Arvydas Juozaitis. Universitas Vilnensis — po peiliu

propatria.lt nuotr. Šiomis liepos dienomis Vilniaus universitete nusilenkėme 1918 metų Nepriklausomybės Akto siganataro Mykolo Biržiško...

propatria.lt nuotr.
Šiomis liepos dienomis Vilniaus universitete nusilenkėme 1918 metų Nepriklausomybės Akto siganataro Mykolo Biržiškos palaikams. Nusilenkėme Šv. Jonų bažnyčioje, toje pačioje, kurią su didžiausiu rūpesčiu universiteto rektorius Jonas Kubilius, pasaulinio garso matematikas, atkūrė 1979 metais. Fiziškai prie palaikų atėjo ir dabartinis rektorius Artūras Žukauskas.

Keistai susitiko 1918-1979-2018 metai, lemtingai susiglaudė po Šv. Jonų skliautais trys epochos. Dievaži, ši metų ir epochų sanglauda yra labai simboliška, ji daug ką liudija. Liudija Universitas Vilnensis tamsą XX amžiaus pradžioje, Universitas Vilnensis brandą Lietuvai ruošiant didįjį epochos lūžį, ir Universitas Vilnensis tamsą XXI amžiaus pradžioje.

Ciklas baigėsi.

1918 metais M. Biržiška, nepaisydamas jokių ideologijų ir karo sąlygų, sutikdamas tartis netgi su bolševikine-marionetine V. Mickevičiaus-Kapsuko vyriausybe, aistringai bandė kurti lietuviško universiteto Vilniuje pradmenis. Reikalas buvo pasmerktas, o ir greitai netekome paties Vilniaus. Tačiau M. Biržiška kabinosi  šiaudo ir neišsikėlė su vyriausybe į Kauną, o liko Vilniuje. Ir bandė čia idealistiškai įtikinti Juzefą Pilsudskį palikti Universitas Vilnensis lietuvių mokslo galimybe. Jam ir vėl nepavyko.

1939-1940, naujos baisios sumaišties metu, M. Biržiška grįžo į Universitas Vilnensis jau kaip rektorius. Žinoma, iš naujo puolė prie lietuviškojo Universitas Vilnensis pamatų. Buvo kiek lengviau, nes jau turėjo Kauno universiteto patirtį, o ir Lietuvos mokslas stovėjo ant kojų. Bet — karas, viena okupacija keitė kitą. Kurti teko mažiausiai palankiu mokslui metu. Tačiau rektorius tvirtai žinojo: proto, kaip ir smegenų veiklos, stabdyti negalima, tautinio mokslo židinį kurti būtina bet kokiomis sąlygomis. Jis ėjo net į kompromisus, kad tik mokslinė kraujo apytaka nesustotų. Tačiau 1943 metais ji buvo sustabdyta, nes dėstytojai ir studentai boikotavo „Waffen SS“ rekrūtavimą. O tai sukėlė vokiečių kerštą, ir jie pasielgė kaip kitados rusų caras — uždarė Universitas Vilnensis.

Po to — 1944 metai, ir žinia, kas nutiko, kas atėjo ir kaip valdė. Universitas Vilnensis turėjo tapti tipiška komunistinės imperijos aukštąja mokykla su dėstomąja rusų kalba. Viskas į tai ir linko. Bet staiga 1956 metais rektoriumi tapo Juozas Bulovas, ir rusifikavimui buvo pasakyta „stop“. Per keletą metų J. Bulavas buvo paaukotas, rektoriaus kabinete jį pakeitė jaunas talentas Jonas Kubilius. Tai buvo istorinės sėkmės figūra. Pokario Žemaitijos partizanų išsiųstas į Leningradą (kad veltui nežūtų talentas), jis per kelioliką metų atsiskleidė kaip svaiginančių aukštumų matematikas. Ir — kas mums itin svarbu — kaip talentingas politikas. O tai reiškė, kad iš išorės jis sutiko būti net raudonas, kad tik dirbtų Tėvynei šventus darbus. Ne kas kitas, o tik J.Kubilius, LKP CK biuro narys, pasinaudodamas pasauline šlove, sulietuvina Universitas Vilnensis. Maža to, jis paskelbė jį „seniausiu TSRS teritorijoje“ ir pasiekė, kad 1979  metais komunistinė Lietuvos valdžia surengti grandiozinį Universitas Vilnensis 450 metų jubiliejų. Į iškilmes neatvyko nei Maskvos, nei Leningrado universitetų rektoriai, nes mūsų jubiliejus buvo jų pažeminimas, turintiems tik po kelis šimtus metų. Nepamirštami tie metai — ruošėsi ir šventė visas kraštas: restauruoti senieji rūmai, pastatyti naujieji, eisenos vyko Vilniau gatvėmis; ir konferencijos, ir knygos, ir parodos. Ir pasaulio svečiai. Lietuva repetavo Nepriklausomybę.

