Siūloma uždrausti chirurginį ir medikamentinį lyties keitimą

Civiliniame kodekse siūloma įtvirtinti chirurginį ir medikamentinį lyties keitimo draudimą. Tokį Civilinio kodekso pakeitimo projektą...

Civiliniame kodekse siūloma įtvirtinti chirurginį ir medikamentinį lyties keitimo draudimą.

Tokį Civilinio kodekso pakeitimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo įvairioms frakcijoms priklausantys 31 Seimo narys.

„Teikiamu projektu siekiama pašalinti šiuo metu egzistuojančią įstatymų leidybos spragą, t. y. ištaisyti Civiliniame kodekse įtvirtintą, bet neveikiančią nuostatą dėl asmens teisės pakeisti lytį, kadangi ši nuostata asmenims sukelia nepagrįstų lūkesčių. Šiuo metu įstatymo, numatančio lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką, nėra, ir teisiškai šie klausimai nėra reglamentuojami. Civilinio kodekso 2.27 straipsnio sukurtas teisinis lūkestis ir teisės spraga sudaro prielaidas teisminiams ginčams Lietuvoje ir, kaip ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. išnagrinėtos bylos L. prieš Lietuvą atveju, gali lemti nesėkmingą Lietuvos bylinėjimąsi tarptautiniuose teismuose“, – sako projekto autoriai.

Įstatymo projekte siūloma įtvirtinti aiškias nuostatas, kad medikamentinis, chirurginis lyties keitimas bei psichiatrinė, psichologinė terapija, kuriomis siekiama pakeisti genetiškai nulemtos asmens lyties požymius (lyties keitimas) Lietuvoje yra draudžiamos.

Siūloma Civiliniame kodekse įtvirtinti nuostatą, kad asmens lytis yra genetiškai nulemta žmogaus prigimtinė savybė.

„Pažymėtina, kad žmogaus lytis nulemiama apvaisinimo momentu ir visą gyvenimą nesikeičia. Kiekvienoje žmogaus kūno ląstelėje esančios lytinės chromosomos (XX arba XY) nurodo, kokios jis lyties yra. Be lytinių chromosomų, vyriškumas arba moteriškumas yra užfiksuotas visose žmogaus kūno dalyse, organuose ir audiniuose. Pavyzdžiui, vyrų ir moterų smegenų jungčių žemėlapiai yra skirtingi ir patvirtina lyčių papildomumo principą. Taigi asmens lytis yra neatskiriamas žmogaus prigimties bruožas, lemiantis jo buvimą vyru arba moterimi“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Jame pažymima, kad „transseksualumas – psichinis lyties tapatumo sutrikimas (F64.0), pagal 10-ąją tarptautinę ligų klasifikaciją priskiriamas psichikos ir elgesio sutrikimų grupei, o konkrečiau – suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimams“.

„Transseksualūs asmenys turi visiškai išsivysčiusius ir funkcionuojančius lytinius organus bei genetinei lyčiai būdingą kūno sandarą, tačiau yra įsitikinę, kad lyties požymiai neatitinka jų lyties, stengiasi atsikratyti pirminiais ir antriniais genetiškai nulemtos lyties požymiais ir įgauti priešingos lyties požymius. Nors transseksualių asmenų siekis keisti lytį kartais traktuojamas kaip saugotina privataus gyvenimo dalis, tačiau Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje nurodyta, kad teisė į privatų ir šeimos gyvenimą gali būti ribojama įstatymo numatytais atvejais, kai tai būtina viešosios tvarkos interesams, gyventojų sveikatai ar dorovei arba kitų žmonių teisėms ir laisvėms apsaugoti“, – sako projekto rengėjai.

Jų nuomone, medicininiai bandymai pakeisti asmens lytį ir įrašų apie lytį keitimas asmens dokumentuose gali sukelti grėsmę kitų žmonių teisėms ir laisvėms, dorovei ar sukelti grėsmę viešosios tvarkos interesams (pvz., tėvų teisei žinoti, kokios lyties yra jų vaikų kūno kultūros mokytojas; moterų saugumui ir privatumui viešuosiuose tualetuose ir pan.).

Parlamentarai pažymi, kad lyties keitimo procedūra yra susijusi ne tik su galimais dideliais ekonominiais kaštais valstybei, bet ir su radikaliu žmogaus suluošinimu, nes fiziškai sveiki asmenys, gebantys pradėti ir auginti savo vaikus, gali būti kastruojami, jiems pašalinami sveiki organai, taikomas „gydymas“ didelėmis hormonų dozėmis, dėl ko neretai prarandamas vaisingumas bei sutrinka bendra sveikata.

