Vytautas Radžvilas. Ne rinkiminio turgaus prekeivių, bet kovojanti partija!

Mindaugo Šernos nuotrauka  „Nacionalinis susivienijimas“ – taip vadinsis ši partija . Ne „gerovės“ ar „žemiškojo rojaus“ partija. Pavad...

Mindaugo Šernos nuotrauka 
„Nacionalinis susivienijimas“ – taip vadinsis ši partija. Ne „gerovės“ ar „žemiškojo rojaus“ partija. Pavadinimas neturi klaidinti ar juo labiau apgaudinėti. Jis privalo aiškiai nurodyti partijos tikslą. Pasirinktas pavadinimas yra kvietimas susivienyti vardan pagrindinio tikslo – tautai susigrąžinti savo vertės ir savigarbos, o šalies visuomenei – žmogiškojo bei pilietinio orumo ir valstybės šeimininko jausmą.

Šis tikslas yra pirmutinis ir svarbiausias, nes tai – visko pradžia. Lengva svajoti ir žadėti piliečiams santarvę ir gerovę. Tačiau šias svajones ir pažadus lemta įgyvendinti ir paversti tikrove tik laisvoms, lygiateisėms, gerbiančioms kiekvieno asmens orumą ir realiai, o ne žodžiais siekiančioms bendrojo gėrio visuomenėms ir tautoms. 

Tai niekada nepasiekiama dvasinių, moralinių ir politinių vergų visuomenėms. Tokias visuomenes lengva atpažinti. Jos būna griežtai susiskirsčiusios į dvi grupes, kurias skiria abipusio susvetimėjimo ir neapykantos siena. Viena grupė – nepasotinami ir neįstengiantys liautis apgaudinėję, apvaginėję ir išnaudoję savo tautiečius ir bendrapiliečius vergai-šeimininkai. Kita grupė – kantriai kenčiantys nesibaigiančias patyčias ir maldaujantys šeimininkų numesti trupinių nuo jų stalo bei nuolankiai laukiantys jų gailestingumo ir malonės vergai-baudžiauninkai. 

Abiejuose įvardijimuose esantis apibūdinimas „vergas“ yra labai svarbus, nes nurodo bendrą abiejų grupių bruožą. Nors vaidina skirtingus šeimininkų ir baudžiauninkų vaidmenis, vieni ir kiti neįstengia elgtis taip, kaip dera iš tiesų laisvos visuomenės nariams – nesugeba ir nenori bendrauti ne jėgos, prievartos ir apgaulės kalba.

Lietuvos partijų ir rinkimų sistema iki šiol veikė pagal griežtas šeimininkų ir baudžiauninkų santykio taisykles. Jų niekas neišdrįso arba nesugebėjo smarkiau pažeisti ar juo labiau sulaužyti. Šioms rinkimų žaidimo taisyklėms paklūsta puikiai prie jų prisitaikiusios sisteminės ir tariamai nesisteminės partijos. Rinkimai virsta partiniu turgumi. Kas keleri metai būna viena „laisvės“  diena, kai į konkuruojančias grupuotes pasidalijusi šeimininkų partija  leidžia baudžiauninkams „laisvai pasirinkti“, kurio šeimininko valdomi šį kartą jie pageidauja būti. Net nemėginama slėpti atsainaus ir niekinamo požiūrio į baudžiauninkus. Atvirai ir be skrupulų varžomasi, kuris „pardavėjas“ pasiūlys „pirkėjams“ patrauklesnį jauką – lenktyniaujama, kieno siūlomi „gerovės ir klestėjimo“ pažadai-miražai labiau svaigins ir vilios baudžiauninkus. 

