Vytautas Radžvilas. Prezidento rinkimų kronika: nesame bendražygiai (V)

M. Šernos nuotrauka  I dalis –  ČIA , II dalis –  ČIA , III dalis –  ČIA , IV dalis – ČIA . Sugrįžtantys megztųjų berečių šešėliai ...

M. Šernos nuotrauka 
I dalis – ČIA, II dalis – ČIA, III dalis – ČIA, IV dalis – ČIA.

Sugrįžtantys megztųjų berečių šešėliai

Visi VF organizacinės grupės nariai suprato, kad sprendimo neparemti A. Juozaičio politinė kaina bus milžiniška. Nereikėjo didelio įžvalgumo numatyti, kad tuojau pat kils politinio, moralinio ir psichologinio spaudimo banga, kuri neišvengiamai peraugs į aršų puolimą. Kitaip būti paprasčiausiai negalėjo. A. Juozaičiui ir jo rėmėjams VF ir TF parama buvo iš tiesų reikalinga ir labai svarbi. Vertinant politologiniu žvilgsniu, net formalus paramos pareiškimas buvo vienintelis būdas nuslėpti nuo visuomenės faktą, kad A. Juozaičio ketinimas dalyvauti Prezidento rinkimuose buvo vienos partijos – tiksliau, grupelės tautininkų – sumanytas projektas, ir sukurti regimybę, kad projektą inicijuoja bei įgyvendina kur kas platesnė visuomeninių ir pilietinių sambūrių santalka. LYČ sambūrio tokiai maskuotei sukurti neužteko. 

TF intelektualinis ir organizacinis potencialas taip pat būtų pravertęs, neslėpta norų ir ketinimų juo pasinaudoti būsimosios rinkimų kampanijos tikslais. Tokiomis aplinkybėmis A. Juozaičio iškėlimo iniciatorių apmaudą ir nusivylimą VF sprendimu iš dalies būtų buvę galima suprasti. Bet niekaip neįmanoma pateisinti to, kad nepasitenkinimas buvo paverstas tikra VF puolimo ir diskreditavimo kampanija, į kurią buvo įtraukti arba įsitraukė gana platūs patriotiškos visuomenės sluoksniai. 

Sukelti ir iki šiol kurstyti tokį smerkimo ir kiršinimo vajų jo iniciatoriams nebuvo sunku. Politinis neišprusimas ir praktinės politinės patirties trūkumas visai laikais ir visur buvo palankiausia dirva iracionalioms visuomenės aistroms žadinti. Nekilo jokių abejonių, kad nemenka patriotinės visuomenės dalis ne tik nepritars VF sprendimui, bet jį griežtai pasmerks. Iš karto krito į akis, kad nuoširdžiai apsidžiaugę, jog įsteigtas LYČ‘o sambūris, daugelis A. Juozaičio rėmėjai neįžvelgia šio darinio dvilypumo (minėto susidvejinimo į šešėlinę tautininkų ir asmeninę kandidato partijas), tad net neįtaria, jog šitaip prasidedanti rinkimų kampanija neišvengiamai virs didelio masto ir ilgai truksiančiu tautiškai ir patriotiškai nusiteikusios visuomenės demagoginio apgaudinėjimo akcija. Taip pat buvo akivaizdu, kad nelinkę gilintis į politines minėto sprendimo priėmimo aplinkybes bei priežastis, patriotiški piliečiai greičiausiai nesupras, jog būsimojo LYČ‘o sambūrio įsteigimas buvo dar vienas skaldytojiškas veiksmas, įsukęs naują kivirčų ir sumaišties spiralę tautinių jėgų stovykloje. 

Dar mažiau buvo galima tikėtis, jog bus suprasta, kad tai buvo klaidingas ir visiškai diletantiškas žingsnis, faktiškai palaidojęs kandidato rinkimų kampaniją jos dar net nepradėjus. Kaip reikėjo paaiškinti besipiktinantiems A. Juozaičio gerbėjams ir rėmėjams, kad LYČ sambūris, sukurtas kaip dviveidis Janas, iš pat pradžių buvo problemiškas ir vedantis į aklavietę darinys, jeigu tai ir šiandien pernelyg nerūpi politiškai pernelyg patikliems piliečiams, entuziastingai skubantiems atsiliepti į kvietimą registruotis ir tapti dabar jau kuriamo politinio judėjimo (partijos) nariais? 

Juk elgiantis sąžiningai ir negudraujant, pirmiausia derėtų paaiškinti, kur kviečiama stoti. Reikėtų iš anksto pasakyti, kokia iš tiesų bus steigiamo politinio judėjimo struktūra: ar dabartinis LYČ sambūris bus plėtojamas iki išaugs į atskirą ir visavertę politinę partiją, kuri po to bus sujungta su keliomis jau esančiomis partijoms į naują darinį ir duos jam savo pavadinimą, ar vis dėlto jungsis tik jau esančios ir besiderančias partijos, o jų pagrindu įsteigta partija tik perims taip ir neišaugusio į savarankišką partiją LYČ judėjimo narius ir jo pavadinimą? 

Tai yra fundamentalūs klausimai, kuriuos turėtų išsikelti kiekvienas pilietis, ketinantis tapti politinės organizacijos nariu, jeigu, žinoma, jis tai daro gerai apmąstęs ir, vaizdžiai kalbant, nenori pirkti katės maiše. Deja, tokie klausimai kol kas retai  keliami. Tad juo sunkiau buvo pasakyti ar paaiškinti neįsigilinusiai į tokias subtilybes visuomenei, kad A. Juozaitis yra tik simuliakrinis nesisteminis kandidatas, žaidžiantis dorų Lietuvos piliečių tautiniais ir patriotiniais jausmais. Iracionalioje ir vis labiau įaudrinamoje emocinėje bei intelektualinėje atmosferoje tokia mintis apskritai būtų buvusi palaikyta šventvagiška ir sukėlusį dar didesnį erzelį jo šalininkų gretose.

Spaudimas paremti stiprėjo pamažu. Iš pradžių jis buvo gana silpnas ir menkai juntamas. Matyt, kandidatas ir jo aplinka dar vylėsi, kad VF pakeis savo poziciją. Kad šituo tikėta, rodo vien tai, jog pradėjęs keliauti po Lietuvą A. Juozaitis nevengdavo klaidinti į susitikimus su juo ateinančių žmonių teigdamas, kad yra VF remiamas kandidatas. Sąlyginė ramybė truko tol, kol neapsikentęs dėl tokio klaidinimo VF narys V. Sinica kritiškai parašė apie šitokį klaidinimą savo veidaknygėje. Feisbuko erdvėje kilusi kandidato gerbėjų pasipiktinimo audra tapo augančios įtampos ir įsibėgėjančio konflikto pranaše. Vis agresyviau buvo eskaluojamas forumo, kaip tariamo tautinių jėgų skaldytojo, įvaizdis, kol galiausiai puolimas įgijo tokį mastą, kad faktiškai tapo nevaldomas ir virto melo ir šmeižto kampanija. 

