Vytautas Sinica. Marksizmas, bolševizmas ir šeimos panaikinimas

D. Pipo (DELFI) nuotrauka  Pasisakymas Paulo Kengoro knygos „Išardymas“ (vertė Vilius Bernotas, Vilnius: Valstybingumo studijų centras,...

D. Pipo (DELFI) nuotrauka 
Pasisakymas Paulo Kengoro knygos „Išardymas“ (vertė Vilius Bernotas, Vilnius: Valstybingumo studijų centras, 2017 metai) pristatymo renginyje 2018 metų Vilniaus knygų mugės metu. Knygą galima įsigyti šioje nuorodoje: https://goo.gl/kA6sEm

2016 metais, Vilniuje vykstant seksualinių mažumų eitynėms, visuomeninis Vilniaus forumas parašė viešą laišką apie tai, kad seksualinė revoliucija ir nauja šeimos samprata (vietoje grįstos vyro ir moters santuoka šeimos) yra bolševikinės ar marksistinės idėjos. Iš viešų reakcijų į tą viešą laišką ir net iš reakcijų tų, kurie, atrodytų, turėjo iš karto pritarti Vilniaus forumo pareiškimui, buvo labai aišku, kad Lietuvos visuomenėje tai yra visiškai nežinomas ir net atmetamas dalykas. 

Vienas labai konservatyvus vyskupas pasakė, kad tikrai yra prieš naujas šeimos sampratas, bet šiuo atveju persistengta. Persistengta esą teigiant, kad tai, kas šiais laikais vadinama liberalia šeimos samprata, iš tiesų yra ne liberalu, ne vakarietiška, ne progresyvu, ne europietiška, o iš tiesų yra grįžimas į XX amžiaus pradžią, į Sovietų Rusiją ir konkrečiai į Lenino revoliucijos laikus. 

Tačiau būtent taip ir yra, nes seksualinė revoliucija yra Markso teorinė ir Lenino praktikoje įgyvendinta idėja. Didysis paradoksas yra tas, kad visi vyresni žmonės Lietuvoje turėjo gyvenimo sovietmečiu patirties, tačiau tai jau buvo Sovietų Sąjunga, apie kurią dabar madingai yra sakoma, jog „Sovietų Sąjungoje nebuvo sekso“. Nebuvo kalbėjimo apie tai, nors netrūko laisvos meilės formų, popkultūroje atspindėtų per „vyras komandiruotėje“ istorijas. Šis seksualumą slepiančios SSRS vaizdinys yra toks gyvas, neginčijamas ir net konservatyviausiems žmonėms savaime suprantamas, nes Lietuva sovietinę okupaciją patyrė nuo 1940 metų, t.y. susidūrė su Sovietų Sąjunga, kuri jau buvo pergyvenusi savo seksualinę revoliuciją ir jos atsisakiusi dėl paprastų pragmatinių priežasčių. 

Tai, kas buvo rašoma minėtame Vilniaus forumo laiške 2016 metais, būtent, kad naujoji neva liberali šeimos samprata iš tikrųjų yra marksistinė, ir tai, ką plačiau argumentuoja Paulo Kengoro knyga „Išardymas“, tarytum prieštarauja mūsų sveikam protui ir gyvajai atminčiai apie tai, kas yra sovietmetis ir sovietinio gyvenimo normos. 

Visa tai matant atrodė labai reikalinga pradėti kalbėti apie marksistinės seksualinės revoliucijos šaknis ir pagrįsti, kad jos iš tiesų tokios ir kad Vilniaus forumo laišką pasirašę inteligentai neišprotėjo, kad iš tikrųjų taip buvo, o visuomenė, kuri nieko apie tai nežino, visgi turėtų apie tai žinoti. 

Drįsčiau sakyti, kad leidžiant knygą tikėtasi daugiau neigiamų reakcijų, kartojimo, kad tai melas, kad taip negali būti, jog knyga pateikia fake news, tačiau nutiko priešingai – jokių pasipiktinimo reakcijų po knygos pasirodymo apskritai nebuvo. Bent pačiose JAV taip reaguojama tik į iš tiesų pavojingas viešumoje vyraujančiai ideologijai knygas.

Tai, kad šiandien viešumoje ir politikoje vyksta karas dėl šeimos sampratos, atrodo savaime suprantamas dalykas. Šiandien tikrai daug dažniau nei, tarkime, prieš dešimt metų kažkodėl skaitome apie įvairiausias naujas šeimos formas. Ši tema yra nepalyginamai populiaresnė žiniasklaidoje nei jos iš tiesų yra gyvenime. Reaguoti į tai niekas pernelyg nesiima. Tai yra tema, kurioje palaikant neva liberalią, o iš tiesų marksistinę šeimos sampratą, linkstama kalbėti labai garsiai ir daug, o žiniasklaida tai mielai tiražuoja. Tuo tarpu, jeigu marksistinės šeimos sampratos nepalaikai – ką pagal sociologines apklausas daro absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų – tavęs kažkodėl visai nesigirdi ir apskritai niekas apie tą požiūrį kalbėti, jo pristatinėti nenori. 

Gera to iliustracija – 2016 metais Alfonso Svarinsko atminimo renginyje, Ukmergės rajone esančiame Partizanų parke, buvo nuo scenos pasiūlyta merui padovanoti knygą „Kaip gėjai tampa norma“. Gi meras pradėjo šaukti, kad jam tokios knygos nereikia. Pagal nutylėjimą aišku kodėl – niekas, ypač vyresni vyrai, apskritai nenori turėti jokių reikalų su LGBT tema. Tačiau dalykai tiesiog taip neveikia. Tai, kad dauguma žmonių atsisako turėti reikalų su ir reaguoti į neva liberalią, o iš tiesų marksistinę šeimos sampratą, to karo dėl šeimos sampratos nepanaikina, jis niekur nedingsta ir toliau vyksta. Kol ta sociologiškai akivaizdi pokyčiams nepritarianti dauguma tyli, pokyčiai vykdomi toliau. 

Taigi ir kalbėti apie tai reikia ir yra prasminga, o ypač prasminga paneigti mitą apie vakarietiškumą, pažangumą ir liberalumą to, kas yra aiškiai atėję iš marksizmo raštų ir Sovietų Sąjungos. 

Linas V. Medelis yra vienas iš kokių keturių žmonių, kurie Lietuvoje yra drįsę viešai rašyti publicistiką Lenino bolševikinės seksualinės revoliucijos tema. Pats apie šį reiškinį sužinojau iš L. Medelio teksto ir tik po to ėmiausi paieškų anglakalbiuose šaltiniuose. Prieš pat patekdamas į Seimą šia tema rašė ir Seimo narys Andrius Navickas. 

Arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius šiai knygai yra parašęs gražų atsiliepimą: „Lietuvai tekęs sovietinės okupacijos jungas atėmė ne tik mūsų laisvę ir nepriklausomybę. Komunizmo ideologija reikalavo atsisakyti mūsų meilės Dievui ir Tėvynei. Ji žadėjo sukurti naują sovietinį žmogų, naują moralę ir tariamą rojų žemėje. Neatsitiktinai Bažnyčia visada kovojo su komunizmo ideologija, o Lietuvoje buvo aktyvi antisovietinio pogrindžio dalis. Šiandien įvairios marksistinės idėjos netikėtai sugrįžta į mūsų gyvenimus ir mes nesugebame jų atpažinti. Ryškiausia tokia idėja – Markso kvietimas panaikinti šeimą –yra įgavusi visai naujas šiuolaikiškas formas. Paulo Kengoro knygos pasakojimas apie marksistinį požiūrį į santuoką ir šeimą, daug ką šokiruos ir privers naujomis akimis pamatyti ne tik Sovietų Sąjungos istoriją, bet ir šiandieninės Lietuvos iššūkius“. 

Kai Sigitas Tamkevičius į prašymą parašyti atsiliepimą reagavo iškart sutikdamas, man kilo natūralus klausimas, iš kur jis žinojo apie šiuos dalykus. Arkivyskupo pasakojimu, gūdžiu sovietmečiu į jo rankas pateko Maskvoje leista knyga apie tarybinę šeimą. Joje buvo atvirai išdėstytas bolševikinis požiūris į šeimą, jos santykius, monogamiją ir visą kitą. Jis sakė, kad naudojosi šia knyga rengdamas pamokslus, juose sakydamas, kad komunistinis požiūris į šeimą yra visiškai priešingas nei Bažnyčios požiūris. Tada jį kvietėsi ir tardė saugumo struktūros, kaltino, kad jis juodina komunizmą, o jis atsakydavo, kad viso labo cituoja knygą, kurią leido išleisti sovietinė cenzūra. „Nieko naujo neišgalvoju ir nesakau“. Kada nors reikėtų atskiro renginio apie visas tragiškas ir juokingas antisovietinio katalikiško pogrindžio istorijas. 

Leiskite pacituoti vieną knygos išnašą – Amerikiečių žurnalo The Atlantic 1926 metų numerio straipsnį apie bolševininkę seksualinę revoliuciją: „Kai kurie vyrai turi dvidešimt žmonių, su viena gyvena savaitę, su kita mėnesį, - pareiškė pasipiktinusi atstovė Centro komiteto posėdžio metu.  – Jie su visomis žmonomis susilaukia vaikų, o tie vaikai išmetami į gatvę, nes trūksta finansinės paramos ir stabilumo. Turbūt labiausiai nuo šios lytinių santykių revoliucijos nukentėjo kaimuose gyvenantys valstiečiai. Šalies rajonuose praūžė tikra santuokų ir skyrybų epidemija. Valstiečiai, išgyvenę santuokoje po keturiasdešimt metų, nusprendė mesti savo žmonas ir tuoktis antrą kartą. Valstiečių jaunuoliai į santuoką žvelgė kaip į jaudinantį žaidimą ir žmonas kurį laiką keitė tiesiog kartu su metų laikais. Tapo įprasta, kad dvidešimtmetis jaunuolis būtų trečią kartą išsiskyręs, o tokio pat amžiaus mergina patyrusi kelis abortus“. Tai vaizdinga iliustracija ankstyvosios Sovietų Rusijos situacijos po Lenino dekreto dėl šeimos panaikinimo priėmimo. 

Šios idėjos gimsta Karlo Markso „Komunistų partijos manifeste“, kur jis pasako, kad sunaikinti šeimą yra vienas komunizmo tikslų. Sovietų Rusija mėgino tai įgyvendinti. Pokariu šios idėjos persikėlė į Vakarus kartu su naująjį marksizmą pagimdžiusia Frankfurto mokykla ir taip tapo neva vakarietiškomis. Naujasis marksizmas matė, kad ortodoksinio marksizmo idėja, jog darbininkai sukels revoliucijas ir pakeis pasaulį be tautų ir sienų, nepasiteisino Sovietų Rusijoje. Kadangi dauguma šios srovės kūrėjų buvo žydai, jiems teko prieškariu bėgti iš Vokietijos. Dauguma jų įsikūrė universitetuose, ypatingai Kolumbijos, ir ėmėsi formuoti naująjį marksizmą ir populiarinti jį studentams. Nebe proletariatas turi daryti pasaulinę revoliuciją ir reikia ne jį išlaisvinti, o sukurti kuo didesnę įvairovę visuomenėje ir taip iš prievartos išlaisvinti visas įmanomas mažumas. Tam reikia rasti kuo daugiau skirtumų visuomenėje, juos išryškinti iškeliant į viešumą ir pabrėžti, kad valstybės akyse tie skirtumai nieko nereiškia. 

Viskas, kas iki šiol aptarta, nebuvo tiesiogiai susiję su vienalytėmis poromis, o tik su laisva ir nelaisva meile – ar reikalinga santuoka ir monogamija, ar galima keisti partnerius ir t.t. Meilės „išlaisvinimas“ buvo pirmasis žingsnis, kurį taikė dar Leninas. Net JAV prireikė labai daug laiko, kad ryžtųsi „išlaisvinti“ ne tik vyro ir moters, bet ir bet kokią meilę. Obama buvo pirmasis nusprendęs tai palaikyti JAV prezidentas ir „teisingame“ politiniame klimate labai greitai buvo įteisintos vienalytės „santuokos“. 

Tačiau kodėl vadiname tai marksizmu? Šiuos įteisinimus, kurie atrodo tarsi nešantys žmonėms didesnę laisvę ir pasirinkimą, kaip jie nori gyventi ir mylėti, lydi mažesnė laisvė – apribojimas visuomenei, ką ji gali galvoti ir kalbėti tuo pačiu klausimu. Visur, kur yra įteisinama ta neva liberali šeimos samprata, yra priiminėjami ir įstatymai (o kol ne įstatymai, tai bent visuomeninis spaudimas) nekalbėti „homofobiškai“. Kas paprastai reiškia tiesiog „nepasisakyti prieš tą neva liberalią šeimos sampratą“. Čia ir susiduriama su esme: jeigu pažiūros privalomai turi būti liberalios, tą nustatantis režimas nėra liberalus. 


