Rasa Čepaitienė. Andriulio testas arba naujoji aristokratija

Mindaugo Šernos nuotrauka  Tarp kasdienio informacijos triukšmo ir žmogiškųjų veiklų skuzdėlyno būna ir atsitinka kažkas, kas staiga im...

Mindaugo Šernos nuotrauka 
Tarp kasdienio informacijos triukšmo ir žmogiškųjų veiklų skuzdėlyno būna ir atsitinka kažkas, kas staiga ima ir atveria dalykų esmę, tyliai sau glūdinčią anapus įprastinės sąmonės srauto ir rutinos automatizmų.

Šis atvėrimas gali taip ir likti menkai pastebėtas, nugrimzti įprastiniame šurmulyje. Arba imti ir paskatinti atmerkti akis į tai, kas iš tiesų vyksta Lietuvos politikoje ir visuomenėje, gal net inicijuoti tam tikrus kokybinius pokyčius.

Taip jau nekart istorijoje yra buvę. Antai, pasakojama, JAV juodaodžių kova už pilietines teise XX a. 7-ajame dešimtmetyje kilo nuo vieno mažyčio ir iš pirmo žvilgsnio nereikšmingo epizodo, kuomet juodaodė senutė, vardu Roza, važiuodama autobusu ėmė ir išdrįso pareikalavus nesutikti baltajam vyrui užleisti savo vietos, kaip kad buvo priimta pagal tuometinius segregacijos įstatymus. Tai sukėlė muštynes, išvirtusias riaušėmis, masiniais protestais, streikais, mitingais ir t.t., kurie nusirito per visą šalį ir galiausiai privertė JAV vyriausybę atsisakyti rasistinių papročių ir piliečių rūšiavimo pagal odos spalvą.

Tuo tarpu L.Andriulio akibrokštas, netikėtai sugrąžinęs mus į luominės visuomenės laikus, man priminė prieš kelis metus Ašchabade vykusį pokalbį. Tuomet svečiavausi ten gyvenančios lietuvės šeimoje ir kalba pakrypo apie jos darbą mokytoja elitinėje miesto mokykloje. Be kitų dalykų ji paminėjo, kad pas juos mokosi prezidento giminaitis. Žinodama, kad autoritarinėje šalyje prezidento asmuo yra tiesiogine prasme kone sudievintas, paklausiau:

– Tai tas berniukas tikriausiai sau leidžia viską?

– Nieko panašaus, – atsakė mano bičiulė. – Priešingai, tai labai mandagus, paklusnus ir stropus vaikas. Nes jam namuose pasakyta: kadangi visi žino, kad esi prezidento giminaitis, privalai kitiems rodyti tik gražaus elgesio pavyzdį ir nesuteikti nė menkiausios dingsties suabejoti nei savo, nei šalies vadovo geru vardu. Tai didžiulė garbė ir atsakomybė.
Žinoma, G. Landsbergis ir jo šeima nėra tiesiogiai atsakingi už svainio akibrokštus Facebooke. Kaip ir atvirkščiai. Visgi ponas verslininkas ir infliuenceris juk nevengia naudotis garsiosios giminės ryšiais ir sukauptu simboliniu kapitalu, tad sveika nuovoka reikalautų ir nekenkti reputacijai tų, iš kurių rankos maitiniesi. Tad jo atvirai išreikštas paniekinantis, smurtingas ir chamiškas požiūris į paprastus eilinius Lietuvos žmones, akivaizdžiai metantis reputacinį šešėlį ne tik jam, bet ir visai žymiajai giminei, atrodo, nėra atsitiktinis ar patiriamo streso nulemtas, kaip kad dabar bandoma aiškinti kilus skandalui.

Priešingai, tai lyg rentgeno nuotrauka parodo dabartinės Lietuvos politinio ir stambiojo verslo bei žiniasklaidos isteblišmento, tos per pastarąjį trisdešimtmetį susiformavusios naujosios aristokratijos, mentalitetą ir santykį su jų aplinkai nepriklausančiais bendrapiliečiais. Taigi, ši konkreti istorija leidžia mums iškelti platesnį klausimą: kas dabartinėje Lietuvoje yra elitas?