Šis slenkstis buvo peržengtas, kai  kandidatas ir jo šalininkai pradėjo masiškai skleisti žinią apie LYČ sambūrio ir VF pasiektą susitarimą dėl abipusio parėmimo rinkimuose, ypač pabrėždami amano telefoninio pokalbio metu duotą pažadą A. Juozaičiui, kad per Prezidento rinkimus jo kandidatūra bus paremta. Iš tiesų dėl šito buvo iš principo sutarta. Tačiau buvo nutylėta, kad A. Juozaitis dėl nežinomų priežasčių nepanoro būti paremtas, nes jau kitą dieną sulaužė šį susitarimą, kai pranešdamas apie jį spaudos konferencijoje, paskleidė tikrovės neatitinkančias žinias, šiurkščiai iškreipusias minėto susitarimo pobūdį ir turinį. Bet apie tai išsamiau – kitoje straipsnio dalyje.

Artėjant rinkimų dienai dalies tautiškai orientuotų asmenų ir jų grupių kelti reikalavimai paremti A. Juozaitį tapo tokie kategoriški ir agresyvūs, kad įgijo net kolektyvinės isterijos bruožų. Retkartėmis kai kurių piliečių nepasitenkinimo ir įniršio protrūkiai sustiprėdavo tiek ir reikšdavosi tokiomis formomis, kad pradėjo kelti asociacijas su liūdnos atminties „megztųjų berečių“ reiškiniu. Trumpai reikia priminti, kad vadinamosios „megztos beretės“ iš esmės buvo agresyvių politinių beraščių grupelės, kurioms buvo lemta suvaidinti ne patį menkiausią vaidmenį naujausioje Lietuvos istorijoje. 

Joms priklausė emocingi ir egzaltuoti asmenys, tūžmingai reaguodavę į tam tikrus žodžius-dirgiklius, kurie sužadindavo jų agresyvų elgesį. Pastarasis skleidėsi įvairiomis formomis – nuo šiurkštaus užgauliojimo iki fizinio smurto apraiškų. Po nepriklausomybės atkūrimo prasidėjus Sąjūdžio skilimui ir aštrėjant nesutarimams dėl galios ir įtakos, V. Landsbergis ir jo šalininkai pasitelkė šiuos žmones „apvalyti“ Sąjūdžio gretas nuo politinių priešininkų. Liūdnai pagarsėjusios „megztosios beretės“ veikė kaip jų moralinio ir psichologinio spaudimo ir net atviro terorizavimo įrankiai. Tokie žodžiai-dirgikliai kaip „KGB“, „TSRS“, „TSKP“ jas veikė taip, kaip, vaizdžiai kalbant, bulius reaguoja į raudoną audeklą. Pakakdavo bet kurį V. Landsbergio politinį oponentą pavadinti „komunistu“, „KGB agentu“ ar „Rusijos mylėtoju“, ir nelaimėlį užgriūdavo ir imdavo persekioti bei terorizuoti ant jo užsiundytas „megztųjų berečių“ būrys. Tai trukdavo tol, kol neatlaikęs spaudimo persekiojamasis „savanoriškai“ pasitraukdavo iš Sąjūdžio, o dažniausiai  ir apskritai politinės veiklos. 

Masiškai pritaikius šitokio terorizavimo metodą buvo išstumtas, o iš tikrųjų politiškai sunaikintas Sąjūdžio pirmaeivių branduolys, kurio vietą užėmė sunkiausiu kovos už nepriklausomybę laikotarpiu šešėlyje tūnoję atsargūs prisitaikėliai, tapę ištikimais V. Landsbergio talkininkais. Būtent jie pakreipė atkurtos valstybės raidą vaga, nubraukusia Sąjūdžio idealus ir programinius tikslus. Už šį politinio iracionalumo proveržį, kurio įsikūnijimu ir simboliu tapo „megztųjų berečių“ reiškinys, Lietuva sumokėjo ir vis dar moka milžinišką kainą. Tai reikia, o iš tikrųjų nenoromis tenka, prisiminti todėl, kad baigiamuoju Prezidento rinkimų tarpsniu minėta isterija dėl A. Juozaičio rėmimo, kurią kurstė tokie pat kaip prieš tris dešimtmečius egzaltuoti ir agresyvūs politiniai beraščiai tautinių jėgų stovykloje, įgijo tokį mastą, kad viešojoje erdvėje vėl sušmėžavo  sugrįžtančių „megztųjų berečių“ šešėliai.

Kaltinti dėl jų sugrįžimo tik A. Juozaitį ir jo aplinką nebūtų sąžininga ir teisinga. Tiesa, kad kandidato prisiimtas Gelbėtojo vaidmuo savaime skatino rėmėjus sieti pernelyg didelius lūkesčius su jo dalyvavimu rinkimuose. Tačiau Gelbėtojo įvaizdį nepamatuotai išpūtė ir nesveiką ažiotažą, peraugusį į isteriją, didino ir pačių rėmėjų nuostatos. Pirmiausia – masiškai Lietuvos visuomenėje ir net patriotiniuose jos sluoksniuose išplitęs politinis pasyvumas ir neveiklumas. Šią seną bėdą pripažinti ir juo labiau plačiau apie ją kalbėti vis dar vengiama. Tačiau, jeigu Lietuvoje norima kokių nors permainų, toliau tylėti neišeina. Taigi vieną kartą reikia pripažinti: per penkiasdešimt okupacijos ir trisdešimt  nevisaverčio valstybingumo metų mūsų visuomenėje praktiškai išnyko visose brandžiose tautose ir šalyse egistuojantis ir valstybėms gyvuoti bei išlikti gyvybiškai svarbus žmogaus tipas. Tai – homo politicus, arba politinis žmogus. Šio tipo žmonės yra kiekvienos valstybės stuburas. 

Jiems išnykus liko ir visiškai vyrauja dviejų tipų žmonės – ūkininkas ir vadinamasis kultūros žmogus, arba tiesiog kultūrininkas. Pastarasis brangina ir puoselėja savo tautinį tapatumą ir jį laiduojančios tautinės kultūros savastį. Tačiau tai vis dėlto yra nupolitintas žmogus, kuriam trūksta politinės nuovokos, arba valstybinės jausenos. Todėl jis gali nuoširdžiai dirbti savosios kultūros labui, bet nepajėgiai tapti tikru savo valstybės statytoju ir gynėju. Dažnai ne iš blogos valios, o todėl, kad nesuprasdamas valstybės svarbos, išdidžiai pasiskelbia esąs „aukščiau politikos“ ir lieka abejingas viešiesiems reikalams. Lietuvos visuomenėje ir – tai ypač blogai – inteligentijos sluoksniuose ši nuostata plačiai paplitusi. 

