Vilniuje vyskupu pašventintas Darius Trijonis

Gruodžio 16-ąją Vilniaus katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas įšventino kun. Darių Trijonį vyskupu. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis n...

Gruodžio 16-ąją Vilniaus katedroje arkivyskupas Gintaras Grušas įšventino kun. Darių Trijonį vyskupu. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedro Lopez Quintana, vyskupai iš Lietuvos ir užsienio, gausus būrys kunigų, vienuolių, tikinčiųjų.

Pažadėjęs saugoti tikėjimo paveldą, ištikimai atlikti vyskupo tarnystę, kun. Darius Trijonis vyskupų rankų uždėjimu ir šventimų malda buvo įšventintas vyskupu. Įteikti vyskupiški ženklai: žiedas, mitra ir pastoralas. Naująjį vyskupą pasveikino visi vyskupai, tikintieji palydėjo gausiais plojimais.

Arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo apie paprastumą ir nuoširdumą – dorybes, kurias vyskupas Darius pasirinko kaip savo šūkį. „Viešpats kviečia Darių ir mus visus į tą paprastumą, kuriame glūdi nepaprasta jėga“, – kalbėjo arkivyskupas. Jis kreipėsi į šventinamąjį: „Šiais jubiliejiniais metais priimantį vyskupystės dovaną, Trakų Dievo Motina tegloboja ir telydi Tavo vyskupystės tarnystę. Marija savo paprastume ir nuolankume išgirdo Dievo Žodį ir svarstydama savo širdyje jį vykdė visą gyvenimą, – linkiu ir Tau eiti ir taip gyventi.“

Darius Trijonis gimė Telšiuose 1973 m. Baigęs vidurinę mokyklą, nuo 1991 iki 1996 m. studijavo Telšių vyskupijos kunigų seminarijoje. 1997 m. gegužės 18 d. jam suteikti kunigystės šventimai. Nuo 1997 iki 1999 m. studijavo Popiežiškajame Laterano universitete Romoje ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. Grįžęs į vyskupiją iki 2002 m. buvo kunigų seminarijos prefektas. Nuo 2002 iki 2006 m. tęsė studijas Romoje, apgynė moralinės teologijos doktoratą. Nuo 2006 m. dėstė Klaipėdos universitete; nuo 2007 iki 2008 m. buvo Telšių kunigų seminarijos studijų prefektas; nuo 2008 m. – Plikių parapijos klebonas. Nuo 2010 iki 2015 m. kun. Darius Trijonis ėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriaus pavaduotojo pareigas. O pastaruosius dvejus metus buvo Telšių vyskupijos katedros administratorius.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas nuo šiol darbuosis padedamas dviejų pagalbininkų vyskupų:  Arūno Poniškaičio ir Dariaus Trijonįo. Darius Trijonis tapo devintuoju Lietuvoje vyskupijose šiuo metu aktyviai besidarbuojančiu vyskupu.

Prieš keletą mėnesių Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą.

Vyskupo Dariaus Trijonio herbe vaizduojamos septynios žalios kalvos simbolizuoja Telšių miestą. Auksinė M raidė – tai Mergelė Marija, o balta lelija simbolizuoja šv. Antaną, o taip pat ir šv. Kazimierą. Lotyniškas šūkis „in simplicitate et sinceritate Dei“ yra paimtas iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams, kuriame jis mini, jog „mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone“ (2 Kor 1, 12b). Paprastumo ir nuoširdumo dorybės leidžia sutikti kasdienybėje Dievą, kviečiantį pasidaryti paprastais kaip vaikais, atvirais Jo malonei.


Susiję

Religija 3677699326450719245

Rašyti komentarą

 1. Dar vienas "paprastas ir nuoširdus" tylintysis.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2017-12-18 11:49

  Dievo palaimos vyskupui Dariui... Nuoširdumą jau pamačiau po įšventinimų, visi kas norėjo galėjo pasveikinti jį asmeniškai, paspausti ranką ir gauti asmeninį jo palaiminimą, kadangi norinčių buvo pilna šv. Kazimiero koplyčia ir vis ėjo tai užtruko, bet vyskupas sutiko kiekvieną su šypsena ir geru žodžiu.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2017-12-18 11:49

  Dievo palaimos vyskupui Dariui... Nuoširdumą jau pamačiau po įšventinimų, visi kas norėjo galėjo pasveikinti jį asmeniškai, paspausti ranką ir gauti asmeninį jo palaiminimą, kadangi norinčių buvo pilna šv. Kazimiero koplyčia ir vis ėjo tai užtruko, bet vyskupas sutiko kiekvieną su šypsena ir geru žodžiu.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2017-12-18 14:24

  Na gal ir kiek per geraširdis žmogus, bet kai vyko tapino, žiniasklaidos ir Telšių valdžios puolimas ant tikybos mokytojos - Jis vienas pirmųjų (ką pastebėjau Facebuke) ėmėsi ginti tą mokytoją, kai tuo tarpu visi vyskupai ir katechetikos vadai sėdėjo krūmuose.. (Pagarba V. Sinicai, tada sumalusiam tapiną.. ) Vyskupo tvirtumą ir ištikimybę Lietuvai pamatysime iš darbų. Kol kas neprognozuokim labai. Sėkmės Jam.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nežinau, aš jo negirdėjau. O gal ir nesistengiau išgirsti, nes kai visi patogiai tyli šiais tragiškais Bažnyčiai laikais, tai jau nieko nebeieškai ir nieko nebesitiki, ypač iš tų, kuriems palankumą rodo "Šventasis Tėvas Pranciškus". Gal aš kiek ir per daug pesimistiškai žiūriu, atleiskit.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2018-01-06 17:59

  Cia gi amerikono gruso turincio amerikos pasa kaip ir lietuviska draugelis, tai koks cia ivykis, smirda nepotizmu. Pagaliau kodel nerado nei vieno is Vilniaus arkv. kunigu?? Ar visi buve kgb agentai? Ar tik neparankus amerikonui grusauskui??

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item