LVK laiškas tikintiesiems dėl koronaviruso

Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė laišką tikintiesiems, kuriame išdėstomos saugumo priemonės, kurių bus imamasi pamaldų metu, siekia...

Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė laišką tikintiesiems, kuriame išdėstomos saugumo priemonės, kurių bus imamasi pamaldų metu, siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso grėsmės. Su skaitytojais dalinamės šiuo laišku, tuo pačiu atkreipdami dėmesį, kad nors Lietuvos vyskupai imasi šių priemonių dėl tikinčiųjų saugumo ir dauguma jų yra suprantamos, kai kurios priemonės, ypač leidimas duoti Komuniją į rankas, yra kontroversiškos ir užsienyje jau spėtos kritiškai įvertinti įvairių teologų bei liturgistų. Su kritika Komunijos davimui į rankas ir kodėl to negalima laikyti higieniškesne priemone nei Komunijos dalinimo ant liežuvio, anglų kalba susipažinti galite, pavyzdžiui, šiame vyskupo Atanazo Schneiderio straipsnyje.

***

Mieli broliai ir seserys,

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Ne vienas Jūsų pastarosiomis dienomis teiravotės, kokių priemonių bažnyčiose, parapijų namuose ir kituose sielovados centruose imtis, kad apsisaugotume patys ir apsaugotume kitus nuo koronaviruso infekcijos.

Pirma, jau tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad bažnyčiose yra iškabinta Sveikatos apsaugos ministerijos paruošta vaizdinė medžiaga, kurioje nurodomos septynios priemonės, itin sumažinančios apsikrėtimo koronavirusu pavojų: dažnas rankų plovimas su muilu ar dezinfekciniu skysčiu, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, artimo sąlyčio su kitais žmonėmis vengimas ir kt. Jei dar nesate susipažinę su šia vaizdine medžiaga, kviečiame nedelsiant tai padaryti!

Antra, laikinai – kol išliks užsikrėtimo pavojus ir atsižvelgiant į labiausiai viruso paveiktų pasaulio vyskupijų patirtį – bažnyčiose indai prie įėjimų, skirti švęstam vandeniui, liks tušti. Tad įžengę į bažnyčią žegnojamės nebemirkydami pirštų į švęstą vandenį. Kryžiaus ženklas – kaip ir švęstas vanduo – yra viena seniausių ir krikščionių itin gerbiamų sakramentalijų. Niekad nepamirškime kryžiaus ženklo.

Trečia, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pakitus virusologinei situacijai Lietuvoje, nuo šiandien laikinai (iki bus pranešta kitaip) keičiasi ir kai kurie liturgijos bei sakramentų praktikos elementai:
-    iki mokyklos vėl pradės dirbti, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, tačiau nenutrūksta užsiėmimai mažose grupelėse, skirti suaugusiųjų įkrikščioninimui;
-    atnašavimo metu Romos Mišiole numatytu metu (RM, 417) kunigas rankas gali nusiplauti ne vandeniu, o dezinfekciniu skysčiu;
-    ramybės prieš Dievo avinėli vienas kitam palinkima linktelėjimu, o ne rankos paspaudimu; meldžiantis Tėve mūsų maldą nesusikimbama rankomis; 
-    jokie objektai – nei kryžiai, nei relikvijoriai, nei vyskupų žiedai – nėra bučiuojami. Mišių pradžioje ir pabaigoje dvasininkas nebučiuoja altoriaus, o perskaitęs Evangeliją – Evangelijų knygos; 
-    šiuo laikotarpiu šv. Komuniją galima priimti trimis būdais: įprastu būdu (į burną), į rankas arba dvasinę Komuniją (t. y. puoselėjant troškimą priimti sakramentinę Komuniją). Dvasiniu būdu priimti Komuniją gali ir dalyvaujantys šv. Mišiose, transliuojamose per televiziją ir radiją; 
-    vaikai ir suaugusieji nebelaiminami dvasininkui nykščiu padarant kryžiaus ženklą ant palaiminimo prašančiojo kaktos – kryžiaus ženklas daromas iš tolėliau, nepaliečiant palaiminimo prašančiojo;
-    iš vidinės klausyklų pusės ant grotelių užklijuojamas plonas skaidrios plėvelės lapas, kuris reguliariai keičiamas;
-    indai prie įėjimų į bažnyčias, skirti švęstam vandeniui, liks tušti, įžengus į bažnyčią žegnojamasi nebemirkant pirštų į švęstą vandenį;
-    pamaldų, kitų veiklų metu kviečiama išlaikyti kuo didesnį atstumą tarp dalyvių, vengti žmonių susigrūdimo;
-    dvasininkai raginami nevykti į jokias užsienio šalis;
-    apie galimus papildomus pakeitimus vyskupijoje dvasininkus ir tikinčiuosius informuos vietos vyskupas.

