Kun. Robertas Urbonavičius. Globėjas

Ps 26, 7, 8 ir 9. Išgirsk, Viešpatie, manąjį balsą, kuriuo tavęs šaukiausi, aleliuja; tau pasakė mano širdis: „ieškojau tavojo veido, Vie...

Ps 26, 7, 8 ir 9. Išgirsk, Viešpatie, manąjį balsą, kuriuo tavęs šaukiausi, aleliuja; tau pasakė mano širdis: „ieškojau tavojo veido, Viešpatie, tavojo veido ieškosiu“; neslėpk nuo manęs savo veido, aleliuja, aleliuja.
Ps 26, 1. Viešpats mano šviesa ir mano išgelbėjimas – ko turėčiau bijotis?
(Introitas)

Švenčiame sekmadienį po Šeštinių, per kurias minėjome Kristaus triumfą – Jo įžengimą į Dangų ir atsisėdimą Dievo Tėvo dešinėje. Taip pat esame Sekminių novenoje, kuomet meldžiame ir laukiame Šventosios Dvasios atsiuntimo.

Kolekta išreiškia mūsų troškimą bei viltį tarnauti Viešpačiui tyra širdimi, apvalyta nuo nuodėmės rūdžių, bei savo valia visuomet trokšti maldingų dalykų.

Epistolės skaitinys iš pirmojo apaštalo Petro laiško mus moko krikščioniško gyvenimo matu padaryti Dievo ir artimo meilę, nes ji uždengia gausias mūsų nedorybes. Visa, ką atliekame, turime daryti iš tyros intencijos ir artimo meilės: „Jei kas kalba, tekalba kaip Dievo žodžius; jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui.“

Šventoji Evangelija mums perteikia Viešpaties pažadą atsiųsti kitą Globėją, - Tiesos Dvasią, kuri mus sustiprins ir padės nugalėti įvairiausius persekiojimus ir nesusipratimus dėl Kristaus. Iškeliaudamas Viešpats nepažada savo mokiniams ramaus bei patogaus gyvenimo, tačiau užtikrina, kad jie niekuomet nebus palikti vieni.

Tegul Garbingoji Mergelė Marija, kilnioji Apaštalų Karalienė bei Bažnyčios Motina, sustiprina mūsų ryžtą likti ištikimais Kristaus mokiniais, nepaisant pasaulio atmetimo ir paniekos.

Tėve, kai buvau su jais,
aš saugojau tuos,
kuriuos
man pavedei, aleliuja;
dabar gi pas tave einu;
neprašau, kad pasiimtum juos iš pasaulio,
bet kad saugotum juos nuo pikto,
aleliuja, aleliuja.
(Komunijos antifona)

Susiję

Robertas Urbonavičius 1013423519883539270

Rašyti komentarą

 1. Aleliuja, aleliuja.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Kažkas ne taip su rašytoju, po kurio pamokslais nuolatos rašomi pašiepiantys komentarai. Galbūt jį ištiko dvasinė krizė, gal trūksta dvasinės patirties arba riboja tam tikros žinios. Gali būti, kad ir tie, kurie šaiposi, taip pat kartais nelabai suvokia, kas parašyta.

  Siūlyčiau paskaityti pamokslą apie Viešpaties Pakilimą į dangų: https://pravoslavie.ru/30569.html - ne vien kun. R. Urbonavičiui, bet ir kitiems.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. P.S. Nereikia sakyti, kad dėl žmonių tikrai verta pasistengti ir parašyti dvasingesnį, sudėtingesnį straipsnį.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item