Susiję

Vytautas Sinica 8073914350662183167

Rašyti komentarą

 1. Viskas taip. kokie pasiūlimai?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2019-01-09 08:36

  O aš tai vien padėkoti noriu gerb.V.Sinicai: KAD SKELBIA TIESĄ, KAD NETYLI.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-01-09 11:34

  Teisingas straipsnis, taip buvo, dar nepaminėta, kad tą bordaką sustabdė masiškos venerinės ligos ypač sifilis, nes buvo mirtinas, dabar pažengus medicinai matyt prasideda viskas iš naujo, su globaliniu informaciniu amžiumi, patarimas;, mažoms šalims reikia nepasiduoti tokiai srovei, kitaip nuplauksim, nunyksim.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-01-09 12:57

  Jeigu turėtume Orbaną, tai būtume ne lietuviai, o vengrai. Bet mes turim Grybauskaitę...

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-01-09 14:15

  Pagal tūlą Vytautą Vyšniauską minimos knygos yra žemo lygio ir neprilygsta kažkokios feministės pradininkės mintims, o gal ir Frankfurto mokyklos mąstymo genijams. Dar jis mano, kad reliatyvizmo sąvoka kalbant apie naujuosius marksistų mokymus yra nesamonė. Tad nereikia čia važiuoti į vienus vartus, o reikia truputį atsivertimo į marksizmą. Atsiprašau, jei netiksliai perteikiau. Supratau, kad ir šūde galima rasti maistingų medžiagų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pagal tą patį tūlą Vyšniauską, ir vadinti jų marksistais, liberalais, genderistais, leftistais, globalistais negalima. Nes jie neva tokie nėra. Negražu gi etiketes kabinti. Politkorektiškumo daugiau tskant.

   Panaikinti
  2. Sėli, kadangi "Kubilinsko sindromu" apsirgęs V. Vyšniauskas yra konkretus asmuo, "tūlas" jam kaip ir netaikytinas. Dėl viso kito nesiginčiju. :)

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-01-09 14:38

  Kaip rodo istorija, tą Markso nesąmonę apie šeimos sunaikinimą greitai suprato ir bolševikai. Tik dabartiniai neoliberalai pranoksta visus savo "išradimais". Bet jų nesąmonės yra tokios akivaizdžios, kad daugelis žmonių tiesiog nekreipia dėmesio. Todėl nereiktų labai stebėtis visuomenės pasyvumu. Va jeigu tie kliedesiai pradėtų įgauti realią formą, tai neabejoju, kad kieto atsako nereiktų ilgai laukti. O gąsdinimai kokiais tai įstatymais yra naivūs. Kad ir pats kvailiausias įstatymas turi turėti racionalumo nors grūdą, kad jo būtų laikomasi. Liberalų kliedesiai išeina už bet kokio sveiko proto ribų ir gali jie būti ramūs. Tokios durnavonės beviltiškos. Šiaip tai visos bėdos atsiranda dėl tikėjimo atsisakymo, bet žmogui (netikinčiam) sunkoka tai suvokti. Paprasčiausias pavyzdys - ES. Valstybių vadovai tikrai yra pakankamai išsilavinę, gana brandaus amžiaus, auginti normaliose šeimose, bet elgiasi nepaaiškinamai. Lyg praradę sveiką protą, bet neišprotėję įprasta prasme. Man tai panašu į Dievo bausmę ...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Kad ir pats kvailiausias įstatymas turi turėti racionalumo nors grūdą, kad jo būtų laikomasi." - visiškai nebūtinai, jeigu yra veiksmingas prievartos mechanizmas. Vakarų pavyzdys tą akivaizdžiai rodo: liberastiniame marazme to "racionalumo grūdo" nė su žiburiu nerasi, bet žmonės VERČIAMI tam marazmui paklusti. O ir pas mus juk tokia sistema įsigali. Nekreipti dėmesio yra labai neprotinga, nes liberastai tai pateikia kaip pritarimą, po vieną "smaugia" garsiai nepritariančius, o tai "nekreipiančiai dėmesio" pasyviai masei anksčiau ar vėliau užkrauna PRIEVOLĘ paklusti ir PRITARTI - ir tada jau už "dėmesio nekreipimą" baudžiama.

   Panaikinti
 7. Velnio advokatas2019-01-09 16:37

  Sinica per plauką nuo (((jų))) įvardinimo.

  Radikalėjame.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na na... Į ką kreipiate? Dar 1990'aisiais, studijuodama VU, per sociologijos paskaitas labai aiškiai išgirdau, kad Frankfurto mokykla beveik in corpore pasitraukė į JAV (iš esmės, į NY apylinkes ir jos universitetus), ir taip atsitiko todėl, kad tos mokyklos išminčiai buvo žydai. Tiesioginis priežastinis ryšys - Adolio režimas ir žydai, bėgantys nuo jo. Jokio nepolitkorektiškumo čia nėra. Žinoma, tuomet viso grožio Frankurto mokyklos esmės aš nesupratau (nežinojau), o ir dėstytojas neakcentavo - na, nebuvo dar aktualumo tuomet, jei sąžiningai. Tačiau faktas, kad jos išmąstytojai ir Markso pasekėjai naujaisiais laikais bei pagrindiniai adeptai dabar yra žydai - jokia paslaptis, tai faktas, kuris yra neutralus bet kokio politinio diskurso kontekste. Jį galima vertinti, tačiau paneigti neįmanoma.

   Panaikinti
 8. Laisva meilė nėra marksistų išradimas. Nebeatsimenu kaip vadinosi, bet 12 ar 13 amžiuje Paryžiuje buvo judėjimas su tokiomis mintimis. Labai įdomus ir šis 19 amžiaus krikščioniško pobūdžio sektos eksperimentas (chronologiškai panašu, bet ideologiškai nieko bendro su Markso ir Engelso teorija).

  https://en.wikipedia.org/wiki/Oneida_Community

  Ir ateityje matyt bus įvairių pretekstų.

  Marksizmas nesukūrė "laisvos meilės" reiškinio, tačiau suteikė ideologinį pagrindą. Ir tai, dedukcijomis, kurios gana tolimos tam, ką įsivaizdavo Marksas asmeniškai. Jis kritikavo šeimos institutą kaip vien ekonominę struktūrą - ir jei pažiūrėtume JO LAIKO teisinę bazę ir santuokos pagrindimą, taip pat Bažnyčios dokumentuose - jį galėtume labiau suprasti, nei suprastume remdamiesi šiandienine patirtimi. Tačiau neturėjo nei menkiausio supratimo, kad kažkas taip, kaip jis šeimos socialinį institutą pavertė ekonomikos derivatu, taip kažkas lytinę orientaciją irgi kažkas pavers (tariamo) heteroseksualų socialinio dominavimo (tariamai) socialiniu derivatu.