Vadinamosios nesisteminės partijos daro tą patį, tik truputėlį kitaip. Šie rinkimų turgaus prekeiviai labiau linkę dėtis baudžiauninkų užtarėjais ir siūlo lengvus bei greitus kelius į gerovės rojų. Atimti ir teisingai padalyti, įsteigti žaibiškai teisingumą ir tvarką atkursiančio ypatingojo prokuroro pareigybę – tokie ir panašūs yra jų siūlomi gerovės ir klestėjimo receptai. Žvelgti į piliečius kaip į kvailą ir  nuolankią tamsuolių ir bailių masę bei įžūliai mulkinti juo neįgyvendinamais ir net neketinamais tęsėti pažadais – tokia yra jau tris dešimtmečius Lietuvą be pasipriešinimo valdžiusių ir ją nuvaldžiusių iki išnykimo ribos sisteminių ir tariamai nesisteminių partijų galios bei sėkmės paslaptis. 

Prekeivių pažadais partijas siejantis skiriamasis bruožas – priešiškumas esminiams pokyčiams ir noras apsiriboti tik  smulkiomis, valstybės ir jos piliečių padėties negalinčiomis rimčiau pakeisti kosmetinėmis reformomis. Neslepiančių savo sistemiškumo partijų baimė išvengti „griovėjų“ įvaizdžio būna tokia didelė ir akla, kad nesidrovima atvirai pareikšti, jog šimtus tūkstančių Lietuvos piliečių išvariusi iš krašto ekonominė, socialinė ir politinė sistema esanti iš esmės „gera“, tereikia ją tik šiek tiek patobulinti.  

Tuo tarpu kitų slepiamas sistemiškumas būna dangstomas skambiais „antisisteminiais“ šūkiais ir pažadais „kovoti su globalizmu“ bei „išsaugoti Lietuvą“ – tautą, kalbą, šeimą ir kt. Tačiau šie iš principo teisingi siekiai lieka tuščios deklaracijos, nes jų iki šiol taip ir nepratęsė nuoseklūs reikalavimai ir konkrečios pastangos įgyvendinti sistemines pertvarkas, leidžiančias iš pagrindų keisti tautą ir valstybę naikinančias sąlygas bei sustabdyti jų nykimą.

„Nacionalinis susivienijimas“ netaps dar viena politikos ir rinkimų prekeivių grupuote. Partija buriama tam, kad be paliovos besisukantis ir į nepabaigiamą prekybą pažadais bei pigiomis vilionėmis šalies piliečius įtraukiantis užburtas šeimininkų – baudžiauninkų rinkiminio žaidimo ratas pagaliau būtų sulaužytas ir Lietuvą į pražūtį stumiantis rinkiminis turgus baigtųsi. Tai nebus pažadais besišvaistanti šeimininkų-gelbėtojų partija, gundanti pasyviai stebuklo laukiančius  baudžiauninkus: „tik išrinkite mus, po to dar truputį pakenktėkite, ir jūsų gerove bus tikrai pasirūpinta!“ 

Ši partija kuriama vadovaujantis nuostata, kad laisvės, teisingumo ir gerovės niekas nedovanoja, juos privalu išsikovoti ir apginti patiems. Tai turi būti kviečiantis telktis ir ruoštis sunkiai politinei kovai už esmines permainas Lietuvoje ir jos išsaugojimą sąmoningų, laisvų ir drąsių piliečių susivienijimas. Ir būtent nacionalinis susivienijimas, nes Lietuva susiduria su egzistenciniais pavojais ir problemomis, kurios iš principo neišsprendžiamos vadovaujantis tik siauro partinio siekio žūtbūt patekti į valdžią diktuojamu požiūriu į politinę veiklą ir, konkrečiai, dalyvavimo rinkimuose tikslą bei prasmę. Nacionalinis susivienijimas sieks būti ir veikti kaip politinė jėga, gebanti pirmiausia mąstyti nacionalinio intereso kategorijomis ir jį ginti ne žodžiais, bet darbais.

