Vytautas Radžvilas. Tikrasis Škirpos ir Noreikos puolimo tikslas

propatria.lt nuotrauka  Šį ketvirtadienį vyks kaip niekad svarbi pilietinė akcija. Kviečiame į mitingą „Laisvės kovų atminties trynimui...

propatria.lt nuotrauka 
Šį ketvirtadienį vyks kaip niekad svarbi pilietinė akcija. Kviečiame į mitingą „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – NE!“ Mitingas ir kiti ryžtingi veiksmai yra vienintelis būdas sustabdyti Kremliaus vykdomą iš tiesų didmeistrišką, todėl labai pavojingą hibridinio karo operaciją. Ji Lietuvai gali kainuoti be galo brangiai. Ši operacija ypač pavojinga tuo, kad toli gražu nėra lengva suprasti jos logiką, mastą ir tikslą. Todėl verta trumpai apžvelgti jos esmę ir siekius.

Atkūrus Nepriklausomybę Maskvai ir jos talkininkams Vakaruose pavyko pasiekti didelę taktinę pergalę: aršiai spaudžiant vakarykščiams SSRS kolaborantams ir Lietuvai priešiškoms išorės jėgoms, Birželio sukilimas valstybiniu lygiu faktiškai nebuvo oficialiai pripažintas kaip Tautos išsivaduojamasis sukilimas, t. y. jo vertinimas ir statusas liko neapibrėžtas ir dviprasmiškas. Šitaip buvo sukurtos prielaidos delegitimuoti ir galiausiai pasmerkti šį Sukilimą ateityje. Kremlius suvokia, kad tiesmukiškai ir atvirai šito padaryti neįmanoma, nes tokioms užmačioms pasipriešintų jo propagandos dar „nespėta perauklėti“ istorinę atmintį išsaugojusi Lietuvos visuomenės dalis. Todėl pasitelktas išmoningas ir klastingas Sukilimo diskreditavimo būdas – pasirinkus taikiniu pagrindinio organizatoriaus Kazio Škirpos asmenį, nuosekliai ir metodiškai kuriamas ir visame pasaulyje, o ypač Vakaruose, skleidžiamas jo kaip nacių parankinio ir užkietėjusio antisemito vaizdinys. 

Šio puolimo organizatoriams pakeisti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir pašalinti iškilaus sukilimo dalyvio Jono Noreikos atminimo ženklus nėra tikslas savaime. Tai tik parengiamasis žingsnis ir priemonė įgyvendinti kur kas svarbesnį strateginį tikslą. Tikimasi, kad palaužus didžiosios visuomenės dalies nepritarimą ir pasipriešinimą tokiam istorinės atminties klastojimui bei trynimui ir galutinai panaikinus alėjos pavadinimą bei sunaikinus atminimo lentą, toliau Lietuvos piliečiai pamirš arba jiems bus „padėta pamiršti“, kokiomis aplinkybėmis šie atminimo ženklai išnyko. Po to prasidės kitas propagandinio karo prieš Lietuvą etapas. Bus skleidžiamas ir pamažu įtvirtinamas naujas melas, kad Birželio sukilimą esą pasmerkė pati Lietuvos visuomenė. Bus įžūliai teigiama, kad būtent jos pačios iniciatyva ir jai reikalaujant buvo pašalinti nacių talkininkams ir antisemitams per klaidą suteikti atminimo ir pagarbos ženklai.

Šitaip paruošus dirvą bus žengtas kitas žingsnis – visuomenės vardu bus pareikalauta (o reikalaujančių tikrai atsiras), kad Seimas moraliai, o gal ir politiškai, pasmerktų Birželio sukilimą. Jau šią Seimo kadenciją Emanuelis Zingeris yra Seimo komitete grasinęs siūlyti Birželio 23 dieną paskelbti Holokausto pradžia Lietuvoje. Turint omenyje, kaip lengvai Lietuvos valdžia pasiduoda spaudimui ir šantažui – ypač jeigu jis ateina ne tiesiai iš Maskvos, bet aplinkkeliu, tai yra per komunizmo blogio nesuvokiančių Vakarų šalių sostines – beveik neįmanoma patikėti, kad leidus apšmeižti K. Škirpą ir J. Noreiką bei ištrinti jų atminimą, Seimas sugebėtų atsispirti dar įžūlesnei propagandinei kampanijai, kuria būtų reikalaujama oficialiai pripažinti Birželio sukilimą buvus „istorine ir politine klaida“, tarkime, „beviltišku ir bepramišku“ veiksmu, naudingu tik nacionalsocialistinės Vokietijos interesams. 