Viduramžiais, luominėje sistemoje, didikai ir bajorija buvo iš rinktinių karių hierarchijos susiformavęs socialinis privilegijuotųjų sluoksnis, užsitarnavęs savo titulus, valdas ir turtus karo žygiais ar diplomatiniais nuopelnais valdovui. Tačiau laikai keitėsi, visuomenės per revoliucijas ar palaipsnes reformas pasiekė demokratizacijos ir visų lygybės prieš įstatymą stadiją, kai tampa netinkama drastiškai afišuoti realiai egzistuojančius socialinius ir turtinius skirtumus, o viešai demonstruojami snobizmas, susireikšminimas ir arogancija kitų atžvilgiu būtų tiesiog palaikyti vulgarumo, prasčiokiškumo ir blogo tono ženklu, paprastai priskiriamu rytiečiams (nors, kaip matėme, tai ne visuomet tiesa).

Iki šiol Europos karališkosios šeimos ir aristokratai stengiasi nedaryti nieko, kas kaip nors papiktintų liaudį, leistų suabejoti visų piliečių lygybe prieš įstatymą nepaisant jų kilmės ar padėties, o vieno ar kito mėlynojo kraujo atstovo vieši skandalingi išsišokimai yra ne tik nuplakami bulvarinės spaudos liežuviais, bet ir tyliai, bet griežtai, pasmerkiami saviškių rate.

Priešingai, esama simbolinių žestų, kuriais tą artimumą tautai net privalu demonstruoti. Antai, kai kažkada stažavausi Belgijoje, pamenu, viešojoje erdvėje solidžiausių politikos apžvalgininkų ir akademikų itin rimtai buvo svarstomas klausimas, ar karališkosios šeimos princesė turi gimdyti katalikiškoje, ar pasaulietinėje klinikoje, kas simboliškai žymėjo ideologinę belgų visuomenės skirtį tarp katalikų ir vadinamųjų laïcs, t.y.sekuliarizuotosios visuomenės dalies. Ieškota tinkamiausio varianto, kuris būtų priimtinas daugumai, taipogi siųstų aiškią politinę žinią apie katalikiškų tradicijų tęstinumą arba, priešingai, parodytų jaunosios monarchų kartos demokratiškumą.

Tuo tarpu, kaip parodė Andriulio išpuolis prieš medikus, posovietinės Lietuvos privilegijuotieji nebepaiso jokių net išorinių padorumo ženklų ir spjauna visuomenei tiesiai į veidą, aiškiai bandydami parodyti jai jos vietą – tarp cholopų. Kurie privalo neniurzgėdami aptarnauti pateptuosius, apšokinėdami ir pildydami visus įmanomus jų kaprizus. Kitaip…

Gali sau tai leisti? Ar tikrai? Net sadistas dvarininkas negalėjo šiaip sau imti ir įsakyti nuplakti visus savo baudžiauninkus, nes tiesiog, bent kuriam laikui, nebebūtų kas jį aptarnauja ir krauna jam turtą. Tad kodėl tokiems andriuliams nė motais, ką apie juos ir jų garsiuosius patronus pagalvos žmonės?

Todėl, kad jie šeriasi iš kitų, nuo visuomenės valios ir kontrolės nepriklausomų, ėdžių – iš ES Lietuvai skiriamų lėšų „įsisavinimo“, aišku, nevengdami įkišti leteną ir į nacionalinio biudžeto aruodus. Ir todėl, kad žino, jog juos aptarnaujanti žiniasklaida išsuks nuo bet kokio skandalo, jį tiesiog nutylėdama arba mūsų herojus pateikdama palankioje šviesoje, netgi kaip vargšę aplinkybių ar piktavalių rezgamų pinklių auką.

Jie įkūnija naujųjų parazitų klasę, kuriai nebereikia ginti visuomenės nuo priešų, rizikuojant mūšio lauke prarasti sveikatą ar net gyvybę. Jiems neprivalu daryti gerus darbus savo pavyzdžiu užkrečiant kitus, užsiimti labdara ir savanoryste, atsižvelgti į sociumo interesus, imituoti demokratinių procedūrų ir bent jau viešai nedemonstruoti išskirtinumo ir privilegijų. Nes jų legitimacija, įtaka ir galia kyla ne iš rinkėjų valios ar profesinių kompetencijų, o iš partijų ir postų paveldėjimo, giminystės ar bičiulystės grupių, iš priklausymo neformaliesiems, niekam neatskaitingiems faktinės valdžios klanams.

Jie įkūnija naujųjų parazitų klasę, kuriai nebereikia ginti visuomenės nuo priešų, rizikuojant mūšio lauke prarasti sveikatą ar net gyvybę.

