Vytautas Radžvilas. Pagaliau lūžis

propatria.lt nuotrauka  Krenta uždanga ir artėja kryžkelė. Pagaliau atėjo laikas ramiai apmąstyti ir įvertinti V. Sinicos straipsnį ap...

propatria.lt nuotrauka 
Krenta uždanga ir artėja kryžkelė. Pagaliau atėjo laikas ramiai apmąstyti ir įvertinti V. Sinicos straipsnį apie trečiąją – jau „europeizuotą“ – LKP/TSKP burokevičininkų ir autonomininkų koloną Lietuvoje ir VU TSPMI.

Straipsnis mintyse sugrąžino į atmintinų 1988 m. rudenį. Įsiplieskusi diskusija neabejotinai bus įvertinta kaip lūžio taškas ar slenkstis, tiksliau – politinė kryžkelė, kurią priėjus visiems Lietuvos politikos tyrinėtojams ir komentatoriams neišvengiamai teks apsispręsti. Pirmą kartą buvo nepaneigiamais faktais ir neatremiamais argumentais įrodyta, kad Lietuvoje ir svarbiusiame šalies politikos tyrimų ir mokymo centre drąsiai veikia ir net klesti, o dar tiksliau kalbant – viešpatauja antivalstybinių pažiūrų nebandantys arba neįstengiantys nuslėpti jaunosios burokevičininkų ir autonomininkų kartos atstovai. 

Lygiai tas pats įvyko 1988 m rudenį: įsijautę į rimtų mokslininkų vaidmenis ir įpratę vaikščioti pasipūtėliškai pakeltomis galvomis, mokslinio komunizmo, kompartijos istorijos, mokslinio ateizmo ir panašių ideologizuotų pseudomokslų korifėjai sutriko ir bailiai susigūžė išgirdę anksčiau niekieno netartus žodžius: jie yra ideologiniai šarlatanai ir nusikaltėliai, naikinantys lietuvių tautą ir valstybę. Dauguma šių „mokslininkų“ ir „pažangos vėliavnešių“ buvo mažaraščiai ir grynai intelektualiniu bei akademiniu požiūriu. Todėl vos tik praradę LKP ir KGB rėmėjų užnugarį, jie pasijuto bejėgiai, nes neįstengė nieko, išskyrus nerišlų veblenimą, priešstatyti nepalyginti geriau išsilavinusių, bet iki tol prievarta tildomų režimo kritikų argumentams.

Šis scenarijus kartojasi: V. Sinicos oponentas (kiek šitaip pagrįsta ir teisėta vadinti asmenį, griaunantį konstitucinius Lietuvos valstybingumo pagrindus būtų atskiras klausimas) vis dėlto, pats šito greičiausiai nenorėdamas, padarė visuomenei naudingą šviečiamąją paslaugą – visiškai atskleidė savo ir kitų straipsnyje įvardytų autonomininkų politinio mąstymo prielaidas ir jų puoselėjamą bei mėginamą įtvirtinti Lietuvos ateities viziją.

Diskusija svarbi tuo, kad galutinai išsklaido iliuzijas, jog visi dirbame Lietuvai: tokių iliuzijų uždanga negrįžtamai krenta ir darosi akivaizdu, kad Lietuva, kuriai dirba V. Sinica, ir ta Lietuva, kuriai mano tarnaujantis jo oponentas su bendraminčiais, yra visai skirtingos Lietuvos. V. Sinica gina konstitucinę Lietuvos valstybės sampratą, pasak kurios šios valstybės steigėja ir suverenas yra lietuvių tauta. 

Oponentas šia samprata neslėpdamas bjaurisi laikydamas ją beviltiška, todėl visokeriopai „dekonstruotina“ istorine atgyvena. Jam visiškai priimtina, kad teritorinis darinys, vadinamas Lietuvos Respublika, bus „eurofederalizuotas“ ir paverstas politiškai beteisiu ir bejėgiu Europos kvaziimperijos administraciniu vienetu. V. Sinicai rūpi, kad lietuviai išliktų politiškai organizuota ir laisva, tai yra savivaldi tauta ir jos apgyvento Žemės lopinėlio vienintelis teisėtas šeimininkas ir sargas. 

