Seimas priėmė darbuotojams palankesnes naujojo Darbo kodekso pataisas

Seimo nariai ketvirtadienį priėmė Darbo kodekso pataisų paketą, kuris įteisina darbuotojams palankesnes sąlygas. Vienas svarbiausių pakei...

Seimo nariai ketvirtadienį priėmė Darbo kodekso pataisų paketą, kuris įteisina darbuotojams palankesnes sąlygas. Vienas svarbiausių pakeitimų – nebelieka vadinamųjų nulinių darbo sutarčių.

Už pataisas balsavo 88 iš 91 užsiregistravusio parlamentaro,

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigalioti turinčiame įstatyme nebelieka nenustatytos apimties darbo sutarčių. Tai anksčiau siūlė ir kodeksą vetavusi prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Taip pat pritarta pasiūlymui nustatyti, kad kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos būtų aiškinamos darbuotojų naudai. Tai buvo numatyta ir D. Grybauskaitės pasiūlymuose.

Nutraukiant darbo sutartį dėl darbuotojo ligos ar neįgalumo, kai darbuotojui dėl prastovos atlyginimas nemokamas du mėnesius, kai jis sulaukia senatvės pensijos amžius, darbdavys darbuotojui išmokės ne 1, o 2 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – 1 jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką.

Vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų auginantiems darbuotojams apie darbo sutarties nutraukimą reikės pranešti prieš 3, o ne prieš 1 mėnesį. Jei tokie darbuotojai dirba trumpiau nei vienerius metus, apie sutarties nutraukimą reikės pranešti prie 6 savaites (dabar 2 savaitės).

Į kodeksą įrašyta ir dabar galiojanti nuostata, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

Darbdaviai įpareigoti įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo darbą pagal jo ir darbdavio susitarimą dėl papildomo darbo.

Kasmetinių atostogų suteikimo eilėje darbovietėje pirmenybę suteikiama darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką ne iki 10, kaip buvo numatyta naujajame kodekse iki šiol, o iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų.

Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų suteikiamos 25, o ne 20, kaip buvo nustatyta naujajame kodekse, darbo dienų kasmetinės atostogos.

Įtvirtinti ne visi prezidentės siūlymai

Ketvirtadienį priimtos kodekso pataisos įtvirtina kai kuriuos D. Grybauskaitės pasiūlymus, bet ne visus.

Pavyzdžiui, naujas Darbo kodeksas suteikia darbdaviui teisę uždrausti darbuotojui darbo santykių metu dirbti pas kitą darbdavį net nesumokant už tai kompensacijos. Prezidentė siūlė tokį ribojimą leisti, tačiau jį taikyti tik specialių žinių turintiems darbuotojams ir įpareigoti darbdavį už tai darbuotojui mokėti finansinę kompensaciją.

Palikta tik 6 vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio darbdavio mokama išeitinė išmoka, kai jis darbuotoją iš darbo atleidžia įspėjęs vos prieš 3 darbo dienas. Prezidentė siūlė mokėti 8 VDU.

Vis dar negrąžintas neribotas netesybų dydis (dabar 3 mėnesiai), kuris skatintų darbdavius laiku atsiskaityti su darbuotojais.

Terminuotos sutartys galės būti sudaromos ir nuolatinio pobūdžio darbui. Prezidentė siūlė, kad tai būtų įmanoma tik dėl to sutarus kolektyvinėje sutartyje.

Vis dar neįteisintos laikino įdarbinimo įmonių licenzijos.

Kodekse lieka 3 mėnesių apskaitinis laikotarpis, kurį prezidentė siūlė trumpinti iki 1 mėnesio. Tai leis nukelti atsiskaitymą už viršvalandžius arba atsiskaitymo už viršvalandžius apskritai išvengti.

Nenumatyti darbdaviui draudžiami veiksmai profesinėms sąjungoms paskelbus streiką. Nesprendžiami klausimai, susiję su kolektyvinių derybų skatinimu, aiškiomis taisyklėmis kolektyvinės sutarties sudarymui, kai įmonėje veikia daugiau nei viena profesinė sąjunga.

Profesinėms sąjungoms nesugrąžinta informavimo ir konsultavimo teisė. Iš esmės lieka panaikinta profesinių sąjungų lyderių, kurie realiai dalyvauja kolektyvinėse derybose, teisių apsauga.

Bus diskriminuojami proto ir psichikos negalią turintys asmenys, net nelaikant jų darbuotojais pagal naująjį kodeksą.

Negražinta nuostata, kad Trišalė taryba sudaroma socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių ir savo veiklą organizuoja savarankiškai.

Be to, bus leidžiama nukrypti nuo Darbo kodekso kai kurių nuostatų individualiai susitarus darbuotojui ir darbdaviui. Tam pakaks, kad darbuotojas uždirbs 2 VDU ir daugiau, o D. Grybauskaitė siūlė 3 VDU.

Susiję

Ekonomika 4115224531102428242

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item