Advento apmąstymai: IV Advento savaitės penktadienis

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūs...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.O Emanueli, 
mūsų Karaliau ir įstatymų leidėjau, 
tautų viltie ir jų Gelbėtojau! 
Ateik ir išgelbėk mus, Viešpatie, mūsų Dieve. 

(antifona O Emmanuel)

Liturginiai skaitiniai:

Mal 3, 1–4. 23–24 – VIEŠPATS pasiųs savo pasiuntinį prieš Mesijo atėjimą.

Lk 1, 57–66 – Jono Krikštytojo gimimas pradžiugino daugelį.

Bažnyčios žodis:

Mes turime mylėti Dievą iš visos širdies, nes Jis yra vertas visos mūsų meilės. Jis taip pat nusipelno didžiausio mūsų dėkingumo, nes Jis pats mus myli begaline meile. Jei galėtume į vieną širdį sudėti viso pasaulio žmonių, angelų ir dangaus šventųjų meilę, ji negalėtų nė iš tolo prilygti Dievo meilei, kurią Jis jaučia kiekvienai atskirai sielai. Šv. Jonas Auksaburnis sako, kad Dievas mus myli labiau, nei mes galime mylėti patys save. „Amžina meile aš pamilau tave“ (Jer 31, 3), ‒ sako Dievas kiekvienam iš mūsų. Pirmieji žemėje mus pamilo mūsų tėvai, bet jie pradėjo mus mylėti tik nuo tos akimirkos, kai mus pažino. Dievas mus mylėjo dar tada, kai mūsų nebuvo. Jis mus mylėjo dar tuomet, kai mūsų tėvai nebuvo gimę; taip, netgi prieš pasaulio sukūrimą. Jis mus myli jau tiek laiko, kiek Pats egzistuoja, tai yra nuo amžių amžinųjų. Šv. Agnetė buvo teisi sakydama jai besiperšantiems jaunuoliams: „Jus jau seniai aplenkė kitas jaunikis.“ O, pasauli ir jo kūriniai, aš negaliu jūsų mylėti, nes Dievas pirmas mane pamilo. Todėl paprasčiausias teisingumas reikalauja, kad aš Jam atiduočiau ir pašvęsčiau savo širdį.

Šv. Alfonsas Liguoris

Melskimės

Dieve, kuris šią dieną padarei mums šlovingą šventojo Jono gimimu, suteik savo tautoms dvasinių džiaugsmų malonę ir visų tikinčiųjų sielas nukreipk amžinojo išganymo keliu. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Kalėdų novena – 8 diena

Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. (Iz 7,14)

Meilusis Kūdikėli Jėzau, nedoro Erodo ieškotas nužudyti, šventojo Juozapo su Motina nugabentas į Egiptą, išgelbėtas nuo žiauraus nužudymo ir pašlovintas Nekaltųjų kankinių Vaikelių balsais, pasigailėk mūsų!


Susiję

Robertas Urbonavičius 769746590459525136

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item