Vilniuje bus paminėtas Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto atminimas

alkas.lt koliažas alkas.lt Vasario 1 d., penktadienį 15.30 val. Vilniuje Mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) Vilni...

alkas.lt koliažas

Vasario 1 d., penktadienį 15.30 val. Vilniuje Mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) Vilniaus Sąjūdžio taryba kviečia į Lietuvos Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto minėjimą.

Seimo narių ir įvairių visuomeninių organizacijų iniciatyva, Seimas yra priėmęs 11-lika nutarimų dėl 2019 metų. Seimo sprendimu, 2019-ieji yra paskelbti Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės prezidento A. Smetonos, kunigo ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko generolo J. Žemaičio-Vytauto, kompozitoriaus Juozo Naujalio metais. 2019-ieji bus Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos šaulių sąjungos, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Pasaulio lietuvių metais. Seimo sprendimu, 2019-ieji taip pat paskelbti Laikinosios sostinės atminimo, Žemaitijos ir Vietovardžių metais.

Vilniaus Sąjūdžio taryba dar 2017-01-04  kvietė 2019-uosius skelbti Prezidento A. Smetonos metais. Šį pasiūlymą palaikė LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija ir Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 100 metų, kai buvo išrinktas pirmasis Lietuvos Valstybės Prezidentas A. Smetona, suprasdamas jo indėlį atkuriant Lietuvos Valstybę ir jo pirmininkavimą Lietuvos Tarybai nutarė paskelbti 2019 metus Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento A. Smetonos metais. Pranešimą skaitys Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Gintaras Songaila. Džiugu, kad nepailstantis istorikas, prof. Algimantas Liekis išleido knygą „PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA. Raštai. Kalbos. Darbai. I tomas TAUTOS PRISIKĖLIMAS“. Tai pirmasis penkių tomų rinkinys, kuris sudarytas naudojantis daugiau kaip 300 šaltinių, apžvelgiami pirmojo Lietuvos Prezidento biografijos bruožai, kūrybinis palikimas, skelbiami įvairiuose leidiniuose publikuoti Prezidento darbai.

Rinkinys skiriamas tautinės Lietuvos kūrėjui ir stiprintojui, pirmajam Lietuvos Prezidentui A. Smetonai, 2019 metais sukankančioms gimimo 145-osioms, prezidentavimo pradžios 100-osioms ir žūties 75-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Pratarmėje A. Liekis rašo: „Dažnam priminimas apie A. Smetoną asocijuojasi su lietuvių tautos Atgimimu ir jos nepriklausomos valstybės sukūrimu. Ir tai teisinga. Tačiau ta valstybė neatsirado mostelėjus stebuklinga lazdele. Kelias iki jos buvo ilgas ir sunkus, daug aukų reikalavęs. Tame kelyje tarp ryškiausių veikėjų švyti A. Smetona ir jo mintys, paliktos įvairiuose lietuvių leidiniuose. Daugelio jų jis pats buvo ir leidėjas, ir redaktorius, ir bendradarbis“.

Vyriausybė patvirtino Lietuvos tarybos pirmininko, prezidento A. Smetonos metų minėjimo 2019 metais planą, tačiau apgailestaujame, kad skirtas nepakankamas dėmesys  istorinei atminčiai gaivinti. Šalia įvairių savivaldybių jėgomis suruoštų renginių, apvalaus stalo Seime, keleto radijo ir televizijos laidų, plane apsiribota tik viena išliekamąją reikšmę turinčia priemone – Ukmergės rajone savivaldybės iniciatyva numatomas pastatyti paminklas prezidentui A. Smetonai. Deja, Vilniuje Odminų skvere pirmajam Lietuvos prezidentui paminklo statyba nenumatyta, neparemta pilnų A. Smetonos raštų leidyba.

2018 birželio 6 d. Vilniaus Sąjūdžio taryba kvietė 2019 metus skelbti Prezidento J. Žemaičio-Vytauto metais. Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas prof. Arūnas Gumuliauskas aktyviai palaikė šį pasiūlymą ir Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 110 metų, kai gimė kovojusios su sovietų okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai ėjęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas generolas J. Žemaitis-Vytautas, ir 70 metų nuo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo. Taip buvo pripažinta Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo – partizaninio karo svarba kovojant su sovietų okupacija; įprasminta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija, kaip konstitucinės reikšmės dokumentas, užtikrinantis Lietuvos valstybės tęstinumą, bei J. Žemaičio-Vytauto, kaip tuomečio Lietuvos valstybės vadovo, vaidmens svarbą. Pranešimą apie istorinę generolo J. Žemaičio-Vytauto asmenybę, partizanines kovas,  apie laisvės kovų sąjūdį skaitys Seimo narys prof. A. Gumuliauskas.

Pasisakymuose kalbės istorikai, politologai, kalbininkai, visuomeninių organizacijų atstovai, bus pagerbti sąjūdininkai, A. Smetonos ir J. Žemaičio-Vytauto giminaičiai. Vilniaus sąjūdžio skyriaus Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius apžvelgs įvairiapusę bei aktyvią veiklą.

Susiję

Įvykiai 7793713663053621952

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item