Tai reikštų, kad Kremlius įgyvendintų seniai siektą propagandinį ir politinį tikslą priversti Lietuvą „savanoriškai“ pripažinti jau Stalino laikais sukurtą ir per visą Šaltąjį karą skleistą melagingą istorinį pasakojimą apie Birželio sukilimo priežastis, pobūdį ir tikslus. Pasiremdama tokiu pačių lietuvių įteisintu vertinimu, Rusijos propaganda šios šalies viduje ir visame pasaulyje nesunkiai Sukilimą paverstų nusikalstamu ir vertu pasmerkimo prieš SSRS neteisėtai sukilusių „nacistinių maištininkų“ aktu.

Toks pasmerkimas, kuris ir yra vykdomos K. Škirpos ir J. Noreikos diskreditavimo kampanijos tikrasis ir svarbiausias tikslas, būtų milžiniška Rusijos geopolitinė pergalė. Ji būtų tokia pat svarbi, koks Lietuvai kadaise buvo svarbus Molotovo-Ribentropo pakto pripažinimas, be kurio vargu ar būtų buvę įmanoma atkurti valstybės nepriklausomybę. Patiems lietuviams oficialiu valstybės lygmeniu pasmerkus tariamai „pronacistinį“ Birželio sukilimą, šis laimėjimas praktiškai būtų paverstas niekiniu. Juk šitokio įvertinimo kontekste visiškai nublanktų 1940 m. okupacijos faktas. Jis tikrai netektų esamos reikšmės bent Vakarų viešojoje nuomonėje. Vaizdžiai kalbant, tai reikštų, kad Rusijai pavyko „atsukti atgal“ Molotovo-Ribentropo paktą, taigi likviduoti 1989 m. patirto milžiniško pralaimėjimo, kai SSRS Liaudies deputatų suvažiavimas pripažino šį paktą nusikalstamu ir neteisėtu, padarinius.

Lietuvos geopolitinė ir saugumo padėtis vis labiau panašėja į tą, kuri susidarė 1940 m. katastrofos išvakarėse. Šalies visuomenė buvo kryptingai demoralizuojama Kremliaus propagandos ir jai padedančių vidaus „pažangių jėgų“, valdžia buvo išsigandusi ir sutrikusi, visuomenėje tvyrojo pavojaus nuojauta, tačiau nesugebėta laiku jo tiksliai atpažinti, įvardyti ir pasiruošti gintis. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad dabar Lietuvos padėtis geresnė, tačiau atidžiau ją apmąsčius aiškėja, jog veikiau yra priešingai – ji blogesnė bent jau dviem atžvilgiais, o ypač – geopolitinės savivokos požiūriu. 

Pirma, 1939 m. Lietuva neturėjo sąjungininkų, bet tai buvo akivaizdu, todėl neturėta ir didesnių iliuzijų dėl šalies saugumo garantijų. Dabar esame ES ir NATO nariai, todėl lengva susikurti saugumo iliuziją, liūliuoti save 5-uoju NATO sutarties straipsniu. Tai leidžia „nepastebėti“ virtinės optimizmo neįkvepiančių faktų, pavyzdžiui, dėl Brexit dar labiau gilėsiančios ir spartėsiančios ES krizės arba M. Gorbačiovo laikų dvasią ir žodyną gaivinančių E. Macrono kalbų apie „vieningą Europą nuo Lisabonos iki Vladivostoko“. Vengiama net tyliai sau pripažinti ir juo labiau atvirai kalbėti, kad Lietuva gali būti akimirksniu paaukota dėl tos „vieningos Europos“ iliuzijos, ir tai bus padaryta juo lengviau, juo plačiau ir tvirčiau Vakaruose bus suformuotas šaliai kryptingai ir nuosekliai klijuojamas pronacistinės ir antisemitinės valstybėlės įvaizdis. K. Škirpos ir J. Noreikos puolimas iš tikrųjų yra rengimasis tokiam Kremliuje iš anksto ruošiamam scenarijui, kurio realumu Lietuvoje dar net nedrįstama patikėti. O juk reikėtų išdrįsti sau pripažinti, kad šliaužianti okupacija jau prasidėjo ir vis labiau įsibėgėja. 

