Rimantas Jonas Dagys. Ar kuriame tokią Lietuvą, kurios jie norėjo?

propatria.lt nuotr. Seimo nario R. J. Dagio kalba birželio 14 dieną Seime vykusiame Gedulo ir vilties dienos minėjime.   Dėkoju Die...

propatria.lt nuotr.
Seimo nario R. J. Dagio kalba birželio 14 dieną Seime vykusiame Gedulo ir vilties dienos minėjime. 

Dėkoju Dievui už tai, kad apie prarastą Lietuvos laisvę ir jos gyventojų trėmimus galime kalbėti būtuoju laiku. Užaugau šeimoje, kur tėtis ir mama už partizaninę veiklą lageryje praleido po 10 metų, o keturi dėdės partizanai, tarp jų – vienas būrio vadas, už tikėtus idealus paaukojo gyvybes. Prieš šią kalbą perskaičiau tėvelių bylas. Skaitant vis labiau neramino klausimas, ar viską padarėme dėl to, ko mūsų tautiečiai troško visa širdimi ir pasiekė gyvybių ir šeimos tragedijų kaina? Ar deramais darbais pagerbiame jų aukas?

Kaip tremtinys ir partizanų sūnus tokia proga Seime kalbu pirmą kartą. Ir šią kalbą pirmiausiai adresuoju sau, o kartu – ir jums.

Pirmosios Respublikos visuomenėje – kaip ir dabar – buvo nepasitenkinimo sava valdžia. Nenuostabu, kad saujelė pasimetusio elito ieškojo saulės rytuose. Jie patikėjo žmogaus pertvarkymo į komunizmo statytoją idėjomis. Bet jau pirmieji trėmimai išsklaidė iliuzijas, o pamatinių vertybių laikymasis sąlygojo, kad ilgainiui lietuvių tautai pavyko Nepriklausomybę atsiimti.

Kuo rėmėsi mūsų tautos brolių ir seserų tvirtybė? Tikėjimu Dievu, Tėvyne ir tautos jėga, šeima. Būdami iš esmės vieni, mūsų tautiečiai aukojosi tikėdami, kad likusieji įgyvendinsime jų siekius. Ar užtektinai padarėme dėl to, kad jie nevirstų pašaipų ir gėdinimo objektu?

Mūsų artimieji tremtyje, kovodami miškuose, budėdami Sausio 13-ąją meldė Dievą išlaisvinti Lietuvą nuo sovietinės imperijos ir komunistinės ideologijos. Jie kovojo už laisvą Tėvynę, kurioje spręstume be nurodymų iš viršaus, galėtume tikėti Dievu, o valdžia iš mūsų vaikų per prievartą nedarytų komunizmo statytojų. Jie siekė ištrūkti iš sovietinių pančių ir rasti kelią į tvirtai krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą Europą.

Ar kuriame tokią Lietuvą, kurios jie norėjo?

Ar vietoje Dievo nepradėjome garbinti pinigo? Ar aklas globalizmo aukštinimas nepakeitė Tėvynės meilės, o Trispalvių nesvajojame pakeisti vaivorykštėmis? Ar šeimos neužgožė perdėtas karjerizmas? Ar aš padariau viską, kad šiandienos Lietuvoje taip nebūtų? Ar mes tai padarėme?

Negaliu pasakyti, kad padariau viską. Galbūt dėl politinio korektiškumo per tyliai įvardijau dalykus, kurie griauna mūsų valstybę ir niekina už ją mirusiųjų atminimą. Tačiau kas liks iš Lietuvos, jei esmines temas leisime paversti eilinėmis diskusijomis? Ar galvas sudėję Lietuvos herojai neverti nė mūsų sugebėjimo nedviprasmiškai tęsti jų siekius?

Sovietų Sąjungos nebėra, bet tai, ką joje darė komunistai, dabar demokratijos užantyje kartoja iš esmės jų pasekėjai. Kone ta pačia frazeologija skaidoma mūsų visuomenė, bendruomenės, šeimos, net lytys supriešinamos. Neva naujoviškos pažangos šaukliai iš tiesų be atvangos cituoja priplėkusias komunizmo ir marksizmo tiesas. Mokslinį komunizmą be gėdos keičia moksliniai genderizmai.

Bet šie -izmai nieko bendro su mokslu neturi ir, kaip dauguma mūsų jaučiame, yra paprasčiausias absurdas.

