Vytautas Radžvilas. Pamoka visuomenei ir ypač – turinčioms vaikų šeimoms

propatria.lt nuotrauka  Po Konstitucinio Teismo (KT) sprendimo tapo kaip niekad akivaizdu – Lietuvą gali pražudyti ne kas kita, o mūsų ...

propatria.lt nuotrauka 
Po Konstitucinio Teismo (KT) sprendimo tapo kaip niekad akivaizdu – Lietuvą gali pražudyti ne kas kita, o mūsų pačių visuomenės nesugebėjimas tarti savo žodžio net tada, kai sprendžiami patys svarbiausi ir dešimtmečiams ar net negrįžtamai Tautos ateitį lemiantys klausimai. 

Būtent KT nagrinėtas šitokios svarbos klausimas – kas Lietuvoje bus teisiškai laikoma šeima ir santuoka – nesusilaukė jokio dėmesio. Jį svarstant salė turėjo lūžti nuo į ją netelpančių piliečių. Teko dalyvauti šios bylos klausymuose: teismo salė virto laiko mašina, nukėlusia į gūdžiausius sovietmečio laikus. Teisėjų ištartų keleto frazių pakako suprasti, kad „svarstoma“ byla, dėl kurios sprendimas seniai iš anksto priimtas. Vyko niekingas moraliniu ir apgailėtinas intelektualiniu požiūriu spektaklis. Bet išsamesnis politinis ir teisinis šio spektaklio vertinimas –  kita proga.

Šį kartą apie tai, kas atrodė slogiausiai – beveik tuščios salės vaizdas. Neabejotinai dėl dviejų priežasčių: arba nesuvokta bylos svarba, arba vėl mąstyta „praktiškai“, tai yra vadovautasi filosofija „manęs tai neliečia“. Apmaudžiausia, kad nebuvo tų, kurie turėjo atskubėti pirmieji – turinčiųjų vaikų. Greičiausiai pagalvojusių: mums tai nesvarbu, nes mūsų vaikai kurs įprastas šeimas.

Bet nepagalvojančių, kad šiame pasaulyje viskas susiję. Tiesa, ne visada lengvai pastebimu ryšiu. Įtvirtindamas iš pirmo žvilgsnio visišką absurdą – „lyties požiūriu neutralios šeimos“ sampratą – KT ne tik žengė paskutinį žingsnį tiesiant kelią ir „lyties požūriu neutralioms“ santuokoms. 

Iš tikrųjų jis jau nuveikė nemažai ir sieks nuveikti kur kas daugiau – visomis išgalėmis plečia vaikų rinkos ribas. O tiksliau –  kuria sąlygas augti jų paklausai. 

Dėl mįslingų ir moksliškai nepaaiškinamų priežasčių vienalytės „šeimos“ niekaip ir niekada neįstengia natūraliai susilaukti vaikų. Bet argi jie nebūtini norint „įrodyti“ visuomenei brukamą genderizmo ideologijos „tiesą“, kad vienalytės „santuokos“ ir „šeimos“ yra „tokios pat“ kaip prigimtinės santuokos ir šeimos? Argi vaikai nėra būtinas atributas ir priedėlis norint palaikyti vienalytės „santuokos“ ir „šeimos“ visavertiškumo ir lygiavertiškumo prigimtinei santuokai ir šeimai regimybę? Kaip tokiomis sąlygomis gali nedidėti vaikų paklausa?

Ją ir skubama ne tik kurti, bet ir patenkinti. Vienintelis „išteklius“ –  iš padorių, tvarkingų, bet neturtingų šeimų atiminėjami vaikai. Beviltiškai apleisti – netinka. Paklausios tik kokybiškos prekės. Todėl „reformos“ gynėjai ne tik nuožmiai įsikibę ir ragais nagais gina absurdišką smurto šeimoje apibrėžimą, leidžiantį bet kokia dingstimi atimti vaikus iš vargingesnių ir mažesnį socialinį svorį turinčių šeimų. Toliau ciniškai žaidžiama nelaimingojo Matuko korta mėginant natūralų kiekvieno padoraus žmogaus atjautos ir gailesčio jausmą išnaudoti tam, kad būtų paralyžiuotas visuomenės gebėjimas blaiviai mąstyti ir perprasti tikruosius „vaikų gynėjų“ kėslus. Pirmiausia – ideologinius bei komercinius jų vykdomos „reformos“ tikslus. Tačiau jų apetitai didesni – neužtenka net išplėstinio ir savavališko smurto apibrėžimo. Spekuliuojama ir vaikų ,,nepriežiūros“ sąvoka siekiant iškelti nepakeliamus reikalavimus daugybei nelengvai gyvenančių ir sunkiai dirbančių šeimų. Tai daroma jau išmėgintu būdu – vėl žaidžiant kartą sėkmingai išmesta dar viena apeliavimo į žmogišką atjautą ir jausmus korta. Šį kartą ja tapo iš tiesų sukrečianti gaisre sudegusių vaikų istorija.

