Ko išsigando Alytaus rajono valdžia?

Sausio 14 d. 12 val. Alytaus kraštotyros muziejaus salėje buvo organizuotas viešas istorinio kultūros paveldo objekto Kurnėnų Lauryno Rad...

Sausio 14 d. 12 val. Alytaus kraštotyros muziejaus salėje buvo organizuotas viešas istorinio kultūros paveldo objekto Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos (toliau - Draugija) steigiamasis susirinkimas. Draugijos kūrimas inicijuotas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 m. spalio 4 d. rekomendaciją „Dėl vietos bendruomenių vaidmens saugant kultūros paveldą“. Draugija organizuota siekiant visuomenės atstovams bendradarbiauti su savivaldybe ir rasti sprendimus, kad Alytaus krašto kultūros paveldo objektai būtų naudojami visuomenės interesams, reprezentuotų Dzūkijos regiono savitumą, tradicijas, labdario L.Radziukyno pavyzdžiu skleistų kilnias susirūpinimo krašto kultūra idėjas. Draugijos steigimo tikrieji iniciatoriai - buvę šios mokyklos mokiniai, statybos rėmėjo L.Radziukyno giminaičiai, Alytaus kraštotyros muziejaus ir Alytaus mokslininkų draugijos atstovai bei kiti mokyklos ateitimi susirūpinę bendruomenių nariai - dar 2016 m. lapkritį nusprendė steigti asociaciją, gruodžio 14 d. susirinkime parinko vardą, suderino, kur bus buveinė, parengė steigėjų sutartį ir įstatų projektą. Siekiant didesnio viešumo ir draugijos tikslų sklaidos, buvo nutarta 2017 m. sausį organizuoti viešą draugijos steigiamąjį susirinkimą.

Tokie ketinimai išgąsdino Alytaus rajono vadovus. Jie pasiruošė Draugijos steigimui panašiai kaip Vladimiras Putinas Krymo operacijai. Likus kelioms minutėms iki steigiamojo Draugijos susirinkimo pradžios, į salę įžengė pats Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir jo dešinioji ranka - mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas. Pasidžiaugus parodytu rajono valdžios dėmesiu, savivaldybės vadovams susipažinti buvo įteiktas Draugijos įstatų projektas. Tačiau tai tebuvo operacijos pradžia. Prieš pat 12 val. privažiavo penki lengvieji automobiliai. Iš jų į susirinkimo salę vienu metu tarsi koks desantas sugužėjo didelis būrys (apie 25 žmonės) - daugiausia rajono savivaldybės arba jai pavaldžių įmonių tarnautojų ir specialistų. Tarp jų ir administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, mero patarėjas Ramūnas Bielevičius, Švietimo skyriaus vedėja ir t.t.

„Viskas teisėta“

Susirinkusieji išklausė buvusios Kurnėnų mokyklos direktorės Antaninos Urmanavičienės pasakojimą apie šlovingą mokyklos istoriją, jos įsteigėjo išskirtinius ir sektinus nuopelnus gimtajam kaimui. Mačiau, kad daugeliui jaunų savivaldybės tarnautojų kultūros paveldo objekto istorija nebuvo žinoma. Tačiau kai Draugijos steigimo iniciatorių vardu direktorė pasiūlė pirmininkauti susirinkimui vienam iš Draugijos steigimo iniciatorių, mero pavaduotojas A.Balčiūnas tuoj pat priminė, kad viskas turi būti teisėta, ir pasiūlė pirmininkauti savo vadovui - rajono merui A.Vrubliauskui. Organizuotai atvykusių valstybės politikų ir savivaldybės tarnautojų skaičius viršijo Draugijos steigimo iniciatorių ir bendruomenės atstovų skaičių. Balsuojant dėl susirinkimo pirmininko jie vieningai kėlė rankas už mero kandidatūrą, taip pat iš savo gretų išrinko susirinkimo sekretorę. „Viskas teisėta“. Kaip Kryme. Ten rusų irgi balsavo daugiau nei ukrainiečių. Išreiškę didelį pasipiktinimą dėl neteisėto savivaldybės vadovų ir jiems pavaldžių tarnautojų kišimosi į visuomeninės organizacijos steigimą, susirinkimo salę paliko Alytaus rajono tarybos narys istorikas Jonas Juravičius ir bendruomenės narys Gintautas Šapoka.