Kas mums nutiko, kad pasiduodami fondų finansuojamų grupių spaudimui ėmėme gėdintis tautiškumo, pagarbos motinystei, tėvystei ir šeimai, pagaliau – net savo lytimi pradėjome bodėtis, o krikščioniškąja morale paremtas gyvenimas vadinamas tamsuolišku? Kodėl pernelyg nusižeminame prieš tuos, kurie užmiršo, kad Europos Sąjunga kurta tik krikščioniškų vertybių pagrindu?

Vargu ar mūsų jau iškeliavę, už Lietuvą aukas sudėję artimieji džiaugiasi tokiu nuolankumu. Ar neturėtume peržengti šio kuklumo ir Europai drąsiai pasakyti, kad mes, lietuviai, jau žinome, kiek kainuoja pamatinių vertybių atsižadėjimas ir kas nutinka valstybei, praradusiai autentišką savastį?

Kasdien jaučiame grėsmingą alsavimą iš rytų, nei minutei negalime jo užmiršti. Todėl turime nepamiršti, kas mus telkia ir stiprina išlikimui. Tad ar vakarietiška vertybe mėginančios tapti akcijų rinkos ir konvencijų brukamos dešimtys socialinių lyčių bus tai, už ką ištikus reikalui aukosis dabartinė karta?

Jau dabar čia gyvenančių mažėja, nes šalia socialinių nepriteklių liko per maža savasties ir autentiškumo, dėl kurių atsiranda ištikimybė ir patriotų aukos. Todėl turime puoselėti iki mūsų brangintą ir gintą ryšį su Lietuva. Ryšį, kuris įkvėpė tokias aukas ir kurio nesukursime išmintimi nedvelkiančiomis stambulų konvencijomis. Tik ryšiai – su savo istorija, neišdarkyta kalba, kitais žmonėmis – leidžia pajusti, kad esame kažko didesnio ir svarbesnio dalis, kad mūsų sukurta Lietuva bus išsaugota ateičiai, kaip buvo išsaugota mums.

Susiję

Rimantas Jonas Dagys 7917113401149424204

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-06-19 09:31

  Puiki logiška kalba, tai šviesa tamsoje, ji rodo kokiu keliu eiti, deja tuo keliu einama vis mažiau, kodėl taip yra atsakyti sunku, pasirinkdami kitokį kelią, manomai lengvesni, gal ir lengviau, bet jis trumpesnis, šviesos kelias ilgesnis, bet eiti juo reikalinga energija.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-06-19 09:38

  Gerb. R.J. Dagys - vienas iš tų tikrųjų konservatorių, kurie yra ištikimi Sąjudžio r Lietuvso Laisvės idealams. Reikia tikėtis, kad štai tokių žmonių TS bus daugiau ir daugiau, ir aišku, kad jie niekada nebalsuos už vienalyčių asmenų santuokas ir Stambulo ,,konvencijas'', gins Lietuvą nuo nelegalios migracijos, o iš ES rekomendacijų atsižvelgs tik į tokias, kurios Lietuvai yra pačios naudingiausios. Lietuvos visuomenė nori matyti kaip tik tokią Tėvynės Sąjungą - iš tiesų tarnaujančią Lietuvai, o ne federalistams, sorošininkams, genderistams ir globaliajam kapitalui.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Dėl Dagio padorumo abejonių nekyla.Kaip ir daugumos toje partijoje, manau.Ta tylioji dauguma turi kuo greičiau nusikratyti garsiai rėkiančių libkonų ir sugrįžti prie savo tikrosios ideologijos.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-06-19 10:04

  Ačiū ačiū ačiū,net pridurti nieko daugiau nebegaliu.Ačiū už aiškią, tvirtą, kaip visada, drąsią poziciją. Ačiū, kad esate...Kad taip mūsų Tėvynei Lietuvai daugiau tokių žmonių...Belieka viltis...

  AtsakytiPanaikinti
 5. Jei vietoje gabrieliuko partijai vadovautų Dagys, aš tapčiau konservatorių rinkėju ir šalininku.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Aš gal rinkėju netapčiau, bet šalininku taip.
   Dagys vienintelis iš Seimo kuris atsakinėja į jam siūstus klausimus ar patarimus.
   Tikrai padorus ir konservatyvus žmogus.