Simboliška, kad Jono Kubiliaus Universitas Vilnensis paruošė Sąjūdžio branduolį, pačius rimčiausius ir veikliausius Atgimimo veikėjus. Ne mažiau simboliška, kad Juozas Bulovas, pradėjęs titanišką Universitas Vilnensis lietuvinimo darbą, 1988 metais tapo Sjūdžio (LPS) Iniciatyvinės grupės nariu, o dar po kelių metų suformulavo dabartinės Lietuvos Konstitucijos pamatines nuostatas.

Ir štai —2018 metai. Rektorius Artūras Žukauskas. Tamsiausias lietuviško Universitas Vilnensis laikotarpis. Nejaugi mūsų laikai — tamsiausi? Norėtųsi apginti laikus, bet reikės teisinti rektorių. O šito padaryti negalima.

Artūrui Žukauskui įžengus į Jono Kubiliaus atnaujintus rūmus ir ipuoštą rektoriaus kabinetą, praėjo jau treji metai. Per tuos metus nuveikta daug. Prievartinis liberalizmas tapo norma ir  išlaužė visas duris, baigia išdaužti visus langus. „Reformos“ kaip maras siaučia universiteto struktūrose, visur sprendžiama „moksliškai“ — globalistiškai, nes, esą, tokie laikai. Tarsi vyksta karas, tarsi siaučia tikras maras.

Rektorius A. Žukauskas pats linkęs kalbėti angliškai, nes juk reikalauja šiuolaikinis globalizmas. Taip, angliškai ir vokiškai kalbėjo ir Jonas Kubilius, bet jo „Realaus kintamojo funkcijų teorija“ buvo leidžiama lietuviškai, ne vien angliškai, rusiškai, ar vokiškai. J. Kubiliaus vardo tarptautinės  „Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos“ konferencijos tebevyksta šiandien tiek Vilniuje, tiek svetur.

O kas dabar vyksta Universitas Vilnensis? Tai geriausiai žino verslo grupės, magnatai, kuriems reikia ne Universitas Vilnensis, o kolegijos tipo kadrų kalvės, kalbančios angliškai. Kuriems reikia mokslo holdingo, turto ir prievartinio liberalizmo. Todėl Universitas Vilnensis Senatas ir Taryba tapo bejėgėmis struktūromis, neapginančios net akademinės laisvės. Jose ginama tik laisvė kalbėti apie globalizmą. Ir joje nepakenčiamos jokios užuominos apie grėsmes pasauliui ir tautoms.

Todėl nereikia stebėtis, kad humanitarinio (pasaulinio!) mokslo bendruomenė buvo priblokšta, kai sužinojo, kad laisvoje Lietuvoje nebeliko tradicinio Baltistikos centro. Sanskrito kalbai Europoje pakirstos mokslinių tyrimų šaknys!  Šaknys, kurios buvo išgelbėtos net komunizmo laikais.

Bet ir to nepakanka rektoriui A. Žukauskai.  Seimui paskelbus garsiausio pasaulyje lietuvio filosofo A.J. Greimo metus, Universitas Vilnensis panaikino A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centrą, įsteigtą jau laisvoje Lietuvoje, 1992 metais.

Šimto metų lietuviško Universitas Vilnensis istorija baigiasi.

Kritus Universitas Vilnensis, verslo grupės, įvykdžiusios simbiozę su Švietimo ir mokslo ministerija, švęs pergalę. Su kitais universitetais jie susitvarkys lengviau. Jau dabar vaikai mokyklos suole ruošiami kalbėti anglškai, rengiami palikti Tėvynę.

Netrukus mokslas Lietuvoje bus vien globalus, vien angliškas, margas kaip genys, pilnas svieto perėjūnų, žinoma, ir kiniškas. Svarbiausia, kad nebeliktų Lietuvos studentų.