Jie yra žinomi ir galingi vien tuo, kad yra žinomi ir galingi. Juk kas gi yra infliuenceris? Kokius produktus jis gamina, kokią pridėtinę vertę sukuria?

Jis gyvena iš to, kad, piktnaudžiaudamas savo gerbėjų ir sekėjų palankumu, reklamuoja jiems prekes ir paslaugas, kurias girti jam užsako korporacijos, liekančios šešėlyje. Įsijautęs į visuomenės „nuomonės lyderio“ vaidmenį jis taip pat gali sau leisti mokinti ir gėdinti, tyčiotis ir persekioti kitaminčius, o jį sekančių avinukų banda juk vis tiek apkerėta krizens ir plos, kad ir ką jis bedarytų ar besakytų, reikalui iškilus ragiukais užbadydama ir kanopėlėm užtrypdama visus, kas tik išdrįsta pareikšti kritiką ar bent kokį nepasitenkinimą esama neofeodaline tvarka.

Naujoji parazitinė aristokratija savo dvasia artimesnė ne viduramžių riteriams ir net ne Renesanso pirkliams, kurie savo veikloje iš esmės rizikavo santaupomis ir turtu. O jų taip nekenčiamos Rusijos oligarchinei parazitinių valdytojų klasei. Nors naujoji ideologija, kurios aistringais adeptais jie yra, savo kilme sietina su pirklių luomu ir mentalitetu, tačiau šiandien jie pardavinėja tuščius įvaizdžius ir prekiauja neformaliąja įtaka bei turimais kontaktais, t. y. oru.

Andriulio testas mums visiems užduoda keletą klausimų – ar Lietuva vis dar yra demokratinė respublika, kaip kad įrašyta jos Konstitucijoje?

Kiek dar pakęsime į akis mums besityčiojančius dykaduonius ir veltėdžius, įtikėjusius, kad yra visagalė ir nebaudžiama pasaulio bamba, nepasakydami, kad karalius jau seniai be kelnyčių?


Susiję

Rasa Čepaitienė 3394120292501713626

Rašyti komentarą

 1. Gerbiu p. Rasą už tekstus, bet kartais mane jie glumina savo esme. Ką man daryti, jeigu nepažystu aš šito kumečio ir nežinau nei ką jis veikia, nei kokia situacija iššaukė šį atsakomąjį patosą.

  Su diagnozėm gi irgi viskas aišku - gi žinom, kad viskas smirda, kad Landzberginių medžio vaisiai supuvę ir apie EU kranelius prisiskaitėm prisižiūrėjom, kartais net pykina nuo diagnozių, mažum atėjo laikas priešnuodžius taikyt ? Kas daleido parazitus? Ar ne akademikai impotentai, užsidarę savo rateliuose kalbantys jiems vieniems suprantama kalba? Kur kovos būgnai, žmonės, kur jūsų pautai? Visoki andriuliai išnyks atėjus antrai koronos bangai ir bus nė motais ką kas pasakė ar padarė ir į kurią pusę politiškai angažuotas buvo ir kiek prisiplėšė. Mažne bus tep - pinigų netruks, bet truks maisto. Ką tada darysim?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2020-04-11 16:42

  Potekstė suprantama. Bet ar tai nėra tam savotiška reklama? Kam jis žinomas, neįsivaizduoju. Kas jis toks, kokie jo nuopelnai LR? Mano nuomone, šeima seniai turėjo viešai atsiprašyti už jį. Dar: laikas atsisakyti tų, atsiprašant, „infliuencerių“. Gal įtakotojas, gal nuomonės formuotojas, gal tuštukas, gal plepėtojas, gal dar kaip? Jei būtų kalbininkai Lietuvoje, jie pasiūlytų, kaip tuos vadinti. Jei būtų...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Įkakotojai gal.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2020-04-11 21:40

   Jei „įkakotojai“ ar „prikakotojai“, tai ynflūencieriū - nebėra!

   Panaikinti
  3. Manipuliatorius
   "Psychological manipulation is a type of social influence that aims to change the behavior or perception of others through indirect, deceptive, or underhanded tactics.[1] By advancing the interests of the manipulator, often at another's expense, such methods could be considered exploitative and devious."

   Panaikinti
 3. Kalbos redaktorius :)2020-04-11 21:22

  Geras straipsnis, p. Rasa, ir rusicizmų nebedaug. Vis dėlto, jei nesupyksite, paminėsiu tuos, kuriuos pastebėjau.