Neatsitiktinai visuomeninių ir pilietinių sambūrių veikloje dalyvauja apgailėtinai mažai šio sluoksnio žmonių. Daugelis jų bjaurisi praktine viešąja veikla ir jos vengia. Kai kurie dar įstengia parašyti straipsnį arba ateiti valandžiukei į kokią nors protesto akciją. Bet tai yra jų pastangų viršūnė – viskas, ką jie dar gali ir sugeba padaryti. Bet pamėgink jiems įsiūlyti parašų lapą ar platinti kokią nors agitacinę medžiagą. Kur tau: šalti gatvėje renkant parašus už kandidatą arba dalinti laikraščius prie bažnyčių, ligoninių ar kitose viešose vietose – neoru, arba „ne mano lygis“. Tegul šaltame lietuje mirksta prasčiokai – tai jų darbas ir pareiga. Tiesa, kad netrūko savanorių, surinkusių įspūdingą skaičių parašų, kurie atvėrė A. Juozaičiui kelią dalyvauti rinkimuose. Tačiau stebint žinomų šviesuolių entuziazmą dėl jo kandidatūros ir klausantis žodinių pareiškimų apie rėmimą lyg ir buvo galima tikėtis šio to daugiau. 

Būtų buvę logiška, jeigu tarp šitaip karštai A. Juozaitį rėmusių žinomų kultūrininkų būtų atsiradę daugiau asmenų, patvirtinančių šią paramą ir darbais. Juk bent kai kurie tokie entuziastingi rėmėjai galėjo, pavyzdžiui, pasisiūlyti tapti kandidato įgaliotiniais ir kartu su juo, o ir patys, važinėti po Lietuvą ir susitikinėti su rinkėjais. Tokia pagalba tikrai būtų padėjusi skleisti tautinio atgimimo idėjas. Tai darė pats A. Juozaitis, atkakliai ir pasiaukojamai keliaudamas po miestus ir miestelius. O kiek karštųjų rėmėjų susirinko į rinkimų kampanijos pabaigoje vykusius protesto mitingus prie LRT? Menkutė saujelė. Šiuos faktus reikia priminti todėl, kad jie akivaizdžiai rodo, koks iš tiesų menkas buvo aktyvių kandidato rėmėjų sluoksnis.

Svarbiausia ir kartu keisčiausia yra tai, kad daugelis tokių asmenų, kurie iš tikrųjų vadovavosi nuostata, kad A. Juozaičio rinkimų kampanija yra jo paties reikalas ir nei piršto nepajudino jam padėti, kaip tik karščiausiai reikalavo „tautinių jėgų vienybės“ ir labiausiai piktinosi tuo, kad VF neparemia jo kandidatūros. Iš pažiūros keistas pasyvumo ir primygtinio reikalavimo žūtbūt vienytis ir bet kuria kaina paremti A. Juozaitį derinys vis dėlto turi gana racionalų ir įtikinamą paaiškinamą. Besistengiančių išlikti nuošalyje ir vengiančių realiais darbais prisidėti prie tautinio judėjimo kūrimo pasyvių, tai yra tik žodinių, A. Juozaičio rėmėjų akyse Gelbėtojo vaizdinys natūraliai turėjo neproporcingai išaugti ir išsipūsti todėl, kad šis kandidatas tapo tikru vaizduotėje susikurtų svajonių įsikūnijimu. Svajonė iš tiesų nuostabiai graži ir viliojanti: galimybė įvykdyti patriotinę pareigą asmeniškai nedarant nieko, išskyrus kartą ar du nueiti prie balsadėžės ir išrinkti Tautos prezidentą, pažadėjusį ir įstengsiantį išgelbėti Lietuvą! Tokiam patriotizmui pademonstruoti nereikėjo nieko daugiau, tik primygtinai reikalauti ir šaukti: susivienykite ir paremkite!

Stebėtojiškas ir pasyvus santykis su politika yra atgrasiausias ir kartu pavojingiausias tuo, kad ugdo jau minėtą įžūlios ir pasitikinčios savimi visažinystės nuostatą. Praktiškai nedalyvaujantys politikoje ir tik žvelgiantys į ją iš šalies stebėtojai savaime persiima savotiška „jūros iki kelių“ filosofija, kai viskas pradeda atrodyti ne tik įmanoma, bet ir lengva. Laikydamiesi saugiai atokiu atstumu nuo praktinės politinės veiklos ir visiškai neišmanydami politikos virtuvės subtilybių bei užkulisių, jie net neįtaria, kokios gali būti sunkios romantizuotam žvilgsniui net nematomos praktinės politinės problemos ir kiek prireikia jėgų bei pastangų joms išspręsti. A. Juozaičio rinkimų kampanija ir jos metu iškilęs jo parėmimo klausimas kaip tik ir buvo tipiškas šitokio aistrų ir kolektyvinės isterijos nevaldomo protrūkio atvejis ir pavyzdys.

Naivus įsivaizdavimas, kad egzistuoja burtų lazdelė, leidžianti akimoju išspręsti tokias problemas, sukuria abejingumo, pasyvumo, beviltiškumo atmosferą, kurioje pradeda virti ir ima vis stipriau kunkuliuoti nepagrįstomis viltimis ir neišsipildžiusiais lūkesčiais kūrenamas iracionalių politinių aistrų katilas. Bejėgiškai stebint  žlungančias naivias viltis jis anksčiau ar vėliau užverda tiek, kad jame susikaupęs tamsių aistrų garas prasiveržia kolektyvinės isterijos ir bejėgiško įtūžio bei aklos neapykantos pliūpsniais. Šis katilo sprogimas ir yra „megztųjų berečių“ žvaigždžių valanda. Jų siautėjimo laikas. Per A. Juozaičio rinkimų kampaniją jų šešėliai kaip tik ir sugrįžo.

Tiesą sakant, A. Juozaičio kampaniją lydėjęs „megztųjų berečių“ šešėlis iš šiandien nėra visiškai pranykęs. Jis reiškiasi įvairiais pavidalais, taip pat ir nemokšiškais bei tulžingais šio straipsnio komentarais. Į juos galima atsakyti vienu sakiniu: norite, kad Lietuvoje dar tris dešimtmečius nebūtų stiprios tautinės politinės jėgos – toliau, užuot mąstę ir dalykiškai analizavę tų jėgų vegetavimo ir nesibaigiančių nesėkmių priežastis, iracionaliai liekite savo pyktį.