Nacionalinio susivienijimo vizija – ne vienadienis rinkiminio turgaus prekeivių pažadais ir iliuzijomis sambūris, bet kovotojų už Lietuvos atsinaujinimą ir išlikimą partija. Prielaidos šiai vizijai įgyvendinti yra sukurtos. Bet ar ji taps tikrove – tai jau priklauso ne tik nuo partijos kūrimo iniciatorių. Lietuvoje įprasta girdėti apmaudo, kartėlio ir bejėgiško nusivylimo kupinus žodžius ,,nėra už ką balsuoti“ – iki šiol jie skambėjo prieš kiekvienus rinkimus. Bet jeigu iš tiesų nėra politinės jėgos, už kurią būtų galima ramiai ir noriai balsuoti, tai gal susikurkime tokią jėgą savomis pastangomis, nelaukdami, kol ji apsireikš iš dangaus? Pavadinimas „Nacionalinis susivienijimas“ yra kvietimas – SUSIBURKIME IR TAPKIME TAIS, UŽ KURIUOS PATYS NORĖTUME BALSUOTI. 

KVIETIMAS TELKTIS IR VĖL TAPTI NATIO – POLITINE LAISVŲ IR ORIŲ PILIEČIŲ TAUTA – tokia šio pavadinimo svarbiausia paskirtis ir tikroji jo prasmė.

***

Norinčius tapti kuriamos politinės partijos steigėjais kviečiame užpildyti anketą. Tuomet Jums patogiu formatu (gali būti WORD, PDF) suskaitmenintą ar nufotografuotą versiją atsiųskite paštu info@susivienijimas.lt

Steigėjo anketa:
DOC formatu - https://bit.ly/2XInVHU
PDF formatu - https://bit.ly/35pYCN7
Po to su jumis susisieks arčiausiai Jūsų esantis koordinatorius.
Tel.: +370 674 590 89
El. paštas: info@susivienijimas.lt
www.susivienijimas.lt

Susiję

Vytautas Radžvilas 4905986823254326971

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-11-25 11:34

  Nacionalinis. Ir vėl tas nacionalinis. Čia, kad anglų turistas geriau suprastų, ar mados reikalas, ar pagal naujakalbę Europos sąjungoj šlovingoj pakeitęs respublikinį. Visai be fantazijos. Gaila. Kas pas jus ten mąsto. Apsisprendimui lyg įtakos neturi, bet prieskonį palieka. O gal parodo vertybinį požiūrį, kurio trūksta.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-25 16:28

   Durniau tu tarybini, respublikinis - sovietiniu naftalinu smirdintis zodis. Joks padorus zmogus siais laikais nieko taip nevadina.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-25 17:28

   Anonimiškas 16.28, o kaip vadina?

   Panaikinti
  3. Nabagai pabūgo žodžio „tautinis“. Bet vis tiek už juos balsuosiu.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-11-26 08:27

   Atsakau 16:28. Dabar Respublikinis visur pakeistas į Nacionalinį. Nebeliko, nei valstybinio, nie Lietuvos, nei tautinio, nei kitaip. Tik nacionalinis. O pati huania jau turi tik regionus.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-11-26 10:10

   Nu taip. Tautinis - apšauks nacionalistais. O nacionalinis, tai gerai. Ne lietuviškai, bet kiek suprantu už tautiškumą ar ne. Visgi nesuprantu jų aiškaus nusistatymo. Matyt pagal aplinkybes, jau pačiam pavadinime taktika užkoduota. Kiek tata leis tautiškumo, tiek ir bus.

   Panaikinti
  6. Taigi, žodis „tautinis“ dabar šiek tiek pavojingas. Kas pasakys, kad tarybų sąjunga negrįžta?

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2019-11-26 23:08

   Prie ko čia respublikinė? Ar lietuvių kalba yra jūsų gimtoji kalba?
   Nacionalinė- nuo žodžio nacija ir viskas čia labai gerai.