Niekas neabejoja ir nesiginčija, kad net vienas tėvų nesužiūrėtas ir sudegęs vaikas – baisi nelaimė ir tragedija. Tačiau beatodairiškai spekuliuoti tokiomis istorijomis ir uždrausti nors trumpam palikti vienus  net 6-8 metų vaikus, kaip kad demagogiškai reikalauja ,,reformatorių“ savajam reikalui ginti pasitelkti ne tik psichiatrai, bet ir priešgaisrinės apsaugos specialistai, reiškia negailestingai ginti dirbančias šeimas į iš anksto parengtus spąstus. Tokios šeimos ciniškai stumiamos į primetamos alternatyvos žabangas, kai tenka rinktis – atsisakyti įprasto gyvenimo ir gyvybiškai svarbaus darbo arba rizikuoti būti apkaltintoms „nepriežiūra“ ir prarasti vaikus. 

Didiesiems „humanistams“ ir jautriesiems „vaikų gynėjams“ nė motais, kad liūdnos, bet apskritai retos ir atsitiktinės neapdairiai paliktų vaikų nelaimių istorijos (ne nuolatos paliekamų girtaujančių ar valkataujančių tėvų – apie juos kita kalba) nepaneigia fundamentalios tūkstantmete žmonijos patirtimi patikrintos tiesos: visame pasaulyje užaugo nesuskaičiuojama daugybė nuostabių žmonių, kurie, būdami vaikiūkščiai, ištisas dienas praleisdavo žaisdami su savo bendraamžiais. O jų tėvai sunkiai triūsė, kad uždirbtų jiems duonos kąsnį ir, šitaip užauginę ir pastatę ant kojų, išleistų į pasaulį gyventi savarankiškai. 

Juo labiau šie veidmainiai „vaikų teisių gynėjai“ nenori prisiminti, kad tokio amžiaus vaikai daugelyje visuomenių jau pradėdavo dirbti, ir tai buvo laikoma būtina ir nepakeičiama jų auklėjimo ir brendimo sąlyga. Tūkstantmetė žmonijos sukaupta patirtis ir net paprasčiausia sveika nuovoka jiems tėra kliuvinys siekti tikrojo tikslo – sukurti kuo didesnę tariamai „vaikus neprižiūrinčių“ įstatymo „pažeidėjų“ grupę. O hipertrofuotas „rūpinimasis“ vaiko saugumu yra tik šį tikslą slepianti skambių žodžių širma.

KT sprendimą ir vaikgrobystę siejanti nematoma gija pirmiausia yra juos maitinantis bendras idėjinis šaltinis – liberalkomunistinė genderizmo ideologija. Ji yra komunistinė, nes numato absoliučią valstybės teisę savavavališkai apibrėžti, kas yra santuoka ir šeima, ir šitaip „išradinėti“ žmonijos istorijoje nematytas „santuokos“ ir „šeimos“ formas. Kaip jau minėta, tokioms „santuokoms“ ir „šeimoms“ ideologiškai pateisinti reikalingi vaikai. Ši komunistinė ideologija taip pat numato absoliučią valstybės galią savavališkai apibrėžti, kas yra smurtas, nepriežiūra ir kitos blogybės, suteikiančios pagrindą nusavinti vaikus. Kartu ši ideologija yra (neo)liberali, nes atveria galimybę suprekinti nusavintus vaikus „paleidžiant“ juos į rinką įvairių vartotojų poreikiams tenkinti. 

Vienalytės „šeimos“, kurias pripažino KT, šitaip atverdamas kelią ir tokioms pat „santuokoms“, iš esmės yra ne kas kita, o dar viena savitų poreikių turinti, vaikų pirkėjų ir vartotojų grupė. Tokia yra ekonominė KT sprendimo logika. Kaip sakoma: nieko asmeniško – tik verslas. Genderizmas taip pat labai svarbus šio verslo plėtrai. Jį galima trumpai apibūdinti kaip liberalkomunistinės ideologijos taikomojo pobūdžio plėtinį, arba ataugą, kuri visiškai išryškėjo ir suvešėjo įskiepijus į šią ideologiją vadinamąją radikalaus socialinio konstruktyvizmo nuostatą. Taikoma žmogaus lytiškumo sričiai, ši nuostata atveria kelią iš principo neribotai „socialiai konstruojamų lyčių“ įvairovei, o tuo pačiu – vis naujoms ir egotiškesnėms „santuokos“ ir „šeimos“ formoms. Taigi ir naujoms bei egzotiškoms vaikų panaudojimo galimybėms ir formoms. Tai nėra jokia karščiuojančios vaizduotės fantazija: mūšis dėl pedofilijos „normalizavimo“ jau prasidėjo ir vis labiau įsibėgėja. Nueita kur kas toliau, negu gali atrodyti į šios kovos peripetijas neįsigilinusiam stebėtojui. 

