Tautos forumo informacinis pranešimas po mitingo dėl LRT

Tautos forumo informacinis pranešimas po mitingo dėl LRT Kova už laisvą LRT bus tęsiama, kol bus laimėta Šių metų spalio 22 d.,...


Tautos forumo informacinis pranešimas po mitingo dėl LRT

Kova už laisvą LRT bus tęsiama, kol bus laimėta

Šių metų spalio 22 d., minint Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo trisdešimtmetį, prie LRT pastato Vilniuje įvyko Tautos forumo ir kitų organizacijų rengtas mitingas dėl LRT vykdomos pažiūrų ir nuomonių cenzūros bei Lietuvą naikinančios globalistinės ideologijos propagandos.

Mitingo organizatoriai dėkoja visiems neabejingiems žmonėms, susirinkusiems ir vieningai išreiškusiems savo poziciją dėl nacionalinio transliuotojo veiklos, prieštaraujančios savo misijai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Mitingo nušvietimas žiniasklaidoje ir reakcijos į jį puikiai patvirtino visus dėl cenzūros ir propagandos mitinge išreikštus būgštavimus.

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė buvo pakviesta kalbėti mitinge ir viešai išsakyti savo požiūrį į LRT susiklosčiusią padėtį bei mitinguotojų reikalavimus. Tačiau, užuot tinkamai ir oriai atsiliepus į šį kvietimą, įvyko tik „bendravimo su piliečiais“ spektaklis, virtęs tikra demokratijos ir viešumo parodija. Pabūgusi nuo kalbėtojų pakylos atsakyti į visiems susirinkusiems rūpimus klausimus, ką Sąjūdžio mitinguose išdrįsdavo ir sugebėdavo padaryti net kompartijos ir okupacinės administracijos funkcionieriai, ji privačiai pakalbėjo su keliais aikštėje buvusiais žmonėmis šitaip imituodama „atvirą“ bendravimą. Maža to, patyčia iš mitingo reikia laikyti direktorės pokalbį su „kontrmitingą“ imitavusia grupele provokatorių, kurie buvo specialiai atsiųsti trukdyti mitingui ir kurti regimybę, kad „visuomenė“ palaiko LRT vadovybę ir nepritaria protesto mitinge keliamiems reikalavimams.

Dar labiau tikrąjį LRT direktorės požiūrį į žodžio laisvės padėtį LRT ir šalies piliečius atskleidė jos interviu žiniasklaidai mitingo klausimu. Pribloškiančiai akiplėšiškas ir atvirai ciniškas pasisakymas primena gūdžiausius brežnevinio sąstingio laikus ir to meto dogmatiškiausių ideologinių propagandininkų kalbas. M. Garbačiauskaitė-Budrienė mėgino primesti savo nomenklatūrį požiūrį į LRT kaip į tiesos monopolį turinčios „grupės draugų“ nuosavybę demagogiškai apkaltinusi mitinguotojus reikalaujant tariamai valstybinės televizijos, kai iš tiesų keliamas LRT atsakomybės ir tarnavimo visuomenei ir valstybei klausimas bei siekiama išlaisvinti nacionalinį transliuotoją iš siaurų politikos, verslo ir žiniasklaidos grupuočių, naudojančių jį savo egoistiniams interesams aptarnauti. Tautos budimo laikotarpiu net aršiausi komunistinio režimo apologetai nebedrįso meluoti, kad Lietuvoje nėra cenzūros. Bet tai nesivaržydama teigia LRT direktorė nepaisydama to, kad jos vadovaujamos institucijos laidų ideologinį angažuotumą, vienpusiškumą, cenzūros apraiškas įžvelgia ne tik jų turinį analizuojantys ekspertai, bet tai seniai mato ir pripažįsta šalies visuomenė.