Antra, anoje Lietuvoje okupacijai dirvą ruošęs komunistuojantis gaivalas vis dėlto buvo lengvai atpažįstamas, daugelis įžvelgė jo sąsajas su Kremliumi ir suvokė jo keliamą pavojų. Dabartinėje Lietuvoje veikia dvi Kremliaus agitpropo kolonos. Viena iš jų savo komunistines ir prorusiškas pažiūras sumaniai dangsto vadinamųjų „europinių vertybių“ retorika. Kaip atrodo šios 6-osios Kremliaus kolonos propaganda, rodo jos užvaldyto nacionalinio transliuotojo laidos su Rūta Vanagaite pavyzdys.

Apskritai išryškėjo milžiniška praraja tarp Rusijos ir Lietuvos geopolitinio ir strateginio mąstymo lygio. Rusija žvelgia toli į priekį ir jau dabar ruošiasi pasaulio geopolitinės ir saugumo architektūros galimam žlugimui, kad juo pasinaudodama vienokia ar kitokia forma „susigrąžintų“ Baltijos valstybes. Tuo tarpu Lietuvos politinių, akademinių, žiniasklaidos sluoksnių aklumas yra sukrečiantis. Nesugebama pastebėti net akis turinčio badyti sutapimo: Birželio sukilimo ir partizaninio pasipriešinimo diskreditavimo kampanija neatsitiktinai buvo suintensyvinta ir įgijo neregėtą mastą būtent dabar, kai pradeda eižėti ir byrėti po Šaltojo karo pabaigos susiklosčiusi pasaulio geopolitinė tvarka ir tarptautinė saugumo sistema. Todėl ne tik bejėgiškai stebima, kaip Rusija vykdo, ciniškai žaisdama K. Škirpos ir J. Noreikos tariamo kolaboravimo su naciais korta, prieš Lietuvą nukreiptą didžiulę ir aršią propagandinę kampaniją, ne tik nesuvokiamas jos mastas ir pavojingumas, bet savo pačių veiksmais paslaugiai tai propagandos mašinai tiekiami „argumentai“, kuriais Vakarų šalių vyriausybės ir viešoji nuomonė prireikus teisins „nesikišimo“ politiką net tuo atveju, jeigu Lietuva bus atvirai užpulta ir okupuota. 

Jeigu šitaip tęsis ir toliau, Rusijos imperiniai revanšistai gali ne tik „susigrąžinti“ Lietuvą, bet ir išgyventi neįtikėtinai saldaus keršto akimirką. Kas gali būti maloniau, kaip pasakyti: „Mūsų propaganda iš tiesų nuostabi. Įtikinome ir privertėme serviliškus ir trumparegiškus lietuvius sunaikinti jų atkurtą efemerišką limitrofinę valstybėlę savo pačių rankomis!“

Vienintelė paguoda ir viltis lieka ta, kad jie nesulauks išsvajotos žvaigždžių valandos ir neišgyvens tos saldžios keršto akimirkos. Mat tie nuo Kremliaus propagandos apduję lietuviai dar turi šiek tiek laiko ir galbūt spės atsikvošėti. Padėkime jiems, susirinkę į mitingą rugsėjo 5 dieną, 18 valandą Daukanto aikštėje Vilniuje. 


Susiję

Vytautas Radžvilas 8774063022242438654

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-09-01 11:05

  Radžvilai, tau nukankinti žydai naktimis nesisapnuoja? Tai dar prisisapnuos ir pas tave, suski, ateis....

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-09-01 11:13

   O tau nesisapnuoja Rainių kankiniai, Panevėžio gydytojai, Lenos žiotyse sušalę vaikai?

   Panaikinti
  2. Ligonėli, kas kankino tuos žydus, tiems ir turi sapnuotis. Tik prie ko čia Radžvilas, Noreika ir Škirpa?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-09-01 18:02

   Žydai žudė žydus, niekas kitas jų nužudė.

