mūsų Viešpaties Kūnu.“
Visą laiško tekstą rasti ir pasirašyti galima svetainėje https://laiskasvyskupams.lt/


Susiję

Religija 159968818871843157

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2020-05-06 22:11

  Šv.Komunijos teikimas ,,ant liežuvio"yra neestetiškas ir nesuteikia daugiau pagarbos Dievo Kūnui.Tuo tarpu Šios Šv.Komunijos dalijimas į tinkamai sudėtas rankas suteikia daugiau artumo ir meilės Dieviškam Kūnui.Lietuvos Katališkoji Bažnyčia daugeliu atveju ,deja,labai linkusi į lenkišką paprotį tikėjimo reikaluose.Nepritariu minėtam tikinčiųjų kreipimuisi į LVK.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2020-05-06 22:14

  Jungiuosi prie prašančių grąžinti ankstesnį šv.Komunijos dalinimo būdą. Labai dėkoju prašymo iniciatoriams.Šitas į ranką dalinimas kai kuriems katalikams yra kraupus...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2020-05-06 23:30

  Gal tuoj leis pačiam išsiimti iš indo? Arba dalins ant šakutės? Būtų dar steriliau.

  AtsakytiPanaikinti
 4. nu jo - šakute būtų steriliausia... :) Iš tiesų, ne priėmimo būdas pagarbą suteikia. Jei eina susidėję gyvendami, be santuokos sakramento, ar papletkavoję, ar pasivogę - kaip nori imk, vistiek sau pasmerkimą valgysi

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ir apskritai klausimas, ar ten Kristus įsikūnija. Kai tokios "mišios", abejotina, ir tuomet nėra ko jaudintis dėl komunijos ėmimo būdo.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2020-05-07 14:47

  O man gali duoti nors ir suvyniotą į saldainio popieriuką, tai nieko nekeičia. Įsivaizduoju, kad kunigui ne visai malonu dėlioti Sakramentą vis ant kito svetimo liežuvio. Ypač šiais pandemijos laikais. Todėl tos, atsiprašant, peticijos nepasirašysiu.

  AtsakytiPanaikinti
 6. supratingas2020-05-07 14:51

  >> Anonimiškas 2020-05-07 13:2

  Va va, kai turinys neįkandamas belieka dėmesį telkti į viršelį.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Įdomiausia yra tai, kad vyskupai panaikinti Šv. Komunijos į burną iš viso negali.
  Dievo kulto ir Skramentų tvarkos kongregacijos 2004.kovo 24d. dokumentas Redemtionis sacramentum 92 punkte rašoma " Kiekvienas tikintysis visada turi teisę priimti šventąją Komuniją burna".
  Perskaičius visą 92 punktą, akivaizdu. jog Lietuvos vyskupų konferencija gali įvesti Šv. Komunijos dalijimą į rankas, bet negali panaikinti Šv. Komunijos dalijimo į burną.
  http://www.lcn.lt/b_dokumentai/instrukcijos/redemptionis-sacramentum.html

  Tai prieš kelias dienas patvirtino ir Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektas kardinolas Robert Sarah savo interviu.
  "yra nutarimas ir jis privalo būti gerbiamas, kad tikintysis yra laisvas pasirinkti, kokiu būdu priimti Šv. Komuniją, ar į rankas ar į burną." (“There is a rule and this must be respected, the faithful are free to receive Communion in the hand or in the mouth.”)
  https://newdailycompass.com/en/sarah-profanities-have-to-stop-the-eucharist-isnt-negotiable
  Šio interviu autentiškumą patvirtina pats kardinolas Robert Sarah savo asmeninėse twitter ir facebook paskyrose.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Liberalūs vyskupai niekada nepasižymėjo pagarba ir paklusnumu Bažnyčios vyresniesiems (nebent pastarųjų potvarkiai atitiko jų tikslus), nors tuo visada kaltina savo oponentus.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2020-05-08 12:13

  GJK

  Problema yra ne taisyklėse, bet požiūryje į žmogų, koks jo tikslas priimant šv. Komuniją- Dieviškąjį maistą sielai ir kūnui: ar garbinti Dievą, ar jį žeminti, skaidyti, dalinti......vienu žodžiu nukryžiuoti, kaip fariziejai padarė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taisyklės išreiškia Dievo valią. Kai jų nesilaikoma, tai akivaizdu, kad Lietuvos vyskupai šiuo atveju vykdo ne Viešpaties valią, bet pasaulio, šėtono ar savo pačių valią ir todėl vyskupų galima neklausyti. Nes klusnumas ir nuolankumas turi būti Dievo valiai o ne pasaulio ar šėtono valiai.