Tautos Forumo steigėjų ir pilietinių organizacijų mitingo rezoliucija su reikalavimais pradėti nacionalinio transliuotojo atsinaujinimui būtinas permainas buvo nusiųsta Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimo pirmininkui, Seimo Kultūros bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetams, LRT Tarybai ir LRT generalinei direktorei. Lauksime jų reakcijos bei atsakymo.

Informuojame, kad ketiname kreiptis į LRT Tarybą bei LR Seimo Kultūros bei Švietimo ir mokslo komitetus dėl galimybės susitikti ir aptarti susidariusią padėtį LRT bei išdėstyti reikalavimus dėl šios padėties keitimo. Po susitikimų bus daromi komunikatai apie tai, kas buvo kalbėta, ko prašyta ir kas nutarta.

Reikalausime, kad būtų viešinama viskas, kas yra susiję su neteisėtomis arba abejotinomis LRT vadovybės veiklomis, ypač laikotarpiu, kada generalinio direktoriaus pareigas ėjo Audrius Siaurusevičius. Dar nuo 2005 metų Viešųjų pirkimų tarnyba reguliariai fiksavo pažeidimus, bet nėra duomenų, kad tuometinė LRT vadovybė būtų ėmusis kokių nors priemonių, kad juos sustabdytų. Baigiantis buvusios vadovybės kadencijai, LRT generalinio direktoriaus atlyginimas viršijo galiojančių įstatymų leidžiančią ribą, nepagrįstai didinamos algos buvo ir kitiems, neplanuotai įdarbinti nauji darbuotojai, viršytas suplanuotas darbo užmokesčio biudžetas. Tai – pastaraisiais metais išaiškėję faktai, kurie turi būti viešai ir išsamiai atskleisti visuomenei.

Naujosios LRT direktorės ir vadovybės reakcija į piliečių mitingą tampa paskata kelti klausimą, ar priėmus naujus darbuotojus į vadovaujančias pareigas nacionalinis transliuotojas nėra verčiamas privačių žiniasklaidos priemonių, pirmiausia portalo Delfi, priedėliu, ir ar jame nesiformuoja nauja privilegijuotų ideologinių propagandininkų kasta. Todėl, siekiant užkirsti kelią tolesniems piktnaudžiavimams ir iš tiesų padaryti galą praktikai, kai valstybės skiriamomis lėšomis savo nuožiūra disponuoja „pinigus įsisavinančios“ niekieno nekontroliuojamos „grupės draugų“, būtina informuoti visuomenę apie generalinės direktorės pakviestų į vadovaujančias pareigas naujųjų darbuotojų atlyginimų dydžius.

Kaip ir jos sovietiniai pirmtakai, LRT direktorė atvirai gina dar vieną nomenklatūrinės „neliečiamųjų kastos“ privilegiją – ji piktinasi reikalavimais atleisti iš pareigų net ypač susikompromitavusius, nekvalifikuotus ir šališkus darbuotojus, kurių neprofesionali veikla ir antilietuviškos nuostatos daro didelę žalą juos išlaikančiai visuomenei ir kelia grėsmę šalies nacionaliniam saugumui.

Neabejingus šalies gyventojus įspėjame, kad vienkartinis mitingas gali būti suprastas kaip trumpalaikis „garo nuleidimas“, po kurio jokių esminių pokyčių nebus imtasi. Kaip jau buvo žadėta mitinge, kol nacionaliniame transliuotojuje nebus jokių pokyčių, tol susidariusiomis problemomis nepatenkinti Lietuvos gyventojai neatlyš. Todėl, nepastebėję jokių pokyčių ar pastangų juos daryti, kviesime piliečius ruoštis naujai protesto akcijai, tik šį kartą – gerokai didesnei.

Tiek mitingo metu, tiek rugsėjį paskelbtame Tautos forumo steigėjų raginime ir rekomendacijose Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai buvo dalykiškai įvardytos konkrečios problemos su pavyzdžiais. Į mitingą susirinkusių žmonių reikalavimų nepaisymas būtų spjūvis į veidą ne tik susidariusia padėtimi nepatenkintiems tautiečiams, kurių mokesčiais nacionalinis transliuotojas ir išlaikomas, bet ir pačiai demokratijai.