Norėčiau tikėti, kad Jonas Basanavičius teisus, ir kad Lietuva dar atsikvošės. Bet vėlai atsikvošėti — tai atsikvošėti kapinėse.

Ir kaip ji atsikvošės, jeigu Universitas Vilnensis bus jau pakirstas?

Susiję

Ugdymo politika 5874024693546850145

Rašyti komentarą

 1. A.Juozaičio ir į jį dedančių viltis laukia elementari rinkiminė katastrofa, kadangi jis pats, kaip rodo kalbėjimas Klaipėdos bibliotekoje yra pasinėręs į Hėgelinės istorinės lemties mistifikavimo aurą, ir nenori žinoti pagrindinio, labiausiai rūpimo, kaip rodo sociologinės apklausos, žmonėms dalyko – KAINŲ ŠĖLSMO SUVALDYMO. Toks vienpusiškumas – istorinių, kultūrinių menine ir šviečiamaja prasme bei kalbinių ir pilietybės dalykų akcentavimas yra neatleistinas moderniam politikui. Jo, beje, kaip ir viso Sąjūdžio “achilo kulnas” – ekonominės-socialinės politikos silpnumas. Idėjos keičiA BŪTĮ, tačiau ir BŪTIS grįžtamaisiais ryšiais keičia idėjas. Deja, tikėsimės, kad tik trumpam, materialinės buvimo čia ir dabar realijos neranda vietos A.Juozaičio bei jo bendražygių akiratyje

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-07-13 14:24

   Kartojatės, pone, Kest turbo.
   Kiekviename portale vis stengiatės mums "aiškinti" savo pastebėjimus. Prezidentui ne būtina būti baigusiam ekonomikos mokslus, nors A. Juozaitis biografijoje mini, kad studijavo VU ekonomiką kartu su D. Grybauskaite. Tačiau prezidentui būtina būti eruditu, turinčiu humanitarinį išsilavinimą, kad šviestų, įtakotų savo tautiečius pakilti aukščiau savo problemų. To mums iki šiol labai trūko. Kultūra pas mus žemiausiame lygyje, žmonių atsilikimas, nemąstymas didžiulis, o su nemąstančia minia atėję politikai gali elgtis kaip jie nori. Todėl manau, kad inteligentiškas, patriotiškai nusiteikęs A. Juozaitis mums būtų kaip tik tas prezidentas, kokio reikia Lietuvai.
   Kainų šėlsmus, kaip jūs išsireiškėte, palikime ministrų kabinetui.

   Panaikinti
  2. Pirmiausia, humanitare, reikia žinoti, kad "įtakoti" yra nevartotinas barbarizmas, beje, įdiegtas D,Grybauskaitės, kuri "kampaniją" vadino "kompanija", o "čiužinį" - "matrasu". Aš ir neteigiau, kad reikalingas prezidentui ekonominis išsilavinimas. Jam reikalinga kieta ranka, kad apgintų daugumą žmonių, ir tuos pačius humanitarus nuo latifundininkų magnatų sindikato. Pretendentui į prezidentus yra būtinas sisteminis, o ne fragmetinis kultūrtrėgerikas mąstymas ir realybės matymas.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-07-13 11:54

  Turbo, prie ko čia Juozaičio mastymo struktūros. Jis mini akivaizdžius faktus ir jų veikimą Lietuvos gyvenime. Ar galima sakyti, kad tokiomis išsivaikščiojimo sąlygomis, kai jaunimui nebeperduodami jų kultūros pagrindai /pvz. kiek jų žino kaip dirbo ir ką Biržiškos padarė savo tautos gerovei?/, kai šūkaliojimą, kad jų tėvyne, kaip toj rusiškoj dainoj "mūsų adresas ne namas, ne gatvė, o visa TSRS". Turbo, ar tu nesiorientuoji, ar dedi viltelę, kad mes nesuprasim. Jei Tautą, akivaizdu, bando nukreipti jos gyvasčiai kenksminga linkme???