   Panaikinti
 9. Čia trumpas ir labai geras paaiškinimas, kodėl negalima imti Šv. Komunijos į rankas

  https://twitter.com/MrsCasey6/status/1256417980725919745

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2020-05-09 02:05

  Beveik visuose klausimuose pritariu Pro Patria pozicijai, šį kart tikrai ne. Jeigu Kristui būtų rūpėjęs išniekinimų ir nepagarbos Jo asmeniui pavojus Jis nebūtų savo Kūno ir Kraujo dovanojimui pasirinkęs trapios duonos ir skysto vyno, nepatikimų, lengvai pažeidžiamų, nykstančių medžiagų. Būtent čia išryškėja beribis, nesitausojantis Eucharistinės Dovanos charakteris. Galiausiai, jei Jis pasirinktų atsargesnę poziciją savo kūrinių atžvilgiu, nebūtų nei Jo Kryžiaus nei Įsikūnijimo. Suprantama, jog mus gali piktinti toks Dievo „švaistymasis“, bet būtent tokia yra Dievo meilės „beprotybė“- dovanoti save negrąžinamai, be atsargumo, rezervo.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2020-05-09 11:22

  Manot, burna švaresnė už rankas? Kristus laužė duoną ir davė ją mokiniams/apaštalams į rankas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-05-09 11:31

   Evangelijoje niekur neparašyta, kad Kristus būtų davęs duoną mokiniams į rankas. Kai kurie šventieji mistikai kaip tik savo vizijose matė, kad Kristus mokiniams duoną davė tiesiai į burną - pats juos maitino (beje, toks senovinis paprotys yra ir iki šiol išlikęs kai kuriose šalyse). Mes nežinome, kaip iš tikrųjų buvo, todėl nereikia spekuliuoti.

   Panaikinti
 12. Anonimiškas2020-05-09 23:52

  "Mes nežinome, kaip iš tikrųjų buvo..."
  Būtent.

  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2020-05-12 17:55

  Bent jau priimkit jūs šv. Komuniją, nesvarbu, kokiu būdu. Kai tikėjimas skystas, tada pasirado labai svarbi forma.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kai tikėjimas stiprus, tuomet yra labai svarbi forma, nes kiekvienas giliai tikintis žino, kad "DIDŽIAUSIAS IR PIRMASIS ĮSAKYMAS" mylėti Dievą, o kas myli Dievą, tai siekia kuo didesnės Viešpaties garbės ir šlovės, todėl ir Šv. Komuniją priima siekdamas kuo labaiu pagarbinti Viešpatį - atsiklaupęs ir į burną, nes supranta, kad prieš Viešpaties didybę yra tik menkas padarėlis, žemės kirminėlis, nevertas savo purvinomis rankomis paliesti Švenčiausiąjį Viešpaties kūną:)

   Popiežius Leonas XIII: „Kai įsakymas prieštarauja protui, amžinajam gyvenimui ir Dievo autoritetui, yra leista nepaklusti žmonėms, kad paklusti Dievui.“

   „Tegul visoks mirtingas kūnas nutyla, stovi su baime ir drebėjimu ir savyje nemąsto nieko žemiško, nes Karalių Karalius ir Viešpačių Viešpats, Kristus, mūsų Dievas, išeina, kad būtų paaukotas ir duotas kaip maistas tikintiesiems. Ir angelų minios eina priešais Jį su visa jėga ir galybe, daugiaakiai kerubinai, šešiasparniai serafinai, užsidengę veidus ir garsiai šaukdami himną: Aleliuja, aleliuja, aleliuja“.

   Panaikinti
 14. Naujas Dievo kulto ir Sakramentu tvarkos kongregacijos prefekto kardinolo Robert Sarah pasisakymas Eucharistijos tema.

  https://twitter.com/Card_R_Sarah/status/1261283364671238145

  Have we not forgotten the sanctity of the Eucharist? We hear stories of breathtaking sacrilege: priests who wrap consecrated hosts in plastic or paper bags, to allow the faithful to freely use the consecrated hosts and take them home, or even others who distribute Holy Communion observing the correct distance and using, for example, tweezers to avoid contagion. How far we are from Jesus who approached the lepers and, stretching out his hands, touched them to heal them, or from Father Damien who devoted his life to the lepers of Molokai (Hawaii). This way of treating Jesus as a worthless object is a desecration of the Eucharist. Have we not often considered it our property? So many times we have communicated through habit and routine, without preparation or thanksgiving. Communion is not a right, it is a free grace that God offers us. This time reminds us that WE SHOULD TREMBLE WITH GRATITUDE AND FALL ON OUR KNEES BEFORE HOLY COMMUNION.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Yra ir svarbesnių užsiėmimų šiam gyvenime, nei aiškinti vyskupams, kaip jie turi elgtis. Vidiniai bažnyčios klausimai/problemos yra kaip žmogaus asmeninis gyvenimas, į kurį neetiška kištis.. Ir šiaip ne tikintiesiems aiškinti dvasininkams, ką ir kaip jie turi daryt.. nebent neturi ką daugiau veikt..

  AtsakytiPanaikinti
 16. kai kurie žmonės man labai primena prisukamus žaislus: jiems praplauna smegenis ir prasideda kova už tiesą..

  AtsakytiPanaikinti
 17. Komunijos dalijimo progresas:
  https://image-media.gloria.tv/placidus/j/8i0fxfl15mme146zmnbf8ccqu008kvrshm5r293.jpg

  Kodėl trinate komentarus? Kaip visada, slepiate nuo tikinčiųjų tiesą.

  AtsakytiPanaikinti

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item