Jo oponentas su bendraminčiais vykdo visai kitą politinę programą, kurios esmę ir tikslą nesivaržydamas ir atvirai išsakė buvęs Europos Vadovų Tarybos prezidentas H. Van Rompuy: „Europos Sąjungoje nacionalinė kultūra turi išnykti, kad būtų galima ugdyti globalinį, internacionalų žmogų – Homo Europaeus“. Tą patį nuolatos ir atkakliai kartoja ir kiti aukšti bei įtakingi ES vadovai. Tik Lietuvoje linkstama apsimesti nesuprantant, ką tai reiškia, ir droviai nutylima, jog tai yra jau girdėta ir šį tą primena. 

O primena štai ką: ,,Ruskij, litoviec, ukrainiec, kazach, latyš – kakaja raznica, vied my vsie sovietskyje liudi“ („Rusas, lietuvis, ukrainietis, kazachas, latvis – koks skirtumas, juk mes visi tarybiniai žmonės“). Todėl be galo lengva išversti ES eksprezidento pakilią ir net pompastišką programinę frazę į tokią pat šių dienų paprastą kalbą: „Vokietis, prancūzas, vengras, lietuvis, suomis – koks skirtumas, juk mes visi europiniai žmonės“. Verta įsidėmėti: Lietuvoje jau rengiami ir skelbiami „Europos žmonių“ festivaliai ir šventės. 

Gerą akademinį pasirengimą politinių idėjų srityje turintis V. Sinica kiaurai permato trečiosios burokevičininkų bangos tikrąsias nuostatas ir ketinimus. Jų tikslas toks pat kaip ir pirmtakų prieš tris dešimtmečius – sunaikinti lietuvių tautą ir valstybę savo pačių rankomis. Labai iškalbinga, kad jo oponentas atkakliai kalba apie „tautines mažumas“, nors kaip politikos mokslininkas privalėtų žinoti, jog ši sąvoka yra „europeizatorių“ primesta ideologema. Teoriniu ir istoriniu požiūriu ji absoliučiai klaidinga ir nepritaikoma Lietuvai, nes mūsų šalyje tautinių mažumų nėra. Čia gyvena tik per šimtmečius susiformavusios tautinės bendrijos, kurios yra natūrali ir organiška lietuvių politinės tautos dalis ir lygiateisiai bei visaverčiai šalies piliečiai.

Tačiau euroburokevičiniams ideologams tokie teoriniai mažmožiai ir istoriniai netikslumai nerūpi. Jiems iškeltas (ar išsikeltas) uždavinys aiškus: reikia žūtbūt įrodyti, kad Lietuva – tai teritorija, kuri „priklauso visiems“ ir kurioje lietuviai yra tik viena iš daugelio „tautinių mažumų“, neturinti šioje žemėje ir šalyje jokių ypatingų teisių. Net jeigu kol kas ir laikinai vis dar yra gausiausia mažuma. Todėl jie privalo dėl visko „tartis“ – net dėl valstybinės kalbos statuso ir jos mokymo. Žinoma, ir nuolankiai maldauti, kad kitakalbiai jos teiktųsi mokytis savanoriškai, kaip kad buvo okupacijos laikais. 

Iš tiesų būta geranoriškų ir kultūringų atvykėlių iš „plačiosios tėvynės“, kurie iš pagarbos mūsų tautai stengėsi mokytis kalbos ir ją neblogai išmokdavo. Bet neprivalėjo. Todėl daugelis ne sykį girdėjome viešai tariamus girto Lietuvos „išvaduotojo“ žodžius: „Prokliatyje fašysti. My vas osvobodili. Kogda perestanete gavarit na svajom sobacjem jazykie, katorovo nie možet poniat normalnyj čeloviek?“ ) („Prakeiti fašistai. Mes jus išlaisvinome. Kada nustosite kalbėję savo šuniška kalba, kurios negali suprasti normalus žmogus?“) Dažniausiai tie viešai žeminami lietuviai nudelbdavo žemyn akis ir niūriai tylėdavo bejėgiškai gniauždami kumščius. Duoti į dantis tokiam „išvaduotojui“ buvo didžiai pavojinga, nes, kaip būtų sakoma šiandien, tai būtų buvę palaikyta „politiškai nekorektišku“ išpuoliu. O ano meto kalba tai buvo vadinama „nacionalinės nesantaikos kurstymu“, už kurį grėsė baudžiamoji atsakomybė ir reali perspektyva atsidurti už grotų ne vieneriems metams.

