Arvydas Juozaitis. D. Trumpas ir nauja pasaulio tvarka

delfi.lt Didžioji Lietuvos žiniasklaida vis dar rimtai neišnagrinėjo pasaulio politinę bendruomenę sudrebinusią JAV prezidento Donald...


Didžioji Lietuvos žiniasklaida vis dar rimtai neišnagrinėjo pasaulio politinę bendruomenę sudrebinusią JAV prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump) kalbą, pasakytą rugsėjo 26 d. JTO asamblėjoje. Rimčiausi analitikai sako, kad tai dramatiškai keičia tarptautinės politikos akcentus. Lietuvoje — tyla.

Pirmą kartą, kad ir atsargiai, ar net pašaipiai žvelgiantys į D. Trampą apžvalgininkai sukluso. Prieštaravimų ir įtampų poliai pasaulyje trakštelėjo. Nes JAV vadovas, kuris šiuo atveju aiškiai atstovavo bendrą visos administracijos poziciją, pareiškė, kad neoliberalusis pasaulio globalizavimas priėjo liepto galą. Jis aiškiausiai paskelbė, kad ne tik JAV, bet ir kiekviena pasaulio šalis turi (ne tik gali) nepaklusti „viršvalstybinių“ organizacijų diktatui, — šalys turi remtis savų tautų suverenumu ir patriotizmu.    

Daugelį metų stebėjęs tarptautinės politikos peripetijas, iš Vakarų ir Rytų šaltinių (kurie man buvo prieinami daugiausia anglų, vokiečių ir rusų kalbomis) susidariau niūrų vaizdą apie provincialų Lietuvos viešosios erdvės užsisklendimą. Kelios tezės iš prezidentūros, keli pareiškimai iš URM’o ir mums jau „viskas aišku“. Toliau - tik lėkšta dvaro politologija. Tik kartojame tarptautinės neoliberalios žiniasklaidos, remiančios globalizmo ideologiją, klišes. Deja, vis mažiau aiškumo ir savarankiško žvilgsnio mūsų viešojoje erdvėje, nes rimtos politinių procesų analizės ir aptarimo erdvės Lietuvoje iki šiol nėra. Nėra jėgų? Tuo metu, kai tarptautiniai pokyčiai akivaizdūs ir dramatiški. 

Malonią išimtį sudaro aplink Vilniaus forumą susibūrusių jaunų politologų darbai, prikeliantys kritinio mąstymo kultūrą tarptautinės politikos stebėsenoje. Paminėtinas prieš savaitę pasirodęs Vytauto Sinicos straipsnis, kuriame autorius teisingai iškelia du esminius istorinius vyksmus. Pirma, Europos Sąjungos federalistinės krypties desperatišką aršėjimą,  kai dviejų didžiųjų ES šalių neoliberalieji, eurofederalistiniai sluoksniai dreifuoja link „pragmatinių santykių“ su Rusija; antra, gilėjantį pleištą tarp JAV ir ES didžiųjų valstybių, arba kitaip tariant augančius prieštaravimus tarp NATO ir ES viršūnėlių 

Abu procesai Lietuvai yra itin pavojingi. 

Jau rašiau apie Tėvynių Europos siekį, stiprėjantį Europos Višegrado valstybėse, kurį palaiko  jau ir Austrija, ir netgi Italija (visai pagal masinės nelegalios migracijos į Vokietiją kelią!). Vokietijoje auga Alternatyvos Vokietijai populiarumas (ši partija jau antra ir ji vejasi daug metų pirmavusius krikdemus). Kad ir kaip Angelos Merkel ideologai kaltintų ją „populizmu“, tai negelbsti - vokiečiams atsiveria akys. Eurobiurokratų iliuzijos, kad ES šalių piliečiai sutinka  su federalizmu ir visuotiniu tautų susiliejimu tėra tik iliuzijos. Kuo ilgiau jomis bus maitinamasi, tuo blogiau bus Europai, reiškia, ir mums.

Europos tautų Sandrauga nėra ir niekada nebus federacija, nepaisant biurokratinių žaidimėlių su Europos Sąjungos sutartimis. Tie žaidimėliai nėra legitimūs ir kažkokios naujos imperijos Europoje sukurti negali.

Tačiau jau įsijausta į  eurozonos federalizavimą. Vėl brukama dviejų greičių Europa – tie, kurie suspės koja į koją su Berlyno-Paryžiaus „integraciniu centru” – ne tik su bendraja valiuta, bet netgi ir kariuomene, teisėsauga, tiesioginiais mokesčiais į „federalinį biudžetą”, ES reglamentais, kurie nepaisant nacionalinių konstitucijų virsta tiesioginiais įstatymais visai zonai - tai pasityčiojimas iš tūkstantmetės Europos teisės. „Už borto“ metamos „antro greičio“ šalys, kurioms numatomos arba didelės finansinės bausmės (nesutiks su nelegalių migrantų paskirstymu), arba … mažesnė finansinė parama. Perkamas tautų suverenumas? 

Baudžiant „atsiliekančio greičio“ ES šalis gali būti sukelta įtampa ir dėl NATO ateities. O tai jau grėsmė pačiai Europai. Bet, sako Emanuelis Makronas, nėra ko baimintis, mes pasiūlysime „naują Europos saugumo sistemą“. Tai bus labai moderni sistema — drauge su Rusija. 

Vytautas Sinica pabrėžia, kad mūsų politinis elitas ne tik apsimeta, jog nieko reikšmingai naujo nevyksta, bet iš esmės ir inercijos palaiko ekspresyvųjį Emanuelio Makrono ir tylųjį Angelos Merkel eurofederalizmą. Ir net labai įdomu, kad mūsų „didžiųjų kovotojų prieš Kremlių“ visai negąsdina šių politinių lyderių dreifas Rusijos link. Vadinasi, ir reikia sutikti su V. Sinicos išvadomis, kad mūsų elitas ramiausiai vykdo Berlyno ir Paryžiaus neoliberalų užsakymą, nepaiso jau netgi nacionalinio saugumo interesų.   

