Kun. Robertas Urbonavičius. Iubilate Deo

Ps 65, 1–2. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksmais, visa žeme, aleliuja; giedokite šlovės giesmę jo vardui, aleliuja; teikite jam iškilmingą...

Ps 65, 1–2. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksmais, visa žeme, aleliuja; giedokite šlovės giesmę jo vardui, aleliuja; teikite jam iškilmingą garbę, aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Ps 65, 3. Sakykite Dievui: „Kokie baisūs tavieji darbai, Viešpatie! Tavo galybės akivaizdoje tau meluos tavieji priešai.“
(Introitas)

Šio sekmadienio Mišių introitas ragina džiaugsmingai šlovinti Prisikėlusį Viešpatį, kuris nugalėjo mirtį, nuodėmę bei tamsą ir mus daro savo Prisikėlimo dalininkais.

Kolektoje Bažnyčia dėkoja Visagaliui Dievui, kad parodo klystantiems vaikams tiesos spindesį ir sugrąžina iš klaidų sutemos bei kartu meldžia, kad mes išmoktume išmintingai atskirti tai, kas yra tinkama ir naudinga Kristaus mokiniams, o kas žalinga ir vengtina.

Epistolės skaitinyje apaštalas Petras pamokina, jog geriausiais tikėjimo liudijimas remiasi ne žodžiais, bet doro gyvenimo pavyzdžiu: „Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna pavyzdingas, kad, nors dabar šmeižia jus kaip piktadarius, pažinę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną.“

Šventoji Evangelija mus nukelia į Paskutinės Vakarienės menę, kur Išganytojas prieš eidamas kentėti stiprina ir drąsina savo mokinius: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu.“ Taip, pasaulis džiūgauja, kuomet išveja Kristų, džiūgauja, kuomet įteisina vis naujas nuodėmingumo formas pavadindamas jas lygybės bei tolerancijos vardais, pasaulis džiūgauja, - tačiau šis džiaugsmas yra tarsi girto žmogaus šėlionės, joms pasibaigus ateina neviltis ir tuštuma. Mūsų džiaugsmas, kurio niekas iš mūsų neatims – tai Kristus visada esantis su mumis. Tad dėkokime ir šlovinkime Viešpatį už Jo nuostabius darbus.

Šlovink, mano siela, Viešpatį;
šlovinsiu Viešpatį savo gyvenime;
giedosiu savajam Dievui psalmę,
kol gyvas būsiu, aleliuja.
(ofertorijus)

Susiję

Robertas Urbonavičius 8212637896914230075

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item