Esame pasipiktinę, jog dėl savo privilegijų įsibauginęs nomenklatūrinis elitas pagal gerai pažįstamas sovietmečio tradicijas, pažeisdamas bet kokį padorumą ir įstatymus, dėjo pastangas sutrukdyti mitingui pasitelkdamas „kontrmitingu“ apsiskelbusius provokatorius. Pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą, negali būti išduoti leidimai keliems mitingams tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje, tačiau ši nuostata negalioja, jei susirenka ne daugiau kaip 15 žmonių. Nors muzika ir šūksniais mitingui trukdyti susirinkusių buvo daugiau, jie žaibiškai greitai sugebėjo gauti leidimą trukdyti mitingui.

Akivaizdu, kad palaikydami nusistovėjusią padėtį, šie kontrprotestuotojai teisiškai išimtinėmis sąlygomis veikė kaip Atgimimo laikotarpiu į Sąjūdžio akcijas KGB siunčiami provokatoriai, o jų surengtas „kontrmitingas“ liudija, kad jo organizatorių bei LRT vadovybę ir jos politiką remiančių grupuočių veiksmai niekuo nesiskiria nuo putiniškos Rusijos valdžios elgesio. Prieš mitinguotojus prie LRT buvo panaudota Rusijoje įprasta priemonė, kai prieš demokratinės opozicijos, pirmausia Aleksejaus Navalno, mitingus stengiamasi sukurti informacinį triukšmą ir diskredituoti mitinguotojus, lyg jie skleistų propagandą, būtų dėl ko nors negerbtini, neadekvatūs, nežinantys, ko patys susirinko. Kai kurios žiniasklaidos priemonės (išskiriant Laisvės TV, kurioje taip pat dirba ir Rita Miliūtė, kuriai skirta daugelis kaltinimų dėl jos darbo LRT) ir Lietuvoje lygiai taip pat, kaip ir Putino Rusijoje, taikėsi pakalbinti ir parodyti tuos mitingo dalyvius, kurie nebuvo mitingo iniciatoriai ir todėl nesugebėjo išsamiai atsakyti į klausimus, tuo tarpu organizatoriai ir pagrindiniai kalbėtojai buvo nustumti į antrą planą.

Turės būti išaiškinti ir viešai įvardyti užkulisiuose tūnantys tikrieji į gūdžiausią sovietmetį grąžinančio vadinamojo „kontrmitingo“ organizatoriai. Šią akciją organizavo tariamai nepolitinės jaunųjų liberalų ir konservatorių organizacijos, o tai leidžia ne tik teigti, kad ji nėra jokia visuomenės palaikymo LRT vadovybei išraiška, bet šios dvi jaunimo organizacijos faktiškai buvo panaudotos kaip mėginančių bet kuriomis priemonėmis išlaikyti savo įtaką ir dominavimą LRT dviejų partijų – Liberalų Sąjūdžio ir Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų bei jų verslo klientūros – savanaudiškų interesų gynimo įrankiai.

Situacijai nesikeičiant, dėl cenzūros ir propagandos Lietuvoje kreipsimės į tarptautines organizacijas. Nors niekaip neremiame valdančiųjų siūlymų dėl LRT valdymo pertvarkų, neketiname tylėti, matydami, kad LRT finansinėms problemoms pridengti kalbama vien apie Seimo pastangas įgyti politinę LRT kontrolę, tarsi tos finansinės problemos iš tiesų neegzistuotų. Nesant finansinio skaidrumo, cenzūra ir ideologinis šališkumas LRT eteryje atrodo dėsningi, todėl sieksime ne tik lygiaverčio nuomonių atspindėjimo, neiškreipto naujienų pateikimo bei antivalstybinės  propagandos nutraukimo, bet ir skatinti finansinį skaidrumą, neabejotinai susijusį su minėtomis problemomis.