  Kitas dalykas - Marksas Manifeste neskelbė tikslo "sunaikinti šeimą". Štai ką jis sako:

  "Kuo remiasi šiuolaikinė, buržuazinė šeima? Kapitalu, privačiu pasipelnymu. Visiškai išsivysčiusiu pavidalu ji egzistuoja tik buržuazijai; bet ją papildo priverstinis proletarų bešeimiškumas ir viešoji prostitucija. Buržuazinė šeima, žinoma, išnyks, išnykus šitam jos papildymui, ir abu drauge išnyks, išnykus kapitalui".

  Šiuolaikinė tada. O šiandien šeima taip pat yra ekonominis kontraktas (didžioji dalis šeimos teisės civiliniame kodekse yra apie tai), vis dėlto mažuma žmonių tuokiasi išimtinai dėl privačios nuosavybės ir pasipelnymo (nebent esi pelno ieškančių moterų medžiojamas holivudinis aktorius, užsidirbantis milijonus už filmus apie laisvą meilę:)).

  Kaip bebūtų, Marksas nesako - šeimą sunaikinkime ta prasme, kad imkimes politikos prieš šeimą. Jis sako taip, kaip sako jo teorija:

  Jei šeima yra ekononominis buržuazinės derivatas, tai kai išnyks buržuazinė ekonomika, tai išnyks ir šeima.

  Na taip, kaip išnyksta garai, išgaravus visam vandeniui. Tačiau Marksas pasakytų, kad visiškai nėra prasminga kovoti prieš garus nieko nedarant su nuolatos pasipildančiu ir nesenkančiu vandens rezervuaru, kuris tuos garus skleidžia (su privačia nuosavybe/kapitalu). Ekonomika, o ne šeima buvo Markso taikinys.

  Po dabartinių antropologinių, socialinių ir evoliucinių studijų yra aišku, kad šeimos redukciją vien į ekonominį reiškinį yra visiškai klaidinga. Psichologijai šeima yra "socializacijos vieta", evoliucijos teorijai kaip sėkmingų, išgyvenimui padedančių paveldimų bruožų (šiandien sakytume genetinių) perdavimo mechanizmas, kuris kombinuojasi su socialine žmonių tarpusavio koordinacija.

  Ir panašiai - visa tai maža ką bendro su "buržuazinės šeimos" redukcija vien į "buržuazinės ekonomikos" derivatą.

  Su visu tuo ką noriu pasakyti: Sinica supaprastina reikalus laisvą meilę ir šeimos instituto kritiką redukuodamas į bolševizmą ar marksizmą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-01-09 19:19

   Psichologijai šeima negali būti vien socializacijos vieta, nes tai reikštų, kad psicologija atmeta pagrindinę šeimos funkciją - žmonijos atsinaujinimą biologinu požiūriu, t.y. vaikų gimdymą ir auginimą.
   Visas psichologijos mokslas negali nematyti pagrindinio šeimos vaidmens.
   O neomarksistų - pirmiausia LGBT ir New World Order konstruktai - yra debatų apie žmonių kiekį Žemėje pasekmė. Tik jei LGBT yra aiškus natūraliai biologinei žmonijos evoliucijai prieštaraujantis diskuras, tai socialinės inžinerijos pastangos dirbtinai modeliuoti žmonių skaičių pasaulyje yra žymiai sudėtingesnis reiškinys, nes jis bandomas pagrįti racionalia samprata - pirmiausia turima omenyje materialinių resursų kiekis vienam žmogui.

   Panaikinti
  2. Anonimiškam 2019-01-09 19:19: Šiuolaikinių ("ne ekonominių") marksistų tikslas nėra joks žmonių skaičiaus reguliavimas, ir ne dėl to jie bando normalizuoti paranormalius sociologiškai reiškinius (homoseksualumą, pedofiliją, transgenderizmą etc.). Jie taip daro instrumentiškai, siekdami sugriauti natūraliai susiklosčiusią (ir labai sėkmingą) Vakarų civilizacijos tvarką, kurios esmių esmė - kapitalizmas, kurio vienas atspirties taškų yra monogaminė šeima, užtikrinanti kartų patirties perimamumą ir pagausinimą sulig kiekviena nauja karta. Kodėl jie tap daro - atskiras klausimas, ne šios replikos dalykas.

   Panaikinti
  3. Geras pastebėjimas. Jeigu jiems rūpėtų gyventojų skaičiaus reguliavimas, jie savo "pažangą" skelbtų perpildytose Afrikos ir Azijos šalyse, o ne bebaigiančiuose išmirti Vakaruose.

   Panaikinti
 9. Gerai įsiskaitykite į dėstomas mintis KP manifeste2019-01-09 23:23

  "Komunizmas niekam neatima galimumo savintis visuomeninius gaminius jis atima tik galimumą, pasinaudojant tuo pasisavinimu, pavergti svetimą darbą.
  ...
  Šeimos panaikinimas! Net patys kraštutiniai radikalai piktinasi šiuo begėdišku komunistų sumanymu.

  Kuo remiasi šiuolaikinė, buržuazinė šeima? Kapitalu, privačiu pasipelnymu. Visiškai išsivysčiusiu pavidalu ji egzistuoja tik buržuazijai; bet ją papildo priverstinis proletarų bešeimiškumas ir viešoji prostitucija.

  Buržuazinė šeima, žinoma, išnyks, išnykus šitam jos papildymui, ir abu drauge išnyks, išnykus kapitalui.

  O gal jūs mums prikišate, kad mes norime panaikinti tokią padėtį, kai tėvai išnaudoja vaikus? Mes prisipažįstame tuo kalti.
  ...
  Buržuazijos tauškalai apie šeimą ir auklėjimą, apie švelnius tėvų ir vaikų santykius kelia tuo didesnį pasišlykštėjimą, kuo labiau, besivystant stambiajai pramonei, sutraukomi visi proletarų šeimos ryšiai ir vaikai paverčiami paprastais prekybos objektais ir darbo įrankiais.

  Bet jūs, komunistai, norite įvesti žmonų bendrumą,— šaukia mums choru visa buržuazija.

  Buržua laiko savo žmoną paprastu gamybos įrankiu. Jis girdi, kad gamybos įrankius manoma padaryti bendrai naudojamus, ir, žinoma, negali negalvoti, kad ir moteris turės ištikti toks pat likimas.

  Jam nė į galvą neateina, kad čia kalbama kaip tik apie panaikinimą tokios moterų padėties, kada jos tėra tik paprastas gamybos įrankis.