Be abejo, neįmanoma tikėtis, kad iš politikos kada nors visiškai išnyktų jausmo ir iracionalumo dėmuo. Visi ja besidomintys ir joje dalyvaujantys piliečiai tikrai netaps racionaliai skaičiuojančiais veikėjais. Tačiau iracionalumo veiksnį tam tikrų mastu galima ir būtina apriboti bei suvaldyti. Akivaizdu, kad „megztųjų berečių“ šešėlis pakenkė ne tik A. Juozaičio rinkimų kampanijai, bet ir daugybę metų daro didelę žalą pačiai tautinei ir valstybinei idėjai. Užtenka net ir nedidelio būrio iracionaliai kalbančių ir besielgiančių žmonių, kad tautininko (plačiąja prasme), kaip tamsaus ir neprotaujančio žmogaus tipo, įvaizdis priliptų visai tautiškai ir valstybiškai mąstančiai visuomenės daliai. Todėl lygiai kaip turi atsirasti aiški takoskyra tarp tikrų ir apsimestinių nesisteminių politikų, taip tautiniam politikos sparnui svarbu suvaldyti jį kompromituojantį bei jo įvaizdį griaunantį savo emocijų net minimaliai negebančių valdyti  „megztųjų berečių“ legioną. O prireikus – ir griežtai nuo jo atsiriboti.

Bus daugiau


Susiję

Vytautas Radžvilas 4557900617589766791

Rašyti komentarą

 1. Nusivylimas2019-07-01 00:48

  DAR bus daugiau?.. Gal gana jau. Juk tai beviltiška, profesoriau. Kur du pešasi, pralaimi abu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-01 06:07

   Kas pešasi? Manau, kad rusiškai su žmona šnekantis buvęs kandidatas lyg ir nesipeša. O straipsnio autorius kultūrininkams pasakoja apie tai, kas yra profesionali politika, o ne mėgėjiška ar virtuvinė.

   Panaikinti
  2. Nusivylimas2019-07-01 11:12

   Deja, kaip gauni 4% balsų, gali tik papasakoti, kas yra ta profesionali politika, nes praktiškai parodyti nepavyks. Labai gaila, nes balsavau ir už Radžvilą, ir už Juozaitį atitinkamuose rinkimuose.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-07-01 16:47

   Tie 4 % balsų VR surinkti per mėnesį ir informacinės blokados, metaforiškai šnekant beveik karo lauko sąlygomis, taigi visai neprastas rezultatas.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-07-01 00:55

  Kas čia su juo besibeš. Nauja profesija - juozaučiatyrininkas, galės tuoj habilituotis. O dar po ano pūstažandžio-smailiakepurio apšvietų nebėr ką su jais veikti.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-07-01 09:21

  Kyla pagrįstas įtarimas, kad Anonimiškas 2019-07-01 00:55 neskaitęs straipsnių ciklo puolė reikšti savo nuomonę. Arba žmogus turi teksto suvokimo problemą.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-07-01 09:55

  kažkas liguisto šita "disertacija"

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-07-01 10:07

  megztųjų berečių šešėliai - tai realios klimaksuojančios ar poklimaksinės damos, kurios masto užpakaliu - joms ypač tiko AMB: "Toks gražus vyras...". Jos ir išrinko Nausėdą - jos ir isteriškai stūmė juozaitį.
  Tą puikiai žinojo tos jėgos, kurios parinko Nausėdą bei juozaitį- suskaidyti patriotines jėgas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-01 11:32

   Norite pasakyti, kad rinkimuose turėjo dalyvauti labai graži ir simpatiška moteris?
   Ką manote apie Kroatijos prezidentę Kolindą Grabar-Kitarovič?

   Panaikinti
  2. "megztųjų berečių šešėliai - tai realios klimaksuojančios ar poklimaksinės damos, kurios masto užpakaliu - joms ypač tiko AMB" - gana įdomus pareiškimas, atsižvelgiant į tai, KAS "tiko" toms "beretėms". ;)

   Panaikinti
 6. profesorius V.Radžvilas nerealiai pasikėlė, nes einančių į politiką homo politicus vaidmenį temato jo laikraščių ar lankstinukų nešiojime, bet ne jo paties iškeltų tezių ginčijimą, plėtojimą ir konkretizavimą pažangos vardan. Visa šita skiedalynė niekur neveda, nes reikia kalbėti ir rūpintis Lietuva, o ne A.Juozaičio "ėjimais"

  AtsakytiPanaikinti
 7. Gerai čia užvežė2019-07-01 11:46

  Runkelpatriotams su violetinėmis beretėmis kaip šlapiu skuduru per marmūzę.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Atsiprašau, jei skelbiu šį komentarą ne vietoje, bet nežinia, kur jį daugiau skelbti. Labai rekomenduočiau išversti ir paskelbti šitą straipsnį (randamas per Google): Mayor, doctors and social workers arrested in scheme to brainwash children into believing they had been abused and sell them

  AtsakytiPanaikinti
 9. Vytautai Radžvilai,neniekink kitų ir nevaidink "politiškai išprususio".Kas čia tave taip išprusino?Nusileisk ant žemės.Negražu, žeminant kitus,kelti save.Kur nukeliavo tavo steigti liberalai,kokiose lankose šiandien jie ganosi?Šlykštu skaityti tekstus,kuriuose niekinami
  moralūs ir padorūs žmonės.Todėl kažkada okupantui buvo nesunku okupuoti Lietuvą,kai buvo
  nemažai išdavikų valdžioje.Tokių yra ir dabar,kurie kai reikėjo reikštis ir ginti Tėvynę,stovėjo po medžiu.Prisitaikėlių ir šmeižikų buvo ,yra ir bus visada.Bet blogiausia ,
  kad jie ,atrodo,to nesupranta ar vaidina įsižeidusius.Radžvilai,už tave daugiau niekada nebalsuosiu,nes pasirodei koks esi iš tikro.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-01 14:34

   Didžiai prisidėję prie Lietuvos valstybės kūrimo tarpukariu buvo puikiai išsilavinę žmonės, bet dabardaug kam atrodo, kad Tėvyne rūpintis užtenka tik to, kad žinome kaip apmokėti sąskaitas ar kokia Prancūzijos sostinė. Neišmanymas ne nuodėmė ir ne pažeminimas. Tai pataisoma domintis ir mokantis. Dėl to ir straipsnių serija rašoma.

   Panaikinti
 10. Kažkodėl komentatoriai labai jau paviršutiniškai skaitote. O juk daug tiesos parašyta. Ypač apie tai, kad mūsų visuomenė LABAI silpnai politiškai išsilavinusi. Juk pakanka pakabinti makaronus ir tauta jau balsuoja. Sistema tai žino ir naudojasi.O kai nemokšos dar imasi vadovauti rinkiminei kampanijai (AJ atvejis), tai rezultatas labai jau apgailėtinas. Dar daugiau. Tie patys nevykėliai ir toliau stato Vasiukus. (mintyse).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. AJ surinko daugiau %, nei VR, gudruoli.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-07-01 16:49

   Seniau pradėjo kampaniją, taigi realiai jos efektyvumas mažesnis.

