Vengrijoje vyks referendumas dėl migrantų kvotų, ES siekia to išvengti

Likus kelioms dienoms iki referendumo Vengrijoje dėl pabėgėlių priėmimo, tarptautinė organizacija „Amnesty International“ staiga apkaltin...

Likus kelioms dienoms iki referendumo Vengrijoje dėl pabėgėlių priėmimo, tarptautinė organizacija „Amnesty International“ staiga apkaltino vyriausybę Budapešte žiauriu elgesiu su migrantais. Be to, netrukus buvo paskleista informacija, kad Paryžiuje teroro aktus vykdę islamistai, nužudę 130 žmonių, į Prancūziją atvyko iš Vengrijos.

Vytautas Budnikas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas:

Spalio 2 d. Vengrijoje vyks referendumas dėl migrantų kvotų ir dabar akivaizdžiai matyti, kad dalis ES politinio elito siekia to išvengti. Tačiau aš manau, kad mes kartais suabsoliutiname pačią Europos Sąjungą sakydami, kad būtent ji nenori suteikti vengrų tautai teisės pasisakyti tokiu svarbiu klausimu. Ten taip pat yra įvairių žmonių - vieni pritaria tam, kiti - ne. Galbūt tokių, kurie nenori referendumais priimamų sprendimų, kol kas Briuselyje yra dauguma ar bent jau jie turi didesnes galimybes reikšti tokias pozicijas.

Bet Europoje vis plačiau skinasi kelią idėja stiprinti nacionalinių parlamentų galias ir įteisinti nacionalinės teisės viršenybės principą. Kitaip tariant, Europoje vyksta kova tarp ES federalizacijos ir nacionalinių suverenių valstybių sąjungos. Štai šiame kontekste reikia ir matyti tokius klausimus, kaip artėjantis Vengrijos referendumas. Mums dažnai bandoma primesti viešąją nuomonę, bet, kaip parodė Didžiosios Britanijos elgesys, tie svarbiausi viešosios nuomonės formuotojai dažnai klysta arba bent jau lemia tikrai ne viską. Dar yra ir tautos valia, o jos niekas nesugeba paneigti.

Žmogaus teisių požiūriu galima vertinti šią situaciją vienareikšmiškai: kiekviena tauta turi savo apsisprendimo teisę, kurią garantuoja Konstitucija. Vengrija šiuo požiūriu elgiasi pagal savo Konstituciją ir elgiasi taip, kaip reikia tautai. O jeigu tauta referendume nepritars vyriausybės pozicijai, greičiausiai ji pati tą savo vadovybę ir pakeis, o jeigu pritars, vadinasi, vyriausybė tinkamai atstovauja tautai. Vengrų tauta turi lygiai tokias pačias teises, kaip ir kitos ES tautos, todėl niekas neturi teisės varžyti jos valios.


Susiję

Pasaulis 3709334532230783359

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2016-09-28 14:09

  Tai tik patvirtina,kad ES nėra demokratijos, referendumo sprendimas auksciausia tautos valia ir tikrosios demokratijos išraiška, laikas versti diktatūrą.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2016-09-28 14:21

  jo, jo, žinoma, referendumas yra aukščiausia demokratijos forma. O štai jeigu iškeltume į referendumo lygį klausimą - ar žydų bei juodųjų žudymas yra gerai? Ar atsakymas TAIP rodytų aukščiausią demokratijos apraišką? Negalima kelti į referendumo lygį klausimų, iš esmės prieštaraujančių pamatiniams galiojančių susitarimų principams, nes vien klausimo kėlimas rodo, kad susitarimai negerbiami. Jeigu bankas kaip kreditorius sužinotų, kad jūs kas pusmetį šeimoje darote apklausą ar toliau tęsti paimtos banko paskolos grąžinimą ir nutarę, kad NE, jos negrąžintumėte 9nutrauktumėte mokėjimus), bankas jums daugiau paskolų nebeišduotų. Ir teisingai padarytų, nes jūs rodote, kad negerbiate susitarimų. ES narių valstybių solidarumas - vienas pagrindinių ES principų, kuris referendumu kvestionuojamas. Vengrijos populistiniai šnekalai skirti vidaus vartojimui mažaraščiams. Tinka ir mūsiškiams. Juk išvengti solidarumo reikalavimų paprasta - tereikia išstoti iš ES. Bet fondų pinigai ir Rusijos grėsmė savo daro. Grietinėlę nulaižome, darbus dirbti paliekame kitiems. Negudru, primityvu ir negarbinga.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Gera demagogija. Jei kritikuoji ES, vadinasi esi uz zydu ir negru zudyma. Kritikuoti ES negalima ir apie ja galima tik gerai arba labai gerai. O jei turi kitokia nuomone, tai Kaip sovietmeciu: esi apkaltinamas antitarybine propaganda.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-09-29 13:08