Stagnatoriška ir antivalstybiška LRT direktorės M. Garbačiauskaitės-Budrienės pozicija verčia daryti išvadą, kad jai vadovaujant esminiai nacionalinio transliuotojo veiklos pokyčiai vargiai įmanomi. Todėl būsime priversti reikalauti direktorės atsistatydinimo.

Kova už tikrai laisvą ir Lietuvai tarnaujančią LRT bus tęsiama visomis demokratinėmis ir teisėtomis priemonėmis. Ji privalo būti ir bus laimėta tam, kad lietuvių Tauta ir jos sukurta valstybė nebesilpnėtų maitinama cenzūros, nutylėjimų, šališko pašnekovų parinkimo ir vienpusiškumo praturtinta „informacija“, o būtų stiprinamos ir išliktų amžiams.

Susiję

Tautos forumas 7424998242290270903

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-10-31 01:16

  Kas čia per atsilikėliams rašo. Susirinko kažkokia pensininkų grupelė ir terorizuoja valstybinę instituciją. Rankas reikia tokiems užlaušt ir bananų košės užmaišyti.

  Aš reikalauju, kad šis žmogus būtų kuo greičiau atleistas iš savo pareigų, jeigu nebus, tuomet t rašysiu piktus komentarus kol pasieksiu savo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "kol pasieksiu savo" - t.y. kol išveš su tramdomaisiais? :D

   Panaikinti
  2. "Rankas reikia tokiems užlaušt ir bananų košės užmaišyti." citata.
   Lietuvos žmonės konstitucijoje turi teisę į žodžio ir susirinkimo laisves. O štai atbėgo fašistukas (Anonimiškas 2018-10-31 01:16) ir siūlo prieš taikiai protestuojančius žmones naudoti smurtą. Va ir turime LRT "gynėjo" psichologinį portretą.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas liberastinis degeneratas- ką iš jo paimsi. kol kas rašinėja ir visus juokina.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-10-31 15:49

   Va būtent tas pirmas komentaras toks pat idiotiškas kaip ir reikalavimas pakeisti LRT žmones. Tautos forumas yra troliai, jie nieko negali padaryti tik trolinti su tokiais juokingais tekstukais.

   Panaikinti
  5. Tai kad pagal stilių, 2018-10-31 01:16 ir 2018-10-31 15:49 laisvai galėtų to paties "autoriaus" būti. ;)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-10-31 13:56

  Kas nutiko Kovo 11-osios Lietuvai ,kad šios valstybės valdymą beveik visose gyvybiškai svarbiausiose srityse,ypač žiniasklaidoje,kultūroje,moksle ir švietime, užvaldė liberalmarksistinės /tiksliau- neoliberalizmo/ideologijos išpažintojai ir rėmėjai? Išties LRT jau senokai tapo globalizmo ir kosmopolitizmo sklaidos centru,ypač tai išryškėjo ,,sudelfinus" Visuomeninį transliuotojį.Tautos forumo informacinis pranešimas dėl LRT veiklos atspindi žiaurią tikrovę,tad paremkime visus,kurie siekia šios institucijos - įskaitant ir LRT Tarybą - esminės visapusiškos,ypač personalinės, pertvarkos.Čia smulkūs pakeitimai problemos neišspręs.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2018-10-31 15:37