   Panaikinti
  3. Be to, AJ buvo daug labiau žinomas, nei VR, bei apie jį daug rašė masmedijos. VR iš masmedijų, galima sakyti, gavo “baną”. Ir vistiek neblogai pasirodė. O Juozaitis, kiek surinko, tiek ir teturės. Čia jo lubos.

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2019-07-01 14:58

  Juozaičio gerbėjai primena žmones su trumpa atmintimi, kurie tą pačią knygą gali skaityti kas metais ir žavėtis, kaip skaitantys naują. Tokiem bet ką galima pakišti. Kažkodėl organiškai nevirškinu Songailos su Rudžiu ir Gorodeckiu stovinčių už viso šito. Dar prisijungs etnoufonautai su Vaiškūnu. Jau nebekalbu apie Puteikius, Guogas, Krivickus, Kundrotus. Iš kitos pusės Juozaitinikai yra to verti. Dar galėtų tėvą Stanislovą iš numirusių prikelti. Nereikia ir didelių išvedžiojimų, užtenka asmenybių.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dar prisijungs ir visokio plauko leftistus. Gi juozaitininkai snukiaknygėje postringauja, kad reikia su visais “draugauti” bei sutarti, kompromiso ieškoti, vienytis su visais, kas Tėvynę myli. Jooo, tokie guogos gal ir “myli”, tik ta “meilė” iškrypusi, jei palaiko mirties kultūrą. Jiems jau nebeužtenka, kad susivienytų tautiškai mąstantys (pamatė, kad tai misija neįmanoma, kai tokie “vienytojai”), tai tiks ir leftistai, kad tik prie valdžios lovio pripultų. Svarbu, kad leftistas pasakytų “dėl Lietuvos”, tai vsio - draugelis. Šitas projektas tai kaip Karbauskio žalstiečiai - prisiims belekokio šroto, kad tik valdžion.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-07-01 20:30

   Kažkas nenėgsta Songailos, kažkas Rudžio, dar kažkas Gorodeckio ir t.t., bet, vyručiai, daug kas ir jūsų nemėgsta ir už jus NIEKADOS nebalsuos. Jūs sergate.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas 2019-07-01 20:30

   Ir už ką? Ogi už tiesą. :) Tiesos sakymas - liga? Jei meluoja Radžvilas, tai parodykit kur. :) Bet ne, įsižeidę tik plūstatės. :) 100 proc. kaip leftistai ar konservatnikai. :)

   Panaikinti
 12. Anonimiškas2019-07-01 15:41

  Ką jūs darot, bekraujai klaviatūros karžygiai? Aš verkiu kruvinom ašarom. Ar taip jau neįmanoma, kad būsimieji krikdemai (dabar dėl to jau aišku, spėju čia tos karžygystės šerdis, o ne koks ten „profesionalumas“) bent šiek tiek gerbtų senovės tradicijas, o „senoviniai“ pripažintų Lietuvos politinį Lietuvos daugumos vėlesnį pasirinkimą? Ką jūs darot?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-01 16:51

   To, kas jau mirė, reanimuoti nebeverta. O leisgyvius dar yra prasmės.

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2019-07-01 23:58

  Su filosofija sotus nebūsi, gali prirašyt tuntus rašinių, bet jų masė neskaitys nors ten bus daug tiesos, va kad ir Maldeikienė sukonstravo traukinį, ir nuvažiavo į Briusėlį, paprastas dalykas traukinys, o jį padarai labai mėgsta.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-02 05:02

   Priekaištai- traukinio alternatyva? Ar kažką kitą siūlote?

   Panaikinti
 14. Anonimiškas2019-07-02 01:08

  Marisabelių serijalas - bus daugiau. Taip kiaurus metus ?

  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2019-07-02 07:01

  Nesupratau Juozaičio gerbėjų putojimo. Daugeliui rūpėjo, kodėl Radžvilas neremia Juozaičio. Radžvilas atsako. Ar geriau būtų buvę atsakyti savaitę prieš balsavimą? Ar geriau prieš pat seimo rinkimus. Ar išvis tylėti? Dabar duodamas atsakymas. Juozaitis su Kundrotu jau prirašė. Pozicija aiški ir laiku. Rinkitės pagal savo pasaulėžiūrą, supratimą, išsilavinimą ir atminties gebėjimus.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Anonimiškas2019-07-02 08:41

  O bet tačiau, kaip smagu matyti dešiniosios pusės marginalus besipjaunančius. Tokiu pjautynių dalyvių intelektualiniai pajėgumai - nuliniai, bet neapykantos ir tūžmasties vienų kitiems - su kaupu.

  Show must go on, kaip dainavo vienas gėjus iš Zanzibaro :)

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2019-07-02 16:23

  Įdomiausia, kaip rimti vyrai, pamatę kokią tę megztą beretę, prideda į kelnes ir išsilaksto. Pirmiausia išsilaksto Sąjūdžio branduolys, ir viskas susiskaldo. Kaip dar kokiais 1944 nkvd nesugalvojo pakabinti ant kokios aukštesnės pušies megztos beretes, ir galas partizaniniam judėjimui. Tiessakant jau pradedu jausti malonumą tyčiotis iš šito patriarcho testamentų.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Man tai aisku kaip diena: "....būsimojo LYČ‘o sambūrio įsteigimas buvo dar vienas skaldytojiškas veiksmas, įsukęs naują kivirčų ir sumaišties spiralę tautinių jėgų stovykloje." Ir jis sukamas toliau, isivaizduojant, kad isisuks i seima, bet.... realybe pamirstama. Balsavimo rezultatai parode juozaicio ir jo bendraminciu lubas. Ar tai tenkina? Ar nereiketu pasitraukti ir uzleisti kelia kitiems, kurie butu vienytojai, o ne skaldytojai....

  AtsakytiPanaikinti
 19. Profesoriui, mat, „katė“ - filosofas, rašytojas, vienas iš Sąjūdžio kūrėjų, olimponis čempionas perbėgo kelią! :) Ir kaip „neskaldysi iš adatos vežimo“, kad atsirado protingesnis ir energingesnis, netylintis, nesumeluotos tautinės idėjos politikas - Arvydas Juozaitis, jau suspėjęs žymiai anksčiau apjungti ir suvienyti daugybę Lietuvos žmonių! Patarimas Vytautui Radžvilui: nesipūskite ir nekalkite pleišto į Arvydo Juozaičio „Lietuva yra čia“ - NEPAVYKS! Juokingai ir apgailėtinai atrodote prieš Lietuvos žmones, lyg antras „profesorius“, bandantis paniekintą tą, kuris niekada nenusiris iki tokio, kaip pats, kerštaujančio už tai, kad kitam sekasi, lygio...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-07 13:41

   Tai,kad "Lietuva yra čia" tai yra niekur.Čia tik Juozaičio giliamintė subūrus politiškai neišprusėlių palaikytojų šutvę,įsibrukti seiman.Nieko esmingo Lietuvai,tik asmeninei egzistencijai patenkinti.Nieko esminio Juozaitis lig šiol nėra pasiūlęs ar pateikęs tai jo sugalvotai frazei"Lietuva čia"

   Panaikinti
  2. Priminkit kokiam tikram sąjūdiečiui apie Juozaitį. Tik patarčiau pirma šalmą užsidėti kad nereikėtų eiti pas žandikaulio chirurgą.