V. Sinicos įžiebta diskusija todėl ir tapo galutinio mūsų politinės savivokos lūžio pradžia, kad privertė visus jos dalyvius nusimesti kaukes ir kloti idėjines kortas ant stalo. Nukritus ideologinės vienybės iliuzijų uždangai, takoskyros darosi tokios pat ryškios kaip ir vis dažniau atmintyje atgyjantį tą 1988 m. rudenį. A. Sniečkaus ir M. Burokevičiaus gvardija besąlygiškai buvo minėtų „išlaisvintojų“ pusėje. Tampa akivaizdu, kad trečioji autonomininkų banga – šių dienų tos gvardijos mokiniai ir sekėjai – taip pat ir galbūt nesąmoningai ilgisi tų laikų ir tvarkos, kai lietuviai savo pavergtoje šalyje buvo antrarūšiai piliečiai ir atėjūnų pastumdėliai, nuolankiai kaulijantys jų palankumo ir malonių...
Susiję

Vytautas Radžvilas 5337162771861757400

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-08-30 22:39

  Nėra ką pridėti. Profesorius labai aiškiai įvardino V. Sinicos įžvalgas. Trečioji autonomininkų banga užvaldė Vilniaus universitetą, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, Laisvosios rinkos institutą, Švietimo ir mokslo ministeriją, Europos žmogaus teisių, Lygių galimybių institucijas, liberalų fondus... Visur sėdi nauji , jauni burokevičiai, tomaševskininkai, subačiai, putinaitės, steponavičiai, kurie net nemirktelėję išsižadės tautos vertybių, papročių, kalbos, tradicijų. Ačiū profesoriui, kad padėjo mokytis, susiformuoti valstybiškai mastančiam V. Sinicai ir kitiems politologams. Todėl ir atėmė dėstomas paskaitas, kad išsigando tautos ir valstybės saugotojų Mokytojo. Norisi tikėti, kad dauguma suprato ir situacija turi keistis. Laukti liko neilgai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autonomiškas2018-08-31 15:12

   Na, tikėkimės, kad bent vienas kitas iš jų bus nuteistas MGB byloje.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-08-30 23:20

  Rašo su klaidom.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-08-31 01:15

   Gali gali tas klaidas įvardinti? O gal tik čia paloti įlindai?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-09-01 10:20

   Tai jeigu rašo su klaidom, prie ko čia lojimas? Ar tavo lietuvių k. mokytojas buvo šuo?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-09-01 11:23

   Nekliedėk čia, chunveibine. Konkrečiai - kokios klaidos, kur klaidos? Ir prie ko čia klaidos, jei apie reikalo esmę neturi ką atsakyti, leftistų pimpačkiuk?

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-09-01 11:34

   Rašybos klaidos.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2018-08-30 23:31

  Atrodo, kad Radžvilui yra PTSD, nes viską lygina su Tarybų Sąjunga. Gal pritrūko naujų idėjų?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. V. Radžvilas (kaip ir V. Sinica) tiesiog įvardijo akivaizdžius faktus (pagal tamstelių "logiką", vagį vadinti vagimi irgi reikštų "idėjų trūkumą". ;) Tai, kad jūs, homsomolo chunveibynas, bandote (gana kerėpliškai) išsiginti, fakto nekeičia - esate tiesioginiai savo raudonųjų pirmtakų "tradicijų tęsėjai".

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-08-31 03:26

   Anonimiškieji 23:20, 23:31, pagarba, kad skaitote Pro Patriją! Aptarkite straipsnį su šeimos nariais, darbo kolektyvuose, studentų auditorijose, paraginkite visus pažystamus ir draugus bent kartą per dieną pasidomėti ką naują publikuoja tinklapis. Dėkui už atsiliepimus, rašykite visais rūpimais klausimas, Pro Patrija ir jos skaitytojai padės jums rasti teisingus atsakymus!

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-08-31 08:36

   Pikc: "V. Radžvilas (kaip ir V. Sinica) tiesiog įvardijo akivaizdžius faktus"

   - Bet tas niekaip negali pakeisti situacijos, nes okupantui ne naujiena, kad jis okupantas. Klasta šitas okupantas užsiropštė ant sprando, bet tik jėga galima jį nusimesti. Jokie įvardijimai jam ne rodiklis. O mūsų jėga vienybėje, jokiu būdu ne šlykštėjimuose vieni kitais. Šlykštėkimės okupantais, o ne broliais, kad ir kokie jie bebūtų. Kitaip, angelai mums netrukus giesmes giedos...

