Visuomenininkų pareiškimas dėl Lietuvos mokslo tarybos sprendimo nefinansuoti R. Ozolo rinktinių raštų leidybos

Ramūnui Karbauskiui  Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui   Eugenijui Jovaišai  Lietuvos Respublikos Seimo Š...


Ramūnui Karbauskiui 
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui  

Eugenijui Jovaišai 
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui  

Algirdui Monkevičiui 
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrui   

Valdemarui Razumui
Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui      


Dėl Lietuvos mokslo tarybos sprendimo nefinansuoti Romualdo Ozolo rinktinių raštų leidybos 

Minime Romualdo Ozolo (1939-2015) – filosofo, Sąjūdžio kūrėjo, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro – 80-ąsias gimimo metines. Įvairiapusė akademinė, kultūrininko, Sąjūdžio ideologo, Kovo 11-osios valstybės kūrėjo, Centro judėjimo ir partijos lyderio patirtis lėmė išskirtinį mūsų valstybei R. Ozolo filosofinį, kultūrinį, politinį, eseistinį palikimą, kuris nėra deramai suprastas ir įvertintas. Jo mintis aprėpia kultūrinę ir politinę tautos ir valstybės raidą, palikimas ypač svarbus jaunimui, stokojančiam istorinės ir politinės nuovokos.    

Seimo valdybos sudaryta Romualdo Ozolo 80-ųjų metinių minėjimo programos darbo grupė numatė parengti ir išleisti keturis R. Ozolo rinktinių raštų tomus. R. Ozolo rinktinių raštų leidybos priemonės vykdymas pavestas Vilniaus universiteto mokslininkų grupei. Dėl rinktinių raštų leidybos finansavimo teiktos paraiškos Lietuvos mokslų tarybos (LMT) Lituanistikos programai. 

R. Ozolo 80-čio paminėjimo išvakarėse LMT apeliacinė komisija patvirtino ekspertinio vertinimo išvadą  neskirti finansavimo R. Ozolo rinktinių raštų leidybai. Tokia LMT pozicija liudija abejingumą valstybei reikšmingų tyrimų vykdymui, parodyta nepagarba Sąjūdžio ir valstybės kūrėjų atminimui. LMT sprendimas nefinansuoti R. Ozolo rinktinių raštų leidybos turi būti vertinamas kaip neatsakingas ir nusikalstamas veikimas prieš lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės saugumo ir išlikimo interesus. 

Išleisti R. Ozolo kūrybinį palikimą nepaprastai svarbu ne tik dėl jo bendros didžiulės išliekamosios vertės. Mūsų dienomis tai darosi ypač aktualu ir todėl, kad R. Ozolas buvo ir unikaliai toliaregiškas politinis mąstytojas. Jo tikslios ir daugiau kaip prieš du dešimtmečius pranašiškai išsakytos įžvalgos apie pasaulio, Europos ir Lietuvos ateitį yra beveik vienintelės turimos intelektualinės gairės, galinčios padėti Lietuvos visuomenei ir valstybei susiorientuoti sparčiai kintančiame ir vis pavojingesniu tampančiame pasaulyje. Tačiau dėl egzistuojančios ydingos mokslinių projektų vertinimo ir atrankos tvarkos visuomenės ir akademinės bendruomenės galimybes susipažinti su R. Ozolo palikimu griauna anonimiški ir niekam neatsakingi ekspertai, dėl antitautinių ir antivalstybinių nuostatų ir/arba kvalifikacijos stokos net nepajėgiantys suvokti R. Ozolo kūrybinio paveldo intelektualinės vertės ir egzistencinės  jo reikšmės su augančiais geopolitiniais ir saugumo iššūkiais susiduriančiai Lietuvos valstybei.

Lietuvos mokslų taryba yra Seimo įsteigta institucija Seimui ir Vyriausybei patarianti mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais, pagrindinė mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, vykdanti užsakomuosius valstybės, tarp jų ir prioritetiniais deklaruojamus lituanistinius tyrimus. Todėl Seimas turėtų pareigą išsiaiškinti, ar LMT tikslingai panaudoja valstybės skiriamas didžiules lėšas? Ar turi aiškią tautos ir valstybės reikmes atliepiančią politiką? Ar nesama lėšų švaistymo abejotiniems pseudomoksliniams projektams, kurie yra tiesiog žalingi Lietuvai? Ar nevertėtų atlikti LMT veiklos auditą, išsiaiškinant mokslinių tyrimų finansavimo tvarką ir finansuojamų projektų vertę?   

2019 m. sausio 31 d.   