   Panaikinti
 20. Anonimiškas2019-07-07 22:28

  Viskas aisku: del to, kad Radzvilo komitetas gavo apgailetinus 3% kaltas Juozaicio straipsnis 'Istorine klaida'... Nekantriai lauksiu kitu straipsnio daliu, kad geriau suvokciau Juozaicio klastinguma! Niekada nemaniau, kad Juozas toks suktas...

  AtsakytiPanaikinti
 21. VARGAS DĖL PROTO. Nusigyvenom. Dar buvo viltis.

  AtsakytiPanaikinti
 22. Tai svetainė, kurią perskaičiau apie DR ISIKOLO ir susisiekiau su juo, kad šie padėtų man susigrąžinti buvusį savo vaiką, kad susituoktų su manimi šių metų birželio mėnesį. Grįžau čia, kad paskelbčiau apie jį. DR ISIKOLO padės išspręsti jūsų problemą, nesvarbu, ką išgyvenate. Mano vardas Alenka Egon. Rašymas apie rašybos ratuką man yra labai keistas, nes aš niekada netikėjau, kad galėsiu pasakyti, jog man padėjo rašybos rašantis grąžinant savo buvusį vaikiną pas mane po trejų metų, kai neturėjau jokio kontakto. Aš perskaičiau apie DR ISIKOLO iš kitų svetainių ir susisiekiau su juo man padėti, o per mažiau nei 48 valandas buvęs mano draugas man paskambino ir aš buvau laimingas, kad jis nori susigrąžinti mane. Mes susitikome penktadienį ir jis man pasiūlė. Tai buvo pats gražiausias žiedas. Prašau visų čia esančių, susisiekite su DR ISIKOLO, kad išspręstų jūsų problemą ir patenkintų jus žalojančiais santykiais. Meilė yra geriausias visų laikų jausmas. Siųskite jam el. Laišką isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „WhatsApp / Viber“ telefonu: +2348133261196

  AtsakytiPanaikinti
 23. Sveiki visi!
  Mano Ex ir aš išsiskyrėme prieš 1 metus ir 2 mėnesius ir buvau šešis mėnesius nėščia. Mes abu mylime vienas kitą ir tai man buvo šokas ir tai tikrai sulaužė mano širdį. Aš bandžiau jam paskambinti ir abi jo linijos buvo atjungtos. Aš bandžiau susisiekti su juo socialiniuose tinkluose, bet jis pašalino mane iš jų. Aš bandžiau susisiekti su jo tėvais, ir jie man pasakė, kad jų sūnus sakė, kad jis manęs nemyli ir nenori manęs matyti ir nežino, kas negerai. Aš verkiau ir verkiau kasdien, nes labai jį mylėjau. Kol pagimdžiau ir kūdikiui nebuvo vienerių metų, negalėjau susigrąžinti meilės. Vėlgi buvau sumišęs. Nežinau, ką daryti, taip pat praradau darbą ir neturiu pinigų rūpintis kūdikiu. Aš buvau apgailėtinai gyvenime, todėl verkiau savo seseriai, papasakojau jai savo problemą ir pasakiau, kad ji žino apie vieną galingą rašybos ratuką, kuris jai padėjo, kai negalėjo pastoti. Kreipiausi į jį elektroniniu paštu ir jis sakė, kad jis man padės, ir pasakė, kad moteris ištarė mano vyrui rašybą ir pasakė, kad jis padės man sulaužyti burtą, kad mano vyras grįš pas mane ir bus mano amžinai. Mane labai nustebino tai, kad viskas, ką jis pasakė, įvyko per 48 valandas. Mano vyras iškart grįžo pas mane, sakydamas, kad turėčiau jam atleisti. Siunčiu labai didelį ačiū šiam galingam ir tikram rašybos rašytojui. Meldžiu, kad jis ilgai gyventų ir nuveiktų daugiau savo nuostabių darbų. Jei turite kokių nors problemų, kurios jus trikdo gyvenime, turite susisiekti su šiuo galingu rašybos žinovu! Jis gali jums padėti. Jis nenuvils jūsų, aš suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės. Štai jo kontaktas: Siųsti jam el. Laišką: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

  AtsakytiPanaikinti
 24. Tikras rašytojas, vadinamas dr. Isikolo, daro žmonėms stebuklus
  Aš buvau tokia prislėgta, kai meilužė paliko mane pas kitą vaikiną, kai mums buvo 5 metai, ir aš bandžiau maldauti, kad ji sugrįžtų pas mane. Ji atsisakė ir pasakė, kad nebeturi manęs. Aš tapau liūdnu vyru po to, kai mes išgyvenome kartu, po visos meilės, kurią mes buvome pasidalinę praeityje, aš neįsivaizdavau savo gyvenimo be jos, nes mano meile jai buvo neįkainojama prekyba dėl bet kokios priežasties, vieną dieną, kai aš eidavau per internetą pamačiau komentarą apie tai, kad jis turi galią sugrąžinti buvusį meilužį, ir nusprendžiau pamėginti įsitikinti, susisiekdamas su juo, ir iškart aš atsiliepiau, paaiškinau, kas vyksta, ir jis pasakė, kad kitas vaikinas naudokite jai vudu rašybą, todėl ji paliko mane dėl jo, nepaisant mano rūpesčio, ir pažadu, kad padės man susigrąžinti meilužį, taip pat padės man užmušti burtą, kad jis ateityje nebegalėtų su manimi kovoti. mažiau nei tris dienas vaikiną nušovė nežinomi vyrukai Floridoje ir per 48 valandas mano draugė buvo mano namuose, laukdama, kol grįšiu iš darbo, o kai aš tai padariau, ji ėmė maldauti sakydama, kad gaila, kad niekada nežinojo, kas užėjo per ją. ačiū dr. Isikolo dabar džiaugiuosi savo drauge ir viskas dabar vyksta sklandžiai. Kreipkitės į peterį dėl bet kokio keršto ir buvusio burtų per isikolosolutionhome@gmail.com taip pat galite pabendrauti su juo per „WhatsApp“ telefonu +2348133261196.

  AtsakytiPanaikinti
 25. Tamara Noel liudijimas: Kaip greitai sugrąžinti savo buvusį gyvenimą padedant dr. Isikolo!