  Visgi. Tai yra nejučia atsiradęs pažodinis vertimas iš „vsio že“. Kas tai įrodo? Tas žodis niekada nepasitaiko lietuvių literatūroje iš tų laikų, kai Lietuvoje dar nebuvo tokios didelės rusų kalbos įtakos. Jis atsirado ir paplito tik sovietmečiu. Natūralia lietuvių kalba tai yra „vis dėlto“.

  Žestas. Taip, tai vadinamasis tarptautinis žodis, lotyniškai prancūziškos kilmės, bet priimta lietuviška jo forma yra „gestas“. Beje, ar sakote „gestikuliuoti“, ar „žestikuliuoti“? :) Tai ta pati šaknis.

  „... kurios aistringais adeptais jie yra“. Sintaksė. Natūralia lietuvių kalba tai skambėtų „kurios aistringi adeptai jie yra“. Jums padarė įtakos rusiška sintaksė „adeptami javliajutsa“.

  Infliuenceris. Lietuviškai labiau įprasta rašyti -flu-, ne -fliu-. Rašyba -fliu- išduoda, kad Jums prieš akis stovi rusiška forma su -флю-, o ne -флу-.

  Cholopai. Lenkiška to žodžio forma yra chłop, o rusiška cholop. Kalbant apie hipotetinę Lietuvos praeitį, būtų buvę natūraliau pasirinkti lenkiškos kilmės formą „chlopai“ :)

  O straipsnio mintys tai labai geros. Beje, turiu pritarti kai kuriems kitiems komentatoriams, kad apie tą žmogų iki tol nebuvau nieko girdėjęs (o kad jis yra Anūko svainis, tai apskritai tik iš komentarų sužinojau).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-04-11 21:30

   Ačiū už meilę lietuvių kalbai.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2020-04-12 12:40

   legitimacija - įteisinimas
   adeptas - šalininkas, sekėjas
   kasdien vartojamas stresas - įtampa

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2020-04-12 15:02

   Nežinau kaip dėl meilės kalbai, bet dėl meilės artimui, deja, yra nemažų problemų... Gal, užuot anonimiškai pirštais badęs ir pasipūtėliškai prikaišiojęs kalbos klaidas, padėtumėte Rasai pasisiūlydamas redaguoti jos tekstus prieš publikavimą? Juk ji iš savo straipsnių nedaro jokio biznio, tad kodėl jums irgi geranoriškai jai nepadėjus, vietoj to, kad čia skleistumėte vien negatyvą ir kritiką?

   Panaikinti
  4. Kalbos redaktorius :)2020-04-12 15:21

   „vietoj to, kad čia skleistumėte vien negatyvą“

   Natūralia lietuvių kalba tai skambėtų „užuot čia skleidęs vien negatyvumą“ :)

   Kaip matote, aš ir padedu redaguoti tekstus :) Ir nedarau iš to jokio biznio, rimtai. Tiesiog pasidalinu pastebėjimais, kurie man įdomūs; tikiuosi, gal bus įdomūs ir kitiems. O p. Rasos asmeniškai nepažįstu, tik skaitau jos straipsnius ir kelis kartus esu girdėjęs kalbančią iš tribūnos.

   Panaikinti
 4. "siųstų aiškią politinę žinią apie katalikiškų tradicijų tęstinumą arba, priešingai, parodytų jaunosios monarchų kartos demokratiškumą" - pala, tai katalikybė priešinga demokratijai, ar kaip čia dabar? :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Žinoma, taigi katalikybė yra priespauda, išnaudojimas, patriarchija, autokratija :)

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Aš čia labiau apie sakinio formuluotę.

   Panaikinti
  4. Kada nors gal spėsiu nusikopijuoti unknown komentarą ir jį paskelbti iš naujo arba bent anonimiškai pakartoti jo mintį. Kaip atrodys, unknown?

   Panaikinti
  5. Mulki nelaimingas, gal tie komentarai labai vertingi, ir aš noriu, kad juos perskaitytų kiti? (žinoma, ne tokie kaip tu). O pats gali ir neskaityti, iš to vis vien jokios naudos.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2020-04-12 13:00

  Na, lyginti Landsbergių klaną su karališka šeima biskį labai nelabai...