   minimumas logikos ir padorumo nepakenktų, Frodai. Kad sovietmečio reikalus išmanai, matyti, smagu būtų matyti ir tai, kad tuos žinomus metodus palikai nebenaudojamus. Niekur nebuvo sakoma, kad "jei kritikuoji ES, vadinasi esi uz zydu ir negru zudyma", niekur net tokios užuominos nebuvo. Susigalvoti savo nesąmonę ir su ja kovoti - tokia jau ta dažna galvos liga.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2016-09-28 15:07

  Šiaip būtumėt kaip ir teisus, bet skirtumas yra esminis - čia susitarimo nebuvo. Kelios valstybės nusprendė už visą Europą, o Vengrija šiam sprendimui priešinosi NUO PAT PRADŽIŲ. Jei jau lyginate su sutartimi su banku, tai pasirašyti sutartį su banku NUSPRENDI PATS. Jei vieną dieną į jūsų namus užsuktų banko atstovas ir pareikštų, kad štai, nuo šios dienos jūs privalote vykdyti tokius ir tokius įsipareigojimus, kurių niekada neprisiėmėte, tai negi nepasitartumėte su šeima, ką daryti?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Aš nesu tikras, kad demagoginių nesąmonių apie referendumus dėl žydų ir negrų galabinimo autoriams yra pagrindo sakyti "Šiaip būtumėt kaip ir teisus". Iš esmės tokie veikėjai - veidrodinis ANO sajūzo fanatikų atspindys. Prisimenate - "juk Tarybų Sąjunga jums TIEK visko davė - o jūs, nedėkingieji, prieš Maskvą šiaušiatės!"? :)
   Ir smarkiai abejoju, ar eurokomjaunuoliai (homjaunimas) nežino, kad dėl nelegalų kvotų nebuvo jokio bendro susitarimo - tiesiog jiems tai giliai "dzin". Arba jie pripratę savo sektų suėjimuose postringauti, kur bet koks politkorektiškas brudas "sueina" - ir nėra kam pirštu bakstelėti į jų nusišnekėjimus, todėl ir čia taip pat elgiasi. :)
   P.S. LABAI nustebsiu, jeigu Tamstos argumentai nors kiek paveiks to veikėjo įsitikinimą, kad bet kokių sajūzo politbiuro paliepimų vykdymas yra šventa kiekvienos sajūzinės respublikos pareiga. :)

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2016-09-28 17:12

  Net jei atsakymas būtų, kad negrų ir žydų žudymas yra gerai(kuo tikrai abejojiu) tai nekeičia referendumo, kaip tautos sprendimo. Gerai tai ar blogai klausimas kitas.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2016-09-28 17:42

  mažas pradžiamokslis nemokšoms. savimi pasitikintiems ir patenkintiems labiau, negu derėtų pagal turimą išmanymą.

  Europos Sąjungos sutarties suvestinė
  redakcija C83/13, (2010 03 30)

  Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje grindžiami principais, paskatinusiais jos pačios sukūrimą, vystymąsi ir plėtrą, ir kurių įgyvendinimą ji skatina platesniame pasaulyje: demokratijos, teisinės
  valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais bei Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės
  principų laikymusi.

  Lisabonos sutartyje neretai dar vadinamoje Reformų sutartimi, 2007
  metais paminėtas solidarumo principas, kuris įvardijamas kaip vienas iš pamatinių principų valstybėms, kurios yra Europos Sąjungos dalis.
  Lisabonos sutartyje sakoma, jog solidarumas yra vertybė, kuria yra grindžiama sąjunga, remiantis šia nuostata, preziumuojama jog valstybės
  narės yra tarpusavyje solidarios. Lisabonos sutartyje taip pat minima, pareiga, valstybėms narėms veikti bendrai ir solidariai, teroro akto, gaivalinės nelaimės ar žmogaus sukeltos katastrofos atveju,
  sutartyje taip pat minimas kartų solidarumas, ir solidarumo principu grįsta energetikos politika.
  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, solidarumas reiškiasi per žmogaus pagrindines teises, Lisabonos sutartis, suvokimą apie solidarumo principą ir jo veikimą išplečia, mat įtvirtina būtent valstybių narių pareigą elgtis solidariai viena kitos atžvilgiu.