  Man skaudėjo ir daužėsi širdis, kai prieš septynis mėnesius mano ir mano vyro santuokoje iškilo labai didelė problema. toks baisus, kad jis kreipėsi į teismą dėl skyrybų. jis pasakė, kad niekada nebenori daugiau pasilikti su manimi ir kad nebemyli manęs. Taigi jis išsikraustė iš namų ir privertė mane ir mano vaikus patirti stiprų skausmą. Išbandžiau visas įmanomas priemones, norėdamas jį susigrąžinti po daug maldavimo, tačiau viskas be reikalo ir jis patvirtino, kad priėmė savo sprendimą ir daugiau niekada nenorėjo manęs matyti. Taigi vieną vakarą grįždamas iš darbo sutikau seną draugą, kuris paprašė mano vyro. Taigi aš jam paaiškinau kiekvieną dalyką ir jis man pasakė, kad vienintelis būdas susigrąžinti savo vyrą yra apsilankyti burtų ratuku, vadinamu DR ISIKOLO, nes tai tikrai pasitarnavo ir jam. Nors aš niekada netikėjau rašyba, bet neturėjau kito pasirinkimo, nei vadovautis jo patarimais. Tada jis man davė rašytojo, su kuriuo jis lankėsi, el. Pašto adresą. Taigi kitą rytą aš nusiunčiau laišką man nurodytu adresu ir rašytojas patikino mane, kad aš per kitas 48 valandas grąžinsiu savo vyrą, kai tik aš to įvykdysiu. Koks nuostabus teiginys !! Aš niekada netikėjau. Taigi jis kalbėjo su manimi ir papasakojo viską, ką man reikėjo padaryti. Tuomet dirbdamas už mane ir po 48 valandų, nustebęs mano vyras, kuris pastaruosius 7 mėnesius man neskambino, paskambino man pranešti, kad grįžta. Taip nuostabu!! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir už skausmą, kurį sukėlė man ir mūsų vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni, nei buvo anksčiau, pasitelkiant gydytoją ISIKOLO. Taigi aš jums patarsiu, jei kiltų problemų, susisiekite su juo, suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės ..
  Rašykite jam el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com
  „WhatsApp“ / skambinkite +2348133261196

  AtsakytiPanaikinti
 26. Mano draugas prieš 2 mėnesius išsiskyrė su manimi, nes jautė, kad mane apgaudinėja su savo draugu draugu, aš stengiausi viską, ką jam galiu paaiškinti, tačiau jis sumokėjo kurčias ausis, aš buvau emociškai nusiaubtas, nes aš tikrai jį mylėjau, kol Pamačiau internete įrašą apie DR ISIKOLO, kuris padeda žmonėms susigrąžinti prarastą meilužį, iš pradžių suabejojau, ar tai tikra, nes niekada netikėjau tokiais dalykais, bet nusprendžiau pamėginti, susisiekiau su juo ir jis pasakė ką aš turėjau padaryti, aš padariau tai tada, kai jis padarė meilės meilės žodį. Rašybos procesas, norint suvienyti mėgėjus, yra labai paprastas ir jis nesavanaudiškai dirba taip, kaip jis per 48 valandas atkūrė mano santykius, o mano vaikinas paskambino ir maldavo susitaupykite su manimi dar kartą, jei jums reikia pagalbos, norint išspręsti jūsų santykius ar santuokos problemą. Čia yra jo kontaktas, „WhatsApp“ / „Viber jam“, tel .: +2348133261196, el. Paštu jam: isikolosolutionhome@gmail.com.

  AtsakytiPanaikinti
 27. Veiksmingas galingas meilės rašybos būdas susigrąžinti savo buvusį meilužį dabar: patikrinkite DR ISIKOLO

  Aš ką tik patyriau Dr.Isikolo meilės rašybos stebuklus, kurie buvo paplitę internete ir visame pasaulyje. Kaip jis nuostabiai padėjo žmonėms visame pasaulyje atkurti santuoką ir susigrąžinti įsimylėjėlius, taip pat padėjo laimėti loterijoje. Aš susisiekiau su juo po daugybės įvairių žmonių liudijimų, kaip jis padeda sugrąžinti buvusį meilužį, papasakojau jam apie savo vyrą, kuris mane apleido maždaug prieš 8 mėnesius ir paliko namus su viskuo, ką turėjau. DR ISIKOLO liepė man tik tris kartus šypsotis ir ramiai susitvarkyti tik per 48 valandas. Po antros dienos Tonis man paskambino, aš buvau tiesiog toks sukrėstas, pasirinkau skambutį ir negalėjau patikėti savo ausimis, jis buvo tikrai maldauju, kad aš jam atleisčiau ir pažadėjau telefonu. Jis grįžta namo ir taip pat gavo man naują automobilį, skirtą tik jam, kad įrodytų savo meilę man. Aš buvau toks laimingas ir paskambinau DR ISIKOLO ir padėkojau jam, jis tik liepė man pasidalinti geromis naujienomis visame pasaulyje. Na, jei jums reikia veiksmingo ir tikro rašybos rato bet kokiai jūsų gyvenimo problemai, galite susisiekti su DR ISIKOLO jo el. : isikolosolutionhome@gmail.com arba taip pat galite pažiūrėti „Whatsapp“ jį telefonu +2348133261196.

  AtsakytiPanaikinti
 28. Turiu tiek daug širdies, kad norėčiau išreikšti save, kaip dr. Isikolo išgelbėjo mano santuoką nuo skyrybų. Aš ir mano vyras patyrė tam tikrų nesusipratimų ir tai nutraukė mūsų santuoką tiek, kiek mano vyras siekė skyrybų. Taigi aš neturiu kito pasirinkimo, nei ieškoti internete savo problemos sprendimo, nes ten susidūriau su dr. Isikolo detalėmis ir kaip tiek daug žmonių rašė gerus dalykus apie jį ir jo nuostabius darbus jiems ir apie tai, kaip jis padėjo daug žmonių, atkurdami santykius. Aš susisiekiau su gydytoju Isikolo ir jis man papasakojo viską, ką turėjau padaryti, ir padariau, o per mažiau nei 48 valandas mano vyras atšaukė skyrybų dokumentus. Dabar aš su vyru gyvename ramybėje ir santarvėje ir dėkojame dr. Isikolo, kad jis išgelbėjo mano santuoką nuo iširimo. Dr Isikolo kontaktinė informacija yra el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com, taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