Donaldo Trampo rugsėjo 26 d. kalba visa tai apnuogina ir stato į savo vietas. Tai programinė kalba. Kodėl? JAV prezidentas programiškai atmetė globalizmą, kalbėdamas apie naują sistemą pasaulyje ir naują JAV vaidmenį joje.

Ne, JAV prezidentas nepamiršo savo šūkio „Amerika –- pirmiausia“, — ne, jis eina toliau. Dabar jis jau pabrėžė, kad kiekvienos šalies nacionalinis interesas — tos šalies, o ne tarptautinių organizacijų interesas. Todėl kiekvienos šalies patriotizmas yra gerbtinas ir net pageidautinas. Patriotizmas garantuoja šalies energijos panaudojimą ir savigarbą. Kiekvienos tautos suverenumas ir kiekvienos šalies patriotizmas pripažįstamas (angl. embraced) esmine vertybe.

Siūlau atidžiai išanalizuoti D. Trampo kalbą. Tada pamatysime, kad iki šiol chaotiška vadinta politika anaiptol nėra chaotiška.  Medijos ir  aršūs JAV prezidento oponentai iš neoliberalų stovyklos tikrai klaidino pasaulį. D. Trampas visai nėra atsitiktinė politinė figūra. Jis neatsitiktinis nei JAV, nei pasaulio istorijoje.

 Jis yra esminių pokyčių pasaulyje reiškėjas, lyg medijas. Karštligiški pasaulio neoliberaliosios žiniasklaidos puolimai prieš D. Trampą — be ateities. Kaltinimai dėl jo galimo slapto sąmokslo su Kremliumi? Pasakykime lietuviškai: juokiasi puodas, kad katilas juodas…  Ypač tai pasakytina apie Europos neoliberalųjį elitą. 

Viskas priešingai: D. Trampas itin aiškiai ir geopolitiškai mato vykstančius tektoninius lūžius. Jis mato daug aiškiau ir toliau. Arogantiškieji neoliberalai mato tik savo antitautinius principus ir laikosi tarnystės trumparegiškiems tarptautinių korporacijų interesams. Ir amoralumui.

Jeigu norite, kad JAV prisidėtų prie jūsų saugumo, neatiduokite savojo energetinio saugumo Rusijai. JAV yra kertinė NATO partnerė. O nepatikimumas dvelkia iš dabartinių Vokietijos ir Prancūzijos valdančiųjų sluoksių. Jie blaškosi kartus su savo įsipareigojimais koncernams, prekiaujantiems rusiškomis dujomis. Ir nafta — nafta jau ir su Rytais.  

Pasaulio globalizavimo sistema, kuri buvo paremta tautų ištrynimo ideologija ir politika, priėjo aklavietę. Ji priėjo aklavietę pačioje šio globalizmo citadelėje – Jungtinėse Valstijose.

Ką tai reiškia? Kelis dešimtmečius veikė „globalus tikrumas”, kai Kinija naudojosi prekybos privilegijomis, o dabar to tikrumo, kai pigios prekės plaukė į JAV, o gamyba kėlėsi į Kiniją kartu su technologijomis, neliko.

Kad suprastume esminę šio dramatiško lūžio priežastį, turėtume susipažinti ne tik su D. Trampo kalba, bet ir su ką tik Kinijos komunistų partijos paskelbta tarptautinės politikos kryptimi. Ji skelbia, kad Kinija gelbės pasaulį nuo JAV ... keliamo globalaus netikrumo“ (angl. global uncertainty).

JAV pati išaugino Kinijos ekonominę galybę, kuri dabar pačiai JAV meta iššūkį, ir pagaliau privalėjo imtis nacionalinių užkardų ir apsaugos priemonių.  

Kinijos prekybos intervencija jau kerta JAV ekonomiką. 

Nuo 1974m. JAV toleravo prekybos su Kinija deficitą (dėl pigių kinų prekių, dėl žemesnių Kinijos gyvenimo standartų, subsidijų bei protekcionizmo). Tačau susimąstyta, kai 2017m. JAV prekybos deficitas su Kinija pasiekė 375 mlrd. dolerių (eksportas 130 milijardų USD, importas - 506 milijardai USD). Kas tai? Ogi štai kas: klasikinis „laivosios rinkos ir prekybos“ periodas baigėsi. 

Todėl JAV priversta pereiti prie protekcionistinių priemonių. Nes Kinija „kovoja“ už „laisvąją prekybą“ savos ekspansijos labui.  Kinijos valdantysis elitas nori, kad toliau veiktų palanki jos galių augimui viršnacionalinė tarptautinės prekybos sistema. Ir JAV pasakė: „Stop“. 

Koks paradoksas! – dabar Kinijos komunistų partija gins globalizmą. 

Toliau — naujas galių dipolis. JAV-Kinija. 

Taip, pasaulinės sistemos vidiniai prieštaravimai pasiekė apogėjų. 

Kokia Rusijos vieta šiame balanse? Rusija natūraliai tampa Kinijos satelitu — priešpriešoje su JAV ir NATO. Kokia Europos, ES vieta šiame balanse? Kol kas taip: Rusija veikia panaudodama dujas, kurias siūlo kaip saugumo garantą Europai. Europai be JAV.  

Ir ne vien Rusija veikia su Kinija. Mums svarbu, kaip Kinija smelkiasi pas mus. Ji jau daug ką daro. Antai grandiozinis Šilko kelio kontinentinės infrastruktūros projektas. Jis nutaikytas ir į Baltijos šalis. O  Baltarusijoje net įsilinguoja. 

Lietuvos užsienio politika nebegali nebematyti šių procesų. Deja, atrodo, nemato.

