Kviečiame jungtis prie Pompėjos novenos už Lietuvą

Nuo spalio 7 d., Švč. Mergelės Marijos Rožančinės, kviečiame visus jungtis prie Pompėjos novenos už Lietuvą.  Vilniaus Šv. Kryžia...

Nuo spalio 7 d., Švč. Mergelės Marijos Rožančinės, kviečiame visus jungtis prie Pompėjos novenos už Lietuvą. 

Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios tradicinės liturgijos bendruomenė „Benedictus“ ragina visus šalies katalikus 54 dienas melstis už Lietuvą, už tai, kad

- atgimtų Lietuvos šeimos,
- liautųsi masinė emigracija,
- lietuvių tauta vėl atsigręžtų į Dievą.

Pompėjos noveną kaip ypatingą dvasinį ginklą nurodė pati Švč. Mergelė Marija, 1884 m. pasirodžiusi Neapolio gubernatoriaus dukrai Fortunatai Agrelli. 1887 m. ši pamaldumo praktika oficialiai patvirtinta popiežiaus Leono XIII.

Kaip kalbėti Pompėjos noveną

Pompėjos noveną už Lietuvą kviečiame kalbėti nuo spalio 7 d. (Švč. Mergelės Marijos Rožančinės) iki lapkričio 29 d., kai Bažnyčia, įžengusi į Advento - mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus laukimo - laiką, minės šv. kankinį vysk. Saturniną, nukankintą jam atsisakius aukoti pagonių dievams. 

Kiekvieną iš 54 dienų kalbamos visos trys tradicinės rožinio dalys (džiaugsmingosios, skausmingosios ir garbingosios paslaptys). Jas galima kalbėti ir paeiliui vieną po kitos, ir padalinti bei kalbėti skirtingu dienos laiku. Rožinio pradžios maldas (Tikiu Dievą Tėvą, Tėve mūsų, 3 Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui) reikia kalbėti tik vieną kartą per dieną, prieš pirmąją rožinio dalį.

Pompėjos noveną sudaro prašymo ir padėkos dalys, kurių kiekviena tęsiasi po 27 dienas. 

Pirmas 27 dienas – t. y. tris devyndienius – kalbama prašymo novena. Prieš kiekvieną rožinio dalį pasakome savo prašymą ir pridedame:

„Šį šventąjį rožinį aš kalbu norėdamas pašlovinti Tave, šventojo rožinio Karaliene.“

Po kiekvienos rožinio dalies kalbame:

„Atsimink, maloningoji Pompėjos šventojo rožinio Mergele, jog niekada nėra girdėta, kad kas nors iš Tavo tarnų, besišaukiančių Tavęs su rožiniu rankoje, būtų buvęs neišklausytas. Nepaniekink mano maldų, Šventojo Žodžio Motina, bet dėl Tavo šventojo rožinio ir dėl atsidavimo, kurį rodai Tavo šventovei Pompėjoje, maloningai išklausyk mane. Amen.“

„Šventojo rožinio Karaliene, melski už mus. Amen.“ (pastarasis kreipinys pakartojamas 3 k.)

Kitas 27 dienas tris kartus kalbame padėkos noveną. Prieš kiekvieną šv. rožinio dalį pasakome savo prašymą ir pridedame:

„Šį šventąjį rožinį aš kalbu norėdamas pašlovinti Tave, šventojo rožinio Karaliene.“

Po kiekvienos šv. rožinio dalies kalbame:

„Kaip galėčiau Tau atsilyginti, o meilės Karaliene? Visą savo gyvenimą aukoju Tau. Kol užteks jėgų, platinsiu Tavo garbinimą, o Pompėjos šventojo rožinio Švenčiausioji Mergele, nes kai šaukiausi Tavo pagalbos, Dievo malonė pripildė mane. Visur kalbėsiu apie gailestingumą, kurį man suteikei. Kiek pajėgsiu, platinsiu pamaldžią šventojo rožinio maldos praktiką. Visiems pasakosiu, kokia gailestinga man buvai, kad ir jie su dideliu pasitikėjimu kreiptųsi į Tave taip, kaip aš, nuodėmingas žmogus, kreipiausi į Tave. O, jei tik visas pasaulis sužinotų, kokia Tu gera, kaip gailiesi kenčiančių, tuomet visi kūriniai kreiptųsi į Tave. Amen.“

„Šventojo rožinio Karaliene, melski už mus. Amen.“ (pastarasis kreipinys pakartojamas 3 k.)

Šiuo mūsų Tėvynei sunkiu laiku, kai Kristui ir jo Bažnyčiai priešiškos ideologijos bando sunaikinti sovietinių okupantų dar nesugriautus krikščioniškos moralės likučius, melskime Švenčiausiąją Mergelę, kad užtartų mūsų šeimas ir valstybę pas savo Dieviškąjį Sūnų!


Susiję

Religija 491988447087903591

Rašyti komentarą

  1. Anonimiškas2016-10-03 21:13

    Būtų taip gražu rašyti ne trumpiniu Švč,o Švenčiausios Mergelės Marijos Rožančinės.

    AtsakytiPanaikinti
  2. Anonimiškas2016-10-04 22:02

    Toks užmojis - ne lepšiams...

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item