  Beje, nieko nėra juokingesnio, kaip mūsų buržua didžiai moralus pasibaisėjimas tariamuoju oficialiu komunistų žmonų bendrumu. Komunistams nėra reikalo įvesti žmonų bendrumą, jis buvo beveik visuomet.

  Mūsų buržua, nesitenkindami tuo, kad jų žinioje yra jų darbininkų žmonos ir dukterys, nekalbant jau apie oficialiąją prostituciją, jaučia ypatingai didelį malonumą, vieni iš kitų viliodami žmonas.
  Buržuazinė santuoka iš tikrųjų yra žmonų bendrumas. Komunistams galima būtų prikišti nebent tai, kad veidmainiškai paslėpta žmonų bendrumą jie nori pakeisti oficialiu, atviru žmonų bendrumu. Bet juk savaime suprantama, kad, panaikinus dabartinius gamybinius santykius, dings ir iš jų kyląs žmonų bendrumas, t. y oficialioji ir neoficialioji prostitucija. "

  - Ir Jūs atrasite, kad ne apie šeimos panaikinimą kalba, o apie tai, kad "... nė į galvą neateina, kad čia kalbama kaip tik apie panaikinimą tokios moterų padėties, kada jos tėra tik paprastas gamybos įrankis."

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nebent jei a) įskaitai tik tai, ką NORI įskaityti ir b) visiškai ignoruoji bolševikų ir dabartinių neomarksistų bandymus praktiškai įgyvendinti šitą manifestą. Na, ir dar galima būtų apie to manifesto autorių asmeninį pavyzdį priminti. ;)
   P.S. O juk simptomiška, kad į gynybinę poziciją "unisonu" stojo "naujieji" su "senaisiais" marksistais. ;)

   Panaikinti
 10. Taip, tokie pareiskimai, jog "Buržua laiko savo žmoną paprastu gamybos įrankiu." yra visiskai kvaili. Ir labai nesazininga Marksui buvo aiskinti, kad jei koks nors burzua tai neigia, tai esa ne kas kita, tik apsimeteliskumas.

  Aklas kitu zodziams zmogus. Apsimetantis, kad sazine pazista geriau nei sazine pati save. Nezinau ar tokiu pat chamu isliko iki gyvenimo galo, nes manifesta parase budamas 30 metu, kai radikalumas daznai yra ne tiek doktrininis, kiek psichologinis faktas.

  Bet ne apie tai buvo mano pastaba: ji apie tai, kad Marksas siule griauti burzuazine ekonomika, o tada sugrius ir burzuazine seima. Ne skabyti lapus, kurie nuolatos ataugs, taip, kaip atauga burzine ekonomika, o iskasti saknis. Siaip kalbant ne apie Marsksa, bet apie darbininku gyvenimo salygas tais laikais, kai jis rase - tai jos objektyviai buvo labai baisios ir ziaurios. Apie tai daug studiju. Ir paprasciausiai nebuvo salygu normaliai seimai, taip, kaip ju nera ir siandien kokioje Indijos provincijoje, kur klesti nedarbas, nerastingumas, praktiskai neveikia jokie asmens apsaugos mechanizmai pries galingesni, o gimti ir pasimirti gatves dulkese yra tiek brutali, kiek iprasta banalybe. Ir dabar skaitom, kaip seniai nusiperka is vargsu 12 metu "zmonas" ir daro su jomis ka nor, o jei nepatinka, imeta i sulini ir lieka nenubausti, net jei tai visi suzino. Nes jo sunenas vietinio kaimelio policininkas ir panasiai. Arba parduotuves savininkas.

  Tas pats buvo ir Markso laikais:jo intencija nebuvo naikinti tokias seimas, nes jos ir taip sunaikintos, nesveikos, invalides ir neigalios. Beprasmiska jas naikinti, nes jos tik pasekme ir israiska. Reikia naikinti tai, kas tokias salygas joms sukuria ir palaiko.

  Sita prasme jis neklysta - beveik visi 20 amziaus popieziai aiskino, kad vien i pelna orientuota, jokiu vertybiu neturinti ekonomika zmones paprasciausiai issunkia ir greitai arba letai nuzudo. Ir popieziu nereikia, Kantas gi apie tai sake: asmuo turi buti tikslas, o ne priemone. Ir Evangelijose yra aukso taisykle: nedaryk kitam to, kas paciam nepatiktu.

  Tai sitame lygyje dar ne viena karta ateityje pasakys, kad ekonomine sistema pasaulyje arba jos dalys zmones suzlugdo. Taciau Markso redukcija tiek ekonomikos bedu i privacia nuosavybe, tiek socialiniu institutu kaip seima vien i ekonomikos derivatus jau bankrutavo.

  Kaip bebutu, jis neargumentavo naikinti seimas taip ir ta prasme, kaip daro siandieninai dzenderistai ar svingeriai kokie. Paprasciausiai zmogus kvailai galvojo, kad lytiniu santykiu bendrumas ir mainymasis partneriais yra naturali zmogaus bukle, o dvieju asmenu santuokos ir apsiribojimas vienas kitu yra tik dirbtinis ekonomikos derivatas, naudingas privaciai nuosavybei. Taciau neisvengiamas tol, kol egzistuos burzua ekonomika. Todel jam nebuvo prasminga kovoti pries seima - pakritikuoti taip, o kovoti ir visas jegas skirti, tai ne. Jam pagrindine kova vis tik pries ekonomika. Kai dabartiniai dzenderistai dazniausiai nei zodzio apie ekonomika neistaria. Kada kas girdejote sakant, kad kokia nors kataliku ar visai netikinciu seima yra seima vien del privacios nuosavybes? As jau to nebeatsimenu mates net ir tarp kairuoliu literatu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tai, kad šeima buvo Markso ne pirminis, o antrinis taikinys, nepaneigia fakto, kad taikinys ji vis dėlto BUVO. Na, o neomarksizmas dėl to ir vadinamas "kultūriniu", kad atsisakė tos "kovos prieš kapitalizmą" - t.y. "perstūmė" savo "kovos taikinį". Dar daugiau: neomarksizmas globalistiniam kapitalui netgi labai naudingas - ir dėl to dosniai finansuojamas.

