Kun. Robertas Urbonavičius. Melo tiesa

Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan, O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės,  visus patrauksiu prie savęs (Evangelij...

Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan,
O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės,
 visus patrauksiu prie savęs
(Evangelijos antifona)

Šio laikmečio kuriame gyvename realybę apibūdina dažnai neverčiamas angliškas terminas „fake news“ (melagingos naujienos), - žinios, kurios pateikia tik dalinę tiesą arba greičiau melą, kuris nori būti tiesa. Tie principai, kurie galiojo „Pravdos“ kūrėjams, - taikomi ir šiuolaikinėje žiniasklaidoje, bet vis sumaniau ir klastingiau. Skelbiama tiesa yra melas, kuris tikina, kad jis yra tiesa.

Panaši „fake news“ sistema veikia ir šio sekmadienio evangelijos ištraukoje: fariziejai apkaltina Jėzų, kad jis velnius išvaro su velnio pagalba. Šviesa paverčiama tamsa, o šmeižikiškas melas skelbiamas kaip tikroji tiesa. Ši melo dvasia lydi žmoniją nuo pat Rojaus sodo, kuomet Adomas ir Ieva patikėjo pirmąja „fake news“ kurios autorius buvo šėtonas. Ne tik buvo. Bet ir yra. Už kiekvieno melo stovi jo tėvas: „Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, – jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.“ (Jn 8, 44) Tačiau jo valdžia yra pažabota, nes Jėzus yra tas palyginime minimas galiūnas, kuris surišo velnią ir jį apiplėšė.

Iš Pirmosios Komunijos pamokėlių žinome, kad pati baisiausia nuodėmė – tai nuodėmė Šventajai Dvasiai, kuri nebus atleista nei šiame nei kitame gyvenime. Tačiau jei reikėtų pasakyti kokia tai konkreti nuodėmė – turbūt nelabai sugebėtume. Bažnyčios Tėvai ir teologai taip pat neturėjo ir neturi vieningos nuomonės, ką galėtų reikšti šis grėsmingas Jėzaus perspėjimas. Viešpats pabrėžia, kad bus atleisti visi piktžodžiavimai, - net ir prieš Jį – išskyrus šį. 

Evangelijos pasakojimas lyg ir leidžia nujausti, kad piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai – tai Jėzaus veikimo priskyrimas demoniškoms galioms: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus“. Paprastai sakant teigiama, jog Jėzus yra velnio apsėstas ir jame veikia velniškos galios. Nuodėmė Šventajai Dvasiai – tai akivaizdžių Dievo darbų priskyrimas piktajam.

Melskime Tiesos Dvasios, kuri padėtų mums likti ištikimiems tikrajai Tiesai, mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui ir nepasiduoti melo dvasiai.

Tavo, Viešpatie, gydomasis veikimas 
tegul išvaduoja mus iš nedorybių
 ir veda teisingu keliu.
(Postkomunijos malda)

Susiję

Robertas Urbonavičius 8610215817606698105

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item