Vilniaus forumo viešas laiškas dėl VU skleidžiamos liberalmarksistinės LGBT ideologijos

Vilniaus universiteto Rektoriui Artūrui Žukauskui Vilniaus universiteto Senatui Vilniaus universiteto Tarybai Vilniaus universite...


Vilniaus universiteto Rektoriui Artūrui Žukauskui
Vilniaus universiteto Senatui
Vilniaus universiteto Tarybai
Vilniaus universiteto akademinei bendruomenei

Rugsėjo viduryje Vilniaus universiteto (VU) Filologijos ir Ekonomikos fakultetai iškabino seksualinių mažumų politinio judėjimo vėliavas. VU administracija melagingai teigia, kad taip VU bendruomenė reiškia solidarumą su neapykantą patiriančiais LGBT bendruomenės nariais. Iš tiesų šio įvykio veikėjai yra ne VU bendruomenė ar atskiri jos nariai, o seksualinių mažumų politinio judėjimo aktyvas ir VU administracija. Seksualinių mažumų politinio judėjimo (LGBT) vėliavų iškėlimas yra politinė deklaracija, kurios esmė tokia: seksualinių mažumų politinis judėjimas yra pasirengęs vykdyti ideologinę ir politinę Vilniaus universiteto kontrolę, o universiteto administracija su tuo sutinka.

Kad vėliavų iškabinimu išreiškiama būtent tai, liudija politinė filosofija, gyvenimo sovietinės okupacijos sąlygomis patirtis ir užsienio universitetų realijos. Politinė filosofija leidžia suvokti, kad LGBT remiasi genderizmo ideologija (liberalmarksizmo ideologijos dalimi). Jos galia yra paremta genderizmo kaip platesnio liberalmarksistinio judėjimo smogiamosios jėgos veikimu. Liberalmarksistinis judėjimas yra totalitarinio pobūdžio, nes siekia įgyvendinti radikaliosios socialinės inžinerijos projektą – bando sukurti naują žmogų ir naują visuomenę.

Kiekvienas totalitarinis judėjimas savo ideologiją laiko aukštesnių „tikrosios“ moralės ir „tikrosios“ teisės šaltiniu bei remiasi požiūriu, kad egzistuoja „antžmogiai“ (naujos visuomenės projekto aktyvistai ir šalininkai) ir „nevisžmogiai“ (naujos visuomenės projekto priešininkai ir nepritapėliai), kuriuos skiria antropologinė praraja. Egzistuojančios moralės ir teisės bei „nevisžmogių“ lygiaverčio žmogiškumo nepripažinimas lemia, kad totalitarinis judėjimas neturi vidinių stabdžių rinkdamasis politinės kovos taktikas: visos moralinės, teisinės ir politinės ribos yra peržengiamos vos tik totalitarinis judėjimas tampa pajėgus tai padaryti ir tai būtinai daro, nes nesugriovus egzistuojančios visuomenės, neįmanoma sukurti naujos. Kiekvienas totalitarinis judėjimas, jei nesustabdomas vos užsimezgęs, anksčiau ar vėliau pereina prie revoliucinio teroro. Liberalmarksistinis judėjimas ir LGBT kaip jo dalis šiuo požiūriu nėra ir negali būti jokia išimtis. Taigi sutikimas, kad seksualinių mažumų judėjimas vykdytų ideologinę ir politinę Vilniaus universiteto kontrolę, yra sutikimas, kad netrukus revoliucinio teroro praktikos būtų perkeltos į universitetą.

Totalitarinis judėjimas steigia totalitarinį režimą, kurį daugelis esame patyrę savo kailiu. Kaip daugelis puikiai prisimena, Sovietų Sąjungoje egzistavo dalykas, aukštesnis ir svarbesnis už įstatymus – ustanovka (liet. nuostata), priimta Komunistų partijos ir privaloma vykdyti visiems, nepriklausomai nuo to, kas parašyta įstatymuose. Totalitariniai režimai dėsningai žymiu mastu valdo ne įstatymais, bet ustanovkomis. Vos paskelbus naują ustanovką, į jos vykdymą įsitraukdavo kompartija ir komsomolas, turėję padalinius kiekvienoje darbovietėje. O kiekvienos darbovietės kompartijos ir komsomolo kuopelėje buvo aktyvas, kuris ir užsiimdavo tuo, kad nauja partijos ustanovka būtų išaiškinta kiekvienam darbuotojui, turėjusiam jai paklusti. Visi kitamanystės židiniai būdavo likviduojami, o atskalūnai (rus. отщепенец) turėjo patirti paklusnumą užtikrinantį spaudimą. Kad visi žygiuotų pasitempusiomis gretomis, koja kojon po aukštai iškelta TSKP vėliava (rus. стройными рядами, в ногу и с высоко поднятым знаменем КПСС), rodydami meilę režimui ir entuziazmą, pirmiausia rūpinosi ir užtikrino aktyvas. Aktyvo galia rėmėsi teroru – aktyvo pastebėtas ir reikiamoms instancijoms praneštas darbuotojo ideologinis nepatikimumas galėjo baigtis visam gyvenimui reikšmingomis pasekmėmis. Klasikinis totalitarinio aktyvo veikimo pavyzdys yra Lietuvių literatūros katedros pogromas, kai iš šios katedros apkaltintos ideologiniu nepatikimumu buvo išvarytos M. Lukšienė, V. Zaborskaitė, I. Kostkevičiūtė ir A. Rabačiauskaitė.