  Paprastai apibrėžiant solidarumo principas visus nepriimtinus konfliktų sprendimus pakeičia taisyklėmis, kurios sujungia asmenis ir valstybes į vieną solidarią bendriją, tokiu būdu užkertant kelią beatodairiškam naudojimuisi laisve. ES valstybės, ir Europos Sąjungos institucijos turi suvokti, kad siekdamos bendrų tikslų, turi veikti solidariai, tai reiškia, prisiimti ne tik naudą ir gerovę, tačiau ir naštą pasidalinti proporcingai ir teisingai visom valstybėms narėms.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-09-28 18:05

   Lietuvos respublikos Konstitucija. 2 straipsnis. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.
   Jei dėl stojimo į ES bent buvo referendumas, kuris imitavo Tautos atsiklausimą. Tai dėl Lisabonos sutarties pasirašymo net to nebuvo. Tai įžūlus kelių šimtų Lietuvos biurokratų sprendimas. Tie ponai, kartu su jumis galite dalintis visą solidarumo naštą. Ir merkel su tūkstančiu atbėgėlių jums į pagalbą.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-09-28 18:18

   tai ir dėl vagystės uždraudimo beigi nubaudimo už vagystę kaip už nusikaltimą nebuvo referendumo. Ir kas? Skirtingai negu čia svarsto toks neprotingas nuolatinis lankytojas, niekas neverčia vadovautis ES sutartimi ar Lisabonos sutartimi. Anei Teisingumo teismo sprendimais. Todėl skirtumas nuo SSSR akivaizdus. Galima vadovautis vien savo prezidento/ės ukazais. Bet tada nėra ko plepėti apie dalyvavimą Europos Sąjungoje valstybės narės statusu. Vengrija - laisva valstybė. Todėl išstoti gali laisvai. Ir tada jau vadovautis kuo užsimano. Lietuva - taip pat.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-09-28 18:35

   Dėkui už savęs pristatymą. Štai toks ir yra dabartinio eurofanatiko intelektualinis portretas. Nejaučia skirtumo tarp valstybės suvereniteto ir bausmės už vagystę.
   Kažkodėl nenustebęs. Toliau diskutuot nematau prasmės.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2016-09-28 17:53

  tęsiant - kas iš to? Kažkas tuojau pasakys, kad Vokietija ar kokia ten Švedija vienašališkai įsipareigojo pabėgėliams, todėl turi vienos prisiimti savo išsigalvojimų pasekmes.
  Bet siaurai matantys (vadinasi - nematantys) praleidžia svarbiausią dalyką. Kalbame apie karo pabėgėlius. Sirijos karo pabėgėlius. Tiek pagal JTO rėmuose prisiimtus įsipareigojimus, tiek pagal ES , tiek pagal kiekvienos iš ES narių valstybių nacionalinę teisę karo pabėgėliai turi būti priimami, jiems turi būti suteikiamas prieglobstis. Kas, būdamas sveiko proto, gali nutarti, kad tik visiškai išsiaiškinęs, kurie tūkstančiai iš tūkstančių srauto pabėgėlių yra iš Sirijos ir gali būti vadinami karo pabėgėliais, gali būti įleisti per sieną? koks "išsiaiškinimo" būdas, jeigu net neįsileidi per sieną aiškinimuisi? Tos masės žmonių nelaimės akivaizdoje Vokietija priėmė vienintelį galimą teisingą sprendimą. Šitą sprendimą turėjo priimti visos valstybės narės. Taigi, čia suveikė žmogaus teisių universalios apsaugos principas kartu su solidarumo principu. Ta nelaimė, ES narėms turint pareigą priimti pabėgėlius, turėjo tekti visoms narėms solidariai.
  ES valdžioje sėdi gal ir svajotojai, kai kalbame apie idėjas, bet kai kalbame apie teisės reikalus, ten sėdi žiauriai kieti savo reikalo žinovai, kuriuos mokantys peraugę pienburniai išėję mažo provincijos kolūkio mokyklėlės parengiamuosius kursus, atrodo mažiausiai nerimtai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-09-28 18:24

   "ten sėdi žiauriai kieti savo reikalo žinovai, kuriuos mokantys peraugę pienburniai išėję mažo provincijos kolūkio mokyklėlės parengiamuosius kursus, atrodo mažiausiai nerimtai."