Jeigu ir šios „pažangos“ nepavyks sustabdyti, taps tik laiko klausimu, kada pedofilija bus pripažinta normalia, viena iš daugelio, lytinių orientacijų, už kurios „diskriminavimą“ grės bausmės. Žvelgiant į KT sprendimą per šitokio verslo intereso prizmę, nėra abejonių, kad jam plečiantis vaikų paklausa neišvengiamai augs. Štai kodėl KT sprendimas yra visos visuomenės, ir ypač vaikus auginančių tėvų, reikalas. Nebūdami pilietiški ir nematydami reikalo užsukti į KT posėdžių salę galbūt patys to nesuvokdami išduodame ir galbūt – kas žino? – parduodame savo vaikus. O kai jie jau bus pardavinėjami masiškai ir šaukštai bus po pietų, neverskime kaltės tik jiems duotą uždavinį uoliai įvykdžiusiems KT teisėjams. 

Būtų išties apmaudu, jeigu su  kartėliu tektų pasakyti patiems sau: žinojome, supratome, bet likome abejingais ir pasyviais stebėtojais.Susiję

Vytautas Radžvilas 6586090339035990668

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-01-12 23:23

  Labai gerbiu prof. Radžvilą, bet jo piešiamas apokaliptinis vaizdas nelabai įtikina. Žiūriu paprastai. Tie visi iškrypimai egzistuoja, bet jų nėra tiek daug ir negali būti daug, nes žmogaus prigimties nepakeisi. Vyrai mylės moteris ir atvirkščiai. Kursis natūralios šeimos, gims vaikai. Meilė vaikams, anūkams, šeimai yra vienintelis dalykas už kurį dažnas net nesusimastydamas paaukotų gyvybę. Tada tik nusispjaut į visokius KT sprendimus. Daug suprantamesnis bandymas pakeisti žmogaus prigimtį (reikėjo tik dirbti, kaip sau ir viską saugoti, kaip savo) neturėjo pasisekimo, tai ką jau kalbėti apie akivaizdžiausią idiotizmą (pakeisti žmogaus lytį). Nesakau, kad reikia nekreipti dėmesio į tokius teisinius išsidirbinėjimus. Artėja rinkimų maratonas. Reiktų pirmiausia stengtis eliminuoti visas partijas su neoliberalizmo kvapeliu. Tada gal būtų galimybė grįžti prie savo tautos šaknų, prigimtinių vertybių ir tikėjimo. Dabar KT yra ne mūsų Konstitucijos, o kažkieno kažkoks filialas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Problema yra ta, kad naudojamasi sistema, kurią aiškiai išdėstė amerikiečių socialogas Joseph P. Overton, (sistemos pavadinimas "Overtono langas"). Ir tai tik žingsnis vėlesniems iškrypimams įteisinti, tokiems kaip pedofilija zoofilija ir visos kitos filijos. Prof. Radžvilas labai teisingai rašo. Jei yra galvojančių, kad jų tai nepalies, tai jei negyvensite tik dešimt metų - galbūt, bet jūsų vaikai turės ateityje daug mūšių ir tai faktas

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-01-13 14:40

   Primatų smegenų evoliucija vyko 200 mln. metų, žmonėms pasisekė su didesnėm kaktos zonom, biologiškai jų paskirtis tai limbinės sistemos stabdymas, kad nežudyti, maistų dalintis tarp negiminių, jų dėka yra mokslas, bet ir visokie išmyslai, kaip trečioji lytis, kiti idiotizmai nesuderinami su biologija, kaip ir minėtas komunizmas. Bet reikia suprasti, kad juos palaiko ne tik iškrypę žmonės, o žmonės norintis daug pinigų, ypač iš valstybės, geras biznis, pamalti liežuviu ir gauti daug pinigų, jie negalvoja, bet po tokių žaidimų gali nelikti valstybės, bet jiems tik dideli pinigai svarbūs, todėl visada bus tą debilizmą palaikiančiųjų... Pasaulis tai atsilaikis ir toliau gyvens, musulmonai išlaikė konservatizmą... Reikia padaryti taip kad už tas teorijas liberalai negautų pinigų, tik tada viskas baigsis...