  AtsakytiPanaikinti
 29. Grįždamas su savo buvusiu meilužiu, skubiai su meilės rašyba, DR ISIKOLO yra tikrai geriausias rašybos ratukas su 100% garantija. mano vardai yra Barbara Damjan. Niekada netikėjau meilės burtais ar magija, kol susisiekiau su šiuo rašytoju, vardu DR ISIKOLO, kuris tiek daug žmonių išbandė internete, yra galingas. Mano partneris pradėjo netinkamai elgtis ir bendrauti su man nežinoma panele po sunkių ir sunkių laikotarpių ir paliko mane. mes išgyvenome kartu ir mano gyvenimas buvo apverstas aukštyn kojomis, nes mūsų santykiai tęsėsi 4 metus, aš tikrai jį mylėjau. Jo motina buvo prieš mane ir jis neturėjo gero užmokesčio darbo, todėl, kai sutikau šį rašybos rėžėją, papasakojau jam, kas atsitiko, ir iš pradžių jam paaiškinau daiktų situaciją, buvau neapsisprendęs, skeptiškas ir abejotinas, tačiau tiesiog pamėginau. ir po 2 dienų, įvykdęs ir pateikęs viską, ko reikia, kad už mane dirbtų, mano vyras man paskambino pats ir priėjo prie manęs atsiprašydamas, kad viskas buvo susitarta su jo mama ir šeima, ir jis gavo naują darbo pokalbį, taigi turėtume gauti vedęs netikėjau, kad tai veikia taip, ir tai iš tikrųjų buvo nuostabu, ir aš didžiuojuosi, kad paliudijau ir vertinu DR ISIKOLO, nes jis yra tiesiog geriausias, kokį tik galite bet kada rasti. jums reikia veiksmingo ir tikro rašybos rato, kad iškiltų bet kokia jūsų gyvenimo problema, galite susisiekti su DR ISIKOLO jo el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com.com arba jo „WhatsApp“ / „Viber jam“ telefonu: +2348133261196.

  AtsakytiPanaikinti
 30. Sveiki, vaikinai, aš labai džiaugiuosi, kad galiu sugrąžinti savo vyrą po to, kai jis paliko mane ir mūsų 3 vaikus kitai moteriai.
  Po 2 santuokos metų aš ir mano vyras buvome vienoje ar kitoje ginčydamiesi, kol jis galiausiai paliko mane ir persikėlė į kitą miestą būti su kita moterimi. Jaučiau, kad mano gyvenimas baigėsi ir mano vaikai manė, kad daugiau nebematys savo tėvo. Aš stengiausi būti stipri tik dėl vaikų, bet nesugebėjau suvaldyti skausmų, kurie kankina mano širdį, širdį užpildė skausmai ir skausmai, nes buvau iš tikrųjų įsimylėjusi savo vyrą. Kiekvieną dieną ir naktį galvoju apie jį ir visada linkiu, kad jis sugrįžtų pas mane, aš buvau tikrai nusiminęs ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete ir atėjau į internetinę svetainę, kurioje teigiama, kad DR ISIKOLO gali padėti greitai sugrįžti. Taigi aš jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš padariau tai, tada jis padarė (Meilės burtą) už mane. Po 48 valandų mano vyras man tikrai paskambino ir pasakė, kad labai pasiilgo manęs ir vaikų. Taigi nuostabu !! Taigi jis grįžo su meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir už skausmą, kurį sukėlė man ir vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų vedybos buvo stipresnės, nei buvo anksčiau. Ačiū DR ISIKOLO. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad tikrasis ir galingas DR ISIKOLO rašytojas, kuris visada melsiuosi, kad ilgai gyventų, kad padėtų savo vaikams bėdoje. Jei esate čia ir jums reikia jūsų buvusio nugaros ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, tiesiog susisiekite su šiuo galingu rašybos žinovu. Čia yra jo kontaktinis asmuo: el. Paštu jam: isikolosolutionhome@gmail.com.com arba jo „WhatsApp“ telefonu: +2348133261196. DR ISIKOLO niekada jūsų nepavers.

  AtsakytiPanaikinti
 31. Mano vaikinas paliko mane pas kitą merginą. Man jo reikėjo beviltiškai, nes aš jį taip mylėjau. Aš labai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos. Naršydamas internete, aš atlikau ypatingą liudijimą apie šią gerą DR EDO pagalbą, norint greitai sugrįžti ir sustabdyti skyrybas ar skyrybas ir panašiai, todėl jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš padariau tai, tada jis padarė (grąžink meilės burtą) už mane. Po 28 valandų mano vaikinas grįžo pas mane verkdamas ir maldaudamas atleidimo. Šiandien aš esu tokia laiminga ir noriu rekomenduoti šį puikų rašytoją kiekvienam, kuriam tikrai reikia skubių skubių ryšių dėl nutrūkusių santykių ir santuokos, el. Pašto adresą jam: edolovespelltemple@gmail.com. Tiesiog susisiekite su puikiu „DR EDO“. Jei kyla problemų, susisiekite su juo ir garantuosiu, kad jis jums padės. daugiau nebeverkite - susisiekite su šiuo galingu rašybos rašytoju dabar. Ačiū DR EDO, kad išsaugote mano nutrūkusius santykius ir sugrąžinote mano vaikiną į mane! “Parašykite jam el. Pašto adresą edolovespelltemple@gmail.com, taip pat galite paskambinti jam arba įtraukti jį į„ WhatsApp “: +2348159452497

  AtsakytiPanaikinti
 32. Ar jums reikia meilės burtų, kad sugrąžintumėte savo buvusį meilužį ar vėl susijungtumėte su sutuoktiniu ir vėl galėtumėte vedybas veikti? Norėdami gauti greitą 48 valandų sprendimą, atsiųskite el. Laišką DR ISIKOLO. Su vyru prieš metus ir šešis mėnesius turėjau problemų, kurios mus išsiskyrė. Kai jis išsiskyrė su manimi, buvau sumišęs ir nežinojau, ką daryti, kad jį sugrąžintų, viduje jaučiausi toks tuščias. Iki tol, kol internete nepažįstu DR ISIKOLO, kaip Jis padėjo tiek daug žmonių ten išspręsti įvairias problemas. Aš jam nusiunčiau el. Laišką ir papasakojau jam savo problemą. Aš padariau tai, ko jis paprašė, kad jis man padėtų, trumpai paaštrindamas ilgą pasakojimą. Prieš tai žinodamas, per mažiau nei 48 valandas, mano vyras paskambino man ir jis grįžo pas mane ir pasakė, kad gailisi dėl to, kas vyko tarp mūsų abiejų. Pagaliau rašau šį liudijimą, kad norėčiau padėkoti ir nuoširdžiai padėkoti jums, dr. ISIKOLO, už tai, kad laikėtės jūsų žodžių ir pažadėjote grąžinti jį man per 48 valandas nuo jūsų galingo rašybos rašymo ir už tai, kad panaudojote savo talentingus ir didelius sugebėjimus sugrąžink jį atgal. Jei jums reikia jo pagalbos, galite susisiekti su jo „Whatsapp“ +2348133261196 arba rašyti el. Paštu isikolosolutionhome@gmail.com ir pasidalyti nuostabiu liudijimu taip pat kaip aš.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item