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2019-11-27 08:33

   Nacionalinis tiesiog sulyginamas su respublikinkiu, nes gyvename tais pačiais laikais ir mūsų suvokimas niekuo nepasikeitė. Tame tarpe ir partijos steigėjų galvose ir pas kai kuriuos komentatorius, nes jiems žodis nacionalinis niekaip neužkliūva, kaip anksčiau neužkliūdavo respublikinis. Biblijoje ir visais laikais pabrėžiama vardo reikšmė "kaip pavadinsi..." Galima ir pasišaipyti, kad trendinis yra nuo žodžio trendas.

   Panaikinti
 2. Gražios deklaracijos. Bet garvežys turbūt jau nuo pirmos dienos ant klišų bėgių. Tas 60ies "prisiekusiųjų" politinis sovietas - tikra dovana oponentams, iš jo bus tyčiojamasi, kad melo detektorium bus tikrinamass lojalumas Radžvilo chebrytei ir pan. Dar vienas esminis sakinys: "Bus kuriama esminių, o ne kosmetinių pokyčių siekianti partija, kurios veikla bus grindžiama kūrybiškai plėtojamomis Tautos forumo ir Vytauto Radžvilo visuomeninio rinkiminio komiteto nuostatomis." Kas tas forumas? Tai sovietiniai nomenklatūrininkai, kadaise 1992m. padėję AMB grįžti į valdžią. Šitų veikėjų nuostatas plėtodami mes Lietuvą prikelsim? Tai gal dar ir Kirkilo bebrų nuostatas paplėtokim.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-25 12:20

   > X 12.04

   O tu pats kas toks?

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-11-26 23:49

   Matot, Pikc? - o jis pats nesiryžo savęs apibūdinti net paprasčiausiu žodžiu.
   Įdomi jų psichologija, tiesa?

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-11-25 12:11

  Ačiū, turėsiu už ką balsuoti. Tai yra didelis laimėjimas. Visgi, suprantama, kad tikslas tegali būti tik bent kelios vietos seime... Tam kad parėkauti. Maža norinčių būti natio.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Įdomu ar šitam dariniui pavyks iškilti kaip kad Orbanui Vengrijoje.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Velnio advokatas2019-11-25 15:39

  Populiarioji žiniasklaida šitą Radžvilo ir draugų partiją trauks per dantį be gailesččio, bijau; o gal tyčia - ignoruos? Nežinia.

  Šansai, kol kas, atrodo menki, bet aš manau jie tai neblogai ir patys žino. Nežinau, kas juos tiksliai motyvavo taip paskutinę minutę susizgribti, bet džiaugiuosi, kas pastangos dedamos. Ne dėl šansų laimėti, o tiesiog todėl, kad tokios partijos jau senokai reikėjo. Net jei balsuos ta pati saujelė žmonių kaip ir EP rinkimuose, tie žmonės bent galės miegoti ramia sąžine, pabalsavę už tikrai jiems priimtiną variantą. Na, bent jau aš tai tikrai ramiai miegosiu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-25 19:20

   Patiko Jūsų komentaras, tačiau norėčiau pridurti, jog šiais laikais neužtenka prabalsuoti pagal savo pažiūras/vertybes, tam kad ramiai miegoti kiekvienas turime įnešti savo indėlį į partijų sėkmę. O jei žmonės nemato tikslo dirbti savo partijos labui, ar partijos už kurią balsuoja - reiškia jie apgaudinėja save, reiškia kad klaidingai balsuoja ar priklauso ne tai partijai.

   Panaikinti
 6. Skamba graziai,bet ,kad ir kaip gerbiu prof.Radzvila paziuresim.Paziuresiu kaip naujos partijos branduolys vykdys sias nuostatas.Tikrai nelaukiu sios partijos populiarumo ar stebuklu ateinanciuose rinkimuose,taciau kad palaikymo ji susilauks neabejoju.As visu 100%uz