   Panaikinti
 6. Taip, pakalbėjo jis gerai - bet čia ir glūdi potenciali problema. Tai, ką jis pasakė, yra JO pozicija, neturinti NIEKO BENDRO su Didžiojo Vado Anūko Konpartijos Linija (pastaroji tokiai pozicijai net ne priešinga, bet stačiai priešiška). Taigi, kalbėjo jis iš esmės kaip privatus asmuo, bet daugelio akyse jis vis dėlto matomas kaip Konpartijos narys. Štai čia ir problema: tokie žmonės, kaip Dagys, Kasčiūnas (iš dalies) ir kt. "padorūs partiniai" suneša Konpartijai naivesnių žmogelių balsus - kitaip tariant, dalies rinkėjų balsai skiriami "padoriam žmogui", bet iš tiesų nueina visiškai nepadoriai Partijai. Rezultatas: "teisingos" kalbos renka paramą visai neteisingiems veiksmams.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dar galima pridėti, kad nežiūrint padorių kalbų, balsavimų metu balsuojama kaip parcija liepia - o parcija liepia kaip verslininkai užsako per konservatorių partnerius liberastus.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-06-20 00:59

   Vis tik atrodo, kad konfrontacija tarp anūko grupuotės ir tikrųjų konservatorių didės, ir nežinia, kokia šios konfrontacijos stadija bus prieš pat rinkimus - tikrieji konservatoriai supranta, kad jei Lietuvos rinkėjams bus pateiktos Kubiliaus ,,atsakomybės už pabėgėlius'' ir siekis žūtūt pramušti vienalyčių asmenų santuokas, TS-LKD gali neperžengi 5% barjero - žinau, Pikc, žinau, galima būtų pasakyti, kad yra fanatiškų jų šalininkų, bet tų šalininkų yra nedaug. Iš kitos pusės, net jeigu apie ,,pabėgėlius'' ir vienlytes santuokas TS-LKD prieš rinkimus apgalvotai tylėtų, rinkėjai greičiausiai nerizikuos - kur garantija, kad išrinkta TS-LKD vėl nesiims ,,pabėgėlių'' ir vienalyčių santuokų temos tam, kad iš ES ir Sorošo gautų sau kaip galima daugiau pinigų?

   Panaikinti
  3. Logiški svarstymai - bet yra keletas veiksnių:
   1. Kaip Rasa teisingai pastebėjo, kalbėti konpartijos nariai gali ką nori, bet balsuoti turi pagal Partijos Liniją - na, o nepatenkintieji prisimena, kas atsitiko principų laikytis nusprendusiems tautininkams. Principai principais - bet šilta kėdė vis dėlto svarbiau. :)
   2. Be fanatiškų šalininkų, yra ir kitos grupės - pvz. a) nusivylęs liberastų elektoratas (pagal Anūko šutvės elgesį panašu, kad būtent į jį orientuojamasi) ir b) ciniški karjeristai, kurie labai gerai mato, kieno pusėje yra "daukantynė", įvairios "spectarnybos" ir "didžioji" purvasklaida bei "nuomonės formuotojai" (tapinai, užkalniai, valatkos, kvietkevičiai, algiaigreitai ir t.t. ir pan.). Fanatikai balsuotų "už Landsbergį" net jeigu jis ragintų į NVS stoti, liberastinio hipsteryno šutvei Anūko homunistiniai užmojai visiškai nekliudo, o karjeristams apskritai "dzin" tos ideologijos - juos tedomina valdžios ir naudos gavimo galimybės.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-06-20 13:44

   Tikrieji konservatoriai ir tikrieji krikdemai padarytų protingiausiai, jeigu šveistų lauk Anūką, Kubilių, Juknevičienę - arba tegul šitie trys pripažįsta savo klaidas ir atsiverčia - viešai atsižadėtų genderizmo ir federalizacjos, su ašutine barstydami galvą pelenais: ,,Prisipažįstame, klydome, dabar pat pasitaisome!!'' - ir sugrįžtų prie nacionalinės TS-LKD partijos linijos. Artėjant 2020 rinkimams, Anūkas, Kubilius, Juknevičienė visvien turės dalyvayti viešose diskusijose - TV, radijas, interviu - o ten jį oponentai kaipmat sudoros, o tuo pačiu TSLKD praras dar daugiau rinkėjų. Be to, jeigu federalizmo ir genderizmo šalininkai TS-LKD viduje nenorės užleisti savo pozicijų, partijoje vistiek išliks vidinė priešprieša, nes protingiausieji TS-LKD nariai supranta, kad, bandydami prastumti vienalyčių asmenų santuokas, kai kurie TS-LKD nariai šitaip prieš save nuteikė Romos Katalikų Bažnyčią - o prarasti tokį sąjungininką ir rėmėją TS-LKD tikrai nenori ir negali sau to leisti.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2018-06-19 23:18