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jis ne tik mini, bet jau dešimtmečiais ribojasi vien ta gan patogia kultūros politikos linija, reikalinga Kultūros ir Švietimo bei mokslo ministerijoms. Prezidentas turi būti plačių pažiūrų - nuo istorijos ir filosofijos iki materialinių apvogtų tautiečių, ir, ypač, humanitarų, reikmių. Pretendentui į prezidentus yra būtinas sisteminis, o ne fragmetinis kultūrtrėgerikas mąstymas ir realybės matymas. Jūs darote meškos paslaugą Juozaičiui patys nesiimdami dalies sunkiausios ekonominės-socialinės politikos naštos ir atskomybės už valstybę bei tautą

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-07-13 18:08

   Ponas Juozaitis yra labai plačių pažiūrų žmogus: nuo istorijos žinojimo, iki politikos, lietuvybės reikalų, emigracijos problemų ir t.t. Jums reikia prezidento kietos rankos? Taigi turime tokią kietarankę jau antrą kadenciją. Jau greitai bus dešimt metų, kaip mus valdo kietos rankos prezidentė. Na ir kas? Ar pagerėjo gyvenimas, ar mūsų savijauta tapo sveikesnė? Man, pavyzdžiui, visai nereikia jokios kietos rankos, o reikia Žmogaus, kuris mylėtų Lietuvą ir lietuvius iš širdies, o ne vaidintų ir maivytųsi atsistojusi, kaip ši.

   Panaikinti
  3. Ne tiek kietos rankos reikia, kiek teisingai vertinančio ir sugebančio teikti reikiamus įstaytmus bei pareigūnus. Grybauskaitė, beje, nėra kietos rankos, o veikia kaip apsukri laputė besirūpinanti savo įvaizdžiu ir reitingais, pakompromituojanti dešiniuosius pataruoju metu, beje, leidusi nusavinti kaimo plėtros milijardus latifundijai. Juozaitis yra pakankamai siaurų ir ribotų pažiūrų žmogus, todėl ir jam kaip Grybauskaitei nebus suvokta mokesčių sistemų ES harmonizavimo reikalas, pvz. kad lenkai nedempinguotų, nieko nesiims ir dėl kapitalo esančio saujelės rankose apmokestinimo, o tik kalbės kilnumu dvelkiančiais lozungais. Prezidentas turi spręsti sunkiausias vidaus ir užsienio problemas, nes jis pagal konstituciją yra VALSTYBĖS VADOVAS

   Panaikinti
  4. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-07-13 21:06

   prezidentas => pre_zyden_tas => prie žydo tas

   Panaikinti
 3. Iš čia kylama į žvaigždes2018-07-13 13:43

  Taip, Žukauskas dažnai kalba angliškai, bet, kiek teko girdėti, daro tai labai prastai.

  Tas pat ir su vadyba: vaizduotėje jis yra vadybos genijus, dažnai cituoja juokelius iš pop vadybos vadovėlių, o faktiškai VU dabar administruojamas taip nevykusiai ir chaotiškai, kaip niekada nėra buvę Banio ar Juodkos laikais.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-07-13 14:16

  Turbo mąstymas yra grynai marksistinis-talmudistinis - atseit, viską lemia ekonomika. Tada ekonomikos "varatylos" (biržos spekuliantai, verslagrupės) ima diktuoti kaip turime mąstyti, ką veikti, kokią valstybę kurti. Valstybės Nacionalinė Idėja yra pirminė, o ekonomika -antrinė- yra tas arklys kuris turi traukti tą Idėją arba Valstybės vežimą. Pastačius arklį paskui vežimą - judėjimas pirmyn nevyksta, o tik arklys minta avižomis iš vežimo, kol jos baigsis. Tas dabar vyksta Lietuvoje. Lietuvoje "Kainų šėlsmas", kaip ir darbo užmokestis, mokesčiai (taip vad.soc.askirtis) - dirbtiniai dalykai užkuriuos atsakingi konkretūs asmenys - ekonominiai "varatylos". Tam suvaldyti tereikia Nacionalinės Idėjos ir politinės valios. Pavyzdžio? - palyginkime kainas Lietuvoje su Lenkijos ar Vakarų šalių kainomis. Kitas akivaizdus pavizdys - Universitas Vilnensis - kai "varatylos" - verslagrupės, holdingai ir kt.spekuliantai, kurių protėviai neseniai išlipo iš medžio, susuką gūžtą ir minta Valstybės avižomis, o vežimas stovi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. niekingas anonime vulgaris et vulgaris, aš, anaiptol, neteigiau, kad whiską lemia ikanomika. Priešingai - teigiu, kad ne tik idėjos apsprendžia būtį, bet ir ši ypač būdama ant katastrofos krašto daro grįžtamąjį poveikį idėjoms. Tokia kibernetinė dualistinė pažiūra yra nebūdinga marksistams. Juozaitis dešimtmečiais "nusiplovė" nuo purvinųjų Lietuvos problemų ir, dabar, tikisi pakartoti dramaturgo V.Havelo fenomeną. Kvaila vadovautis pirminiu antriniu idėjų skirstymu, kai jų įgyvendinimas turi eiti lygiagrečiai. Lietuvą smaugia ne tiek apsukruoliai, kiek kremliaus penktos penkiatūrkstantinės kolonos, o joms priešpastatyti tegalima žinias ir organizuotumą, o ne šv.Belzebubo mesijo atėjimą, kurio, jūs naivuoliai tikitės. Paskelbsite nacionalinę idėją ir viskas susitvarkys? Nesąmonė. Būtina realizuoti gerovės valstybės ir kovos su maskolija principus. Pats esi narodnikų juodašimčių mąstymo -tamsuolis