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2019-11-25 18:04

  ,,Nacionalinis susivienijimas" bus sėkminga partija,jeigu: 1/ turės savo sudėtyje visų pirma Juozaičio politinę grupuotę; 2/ sugebės sutelkti įtakingą ne nomenklatūrinę žiniasklaidos grupę,kuri galės šviesti tautą,piliečius tautinių,krikščioniškų vertybių ir valstybiškai mąstančių visuomenės sluoksnių pagrindu,-dabar per 75% piliečių,ypač jaunosios kartos,yra pasiryžę remti globalistines,neoliberalias idėjas,deja.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-25 23:48

   Juozaičio greičiausiai neturės, bet jei juo nusivylę patriotai norės padirbėti Tėvynės labui, tai turbūt bus priimti.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-26 10:21

   Ką čia sapnuojate apie Juozaitį prie Radžvilo. Prof. Radžvilas ambicingas ir išdidus žmogus. Ar nežinote, kiek kartų Juozaitis jam siūlė jungtis į vieną jėgą. Niekada nesutiko. Radžvilas - lyderio tipas. Nepakęs kitų lyderių šalia savęs. Nesvarbu, kad abu dėl tautinio tapatumo išsaugojimo ir pan. V.R. net į mitingus prieš LRT gėjų propogandą nesudalyvo, o juk tematika tapati. Skaldykit, skaldykit brolyčiai - priešai jums dėkingi.

   Panaikinti
 8. Kas per čiūdai? Pavadinimas internacionalinis (kažkodėl tai - ne „Tautinis...“), o tikslas, neva, tautinis: „Pasirinktas pavadinimas yra kvietimas susivienyti vardan pagrindinio tikslo – tautai susigrąžinti savo vertės ir savigarbos, o šalies visuomenei – žmogiškojo bei pilietinio orumo ir valstybės šeimininko jausmą.“ Maža to. Net neslepiama, kokiu būdu bus „vienijama“ tauta: „Ne rinkiminio turgaus prekeivių, bet kovojanti partija!“ . Ar tik ne vietoj taikdarystės, kas būtina vienijimui, ruošiamasi užsiimti kurstymu nesantarvės, pakišant kiekvienam vis kitokį orumo jausmą-simuliakrą.
  Netikiu, kad šitaip plykai tikslus deklaruojanti partija bus sėkminga ir produktyvi. Juk dabar visi priešai apsimes tautiniais kovotojais ir subėgs steigti inter‘nacionalinės partijos. Ach, vaikeliai, vaikeliai. Nejaugi jums neaišku, kad vardan vienybės ne mušti ar neapkęsti priešo reikia šaukti tautą, o atskleisti prieštaravimų šaknis ir ieškoti kompromisų, ir ne tiek iš priešų reikalaujant, kiek patiems būnant pavyzdžiu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-25 21:45

   Nationality - tautybė, national - tautinis. Nacionalinis stadionas, nacionalinė filharmonija, nacionalinis kraujo centras, nacionalinė biblioteka, nacionalinė dailės galerija, nacionalinė žemės tarnyba, nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, nacionalinė švietimo agentūra, nacionalinis visuomenės sveikatos centras, nacionalinis dramos teatras, nacionalinis vėžio institutas, nacionalinis akreditacijos biuras, nacionalinis susivienijimas, nacionalinis bendrųjų funkcijų centras ir t.t.

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Neskubėk (su išvadom) ir būsi pirmas.
   Tarptautinių terminų vartojimas tautiškumo svarbai(?) pabrėžti rodo, kad tas tautiškumas ne toks jau ir svarbus siekiant pripažinimo visame internacionale.