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2019-01-10 12:17

  Niekad neskaičiau Markso teorijos, tik iš visokiausių komentarų supratau, buvo jis paranojiškai fanatiškai įsitikinęs apie kapitalizmo blogį, dėl to ir parašė savo veikalą KAPITALĄ, tik gaila jis nebuvo filosofas, kitaip nebūtų tokio parašęs, jo veikale matyt niekur nėra žodžio demokratija, visur buvo spaudimas buržujams, esminiai jo nekenčiamieji, tikriausiai gerai nesuprato, kapitalizmo, kaip ,,variklio'' kapitalo esmės, jis pasiūlė savo ,,variklį'' KLASIŲ KOVĄ, ir tas ,,variklis'' ,,dirbo''istorija sako apie kalnus lavonų, jam tiko, jo klasių kovos pagrindu kūrėsi socializmai, vėl lavonų kalnai, čia jis teisus klasių kovos ,,variklis'' visada dirba, demokratijos ,,variklio'' kažkodėl nesiūlė, dėl to jos ,,variklis'' yra protas, jei jo nėra variklis nedirbs, o jei kartais ir dirba tai labai trumpai, matyt jo veikaluose apie protą niekur neužsiminta.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Pikc: "Tai, kad šeima buvo Markso ne pirminis, o antrinis taikinys, nepaneigia fakto, kad taikinys ji vis dėlto BUVO."

  - Klausyk, Pikčiau, duok tikslias nuorodas, citatų parink.., iš ko būtų galima matyti, kad tikrai K.M. kėlė šeimos klausimą. Man gi nepavyko tokių jo vienareikšmiškų minčių rasti. O tai, kas K.P. manifeste keliais sakiniais apie buržuazinės šeimos likimą lakoniškai pasakyta, tėra reakcija į buržua kaltinimus, neva, jei jau VISUOMENINIU gamybos būdu sukuriamą produktą norima paskelbti priklausančiu visai VISUOMENEI, tai lyg ir tuo pačiu ir visas žmonas(?) komunistai besąlygiškai padarys bendromis. Į tai K.M. jiems atsako aiškiai: "...kalbama tik apie panaikinimą tokios moterų padėties, kada jos tėra tik paprastas gamybos įrankis." Juk buržuazijos neriboto viešpatavimo sąlygomis ir taip šeimos tik formaliai šeimos, o praktiškai – buržujai nebaudžiamai dulkina viską, kas bent kiek kruta, tuo praktiškai suniekindami šeimos instituciją iki paprasto bardelio. - Todėl ”Komunistams nėra reikalo įvesti žmonų bendrumą.“ Juk (tais laikais) šeima „Visiškai išsivysčiusiu pavidalu egzistuoja tik buržuazijai; bet ją papildo priverstinis proletarų bešeimiškumas ir viešoji prostitucija.“ Todėl tik prieš bešeimiškumą ir prostituciją yra pasisakyta K.P. manifeste, o ne išreikšti ketinimai panaikinti normalios šeimos instituciją.
  Sakysite, tai kodėl gi šiandieninė Frankfurto neomarksizmo mokykla beatodairiškai stumia kudlotos meilės „laisvės“ įdėjas? - Į tai galiu atsakyti, kad ta dabartinė buržua samdomų liberastų šaraškė su marksizmu teturi tik tiek bendro, kiek apsimesdami marksistais tikisi diskredituoti tikrąją komunizmo įdėją - įgyvendinti teisingumą paskirstant visuomeniniu būdu sukuriamą produktą bei panaikinti galimybę pavergti svetimą darbą.
  Dar sakysite, kodėl gi Leninas Rusijoje bardelį padarė?.. – Manau, kad jis įvykdė tų buržujų valią, kurie jį tokiai misijai ir siuntė, kad Rusijos tragišku „pavyzdžiu“ išgąsdintų Vokietijos ( o ir kitų Europos šalių) labai, labai aukštai... degradavusią buržuaziją.
  Pikc: ”Na, o neomarksizmas dėl to ir vadinamas "kultūriniu", kad atsisakė tos "kovos prieš kapitalizmą" - t.y. "perstūmė" savo "kovos taikinį". Dar daugiau: neomarksizmas globalistiniam kapitalui netgi labai naudingas - ir dėl to dosniai finansuojamas.“
  - Juk čia tamsta ir parodai, kad puikiausiai suvoki, jog tas globaliai stumiamas pidarizmas naudingas tik kapitalistams. Todėl tą tokį pidarizmą ir inicijuoja kapitalistai, o ne lengvabūdžiai kvaileliai liberalai parsiduodantys kapitalistams.
  - Todėl nedera kovotojų prieš kovotojus už teisingumą statyti į vieną gretą su kovotojais už teisingumą.  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O šv. iljyčeu ant šv. krupskajos! Našych bjūt! Visū pakampiū vatnykaj - vienykitės! :D
   Reik pasakyt, vatnykų kliedesiai tokie nuspėjami ir tiek atsibodo, kad net linksminančios funkcijos nebeatlieka, todėl nematau prasmės skaityti. ;)

   Panaikinti
 13. Tu pikčiau, ne eilinis liberastas. Tu buržujų patikėtinis -
  mirtininkas.
  Net visiškai nuginkluotas neturi teisės prisipažinti pralaimėjęs...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Oi, geras! :D Nagi, DAR ką nors TOKIO! :D

   Panaikinti
 14. Pikc: "Oi, geras! :D Nagi, DAR ką nors TOKIO!"

  - Bachūras esi tikras, kad protingiausias čia!.. Turiu nuvilti. - Net labai kvaila yra visus įsivaizduoti esant priešais ir kovoti, kovoti, kovoti... Tik psichinis ligonis gali jaustis reikšmingu kurstydamas beprasmę niekados nesibaigiančią kovą... su išsigalvotais priešais.
  Panagrinėkime, kad ir priešpaskutinį tamstelės postą: Pikc2019-01-09 23:40 Nebent jei:
  „a) įskaitai tik tai, ką NORI įskaityti“
  - Juk kaip tik, yra neprotinga kažko tai nenorėti įskaityti. Tik kvailys gali nesuprasti, kad kažko reikšmingo neįskaitydamas ar įskatydamas(?) išmįslą, ir negali būti teisus.
  „ ir b) visiškai ignoruoji bolševikų ir dabartinių neomarksistų bandymus praktiškai įgyvendinti šitą manifestą. Na, ir dar galima būtų apie to manifesto autorių asmeninį pavyzdį priminti. „
  - O štai čia, ponulis pats ir demonstruoji norą įskaityti/sulyginti tai, „ką nori“ – kas praktiškai nėra ir negali būti tapatu. Dabartiniai taip vadinami neomarksistai tikrai net nesistengia įgyvendinti K.M. paskelbto K.P. manifesto. Jie nachališkai stumia to manifesto tik parodiją tam, kad sukompromituotų pačią darbininkų judėjimo su komunistų partija priešakyje įdėją. Šitie dabartiniai (samdomi štirlicai - liberalai) tik apsimeta neomarksistais, vulgariai iškraipo pačią marksizmo įdėją, kad taip atgrąsytų neišprususias mases nuo kovos už teisingumo siekį. Kitaip sakant, šias laikais komunistų (kairiųjų) judėjimas formuojamas iš apsimetėlių komunistais/kairiaisiais tam, kad perimtų komunistų įniciatyvą ir judėjimą nuvestų eksplotatoriams nepavojinga linkme. Todėl dabar ir šaukiama nuo kiekvienos bačkos, neva, pats K.M. savo K.P. manifestu išreiškė norą sukelti destrukciją – iškovoti laisvę ištvirkavimams. Juk ne atsitiktinai dabartiniai žmogaus eksplotavimo apologetai - apsišaukėliai neomarksistais - net neužsimena apie pagrindinį ir vienintelį K.P. manifeste skelbtą tikslą – deramai sutvarkyti visuomeniniu gamybos būdu sukuriamo produkto paskirstymą.