   Panaikinti
  4. O man sapnuojasi šylantis klimatas

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  6. Daugiavaikis2019-09-01 23:01

   Puiku. Tegul man pasisapnuoja ir ateina. Aš jų noriu paklausti, ar jie pripažįsta lietuvių tautos teisę į išlikimą ir nepriklausomybę? Jeigu jie pripažįsta, jie taip pat pripažins ir mūsų teisę gerbti Škirpą ir Noreiką. Jei jie nepripažįsta mūsų poreikių, reiškia yra užbaigti, visiški egoistai, kurie supranta tik "man, man ir man", juo labiau - kitų sąskaita. Tada jų problemos manęs nedomina ir man jų negaila. Labai paprastas tautų bendradarbiavimo principas. Kaip 2x2=4.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-09-01 11:21

  Kai kas sapnuojasi, nes aš ten gimiau...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-09-01 12:17

  Ka gerb. Radzvilas siulo? - Mitinguoti! Reikalauti! Prasyti! Taip, kaip mano katinas praso zuvies, garsiai reikalaudamas. Bet as jam duodu tik "kainu maisto", Kaip noriu, taip ir elgiuosi, nes katinas gali, tik garsiai kniaukti. O mes kas esame? Ar tik prasantys "katinaii", as savvo valstybes seimininkai? Valstybe turime susigrazinti sau ne prasydami, bet veikdami.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Daugiavaikis2019-09-01 23:26

   Tai, ką tu siūlau, yra nueiti ir pakabinti tą lentą, kur ji buvo. Girdėjau, kad yra jau pagaminta lyg net ne viena, o dvi naujos panašios lentos. Bet gal vis dėlto protingiau pirma tą klausimą viešai ilgiau aptarti ir sutelkti visuomenės paramą tokiam veiksmui? Na, pakniaukti kaip katinam. :)

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2019-09-01 12:57

  Labai teisingas logiškas straipsnis, didieji plėšikai niekada mūsų nepamiš, o atsiradus progai okupuos, smegenys jau okupuojamos, beliks invazija.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Turėkime omenyje, kad Emanuelis Zingeris atstovauja konservatorių partijai ir yra, kaip rašoma, stribo vaikas. Iškalbingas faktas kas yra kas Lietuvoje. Tuo labiau, kad t.v. tautinių mažumų tarpe būtent žydai ir lenkakalbiai lietuviai įsiskiria ryšiais su sovietmečio nomenklatūra ir represijos strukturomis.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-09-01 14:24

  Būtų gal ir galima patikėti, kad šitai šaikai rūpi ir Lietuvos reikalai, jei tokį pat atsargumą rodytų bet kokių agresorių atžvilgiu. Dabar gi, nors visas "kultūrinis"/chaltūrinis purvas veržiasi iš vakarų, o jiems - tik pamanykite- grėsmės vien tik iš rytų vaidenasi. - Aiškiai, šitie chunveibinai yra amerikosų koloborantai. Ir Škirpa, ir Noreika jiems tik priemonė skaldyti tautą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-09-01 14:43

   Debilas.

   Panaikinti
  2. Taip, kvailiausio komentaro konkurse turime nugalėtoją.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 7. http://gintarinesvajone.lt/2012/06/01/del-1941-birzelio-23-sukilimo-smeizimo/?fbclid=IwAR1fvl43hSnN5b2ow5PXOd1NNuJlSXHWfCICRF_Tecvw9mgiuVl-aEQ_hhk

