Vytautas Radžvilas. Apie vienašališkas „dekonstrukcijas“ ir keistas Eurasia Daily bei lrt.lt sąsajas

propatria.lt nuotr. Posakis „nėra blogo, kas neišeitų į gera“ tikrai ne visada teisingas. Bet tiesos grūdo jame esama: būna, kad iš kar...

propatria.lt nuotr.
Posakis „nėra blogo, kas neišeitų į gera“ tikrai ne visada teisingas. Bet tiesos grūdo jame esama: būna, kad iš karto atrodantys blogi dalykai vidutiniu arba ilguoju laikotarpiu pasirodė esą gana naudingi. Išpuoliai prieš K. Škirpą ir J. Noreiką kaip tik ir yra toks atvejis. Kad ir kokie jie yra nemalonūs, vargu ar be jų į dienos šviesą būtų iškilę ir tapę akivaizdu platiems visuomenės sluoksniams tai, ką iki tol įžvelgė ir apie ką beviltiškai mėgino prabilti bei įspėti valstybei lojalūs vidaus ir užsienio politikos analitikai bei komentatoriai. Vyksta plati prieš Lietuvą nukreipta antivalstybinė propagandinė kampanija. Savita ir itin pavojinga tuo, kad ją vykdo ne tik lengvai atpažįstama ir demaskuojama 5-jo V. Putino kolona, bet ir pastarąją triukšmingai  krtikuojanti, antirusiškas nuostatas kiekviename žingsnyje demonstruojanti, o iš tikrųjų su 5-ąja kolona ranka rankon dirbanti partnerė – tos pačios Rusijos 6-oji kolona. Kaip niekada aktyviai įsitraukusi į puikiai ne Lietuvoje parengtą ir iš svetur kordinuojamą Birželio sukilimo ir partizaninio judėjimo puolimo ir šmeižto akciją, ji pirmą kartą šitaip atvirai išsidavė veikianti kaip tyliųjų Lietuvos valstybingumo žlugdytojų kohorta.

Visuomenės pasipiktinimas privertė įsijautusius į tautos istorinės atminties šeimininkų vaidmenis šios kolonos atstovus spręsti jiems iki šiol neįprastą uždavinį gintis ir teisinti savo antivalstybinę veiklą. Ypač daug rūpesčių ir nerimo šiems veikėjams kelia pagaliau akivaizdžiai išryškėjęs jų antilietuviškų ir antivalstybinių nuostatų bei veiksmų panašumas su jų pačių smerkiamų 5-osios V. Putino kolonos atstovų pažiūromis ir tamsiais prieš Lietuvą nukreiptais bei jai smarkiai kenkiančiais darbais. Idėjinę giminystę ir sąsajas desperatiškai mėginama sumenkinti arba neigti įvairiais atsiribojimais ir atsainiais pasišaipymais iš tariamai nepagrįstų įžvalgų ir priekaištų.

Tačiau nepavyks, nes abiejų kolonų idėjiniai ryšiai ir praktinės veiklos sąsajos pernelyg stiprūs, kad būtų galima juos lengvai nutraukti. Konkrečių įrodymų, kad jie egzistuoja, toli ieškoti nereikia – jie po ranka. Rusijoje veikia galinga informacinė agentūra Eurasia Daily (EADaily), sukurta 2015 m., tikslu, kaip teigiama jos vizitinėje kortelėje, „objektyviai nušviesti politinius ir socialinius-ekonominius procesus Eurazijos žemyne“. Vykdydama šią misiją, ji paskelbia „objektyvią“ žinią iškalbingu pavadinimu „Lietuvoje startavo barbariška antisemitinė kampanija“. Pranešama, kad „Socialistinis liaudies frontas“, „Teisių gynimo judėjimas „Vytis“ ir „Motinų klubas“ kreipėsi į LR Seimą ir valdžią ragindamas „imtis iniciatyvų atkurti istorinę atmintį ir nutraukti barbarišką antisemitizmo kampaniją“.