Tačiau pirmininkaujantis meras A.Vrubliauskas nusprendė tęsti susirinkimą ir teikė svarstyti Draugijos įstatų projektą. Susirinkusiesiems išvardijau, kas yra tikrieji Draugijos steigimo iniciatoriai. Nurodžiau, kad tai mes parengėme ir su teisininkais suderinome Draugijos įstatų projektą. Supažindinau su įstatų projekto pradžioje numatytais Draugijos tikslais ir veiklos pobūdžiu. Numatyta, kad, siekdama tikslų, Draugija konstruktyviai bendradarbiaus su savivaldos ir paveldosaugos institucijomis. Todėl pasiteiravau, ar nėra teisinio prieštaravimo ir interesų konflikto, jeigu patys rajono savivaldybės vadovai ir tarnautojai dalyvauja asociacijos steigimo susirinkime. Gal jie bendradarbiaus patys su savimi? Tačiau į šią pastabą rajono meras atkirto, kad susirinkimas viešai paskelbtas ir visi, kas tik nori, gali dalyvauti steigime ir Draugijos veikloje.

Laisvė nedera su valdžios baime

Susirinkusiems priminiau, kad tik vakar minėjome Sausio 13-ąją - Lietuvos Laisvės dieną. Valdžios baimė ir prievarta yra nesuderinami su laisvės ir demokratijos sampratomis. Matyt, pavaldiniai į šį susirinkimą organizuotai atvyko paliepus rajono vadovams, o ne iš pilietinių paskatų.

Po šio mano pasakymo gana sumišę atrodė daug dalyvavusių jaunų, savivaldybės vadovams pavaldžių žmonių, regis, iki šiol nieko nežinojusių apie tą mokyklą. Kokią pamoką jie gavo? Ar tik nesijaučia esantys mero belaisviai laisvoje Lietuvoje?

Po šio pareiškimo visi Draugijos steigimo organizatoriai ir dauguma atvykusių bendruomenės narių protestuodami paliko susirinkimo salę. Tačiau tai nesutrukdė „okupantams“ tęsti pradėtą operaciją. Portale „AlytusPlius“ jau 2017 m. sausio 15 d. paskelbta džiugi žinia, kad įkurta Draugija. Jos pirmininke tapo Alytaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Česlova Mocevičienė, o nariais - dar keli savivaldybės tarnautojai. Dar vienas akivaizdus teisinis pažeidimas - bandant užglaistyti tikėtiną skandalą, į Draugijos valdybą be jų sutikimo ir jiems patiems nedalyvaujant buvo „išrinkti“ trys tikrieji Draugijos steigimo iniciatoriai.

„Okupacijos“ tikslai ir galimos pasekmės

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 14 str. yra apibrėžtos asociacijos veiklos garantijos: „Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.“

Manau, kad Draugijos steigiamajame susirinkime Alytaus rajono vadovai ne tik patys pažeidė Asociacijų įstatymo 14 str., nuostatas, bet ir paragino neteisėtoje veikloje dalyvauti sau pavaldžius darbuotojus. Galimai šiurkščiai pažeistos Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatos. Taip pat įtariame, kad pastangomis infiltruoti pavaldžius darbuotojus į Draugijos valdymo organus yra siekiama daryti tiesioginę įtaką ir kontroliuoti Draugijos veiklą. Taip sudaromos prielaidos izoliuotis nuo visuomenės kontrolės. Įžvelgdami šiuos nusižengimus, Draugijos steigimo organizatoriai kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl galimai šiurkščių Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Asociacijų įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimų.

Taigi ne tik Ukrainoje - ir Lietuvoje kova už Laisvę ir demokratiją dar nesibaigia.

Parengė dr. Kazimieras Sventickas


Susiję

Kazimieras Sventickas 3185839041619644939

Rašyti komentarą

 1. Pagal "modus operandi" spėjau, kad šitie "parodysim, kas če valdže!" veikėjai yra "konservatoriai". Antra pagal tikimybę vieta buvo "socialdemokratai" (spėjau pagal "viskas teisėta"), trečia - liberalai (nes "ką norim, tą darom"). Patikrinus pasirodė, kad meras Algirdas Vrubliauskas - "konservatorius", "jo dešinioji ranka - mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas" - "socialdemokratas" (o neturėtų jis pagal partinę priklausomybę būti OPONENTAS, o ne "dešinioji ranka"? ;)), o mero patarėjas Ramūnas Bielevičius - liberalas. Tai kaip ir atspėjau. :)

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2017-01-18 07:18

  Apskritai Vrubliauskas yra konservatoriškas malinauskas.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu.Laikykitės

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

KVIEČIAME ĮSIGYTI

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item