Bus didinami atlyginimai profesinės karo tarnybos kariams, didės karių maistpinigiai

Kam.lt nuotr. Vyriausybė pritarė Krašto apsaugos ministerijos planams didinti profesinės karo tarnybos karių algas ir nuo 6 iki 8 eurų ...

Kam.lt nuotr.
Vyriausybė pritarė Krašto apsaugos ministerijos planams didinti profesinės karo tarnybos karių algas ir nuo 6 iki 8 eurų padidinti kariams skiriamus maistpinigius.

Abiems sprendimams įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų šiemet neprireiks – lėšos karių algų didinimui ir didesniems maistpinigiams bus skiriamos iš bendrų Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Nuo 2017 m. spalio 1 d. šios lėšos sudarytų apie 2 mln. eurų, nuo 2018 m. liepos 1 d. – apie 15,4 mln. eurų. „Geresnis kariuomenės aprūpinimas, įskaitant profesinės karo tarnybos stiprinimą, yra vienas svarbiausių krašto apsaugos politikos prioritetų“, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Patvirtinus naujus profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžius, nuo 2017 m. spalio 1 d. algos visiems profesinės karo tarnybos kariams algos didės 5 procentais. Pavyzdžiui, šiuo metu kapitono laipsnį turintis karininkas gauna maždaug 970 eurų į rankas. Nuo 2017 m. spalio 1 d. jo tarnybinis atlyginimas sieks 1,022 eurų. KAM taip pat šiuo metu vykdo karių darbo užmokesčio sistemos peržiūrą, kurią baigus, bus pateikti pasiūlymai dėl tolimesnio algų didinimo įstatymo forma.

„Pastarąjį kartą profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų koeficientai buvo didinti dar 2006 m., neįskaitant jų atstatymo į prieškrizinį lygį, tad atlyginimų kėlimas būtinas, ypač jei siekiame didinti profesinės karo tarnybos patrauklumą,“ – sakė R. Karoblis, komentuodamas būtinybę didinti karių algas.

Atlyginimai profesinės karo tarnybos kariams didinami siekiant sudaryti sąlygos į tarnybą Lietuvos kariuomenėje pritraukti daugiau asmenų, taip pat išlaikyti joje tarnaujančius profesinės karo tarnybos karius. Tai taip pat leis pagerinti karinių vienetų komplektavimo procesą, užtikrinti karinių vienetų kovinį pajėgumą, taip įgyvendinant Valstybės ginkluotos gynybos koncepciją, NATO Baltijos valstybių gynybos planuose nustatytų pajėgumų reikalavimų laikymąsi. Taip pat būtų pradedama įgyvendinti Septynioliktosios Vyriausybės programos nuostata, numatanti profesinės karo tarnybos karių atlyginimo vidurkio padidinimą iki 30 proc. 2020 m. (palyginus su 2016 m.). Profesinės karo tarnybos karių tarnybinis atlyginimas priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų, taip pat numatyti pareiginiai tarnybinio atlyginimo dydžiai (už pareigas, susijusias su didesne vadų atsakomybe, ypatingų pareigų specifiką, ypatingų karinių specialybių kvalifikacines kategorijas).

Vyriausybė šiandien taip pat priėmė nutarimą, kuriuo nuo iki 8 eurų (vietoj dabar 6 eurų) bus padidintas karių ir karo prievolininkų, neaprūpintų maistu, vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydis (maistpinigiai). Nuo šių metų gegužės 1 d. profesinės karo tarnybos kario (už 30 k. dienų) gaunama suma padidės 60 eurų, t.y., nuo 180 eur iki 240 eurų. Lėšų poreikis iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų maistpinigių dydžio padidinimui nuo 2017 m. gegužės 1 d. – apie 4,8 mln. eurų. Dabar galiojanti maistpinigių norma patvirtintina dar prieš keletą metų – per tą laiką maisto kainos kilo, tad ministerija užtikrinti tinkamą karių mitybą. Sprendimas taip pat padės suvienodinti mūsų karių valgiaraščius su Lietuvoje dislokuojamų sąjungininkų karių valgiaraščiais – pastarųjų racionas iki šiol buvo įvairesnis ir kokybiškesnis.

Įstatymu yra įtvirtintos dvi karių aprūpinimo maistu alternatyvos: t.y. kariai aprūpinami maistu pagal kariams nustatytas fiziologines mitybos normas arba jiems mokami maistpinigiai. Karius maitinti pagal naujus valgiaraščius planuojama pradėti nuo gegužės 1 d.


Susiję

Politika 6173167100408678324

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item