Galingos agentūros pranešta žinia nuvilnijo ir pasklido po visus neparėpiamų Eurazijos platybių kampelius. Atrodytų, viskas aišku: įžūli propagandinė diversija prieš valstybę. Ką tų platybių gyventojai nutuokia apie kreipimąsi pasirašiusias tris „solidžias ir įtakingas“ organizacijas, apie kurias yra girdėjęs net retas Lietuvos pilietis? Tačiau toli nuo Lietuvos netrūks patikėjusių šia žinia. Kad tokios žinios gali būti ir būna nepaprastai paveikios, primena ir Sąjūdžio laikų patirtis. Juk būta visiškai tikrų istorijų, kai prisižiūrėję Maskvos televizijos naujienų laidos „Vremia“ informacinių laidų, į Lietuvą susiruošę arba ketinantys keliauti kitų „broliškų respublikų“ gyventojai baukščiai teiraudavosi čia esančių pažįstamų, ar Vilniaus geležinkelio stotyje arba aerouoste jų netyko, pasiruošę čia pat nugalabyti, sužvėrėję „nacionalistinio-fašistinio“ Sąjūdžio smogikai. 

Trijų „antifašistinių“ organizacijų paskelbtas ir EADaily paslaugiai paskleistas kreipimasis – tipiškas 5-osios V. Putino kolonos išpuolis. Todėl buvo natūralu laukti, kad apie šią provokaciją praneš visos didžiausios Lietuvos žiniasklaidos priemonės. Tačiau niekur apie tai net neužsiminta. Visur tvyrojo olimpinė ramybė ir kapų tyla. Ir tik atidžiau įsigilinus netrunka paaiškėti tokio, švelniai sakant, keisto santūrumo priežastis. Pasirodo, kad Eurazijos erdvėje paskleidusi melagingus teiginius Rusijos informacinė agentūra gali jaustis kuo ramiausiai. Juk jos žinią apie Lietuvoje prasidėjusią barbarišką antisemitinę kampaniją autoritetingai patvirtino nacionalinio transliuotojo portale lrt.lt angliškai paskelbta, taigi pirmiausia ir daugiausia Vakarų šalių piliečiams skirta žinia, gaivinanti jų atmintyje tamsiausius nacionalsocializmo siautulio laikus.

Nuostabi, tiesiog paslaugiai ant lėkštelės padėta dovana EADaily ideologinio fronto kariams. Juk nei Rytų, nei Vakarų gyventojai nesužinos, kad vos po dienos uždaryta Vilniaus sinagoga ir LŽB būstinė, lyg burtų lazdele mostelėjus, vėl atsidarė. Jiems bus anaiptol nelengva suprasti, kad Lietuva yra civilizuota teisinė valstybė, kurioje galioja aiškus principas: pateikus konkrečius grasinimų įrodymus, čia darbo imasi teisėsaugos institucijos, kurių pareiga yra išsiaiškinti ir pagal įstatymą nubausti kitus piliečius bauginančius ir terorizuojančius asmenis.

Kaip tik šie šiurkščios dezinformacijos atvejai buvo puikiausia proga pasireikšti žurnalistui E. Jakilaičiui, vykdančiam atsakingą ir kilnų projektą „Dekonstrukcijos“.

Šio svarbaus ir turbūt nepigiai mokesčių mokėtojams kainuojančio projekto paskirtis, kurią jo vadovas laiko net patriotine-žurnalistine misija, yra tokia: „Rusija siekia daugybės tikslų – parodyti Lietuvą kaip nepatikimą NATO ir Europos Sąjungos valstybę, valstybę, kurioje nėra demokratijos, teisės viršenybės, valstybę, kurioje garbinami nusikaltėliai, valstybę, kurios kariuomenė korumpuota ir nemotyvuota, valstybę, kurios neverta ginti ar dėl jos aukotis. Rusijos propagandistai siekia parodyti Lietuvą kaip iš esmės žlungančią valstybę. Apie visa tai mes kalbėsime „Dekonstrukcijose“, – pasakoja E. Jakilaitis.“ Tad atrodytų, kad dvi hibridinio karo dvasia ir stiliumi paskleistos EADaily informacinės agentūros ir Lietuvos nacionalinio transliuotojo portale paskleistos žinios nedelsiant turėjo tapti dalykiškos ir griežtos dekonstrukcijos taikiniu, atskleidžiant jų pavojingumą valstybei ir toli gražu ne kiekvienam šalies piliečiui akivaizdžias jų prasmines politines sąsajas. Tai juo labiau reikėjo padaryti turint omenyje, kad „Dekonstrukcijų“ pirmosios laidos tema buvo simboliškai ir prasmingai pavadinta „neteisėta Lietuvos valstybė“. Šia laida kaip tik mėginta „dekonstruoti“ rusišką propagandą, siekiančią visais įmanomais būdais „įrodyti“, kad nepriklausoma Lietuvos valstybė esanti istorinė klaida ir geopolitinis nesusipratimas.