  AtsakytiPanaikinti
 8. Daugiavaikis2019-09-02 01:04

  Taip, čia sprendžiasi žymiai daugiau, nei vien atminimas ir paminklinės lentos. Kremliaus interesas akivaizdus ir labai aiškiai aprašytas. Dar norėčiau papildyti Radžvilą, kad klausimas gali būti netgi platesnis, nei vien Rusijos komunistinė grėsmė. Svarbu taip pat ir tai, ar apskritai bus pripažįstami lietuvių tautos interesai. Pirmiausia, tautos išlikimas, laisvė, nepriklausomybė. Ar to siekti yra moralu, sveikintina, ir ar į šiuos interesus reikia atsižvelgti priimant sprendimus? Pavyzdžiui, žydų teisė į išlikimą ir kiti interesai yra pripažįstami besąlygiškai, dabar jų niekas neginčija. Bet šiuo atveju problema ta, kad Šimašiaus veiksmais pripažįstami VIEN žydų interesai, lietuvių tautos interesai neegzistuoja. Jei lietuviai neturi teisėtų interesų, jie nėra svarstomi, o sprendimai priimami TIK kitataučių naudai ir mažiausiai užgaidai tenkinti, nesvarbu kiek tai žalinga lietuvių tautai. Pagaliau, jei tauta neturi poreikių, tai galima tenkinti tik kitų poreikius, kurie vieninteliai yra pripažįstami ir svarstomi. Valdžia tada gali elgtis taip, lyg mūsų, lietuvių, paprasčiausiai nebūtų... Taigi, čia yra ne tik valstybinis, bet ir tautinis klausimas.

  Ir pagaliau, tai yra ne vien mūsų bėda. Šitą problemą turi ir Vakarų valstybės. Dažnai ten yra pripažįstami vien tik kitų rasių žmonių, imigrantų ir kitataučių interesai, kaip moralūs ir teisėti. Tuo tarpu, vietinių gyventojų, kaip tautų, interesai nėra pripažįstami. Dažniausiai kitataučiai net įsižeidžia, išgirdę kalbant apie baltųjų tautinės grupės interesus, nes vertina viska tik per savo interesų prizmę. "Aha, jie nori kovoti už savo rasę, reiškia ruošiasi kovai Prieš mus". Jie net nesuvokia, kad ir baltosios rasės tautos gali turėti savo interesus, kurie yra lygiai taip pat moralūs ir gerbtini, kaip ir spalvotųjų žmonių, ir nėra savaime nukreipti prieš kitas etnines grupes. Ir valdžia europiečių kilmės tautų interesų nepripažįsta teisėtais, legitimiais, moraliais, ir apskritai egzistuojančiais. Ten dažnai netgi teigiama, kad tų vietinių tautų apskritai nėra, tautinės grupės pripažįstamos tik kai kalba pasisuka apie imigrantų interesus. Ir tai Vakarų valstybėse yra įprasta valdžios politika, tam tikra sistema. Galima vadinti Multikultūrinės ar multirasinės galios struktūromis. Taigi, jei mes užsileisime sau ant galvos panašią sistemą, tai lietuvių tautos interesai nebeegzistuos, o lietuviams teks tik aptarnauti įvairius svetimšalius, kurie turės interesų. Ir procesas jau vyksta šiuo atveju.

  Kažkaip reiktų Šimašiaus ir "multikulti" struktūrų paklaust: ar etininė lietuvių tauta turi interesų, ir ar pripažįstate juos moraliais ir teisėtais? Jei taip, tada kieno interesai yra svarbesni šioje valstybėje: žydų ar lietuvių? Tada būtų galima pasverti ir išsiaiškinti sprendimus. Dabar problema ta, kad mes neturime ko padėti ant svarstyklių, nes lietuvių tautos interesų nėra. O jeigu jų nėra, tai ir Lietuvos valstybę atkūrėme jau ne lietuviams, o, šiuo atveju, žydams (bus ir kitų)...

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-09-02 09:23

  Ar visada kalti kiti?

  https://vmarkus.lt/megstamiausi/ismintinga-pasakecia-apie-atleidima-mirsta-moteris/?fbclid=IwAR0qIDKWZ7fb1_RwnIFEkoCcUMQ892z48MqTq7Ji-X6Xy9VuBNBeMpc7WdQ

  AtsakytiPanaikinti
 10. skaitydamas komentatorių mintis apie lietuvių tautos interesus kažkodėl pagalvoju apie žiniasklaidos naują madą - anksčiau Lietuva buvo laikoma provincija, dabar gi skaitant antraštes kuriose nenurodoma kur koks įvykis vyko supranti, kad tapome "globalia Lietuva".... Kaip ir nebeliks tuoj tautos interesų, tik globalūs.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2019-09-02 10:44