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-08-31 10:09

   08:36
   Kodėl nei Radžvilas nei Sinica, nors ir prieštarauja ES ir lygina ją su Tarybų Sąjunga, niekada nesiūlo išstoti iš jos, pakeisti iš vidaus, kandidatuoti į ES parlamentą ir t.t. Visos jų idėjos baigiasi verkšlenimu ir raginimu susirinkti. Neva jie parašys argumentuotą straipsnį ir staigų susipras žmonės.

   Jeigu nepatinka ES tai išstokim iš jos, bet taip ir sakykim. O dabar vis ta pati dainelė kaip ES blogai, bet jokių pakeitimų nedarysime.

   Panaikinti
  5. >2018-08-31 10:09
   Ponulis savo neišmanymą pristato kaip Radžvilo ir Sinicos, atsieit, laikyseną, kurią ima kritikuoti.
   Šiek tiek pastangų skaitant Pro Patria, daugiau išprusimo ir tokio niekinio komentaro nebūtų.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2018-08-31 12:55

   Jonai,
   Va būtent. Ir jūs jau susirgote ta pačia liga. Jūs visuose sprendimuose matote problemas.

   Todėl geriau sėdėt kamputyje ir verkšlenti kaip sunku, kaip jūs kenčiate, koks jūs didvyris. O konkrečių veiksmų nulis. Kaip ir Radžvilas ir jo visa "šaika". Rašysime straipsnelius kaip ES naikina Lietuvą ir kai sunkains vaikščiosim nosis užrietę, kad va kokie mes teisūs buvom. Bet esmė, kad nieko taip ir nedarėt.

   Kas yra kvailesnis? Žmogus, kuris elgiasi klaidingai iš nežinojimo ar žmogus, kuris žino, kad daro klaidą, bet ir toliau ją daro?

   Panaikinti
  7. Panašu, kad tų niekinių komentarų dar bus ne vienas. :)

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2018-09-01 10:22

   Didesnio bestuburio nei Pikc dar nesu matęs. Įdomu ar jis yra kada nors turėjęs savo nuomonę?

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2018-09-01 11:25

   Menkesnės ir mažesnės amebos nei 10:22 "komentatorius" nesu matęs. Pro mikrokopą neįmanoma įžiūrėti.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2018-08-31 10:20

  Pritariu. Negi Radžvilas, Sinica ir kiti intelektualai mano, kad gali amžinai tik protingai postringauti, o mes, runkeliai, - turim teptis - eiti į politiką, stumdytis su ES, kentėti nuo liberalios žiniasklaidos? Nieko nebus, jei mažapročiai ims lyderiaut tautos gelbęjime. Reikia ir intelektualų pasiaukojimo, ne vien gražaus papezėjimo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Suprantu, kad situacija užkniso, ir pirmas impulsas yra "veskit mus į barikadas!" - bet kiekvienas atlieka savo funkciją. O V. Radžvilo, V. Sinicos ir kitų intelektualų funkcija yra išties svarbi - jie ne tik kalba apie problemas, apie kurias visokia "elitu" save laikanti (ir purvasklaidoje taip pristatoma) fauna vengia kalbėti (arba pateikia kaip didį gėrį), bet ir demaskuoja visokius "mokslinio homunizmo entelektualus" - o jie, beje, irgi purvasklaidoje pristatomi kaip autoritetai, kurių nuomone reiktų vadovautis.
   Nereikia pervertinti visuomenės: jeigu esate politiškai apsišvietęs, suprantate situaciją, ir Radžvilo ar Sinicos kalbos atrodo kaip akivaizdžių dalykų konstatavimas - tai toli gražu nereiškia, kad VISIEMS taip viskas aišku. Štai, atsiranda minkštesnio momenėlio veikėjų, kurie, netgi nuolat čia kiurksodami, vis tiek kaip buvo, taip ir liko nė velnio nesupratę (žr. kad ir "Anonimiškas 2018-08-30 23:31" ar "Anonimiškas 2018-08-31 10:09" komentarus) - o juk didžioji dauguma visuomenės dar net NEGIRDĖJO kitokios nuomonės ir tiki tuo, ką jiems masinės dezinformacijos priemonės ant galvų pila. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad buvo ne vienas atvejis, kai netgi "laipsniuoti" ir šiaip nekvaili žmogeliai kai prasižiojo, tai svetimos gėdos jausmas apėmė - kaip galima taip nemąstant propagandą atrajoti???
   Taigi, tai, ką vadinate "postringavimu" yra iš esmės visuomenės ŠVIETIMAS - ir jo svarbos negalima pervertinti.
   Be to, gi ne tik kalbama: V. Radžvilas yra vienas iš iniciatorių, kurių dėka Vilniaus Forumas jau ne vienas - forumai "dygsta" jau ir kituose Lietuvos miestuose.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-08-31 18:59

