In Memoriam Vaclovas Bagdonavičius (1941 09 02 - 2020 03 22)

Šviesios atminties filosofo Vaclovo Bagdonavičiaus atminimui Šių metų kovo 22-osios rytą, Vydūno gimimo dieną, staiga ir netikėtai su...

Šviesios atminties filosofo Vaclovo Bagdonavičiaus atminimui

Šių metų kovo 22-osios rytą, Vydūno gimimo dieną, staiga ir netikėtai sustojus širdžiai mus paliko Vydūno draugijos garbės pirmininkas, nenuilstamas vydūnistikos puoselėtojas, retos erudicijos mokslininkas, nepaprastai šviesi, tauri ir kūrybinga asmenybė, filosofas dr. Vaclovas Bagdonavičius, ženkliai pasitarnavęs Vydūno kūrybinio palikimo, vydūnistikos idėjų sklaidai visoje Lietuvoje, Klaipėdos regione, nuoširdžiai palaikęs, konsultavęs ir asmeniškai dalyvavęs rengiant Klaipėdos universitete naująjį kultūros renginių ciklą „Vydūnas - Tautai ir Valstybei".

Lietuva neteko krištolinės sielos, skaisčios sąžinės, gilaus proto, itin aukšto sąmoningumo sūnaus, filosofo, literatūrologo, Mažosios Lietuvos kultūros ir Vydūno kūrybinio palikimo tyrinėtojo bei propaguotojo, buvusio Vilniaus pedagoginio universiteto docento Vaclovo Bagdonavičiaus. Per visą savo gyvenimą ugdytą filosofo intelektą jis paskyrė Vilhelmo Storostos - Vydūno kūrybinio palikimo išsamiems moksliniams tyrinėjimams, kadangi buvo tvirtai įsitikinęs, jog būtent šiam Mažosios Lietuvos šviesuoliui pavyko išjausti, suprasti ir įžvelgti lietuvių tautos dvasinio atgimimo bei kultūrinės raidos perspektyvas.

Dr. Vaclovas Bagdonavičius tvirtai tikėjo, kad Vydūno šviesa, sklindanti jo raštų, įžvalgų bei idėjų pagalba, atves Lietuvos žmones į skaidresnį, laimingesnį ir sveikesnį gyvenimą. Todėl kaip išmanydamas, kaip išgalėdamas, jis stengėsi sukauptas žinias perduoti tautiečiams. Savo gausiais mokslininko-literatūrologo ir filosofo publicistiniais darbais, nenuilstančios energijos pagalba dr. V. Bagdonavičius sugebėjo suburti gausų Vydūno pasekėjų būrį. 1988-aisiais metais jo iniciatyva ir pastangomis buvo įkurta Vydūno draugija, besirūpinanti vydūniškųjų humanistinių pažiūrų puoselėjimu, Vydūno rašytinio palikimo įamžinimu ir sklaida. Ši visuomeninė organizacija, pradėjusi savo veiklą sovietmečiu, tebeveikia iki šiol. Jos švietėjiška veikla neleido Vydūno idėjoms dulkėti bibliotekų lentynose, nuolatos žadino visuomenę, kvietė tautiečius ieškoti skaidresnės, dvasingesnės gyvensenos galimybių. 

Dr. V. Bagdonavičiaus vadovaujamos Vydūno draugijos aktyvios veiklos dėka Vydūno skleidžiami šviesos spinduliai pasiekė bei darė ženklią įtaką Klaipėdos universiteto veiklai. Per pastaruosius dvidešimt metų kasmetinis kovo 22 dieną Klaipėdos universitete vykstantis Vilhelmo Storostos - Vydūno gimtadienio paminėjimas jau tapo gražia tradicija. Šia proga Klaipėdos universitete organizuojamos mokslinės - praktinės konferencijos „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ bei kiti renginiai jau tapo ne tik uostamiesčio, bet ir visos šalies švente, į kurią gausiai susirenka svečiai iš Klaipėdos, kitų šalies miestų bei užsienio. Daugybę metų Vydūno garbei skirtuose renginiuose Dr. Vaclovas Bagdonavičius būdavo susiėjimų širdimi ir varikliu, skaitydavo pagrindinį mokslinės konferencijos pranešimą, paliesdamas svarbiausius Vydūno suformuluotus mūsų tautos dvasinės raidos klausimus. 

Net sunku patikėti, jog būtent kovo 22 dieną, minint Vilhelmo Storostos Vydūno 152-ąjį gimtadienį, Lietuva neteko bene profesionaliausio vydūnistikos propaguotojo, garbaus mokslininko, filosofo Vaclovo Bagdonavičiaus. Tai skaudi netektis ne tik gerbiamo Vaclovo giminėms, artimiesiems, bet ir visai mūsų tautai, didžiulis praradimas, kurio atstatyti nepavyks niekam. Su giliu liūdesiu reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems, kam buvo artimas ir brangus šis tyros sielos Žmogus. 

Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, akademinė bendruomenė, KU Sveikatos mokslų fakulteto, STIMC specialistas Juozas Ivanauskas, LR Seimo narys, KU prof. dr. Algimantas KirkutisSusiję

Vydūnas 1426657816318158195

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item