Mes neturime pagrindo tikėtis, kad Lietuvai pavyks išvengti pavojų vien plaukiant pasroviui su eurofederalizmu. Vien taktiniais pataikavimais federalizmui toli nenueisi — jis sekina kiekvienos Europos valstybės jėgas. Europa, toliau demonstruojama atvirumą musulmonų pasauliui, netrukus gali tiek pakisti, kad jos įsisenėjęs elitas nebeišlaikys valdžios vadžių. Europos Sąjungos branduolys neturi galimybių tapti nauju globalizmo galios centru. 

Tačiau. Tačiau kaip bendra ekonominė erdvė ji lieka svarbi mums. Net tampa reikalingesnė.

Todėl Lietuvai svarbu palaikyti pusiausvyrą, drauge su kitomis ES šalimis mažinti prieštaravimus tarp NATO ir ES viršūnių, remiantis pirmiausia savo pačių nacionalinio saugumo ir šalies gerovės interesais. Regioninė sandrauga su Latvija. ES vidaus politikoje pusiausvyrą palaikyti padės Baltijos šalių bendradarbiavimas su Vyšegrado grupe, nepamirštant ir bendradarbiavimo perspektyvų Šiaurės Europos kryptimi.  

Ateina strategiškai palankus Tėvynių Europai laikas. Saugant stiprius ryšius su NATO, galima atgaivinti nacionalinias jėgas kūrybai. Apie tokį gaivinimą savo apaštališkojo vizito Lietuvoje metu ką tik kalbėjo ir popiežius Pranciškus. Pagrindinė žmogaus tapatybė – priklausymas savo tautai, sakė jis. Itin pabrėždamas tai pamokslo metu Vilniuje, Katedros aikštėje. Pirmojo didžiojo Sąjūdžio mitingo vietoje.

Susiję

Užsienio politika 1506070616795596794

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-10-02 17:19

  Nebus jokios naujos tvarkos, bus naujomis spalvomis išdažytas naujai senas Pasaulis, o ateis nauja katastrofa, ar apokalipsė.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-10-02 17:20

  Nebus jokios naujos tvarkos, bus naujomis spalvomis išdažytas naujai senas Pasaulis, o ateis nauja katastrofa, ar apokalipsė.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Tarptautinės organizacijos šiaip yra tarptautinių racionalių taisyklių ir susitarimų išraiška. O taip, tarptautinės organizacijomis gali išsigimti, kaip ir bet kas: meilė tapti žudančiu pavydu, prezidentas diktatoriumi, žiniasklaida - purvasklaida, policininkas - reketininku ir t.t. Bet tikras idiotizmas sakyti, kad išsivaduosime atsisakę meilės, prezidento, žiniasklaidos, policijos ir t.t. Ir dar didesnis idiotizmas yra tai sakyti tokiems mažiems ir nereikšmingiems kaip mes, nes kai pajusime didžiųjų - JAV, kinų, Rusijos, Indijos - grynąjį nacionalinį, buką ir piktą egoizmą (egzistuoja ir toks, ne vien individuose), tai saldžiose svajonėse atsiminsime tų pačių JTO racionalius ir viršegoistinius principus...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pala, katroj vietoj Juozaitis siūlo naikinti JTO ar iš jos išstoti? Gal ko skaitydamas nepastebėjau?

   Panaikinti
  2. Juokaujat, mielas drauge,

   Panaikinti
 4. Paprastas Žmogus2018-10-02 19:33

  Labai geras straipsnis.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-10-03 06:08

  Palauk A. Juozaiti, niekas čia nepuols nagrinėti Donaldo Trampo kalbos JT, dar nesibaigė Mueller tyrimas, tik ką prasidėjo Niujorko valstijos tyrimas dėl dabartinio prezidento mokėtų taksų tolimaisiais 90-taisiais, palauksime kaip viskas baigsis, gal greitai viskas sugryž į senas vėžes. Tik visai nesuprantamas ir gana įtartinas Kanados puolimas prisijungti prie naujosios USMCA prekybos sutarties, juk kalbama, kad Kanados užsienio reikalų ministrė mėnesius leido Vašingtono demokratų kabinetuose...Na, jei šį kartą niekas nieko neras ir prezidento impyčinti nepavyks, tai atsigriebsime 2020, ir kaip sakė vienas demokratų atstovas " laiką pradėsime skaičiuoti iš naujo lyg D.Trampo nebūtų buvę" Štai taip!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Panašu, kad tamstytė remiatės vien tik mainstream'ine leftistine žiniasklaida. Bijau, kad tamstytės prielaidos ir prognozės gali būti kiek per optimistinės apie 2020 demokratų naują pradžią.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2018-10-03 10:17

  Koks keistas straipsnis, juk jis prieštarauja pats sau. Kalba, kad nebegalima pasitikėti tarpvalstybinėmis organizacijomis, bet tikisi apsaugos iš NATO. Šiam kandidatui trūksta minties rišlumo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Keistas ne straipsnis, o jo supratimas. O jei ieškote prieštaravimų - žr. pagrindinių NATO narių Europoje poziciją Rusijos atžvilgiu. ;)

