Kun. Robertas Urbonavičius. Brolių meilė

Ps 26, 7 ir 9. Išgirsk, Viešpatie, manąjį balsą, kuriuo šaukiausi tavęs; būk mano pagalbininkas, neapleisk manęs ir nepaniekink manęs, Di...

Ps 26, 7 ir 9. Išgirsk, Viešpatie, manąjį balsą, kuriuo šaukiausi tavęs; būk mano pagalbininkas, neapleisk manęs ir nepaniekink manęs, Dieve, mano Išganytojau.
Ps 26, 1. Viešpats manoji šviesa ir mano išganymas – ko gi bijosiu?
(Introitas)

Šį sekmadienį Šventoji Bažnyčia meldžia, kad Viešpats Dievas, kuris mums, savo vaikams, yra parengęs daugybė neregimų malonių, suteiktų mūsų širdims savo meilės dvasios, kurios padedami ir skatinami, mes galėtume šias malones gauti.

Epistolėje toliau girdime apaštalo Petro pamokymus, kurie nubrėžia kasdieninio krikščioniškojo gyvenimo gaires. O jos yra grindžiamos vieninteliu reikalavimu – artimo meile, kuri yra trumpiausias kelias patikti Dievui. Romi širdis, nesinešiojanti pagiežos bei neapykantos, santūri kalba, pilna meilumo ir padrąsinimo, pavyzdingas elgesys – visa tai yra geriausia evangelizacija kasdienos aplinkoje: „būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs. Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gera, teieško ramybės ir tesiveja ją!“

Šventoji Evangelija perteikia Kalno pamokslo – krikščioniškosios konstitucijos – pamokymus. Viešpats kviečia iš savo minčių, kalbų ir širdies išvyti bet kokį priešiškumą artimui – norą jį įžeidinėti, smerkti, rūstauti. Išganytojas aiškiai pabrėžia, kad Dievui nėra maloni auka to, kurio širdis nėra laisva nuo piktumo ir neatleidimo. Nesakykime, kad tai neįmanoma ir nepasiekiama. Daugybės šventųjų pavyzdys rodo priešingai. Galiausiai pats Viešpats visuomet gailestingai elgiasi su mumis, nors mes nuolat Jį skaudiname savo nedorybėmis. Sekime ir mes Jo pavyzdžiu.

Vieno teprašiau Viešpaties, tik vieno tenoriu:
kad apsigyvenčiau Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas.
(Komunijos antifona)

Susiję

Robertas Urbonavičius 7233510557591337525

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item