Todėl galima tik stebėtis, kodėl su kovotojais su Rusijos propaganda besiskelbiantys „Dekonstrukcijų“ laidų rengėjai niekaip neįstengia suprasti, kad Birželio sukilimo ir partizaninio judėjimo diskreditavimas, pasitelkus ketveriopą – nacionalizmo, fašizmo, nacionalsocializmo ir antisemitizmo – kortą, yra vienas veiksmingiausių būdų skleisti pasauliui žinią, jog Lietuvos valstybė yra neteisėta ir neturi teisės egzistuoti. Šios žinios sklaida yra vienas svarbiausių Rusijos vykdomo hibridinio karo prieš Lietuvą ginklų ir gal net kertinis jo elementas. Žinią sutartinai skleidžia abi – 5-oji ir 6-oji V. Putino agitpropo kolonos. Tačiau kažkodėl „dekonstrukcijos“ yra selektyvios – narpliojamos ir demaskuojamos tik Kremliui atvirai tarnaujančios 5-osios kolonos parankinių ardomosios antivalstybinės veiklos apraiškos. Jau vien tai yra blogai, nes šitoks vienpusiškumas kenkia nacionaliniam saugumui. Tačiau dabar aiškėja kur kas didesnė ir pavojingesnė „dekonstrukcijų“ yda. Lietuvos žiniasklaidoje slepiamos ir nutylimos net 5-osios kolonos vykdomos propagandinės diversijos prieš valstybę, jeigu tik iškyla grėsmė, kad jas paviešinus ir giliau išanalizavus jų turinį ir paskirtį bus „apšviesti“ ir 6-ajai kolonai priklausantys idėjiniai pačių „dekonstruktorių“ bendraminčiai, kurie neretai būna ir asmeniniai jų draugai ar bičiuliai. 

Išryškėjusios „dekonstrukcijų“ baltosios dėmės yra nepaneigiamas įrodymas, kad vyksta  pavojingi žaidimai Lietuvos valstybės saugumu ir likimu. Todėl šias pastabas apie EADaily ir lrt.lt sąveiką sutartinai darbuojantis antilietuviškos propagandos baruose derėtu laikyti kukliu pirmuoju mėginimu užpildyti potencialiai pragaištingas, bet neatsakingai ir neleistinai nutylimas iki šiol vykdytų „dekonstrukcijų“ paliktas spragas.

Susiję

Vytautas Radžvilas 2518369089096607016

Rašyti komentarą

 1. Skaitytojas2019-08-12 15:29

  Labai geras straipsnis.

  Kaip čia padarius, kad jis plačiau pasklistų?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Reikia išversti į anglų kalbą2019-08-12 21:53

   ir patalpinti į Eurasia Daily (EADaily).

   Panaikinti
 2. Nuskambės kai kam iš PP skaitytojų gal ir nelabai maloniai, bet. Kai stebėjau svarstymą seime dėl baltų tikėjimo įteisinimo, daugelis ten kalbėjusių seimo narių, ypač „konservatorių“, apie baltų tikėjimą pasisakė itin negražiai. Manau, kad tai yra lygiai tas pats psichologinis mechanizmas, kaip ir čia aprašytos „šeštosios kolonos“. Iš pirmo žvilgsnio tai skirtingi dalykai, o pasigilinus lygiai tas pats. Juos vienija įsitikinimas, kad Lietuvai esą nieku gyvu negalima turėti nieko savo, ypač įsitikinimų, pasaulėvaizdžių ar ideologijų. Visus tikėjimus, įsitikinimus, pažiūras, nuomones, ideologijas ir mitologijas Lietuvai turįs iš viršaus nuleisti kažin koks „stiprus centras“, po velnių, kad ir kur jis būtų, Maskvoje, Briuselyje, ar Vatikane.