   Panaikinti
 7. Taip taip ,taip pat palauksime kuo baigsis Clinton kartelio išnarstymas, ten dešimteriopai blogiau.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Nesutiksiu per amžius, kad "pagrindinė žmogaus tapatybė – priklausymas savo tautai". Tapatybę suprantam kaip tapatumą, tolygumą, buvimą tokiu pat. Jei taip pasakytų bedievis, ateistas - iš bėdos būtų galima priimti. Ir tai šis teiginys komunistų tvarkoje neatlaiko svorio ir bemat performuojamas į internacionalumą (satanistiškai kopijuojant religinę tvarką). Popiežius kalba dar blogiau nei bedievis: tautiškumas Dievo plane nebuvo ir nėra esminis dalykas. Žmogus gimsta tam, kad taptų dangaus piliečiu - šitai priminti žmonėms yra visų dvasininkų, juo labiau popiežiaus, pareiga. Nes Kristuje "nebėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo...".
  Taip, žmogus negimsta kaip kosmopolitas, pasaulio pilietis; jo pradinė tapatybė yra priklausymas tam tikrai tautai (vėlgi koks priklausymas, kokio laipsnio, jei tėvai ir protėviai maišyto kraujo? Jau vien tai rodo, kad tautiškumas nėra jokia pagrindinė tapatybė). Ir kaip tuomet suprasti kitu atveju pasakytus Bergoglio žodžius, kad kiekviename iš mūsų sėdi žydas? Juozaitis galėtų pacituoti kandidatuodamas į prezidentus, tikrai susilauktų stiprios paramos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kadangi Popiežius Nežinomajam pasirodė bedievis plius įsidrąsinta kalbėti apie Dievo planą - tai Nežinomąjam laikas pamąstyti. KODĖL Dievas - Visatos Kūrėjas sukūrė ne vieną tautą, o daugybę tautų? Pažvelkite į gyvūnijos ir augalijos įvairovę. Nežinomasis yra girdėjęs, kad į Raudonąją knygą įrašinėjami visi, kuriems gręsia išnykimas? O kaip su tautomis? Vieną žmogų nužudyti nusikaltimas, o tautą pražudyti pažanga? Kai žmonės žudomi lageriuose tai - fašizmas, o kai jų sąmonė veikiama išnykimo link tau jau pažanga. TAI PAMĄSTYKITE, PONE, KAS TAS BEDIEVIS...GAL JŪS? Ir jei dar pamąstysite, ir užduosite sau klausimą, kaip turi gyvuoti visos skirtingos tautos viena kitos nenaikindamos ir suprasdamos, kad jos visos yra vieno Dievo vaikais - Dievo planas taps jums aiškesnis. Atsakymas nesunkus, bet jūs turite žinoti, kad jis ne galvoje, o širdyje. Dievo planas paprastas, bet žmonėms jį įgyvendinti labai sunku: nesupranta giluminės esmės, perlenkia lazdą, o kokie ego dydžiai išryškėja...kai tik jam leidžiama pasireikšti.

   Panaikinti
 9. Specialiai dar pažiūrėjau, ką Macronas kalbėjo per ambasadorių konferenciją rugpjūčio 27-ąją. Kur Juozaitis pakomentavo, kad "Bet, sako Emanuelis Makronas, nėra ko baimintis, mes pasiūlysime „naują Europos saugumo sistemą“. Tai bus labai moderni sistema — drauge su Rusija.", o nuorodiniame straipsnyje - "Emanuelis Makronas (Emmanuel Macron) pareiškė, kad Europa nebegali pasikliauti JAV ir todėl jis sieks kurti naują Europos saugumo aljansą, įskaitant Rusiją."

  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices/xxvie-conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices-2018-27-31-aout-2018/


  Reikia būti arba buku, arba melagiu, kad Macrono žodžius suprastum ar perrašytum, kad jis "sieks" "aljanso kūrimo" su Rusija.

  Nei bukas, nei melagis man prezidento poste netinka. Viso gero Juozaiti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-10-03 12:45

   Jei jums neaiški Macrono pozicija Europos ateities klausimais, įskaitant ir Europos saugumą, tai kažin kuris bukesnis - jūs ar A. Juozaitis?

   Panaikinti
  2. Matau, teks pakartoti savo ankstesnį komentarą dėl tos Makrono kalbos:
   "Kadangi vis išlenda postringavimų, kad "Juozaitis remiasi gandais", "Makronas nesakė to, ką sakė" ir pan, o visą tekstą daug kam skaityti tingisi, išverčiau keletą įdomesnių vietelių. Vertimas mėgėjiškas, bet esmei pagauti turėtų užtekti.
   "Nous devons tirer toutes les conséquences de la fin de la guerre froide. Des alliances ont aujourd’hui encore toute leur pertinence, mais les équilibres, parfois, les automatismes sur lesquels elles s’étaient bâties sont à revisiter. Et cela suppose aussi pour l’Europe d’en tirer toutes les conséquences. Cette solidarité renforcée impliquera de revisiter l’architecture européenne de défense et de sécurité. D’une part, en initiant un dialogue rénové sur la cyber-sécurité, les armes chimiques, les armements classiques, les conflits territoriaux, la sécurité spatiale ou la protection des zones polaires tout particulièrement avec la Russie. Je souhaite que nous lancions une réflexion exhaustive sur ces sujets avec l’ensemble de nos partenaires européens au sens large, et donc avec la Russie. Des progrès substantiels vers la résolution de la crise ukrainienne, tout comme le respect du cadre de l’OSCE – je pense en particulier à la situation des observateurs dans le Donbass – seront bien entendu des conditions préalables à des avancées réelles avec Moscou. Mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler dès maintenant entre Européens." ("Reikia priimti visas šaltojo karo pabaigos pasekmes. Sudarytos sąjungos šiandien tiek pat aktualios, bet pusiausvyra, kartais, tas automatizmas, su kuriuo jos buvo sudarytos, turi būti peržiūrėti. Ir tai reiškia, kad Europai reikia priimti visas to pasekmes. Šis sustiprintas solidarumas reiškia ir europinės gynybos ir saugumo architektūros peržiūrą. Iš vienos pusės, pradedant atnaujintą dialogą apie kibernetinį saugumą, cheminį ginklą, klasikinę ginkluotę, teritorinius konfliktus, kosminės erdvės saugumą ir poliarinių zonų apsaugą - ypač su Rusija. Aš tikiuosi, kad mes pradėsime išsamią refleksiją šiais klausimais kartu su visais mūsų partneriais europiečiais plačiąja prasme - taigi, ir su Rusija. Suprantama, išankstinė sąlyga realiam progresui su Maskva yra reikšmingas progresas sprendžiant Ukrainos krizę (kaip pvz. pagarba ESBO personalui - ypač turiu omenyje situaciją su stebėtojais Donbase). Bet tai neturi mums sutrukdyti jau nuo šiandien pradėti bendradarbiauti tarp mūsų europiečių").
   "Il nous faut donc construire un partenariat stratégique qui n’est pas l’adhésion à l’Union européenne, mais un partenariat stratégique avec la Russie et avec la Turquie, parce que ce sont deux puissances importantes pour notre sécurité collective, parce qu’il faut les arrimer à l’Europe, parce que l’histoire de ces peuples s’est fait avec l’Europe et que nous devons ensemble construire notre avenir." ("Mums reikia sukurti strateginę partnerystę - kuri reiškia ne prisijungimą prie ES, bet strateginę partnerystę su Rusija ir Turkija, kadangi tai dvi galios, svarbios mūsų kolektyviniams saugumui, kadangi jas reikia pritraukti prie Europos, nes šių tautų istorija yra su Europa ir mes turime kartu kurti savo ateitį")."
   O dabar pridėkite prie to pareiškimo Junkerio kalbas apie "mano draugą Putiną" bet Merkelienės užtikrinimą, kad "Nord Stream 2 tikrai bus!" - ir gauto paveiksliuko fone vis dar atrodo, kad "Juozaitis bukas melagis nusišneka?"