Pasirašo:

Bronius Genzelis
Jūratė Laučiūtė
Neringa Lašienė
Antanas Buračas 
Nijolė Neverauskienė 
Gediminas Lašas 
Vytautas Radžvilas
Nijolė Radavičienė
Alvydas Pauliukevičius
Albertas Sinevičius
Vitalija Dovydėnienė 
Vytautas Girdzijauskas  
Leonas Ašmantas 
Leonas Kerosierius 
Kęstutis Tamašauskas 
Rimvydas Jasinevičius
Leonora Daugudienė 
Algirdas Barzinskas 
Vytautas Knašys
Virginija Oliškevičienė
Angelė Šarlauskienė 
Vytas Navickas
Ugnė Lasevičiūtė
Rita Bacevičienė 
Jonas Biržiškis 
Raimundas Gaižauskas 
Jonas Punys 
Arvydas Janulaitis 
Virginijus Šmigelskas
Dalia Tarailienė
Vytautas Rubavičius
Saulius Kruopis 
Juozas Šatas 
Alvydas Medalinskas 
Marytė Speičienė
Saulius Stasiūnas 
Leonas Milčius 
Vincentas Jasiulevičius
Ina Šaučiūnienė 
Irena Andrukaitienė 
Saulius Lapienis
Juozas Antanavičius  
Linas Medelis
Robertas Kuoras
Zita Krivickienė
Vytautas Daujotis
Marius Kundrotas 
Audronė Gudienė
Valentinas Sventickas 
Danutė Mankeliūnaitė
Juozas Lapienis
Algirdas Každailis     
Donatas Balčiauskas 
Jūratė Punienė
Gintaras Songaila 
Eugenijus Petrovas 
Nijolė Jurėnienė
Antanas Andrijauskas 
Alvydas Mituzas
Vytautas Musteikis
Erika Drungytė
Ulijanina Narkevičienė 
Elana Astramovič
Eugenijus Skrupskelis 
Albina Baranauskienė 
Liongina Juozaitienė
Romualdas Grigas
Petras Musteikis 
Rimantas Morkvėnas 
Česlovas Kalenda 
Stanislovas Buchaveckas
Kęstutis Dubnikas 
Gytis Lukšas
Arvydas Leščinskas
Zita Kutraitė
Romas Pakalnis 
Kęstutis Jarašiūnas 
  
Parašų autentiškumą patvirtinu: Romas Pakalnis  

Susiję

Romualdas Ozolas 7509447822300148355

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-02-09 10:57

  Jeigu visi kurie pasirašė susimestų po keletą eurų, tai nereiktų iš valstybės biudžeto prašyt pinigų. Paleiskite kickstarter kampaniją ir surinksit tuos pinigus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Esmė ne piniguose.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-02-09 16:46

   Tai susimeskit ir išleiskit.

   Panaikinti
  3. Audriau, mankurtams neišaiškinsite - pats matote, kad jie tiesiog neįgalūs suprati... ;)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-02-09 11:12

  Prasmingas ir teisingas ,,Pareiškimas".O komntuotojas ,,10.57" galimai nesuvokia LMT neigiamo požiūro į viską kas neatitinka neoliberaliai ideologijai.Apgailėtina,kad Lietuvos švietimo ir mokslo sritis užvaldė ,,pažangūs"nūdienos liberalios ideologijos išpažintojai ir skleidėjai.O tai šiandienos Lietuvos didžiulis politinis ir kultūrinis skausmas.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-02-09 12:05

  Liberalbolševikinis režimas ir jo batlaižiai, tikrai Ozolo raštų ne platins, nes neis prieš save.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Hm... Deja, tą LMT tokie raštai mažai veikia. Šiaip aš paaukočiau.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-02-09 19:05

  Esmė tame tarpe ir piniguose. Jų visada yra saviems ir atitinkamiems leftistiams, feministiniams, LGBT bei t. t. propagandai. Pinigų "nėra" mokslui. Pinigų "nėra" Ozolo raštams. Pinigų visuomet suras propagandiniams smegenų plovimui. O išplautomis smegenimis paklaus apie "kickstarter'ius". Jeigu esi ne puikiai "žmogaus teisių instituto" ar kaip ten instituto provokatorius, tai eik ir pabandyk. Pakikstarterink, mes palauksime atsiliepimų apie asmeniškai naują patirtį, galva pramušinėjant sieną. O kai kils elementarri mintis, kodėl visokie marazmai gauna JevroSojūzo milijonus, o tu štai tiek metų iš savo pinigų viską pats turi daryti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-02-10 10:03

   Jeigu sugebėjote susimest Radžvilo knygai, tai sugebėsit tai padaryt ir Ozolo raštams.

   Panaikinti
  2. Klausyk, į pušį mėgstantis atsitrenkti glušiau, kai savo LGBT lankstinukams, lankymuisi mokyklose pas vaikus, ar paradui reiks pakaulyti pinigų iš biudžeto, prisimink šitą savo patarimą. Rodykite pavyzdį.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-02-10 13:44

  Prašykit finansuoti Lenino raštus, Markso Kapitalą - šits dabar ypač madoj - ir gausit. Tokia dabar gadynė. Nepastebėjot, kad apsukom ratą ir vėl grįžom, iš kur išėję? Tik per kitas duris.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2019-02-10 13:49

  Vadinasi, nužmoginimo vėžys metastazes paleidęs per visas organizacijas. Konstatuoju - nekaltai vadinamos nevyriausybinės organizacijos yra įtakingesnės už valstybės struktūras. Šios šoka pagal jų dūdelę, nes tą dūdelę pučia liberastiniai vėjai iš Vakarų. Bet aklam neparodysi, kurčiam nepapasakosi, o bukam neįrodysi.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-02-10 20:26

  Leistų V. Landsbergio raštus - finansuotų :)

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-02-11 12:02

  LMT nedavė lėšų ne a. a. Romualdo Ozolo Raštams, o chaltūriškai, atmestinai parengtam projektui, po kurio priedanga keletas niekdarių ketino riebiai pasipinigauti.

  AtsakytiPanaikinti

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item