Noamas Chomskis. 10 masių valdymo būdų

Noamas Chomskis (1928) amerikiečių lingvistas ir politikos aktyvistas. Dėstė Masačusetso technologijos institute,  Lingvistikos ir filoso...

Noamas Chomskis (1928) amerikiečių lingvistas ir politikos aktyvistas. Dėstė Masačusetso technologijos institute,  Lingvistikos ir filosofijos departamente. Ne kiekvienas sutiks su kai kuriomis Chomskio interpretacijomis, tačiau jis visiškai teisus teigdamas: jeigu žmonės ima reikšti nepasitenkinimą kasdiene politika, kuri aptarnauja siaurus korporatyvinių viršūnių ir jų statytinių interesus, tai, siekiant išvengti prievartos prieš savo piliečius, tam pasipriešinti galima tik pasitelkus propagandą, kurios instrumentas – žiniasklaida.

Tiesa, kad valstybę sukuria jos piliečiai, siekdami suderinti savo interesus, tačiau valstybės arba politinė valdžia turi savų interesų,  ir svarbiausiu jų uždaviniu,  banalia savisauga, tampa suvaldymas tų, kas tą valdžią išrenka ir išlaiko.

1 būdas. Dėmesio nukreipimas

Pagrindinis visuomenės valdymo elementas yra žmonių dėmesio nukreipimas nuo svarbių problemų ir sprendinių, priimamų valdančioje politinėje ir ekonominėje aplinkoje. Tuo tarpu informacinė erdvė yra nuolat prisotinama mažareikšmiais pranešimais. Dėmesio nukreipimo būdas yra esminis, nes tokiu būdu  piliečiai netenka galimybės įgyti šiuolaikinės filosofijos žinių, sužinoti apie naujausius mokslo pasiekimus ekonomikos, psichologijos, neurobiologijos ir kibernetikos srityse. Informacinė erdvė užpildoma pakaitalais – sporto, pramogų verslo, mistikos ir panašios informacijos naujienomis, pagrįstomis reliktiniais žmogaus instinktais nuo erotikos iki grynos pornografijos ir buitiniais muilo siužetais iki abejotinai lengvų ir greitų būdų prasigyventi.
  
„...nuolat nukreipti piliečių dėmesį nuo tikrų socialinių problemų, pakišant jiems temas, neturinčias realios reikšmės. Pasiekti, kad piliečiai būtų nuolat kuo nors užimti, ir jiems neužtektų laiko apmąstymams; iš laukų į aptvarus, kaip ir visus kitus gyvūnus“. (N. Chomskio citata iš knygos „Tylus ginklas ramiems karams“).

2 būdas. Sukurti problemas, po to siūlyti jų sprendimo būdus

Šis būdas dar vadinamas „problema – reakcija – sprendimas“. Sukuriama problema, tam tikra „situacija“, siekiant sukelti atitinkamas gyventojų reakcijas, kad jie patys pareikalautų imtis priemonių, kurios labiausiai būtinos valdantiesiems. Pavyzdžiui, miestuose sužadinti prievartos spiralę arba organizuoti kruvinus teroro aktus, kad piliečiai imtų patys reikalauti priimti įstatymus, sustiprinančius saugumą ir pilietines teises varžančios politikos diegimą.

Arba sukelti tam tikrą ekonominę, teroristinę arba technologinę krizę, kad žmonės savo sąmonėje būtų priversti imtis priemonių jos pasekmėms likviduoti, net pažeidžiant socialines teises kaip „neišvengiamą blogybę“.  Dera suprasti, kad krizės pačios iš nieko neatsiranda.

3 būdas. Palaipsnis panaudojimas

Kad koks nepopuliarus dalykas būtų priimtas, pakanka jį diegti palaipsniui – diena po dienos, kasdien, metai po metų. Kaip tik tokiu būdu devintame ir dešimtame praėjusio amžiaus dešimtmečiais buvo globaliai pripirštos iš esmės naujos socialinės ir ekonominės sąlygos (neoliberalizmas). 

Iki minimumo sumažintos valstybės funkcijos, privatizacija, masiškas nedarbas, padoraus pragyvenimo neužtikrinantis darbo užmokestis. Jei visa tai prasidėtų vienu metu, tai tikrai pastūmėtų link revoliucijos.

4 būdas. Vykdymo atidėjimas

Kitas būdas prastumti nepopuliarų sprendimą – pateikti jį kaip „skausmingą, bet būtiną“ ir pasiekti, kad piliečiai šiandien sutiktų su tuo, kas įsigalios ateityje. Daug lengviau sutikti, kad kažkas bus paaukota ateityje nei dabar.