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2020-04-13 11:54

  Man patinka Kalbos Redaktoriaus pastabos. Labai patinka, nes teisingesnio kalbos pažinimo galime pasimokyti kiekvienas. Ačiū už nuorodas, pataisymus ir išsamius paaiškinimus bei kalbinius pavyzdžius. Labai vertingas komentaras.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-04-13 12:29

   Taip. Gal jau seniai būtų laikas bent atsisakyti svetimybių?

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2020-04-13 14:52

  Tai vsio žie, kas tas Andriulis? :)

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2020-04-13 16:40

  Ne bajorai, o šlėkta (szlachta). Bet kalbininkams tai baisiai nepatinka. Jiems geriau patinka bajoras iš rus. bojarin. Ar dabartiniai „bajorai“ sutiks, kad juos vadintų šlėkta? :)

  AtsakytiPanaikinti
 9. Kalbos redaktorius -04-12 15:21: „ „vietoj to, kad čia skleistumėte vien negatyvą“

  Natūralia lietuvių kalba tai skambėtų „užuot čia skleidęs vien negatyvumą“ :)“

  Ir vis tik Anonimiškas2020-04-12 15:02 yra teisus. Negatyvumas skleidžiamas, kada jis yra kitų anksčiau išreikštas, o negatyvas yra tada, kai tu pats jį reiški ir stumi. Taigi, šudinas redaktorius skleidžia pats negatyvą (vietoj to, kad asmeniškai autorei padėtų, ją viešai kompromituoja. Kompromituoja nes nepagrįstai reikalauja vien rusicizmų vengti. Tuo tarpu dėl kitokių svetimybių nereiškia pretenzijų, matyt suinteresuotas, kad niekas tam jo negatyvui nedrįstų prieštarauti, juk jis vykdo užduotį: bet kokiais būdais menkinti Rusiją). Tikri patriotai tokiomis niekšybėmis niekada neužsiiminėjo ir niekada negali užsiimti. Tuo užsiima tik apsimetėliai patriotais – štirlicai – slapta tarnaujantys tikram mūsų priešui, o rėksmingai vaidinantys kovotojus prieš tik menamą mūsų priešą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kalbos redaktorius :)2020-04-14 01:48

   „...vaidinantys kovotojus prieš tik menamą mūsų priešą.“

   Žodis „menamas“ irgi yra pažodinis vertimas iš rusiško „mnimyj“. Natūralia lietuvių kalba tai būtų „tariamas“.

   O žodis „šūdinas“ rašomas su ū ilgąja.

   Panaikinti
  2. Kodėl marksizmo mylėtojas taip pamilęs dar ir paRašą?

   Panaikinti
  3. Bent jau man asmeniškai kitokių marksizmo mylėtojų dar neteko sutikti. :)

   Panaikinti
 10. Ale kaip saugo savo mundura.Jai tai jo favorite-tai jokios kritikos.Gal ir norisi pritemti prie kazkiu konspiraciju/buk tai kalbos redaktorius tai daro pagal uzsakyma/,bet pati pastaba ir pataisymai nei kiek nesumenkina ponios Rasos straipsnio.O siaip nemanau,kad tokia reakcija I nedidelius pataisymus yra sveika.Gi prie turinio niekas nekimba

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Sėlis 04-14 11:08: "Kodėl marksizmo mylėtojas taip pamilęs dar ir paRašą?"

   - Negaliu atsistebėti tokiu seiliaus išradingumu - pyktį lieja - kaip pagal užsakymą - tik ant Rašos (kitų grėsmių nemato) - bet net nesusimąsto, kad tas jo prikergtas priešdėlis ir parodo, jog jam aišku, kad priežasčių objektyvių pykčiui taip ir nėra. Žinotų objektyvias priežastis, tai ir pateiktų, o ne vien pagiežą reikštų.
   Ir su tuo marksizmu seiliui nelabai aišku, koneveikia visus, kurie drįsta parodyti, kad tos katastrofos 20-to a. su marksizmu teturi bendro tik tiek, kad tamsūs apleisti mužikai sugebėjo tik jo pavadinimą įsiminti. Esmė marksizmo jiems, o taip ir tokiems seiliams, taip ir liko nepažintos trancendecijos migloje.

   Panaikinti
  2. Objektyvių priežasčių “pykčiui” neturiu? Kaip tai? O tai 600 metų karai su Moskovija, žemių užgrobimas, aneksija, rusinimas, trėmimai, persekiojimai, žudymai, šmeižimai, komunizmo primetimas, ekonomikos žlugdymas, po viso to dar kaltinimų dėl viso to pačiai Lietuvai suvertimas, nepripažinimas okupacijų ir t.t. Čia ne objektyvios priežastys? O kokios būtų gerb. ale objektyvios priežastys mylėti paRašą?