Primename, kad pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose galioja tik tiems, kurie yra pajėgūs ją įvykdyti, tai yra, pakankamai sveikiems žmonėms. Kiekvienas tikintysis, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis koronaviruso rizikos grupėje, sergantis lėtinėmis ligomis, slaugantis ligonius ar senyvo amžiaus žmones, yra raginamas neiti į pamaldas, bet likti ir melstis namuose. Dėl savo ir kitų sveikatos bei saugumo negalintys dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose – šią pareigą galės atlikti stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją ar radiją. Šiuo laikotarpiu sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą bus transliuojamos šv. Mišios. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną.

Praeityje mūsų šalyje yra siautusi ne viena epidemija. Nemažai dvasininkų jos metu yra pasižymėję kaip dvasiniai savo bendruomenės vadovai ir ne vienas tikintysis tapo herojiško tarnavimo kenčiančiam artimui pavyzdžiu. Ir šiandien pirmasis svarbus būdas teisingai reaguoti į nuolat besikeičiančią situaciją – nesutrikti, nepanikuoti, bet laikytis rekomendacijų, kurias nurodo kompetentingos valstybės institucijos bei Lietuvos vyskupai. Klebonai nuolat ir operatyviai Jus informuos apie tai, kokie laikini pasikeitimai bažnyčioje, sielovadoje, liturgijoje yra būtini.

Brangūs broliai ir seserys! Kaip ir kiekvienas išbandymas žmogaus gyvenime, šis irgi yra proga ugdyti, grūdinti savo pasitikėjimą Viešpačiu bei skirti daugiau laiko maldai ir Jėzaus Kančios apmąstymui. Paradoksalu, bet šis iš pirmo žvilgsnio žmones vieną nuo kito atskiriantis laikotarpis gali padėti mums iš naujo atrasti bendrystės ir broliškos pagalbos vienas kitam vertę. Susimąstykime, galbūt kaimynystėje yra vienišų vyresnio amžiaus žmonių, kuriems reikia pagalbos apsirūpinant maistu ar būtiniausiomis priemonėmis, galbūt galime padėti pasirūpinti gydytojų, slaugytojų ir tų, kurie privalo šiuo metu eiti į darbą, vaikais? Saugokime save, bet nepamirškime ir artimo. Esame broliai ir seserys – ir tai ypač pajuntame tuomet, kai mums gresia pavojus, kuris nori atrodyti už viską didesnis ir baugesnis. Bet stipriausias yra Kristus, kurio Kryžiaus kelias neišvengiamai atveda į visas ligas ir net mirtį nugalintį Prisikėlimą.

                                                   
Arkivysk. Gintaras GRUŠAS
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Susiję

Religija 1095198565630675753

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2020-03-14 13:28

  Ačiū vyskupams už aiškius nurodymus.
  Dievo palaimos ir stiprybės Kristaus vynuogyno darbininkams.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2020-03-14 22:45