VU administracijos sutikimas su LGBT užmačiomis vykdyti VU ideologinę  ir politinę kontrolę reiškia, kad nuo šiol universitete veiks šio judėjimo aktyvas savo statusu, veikimo pobūdžiu ir galia prilygstantis sovietinės okupacijos laikų kompartijos ir komsomolo aktyvui. Jis VU viduje palaikys ideologinę drausmę, o ją įmanoma užtikrinti tik teroru, todėl netrukus išgirsime apie „nepažangius“ dėstytojus ir studentus. Nuo šiol VU veikia ne pagal Konstituciją ir įstatymus, ne pagal Statutą. Nuo šiol Vilniaus universitete virš įstatymų, virš Statuto yra iškeltos liberalmarksistinio judėjimo ustanovkos.

Žinoma, kol kas atrodo, kad nieko rimto neatsitiko. Dėstytojai ir studentai ideologinės kontrolės dar nepajuto, o rektorius turbūt yra giliai įsitikinęs, kad jis tvirtai laiko savo rankose galios svertus. Bet neapsigaukime. Jei rektorius ir administracija galvoja, kad bet kada galės pasakyti „ne“ ir šį gaivalą suvaldyti, jie labai klysta. Pataikaujant totalitariniam judėjimui labai lengva pasiekti tašką, kada kelio atgal nebėra. Iš totalitarinio judėjimo esmės išplaukia nuostata niekuomet nesustoti pusiaukelėje ir nepripažinti kompromisų, kol visi ir visiškai nepaklūsta minčių ir veiksmų priežiūrai.

Kartą patenkinus LGBT reikalavimus, juos teks tenkinti be pabaigos, kol jie atves prie būklės, gerai pažįstamos iš užsienio žiniasklaidos. Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos universitetų kasdienybe tapo, o VU kasdienybe gali tapti reikalavimas atleisti iš pareigų „nepakankamai pažangius“ dėstytojus dėl to, kad jų išsakomos pozicijos nedera su liberalmarksistine ideologija, net jei tai pavieniai pasisakymai, o pats dėstytojas laikomas „pažangiu“. 

Esama pavyzdžių, kai nuožmiausiai užsipuolamas iki tol „pažangiu“ laikytas dėstytojas, kuris suabejoja naujausia liberalmarksistinio judėjimo ustanovka, jog „translyčiai“ turi „teisę“ lankytis norimos lyties tualetuose. Tai papildo reikalavimai įvesti visiems privalomus ideologinius „įvairovės“, „tolerancijos“, įvairiausių mažumų studijų kursus bei skirti šiems ideologiniams pseudomokslams vis gausesnius universitetų resursus, įrengti studentams „saugias erdves“ (angl. safe spaces), įdiegti privalomus lyties atžvilgiu neutralius (angl. gender-neutral) kreipinius ir kitais oficialiais sprendimais įteisinti „politinio korektiškumo“ reikalavimus. Dėl tokių realijų neišvengiamai krenta akademiniai standartai ir vyksta sparti socialinių bei humanitarinių disciplinų degradacija joms virstant pseudomokslo programomis ir jas dėstančių šarlatanų sambūriais, kurie įžūliai ignoruodami akademinius tikslus ir standartus, siekia indoktrinuoti studentus liberalmarksistinės ideologijos dvasia.

Neilgai trukus nebeužtenka dėstytojų ir studentų ideologinės kontrolės – imami kontroliuoti net universiteto svečiai. JAV universitetuose yra tapę įprastu reiškiniu, kad liberalmarksistiniai radikalai kelia protestus ir net riaušes, siekdami užkirsti kelią nepakankamai „pažangių“ kviestinių kalbėtojų pasisakymams (įsimintiniausios iš tokių riaušių 2017 m. vasarį vyko Berklio universitete), taip pat teikia administracijoms vis naujus reikalavimus su grasinimais dezorganizuoti universiteto darbą. Administracijos priverstos tuos reikalavimus tenkinti, nes bijo.