  Labai paprastas atsakymas, jei neaugini savo kultūros užaugs kita kultūra, gamtos principas, auga, kas geriau auga, kas stipresnis, buktai protingas dvikojis padaras, kažkodėl daro kitaip, savo neaugina užleidžia kitus, kaip ir nepanašu į altruizmą, panašiau kad jis į savo vietą deda pinigus, o tie nekvepia.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Taip Šimašius tik vykdantis Maskvos nurodymus sraigtelis.Toks atrodo varganas meriukas ,bat didelio miesto galva patikėta tokių pat kaip ir Šimašius.Nebūkime dideli politikai ir paprasčiausia pagalvokime kokiu laiku ir kas pasmerkia atseit žydų žudikus,bet negalvojame kas vis dėl to iššaukė tokius veiksmus.Siūlau Šimašiui ir jo pasekėjams pasiskaitytiJ.Mikelinsko knygą ir tada bus aišku kas ir kodėl buvo todėl.Taigi Maskvos valdovai tik trina rankomis jau vienas patriotas išš0vė šūvį vos ne karu su dviem snaiperėm į vieną taikinį

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Taip Šimašius tik vykdantis Maskvos nurodymus sraigtelis." - abejočiau, ar TIK Maskvos. ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-09-02 15:20

   Dorohoj Unknown 2019-09-02 13:02, iš kur tokios žinios, neva, Šimašius vykdo Maskvos nurodymus? Ar tik tamsta nebūsite opozicionierius pasišovęs griauti Rusiją savo matušką? Maskva (tiksliau būtų sakyti - Rusija) juk sprendžia tokį pat egzistencinį klausimą "Būti ar pasiduoti ir pražūti", kaip ir Lietuva. Visa transnacionalinė šušara gviešisi užvaldyti Rusijos gamtinius resursus. Rusams nėra reikalo kažką okupuoti, visko jie patys dar turi apsčiai. O štai tie, kurie jau iššvaistė resursus savus, nieko prieš ir svetimus paleisti vėjais. - Tokia idėjos "rusai puola" logika - juk patys puola, o rėkia, kad neva juos rusai muša.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-09-02 17:44

   Ponas Pikc ..., Jūs turbut įsivaizduojate, kad apie save tuo nieko nepasakote? Iš šalies gi aiškiai matosi, kad nedurnas.., bet niekšas iki pačių panagių esate.

   Panaikinti
  5. anonimas rašė: "Rusams nėra reikalo kažką okupuoti, visko jie patys dar turi apsčiai". cit pabaiga.
   Klausimas: jei jie visko turi apsčiai tai kodėl 39m okupavo dalį Suomijos, o netrukus ir mus su latviais ir estais? Kokios žaliavos šiose šalyse mąsino bolševikus?

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-09-02 20:07

   Ponas klausimą neteisingai keli. Visai ne dėl resursų pasipildymo tuo metu vyko pasaulio dalybos. Juk prasidėjęs Anrasis pasaulinis karas vertė jauną Tarybų Sąjungą užsitikrinti galimybę išlikti. Argi nežinote, kad visas kapitalistinis/imperialistinis pasaulis liaudies(?) valdžios savose šalyse bijojo labiau nei velnias kryžiaus. Juk pavyzdys užkrečiantis... Tas buržujams reiškė pagal šūkį: "kas buvo nieks, tas bus viskuo" tapimą niekuo. Tiesiog, nebuvo kitos išeities. Nebūfų pasidaliję teritorijų, Hitleris savo įdėją būtų be pasipriešinimo rimtesnio įgyvendinęs viso pasaulio mąstu, nebūtų likę ne tik nei vieno žydo...

   Panaikinti
  7. >2019-09-02 20:07....tai vis dar badote iškišti brežnevo laikų įgrisusį sovietų ideologinį mėšlą. Nustebinot. Turbūt pasiklydot tinklapiuose.

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2019-09-06 21:01

   Jau labai aiškai matau, kaip Šimašius puola skaityti Unknown 2019-09-02 13:02 pasiūlytą J.Mikelinsko knygą. O ją perskaičius, jam tampa viskas viskas aišku ir tada jis paima virvę ir eina pasikarti. Prieš tai parašo raštelį: "Dėl mano mirties prašau nekaltinti nieko". Daugiau tokių pasiūlymų kitiems. Gal ir jie pasikars?