  Mane sukrėtė, kaip greitai ganytojai pakluso nelabojo senam gundymui dalinti Komuniją į ranką.O avelės, nieko blogo nenujausdamos, žiūriu, ima...O ganytojai turėtų žinoti, kad JĮ liesti ranka suteikta malonė tik kunigijai...Svarbiausia, kad toks pasirinkimas visai nelogiškas ir higienos požiūriu: juk kunigas nusiplauna rankas, kai, tuo tarpu žmonių rankos būna neplautos.O jeigu tikintieji nors akimirką susimąstytų---------per šitas kunigo rankas ateina KARALIŲ KARALIUS,VIEŠPAČIŲ VIEŠPATS,GALINTIS DUOTI GYVYBĘ ŽMOGUI IR PER SEKUNDĘ ATIMTI...Tai atsakykite mieli tikintieji----ar šis KARALIUS neturi galios apvalyti kunigo rankų, kad jos būtų švarios, juo labiau, kad jos nuplautos.Kodėl leidžiame nelabajam džiūgauti?Ir dar.Kai skaitome šventąjį raštą ,matome, kad tuo metu, kai kraštą užgriūdavo nelaimės, buvo siunčiami pranašai ir jie ragindavo pulti prieš Dievą ir permaldauti JĮ maldomis ,pasninkais,apsimarinimais.O ką darome mes?o mes sakome Dievui: žinai Dieve, jeigu Tu nesudarai mums sąlygų tinkamai melstis, tai mes visai nesimelsime.Žinokis.Tai kur mes einam???

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Bravo anonimui 22.45, bent vienas tiki, jog Dievas galingesnis už virusą.

   Panaikinti
  2. https://image-media.gloria.tv/placidus/b/2xhadch04wc26a2317x96z8jbm64oabebksnvqp.jpg

   https://image-media.gloria.tv/placidus/d/qafvtbrm6orl8tvq8elue8kybrpxbhi2ws1zaqu.jpg

   https://image-media.gloria.tv/placidus/b/kxzgrixt86a36aco1earahryzw6e9airtoa6aez.jpg

   Panaikinti
  3. Atsakau į klausimus:
   1) ar šis KARALIUS neturi galios apvalyti kunigo rankų, kad jos būtų švarios, juo labiau, kad jos nuplautos.Kodėl leidžiame nelabajam džiūgauti?
   Atsakymas - šis karalius turi galios, bet tai nereiškia, kad taip padarys, mes nežinom jo valios.

   2)Ir dar.Kai skaitome šventąjį raštą ,matome, kad tuo metu, kai kraštą užgriūdavo nelaimės, buvo siunčiami pranašai ir jie ragindavo pulti prieš Dievą ir permaldauti JĮ maldomis ,pasninkais,apsimarinimais.O ką darome mes? o mes sakome Dievui: žinai Dieve, jeigu Tu nesudarai mums sąlygų tinkamai melstis, tai mes visai nesimelsime.Žinokis.Tai kur mes einam???
   Atsakymas - melstis nėra būtina bažnyčioje, galima ir namuose. Šių dienų bėda ir yra simbolinė malda - pasimeldžia bažnyčioje ir jau čia skaitosi, kad užkariavo pasaulį, vaikšto užrietę nosis ir teisia kitus..

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2020-03-15 12:06

  Ne vienas, 11.33, ne vienas...Kad nekurie ganytojai nebetiki Dievu, tai nereiškia, kad ir avelės JUO nustojo tikėjusios...

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2020-03-15 13:30

  Potencialūs cicilikai, saugokitės patys, prašydami Dievo apsaugos. Net Kristus be reikalo nerizikavo, atseit, Tėvas mane apsaugos. O ko nors prašydamas, prieš tai daug meldėsi. Ar mes bent dešimtą dalį to meldžiamės, ko nors prašydami iš Dievo? Mus turi saugoti ir taip, ne mes, matai, net biskį tikim į Dievą.
  Ir gerai, kad kunigai imasi antikoroninių priemonių.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Ir iš kur ta tokia mada, visur prieštarauti patiems, bet priešu kitą laikyti? - Kaip tam anekdote: Tvanas. Visi gelgėjasi, kaip kas gali. Tik didysis rabi meldžiasi su begaliniu tikėjimu, jog jį tai jau tikrai pats dievas išgelbės. - Jis juk vienintelis toks teisus. Plaukia viena valtis, kviečia gelbėtis kartu.., plaukia antra, trečia.., paskutinė plaukia ir vis kviečia gelbėtis... Bet rabinas tiki, jog jį, kaip vienintelį teisųjį, išgelbės pats dievas. Taip ir prigėrė... teisusis.
  Kankinasi pragare teisusis, prieštarauja dievuliui, kad tas toks nedėkingas buvo, nišgelbėjo teisaus... Ir štai pasigirsta iš dangaus balsas: Kvaily, aš tiek daug valčių siunčiau tau išgelbėti, o tu...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Gerai, galima saugotis didesnių susibūrimų, religinių paskaitų, bet vienintelės išgelbėjimo priemonės nuo nelaimių - Šventosios Kristaus Aukos ir Jo Kūno bei Kraujo - atsiprašau... Tai kas tuomet gali išgelbėti? Nedera gundyti Dievo be reikalo, prašant nereikalingų stebuklų, bet čia... Krikščionys visada ėjo ten, kur pavojingiausia, gelbėjo sergančius maru, šiltine ir kitomis baisiomis ligomis, ir patys neužsikrėsdavo.
   Nors kita vertus, abejotina, ar dabartinė katalikų komunija tikrai yra Kristaus Kūnas ir Kraujas. Gal Jis net neįsikūnija kaip pas protestantus atminimo vakarienėje.