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-10-03 17:54

   Džiaukitės, kad Macroną išrinko, nes Le Pen jau būtų parsidavusi Rusijai.
   Ji pasiskolino pinigų savo kampanijai iš Rusijos ir žadėjo sušvelninti sankcijas Rusijai.
   Štai tau ir nacionalistai, jie parduos viską, kad tik juos išrinktų.

   Panaikinti
  4. Jargau, tik liberastų giesmelių čia betrūko. Sėdite savo dezos burbule - ir sėdėkite, kam žmones juokinti "aš visa teisibe žinau - taigi delfei teip rašė!" tipo pareiškimais? :)

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2018-10-03 18:39

   Paskaitykite ką nors kito apart Alkas.lt ir sužinosit įdomių dalykų.

   Panaikinti
  6. Pirma, pareiškimas "Paskaitykite ką nors kito apart Alkas.lt", parašytas propatria.lt komentarų skiltyje, atrodo, švelniai tariant, negudriai. ;)
   Antra, "meinstryminės purvasklaidos" giesmelė yra jau "iki skausmo" pažįstama ir visiškai ta pati, nepriklausomai nuo to, ar ten delfiai, ar lietrytis, ar 15min, ar bns ją gieda. Liberastinėje propagandoje jokių "įdomių dalykų" nebuvo, nėra ir bent jau artimiausioje ateityje nebus.
   Trečia, jei atrodo, kad tie, kas nemirksta dezinformacijos kloakose, info ieško tik viename šaltinyje - reiškia, "meinstryminė" smegenų plovykla savo darbą atliko. ;)

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2018-10-04 10:40

   Tai skaitykite tik Alkas.lt ir šį portalą, tada turėsite labai aiškiai suformuotą nuomonę, be jokių kritinio mąstymo užuominų.

   Panaikinti
  8. Tas momentas, kai kiauri liberastiniai fanatikai pradeda postringauti apie "kritinį mąstymą"... :D:D:D

   Panaikinti
 10. Anonimiške, Juozaitis yra melagis arba bukas todėl, kad sako tai, ko Macronas toje kalboje nesakė. Na, pridėsiu dar vieną galimybę - paprasčiausiai nekompetetingas. Nesugeba suprasti prancūziškai, nesugeba atsirinkti tikslių vertimų ir pan.

  Mano komentaras buvo tikslus - tiksli Juozaičio frazė ir tiksli Macrono nuoroda. Kiekvienas - kas nėra bukas, melagis ir turi kompetencijos - gali palyginti, patikrinti, sugretinti ir pažiūrėti - teisus aš ar Juozaitis. Aš daviau tam įrankius ir nuorodą, kad niekam nereikėtų sukinėtis labirinte.

  Ir taip, iš aukšto į tuos - iš pirmo žvilgsnio solidžius apibendrinimus, kurios iš tiesų tėra nusmurgėliškos pseudointelektualios abstraktybės be jokio kritinio žvilgsnio, kaip kad "jei jums neaiški Macrono pozicija Europos ateities klausimais, įskaitant ir Europos saugumą, tai kažin kuris bukesnis - jūs ar A. Juozaitis?".

  Tokiems skystalams turiu tiek imunitetą, tiek alergiją, taip pat ir tais atvejais, kai tai sako šiaip mano simpatiškas charakteriu ir pažiūromis žmogus. Nes tokie skystalai ir yra tai, kas susikalbėjimą padaro nebeįmanomu, nes vienas apie kitą manome tai, ko patys nemanome apie save.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. “Reuters” irgi meluoja?
   https://uk.mobile.reuters.com/article/amp/idUKKCN1LF0VI

   Panaikinti
  2. Perskaičius didžiai emocingus "nemo" komentarus ("bukas!", "melagis!", "nesugeba!", "be kompetencijos!", "nusmurgėliškos pseudointelektualios abstraktybės!") galima pagalvoti, kad Juozaitis įžūliai apjuodino aršiai antirusišką stovyklą. :) Na, arba išdrįso suabejoti švento visiems privalomo tikėjimo tiesomis. :)
   Dėl to, tikėtina, ir tas pyktis, ir "če nesiskaito!" ("Makronas visai ne tą, turėjo omenyje, ką kelis kartus savo pasisakymuose dėstė!"). Ir Makronas "nesiskaito", ir Merkelienė "nesiskaito", ir Junkeris "nesiskaito", ir seni planai apie "vieningą ekonominę erdvę nuo Lisabonos iki Vladivostoko" - niekas "nesiskaito". O skaitosi tikėjimas mus nuo Rusijos saugančiu eurosajūzu.
   Galbūt ir klystu vertindamas - bet komentarų sudaromas įspūdis būtent toks.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-10-04 10:45

   Pritariu nemo.
   Juozaitis ne tik nerišliai logiką dėlioja, bet ir iškraipo kitų politikų žodžius. Jis bando susikurti sau priešą, kad turėtų prieš ką kovot.
   Juokingas tas Juozaitis, sportininkas ir tiek.