   Panaikinti
 11. "Žodis „menamas“ irgi yra pažodinis vertimas iš rusiško „mnimyj“. Natūralia lietuvių kalba tai būtų „tariamas“."

  - Ponulis visai nusigrybavote. Pagal jus jau ir kompleksinius skaičius rusų sąmokslo teorija laikyti būtina. Juk ten "menami skaičiai" terminas naudojamas. O ir visus menininkus rusų agentais pripažinti... Nes gi kas jautrioms sieloms yra giliai atMINTIN įstrygę (menas'i), viskas rusų. Todėl, gink dieve, to vaizduoti negalima. Ir išvis, būtima kiekvienam individui ištrinti bet kokią atMINTĮ, nes tai gi irgi tos pačios rusiškos šaknies vaisiai. Panašu, kad ponulis jau susitvarkėte su savo atMINTIMI, ištrindamas ją kaip žalingą priešų primestą niekį.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-04-14 12:48

   „Ponulis visai nusigrybavote“, „ponulis jau susitvarkėte“ :)

   Panaikinti
  2. "aneksija, rusinimas, trėmimai, persekiojimai, žudymai, šmeižimai, komunizmo primetimas, ekonomikos žlugdymas, po viso to dar kaltinimų dėl viso to pačiai Lietuvai suvertimas, nepripažinimas okupacijų ir t.t. Čia ne objektyvios priežastys?"

   - Ne, Sėliau, tai ne objektyvios priežastys, tai subjektyvios nuostatos. Kai nesuvoki, kaip tik ir tegali klostytis situacijos dinamika, tik tada ir belieka priežastimis laikyti pasekmes. Yra tokie faktai, bet jų šitokia interpretacija klaidinga, nes palieka be iniciatyvos lemti visuomeninio proceso eigą geidžiamos perspektyvos link. Taip apsiribojama reakcija, kokios ir tikisi priešas, ko tam ir reikia.

   Panaikinti
 12. Anonimiškas2020-04-14 14:09

  Viskas gerokai paprasčiau. Dažniausiai į aristokraštišką šeimą patekęs chamas ne pats paauga iki jos lygio, bet šeimą į purvą įmurkdo.

  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2020-04-14 14:28

  Kalbos redaktorius:
  "Visgi. Tai yra nejučia atsiradęs pažodinis vertimas iš „vsio že“. Kas tai įrodo?"

  Valstybinės lietuvių kalbos komisija pataria "visgi" taip ir rašyti:
  http://www.vlkk.lt/konsultacijos/3474-visgi

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kadangi dauguma rusiškų žodžių turi visose kalbose atitikmenis, pagal šį redaktorių, derėtų visas kalbas uždrausti. Matote, kur lenkia šitas lietuvių kalbos grynintojas, - kad liktų vien tik rusų... Gražu, a neee?

   Panaikinti
  2. Kalbos redaktorius :)2020-04-14 22:29

   Jei reikia oficialaus leidimo, tai galiu dar oficialesnį pasiūlyti :) Nausėda per Velykų sveikinimą sakė ir „visgi“, ir „tapsime atlaidesniais“ :)

   Panaikinti
 14. to Unknown 01-03,linkejimai ir nesierzinkit-sito netrinsiu:)

  AtsakytiPanaikinti
 15. Straipsnis tikrai puikus; tokius andriulius budulius už pakarpos ir į šviesą, o jos jie labai bijo, nors ir vaidina asus. Šaunuolė p. Rasa! Rašykite toliau ir nepavarkite, ir nebijokite klaidų. Jas Kalbininkas ištaisys, o mes irgi pasimokysime. Kas tuos vargšiukus andriuliukus dengia? Be abejonės aukščiausios institucijos. Artėja rinkimai. Balsuokime už naujus žmones Seime, domėkimės naujai ateinančiais, skaitykime jų darbus, analizuokime ir, išsirinkę naują partiją, gal galėsime pakeisti esamą situaciją savo balsu. Žmonijos istorijoje ne kartą taip yra buvę.Žaviuosi Kalbos redaktoriumi; tik išlenda cuckis, jam tarkšt per snapą pataisytu žodžiu. Šaltai, ramiai, be emocijų: jeigu protingas, susipras, jeigu kvailys- ir toliau purslosis. Tegu. Rusų kalba tikrai labai graži, neprikiši. Bet kodėl pasaulinio garso rusų filologas indoeuropistas Olegas Poliakovas parašė knygą "Pasaulis ir lietuvių kalba", o ne " Pasaulis ir rusų kalba"? Hm...Paskaitykite ir pamatysite. Sėkmės!