   Ačiū Pikc'ui. Sugebėjote ilgai ir kantriai aiškinti. Būtent, švietimo reikia žmonėms, kad jie suprastų kas aplink mus vyksta ir kokios veikia jėgos.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2018-08-31 12:12

  Lūžis? Ar jau? Labai abejoju tokiu perdėtu optimizmu. Tai labiau "wishfull thinking". Deja...

  AtsakytiPanaikinti
 6. Sinica išvadoje rašo: "Tokiame kontekste nieko negali stebinti subrendusi ir pasklidusi nuostata normalizuoti Sąjūdžio metais valstybės išdavyste laikytą autonomijos ir sovietinę (kad ir kaip nepatinka šis žodis) internacionalinės valstybės idėją, paslepiant jas po europietiškumo ir žmogaus teisių diskursu. Kaip bevyniotume, autonomijų skelbimas ir jų palaikymas lieka tuo, kuo buvo ir 1990–1991 metais – būtent valstybės išdavyste".

  Paprastai tariant, lenkai slėpdamiesi už žmogaus teisių ir europinės teisės siekia Lietuvoje sukurti SAVO bastioną, kuris, mano Sinicia, yra antivalstybinis ir antiintegracinis Lietuvos atžvilgiu. Taigi, SAVO bastioną.

  Ražvilas reziumuoja: "Jo oponentas su bendraminčiais vykdo visai kitą politinę programą, kurios esmę ir tikslą nesivaržydamas ir atvirai išsakė buvęs Europos Vadovų Tarybos prezidentas H. Van Rompuy: „Europos Sąjungoje nacionalinė kultūra turi išnykti, kad būtų galima ugdyti globalinį, internacionalų žmogų – Homo Europaeus“"

  Gal jūsų smegenyse ir susieina, bet mano smegenyse tai nesusieina, kokiu būdu savo antilietuviškos ir prolenkiškos tapybės bastione apsitvėręs autonomininkas lenkas (Sinica) yra belytis ir betautis Homo Europaeus (Radžvilas).

  Arba aš per kvailas tai suprasti, arba Radžvilas paprasčiausiai užsiciklinęs ir varo savo į temą ir ne į temą.


  Punktas DU. Abejones man sukėlė Rompuy citata apie nacionalinės kultūros išnykimą. Kadangi karts nuo karto pasižiūriu ką ES pirmininkai kalba, tai šiek tiek nustebau. Na, ieškojau ir neatradau, kad Rompuy būtų taip pasakęs. Ir man atrodo, kad neturėtų būti taip pasakęs.

  Už tai radau ką kitur pasakęs. Tarp daugelio pavyzdžių:

  "Our Union will always have this double legitimacy, 'double hatting', a combination of
  institutions aimed at protecting both the European and national interests." (Herman Van Rompuy, President Emeritus of the European Council Speech at BOZAR Centre for Fine Arts, Brussels, on 27 September 2017).

  Arba: "Not disrupt, but respect familiar places of protection and belonging – from national welfare choices, to regional traditions and identities, all the way down to local cheese. (,,,) First, for problems that individual countries are clearly not big enough to fight on their
  own, that the Union steps in. Second, where national authorities are best-placed to provide care, that the Union does not get in the way.

  Knowing when to act as a Union, and when not to, is a difficult balance. It must be the
  outcome of a conversation, since preserving that balance is a collective work. People
  expect sensible rules, fairly applied, and a fight against abuses" (Speech by President Herman Van Rompuy upon receiving the International Charlemagne Prize, Aachen 29 May 2014)

  Abu tekstus integralius rasite internete per 10 sekundžių.

