Seimo nariai prašo Europos Komisiją gerbti migrantų kvotas atmetusių šalių suverenumą

propatria.lt nuotrauka  Septyniolika Seimo narių iš įvairių Seimo frakcijų: Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis, Paulius Saudargas, ...

propatria.lt nuotrauka 
Septyniolika Seimo narių iš įvairių Seimo frakcijų: Laurynas Kasčiūnas, Audronius Ažubalis, Paulius Saudargas, Žygimantas Pavilionis, Rimantas Jonas Dagys, Kazys Starkevičius, Vytautas Juozapaitis, Kęstutis Masiulis, Andrius Navickas, Kęstutis Glaveckas, Stasys Tumėnas, Arūnas Gumuliauskas, Rita Tamašūnienė bei kiti kreipėsi į Europos Komisijos Pirmininką Jeaną-Claude'ą Junckerį prašydami nesvarstyti jokių sankcijų migrantų kvotų atsisakančioms šalims.

L. Kasčiūno teigimu, Europos Komisijos vadovas J. C. Junckeris savo metinėje kalboje pabrėžė būtinybę Europai kvėpuoti abiem plaučiais: „rytiniu ir vakariniu“. Procedūrų dėl sankcijų nutraukimas būtų puikus šių žodžių įrodymas praktiniais veiksmais. Migrantų krizė Europoje ir Europos Sąjungos (ES) sprendimai jos akivaizdoje neabejotinai buvo vienas sudėtingiausių iššūkių ES vienybei bei solidarumui. Sprendimas migrantų krizę spręsti pritaikius kvotų sistemą ir paskirstant migrantų srautą tarp ES šalių narių buvo priimtas nepaisant dalies vyriausybių. Juo labiau šiam sprendimui ir ES vykdomai migrantų politikai nepritarė didelė dalis Europos valstybių piliečių. Tokiame kontekste būtina suvokti šio sprendimo sudėtingumą ir trapumą, o taip pat ir situaciją, kurioje yra atsidūrusios pirmiausia savo piliečiams atskaitingos, demokratiškai rinktos šalių narių vyriausybės.

„Vienareikšmiškai remiame ES siekį sukurti bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, tačiau atkreipiame dėmesį, kad atviras Bendrijos santykis su globalizacija įgavo pavojingas formas, o vis didesnis Bendrijos sienų atvėrimas visam pasauliui sudaro sąlygas Europos šalyse plisti terorizmui ir milžiniškoms socialinėms įtampoms, todėl tai – tiesioginė grėsmė šalių ir piliečių saugumui“, – dėstoma laiške Europos Komisijos Pirmininkui.

Nors Lietuva laikosi šio susitarimo, tačiau parlamentarai Europos Komisiją ragina gerbti Lenkijos, Vengrijos, Čekijos ir kitų ES narių suverenią teisę nesutikti su migrantų paskirstymo ES siūlymais, siejant ją su nacionalinio saugumo klausimu.

Skaitytojams skelbiame visą parlamentarų laiško Europos Komisijai tekstą: 

Europos Komisijos pirmininkui                                                                                          
Jean-Claude Juncker


DĖL GALIMŲ SANKCIJŲ ES VALSTYBĖMS NARĖMS

Narystė Europoje Sąjungoje ir aktyvus dalyvavimas ją stiprinant buvo vienas didžiausių nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos tikslų, suprantamas kaip istorinio teisingumo atstatymas pilnavertiškai sugrįžtant į Vakarų valstybių šeimą. Kaip šalis, niekada neabejojome šiuo pasirinkimu, stengėmės išnaudoti ES atveriamas galimybes ir būti girdimi priimant Bendrijai svarbius sprendimus. Gerbiame ES pagrindu tapusias sutartis ir tikimės tokios pačios pagarbos iš kitų Bendrijos narių.

Būtent todėl pastarąjį dešimtmetį su nerimu stebime žemyne augantį nusivylimą vieningos Europos projektu. Turime pripažinti, kad pačios ES institucijos priėmė ne vieną sprendimą, prisidėjusį prie Europos visuomenių nusivylimo. Itin sudėtinga institucinė ir teisinė ES sistema dažnai pagimdo tokias situacijas, kurios prieštarauja tam, ką Europos visuomenės ir jų lyderiai laiko teisingu ir demokratišku sprendimu.

Migrantų krizė Europoje ir ES sprendimai jos akivaizdoje neabejotinai buvo vienu sudėtingiausių iššūkių ES vienybei ir solidarumui. Sprendimas migrantų krizę spręsti pritaikius kvotų sistemą ir paskirstant migrantų srautą tarp ES šalių narių buvo priimtas nepaisant dalies vyriausybių. Juo labiau šiam sprendimui ir ES vykdomai migrantų politikai nepritarė didelė dalis Europos valstybių piliečių. Tokiame kontekste būtina suvokti šio sprendimo sudėtingumą ir trapumą, o taip pat ir situaciją, kurioje yra atsidūrusios visų pirma savo piliečiams atskaitingos, demokratiškai rinktos šalių narių vyriausybės. 