  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-04-14 20:46

   Tai kviečiate balsuoti už p. Cuckį? Mielu noru!

   Panaikinti
  2. Saunus komentaras Ema,pilnai pritariu.Kitu gi nesveika reakcija i teisinga kritika nelabai adekvati.

   Panaikinti
  3. Pritariu Rasa rašo puikius etiudus, šiuo atveju atskleidžia influencerio (lietuviškai KVAILIŲ ieškotojo) BŪDĄ -- kai savo sekėjams, ganamoms avelėms, demontruoja, propaguoja ELGESIO modelį, reaguoti, refleksų lygyje, kaip iš M. Bulgakovo ŠARIKOVAS. Mažo to niekingai žemindamas sunkiai dirbančius medikus REKLAMUOJA privačią kliniką, neva tik ji (arba Belgija) gali suteikti tinkamą paslaugą, neigdamas pačią Lietuvos valstybę, kaip sugebančią pasitikti NAUJO ŽMOGAUS atėjimą į Lietuviškąjį pasaulį. TAI DAUGIAPLANĖ apgalvota ATAKA prieš valstybę ir jos PILIEČIUS nukreipta į pasamonės sritį. Štai tokių gyvių prototipai skundė ir dalyvavo tautos genocide. Forma pasikeitė - šuniškas turinys išliko.

   Panaikinti
 16. Anonimiškas2020-04-15 11:05

  Tai nebaudziamumas,tai tik jis kaltas.Zmones jau net isisamonino,kad didelio masto vagis niekada neses i kalejima,turintis pazintis tiesiog smaginasi,tai musu lietuviskas produktas us zydisku padazu(turiu omenyje Landzbergi,juk kiek jis turi feikiniu regaliju ir jos veikia?)ar tam nera pagrindo,o tas vaikinas tiesiog mazorasto ir dar mazesnio protelio,jis mato ir jis pamegdzioja,juk Gabrielius gali ir neateiti ten kur jis ar jo ilganose kviecia?Nereikia stebetis,reikia ivesti ne zodi "dermokrtaija",o tokia kokia ji privalu buti,o koks pavyzdys KGB agentes grybauskaite?Tai kodel negali kazkoks svogris Andriulis apsirukes tapti bretmanu?Skaitykite VP internete "Durniu laiva"ten viskas buvo surasyta kas vyksta siandiena.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2020-04-15 14:02

  "Tas žodis niekada nepasitaiko lietuvių literatūroje iš tų laikų..."
  Jo, daug tų rusišku barbarizmų priviso:
  компютер, клавиатура, програма, монитор, микросхема...
  Reiktų braukyt juos visus iš žodyno ir grįžt prie apleistos žagrės. Ką jūs čia susigalvojot sau, lįsti į kažkokias nanotechnologijas. O tie kas nesuprato, tai kalbėkit angliškai, natūrali lietuvių kalba jokių naujadarų nepakęs, tai tikrų natūralių lietuvių artojų kalba. O jei dar nesupratot, tai šnekėkit lenkiškai. Išprususių žmonių kalba.
  Aš daug maž taip supratau mūsų kalbos redaktoriaus pastangas pataisyti mūsų kalbą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kalbos redaktorius :)2020-04-15 16:28

   Žodis программа rusiškai rašomas su dviem м.

   Iš čia išvardintų rusiškų žodžių tikrai rusiškas yra tik микросхема. Nors ir iš graikiškų šaknų (tarsi „tarptautinis“), jis sudarytas tik rusų kalboje ir iš jos paplito tik į „buvusios SSRS respublikų“ kalbas. Kitose kalbose tokio žodžio nėra: angliškai (šiek tiek žargonu) microchip arba (oficialiau) integrated circuit, vokiškai integrierter Schaltkreis, prancūziškai circuit intégré arba puce électronique, lenkiškai układ scalony... Beje, oficialus lietuviškas terminas yra „integrinis grandynas“. Taigi žodis „mikroschema“ lietuvių kalboje turi iš esmės tą patį oficialų statusą kaip ir, pavyzdžiui, žodis „padjiezdas“.