  Ir dar dešimt panašių citatų mačiau. Visos jos prieštarauja tam, ką cituoja Radžvilas. Ar tik nebus šis vyrukas nekritiškai šios citatos, kuri galimai yra tik "fake news", nusirašęs iš kokio kito euroskeptiko?

  Jūs mėgaukitės Radžvilu į valias, bet man tai trūksta kokybės.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ne toje stovykloje priekabių ieškote, gerbiamasis. ;) Prieš užsipuldamas V. Radžvilą ar V. Sinicą dėl "nenuoseklumo" užduokite sau paprastą klausimą: KODĖL globalistai ("europiečio/pasaulio piliečio" kūrėjai) skatina svetimakilmių getų kūrimąsi Europos valstybėse? Gi atvykėliai irgi "SAVO bastionus" kuria. Kaip ir nelogiška, ne? Tuo pačiu galite prisiminti, kad tiek imperinė Rusija, tiek Sovietų Sąjunga taip pat skatino "mažumų anklavų" (irgi "SAVO bastionų") kūrimąsi konkrečių tautų gyvenamose teritorijose ar "sajūzinėse respublikose" (o dažniausiai pačios juos kūrė). Atsakykite sau į šį klausimą - ir jokio menamo nenuoseklumo nei V. Radžvilo, nei V. Sinicos pozicijose nebeliks. ;)
   Dėl kultūros - greita paieška štai ką davė: "All our countries have to deal with a new diversity. The time of the homogenous nation-state is over. Each European country has to be open for different cultures. However, we only have one civilization: of democracy, of individual rights, of the rule of law." (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/117623.pdf)
   Toks požiūris, beje, netrukdo tam tikrame regione turėti savo sūrį, drabužį, dainą ar šokį - kaip netrukdė ir sovietinis internacionalizmas. Jei tautos kultūrą suvedama tik į tokias "atrakcijas turistams", tai indėnai Amerikoje irgi savo kultūrą išsaugojo. ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-08-31 14:04

   Taikliai.

   Panaikinti
  3. Prisiminiau dar vieną "nelogiškumą" iš istorijos: po 1PK būtent SSRS padėjo Adolio Vokietijai sustiprinti savo karinę galią - o juk Adolis buvo prisiekęs raudonųjų priešas. Nelogiška? Bet ar tikrai?
   Ir ne, "nemo", nesate "per kvailas" - tiesiog žiūrite į procesų manifestacijas, o ne priežastis, užtai ir atrodo, kad "nesiriša", o Radžvilas - "užsiciklinęs ir varo savo į temą ir ne į temą". ;)

   Panaikinti
  4. nemo: "Jūs mėgaukitės Radžvilu į valias, bet man tai trūksta kokybės."

   - Visiems kantrybės trūksta tai vienur, tai kitur... - Reikia daryti išvadas ir savo kantrybę skirstyti pasvertai, ne bet kur ir ne bet kam. Manau, Radžvilas nusipelnė kiek daugiau jos, nei bet kas kitas. Ir manau, jam reikalingas ne tik palaikymas, bet ir praktinė parama.
   Nei vienas žmogus vienas negali aprėpti visko. Vieno atskiro žmogaus ribotos galimybės. Vienas negali būti keliose vietose vienu metu, negali atlikti veiksmų, gebėjimų kuriems -
   neturi.
   Kad čia paskelbtas lūžis įvyktų, mūsų gerbiamas profesorius neturėtų likti vienas. Jo pradėtam tautos būdinimui reikalingi ne vien pritariantys, net ne vien padėjėjai-talkininkai, o ir lygiaverčiai bendražygiai, su kuriais vyktų nuolatinis tarimasis, veiksmų derinimas... ir tik suderintas ėjimas į mases, veikimas į visuomenę. Ką reiktų derinti ir kaip veikti, višai skelbti negalima. Tai iniciatyvinės grupės vidaus reikalas.
   Kaip gali atsirasti grupė? Manau, Radžvilas pats turėtų kviestis pokalbiams potencialiai tinkamus iš veikiančių viešai, matomų, rekomenduojamų.., Kitas būdas galėtų būti - kviesti pokalbiui norinčius prisidėti veikla, patarimais, konsultacijomis ir suprantama - pagal galimybes -
   materialiniu rėmimu.
   Reiktų turėti omeny, kad kiekvienas ateinantis gali turėti ir savas sąlygas, kurioms esant galėtų prisidėti.
   ...Yra ir momentų, apie kuriuos čia viešai net užsiminti negalima. Deja.