Visų pirma, todėl, kad tai neatsitiks tuoj pat. Antra, todėl, kad tautos dauguma visada yra linkusi naiviai puoselėti viltis, kad „rytoj viskas pasisuks į gera“ ir kad iš jo reikalaujamos aukos pavyks išvengti. Taip piliečiams suteikiama daugiau laiko susigyventi su mintimi apie permainas ir nuolankiai jas priimti, kai ateina laikas.

5 būdas. Kalbėti su tauta lyg su mažu vaiku

Daugumoje plačiajai publikai skiriamų propagandinių kalbų vartojami argumentai, personažai, žodžiai ir intonacijos tartum būtų skiriami mokyklinio amžiaus sutrikusio mąstymo vaikams arba protiškai nevisaverčiams individams.

Juo labiau stengiamasi apkvailinti klausantįjį, tuo dažniau vartojamos infantiliškas kalbos priemonės. 

Kodėl? 

Jei kas kreipiasi į žmogų tarsi jam būtų 12 metų ir mažiau, tai labai tikėtina, kad įtaigos dėka šio žmogaus atsakymuose ir reakcijoje nebus kritiško vertinimo, kas yra būdinga 12 metų amžiaus ir jaunesniems vaikams.

6 būdas. Emocijas pabrėžtinai akcentuoti labiau nei mąstymą

Poveikis emocijomis yra klasikinis neurolingvistinio  programavimo būdas, siekiant užblokuoti žmonių gebėjimus racionaliai analizuoti ir, galų gale, apskritai  paralyžiuoti sugebėjimą kritiškai vertinti  įvykius. Kita vertus, emocinis veiksnys leidžia atverti duris į pasąmonę, ten įterpiant mintis, troškimus, baimes, nuogąstavimus, poveikį arba pastovius elgsenos modelius. Užkeikimai apie tai, koks žiaurus terorizmas, kokia neteisinga valdžia, kaip kenčia badaujantys ir pažemintieji „už kadro“ palieka tikrąsias priežastis to, kas vyksta iš tiesų. Emocijos – logikos priešas. 

7 būdas. Ugdyti žmones mažaraščiais, skatinant vidutinybes

Pasiekti, kad žmonės nebesugebėtų suprasti būdų ir priemonių, naudojamų valdyti ir palenkti juos savo valiai. Žemesnėms visuomenės klasėms suteikiama švietimo kokybė privalo būti kuo skurdesnė ir tik vidutiniška. Nemokšiškumas, skiriantis žemesnes klases nuo aukštesnių, privalo likti lygyje, kokio žemesnės klasės negalėtų įveikti.

Tam priskirtina ir vadinamojo „šiuolaikinio meno“, t.y. rėksmingos vidutinybės, propaganda. Ji pretenduoja tapti garsenybe, bet nesugeba pavaizduoti realybės tokiais meno kūriniais, kuriems nereikia smulkaus paaiškinimo ir agitacijos apie jų „genialumą“. O štai tie, kas naujadarų nepripažįsta, apskelbiami atsilikėliais bukiais, ir jų nuomonė neturi būti plačiai skelbiama.

8 būdas. Skatinti piliečius žavėtis vidutinybe

Gyventojams diegti mintį, kad būti nešvankiu, mažaraščiu ir neišauklėtu yra madinga. Šis būdas neatsiejamas nuo ankstesnio, nes šiuolaikiniame pasaulyje vidutinybė  reiškiasi milžiniška gausa visokiausiose socialinėse sferose – nuo religijos ir mokslo iki meno ir politikos. Skandalai, geltonieji puslapiai, būrimai ir magija, abejotinas humoras ir populistinės akcijos – viskas gerai, siekiant  vieno tikslo, – neleisti, kad žmonės turėtų galimybių išplėsti savo sąmonę iki begalinių realaus pasaulio erdvių.

9 būdas. Stiprinti kaltės pajautimą

Versti žmogų patikėti, kad tik jis pats yra kaltas dėl savo nelaimių, atsirandančių dėl protinių galimybių, gabumų ar įdedamų pastangų trūkumo. Tada, užuot sukilęs prieš ekonominę sistemą, jis pradeda save menkinti, visa kuo kaltindamas save, o tai sukelia prislėgtą būseną, be kita ko, stumiančią į nieko nedarymą. O be veiksmo, apie  jokią revoliucija nėra nė kalbos! Ir politikai, ir mokslininkai (ypač psichoterapeutai), ir religiniai veikėjai naudojasi ganėtinai efektyviomis doktrinomis, kad pacientai ir parapijiečiai užsiimtų savinieka, valdydami jų gyvenimą teigiančius interesus, nukreipdami veiksmus reikiama vaga.