„Ne maža dalis lyties keitimo procedūras patyrusių asmenų po kelerių metų nori susigrąžinti tikrosios, genetinės lyties požymius, tačiau medicininės lyties keitimo procedūros yra negrįžtamas procesas – po lyties keitimo operacijų vėliau atstatyti lyties organus ir jų funkcijas nėra galimybių. Tai, jog lyties keitimo operacijos nepadeda lyties tapatumo sutrikimą turintiems žmonėms tapti laimingesniems ir gyventi visavertį gyvenimą, liudija ne vienas atliktas tyrimas. Pavyzdžiui, Švedijoje savižudybių skaičius tarp lytį pasikeitusių asmenų yra net 19 kartų didesnis nei šalies vidurkis“, – sako projektą parengę Seimo nariai.

Jų nuomone, atsižvelgiant į tai, jog lyties keitimo operacijos nėra moksliškai pagrįstos, nepakanka įrodymų apie jų saugumą ir veiksmingumą, jų įteisinimas prieštarautų Lietuvoje galiojančiam Pacientų apsaugos įstatymui, numatančiam asmens teisę tik į saugią ir veiksmingą sveikatos apsaugą. „Kadangi transseksualumas yra psichikos ir elgesio sutrikimas, todėl ir pagalba transseksualiems asmenims turi būti psichologinė ir psichiatrinė, siekiant atstatyti asmens kūno ir mąstymo harmoniją, priimti savo genetiškai nulemtą prigimtį, o ne klaidinti asmenį leidžiant jam galvoti, kad jis yra arba gali būti tuo, kuo iš prigimties nėra“, – sako aiškinamajame rašte.

Šiuo metu Civiliniame kodekse nustatyta, kad nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma. Toks asmens prašymas turi būti išreikštas raštu. Taip pat numatyta, kad lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymai, tačiau įstatymo numatančio lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nėra priimta ir teisiškai šie klausimai nėra reglamentuoti.

Civilinio kodekso pakeitimo projektą teikia Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Paulius Saudargas, Rimantas Jonas Dagys, Povilas Urbšys, Rita Tamašunienė, Algimantas Dumbrava, Audrys Šimas, Vanda Kravčionok, Zenonas Streikus, Egidjus Vareikis, Laimutė Matkevičienė, Kazys Starkevičius, Mindaugas Puidokas, Aurimas Gaidžiūnas, Stasys Tumėnas, Arūnas Gumuliauskas, Asta Kubilienė, Aušrinė Norkienė, Arvydas Nekrošius, Dainius Kepenis, Algimantas Kirkutis, Kęstutis Mažeika, Juozas Rimkus, Andriejus Stančikas, Viktoras Rinkevičius, Gediminas Vasiliauskas, Lauras Stacevičius, Guoda Burokienė, Levutė Staniuvienė, Andrius Navickas, Audronius Ažubalis.

Susiję

Šeimos politika 4753097762183240621

Rašyti komentarą

 1. Nežiniukas2017-11-13 12:51

  Ajajai - koks genderofobinis tų seimūnų siūlymas - nustatyti, kad lytis yra genetiškai nulemta apvaisinimo metu.

  Mes, pažangioji komunistinė (atsiprašau - homunistinė) liaudis, reikalaujame, kad Lietuvoje nebūtų diskriminuojami asmenys, kuriems neleidžiama atrodyti tokia lytimi, kaip jiems tuo metu šviečiasi galvelėje.

  Jei šitas fanatiškas genderofobinis diskriminacinis (ir t.t. - baigėsi rašalas) bandymas praeis, tai šios Seimo dalies reakcinga reakcija gali išvirsti į ekscesus tai, kad gali nustatyti, kad žmogumi tampama nuo apvaisinimo momento.

  Kur tuomet reikės darytis išvalymą?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2017-11-13 13:58

  Tai yra tikrai žalingas procesas, nors beveik viso pasaulio šalys jį reglamentuoja ir leidžia. Panašu kad Lietuvos mokslininkai (ir dvasininkai) nušluostė nosį viso pasaulio mokslininkams su šiomis išvadomis. Moksliniu progresu Lietuva lenka užsienį keletą kartų! Kai padarytos tokios išvados, manau kad ir Nobelis ne už kalnų. Manau kad šis projektas bus tikra mūsų valstybės 100-mečio pažiba - štai ką galėsime parodyti visam pasauliui. Nes tai geriausia, ką galime parodyti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jo, rimtai, tamsumas kažkoks, viduramžiai, gūduma, talibizmas - gi visas progresyvus beigi tolerantiškas pasaulis žino, kad psichinių ligonių kastravimas yra itin moksliška, pažangi ir veiksminga moderni terapija.
   Beje, iš tikrųjų, problema dar gilesnė - toli gražu ne visų "trans" teisės dar užtikrintos: pvz. o jei pusamžis diedukas jaučiasi maža mergaite ir nori į savaitinį darželį, į mergaičių grupę? O jei liberaliai tolerantiškas asmuo jaučiasi šuniuku ir nori gatvėse stulpus "žymėti"? O jei giliai širdy jis skarabėjus ir nori savo "rutuliuką" kur nors Gedimino prospektu paridenti? Neleisti? Gi diskriminacija! Ir, be abejo, kažkuri "fobija"! Žodžiu, "Anonimiškas 2017-11-13 13:58" čia palietė ne tik jam/jai/tam pačiam/pačiai itin aktualią temą. Dar daug visokių žmogaus teisių likę apgint kelyje į šviesų homunistinį rytojų.