   Panaikinti
 11. Sėli, tai čia visai kitas įvykis. ir jis reikalauja atskiro tikrinimo tarp prezidento kalbos ir reuters sintezės. Nekalbant jau apie tai, kaip ta sintezė susintezuojama visokių Juozaičių sintezėse.

  Ir bet kokiu atveju jame nekalbama apie "aljansą" su Rusija. O kalbama apie tai, kad negalime apsimesti, kad Rusija neegzistuoja, kas šiaip yra tiesa ne vien Putino fanams. Norim, nenorim - Rusija, diplomatine kalba, yra mūsų "strateginis partneris". Mes priklausomi nuo to, kas dedasi Rusijoje.

  Tačiau nereikia šio išsireiškimo laikyti tarsi santuokos pažado, nes tokį pat išsireiškimą oficialybėje naudoja ir koks ukrainiečių pulkininkas kalbėdamas su rusų pulkininku, kuriam, jei tik galėtų, tuoj pat neoficialiai į sėdynę įspirtų.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Pikc, imkime kad ir šį vertimą, ne visai tikslų, bet tiek to:

  Šis sustiprintas solidarumas reiškia ir europinės gynybos ir saugumo architektūros peržiūrą. Iš vienos pusės, pradedant atnaujintą dialogą apie kibernetinį saugumą, cheminį ginklą, klasikinę ginkluotę, teritorinius konfliktus, kosminės erdvės saugumą ir poliarinių zonų apsaugą - ypač su Rusija. Aš tikiuosi, kad mes pradėsime išsamią refleksiją šiais klausimais kartu su visais mūsų partneriais europiečiais plačiąja prasme - taigi, ir su Rusija.

  Ir imkime Juozaičio apibendrinimą, jog Makronas sakė, kad "Europa nebegali pasikliauti JAV ir todėl jis sieks kurti naują Europos saugumo aljansą, įskaitant Rusiją".

  Lieku prie savo žodžių: reikia būti buku, melagiu arba nekompetetingu Juozaičiu, kad šiuose žodžiuose įskaitytum, jog Makronas (jis?!) sieks (?!) įkurti saugumo aljansą (?!) su Rusija (!?), neatsisakant, galima pridurti ir aljanso su JAV (nepamirštant, kad po kelių metų gali ateiti prezidentas su visai kitomis pažiūromis nei Trumpas).

  Makronas kalbėjo apie SAUGUMO ALJANSĄ tąją karine prasme, NATO prasme, kitoje frazėje nei Rusijoje: "La France est prête à entrer dans une discussion concrète entre Etats européens sur la nature des liens réciproques de solidarité et de défense mutuelle qu'impliquent nos engagements aux termes du traité. L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls Etats-Unis".

  Jis nesakė: nebegali pasikliauti JAV, tačiau nebegali pasikliauti VIEN JAV. Neaiškus skirtumas? Nematote skirtumo, kai sakoma, kad pavz Lietuva nepasikliauja VIEN pėstininkais, bet siekia taip pat turėti stiprią artileriją? Ar tai reiškia, kad Lietuva išmeta visus pėstininkus? Ne. Žodis "Vien" yra esminės svarbos.

  Žiūrėkite toliau ką padarė Juozaitis: iš vienos frazės, kur kalbama apie labai plačias problemas (kosminį saugumą, poliarinius išteklius) jis paėmė žodžius "įskaitant Rusiją" ir juos PRIMONTAVO prie KITOS turiniu frazės, prie KITOS TEMOS, kur Makronas kalba apie saugumo aljansą siauresne prasme TARP ES valstybių, kaip galima labai aiškiai suprasti iš žodžių "Etats européens". Rusija nėra "Europos valstybė" (nes didžiaja dalimi Azija), tačiau yra "partneris europietis" arba partneris Europai "plačiąja prasme".