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2019-11-25 21:39

  Dar trūksta metanacionalinio susivienijimo, visų nacionalinių susivienijimų apsivienijimo, va tas tai bus tikras apsisusivienijimas. Taip jums ir reikia. Yra gal kokia 33 proc. tikimybė, kad įmesiu tą beviltišką biuletenį.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2019-11-25 23:43

  Iš šalies matyti, kad partija apeliuoja vien tik į Vilniaus elektoratą. Atminkite, kad mažoritarinės rinkimų sistemos sąlygomis jums reikalinga kuo daugiau balsų.
  Pagalvokite apie rinkėjus už Vilniaus ribų.
  O tai žmonės, kurie pateikia tikslius klausimus ir laukia tokių pat tikslių atsakymų.
  Sęk.ės už Vilniaus ribų galite tikėtis tik tokiu atveju, jeigu jūsų kalbėjimas bus tikslus ir aiškus.
  Neužmirškite, kad dižioji dauguma provincijos rinkėjų turi gyvenimo ir darbo Vakarų šalyse patirties.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2019-11-25 23:54

  Neskubėkite žvanginti ginklais - išgąsdinsit žmones.
  Kare svarbiausia - meilė.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2019-11-26 01:24

  Kinų filosofas Sun-Cze rašė, jog pasiekti pergalei nepakanka turėti bendražygių komandą ir tikslą (veiklos programą), bet svarbiausia - įvertinti aplinkybes, kuios gali padėti arba trukdyti pasiekti tą pergalę. Kas balsuos? 50% jaunimo išplautais liberastiniais smegenimis, o 30% jaunimo - visiški indefirentai ir domisi tik savo pinigine. Jų balsai nukeliaus kitur. Pensininkai balsuos už Karbauskį. Nebent Radžvilas apsijungs su Karbauskiu. Nemanau, kad tai blogas variantas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-26 01:56

   Kremliuje irgi nemanoma, kad tai blogas variantas, priešingai - nepalyginamai geriau už Juozaitį.
   Karabasas gavo ,,zadaniją" pamėginti apgauti V. Radžvilą taip, kaip nuo 2016-ųjų apgaudinėja ir meluoja Lietuvos rinkėjams?
   Sakote, V. Radžvilo judėjimas ir ProPatria taip kai ką nugąsdino, jog Karabaso ,,trąšų verslas" taps 200% pelningesnis ir bus ieškoma ką papirkti?
   Nepavyko apgauti Juozaičiu, tai bus mėginama apgauti Karabasu?
   Kažkaip nesitiki, jog Karabaso instruktoriai tokie naivūs, nebent jie Karabasą jau nurašė ir metė likimo valiai - tuomet patikėčiau, kad Karabasas skubiai ėmė ieškoti kvailių.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-26 07:07

   Eik jau miegoti su savo karabasais ir trąšomis fanatiškasis prisigėręs konservatoriškos patyčių dvasios

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-11-26 12:29

   > anonimiškas 07.07

   Nemokyk.

   Panaikinti
  4. Nezinau kaip ten su tuom kremliumi,bet kaip pats suprantu esi agresyvus dabartines konservatoriu partijos gynejas.Ogi kadangi dabartine konservatoriu partija isdave tikrasias konservatyvizmo idejas,pasirinkdama pigu populizma,vaikydamasi rinkejus o ne rinkejus pritraukdama prie idejos.Todel ji ir pats esi susitapatines su neoliberalizmu,kas siuo metu yra ne ka geriau negu Kremlius.O kas del kremliaus tai palukek ir nesukauk neoliberal sukiu-kas ne su mumis tai su kremliumi.Tikrai yra tai,kad ne vien konservatoriu partija yra pries Rusijos imperialistini sovinizma ir tikrai yra tai,kad Lietuvoje nebebuvo nei vienos desiniosios pakraipos partijos,tad ne veltui pats puoli nes nuo siuolaikines konservatoriu partijos tikrai atkris nemazai rinkeju arba kas butu sveikintina si partija sugriz I savo istakas.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-11-29 00:27

   Tikrai yra ir tai, kad neesu nei neoliberalas, nei dabartinių liberastų gynėjas.
   Nematuok visko Lietuva, nes nežinai, kiek kiti žmonės turi patirties kitose šalyse.
   O utiugovnos parankiniais, kuriuos šitaip dosniai šeria kremlius, nepasitikiu ir nepasitikėsiu.