  Pikc: „P.S. O juk simptomiška, kad į gynybinę poziciją "unisonu" stojo "naujieji" su "senaisiais" marksistais.“
  -
  Visų pirma, „naujieji“ – jokie ne marksistai,- jie apsimetėliai. Štai šitų „naujųjų“ uždavinys ir yra, kad tikrieji marksistai ngalėtų nė galvos pakelti. Tam ir varomas šmeižtas nuolatinis, tam ir eskaluojamos iškrypėliškos problemos, kad liaudis užsiimtų amžina „kova“ prieš dirbtinius absurdus, kad net pagalvoti neliktų laiko, kas gi tą juodą košę maišo.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Pikčiau, pačiam atrodo, kad "vatnykų kliedesiai tokie nuspėjami", nes esi neįgalus girdėti oponento, o vadovaujiesi nuostatomis, kurias įdiegia tokiems mankurtams transnacionalai globalistai. Todėl aklai tiki, kad lygtai nesutinkantys paklūsti globalistams ir siekia realizuoti tas nesąmones, kurias tokiems mankurtams (kaip kad esi tamsta) į tuščias jūsų galveles infiltravo. Tai dabar kaip papūgos ir čirškiate, neva, rusai puola, rusai puola...

  AtsakytiPanaikinti
 16. Žiūri tamstelė kažkokią tai nuopušoms skirtą propagandą. Ir tas byloja, kuo esi pats.
  Kodėl gi nežiūri rimtesnių pasisakymų:
  https://www.youtube.com/watch?v=gorBCPaYR68 ?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Va, dėl vieno punkto, panašu, sutarėm: TV "Rossija" TIKRAI yra nuopušoms skirta propaganda (nors šįsyk parodė tikrą rasiejos snukį - nes "priamoi efir" ;)). Bet tai pala - taigi jei nuopušoms, tai kaip sykis tamstelei "į mostį"! :D
   P.S. Kaip sykis su kolegomis iškėlėme hipotezę, kad net akivaizdūs įrodymai, kaip kacapai spjaudo į snukį juos garbinantiems "pribaltų" vatnykams, vietinių vatnykų niekaip nepaveiks - jie ir toliau bukai garbins kacapstaną. Pasitvirtino visu 100 proc. Beje, tai vėlgi 1:1 atitinka liberastinių nuopušų elgesio modelį: anie irgi net alach-babachų pjaunami rėkia "če nesiskaito!" ir "refjudžyz velkam!". Kaip ir sakiau - "proto ir dvasios broliai".
   P.P.S. Vatnykai, normalūs žmonės NEINA "semtis išminties" į koloradinės dezos kloakas, tad nesiūlykite - kvailai atrodote. Beje, irgi 1:1 kaip ir liberastikai, aiškinantys "ko če sėdit tame naciū portale - va, eikit y peder-power.eu, tai ten visa teisibe rasit paraita!". ;)

   Panaikinti
 17. Pikc: "P.S. ... , tai vėlgi 1:1 atitinka liberastinių nuopušų elgesio modelį: anie irgi net alach-babachų pjaunami rėkia "če nesiskaito!" ir "refjudžyz velkam!". Kaip ir sakiau - "proto ir dvasios broliai". "
  - Čia tamsta visiškai teisus. Tamsios masės visada ir visur yra tamsios masės. Bėda ta, kad tamsta tiki, jog tos tamsios masės veikia pačios iš savęs. Kitaip, kaip gi galėtum pyktintis tais, kuriais manipuliuoja kiti? Neteisus tik tuo, kad nenori matyti, kas ir dėl ko tas mases mulkina bei laiko tamsoje.

  Pikc: "P.P.S. Vatnykai, normalūs žmonės NEINA "semtis išminties" į koloradinės dezos kloakas, tad nesiūlykite - kvailai atrodote. Beje, irgi 1:1 kaip ir liberastikai, aiškinantys "ko če sėdit tame naciū portale - va, eikit y peder-power.eu, tai ten visa teisibe rasit paraita!"
  - Braaaliukas atsakančiai subalamutintas esi, jei tiki, kad narmaliu įmanoma išlikti atsisakant bent kažką matyti savom akim. - Užupjauta mirusiam dvasia. Siūlau atginti, nes taip apgailėtinai atrodai...

  AtsakytiPanaikinti
 18. Yra skirtumas tarp to, norime rasti išeitį iš susidariusios negatyvios situacijos, ar tik pavaizduoti situaciją tokia, kuri, neva, pateisintų mūsų geidžiamą tikslą. Štai nuorodos, kur yra prieita (nepriklausomai nuo mano pastebėjimų) panašių išvadų:

  http://kulgrinda.blogspot.com/2019/01/po-europos-sajunga-klaidzioja-smekla.html

  https://www.facebook.com/groups/pabudomeirkelkimes/?multi_permalinks=1151052888391610&notif_id=1548582203740366&notif_t=group_highlights

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Debilai komuniagos niekaip negali arba nenori suprasti, jog ne apie ekonominį marksizmą čia kalba eina, o apie kultūrinį. Pamatę žodį “marksizmas” nuolat trigger’inasi ir puola spjaudytis “duchovnais skriepais”...