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-07-14 01:42

   Turbo, neįsiskaitėte atydžiai. Aš gi pabrėžaiu, kad reikia politinės valios.
   O tam, kaip ir Jūs sakote - reikia priešpastayti organizuotumą. Nematau čia prieštaravimų. O nacionalinė Idėja, tai ir yra Žinojimas (jūs tai vad. žiniomis). Kur čia vulgarumas? Matyt užgavo mmarksisto pavdinimas. Bet juk tai jie viską suveda į ekonomiką. Mokėtės dar sovietinėje sistemoje (kaip ir aš), ten aiškindavo istoriją - visi miestai, civilizacija ir kultūra prasidėjo nuo turgaus aikštės, nuo prekybos. Tačiau yra kita teorija, kuri sako, kad visi miestai, kultūra ir civilizacija prasidėjo nuo šventyklos. Atėnų Akropolis, Jeruzalės Šventykla, Vilniaus Šventaragio slėnis, Sen.Egipto Tebai, Inkų Mačiu- Pikču ir.t.t. Ka jos reiškia? - Vienijančią konkrečią tautą Idėją. Gerai būtų, jei visos idėjos eitų lygiagrečiai, bet taip nėra - Gamtoj yra Hierarchija. Gamtoj nėra demokratijos. Arklys ir vežimas nelygiagretūs dalykai. Arba teiki pirmumą vienam ir tarnauji jam, arba kitam. Gerovės valstybė, tai visų pirma šviesus protas ir bendras reikalas (Res Publika), o tik po to ir nuo to prisipildys pilvas. O marksistų Mesijošius, tai Ekonomika. Jie mums apie šv.Ekonomikos atejimą į Lietuvą suokia jau trisdešimt metų. Tačiau šiandien jie yra gudrūs liberalai - žino, kad Idėja yra pirminė ir sėja savo sėklas transformuodami Lietuvos piliečių sąmonę. Ją transformuodami, šluoja savo naudai valstybės aruodą. Turbo, esate teisus, kai nebelieka idėjų buitis-pilvas apsprendžia būti.
   Tegu Juozaitis pats paaiškins - "nusiplovė" jis nuo problemų ar ne.

   Panaikinti
  3. Na ir demagogas esate - greitkeliuose autobusai, ir geležinkeliuose važinėja bei kompiuterių procesoriai skaičiuoja lygigrečiai, o jei kalbėti moksliški, tai tinklinio planavimo teorija bei praktika ir yra skirta pačiam optimaliausiam veikimui svarbiausiomis kryptimis vienu metu, jei tam yra reikiamų resursų bei pajėgumų. Per trisdešimt metų Lietuvoje nebuvo jokios normalios ūkinės veiklos, o tik "ikanomika" - prichvatizavimai, ES milijardų susigrobimai, bankų išvogimai bei daugybė demagogijos, kaip ir paties bolševikinio mąstymo ideologo. Nejuokink žmonių su nacionalinės idėjos idėja bei pseudomarksisitne demagogija apie pirmumą ir antrumą ar švietėjiškumo bei tikėjimo svarba. Jei valstybėje akademinė bedruomenė yra nušalinta ar nusišalinusi, tai į paviršių ir kyla visokie "mokytojai" kaip pats nemokša, ar "gelbėtojai". r valstybė bei tauta tampa pasmerktais sunkiasiems išbandymams ar net sunaikinimui - išsivaikščiojimui bei asimiliacijai. Pliurpi apie tautinę idėją man, aki turiu tris dešimtis reikalingiausių žmonių visapusei gerovei - tarp jų ir kultūrinei, rinkinį. Juokingas esi, ir tiek, besitikintis alcheminiu politikos akmeniu -viena idėja pakeisti esatį. Neklaidink piliečių - tai tiek