   Panaikinti
 13. Nurodykite kokią savo besikuriančios partijos banko sąskaitą. Pervesčiau jums pinigėlių. Kiekvienas turi dirbti savo darbą...

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2019-11-26 09:30

  nestebina pavadinime žodis "nacionalinis" vietoje tautinis, nes atsimenu, kaip per kovo 11 eitynes propatrijiečių atstovai purtėsi girdėdami šūkį "Lietuva lietuviams". Gaila kad patriotinis judėjimas suskaldytas į mažiausiai 3 grupes, matyt napoleono sindromas kamuoja visas tris( ypač radžvilistus ir juozaitininkus).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-26 10:35

   Tai kad jie visai nesudalyvavo Kovo 11 eitynėse. Norėjo eiti vieni, bet nieks nesusirinko. Žinau, nes jų eisena turėjo eiti prieš tautininkų, bet jų nebuvo.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-26 15:21

   Čia ne šių ,o praeitų metų eitynėse. Deja,bet panašu,kad tautininkams reikėtų gerai peržiūrėti "vadovybę"-rudžiai,gorodeckiai ir songailos panašu,kad visiškais perdylomis paliko.Tiek puikių šansų,bet partija nesugeba jais pasinaudoti (visi migracijos paktai,vaikų atiminėjimai,Grybauskaitės-socdemų-konservatorių nomenklatūrinis valdymas,partizanų niekinimas,LRT propaganda(.Dėl 11tūks.rinkimų skolos sugeba su Juozaičiu susipjauti?

   Panaikinti
 15. Anonimiškas2019-11-26 10:17

  Pavadinimas nenustebins, daugumos rinkėjų pasistos klausimas, ką jis duos?.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Priešams jis duos daug - nuims balsų nuo kitų tautinius interesus ginančių partijų. Kurios beje nebijo žodio tautinis. Skaldymosi procese partijos reikšmė bus didžiulė. Tylųjį ačiū jums siunčia rusai, žydai ir lenkai.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-29 04:17

   Todel kvieciu tauta - visus lietuvius - nebalsuosuoti ne uz viena tautiska partija, kol jos VISOS neapsijungs po vienu rinkiminiu sarasu. Jei jos nori atstovauti musu interesus, tai tegu klauso Tautos balso, o ne sziauszia savo skiauteres.

   Panaikinti
 16. GEROS DIENOS MANO Lietuvos žmonės
  MANO TESTAS, KAIP GAUTI PASKOLĄ NAMAI PIRKTI NAMĄ IŠ TIKROS IR TIKROS PASKOLOS ĮMONĖS, KURIOS KALBĖJO „JOSE Luis“ paskolas, Aš šiandien esu labai laimingas ir dievas JOSE „jose luis“ paskolos (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
  Mano vardas maria, aš esu iš Lietuvos, pastaruosius 5 mėnesius ieškojau tikros paskolų bendrovės, kad nusipirktų namą, kurį gavau, buvo daugybė nesąžiningų akcijų, kurios privertė mane jomis pasitikėti ir dienos pabaigoje, jie paėmė mano pinigus nieko neduodami mainais, visos viltys buvo prarastos, susipainiojau ir nusivyliau, niekada nenorėjau turėti nieko bendra su paskolų bendrovėmis internete, todėl nuėjau pasiskolinti pinigų iš draugo, pasakiau visa tai, kas nutiko, ir ji pasakė, kad gali man padėti
  ji žino paskolų bendrovę, kuri gali man padėti bet kokia paskolos suma
  reikalinga man su labai žema 2% palūkanų norma, kad ji ką tik gavo
  paskolą iš jų, ji nurodė man, kaip kreiptis dėl paskolos, aš padariau
  kaip ji man sakė, kreipiausi į juos el. paštu: (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
   , Aš niekada netikėjau, bet aš stengiausi ir, savo nuostabai, gavau paskolą per 24 valandas, negalėjau patikėti,
  Aš vėl esu laiminga ir turtinga ir dėkoju Dievui, kad tokia paskola
  tokių apgaulingų įmonių vis dar egzistuoja po sukčiavimo visur,
  Prašau patarti visiems, kuriems reikia paskolos, el. pašto adresą
   (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
    jie niekada tavęs nepavers ir
  jūsų gyvenimas pasikeis taip, kaip mano. Greitai susisiekite (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
  šiandien ir gaukite iš jų paskolą, Dievas palaimina Jose Luis paskolas už jų tikrą paskolos pasiūlymą.
   Įsitikinkite, kad susisiekėte su savo paskolos paskolomis, nes sėkmingai gavau paskolą iš šios įmonės be streso. Apsilankykite jų el. Laiške (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-26 15:14