  Beje, Jogailos laikais tas „stiprus centras“ buvo Krokuvoje. Keičiasi vietovės, principas nesikeičia :(

  Norėtųsi vieną kartą pabaigti su tuo išsicentravimu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-14 11:00

   o man šiaip įdomu sužinoti kas tas „baltų tikėjimas ir kaip apie jį jo išpažinėjai sužinojo. rašytinių šaltinių - nuotrupos, paprastai surašytos vietinės kalbos nemokėjusių krikščionių autorių, artefaktų neišlikę, o šati kažkaip imtas ir atgaivintas. netgi girdėjau vyriausios žynės kažkokios atsirado. gal kokiam lizde kas visa tai surado? ar pagava apėmė kažkurį žyniu staiga tapusį. ar visa tai reikalinga tik tam, kad kažką „tikrai savą“ nors ir iš piršto laužtą, dūmą gilų ilgai traukiant sudūmotą? gal kas galėtų plačiau tą reikalą nušviesti?

   Panaikinti
  2. Jei taip, tai norėčiau sužinoti, kas ta krikščionybė. Rašytinių šaltinių nei iš jos įkūrėjo, nei iš jo gyvenimo laikotarpio nėra iš viso. Jo veikla aprašyta keliasdešimt metų (geriausiu atveju) po jo mirties, žmonių, nemačiusių jo gyvo ir nemokėjusių vietinės aramėjų kalbos, artefaktų tarsi ir išlikę, bet analizės vis parodo, kad tai kokiu tūkstantmečiu vėlesnės klastotės. O dabar, žiūrėk, atsiradę ir popiežių, ir kardinolų, ir vyskupų, ir visokių monsinjorų / augziliarų / sufraganų / emeritų, ir katedrų / bazilikų / koplyčių, ir vienuolių, ir dar rožančių, medalikėlių kažkokių... Gal kokiam lizde kas visa tai surado, etc.

   Kitaip tariant, pono Anonimiško pasisakymas labai taikliai iliustruoja tai, ką ir norėjau pasakyti: lietuviškiems tikėjimams / apeigoms / įsitikinimams / etc. taikomi vienokie „autentiškumo“ kriterijai, o „užsienietiškiems“ visai kitokie.

   Beje, kalbant apie tradicinį perdavimą. Apie laumes ir pasveikinimą Jaunam Mėnuliui man pasakojo mama vaikystėje, sužinojusi iš savo mamos, mano močiutės. Apie Perkūną ir Krivių Krivaitį perskaičiau smetoniškoje knygutėje vaikams, kurią vaikystėje buvau radęs senelių palėpėje (tebeturiu ją). Nejuokauju.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-08-12 18:20

  Net gražu žiūrėti, kaip liberalhomiai pešasi su žydšaudžių garbintojais....

  AtsakytiPanaikinti
 4. Aš stebiuosi, kodėl V. Radžvilas stebisi Jakilaičio šališkumu: jis ką, negi tikėjosi, kad "šeštakolonininkas" prieš savus eis? :)
  O straipsnis neras, ir apie "elertė" - taikliai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Šaulys pasveikino šaulį:2019-08-13 13:58

   Tuo tarpu žurnalistas Edmundas Jakilaitis pasveikino R. Šimašių su teisingu, tačiau nepopuliariu sprendimu. „Teisingi sprendimai dažnai būna nepopuliarūs. Gerai, kad bent kartais politikai aiškiai parodo, ką gina ir kur stovi. Meras Remigijus Šimašius, sunkus, bet teisingas sprendimas“, – rašo E. Jakilaitis savo feisbuko paskyroje.

   Panaikinti
  2. Apie ką ir kalbam.
   P.S. "kliurka" įsivėlė: 2019-08-13 00:39 komentare turėjo būti "geras", o ne "neras". :)

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item