   Panaikinti
 6. Unknown -15 18:12 : "Gerai, galima saugotis didesnių susibūrimų, religinių paskaitų, bet vienintelės išgelbėjimo priemonės nuo nelaimių - Šventosios Kristaus Aukos ir Jo Kūno bei Kraujo - atsiprašau... Tai kas tuomet gali išgelbėti?"

  - Iš to akivaizdu, kad Jūs Unknown, nesuvokiate Kristaus mokymo esmės, kaip ir kodėl veikia Jo mokslas.
  - Visų pirma, Kristus niekuo kitkuo neužsiiminėjo, kaip tik aiškino žmonėms, kaip gyvenant bendruomenėje dera elgtis, kad nekiltų nesusipratimų, kad jų būtų kuo mažiau. Antra, jei Jo akivaizdoje ir pagydavo įtikėjusieji, tai čia pat Jis pasakydavo: „Tavo TIKĖJIMAS išgydė tave“. ( Lk 17,17-19 Jėzus paklausė: „Argi ne dešimt pasveiko? Kur dar devyni?
  Ar neatsirado nė vieno, kuris grįžtų atiduoti Dievui garbę, išskyrus šitą svetimtautį?“
  Ir tarė jam: „Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgydė tave“. ) Taigi, ne kažkoks „mano“ nuolat atliekamas veiksmas gydo, o Kristui paliudijus „manyje“ atsiradęs TIKĖJIMAS. Tas yra tik man stebuklas, kol aš nesuprantu, kaip tas įvyksta. Ir jei Kristaus dėka „manyje“ tas įvyksta, tai tik dėl to, kad Jis žino, kaip veikia žmogaus psichika. Todėl Kristui tas „mano“ pagijimas nėra joks stebuklas, Jam tas yra suvokiamas ir todėl valdomas reiškinys.
  Sakote, negalima atsisakyti „vienintelės išgelbėjimo priemonės nuo nelaimių - Šventosios Kristaus Aukos ir Jo Kūno bei Kraujo“ (Šv. Komunijos)? Bet argi Jūs pradėjus plisti korono virusui pirmą kart tikitės išgirsti apie tą Šventąją Kristaus Auką, o gal Jums tik dar vieną kart perklausius per šią siaušiančią epidemiją siaubingą pasakojimą, jau rąstųsi TIKĖJIMAS tuo, kaip DERA ELGTIS? Pakartoju: Kristus daugiau nieko nemokė, kaip tik, kaip dera žmonėms elgtis.
  Žinoma, Jūs nesuvokiate, kodėl buvo reikalinga Nekaltojo Šventa Auka. Jums neaišku ir, ką reiškia ir nuodėmių atpirkimas Auka... O susigaudyti tose peripetijose paprasta. Būtina savyje PATIKĖTI, kad nei vieno nepagrįsto ar nesuprantamo veiksmo Kristus nedarė. Kam tie bereikalingi veiksmai būtų? Juk Dievas yra visame kame. Reiškia, ir kiekviename „manyje“, kiekvienoje smiltelėje, kiekviename atome. Visa, kas tik yra Visatoje, yra GYVA! Ir tik gyvastis, - gebėjimas jausti bei suvokti, yra sąveikos/meilės pagrindas. Tik meilės jėga yra visa ko radimosi iš nieko/iš smulkiausiųjų elementų/ radimosi jų sistemų priežastis. Nuo pačių mažiausių būties elementų iki žmogaus, bendruomenės tautos, valstybės, žmonijos... Tame visagalio Dievo (Šv. Dvasios) esmė. Todėl darykime tai, ką suvokiame, kad bus į naudą, kad nepakenks.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-03-15 23:17