  Piksas ir Rasa nežino, kad partijos tai demokratijos garantas, vienos partijos būti negali todėl visada bus kelios, kai kurie svaigsta dėl sąrašų, ar kitokių sambūrių, bet tai yra tas pats tik kitoje rankoje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pikc ir Rasa ŽINO, kad NORMALIOMIS sąlygomis taip gali būti - tik štai bėda, kad pas mus ta "partinė" situacija toli gražu NĖRA normali. O jei dar atsižvelgsime į fauną, kurių nuomone, tėra VIENA Tikra Partija, o visos kitos - rusū agentaj beigi šeip leudies priešaj... Tiesa, dar liberastai buvo favoritai - bet pasirodė, kad su jais neapsimoka, tad dabar ir tie - leudes priešaj. :)
   Na, o apie "sąrašinius" demokratijos kontekste gal nepradedam, gerai? ;

   Panaikinti
 8. apie fanatikus, tai jų vis mažėja, nes jie palaipsniui iškeliauja anapilin ir vien "rusai puola" kaip anksčiau jau neužtenka.
  Kadangi su šios parcijos fanatikais susidūriau asmeniškai, juos stebėjau ir supratau, kad yra daug žmonių nukentėjusių, juk baisūs laikai buvo - plėšimai, žudymai, prievartavimai ir vieni žmonės atleidžia ir išsilaisvima iš pykčio, neapykantos ir pan. o kiti neatleidžia ir nešiojasi pyktį, neapykantą, kartais kerštą, baimę, kad tai nepasikartotų. Tai yra sužeisti žmonės, buvusios sistemos aukos. Tuomet atsiranda "gelbėtojas" kuris būtent ir eskaluoja tokius niekingus destrukcinius jausmus - pyktį, neatleidimą, ištisinius kaltinimus, baimę (rusai puola). "Gelbėtojas" pateikia, tai ko reikia aukai, t.y atliepia į jos jausmus, kartais ir giliai paslėptus. Ir to pasekoje atsiranda visiški fanatikai. Patriotais tampa ne tie, kurie Lietuvą MYLI, bet tie, kas rusų NEAPKENČIA ir kuo daugiau nekenti ir nemėgsti, tuo didesnis patriotas esi. Jeigu nejauti rusams neapykantos, tu išdavikas.
  Bet visgi jokia ideologija pagrįsta destrukcianiais jausmais niekuomet nadavė jokių gerų vaisių, destrukciniai jausmai visuomet veda tik į susinaikinimą. Ir padaroksas tame, kad patys dižiausi Lietuvos patriotai, tokiu būdu tampa patys didžiausi Lietuvos kenkėjai, sektos vaduko manipuliuojami fanatikai.

  Ir žinokite šėtonui nėra jokio skirtumo, ar kaltasis, ar teisusis neapkenčia - neapykanta yra jo valdos ir jis karaliauja:) Todėl Dievulis ir sako - atleisk, ne todėl, kad žmogui būtų blogiau, bet todėl, kad būtų geriau, kad jis išsilaisvintų ir netaptų valdomu fanatiku.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. „Rusai puola“ temoje yra dvi bėdos.
   Pirma - objektyvi Rusijos grėsmė. Kuri yra reali.
   Antra – konsevatorių įgrįsęs triukas, kai trūksta argumentų ar norint užčiaupti ir sukompromituoti oponentą naudojama rusų agentų ar rusijos grėsmės korta. Kai tai daroma dažnai, ne vietoje, tai pradeda erzinti ir paradoksaliai devalvuoja minėtos rusijos realią grėsmę.
   Rasos komentaras šioje temoje labai įdomus. Atmetus psichologijos ir krikščionybės dekoracijas Rasa savo komentaru teigia: „Yra nukentėję, sužeisti psichologiškai žmonės, buvusios sistemos aukos kuriems parinkti ‚gelbėtojai‘ įteigia, kad dėl visko kalti rusai. „
   Ir aš staiga prisiminiau: apie buržuazinius nacionalistus, prisirišusius prie buvusios buržuazinės sistemos, kuriems „užsienio balsai“ įteigdavo kovoti prieš savo liaudį... arba „runkelius“ kurie traumuoti sovietų režimo, nepristaikė prie naujų rinkos sąlygų ir rusiškųjų „fake news“ įteigti visų savo bėdų prėžastimi laiko gėjus, globalizmą, liberalią demokratiją.
   Žodžiu ideologinių naratyvų formuluotės ir užkeikimai išliko. Rasos komentaras kaip „žandro“ pavyzdys man labai patiko. Labai gražiai ir organiškai supintas. Jis tarsi kovoja su konservatorių perdėtai naudojamu „Rusai puola“naratyvu, bet jį perskaičius „išnyksta“ ir Rusijos reali grėsmė. Ji lieka tik sužalotų psichikų, prastų krikščionių ir „gelbėtojų“ įtaigos vaisiumi.