   Panaikinti
  2. vis tik nelabai suprantu, pone Kalbos redaktoriau, ar Jūs tik fiksuojate, kad tas ar anas yra rusicizmas, ar puolate į šventą kovą su jais?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2020-04-16 17:55

   Pauliui, 2020-04-16 07:42, ne nuo kalbos redaktoriaus

   „Fiksuoti [pranc. fixer < lot. fixus – tvirtas, nesuardomas]: 1. galutinai nustatyti; 2. pažymėti, užrašyti; registruoti; 3. įtvirtinti tam tikroje padėtyje, kad nejudėtų; 4. biol. apdoroti tam tikromis medžiagomis ląsteles, audinius, organus; 5. užgrūdinti, sutvirtinti išryškintą fotografinį atvaizdą, kad negestų, nebluktų; 6. sutelkti, nukreipti (žvilgsnį, dėmesį); 7. mat. nustatyti, parinkti (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2013, p. 256).

   Atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, galimi šio žodžio lietuviški pakaitai: 1. standinti; 2. įtvirtinti, sutvirtinti; 3. nustatyti; 4. žymėti (Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2013, p. 28).“

   http://www.vlkk.lt/konsultacijos/5346-fiksuoti

   Panaikinti
  4. Apskritai tai aš ne didžiai vertingų komentarų svetimybių mano kalboje klausimau laukiau, o atsakymo į klausimą. Nors žinia, kaip sakė Wittgensteinas, net poetų fantazija per lėkšta, kad pajėgtų įsivaizduoti visus įmanomus kalbėtojų žaidimus (labai laisva interpretacija) :)

   Panaikinti
  5. ps
   kad kam, neduok Die, nekiltų neaiškumų. interpretacija - 1. ko nors prasmės aiškinimas, komentavimas, pvz., teksto, kalbos, fakto; (TTŽ). (garbių triūsėjų gyvenimo palengvinimui kuklus autoriaus įnašas):)

   Panaikinti
 18. Anonimiškas2020-04-15 21:04

  Kalbos redaktorius :)
  2020-04-15 16:28
  Mt 7,6 „Neduokite to, kas šventa, šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų“.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Paulius-04-16 07:42: " pone Kalbos redaktoriau, ar Jūs tik fiksuojate, kad tas ar anas yra rusicizmas, ar puolate į šventą kovą su jais?"

   - Pauliau, jei tai būtų "tik fiksavimas", tai būtų bet kokių svetimybių fiksavimas. Bet jei tai fiksavimas vien rusicizmų, tai jau "šventa"/prakeiktinaa kova su Rusija.

   Panaikinti
 19. TŽŽ“ „aristokrãtija [gr. aristokratia < aristos — geriausias + kratos — valdžia]:
  1. aukščiausias išnaudotojų klasių sluoksnis, turtinga arba kilminga vergovinės, feodalinės ir kapitalistinės visuomenės diduomenė; 2*. kurios nors klasės arba socialinės grupės privilegijuota viršūnė.“

  - Kaip niekam neužkliūva, kad ne Geriausių valdžia yra tų, kurie lyg vogčia geriausiais save esant deklaruoja. Ir kad plačiosios - ne ytin gerai išsilavinusios - masės tos veidmainystės nepastebėtų, blogiausieji graikiškai save skelbia esant geriausiais.

  AtsakytiPanaikinti
 20. supratingas2020-04-15 23:31

  Drauge "ale", man pasidarė smalsu, kodėl po šituo komentaru pasirašėte ne savo slapyvardžiu?

  AtsakytiPanaikinti
 21. Tai gal todėl, kad toje pastaboje ne viskas iki galo įžvelgta. Juk ir šio portalo fanai tuos blogiausius papūgiškai tituluoja aristokratais. Matyt, ir jų pasąmonėje įsitaisęs žaltys su tikslu užimti tariamai geriausiųjų padėtį.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Po visa ko "kaip iškart aišku!" orakukas pareiškė, net nesupratęs, kas atsitiko.

   Panaikinti
 22. Anonimiškas2020-04-18 22:21

  apropos, visgi ką daryti su "stalu", "knyga", "turgum" ir t.t.? Dėl "durniaus" tai bala nematė, galima apsieiti. Bet va, "asilas", "ežys", "vilkas", "diena", net "naktis" ir ta neša į rusišką.

  AtsakytiPanaikinti

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item