   Panaikinti
  4. Betgi kaip smarkiai skiriasi "Anonimiškas" ir "kest turbo" diskutavimo lygis... ;)

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2018-07-13 14:51

  tai žukauskas su baršausku kartu sprendė, kaip pasiimti universitetams pertvarkyti skirtus 240 milijonus, tai jis visomis išgalėmis naikina baltistikos studijas, net Greimas jam užkliuvo. Matyti, kad tai talentingas putinaitės, steponavičiaus ir subačiaus idėjų įgyvendintojas.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Na ką, Juozaiti, tu, "istorinė klaida", vėl lendi į internetą ir galvoji, kad kolchoznikai ir dar neišsiveisę brazauskininkai tave išrinks prezidentu.N Tai rinkimai ir parosdys, ar Lietuva dar sugebės išlipti iš juozaičių, latifundininkų ir kitokio mėšlo prikrautos krūvos. Jei supratai savo klaidą (???), turi apie tai viešai paskelbti ir atsiprašyti TAUTOS (Tautos - ne liaudies), o jei ir toliau su juoda sąžine bandysi "paimt" prezidentūtrą, tai, manau, Lietuvėlei bus amen, nes brazauskiniai vagys(tavo favoritai) ir banditai jau didžiąją dalį Lietuvos sunaikino.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Juozaitis yra atsiprašęs Landsbergio už istorinę klaidą. O rinkimai nieko naujo neparodys, nes patys sėdite rankeles sudėję ir laukiate, kad vienas Juozaitis viską padarys.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-07-13 18:21

   Be reikalo A. Juozaitis atsiprašė V. Landsbergio už "Istorinę klaidą", nes ta vadinama "klaida" ir tada, ir dabar iš laiko perspektyvos, yra viso labo "ISTORINĖ TIESA". Pasiskaitykite šį straipsnį dar ir dar. Suprasite. A. Juozaitis neturi už ką mūsų atsiprašinėti.
   Lietuvėlei bus "amen" tada, kaip į prezidentūrą ateis saldus ponas iš banko, su dar saldesne šypsena.

   Panaikinti
  3. Vero, esi kvailys ir akiplėša viename. Vienžo - piktybiškas sukčius.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-07-14 01:58

   Vero'as greičiausiai ne kvailys, bet infekuotas idėjomis ligonis. Tačiau paklausti Juozaičio, kaip jis vertina savo sutikima dirbti prokuroro Artūro Paulausko rinkiminiame štabe ir kaip verina patį A. Paulauską - reikia. Ankčiau ar vėliau jam teks apie tai kalbėti.

   Panaikinti
 7. Skaitytojas2018-07-13 16:44

  Pirma, ačiū A. Juozaičiui už puikų straipsnį!

  Antra, šis straipsnis pakliuvo ir į Delfi! Į tą liberazmo citadelę! NEĮTIKĖTINA!

  AtsakytiPanaikinti
 8. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-07-13 21:09

  "Arvydas Juozaitis yra pasakęs, kad laisva Lietuva - istorinė klaida" (citata apie Arvydą Juozaitį)
  Reikalingas Arvydo Juozaičio pasiaškinimas.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Kaip žinoma, Žukausko tėvas buvo komunistas, o motina rusė. Taigi, be jokių etninių insinuacijų, o tik grynai techniškai vertinant, lietuvių kalba jam nėra motinos kalba.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2018-07-13 23:22

  Žukauskas angliškai kalba neblogai, Juozaitis visvien nieko negaus, o kad Radžvilas b0tų sugražintas, reikės dar nemažai ir nykiai pakovoti. Man tik neaišku, kodėl prie VF plakasi V. Daujotis, o dabar jau ir beatsibundantis iš letargo A. Juozaitis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O Baršauskas angliškai rašė netgi labai sklandžiai.

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2018-07-16 10:39

  geriau visai nebuti, negu buti tokiu kaip juozaitis - apgailetinas senis visom prasmemis

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jokių problemų - nebūkit. Instrukcijų reiks, ar pats susitvarkysit? ;)

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item