   Panaikinti
 13. Reiktų galutinai išsiaaiškinti

  AtsakytiPanaikinti
 14. apskritai manau, kad Radžvilas, kaip ir dauguma Lietuvoje šiuo metu daro klaidą identifikuodami tikruosius Lietuvos išlikimo priešus. Maskva, aišku, visuomet turėjo savo interesų čia. tačiau kažkodėl niekas nedrįsta ar nenori (o gal tiesiog nepastebi) to fakto, kad vadinamojoje vakarų europoje valdžią jau seniausiai užgrobė marksistai, kuriuos savo laiku, nesutarę dėl taktikos ir apkaltinę oportunizmu, bolševikai išvaikė Rusijoje. dabar, paaiškėjus kad bolševikai patys suklydo, visas tas rausvasis maras susivienijo - trockisai, maoistai, komunistai socialistai ir oficialiai sąsajas su jais neigiantys anarchistai vėl vykdo „pasaulinę revoliuciją“. ir deja, kadangi jie turi „argumentą“ - „gerovės visuomenę“, tai daug pavojingesnis Lietuvos priešas už Maskvą ir be visko šito priešas pačiai maskvai. manau, kad neteisingai sudėlioti akcentai. kai tai daro raselė yra suprantama, bet ponui Radžvilui nevertėtų taip apsižioplinti. nebent ir jis mano, kad taktiškai naudingiau pūsti dūdą „rusai eina“. eina ne rusai. t.y. ne tik rusai iš rytų. eina leftliberastai. iš vakarų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Geras komentaras - ir teisingai pastebėta, kad grėsmė eina toli gražu ne iš vienos pusės. Vis dėlto, nemanau, kad V. Radžvilas to nesupranta - tiesiog šįkart jis Rusijos pusę akcentuoja dėl to, kad didelė dalis mūsų didvyrių atminimo naikinimo entuziastų "plėšosi marškinius", save didžiais Rusijos priešais vaizduodami, todėl labai "sveika" parodyti jų "tikrąjį snukį", t.y. kieno naudai ir kokiems tikslams jie "žygiais, o ne žodžiais" dirba.

   Panaikinti
 15. supratingas2019-09-03 00:39

  Ponas Radžvilas ne tik supranta, bet ir ne kartą yra apie tai kalbėjęs. Kaip ne kaip Europa yra jo arkliukas. Gal tiesiog ponas Paulius neturėjo galimybės sekti visų pono Radžvilo pasisakymų.

  AtsakytiPanaikinti
 16. dar vienas svarbus argumentas tyliai apeitas..Birželio sukilimą buvo kam daryti..Dabar gi mūsų jauni, gražūs protingi užsieniuose babkes kala.Nes Lietuva tėvynė mūsų čia užsidirbt neleidžia. Galima kaltinti visokio plauko durnius, bet ir patys durni esam. Kas neleidžia užsidirbt ?-lietuviai.Kas sudaro sąlygas jauniems emigruot> - lietuviai..Kas neugdo patriotiškai jaunimo> - lietuviai.Kas tingi vieni kitiems padėti> - lietuviai..Daug dar klausimų su atsakymu tuo pačiu..Ir, beje, visiems, kurie nekreipia dėmesio į mano "sapaliojimus" - užauginau penkis .Lietuvoj. Su vyru alkoholiku, be senelių ir giminių pagalbos. Vaikai vis dar čia..Bet tokios kaip mano šeimos yra visų pajuokiamos arba užtvertos tylos siena. Ir tai daro kaimynai, pažįstami, katalikai, politikai LIETUVIAI..Deja, bet nedaug mūsuose ne tik patriotizmo, sveiko proto labai kūdai.