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2018-06-20 09:45

  Na piksas teisus sąlygos nėra normalios, nes mažai normalių, o Rasa tai ne protauja bet rasoja, čia moteriškai lyčiai būdinga.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nemandagus komentaras. Trinti.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-06-20 13:35

   Anonimiškas 09.45, ar tu myli moteris? Jei taip - atsiprašyk Rasos.

   Panaikinti
  3. na manęs tai tikrai nereikia atsiprašyti ir nieko trinti nereikia, tai juk labai puikus pavyzdys, kokio lygio veikėjai prijaučia aptariamai parcijai.

   O taip pat ir patvirtina ir papildo viską ką aprašiau auksčiau, tik man ir pačiai naujiena, kad aprašytas medodas tinka ne tik piksiaus minimiems parcijos fanatikams, bet ir kitai parcijos gerbėjų grupei - pamiršau kaip Piksius ją pavadino, bet tai tie jaunieji "patriotai", kurie vedami į barus, o paskui kviečiami į namus. Juos irgi traukia sektos vado detsrukcinė ideologija, nes atsišaukia su jų gyvulišku gašlumu, godumu pinigams, garbės troškimui ir pan. gyvulinėmis vertybėmis, nors visa tai užmaskuota ir išorėje yra pareigingi klusnūs parcijai komjaunuoliai-aktyvistai:)

   Panaikinti
  4. O aš žinau, kad tai ką parašiau apie parcijos fanatikus ir jų valdymą yra teisinga, nes pora fanatikų "išgydžiau" ištisai jų klausdama, kodėl patriotai, tie, kas rusų nekenčia, o ne tie kas Lietuvą myli, kodėl jų ideologija pagrįsta destruktyvumu, arba klausdavau kokia ideologija, pagrįsta destruktyviais jausmais veda į gerbūvį, parodykit man tokią pasaulio istorijoje? Dar kalbėdavau, kad reikia atleisti, melsti viešpatį vidinio išgydymo ir atleidimo malonės. Sakydavau, kad toje parcijoje jie kaip setoje valdomi, nes sektai būdingas siauras pasaulio vaizdas, tik sektoje gėris ir išgelbėjimas, o už sektos visi blogi, priešai ir palaipsniui fanatizmas sumažėjo, į parcijos susirinkimus nebelaksto, kaimynams lapelių reklamuojančių parciją nebenešioja ir ačiū Dievui už tai:)

   Panaikinti
 10. Anonimiškas2018-06-20 10:43

  Nereikia blogai galvot, ir trinti nieko nereiks.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, "2018-06-20 09:45" komentaras su galvojimu apskritai nelabai ką bendro turi. ;)

   Panaikinti
 11. Nuprotėjusio kliedesiai nuprotėjusiai auditorijai. Nepriklausomybę atkūrė visiškai kiti žmonės, visiškai kitos kartos 1991 metais. Jų siekiai, jų norai nulio verti? Dabar konservams reikia 40 metų durninti tautą, kad laimę ubagystėje ir pažeminime pajustų? Kadangi esu 1991 metų liudininkė, puikiai prisimenu, kad niekas banditų nei prisiminė, nei didvyriais laikė - bandymą tai padaryti žmonės (o tų laikų liudininkų gyvų buvo daug) stipriai padipriešino. Bet nelistruota kgb idealiai vykdo psichologinį informacinį žmonių gniuždymą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Primygtinai siūlau savo nuprotėjusius kliedesius skleisti savo nuprotėjusiai auditorijai - čia nupušusių vatnykų/koloradikų gerbėjų kaip ir nelabai yra. ;)

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item