  Štai tokio santechninio lygio jo geopolitinės išvados, elemntarios dedukcijos klaidos. Su "izoliacija" sulipdytos, surištos ir neturinčios nieko bendro su tuo, ką sakė Makronas. Įsivaizduokime, kad Juozaitis išrinktas prezidentu važuioja į susitikimą su Makronu, su tokiu įsitikinimu, kaip kad parašė? Gi absurdiškai apsijuoktų ir tiek. Norite tokio prezidentu tokio inteletualinio santechniko?
  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Žiūrėkite toliau ką padarė Juozaitis: iš vienos frazės, kur kalbama apie labai plačias problemas (kosminį saugumą, poliarinius išteklius) jis paėmė žodžius "įskaitant Rusiją" ir juos PRIMONTAVO prie KITOS turiniu frazės, prie KITOS TEMOS, kur Makronas kalba apie saugumo aljansą siauresne prasme TARP ES valstybių, kaip galima labai aiškiai suprasti iš žodžių "Etats européens". Rusija nėra "Europos valstybė" (nes didžiaja dalimi Azija), tačiau yra "partneris europietis" arba partneris Europai "plačiąja prasme". "
   Bijau, čia jau tamsta kiek tendencingai interpretuojate: Makronas sakė "Etats européens", o tamsta tai išvertėte į "Etats de l'Union européenne", nors tai TOLI GRAŽU nėra tas pats. Toliau, tamstos teiginys "Rusija nėra "Europos valstybė"" yra JŪSŲ, o NE Makrono - kaip ir interpretacija, kad Rusija yra "partneris Europai" - gi Makronas labai konkrečiai Rusiją pavadino vienu "de nos partenaires européens" - NE "un des partenaires d'Europe", kitaip tariant, Makronas labai aiškiai ir konkrečiai Rusiją pavadino a) Europos valstybe ir b) partneriu.
   Toliau: "Lieku prie savo žodžių: reikia būti buku, melagiu arba nekompetetingu Juozaičiu, kad šiuose žodžiuose įskaitytum, jog Makronas (jis?!) sieks (?!) įkurti saugumo aljansą (?!) su Rusija (!?)". Žiūrim iš eilės: "Makronas (jis?!)" - kabinėjimasis prie žodžių - gi akivaizdu, kad jis ne savo asmeninę nuomonę dėsto, kaip ir bet kurios kitos šalies vadovas; "sieks (?!)" - taip, jis IŠ TIKRŲJŲ kalba apie siekius - kas konkrečiai čia nusipelno "?!"?; "įkurti saugumo aljansą (?!)" - taip, apie aljansą kalbėti dar tikrai per anksti, bet, atsižvelgiant į tai, kad NATO buvo sukurtas PRIEŠ SSRS, o dabar vienos pagrindinių NATO narių vadovas kalba apie "gynybos ir saugumo architektūros peržiūrą" ir Rusijos įtraukimą ir bendradarbiavimą su ja, apsimesti, kad "viskas če geraj!" būtų labai neprotinga.
   Taigi, summa summarum, ar tikrai tai, ką sako Juozaitis, neturi "nieko bendro su tuo, ką sakė Makronas"? ;)
   Ir dar vienas dalykas: tamsta bandote pusiau "išvartyti", pusiau sušvelninti Makrono pareiškimus, tarsi jis būtų pasakęs DAUGIAU, negu iš tikrųjų ketino. Bet juk yra ir kita galimybė - t.y. jog jis pasakė MAŽIAU, kad per daug atvirai išdėstytais planais "nesukeltų bangų" anksčiau laiko. Manote, toks variantas (t.y. kad Paryžius ir Berlynas Maskvoje mato ne grėsmę, o galimybes, ir visas eurosajūzo politbiuras mielai mestų tuos žaidimus su principais bei vertybėmis velniop ir tiesiog užsiimtų verslu) nėra realus?
   O dėl apsijuokimo - palyginkite du scenarijus: a) prezidentas tokiose kalbose įžvelgia grėsmę, kooperuojasi su kitų suinteresuotų šalių prezidentais ir remia Makroną prie sienos ("ką tu čia su savo šutve planuoji?"); b) prezidentas nekreipia dėmesio (nes gi "ten viršuje žino, ką daro"), išreiškia išankstinį pritarimą "centro" pozicijai ir laukia "nurodymų iš viršaus".
   Jozaitis toli gražu nėra idealas, ir kitomis aplinkybėmis kažin, ar už jį balsuočiau, bet jis VIENINTELIS iš kandidatų, kuris kelia realius užsienio politikos klausimus ir greičiau pasirinktų a), o ne b) scenarijų.

   Panaikinti
 13. Pikc, cituoju pilną frazę apie saugumą, ko nepadariau anksčiau.

  "Je porterai dans les prochains mois un projet de renforcement de la solidarité européenne en matière de sécurité. Nous devons en effet donner plus de substance à l'article 42-7 du Traité sur l'Union européenne, invoqué pour la première fois par la France en 2015, après les attentats. La France est prête à entrer dans une discussion concrète entre Etats européens sur la nature des liens réciproques de solidarité et de défense mutuelle qu'impliquent nos engagements aux termes du traité. L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls Etats-Unis. C'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité et donc la souveraineté européenne."

  Įskaitote "Traité sur l'Union européenne"? Manau, kad nebereikia aušinti galvos dėl to, ką šios frazės kontekste kalbama ne apie Europos kraštus ale Albaniją ar Baltarusiją, ar Rusiją, o apie priklausančias ES, taigi, įsipareigojusias gerbti tą sutartį. O ką sako tas 42 skyrius, kurį Makronas mini? Priminsiu, kad ši sutartis buvo ratifikuota ir integruota į bendrą ES teisyną (ją pasitvirtino ir Lietuva) gerokai prieš Trumpą ir geopolitinio santechniko Juozaičio įžvalgas, ir paties Makrono tapimą prezidentu.

  Sutartyje sakoma:

  1. Bendra saugumo ir gynybos politika yra sudėtinė bendros užsienio ir saugumo politikos dalis. Ji užtikrina Sąjungos operaciniam veiksnumui reikalingus civilinius ir karinius pajėgumus. Sąjunga gali jais naudotis vykdydama misijas už Sąjungos ribų, skirtas taikos palaikymui, konfliktų prevencijai ir tarptautinio saugumo stiprinimui laikantis Jungtinių Tautų Chartijos principų. Šiems uždaviniams vykdyti naudojami valstybių narių suteikti pajėgumai.

  2. Bendra saugumo ir gynybos politika apima laipsnišką bendros Sąjungos gynybos politikos kūrimą. Tai sudarys sąlygas pereiti prie bendros gynybos, jei tokį sprendimą vieningai priims Europos Vadovų Taryba. Tokiu atveju ji rekomenduoja valstybėms narėms tokį sprendimą priimti pagal jų atitinkamus konstitucinius reikalavimus.