10 būdas. Žinoti apie žmones daugiau, nei jie patys žino apie save

Pastaruosius 50 metų mokslo laimėjimai ir pažanga kūrė vis didesnį atotrūkį tarp paprastų žmonių žinojimo ir žinių, kurias turi ir kuriomis naudojasi viešpataujančios klasės.

Biologijos, neurobiologijos ir taikomosios psichologijos dėka „sistema“ į savo rankas gavo avangardinių žinių tiek žmogaus fiziologijos, tiek psichologijos srityse. Apie paprastą žmogų sistemai pavyksta sužinoti daugiau, nei jis pats žino apie save. Tai reiškia, kad daugeliu atvejų sistema turi daugiau valdžios ir  valdo žmones labiau negu jie valdosi patys.

Parengė Linas V. Medelis.

Susiję

Noamas Chomskis 6480964780972132706

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-06-28 10:18

  Kad teisybė tai teisybė, šitaip ir valdo mases, masė yra masė, ir kur ją dėti,čia kaip vandenynas jis yra ir jo niekur nepadėsi, jame veisiasi banginiai, rykliai ir kitokia fauna, tai amžinas bangavimas.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Šiaip, N. Chomsky's — tai vienas didžiausių leftistinių ideologų, tiesa, dar ir filologas. Bet nuo to negeriau :). O propatria tai publikuoja. Įdomu. :)

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2018-06-28 12:06

  Chomskis visiems tinka, žiūriu. Ir leftistiniams hipsteriams, ir propatrios infantiliems fašistėliams.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-06-29 08:07

   Skaitydama Pro patria nesijaučiu nei infantiliu, nei fašistėlių / beje tokia bruožų jungtis parasčiausiai nelogiška ir neįmanoma/. O skaitant komentarą galvoju, kad jį parašė sovieticusliberalicus, kuris kovoja prieš šeimą, bet už gėjų santuokos įteisinimą, už Europos vienybę, bet be lietuvių, prieš korupciją, bet su kyšiniais pinigais kišenėse ir dar grasinanti paviešinti info apie kitus��

   Panaikinti
 4. Ponai komentatoriai įsikandę ad hominem "argumentą". Nejau neįgalite prisikabinti prie teksto?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-06-29 00:14

  Yra tiesos, nepaisant to, ar Chomskis leftistas, ar ne. Ypač vertas dėmesio 6-asis punktas: ,,Emocijos - logikos priešas''. Čia dar kaip į tai pažiūrėti. Emocijos yra būtinos muzikai ir kitiems menams, apimtas pakilios emocinės būsenos, žmogus visiškai kitaip dirba ir kitaip elgiasi - galima sakyti, kad logika, paklūsdama pozityvioms emocijoms, gali sukutir žmoguje daug gero. Visi puikiai žinome, kokią reikšmę emocijos turi viešosioms kalboms - ne be reikalo teatras kaip pramoga lydi žmoniją nuo seniausių laikų.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2018-06-29 08:24

  Jei norite išgirsti pavyzdinį- pamokinį tekstą, kaip panaudoti 7, 8, 9 punktus klausykite neurolingvistinio programavimo laidą per žinių radiją "Vyrai kalba". Yra ten ir kitos kelios panašios, bet ta - tikra mokymo priemonė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Geras pastebėjimas. Ir neva, laida skirta ne burliokams, o naujojo pasaulio veržliam individui, keliančiam klausimus. Jeigu tą permanentinį pilstymą iš tuščio į kiaurą galima vadinti kažkuo kitu negu jūs kątik įvardinote, ką jau kalbėti apie nuolatinį garsų ir vaizdų kombinacijų viešinimą geriausiu eterio laiku per televizijos kanalus, kas liaudyje vadinama 'žiniomis'.

   Panaikinti
 7. // Užkeikimai apie tai, koks žiaurus terorizmas, kokia neteisinga valdžia, kaip kenčia badaujantys ir pažemintieji „už kadro“ palieka tikrąsias priežastis to, kas vyksta iš tiesų. Emocijos – logikos priešas. // -------- Tipišką poveikio emocijomis metodą galima stebėti dabar, kai keliama isterija dėl neva JAV valdžios žiaurumo atskiriant migrantų vaikus nuo tėvų. Šitaip galima paveikti ir nuteikti jautresnes (ir kvailesnes) dūšeles prieš dabartinę principingą migracijos politiką.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2018-07-01 13:35

  čia jis apie Lietuvą ir jos valdžią,ir apie mūsų situaciją ? Tada -1:1

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item