   Panaikinti
 19. Sėli, su tamsta galimi tik du variantai. Arba pats esi absoliučiai neįgalus suprasti elementarių dalykų, ir todėl įpratai beatodairiškai pasikliauti vieninteliu(?) autoritetu, - ką tik tas tvirtina, tas pačiam ir tiesa. Arba esi piktybinis tipas besistengiantis apginti bei teisiškai įforminti galimybę sukčiauti, tikedamasis, jog ir pačiam kažkada pavyks bent kažką išdurti. Pagal viską, labiau tikėtinas antras variantas. Tokiu atveju galiu priminti lietuvių liaudies išmintį: "Viltis durnių motina". Arba: "Viltis miršta paskutinė".
  Padarykime mažą analizę tavo paskutinio pikto komentaro:
  Komunistus išvadindamas menkinančia forma "komuniagos" ir pateikdamas jų neigiamą įvertinimą "debilai" (tik neaišku, kokiu pagrindu), nes paties čia pat netyčiom pateikti argumentai kalba prieš tokį tave patį, nes tuo tik pademonstruoji savo visišką nesusigaudymą situacijoje. Juk sakydamas, "jog ne apie ekonominį marksizmą čia kalba eina" – netiesiogiai/nesuvokdamas, jog iš to seka išvada/ pripažįsti, kad marksizmo esmė - ekonominis teisingumas. Priskirdamas gi marksizmui apsišaukėlius marksistais, kurie vietoj marksizmo iškeltų ekonominių tikslų, dabar bruka negatyvų kultūrinį pagrindą , ir kurie nieko nė girdėti nenori apie tikrąjį marksizmo tikslą, tuo pademonstruoji, jog iš tikrųjų esi antimarksistas/antikomunistas, ir ne todėl, kad komunistai būtų neteisūs, bet todėl, kad jie praktiškai kėsinasi išmušti pačiam iš po kojų …iliuziją, kas pačiam sapnuojasi kaip kėsinimasis jų uždrausti tamstos geidžiamiausią vaisių. Dėl to, matyt, ir pyksti bei neriesi iš kailio, kad gink dieve tas neatsitiktų… Prasilenkimas tamstos su sveiku protu yra tame, kad iliuzija pačiam vaidenasi daug daug tikresne už realybę. Šitaip neįgalus būdamas, niekaip negalėtum sugalvoti to pats. Tokią nuostatą dvasiniams skurdžiams pakiša tie, kurie suinteresuoti diskredituoti marksizmo/komunizmo įdėją, kaip patį realiausią būdą įgyvendinti visuomenėje teisingumą vieną kart visiems laikams, bei panaikinti galimybę bet kam eksploatuoti kitą žmogų. Taigi, šalia marksistinio teisingumo siekio, apsišaukėliai neomarksistais piderastai apgailėtinai atrodo. Bet juk suinteresuoti diskredituoti tikrasias marksizmo įdėjas, tik iš beprasmiškai sekinanšių savo kūną ir dvasią piderastų tokios paslaugos ir tegali tikėtis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. :D :D :D Pederastai ne apsišaukėliai, jie XX a. pradžios kultūrinio marksizmo ir seksualinės revoliucijos bolševikinėje rasiejoje atgaivintojai. Tad niekas čia nieko nediskredituoja, kultūrinis marksizmas toks ir yra nuo pat pradžių, nuo pat Markso. Apie ekonominio marksizmo nevykėliškumą nėra ką išvis kalbėti.

   Panaikinti
  2. Gerai pasakyta, Sėli! Dar galima pridurti, kad marksizmo pradžia buvo banditiška-iškrypėliška, o po to įvyko skilimas į du "brolius-dvynius": banditiškas marksizmas liko Rytuose, o iškrypėliškas "nudreifavo" į Vakarus.
   P.S. Girdėjau labai neblogą anekdotą: "kuo skiriasi krikščionybė ir komunizmas? Krikščionybė pamokslauja apie neturto dorybę, o komunizmas tą "dorybę" praktiškai įgyvendina."

   Panaikinti
 20. Seli, gal tu žąsinas, kuriam per ilgą kaklą taip ir nedaeina, ką tau norima pasakyti. Juk niekas čia galvos sau nesuktų dėl apsišaukėlių piderastais. Problema yra su piderastais, kurie sutinka būti apsišaukėliais MARKSISTAIS, kad iškrypėlišku savo elgesiu kompromituotų patį marksizmą. Tokius pidarus antimarksistai verbavo nuo pat pradžių, tokiais rėmėsi leninas Rusijoje, tik tokie ir po šiai dienai sutinka imituoti - dabar jau – neomarksizmą. Bet gi tau (ir kitiems lengvabūdžiams parsidavėliams) juk nevalia prisipažinti, kam esate parsidavę ir besąlygiškai tarnaujate. O ir nebūtinas jūsų toks prisipažinimas. Jūsų darbai tą puikiausiai liudija.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Citata: “Problema yra su piderastais, kurie sutinka būti apsišaukėliais MARKSISTAIS, kad iškrypėlišku savo elgesiu kompromituotų patį marksizmą.

   Marksizmas savo esme ir yra iškrypėliškas, pederastiškas!

   Panaikinti
 21. Pikčiau, pridurti gali, ką tik nori. Bet tas dalyko esmės niekaip nekeičia. Tuo tik parodai, kas pats esi.

  AtsakytiPanaikinti
 22. supratingas2019-01-28 22:07

  Tikrai neblogas anekdotas :)

  Cit.: "Krikščionybė pamokslauja apie neturto dorybę, o komunizmas tą "dorybę" praktiškai įgyvendina. "

  Tai, mano galva, vienas didžiausių krikščionybės iškraipymų. Pasakė Kristus vienam nabagui parduoti turtą, kažkas šį paliepimą neteisingai suprato, kiti kvailai pritarė, taip ir liko turtas mūsų visų nelaimei demonizuotas. Taip dažnai nutinka viską traukiant ant vieno kurpaliaus. Ironiška, kad visą šitą tūkstantmetę nesąmonę neseniai vainikavo moters išaukšinusios skurdą (!) paskelbimas šventaja.
  Esu tikras, kad šios klaidos ištaisymas gyvybiškai svarbus norint sėkmingai kovoti su blogiu šiuolaikiniame pasaulyje.

  AtsakytiPanaikinti
 23. supratingas2019-01-28 22:22

  Nežinau, gal aš ir klystu, bet man pono "ale" atvejis kuo toliau tuo labiau tampa panašus į klinikinį. Kai raudonas kvailys nepavargdamas bando įrodinėti marksistines "tiesas" dešinės portale neatrodo sveikai. Gal aš tiesiog per mažai matęs?

  P.S. Kažkaip netikėtai toptelėjo mintis, kad dezi-kloakos kloakomis, bet ar tik tovariščiaus "ale" neapykanta žydamas nebus susijusi dar ir su jo adoruojamu Marksu kurį dauguma žydų - seniai prakeikę?

  AtsakytiPanaikinti
 24. "Kai raudonas kvailys nepavargdamas bando įrodinėti marksistines "tiesas" dešinės portale neatrodo sveikai."
  - Arba, kai "demokratija" įsigali psichiatrinėje.., tada psichai pasijaučia sveikais, o gydytojai ten "neatrodo sveikai".
  Įtampai nuimti:
  https://www.youtube.com/watch?v=UWPg6eQOKCs

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item