  Štai čia yra Makrono atrama minčiai apie naują saugumo mechanizmą arba aljansą TARP ES šalių. O ta sutartis buvo pasirašyta tada, kai pats Makronas dar buvo berniukas, vaikutis ir apie prezidento postą nei nesvajojo. Tai Juozaičio aiškinimas, kad čia "Makronas sieks" yra elemntari chronologinė nesąmonė: kažkas aukščiausiu ir koordinuotu lygiu jau keliolika metų prieš tai numatė tokią galimybę. Ir tas kažkas padėjo parašus po sutartimi. Galite paskaityti kas.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Dabar einame toliau, štai pilna ir ilga citata PO TO ir KITOJE frazėje, kur paminėta "įskaitant Rusiją":

  Nous devons tirer toutes les conséquences de la fin de la guerre froide. Des alliances ont aujourd'hui encore toute leur pertinence, mais les équilibres, parfois, les automatismes sur lesquels elles s'étaient bâties sont à revisiter. Et cela suppose aussi pour l'Europe d'en tirer toutes les conséquences. Cette solidarité renforcée impliquera de revisiter l'architecture européenne de défense et de sécurité. D'une part, en initiant un dialogue rénové sur la cyber-sécurité, les armes chimiques, les armements classiques, les conflits territoriaux, la sécurité spatiale ou la protection des zones polaires tout particulièrement avec la Russie.

  Je souhaite que nous lancions une réflexion exhaustive sur ces sujets avec l'ensemble de nos partenaires européens au sens large, et donc avec la Russie. Des progrès substantiels vers la résolution de la crise ukrainienne, tout comme le respect du cadre de l'OSCE - je pense en particulier à la situation des observateurs dans le Donbass - seront bien entendu des conditions préalables à des avancées réelles avec Moscou. Mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler dès maintenant entre Européens. Je compte sur vous pour cela.

  Akivaizdu, kad Makronas čia peršoka nuo ES ir jos šalių VIDINIŲ santykių/mechanizmų/aljansų prie ES ir jos IŠORINIŲ Santykių su "partneriais", paprastai tariant, su visais reikšmingais kaimynais su kuriais turi reikalų: Turkija, Rusija, Ukraina. Šiame kontekste jis pamini OSCE, kitaip tariant, Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO), kuriai priklauso 57 valstybės, TAME TARPE ir Rusija. Ir štai ŠIAME KONTEKSTE jis kalba apie tokių problemų kaip "kibernetinis saugumas", "kosmoso saugumas", "poliarinių zonų apsauga" sprendimus Europoje ĮSKAITANT RUSIJĄ.

  Tai štai ką padarė geopolitinis santechnikas Juozaitis: jis paėmė PUSĘ VIENOS frazės, kur kalbama apie ES valstybių įsipareigojimus saugumui pagal JŲ PAČIŲ pasirašytą sutartį, ir ją SUMONTAVO su žodžiais "įskaitant Rusiją" paimtus iš KITOS frazės, kur kalbama ne apie vien ES valstybių narių, o apie visų Europos kontinente abiem ar viena koja esančių valstybių santykius ir saugumo užtikrinimą.

  Kitaip tariant, Juozaitis sukergė Makrono žodžius apie "saugumo architektūrą" Europos Sąjungos lygiu su žodžiais apie "saugumo architektūrą" Europos kontinento lygiu, kurie jo kalboje aiškiai ir elementariai skiriasi.

  Ir štai jo rezultatas: "Bet, sako Emanuelis Makronas, nėra ko baimintis, mes pasiūlysime „naują Europos saugumo sistemą“. Tai bus labai moderni sistema — drauge su Rusija."

  Nematau kodėl turėčiau pakeisti savo požiūrį, kad toks rezultatas liudija apie bukumą, melą arba nekompetenciją.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nežinau nemo ar ponulis tiki Dievu, bet Makaronu taip tiki, kad to tikėjimo galitų pavydėti Prancūzijoje sproginėjantys musulmonai.

   Panaikinti
 15. Dar vienas mulkis, šį kartą "ateistas". Kodėl jums taip svarbu būti "prieš" ar "už"? Man asmeniškai yra daugmaž vienodai Makronas ar Nemakronas.

  Tai, kas man yra nevienodai, yra iškraipytas viešasis diskursas, kuriant kreivų veidrodžių karalystę, kurioje niekas savęs nebegali atpažinti. Ir kaip tada susikalbėti?

  Aš vienodai tikrinsiu ką Juozaitis sako apie "Makroną" arba apie "Nemakroną". Simpatija, antipatija man nerūpi. Rūpi tikslumas, kompetencija, pažinimas. jei rūpės, tikrinsiu ką koks makronas ar nemakronas plepės apie Juozaitį ir lygiai taip pat kritikuosiu iškraipymus, nors man tas Juozaitis ir nerūpi. Nes ne tai esmė. Esmė nemeluoti vienas apie kitą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū už argumentuotą atsakymą. Argumentavimas išties atrodo logiškas (nors, reik pasakyt, vertinimo stiliaus (epitetų prasme) teigiamai vis tiek negaliu vertinti). Dėl chronologijos galima šiek tiek ginčytis - taip, tas punktas ne Makrono įrašytas, bet juk būtent JIS ragina jį aktyvinti.
   Be to, vis tiek negaliu pritarti požiūriu, kad "viskas čia gerai", nes akivaizdžiai NĖRA gerai: Makronas labai aiškiai sako "L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls Etats-Unis." Iš esmės, jis JAV tapatina su NATO - bet juk praktiškai visos Europos šalys yra NATO narės, o Prancūzija - viena pagrindinių. Vadinasi, jo, kaip Prancūzijos vadovo, žodžiai iš esmės reiškia, kad NATO jau nebe "MŪSŲ", bet "JŲ", ir reikia kurti "MŪSŲ" struktūras. Tai neišvengiamai prives prie "stumdymosi pečiais" tarp NATO ir ES dėl tiek funkcijų, tiek šalių-narių dubliavimosi ir labai tikėtino interesų konflikto - ir tokiame kontekste Makrono kalbos apie bendradarbiavimą su Rusija mums tikrai turėtų kelti susirūpinimą. Ir faktas, kad iš visų kandidatų apie tai kalba TIK Juozaitis (kad ir patirštindamas spalvas) nieko gero nerodo.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item