   Panaikinti
  5. "...Yra ir momentų, apie kuriuos čia viešai net užsiminti negalima. Deja." - pvz. beribė meilė putinistanui? ;)

   Panaikinti
  6. O tu atsakyk sau į klausimą, kas veda į absurdą, kas uždega karus ir revoliucijas - meilė ar neapykanta. Ir ką tu darytum su tais, iš kurių nuolatos čia tyčiojies, jei tik įgautum galią?

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2018-09-01 10:18

   Pikc, man rodos, kad jūs ginate Radžvilą aklai, be jokių savų logikos vingių, net ir tuomet kai jis nusišneka.

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2018-09-01 11:29

   Klausimo "kurioje vietoje nusišnekėjo" aš neužduosiu. Su leftistinėmis padugnėmis nėra apie ką diskutuoti, nes leftistinės padugnės to pačios nenori, nemoka ir nedarys.

   Panaikinti
 7. Lietuvos patriotai didžiuojasi ir kildina Lietuvos valstybę - teisingai iš dalies - iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. O šioji, jei tiesa sako įvairūs žemėlapiai, savo reputaciją grindžia savo plėtra. O toje plėtroje lietuviškos (nors netikslu vienos genties vardu vadinti visas) žemės sudarė mažumą visų žemių. Jei lietuvių skaičius sudarė trečdalį LDK, tai jau būtų neblogai.

  Ir šitaip LDK istorija nesiskiria nuo kitų Europos politinių vienetų istorijos, kuri didele dalimi yra įvairių etninių grupių nuolatinis virškinimas. Nacionalinė etniškai monolitinė lietuviška valstybė yra tik 20 amžiaus pirmos pusės pasirinkimas ir tai ne be svarstymų ir svajonių - kaip galima visiems pasiskaityti - apie LDK restauravimą. Bet suvokus ribotas galimybes, buvo gana blaiviai atsisakyta ir apsiribota etninėmis teritorijomis.

  O štai lenkai tų galimybių turėjo daugiau, tai prarijo ir Vilnių, ir Ukrainos dalį ir mūsų sąmonėje įsispaudė kaip amžini piktadariai, nors jei patys būtumėme 1918 metais turėję jų ekonominę ir karinę galią, tai tikrai vardan istorinės teisybės kokią Naugarduko apskritį su keliais šimtais baltarusių būtume mielai "susigražinę".

  Ir beveik neabejoju, kad Sinica su Radžvilu tokiame kontekste giedotų patriotinius ditirambus daugiaetninei Lietuvai, kaip iš tiesų atspindinčiai mūsų valstybingumo tradiciją ir žmonių gerovę. Replikuodami kokiems baltarusiškiems sinicoms ir radžviloms, svajojantiems apie baltarusišką monolitinę etninę valstybę...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Matau, ponulis "nemo" net nebandė į mano minėtą klausimą sau atsakyti (ko gero, suprantama, dėl ko ;)), o vietoj to pasirinko šizoidinius "kas būtų, jeigu būtų" postringavimus, bandydamas išsisukti iš nepatogios padėties. Kažkiek gal ir suprantama, bet pateisinama - vargiai... ;)

   Panaikinti
  2. Tokia jau to nemo taktika - neria kuo gilyn kai reikia už žodžius atstovėt.

   Panaikinti
  3. Na, neišeina man "sau į jį atsakyti", į tą klausimą. Galiu suprasti, kad sovietai tyčia ar netyčia rėmė anklavų kūrimasį tam, kad susilpnintų vietinius, kad sukurtų įtampą tarp dviejų grupių ir gautų iš to naudos. Pavyzdžiui, importuota mažuma visada lojalesnė ją ginančiai valdžiai nei vietinė dauguma. Ir nebūtinai importuota pašalinės, kaip liudija totorių importas Vytauto ir LDK laikais.

