Šeštoji Kalėdų oktavos diena – Šventoji Šeima

Mūsų Dievas buvo matomas žemėje,  draugavo su žmonėmis. (Komunijos antifona) Liturginiai skaitiniai: Sir 3, 2–6. 12–14 – k...

Mūsų Dievas buvo matomas žemėje, 
draugavo su žmonėmis.

(Komunijos antifona)

Liturginiai skaitiniai:

Sir 3, 2–6. 12–14 – kas gerbia tėvus, tą laimina Dievas.

Kol 3, 12–21 – viršum visko tebūna Kristaus meilė.

Mt 2, 13–15. 19–23 – Šventoji Šeima viską darė kartu, klausydama Dievo.

Ši šventė pirmą kartą buvo patvirtinta Kanadoje popiežiaus Leono XIII 1893 m.; Benediktas XV ją išplatino visoje Bažnyčioje, įsakydamas ją švęsti pirmąjį sekmadienį po Viešpaties Apsireiškimo. Po liturginės reformos, ji minima Kalėdų oktavos sekmadienį (jei tai ne sausio 1 d) arba gruodžio 30 d.

Bažnyčios žodis:

Nazareto šeima mus  moko tylos. O, jeigu mumyse užgimtų aistra tylai; ta nuostabi, nustebinanti ir žadinanti tylos atmosfera! Ji neatskiriama nuo Dvasios. Mūsų laikmečio gyvenimas tiesiog apsvaigina daugybe garsų, triukšmų. Tyla pasaulyje, kur daug triukšmo ir maišaties. O, Nazareto tyla, išmokyk mus, kad suvoktume, koks svarbus ir reikalingas yra pasiruošimo darbas, mūsų studijos, meditacijos, vidinis gyvenimas, malda, kurią Dievas mato slaptoje. Štai čia, šioje vietoje, šioje šeimoje mes išmokstam gyventi šeimoje. Nazaretas mums primena, ką reiškia būti šeima, kas yra meilės Komunija, meilės bendrystė. Šios šeimos paprastumas yra iškilmingas.

Paulius VI

Melskimės

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus 
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų.
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų.
Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, kuris žmogumi tapęs iš meilės mums, šeimos ryšius padarei kilnius ir juos pašventinai, pasigailėk mūsų.
Jėzau, Marija ir Juozapai, kuriuos visas pasaulis garbina kaip Šventąją Šeimą, gelbėkite mus
Šventoji Šeima, Švč. Trejybės atvaizde žemėje, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, tobulas visų dorybių pavyzdy, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, nepriimta Betliejaus žmonių, bet angelų giesmės išaukštinta, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, kuri sulaukei piemenų pagarbos ir išminčių dovanų, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, šventojo senelio Simeono išaukštinta, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, persekiota ir priversta slapstytis pagonių žemėje, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, kuri gyveni pasislėpusi ir neatpažinta, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, ištikima Viešpaties įstatymams, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, krikščioniškoje dvasioje atgimdytų šeimų pavyzdy, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, kurios galva yra tėviškumo pavyzdys, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, kurios motina yra motiniškumo pavyzdys, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, kurios Sūnus yra paklusnumo ir sūniškos meilės pavyzdys, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, visų krikščioniškųjų šeimų saugotoja ir globėja, gelbėk mus.
Šventoji Šeima, mūsų prieglobsti gyvenime ir viltie mirties valandą, gelbėk mus.
Nuo visko, kas gali iš mūsų atimti ramybę ir širdžių vienybę, o Šventoji Šeima, išlaisvink mus.
Iš pasaulio malonumų, o Šventoji Šeima, išlaisvink mus.
Iš širdžių nevilties, o Šventoji Šeima, išlaisvink mus.
Iš prisirišimo prie žemiškųjų gėrybių, o Šventoji Šeima, išlaisvink mus.
Iš tuščios garbės troškimo, o Šventoji Šeima, išlaisvink mus.
Nuo abejingumo Dievo tarnyboje, o Šventoji Šeima, išlaisvink mus.
Nuo blogos mirties, o Šventoji Šeima, išlaisvink mus.
Dėl tobulos Tavo širdžių vienybės, o Šventoji Šeima, išklausyk mus.
Dėl Tavo neturto ir Tavo nuolankumo, o Šventoji Šeima, išklausyk mus.
Dėl Tavo tobulo paklusnumo, o Šventoji Šeima, išklausyk mus.
Dėl Tavo kančių ir skausmingų išgyvenimų, o Šventoji Šeima, išklausyk mus.
Dėl Tavo darbo ir Tavo sunkumų, o Šventoji Šeima, išklausyk mus.
Dėl Tavo maldų ir Tavo tylos, o Šventoji Šeima, išklausyk mus.
Dėl Tavo veiksmų tobulumo, o Šventoji Šeima, išklausyk mus.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie.
K. O garbingoji Šventoji Šeima, mes su meile ir pasitikėjimu glaudžiamės prie Tavęs
A. Leisk pajusti Tavo išganingos apsaugos poveikį. apšviesk mūsų protą, sustiprink mūsų valią, uždek mūsų širdis, kad Tave pažintume, Tau tarnautume bei Tave mylėtume šiame gyvenime ir taip taptume verti Tave amžinai regėti būsimajame. Amen


Susiję

Robertas Urbonavičius 7400525892641357241

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item