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-01-13 00:13

  Viskas prasideda nuo paradų.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-01-13 00:32

  Mūsų KT aiškina ne šios teritorijos dar galiojančią konstituciją, bet už jos ribų esančią teisę.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-01-13 17:24

  Lietuviai ir toliau nekovos, nes jiems sudaryta ir tobulinama (dviguba pilietybė) daug saugesnė ir paprastesnė alternatyva - išvažiuoti. Valdantysis elitas bijo tik 1 - jei mažės galimybės emigruoti, o ne pilnos salės teisme ar mitingų. BBD jie ant jų. "Karo mene" parašyta, kad geras vadas prieš mūšį sudegina visus tiltus esančius už nugaros, kad kariai neturėtų kitos alternatyvos išgyventi tik kovoti ir laimėti. Lietuviai turi daug tiltų kur pabėgti. Tai žmogiška psichologija, o ne lietuvių tautos degradavimas pvz prancūzai neturi kur bėgti, todėl kovoja

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-01-13 19:18

  Netradicinė šeima yra taip pat šeima. Kuo daugiau šeimų - tuo valstybė stipresnė. Ar Radžvilas mano, kad netradicinė šeima neužaugins patriotų? Užaugins dar ir kaip.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-01-13 19:41

   Aha, evrosjuzo patriotus. Iskrypeliu (netradiciniu) tikslas yra sunaikinti seima, tiktai taip jie gales pasijausti pilnavertiskesniais. Jeigu norite pamatyti kas bus Lietuvoj uz 10 metu paziurekite su kokia neapykanta pedikai ir kiti iskrypeliai siauteja vakaruose.

   Panaikinti
  2. Erzac-šeima arba pseudo-šeima nėra šeima, kad ir kiek kartų kartotum kitaip. Apsižvalgykite, tamstyte, net ir toks dabar masiškai jaunimo tarpe paplitęs reikšinys, kaip gyvenimas susidėjus, - ar tokie jaunuoliai save laiko šeima? Ne, nes net vengia įprastinių pavadinimų, kaip "žmona" ir "vyras", nes nepaisant visokių ideologinių nuostatų, viduje supranta ir jaučia, kad gaip gyvendami nėra žmonomis ir vyrais. Apie visokias vienalyčius susimetimus krūvon, dar sunkiau pavadinti šeima. O jeigu pradėsit aiškinti, kad vieniša mama (dažniau) ar vienišas tėvas (rečiau) gyvena su vaikais, tai tam irgi turime apibūdinimą, ir jau senokai – nepilna šeima. Dėl kokių priežasčių tokia tampama, jau kitas klausimas.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-01-14 10:54

   Bet nepilna šeima yra taip pat šeima. Ir geriau tegul būna nepilna, nei šeimos nebūtų visai.

   Panaikinti
  4. Taigi girdėjom, girdėjom, kad visokių "homo/pedo/zoo/etc beigi šiaip "šeimū yvairovės" propaguotojai iš tikrųjų dėl vienišų motinų stengiasi. :D

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-01-13 22:10

  Paradoksas – homoseksualai siekia įregistruot "šeimą", normalūs žmonės nori būt laikomi šeima nesiregistruodami, likdami sugyventiniais.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Ką konkrečiai Radžvilas siūlo daryti? nes kad KT peržengė savo įgaliojimus tai mes suprantam- bet jei bus nenubaustas ir jų sprendimas neatkeistas- tai jie perženginės tuos įgaliojimus kiek ir kada norės. Ką dabar konkrečiai Radžvilas siūlo daryti? aš pvz siūlau rasti būtdą pareikalauti iš Seimo paskutinio balsavimo dėl šeimos apibrėžimo (kam įvykus tas KT sprendimas taptų niekiniu) O ką siūlo Radžvilas?

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-01-14 15:26

  Pasiūlymo ką daryti nėra, viena kart praėjusiame Seime buvo trečias balsavimas dėl šeimos, ir būtų buvę įrašyta į KT, bet balsavimą sugriovė uolus kariautojas prieš gėjus Gražulis, būtų įdomu kiek jis už tą veiksmą gavo?, baisus tai žmogus, visa bėda daug yra tokių kur savo sielą parduoda šėtonui.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-01-14 15:26

  Pasiūlymo ką daryti nėra, viena kart praėjusiame Seime buvo trečias balsavimas dėl šeimos, ir būtų buvę įrašyta į KT, bet balsavimą sugriovė uolus kariautojas prieš gėjus Gražulis, būtų įdomu kiek jis už tą veiksmą gavo?, baisus tai žmogus, visa bėda daug yra tokių kur savo sielą parduoda šėtonui.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2019-01-14 15:37

  Koks įžvalgus buvo lietuvių tautos poeta, dar praeitame šimtmetyje rašęs "Žemaiti Kukuti, kur dėjai vaikutį?"

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item