   Nuostabus komentaras, draugas ale, taip ir laikyk - o tai vis nugravituoji su raudonosiom ideologijom.

   Panaikinti
  2. Atleiskite, bet tokius silpnapročius tegali tik katalikybė išugdyti. Kad tik stipriau nepasakius...

   Cituoju tave patį: "Kristus daugiau nieko nemokė, kaip tik, kaip dera žmonėms elgtis." Gerai. Ji sakė: "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną." Ką apie tai pasakysi? Ar tave išgelbės vien tik tikėjimas, kad Dievas yra "kiekvienoje smiltelėje, kiekviename atome", ar šventoji Komunija, apie kurią Kristus sakė, jog būtent ji yra gyvybės laidas?! (Kai Komunijos neįmanoma priimti, t.y., kai nėra kunigų, tuomet priimama dvasinė Komunija).

   Bažnyčias uždarė daug kur, ne vien Lietuvoje (išskyrus daugelį stačiatikių cerkvių!). Ir būtent koks požiūris skatina teikti pirmenybę izoliacijai, o ne Dievui, ne Komunijai? LIBERALIZMAS. (Tradicionalistai ir dar kai kurie tikintieji netiki, kad per Komuniją galima užsikrėsti). Būtent liberalai atima iš tikinčiųjų Viešpaties Kūną ir Kraują. Tai yra sukta saviapgaulė. Juk ir be koronaviruso kasdien ateina komunijos daugybė sergančių įvairiomis ligomis žmonių: vėžiu, džiova, įvairiais gripais, ir visi geria iš TOS PAČIOS TAURĖS! (stačiatikiai; katalikai net komuniją priima ne taip, kaip Kristus nustatė). Jei būtų galima užsikrėsti, visi kunigai ir diakonai jau būtų seniai išmirę, nes jie suvalgo ir išgeria LIKUČIUS Viešpaties Kūno ir Kraujo!
   Yra, beje, ir tokių, kurie tvirtina, jog užsikrėsti galima, kai priimi Komuniją abejodamas arba išvis netikėdamas. Bet ir tokie jau seniai būtų užsikrėtę ir išmirę, nes, sakau, galimybė užsikrėsti egzistuoja VISAIS LAIKAIS.

   Prakeiktas liberalizmas! "Juk Dievas yra visame kame. Reiškia, ir kiekviename „manyje“; "gyvastis, - gebėjimas jausti bei suvokti, yra sąveikos/meilės pagrindas" - tie žodžiai tik patvirtina mintį, jog katalikybėje nėra jokio dvasingumo, o yra vien sielos suvokimas, vien suvokimas protu ir jausmais, vien tikėjimas materialia gyvybe! Jūs neturite jokios dvasinės gyvybės, ir čia net ne liberalizmas, o apskritai netgi ne krikščionybė! Katalikai net nepasiekia dvasinio pasaulio!

   Panaikinti
 7. --->
  2020-03-15 23:17

  Na, nesu aš joks marksistas.
  Eilinį kartą noriu pabrėžti, kad neįmanoma blogio išnaikinti jo smerkimu bei piktinimusi. Pyktis ir yra blogio šaknis, visų bėdų priežastis. Pyktis daugina blogį. Tik savo Pavyzdžiu, kuo ir buvo Kristus, mes galime skleisti pasaulyje gėrį. Viešpats mokė mus melstis:
  TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
  Teesie šventas Tavo vardas,
  teateinie Tavo karalystė,
  teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
  Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
  ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
  Ir neleisk mūsų gundyti,
  bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

  Juk aiškiai pasakyta, jei norime, kad mums atleistų kaltes, pirmiau mes turime atleisi savo kaltininkams.