Gerbiamas Rektoriau, Senato ir Tarybos, visos VU akademinės bendruomenės nariai, ar Jūs esate apsisprendę atverti kelią universiteto sunaikinimui pagal Vakarų šalyse stebimus scenarijus? Ar leisite LGBT fanatikams nurodinėti, kaip turi būti valdomas universitetas, kas turi būti nutildytas ir išmestas, ko negalima ir ką privaloma kalbėti, po kokiomis vėliavomis glaudžiomis gretomis Jūs privalėsite žygiuoti pagal būsimas totalitarinio judėjimo ustanovkas? Jei vieną gražią dieną po nedaugelio metų atsidursite tokioje būklėje, nesakykite, kad nebuvote įspėti.

Neketiname taikstytis su liberalmarksistinių radikalų vykdoma Vilniaus universiteto ideologine ir politine kontrole ir kviesime akademinę bendruomenę bei neabejingus Lietuvos piliečius taikiomis akcijomis apginti universiteto laisvę nuo šliaužiančio totalitarizmo.

Susiję

Vilniaus Forumas 8011279544427054906

Rašyti komentarą

 1. "Recoliucinis teroras"... Nu nepatinka man tie lgbt'istai, bet gasdinti(s) tokiais kliedesiais jau visiska paranoja.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. 1. Kliedesiai yra liberastinė ideologija. 2. Paranoja yra manyti, kad teroras reiškia galvų kapojimą - jei atidžiau paskaitysite teksto pastraipas apie sovietinės sistemos veikimą ir dabartinę situaciją Vakarų universitetuose (ir tendencijas VU), tikrai nesunkiai suprasite.

   Panaikinti
  2. Tose pastraipose jie kelių žmonių išmetimą iš universiteto vadina "pogromu". Žodynas tikrai iškalbingas. :D

   O šiaip visos ideologijos sujaukia protus. Hitlerjugendas, spaliukai-komjunuoliai, tolerastai ar Pro Patria - tas pats š, tik kitoj rankoj.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-10-02 08:30

   O šiaip visos ideologijos sujaukia protus. Hitlerjugendas, spaliukai-komjunuoliai, tolerastai ar Pro Patria - tas pats š, tik kitoj rankoj. - citata.
   Čia tamsta iš serijos "kuo pats smirda, tuo visus teplioja".

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-10-01 19:49

  Viskas yra rimta. LGBT aktyvistai yra labai klastingi. LABAI!!! Jie kupini pykčio. VISI tie aktyvistai yra kupini pykčio, nes homoseksualumas yra nuodėmingas dalykas, todėl pyktis seka iš paskos neišvengiamai. Šitie aktyvistai tik viešumoje atrodo, kad kovoja už savo teises. O iš tikrųjų jie yra grobuonys, kuriems žmogaus teisės yra žemiau plintuso. Iš tikrųjų jie kovoja už savo teisę demonstruotis (puikybė) viešumoje. Dar jie kovoja už tai, kad juos garbintų t.y. kovoja už tai, kad tie, kurie pasisako prieš lgbt garbinimą, toleravimą, priėmimą, būtų socialiai laidomaji t.y. nekektų gero darbo, gero vardo, būtų apšauktas homofobu, rasistu, ksenofobu ar dar bala žino kuo. Jie elgiasi klastingai, nedorai, tikruosius savo motyvus nuslepia ir dokumentuose pateikia suklastotus motyvus, misijas, vizijas... Šitie aktyvistai kovoja už neapykantą prieš tuos, kurie nepalaiko lgbt dėl to, kad jie yra lgbt. Tai blogio judėjimas ir plitimas. Kad kažkas su šiuo judėjimo negerai, tampa akivaizdu jau vien pažvelgus į tuos pačius aktyvistus. Į kitus žmones jiems nusispjaut. Trumpai tariant: jeigu tu palaikai lgbt, tai jie tavęs nekliudys, bet priešingu atveju jie rinks apie tave informaciją ir kovos su tavimi slapta, klastingai ir padarys taip, kad tau būtų sunku. Kadangi žmogus klysta, tai jie tikrai suras apie tave kompromatą, kaip kad Gražulio atveju. Taip tikrai yra ir vyksta. Aš tikrai nesakau, kad visi lgbt yra tokie blogi. Tikrai ne. Blogi yra tie, kurie prisideda prie lgbt propagavimo, ir traktavimo, kad tai yra normalu. Ir šitie aktyvistai kenkia visiems, visų pirma patiems lgbt, nes tokiu būtų aktyvistai nepdadeda jiems pasveikti, susivokti. Kenkia ir visiems likusiems, nes pakeičia nuomonę apie lgbt iš teisingos (kad tai yra nuodėmė ir liga) į klaidingą (it's ok to be gay). NO!!!