   Šiaip mėgstu gerą jumorą.

   Panaikinti
 17. Anonimiškas2019-11-26 17:50

  Ach jau tie saloniniai 80-jų disidentai, kuriems daug kas būdavo paduodama ant lėkštelės... Žinoma, nelyginsiu jūsų su disidentais Jevtušenko ar Roždestvenskiu, kuriuos partija bausdavo pervesdama iš juodųjų ikrų dietos į raudonųjų ikrų dietą - lygis ne tas. Bet visvien džiugu, kad dar liko parako parakinėse. Tiktai, entre nous, kritišku momentu nesigriebkite koalicijos su violetiniais - negrįžtamai susitrefninsite.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Anonimiškas2019-11-26 18:09

  Būtent, tas partijos komitetas turėtų pirmiausia nufiltruoti tuos, kas susitepęs violetinių mėšlu. Šitų kriminalinių provokatorių niekam nereikia.

  AtsakytiPanaikinti
 19. Anonimiškas2019-11-27 02:13

  Oho! Agentūra dirba. :smile: Priminė apie "fijalietynius" ir dar kriminaliniais juos išvadino. :noprob: Vargu, ar išvis violetiniai dalyvaus šiuose rinkimuose ir apskritai dar kada nors, bet jei dalyvaus, tai balsų nusunktų nuo abiejų. Greičiausiai išvis DK transformuosis į visuomeninį judėjimą ir politikoje aktyviai nebedalyvaus. Juk ne veltui į DK tiek provokatorių buvo infiltruota, kad akmens ant akmens nepalikti. Vis tik profai pasidarbavo ir rezultatas matomas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-27 08:41

   Čia greičiausiai ne agentūra, o jo augintis užaugintas per Delfį ir Lietuvos ryto nuoširdų skaitymą. Taip pat ir Panoramos žiūrovas. Ir dar, kaip ir Pro Patria labai pasitikintis mūsų teisėsauga.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-27 11:15

   Nuo ko jie gali balsus nusunkti? Nuo Puteikio marginalų?
   Puspročių skaičius yra baigtinis ir visiems neužteks.

   Panaikinti
 20. Anonimiškas2019-11-27 15:37

  Vienu žodžiu, Niašnal Junjan. Kvepiantys oligarchai susivienys su suprakaitavusiomis prekybos centrų kasininkėms, nebaudžiami kyšininkais su sąžiningais ubagais, o pilvoti žemgrobiai su pensininkais, turinčiais po 10 arų, vieną karvutę ir tris vištas.


  „Viena grupė – nepasotinami ir neįstengiantys liautis apgaudinėję, apvaginėję ir išnaudoję savo tautiečius ir bendrapiliečius vergai-šeimininkai“ - bet tai ypatingai maloni vergystė, ne koks sadomazochizmas ( o gal ir toks?). Jos lyginimas su kita grupe, švelniai tariant, visiškai nesuprantamas. „Kita grupė – kantriai kenčiantys nesibaigiančias patyčias ir maldaujantys šeimininkų numesti trupinių nuo jų stalo bei nuolankiai laukiantys jų gailestingumo ir malonės vergai-baudžiauninkai“ - o čia jau atsiduoda Juliaus Janonio posmais.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item