   Panaikinti
 3. "Panašu kad Lietuvos mokslininkai (ir dvasininkai) nušluostė nosį viso pasaulio mokslininkams su šiomis išvadomis."

  ja v soke. Socialinės lyties konstruktyvistinė doktrina, kilme sekanti neomarksistinį Marxo ir Freudo teorijų sintezę, kuri nėra nei verifikuojama, nei falsikabili, JUMS ATRODO ESANT MOKSLU? Tuomet lgbtqx+- organizacijos yra didžiausi mokslo bastionai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-13 16:10

   Cha Cha... yra gražus mokslinis-neomarksistinis terminas: vištgaidis. Grynoji konstruktyvizmo forma.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2017-11-13 16:54

  Teisingai padarė.
  Pagarba projekto rengėjams.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2017-11-13 17:04

  Problemos priežastys ne tuose, kurie suklaidinti ir "išgelbėjimo" tikisi leisdami save žaloti. Kalčiausi, kurie užsiima klaidinimu. Ir ne tiesioginės pajamos už naivuolius žalojančias operacijas yra sukčių tikslas. Sukčiams būtina nuolatinė sumaištis visuomenėje, kurią palaikant nuolatos mažai kas gali susigaudyti, jog sumaišties priedangoje nepalyginamai didesnio masto aferos daromos.

  AtsakytiPanaikinti
 6. "Šiuo metu Civiliniame kodekse nustatyta, kad nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma." - pala, bet juk akivaizdu, kad NEĮMANOMA, tad jokios "teisės" ir nebelieka. :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-11-13 19:17

   Turbut lygiai taip pat tu neturi teises i tavo orumo gynima. Maza kas ten istatyme parasyta. Joks tavo orumas nepaciupinejamas. Mulkis, zinovo tonu is patvorio moko medikus ir psichologus.

   Panaikinti
  2. O, čia GERAS! Išties, ar gali kas nors iškalbingiau parodyti homsomolo faunos "entelekto" lygį, negu jų pačių komentarai? :D:D:D Adminai, neištrinkite šito - šį "išminties perlą" reikia padėti į "aukso fondą" - šalia tokių "genealiū yžvalgų", kaip Albino Kalimavičiaus "Pamiršome apie holokaustą, kurs yra homofobija?". :D
   Bet rimtai, reikia pradėti kaupti kokį rinkinuką "auksinės liberastų mintys" - geriau už bet kokius anekdotus nuotaiką pakels niūriais rudens vakarais. :)

   Panaikinti
  3. Nežiniukas2017-11-13 21:18

   Anonime,

   Skirtingai nuo orumo, kuris multimetru nepačiupinėjamas, lytis tavo didžiam liūdesiui yra pačiupinėjama. Genų lygyje.

   Tie, kurie užsiima genetiniais tyrimais (pavyzdžiui, tėvystės, giminystės nustatymas), jiems nereikia asmens dokumento kopijos, kur paslaugiai nurodyta lytis. Jie lytį puikiausiai mato iš pateikto genetinio mėginuko.

   Taigi, kaip mediciniškai pakeisti lytį taip, kad genetikai nesuuostų?

   Jei panašiai galima "pakeisti" lytį, kas trukdo "pasikeisti" rūšį, nors taptų irgi akivaizdu tik liberastams, bet ne medikams?

   Kas linksmiausia, Tarybų sąjungoje komunistai aiškindavo, kad bažnytininkai tamsūs, jiems būdavo nusispjauti ką mokslas nustatydavo.

   Dabar homunistai tapo moderniaisiais "bažnytininkais", kurie vakarykščiams bažnytininkams aiškina, kad mokslas nesvarbu, svarbu - kas dokumentuose parašyta. Jei dokumente parašyta, kad tai kalė, tai mokslas turi užsičiaupti ir nekarksėti, kas tai vistik žmogus ir dar vyras.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2017-11-13 22:49

   Anonimiškas 19.17, vietoje to, kad šiaušiesi, tu verčiau padėkok Dievui, kad Jis siunčia žmonių, kurie gelbsti tave ir tokius kaip tu nuo visą pasaulį ištikusios beprotybės.

   Panaikinti
  5. Na, šito, bijau, jau nebeišgelbėsi - kaip sako, "medicina čia bejėgė": demencijos "per proctalgiam ad tolerantiam!" sindromas per daug progresavęs. Užtat ir "progresyvas". :)

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item