   Tačiau kaip stiprios tapatybės anklavos (pavz lenkų), kuri dėl pačios savo prgimties užaštrina savo tapatybę daugumos terpėje, padeda kurti tapatybės neturintį europietį - ne, į šitą "klausimą sau" nesugebu atsakyti. Galiu atsakyti, kad etninė mažuma yra naudingas instrumentas šaliai, kur tą etninė grupė sudaro daugumą. Gi ir Lietuva ŠIANDIEN vykdo ryšių su migrantais politiką, ne vien dėl nesavanaudiškų tautinių motyvų, o dėl labai pragmatinių sumetimų, susijusiu su pinigais, politikos ir kultūros ryšiais. Visokie prancūzų ir italų kultūros institutai Vilniuje irgi tos pačios prigimties.

   Ne vien nesavanaudiškas troškimas laukinius lietuvius supažindinti su kokio tai Dantės kūrybą, bet ir pragmatinių sąsajų kūrimas.

   Galiu suprasti, kad Lenkija išnaudoja lenkų anklavą paspausti Vilnių ir gauti ko reikia. Bet negaliu suprasti - deja, ne Radžvilas, kokio būdu ES teisė apie etninių mažumų teisių užtikrinimą padeda kurti europietį be tapatybės, be sienų, be tautinio išdidumo. Man gi regis atvirškčiai, nes stipri anklavo tapatybė neišvengiamai sukelia daugumos reakciją pabrėžti savo tapatybę ir savo teises.

   Trumpai tariant, Radžvilą kartas nuo karto mielai paskaitau, bet, kita vertus, juokinga, kai jis, politinis ideologas ir jo auditorija, tampa ale pranašu ir gerbėjų minia, kuri kiekvieną jo žodį tarsi gurkšnį godžiai praryja.

   Panaikinti
  4. 1. Sakote, juokinga? O pačiam neatrodo juokingas verdiktas, paremtas pripažinimu "negaliu suprasti"? ;) Ir kas per nusišnekėjimas apie "laukinius lietuvius"? Čia koks nors nepilnavertiškumo kompleksas lauk veržiasi ar bandyta nevykusiai pajuokauti?
   2. Vadinasi, remiantis tamstos išvadomis, "euroglobalistai", kurdami nelegalų anklavus, siekia stiprinti vietinių gyventojų tapatybę ir teises? Tikrai? ;)
   3. Radžvilas - ne pranašas. Faktų konstatavimas nėra klasifikuojamas kaip pranašystė, kiek man žinoma. ;)
   4. Dėl "supratimo" - antras tamstos komentaro sakinys buvo žingsnis tinkama linkme. Pabandykite tą mintį išplėsti. ;)

   Panaikinti
 8. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-08-31 18:03

  (2018 rugpjūtis, citata)
  "Reikia išjungti LKP"
  Legendinis partizanas (25 metus kalėjęs lageriuose, o grįžęs namo į Lietuvą, vėl varytas iš Lietuvos)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-09-01 08:52

   Žinia.
   Šis tekstas yra blokuojamas Jono Vaiškūno svetainėje alkas.lt, visai kaip kgb laikmečiu : )

   Panaikinti
  2. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-09-02 05:17

   2018-09-01 08:52 pataisymas
   Panašaus turinio tekstas yra blokuojamas Jono Vaiškūno svetainėje alkas.lt, visai kaip kgb laikmečiu : )

   Panaikinti
 9. Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com

  Please Fill the Application Form Below:
  - Complete Name:
  - Loan Amount Needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose Of Loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,

  AtsakytiPanaikinti
 10. Nėra prasmės su jais diskutuot. Tiesiog reikia išsivalyti nuo raudonų rūdžių. Bo jau tiek užkniso visokie štaziai, kgbistai, neokomunistai ir kitokie JEV-istai. Tautos balso neužgniauš jokie politiniai eunuchai. Artėja visokie rinkimai, galvokit, už ką atiduodat savo balsą. Gana tų besmegenių svaičiojimų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-09-02 05:25


   Citatos apie problemą

   "Vytautas Landsbergis pasirašė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, tačiau jį priėmė LR signatarai"

   "Lietuvos Respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo."

   Dr. Jonas Ramanauskas

   Kad susidaryti aiškų vaizdą apie problemą, yra straipsniai va čia

   http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

   http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/

   http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/

   Panaikinti
  2. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-09-02 05:32

   Reikia susigrąžinti Seimo partinių gaujų pasisavintą mūsų LRT ir tik tada bus galimybė padaryti tikrą Sąjūdį tvarkai įsivesti Lietuvoje.
   Sąjūdis (iki pergalės)

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item