  O mitingas būtinas..Tik svarbu nesileist sudirbamiems kaip Garliavos atveju

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ultrakrikscionis2019-09-03 12:57

   Keliu pries Jus kepure, Lina.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-09-06 20:18

   Pritariu linalk 2019-09-03 08:12, kad jauni lietuviai dėl normalaus gyvenimo priversti emigruoti. Ir todėl, naujai besikurianti partija arba visos patriotinės partijos turi iškelti į pirmą vietą savo programose socialinio teisingumo problemas: darbo vietų ir atlyginimų, būsto, švietimo (ir vaikų darželių) bei sveikatos apsaugos prieinamumo, smulkiojo verslo bei nedidelių ž.ū. rėmimo bei lengvatų uždavinius. Ir tik į antrą vietą iškelti visus tautinius-patriotinius sprendimus. Deja, bet tokia yra tikrovė. Jei nebus išspręsti čia pirmane punkte išvardinti dalykai, tai nebus kam apginti nei lietuvių kalbos, nei partizanų atminimo, nei pačios valstybės. Aš pats esu tremtyje gimęs, partizanų palikuonis ir koloradininku pavadinti manęs nepavyks. Ir vėl deja, kažin ar patriotiniai judėjimai išgirs tai ką sakau? Jiems lengviau vėliava mojuoti, bet ne iškovoti orius atlyginimus ir pansijas lietuviams.

   Panaikinti
 17. O tamsta neskubėk su ta savo kepure. Žiūrėk, dar ims kas nors ir prišiks į ją.
  Pagirtina, kad daugiavaikė mamytė bando tautos ir valstybės išlikimo klausimą spręsti. Ir gėda begalinė, kad patriotais apsimetantys suka-bruka interesą savo... ir ne savo. O juk netiesa, kad lietuviai patys yra iniciatorai savo tautos naikinimo. Svetimi juk dabar Lietuvos žemelėj šeimininkauja, iš oro padirbinėja tuščius pinigus ir SKOLINA visiems kaip SAVUS tikrus; "demokratiniais" fintais, prieš tai sudarę progas prasižengti su įstatymais, kad vėliau galėtų šantažuoti, prastumia visokius apuokus-neišmanėlius į valdžios postus.., o tie jau nieko kitko nebegali daryti, kaip tik stumti svetimiems sukčiams reikalingą politiką. Jie niekaip negali pateisinti rinkėjų lūkesčių. Ir kaip manote, argi tie aplepaausiai parsidavėliai svetimiems, gali keikti juos rėmusius ir prastūmusius prie lovio? Teisingai - dėl savo beviltiškos politikos jie privalo visus griekus versti kitiems, kurie nieko bendro neturi su ta šakališka vakarų/nakties/ "demokratija".
  Ir pabaigai. Nėra amžinų priešų nei amžinų draugu. Buvę priešais, nebūtinai ir dabar yra priešai; tuo tarpu niekada niekam nėra buvę draugais, nebūtinai yra draugai dabar mums. Matyti ir vertinti situaciją nuolatos būtina, kad nepakliūtum klastingam apsimetėliui į nasrus. Maža naudos vien tik ginti didvyrius, kurių savu laiku nesugebėjo niekas apginti. Apgailėtina rinkti taškus sau vien tik tapatinantis su laisvės kovų aukomis.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Anonimiškas2019-09-06 20:46

  Spręsti lietuvių socialinius klausimus ir visuotinio skurdo mažinimą yra begalo sunkus uždavinys, nes susiduriame su tokiomis, kaip "MG Baltic" korporacija ir kitais gangsterių susivienijimais, kurie yra užvaldę darbo rinką ir žiniasklaidą. Jie inportuoja į Lietuvą pigią darbo jėgą iš Baltarusijos ir Ukrainos. Akivaizdu, kad jų planuose yra ir arabų bei negrų importas. Va, šitie "importuotojai" - ekonominių gangsterių gauja užvaldžiusi Lietuvą yra pirmieji ir didžiausi Lietuvos suverenumo priešai ir valstybės duobkasiai. O visokie ivaškevičiai, vanagaitęs, putinaitės, šimašiai, įvairūs seimūnai ir kita panaši fauna-flora yra tik dėmesio atitraukimui. Pirmiausia reikia sutelkti dėmesį į gaujas užvaldžiusias valstybės darbo rinką, materialinius ir žmogiškuosius resursus ir išteklius, nes čia bus ateityje (gal jau netolimoje) pagrindinis susikirtimo epicentras. "Faunos-floros" pamiršti irgi negalima, bet ne juose yra pagrindinė pūvanti skylė.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Savaitės skaitomiausi

Naujienų prenumerata

item