  Mes, Plokščios Žemės forumas, jungiames prie šios kovos už laisvą LRT, ir kartu su idėjiniais broliais ir seserimis iš Tautos forumo reikalaujame mūsų tiesas taip pat transliuoti per LRT. Per ilgai šis globalistinis junginys cenzūravo mūsų pozicijas. Per ilgai liberastinė ir "apvalios žemės" propaganda nuodijo Lietuvos gyventojų protus. Visos pusės privalo būti vienodai atspindėtos nacionaliniame transliuotoje - nepamirštant ir antiliberalių, ir antiapvalių.
  Mes visi kovojame prieš tą pačią blogybę - globalizmą. Ne be pagrindo žodyje "globalizmas" yra šaknis globus - "apvalus, sferiškas". Vienykimes!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kažkoks progresas. Jau negrasina bananais mušti mitinguojančių. Kontraargumentų straipsniui sugalvoti nesiseka - turbūt smegenyse vien kanapės. Bandymas libdyti kažką link patyčių.
   Psichologinis LRT "gynėjų" portretas pildomas. Tai ne tik latentiniai fašistukai, bet ir potencialūs patyčių skleidėjai.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-10-31 16:16

   "Mokslingumas" apie apvalią Žemę staiga pranyksta, kai kalba pasisuka apie lytis. Jų, pasirodo, gamtoje ir "moksle" yra 29 arba dar daugiau.

   Panaikinti
  3. Šita homunistinė fauna toli gražu ne tuo vienu klausimu su realybe ir protu susipykusi - užtai ir isterikuoja, nes "teisibes" monopoliui grėsmė iškilo: neduok Šv. Tolerastija, žmonės išlįs iš po ideologinio smegenų plovimo "dušo" ir supras, kaip yra iš tikrųjų! LYGIAI dėl tos pačios priežasties sovietai irgi bet kokią kitą nuomonę, išskyrus "ideologiškai teisingą", slopino ir apie pažangai trukdančius "tamsiuosius gaivalus" šūkaliojo. Kaip matome, jų "tradicijų tęsėjai" labai sklandžiai "perėmė estafetę". ;)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-10-31 22:26

   Pilnai pritariu, nėra objektyviai atstovaujančių plokščios žemės. Visur globalizmas, iškreipta tikrovė. Galėtų Radžvilas kitą kart mitinge ir mus atstovauti skleisdamas tik neiškraipytą tiesą, kad žemė yra plokščia.

   Panaikinti
  5. Hmm... Įdomus klinikinis atvejis: pilnatis lyg ir baigėsi - o efektas išliko... Matyt, išties ne šiaip "fazinis", o "egzempliorius" su "permanentiškai perdegusiais saugikliais". :D

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2018-11-01 00:29

   Pikc, man rodos, kad jūs labai pašaipiai žiūrite į plokščios žemės judėjimą, kuris, kaip ir Propatria, nori panaikinti LRT cenzūrą ir melą apie globalų pasaulį. Sekančiame mitinge mes prisijungsime su savo plakatais ir norėsime pasisakyti apie LRT skleidžiamą netiesą.

   Panaikinti
  7. >2018-11-01 00:29
   Plokščia žemė ne tokia didelė problema kaip plokšti smegenys. Jeigu kažkas tiki plokščia žeme, jis - keistuolis. O jeigu jūsų smegenys plošti, jūs - invalidas.
   Spėju jūs nesuprasit, bet aš pabandysiu. Štai jūs nesėkmingai trečia kartą kartojate tą patį apie plokščią žemę. Ar ne papraščiau būtų paskambinti 8 800 28888 ir pasiguosti psicikos sveikatos specialistams. Skambučiai nemokami, tarnyba dirba visą parą.

   Panaikinti
 4. O ko mes tikėjomės? Jau tas būdas, kaip ši persona buvo "išrinkta", viską ir pasako. Mūsų funkcionieriai neišlipo iš sovietinio-komunistinio stiliaus - "valdžia visada teisi". Jei tylėsim, tą ir turėsim.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-11-01 09:40

   Pritariu, taip ir gyvenam melo pasaulyje, kurį skleidžia LRT. Žemė yra plokščia, o globalizmas yra melas.

   Panaikinti
  2. > 2018-11-01 09:40
   ... o dar pabandykite 116 123. Skambučiai irgi nemokami, tarnyba dirba visą parą.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item