Vienareikšmiškai remiame ES siekį sukurti bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, tačiau atkreipiame dėmesį, kad atviras Bendrijos santykis su globalizacija įgavo pavojingas formas, o vis didesnis Bendrijos sienų atvėrimas visam pasauliui sudaro sąlygas Europos šalyse plisti terorizmui ir milžiniškoms socialinėms įtampoms, todėl tai - tiesioginė grėsmė šalių ir piliečių saugumui. Primename, kad 2015 metų gegužę Europos Komisija teikė siūlymus ES imtis bendrų prieš žmonių kontrabandą nukreiptų operacijų Viduržemio jūroje ir stiprinti išorines ES sienas. Tenka apgailestauti, kad šios idėjos nebuvo įgyvendinamos rezultatams pasiekti reikiamu mastu, o ES migracijos politika ir toliau nukreipta į pasekmių valdymą, o ne priežasčių šalinimą. 

Šiandien, Europos šalims kilusios realios terorizmo grėsmės akivaizdoje, negalime pamiršti, kad nacionalinis saugumas buvo ir yra kiekvienos ES šalies narės išimtinės kompetencijos sritis. Tai aiškiai parašyta Europos Sąjungos Sutarties 4 ir 5 straipsniuose. Gerbdami ES Vadovų Tarybos pasiektą susitarimą dėl migrantų paskirstymo ES šalyse, kartu privalome gerbti Lenkijos, Vengrijos, Čekijos ir kitų ES narių suverenią teisę nesutikti su migrantų paskirstymo Europos Sąjungoje siūlymais. Nors Lietuva laikosi šio susitarimo, turime suprasti, kad kiekviena šalis turi suverenią teisę dėl atsiradusių objektyvių priežasčių rinktis veiksmus, kuriais užtikrina savo nacionalinį saugumą. Laikome, kad augančios islamiškojo terorizmo grėsmės akivaizdoje ir ypač ryškėjant faktams apie ISIS palaikančių bei šalių tarnybų dėl terorizmo grėsmės sekamų ES piliečių skaičius, vyriausybių sprendimas sienų uždarymą ar migrantų priėmimą traktuoti nacionalinio saugumo klausimu yra pagrįstas ir suprantamas. Neabejojame, kad prievartinis ir šalių suverenumą paminantis sprendimas tik susilpnintų ES kaip vienybės ieškančios bendrijos pamatus ir gilintų regioninį susipriešinimą. Europos vienybę įmanoma stiprinti tik gerbiant ES sukūrusias sutartis, šalių narių pasirinkimus bei demokratiškai rinktų vyriausybių pareigas savo piliečiams. 

Tikimės, kad Europos Komisija dalinasi tuo pačiu susirūpinimu dėl ES ateities ir supranta galimą prievartinių sprendimų žalą visų pirma pačiai sąjungai. Sukurti solidarumą tarp tautų ir valstybių yra ilgas ir sunkus darbas, kuriam sugriauti užtenka kelių klaidų. Norėdami jų išvengti, raginame Europos Komisiją nesvarstyti jokių sankcijų migrantų kvotų atsisakančioms šalims, o kartu su jomis sutelkti bendras ES pastangas į migrantų krizės priežasčių šalinimą ten, kur jos kyla. 


Susiję

Rimantas Jonas Dagys 1386718955327774036

Rašyti komentarą

 1. Maištas laive ¡?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2017-09-15 11:47

  Ačiū Linui Kasčiūnui už blaivų protą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-09-17 02:00

   Tai kodėl nesijungė prie šitų šalių? Netikiu ir aš šita pasirašiusiųjų kompanija.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-09-17 11:22

   Labiausiai pritrenkia toks menkas su Rytų Europa solidarių Seimo narių skaičius - 17 iš 141.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2017-09-15 13:52

  blaivus protas? teismas sako, kad tos valstybės elgiasi neteisėtai, sutartis numato neteisėto elgesio pasekmes, o mūsų blaivūs protai sako, kad tų pasekmių nereikia, nes kiekvieno suvereni teisė laikytis tik savo paties taisyklių turi būti gerbiama? Tai buka kvailystė ir tiek.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Buka kvailystė (čia ŠVELNIAI tariant) yra aklai vykdyti eurosajūzo politbiuro neteisėtus reikalavimus, spjaunant į savo tautos ir šalies interesus.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-09-18 01:52

   Blaivus protas sako, kad EU valdžia čia su tais pabėgėliais vykdo baltųjų europiečių tautų genocidą - tyčinį pakeitimą svetimžmogiais visomis priemonėmis. Belieka Spjauti tokiam teismui į snukį. Didžiausia prigimtinė žmogaus teisė kovoti už išlikimą, ir mes nugalėsim!