  Mk 8. 31 Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. 32 Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. 33 Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“
  Lk 636 „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. 37 Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. 38 Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.


  AtsakytiPanaikinti
 8. ale, ---> Unknown2020-03-16 16:01

  Citata: "Ar tave išgelbės vien tik tikėjimas, kad Dievas yra "kiekvienoje smiltelėje, kiekviename atome", ar šventoji Komunija"..?

  - Jūs vis dar nesuvokiate, kas yra tikėjimas. Maža tikėti(?), kad yra dievas. Būtina įtikėti, tuo, ko Jis moko:
  Mt 7 Tikrieji sekėjai

  21 „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. 22 Daugelis man sakys, anai dienai atėjus: 'Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!'[i2] 23 Tuomet jiems pareikšiu: 'Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs nedorėliai!'

  24 Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. 25 Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. 26 Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. 27 Prapliupo liūtys, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.

  28 Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi jo mokslu, 29 nes jis mokė ne kaip jų Rašto aiškintojai, bet kaip turintis galią.[i3]

  Taigi, Tikėjimas yra visagalis - žmoguje esantis Tikėjimas, kad išgysiu, kad suvoksiu, kad sugebėsiu... O visa kita yra priemonės padedančios rastis Tikėjimui, t.y., dvasiniam prisikėlimui. Be pažinimo, kaip tas įmanoma, joks tai ne tikėjimas. Tai tik pasikliovimas...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pasaulis laikosi Šventąja Kristaus Auka. Ortodoksų dvasininkai pareiškė, kad Komunijos uždraudimas baisiau už koronavirusą.

   Tiesą sakant, ko aš čia ginčijuosi dėl jūsų mišių. Man vienodai, bus jos laikomos ar ne.

   Panaikinti
  2. supratingas2020-03-17 13:17

   Taigi niekam ne paslaptis, kad ne jūs liežuvį, o jus liežuvis valdo :)

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2020-03-16 22:34

  Pijaus brolijos vaisiai - abejoti. nors patys mokina, kad abejojimas yra blogis, bet tą puikiai diegia tokiems į pasąmonę..

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2020-03-16 22:35

  yra Dievo įsakymas - mylėk savo artimą kaip save patį. Perfrazavus neužsikrėsk pats ir neužkrėsk kito, kuo mažiau pasauly liks religingų žmonių, tuo lengviau bus blogiui vadovauti šiame pasaulyje..

  AtsakytiPanaikinti
 11. įdomių dalykų čia galima sužinoti, pvz, kad mišios yra priemonė nuo nelaimių... daugumai tikinčiųjų reikia ne daugiau kunigų ar Dievo, bet gero psichoterapeuto, nes jų problemos ne toje plotmėje, kurioje jie mano... Tiesiog psichoterapeutai apie tai aiškiai nekalba arba nėra pakankamai kvalifikuoti..

  AtsakytiPanaikinti
 12. Aš tik noriu, kad visas pasaulis žinotų apie šį burtų tatuiruotę, su kuria susipažinau prieš kurį laiką, negaliu pasakyti visko, ką jis padarė dėl manęs. mano žmona paliko mane prieš 4 metus su vaikais naršydama internete, kai internete sutikau šio nuostabaus vyro parodymus, nusprendžiau tai išbandyti, o mano žmona dabar grįžta ir mes vėl esame laimingi, nes priežastis per daug surašyta raštu viskas, ką galiu pasakyti, labai ačiū, esu labai laiminga .ir jis mane patikino, kad daro daug magijos, įskaitant

  Meilės burtai
  Galios burtai
  Sėkmės burtas
  Nėštumo likimas
  Santuokos burtai
  burtai dėl gerai apmokamo darbo
  Apsaugos burtai
  burtažodis laimėti teismo bylą
  sėkmės rašybos ir kt.

  jei jums reikia rašytojo pagalbos dr. Ajayi, susisiekite su juo šiuo el. pašto adresu (drajayi1990@gmail.com) arba pridėkite jį whatsapp +2347084887094 ir aptarkite su juo savo problemą. Jis yra geras žmogus ir aš visada jam būsiu dėkingas. Ačiū.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item