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2018-10-01 20:14

  Reikia ne tik viešo pareiškimo, bet ir piketo arba demonstracijos - negalima leisti, kad iškrypimas užvaldytų Lietuvą. Dievas sukūrė vyrą ir moterį, o Sodoma ir Gomora už iškrypimus buvo sunaikintos ugnimi.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Čia viskas gali būti netgi šiek tiek paprasčiau. Kaip visiems žinoma, Žukauskas pamišęs dėl tų juokingų horoskopų, vadinamų „QS reitingais“. Labai galimas dalykas, kad tose QS anketose yra klausimas apie gėjus, kur už teisingą atsakymą duodama papildomų taškų. Taigi žmogus ir stengiasi, kaip išmano, padedamas savo viešųjų ryšių berniukų (ta mergaitė trumpu sijonu, regis, jau nebedirba, gal grįžo prie pampersų reklamavimo).

  Šiaip tai 80% Vilniaus universiteto problemų išsispręstų, atstatydinus Žukauską.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-10-01 21:43

  Pareiškimas atrodo radikalus tik naivuoliams, kurie nedrįsta net pagalvoti, ką išdarinėja homoseksualų ideologai. Įvykiai, istorija, žmonių pralaimėjimai ir iškrypėlių triumfas aprašyti knygose IŠARDYMAS ir KAIP GĖJAI TAMPA NORMA. Na, o tingintys paskaityti galės viską išmėginti savo kailiu...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-10-01 21:57

   Manau, kad toje knygoje aprašyta palyginti nedaug.

   Panaikinti
 6. "Bet neapsigaukime. Jei rektorius ir administracija galvoja, kad bet kada galės pasakyti „ne“ ir šį gaivalą suvaldyti, jie labai klysta." - manau, apsigavimas yra manyti, kad jie taip galvoja - bent jau sprendžiant pagal elgesį, jie kaip tik yra vieni tų "ura, tavarišči!" ir "dajoš!" šaukiančių "aktyvistų".
  P.S. "Hm" komentare iškelta hipotezė - labai tikėtina, Ir dar neatmesčiau finansinio suinteresuotumo tikimybės, nes eurosajūzas ir visokios kontoros už iškrypėlišką propagandą dosniai "šekelių atsega".

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2018-10-02 11:26

  Kodėl JAV kairieji tokie pikti?

  www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/228372/kodel-jav-kairieji-tokie-pikti

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2018-10-02 11:58

  Įdomu kas rašo tokius tekstus, gal galite pasidalinti jo pavarde?

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2018-10-02 13:41

  Stanfordo universiteto idėjų kalvė „Hoover Institution“ dalinasi savo vyresniojo mokslinio bendradarbio Shelby Steele`o straipsniu, kuriame autorius kelia klausimą: „Kaip nutiko, kad JAV kairė, susiformavusi siekiant atnešti į pasaulį daugiau atjautos ir teisingumo, taip pasidavė neapykantai?“. Analitiko nuomone, JAV kairiųjų Achilo kulnu tapo priklausomybė nuo grėsmių. Sėkmingai pasiekus išsikeltus tikslus ir blogiui pradėjus silpti, kairiuosius ištiko didžiausia krizė nuo septintojo dešimtmečio.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2018-10-02 21:34

  Nuo seno velnias gundydavo auksu, pinigais, gėrybėmis, kad nupirktu sielą, bet laisva valia be prievartos, atėjo laikas LGBT aktyvistai gundo iškrypusiais malonumais, pinigais, ir ėmė naudoti prievartą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-10-02 23:55

   Jie naudoja prievartą. Bet ne tik prievartą. Visokie bauginimai, tylos, slaptumas, išradingos piktadarystės. Didelė tragedija ir klaida yra ta, kad dauguma žmonių galvoja, kad lgbt aktyvistai yra tik šiaip taikūs žmonės, kurie kalba apie visų priėmimą ir lygias teises, meilė yra meilė ir t.t. Bet čia šydas. ŠYDAS!!! O iš tikrųjų čia yra juodas reikalas.

   Panaikinti
  2. Savotiška analizė, kodėl tie "lieviakai" yra kaip pasiutę šunys - bet labai jau ribota (neomarksizmas net nepaminėtas) atsargi (kaip čia išlikus politkorektišku?) bei nepilna (bent jau dėl to, kad, nors bando paaiškinti jų agresyvumą, jų debilumo niekaip nepaaiškina): https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/228372/kodel-jav-kairieji-tokie-pikti

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item