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2017-09-15 14:20

  Suprantat, brangieji - nu netikiu, kad parsidavėliai liberalai su savo tokiais pat draugais konservatoriais rimtai prieštarautų ES direktyvoms. Paminėsite mano žodį. ES paaiškins, jog taip reikia, ir šitie gudručiai rimtais snukiais patvirtins, jog ES argumentai juos galutinai įtikino... Tas cirkas turi tą prasmę, kad jau pasimačius tautų maišymo absurdiškumui, ir prasidėjus tikriems prieštaravimų balsams, būtų galima rimtu snukiu rodyti į "precedentą", neva, klausimas jau buvo keltas ir į jį duotas "išsamus ir pagristas" atsakymas. - Ko dar čia ieškote?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nežiniukas2017-09-15 16:11

   Manyčiau - teisingi žodžiai.

   Antra vertus - kodėl prašo, kodėl nereikalauja? Galbūt tik dėl cirko visi tie žodžiai.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2017-09-16 00:06

  Džiaugiuosi, kad pro propagandos dūmus prasimuša sveikas mąstymas.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2017-09-16 01:32

  Labai šaunus žingsnis. Stojant į ES apie jokius atbėgelius iš trečio pasaulio šalių nei kalbos nebuvo. O kad mūsų buvę komuniagos laižymą Maskvai po uodegą pakeitė laižymu Briuseliui po uodega - jokia čia naujiena. Mums Lenkija turėtų būti siektinu pavyzdžiu. Visame kame.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ar tikrai "visame kame"? Pavyzdžiui, ar tikrai mūsų valstybė turėtų vykdyti chamiško šovinizo politiką kaimynų atžvilgiu ir kištis į jų vidaus reikalus? ;)

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2017-09-16 05:49

  Tai kad Lenkija laižo neprasčiau. Turi tokį ilgą liežuvį, kad pasiekia subinę net už balos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Čia, kaip suprantu, apie "amerikosū imperelistus" kalbama? Na, ir kuo tas "laižymas" pasireiškia? :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-09-16 10:22

   Kai paaugsi, suprasi, kad ir pats tame kaife dalyvauji. O dabar dar per anksti tokiam mažam globalios "diplomatijos" peripetijas žinoti.

   Panaikinti
  3. "Kai paaugsi" - "kai patapsi kiauru vatnyku". :D Na, tiek nupušti neketinu - nebent kokia liga smegenis pažeistų. :)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2017-09-16 20:33

   Gerb. Pikc, su tokiais kalbamasi liepiamąja nuosaka.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2017-09-16 20:32

  Istoriniu požiūriu Lietuva turi ypač didelę patirtį - pakanka atidžiai paržvelgti mūsų tautos istoriją ir pamatysime, kad jau ko ko, bet supratimo apie kitataučius iš Lietuvos gali mokytis visa Europa. Dar Vytauto laikais Lietuvoje buvo ypač gerbiami kitataučiai (sakykime, totoriai), o ir Gedimino laiškai popiežiui ašikiai parodo, kad demokratijos pagrindai Lietuvoje yra keletą šimtmečių - ir kažin ar rastume kitą karalytę ar kunigakštystę to meto Europoje, kurioje taip buvo gera kitų tautų žmonėms. O tai yra itin svarbus demokratijos ir teisinės valstybės aspektas. Kaip tik šios demokratijos gynimas nuo visų grėsmių ir yra Lietuvos žmonių prioritetas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-09-18 01:56

   Gal todėl, kad kitataučiams buvo gera, būtent lietuviams tapo bloga? Ne demokratiją ir stribų "teisinę valstybę" reikia ginti - velniop juos. Ginti reikia savo Tautą.

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2017-09-16 21:00

  Kiek ilgesniu laikotarpiu Rytų Europs politika gali lemti, kad čia pradės keltis Vakarų Europos žmonės, nebeapsikenčiantys atbėgėlių. Tai gali būti net ir ekonomiškai mums naudinga.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-09-18 02:01

   Tegul tie vakariečių išsigimėliai NEŠDINASI PO VELNIŲ! Nei vieno nelaukiam, patys sukūrė šitą padėtį su savo tolerancija, tegul ir išsrebia viską. Nes jei čia didžiuosius humanistus įleisi, tai ir į Lietuvą negrus sukvies; ačiū, bet nereikia (ir tegul visą ekonominę jų naudą sau susikiša).

   Panaikinti
 10. Anonimiškas2017-09-16 21:28

  Šaunuoliai mūsų vyrai, šaunuoliai. Didžiuojuosi mąstančiais ir veikiančiais, nes, matant kas vyksta, apima jausmas, kad vėl esame praeityje...

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2017-09-18 02:03

  Na, pasirodo Seime dar ne visi beviltiški išdavikai.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2017-09-23 23:22

  O šventasis naivume! Dar yra tikinčių konservatorių ar kitų sąrašinių seime padorumu, rūpesčiu dėl Lietuvos ar kaimynų. Nebūkite žmonės su 1 kb ir 15 min. atmintimi.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su Vytautu Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item