   Ai, matėm tokius ir pragyvenom. Maskvoje CK politbiure visi tokie "kieti" sėdėjo. Kliedėjo apie solidarumą su socialistine Afganistano liaudimi, įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus vykdant žemės ūkio produkcijos planus ir perkelti į gyvenimą kažkelinto partijos suvažiavimo nutarimus.
   Aš tarp jų ir dabartinių jūsų nematai skirtumų - tik ideologiškai skirtingai įvyniota destrukcija prieš šeimą, tautą, tikėjimą.

   Panaikinti
  2. Gerai pasakyta! Ir beje, to meto fanatiškas komsomolas lygiai taip pat tikėjo, kad tas CK politbiuras yra "žeurei kieti". Nihil novum sub sole, kaip sako. :)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-09-28 19:48

   apie politbiuro narius ir tų nusenusių vargetų kvailumą gerus anekdotus kūrė. Bet tą darė tik drąsūs ir protingi. Tokie kaip tu, balselį išdrįsę rodyti tik dabar, tada nuolankiai tylėjo. Turbūt tikrai garbino "kietus". Taip būna, kai pas patį minkštas.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-09-28 19:52

   patinka jums ar ne, bet iš politikos, kurios nedera mokyti, nes kiekvienas veiksnus pilietis pagal formulę vox populi vox Dei yra dieviškumo dalelė, įlindote į teisę, kurioje nežinantis ir besipučiantis yra paprasčiausias kvailys.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2016-09-29 09:31

   hmm,aš dabar paklausiu kaip kokia blondinė-o kur čia tose ordose,einančiose per Europą yra KARO PABĖGĖLIAI.Ar čia tie basirai ir barzdaskučiai,kurie atsisakė Lietuvoje būti ir dirbti,nes jiems algos ir pašalpos per mažos.Žinoma Pasaulis keičiasi,karo pabėgėliai matyt irgi nuo jo neatsilieka...Teko skaityti,kad į Kalė džiungles atvažiuoja savanorės ne tik pamaitinti ir pagirdyti vargšų pabėgėlių,bet dar ir PAMYLI JUOS.Tiesiogine ta žodžio prasme.Taip ,kad kvailių visada buvo ir bus,bet tai nereiškia,kad mes turime jų pavyzdžiu sekti.

   Panaikinti
  6. Gerbiamas Anonime, ne visai sutikčiau, kad tai tiesiog kvailiai. Suprantama, tik kvailys gali aiškinti, kad yra "bendras susitarimas", reikalaujantis paklusti eurosajūzo politbiuro paliepimams, kad jei viena šalis nusprendė elgtis kvailai, atverdama savo sienas nelegalams (ar net pelnydamasi iš tranzito), tai solidarumas reikalauja kitoms sekti tuo pavyzdžiu, ar kad bet kuris nelegaliai sieną kirtęs veikėjas automatiškai tampa karo pabėgėliu, ir tikrinti bei "atsijoti" jų jokiu būdu negalima. Bet kai kvaili įsitikinimai tampa vos ne religija, kai žmogus tampa tiesiog neįgalus suprasti argumentų ir ignoruoja akivaizdžius faktus - tai jau fanatizmas, o ne tiesiog kvailumas, ir tai gerokai blogiau (bei sunkiau pagydoma). O blogiausia, kai fanatikai susėda valdžioj - ir nesvarbu, ar tai būtų Maskva, ar Pchenjanas, ar Briuselis, ar Berlynas.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2016-09-29 17:05

   plačiau žiūrint, jūsų nesąmonės apie "viena šalis nusprendė elgtis kvailai, atverdama savo sienas nelegalams", tiesą sakant, niekam išskyrus jus pačius neįdomios. Vokietija, o su ja Švedija, Danija, Austrija, Suomija ir kt. valstybės atvėrė sienas minioms žmonių, bėgančių nuo karo. Puikiai suvokdamos, kad dalis (ir net nemaža) tarp karo pabėgėlių yra apsimetėlių, ekonominių migrantų ar net teroristų. Ant vienos svarstyklių lėkštelės buvo padėti žmonių likimai ar net gyvenimai, kuriuos jų grėsmės akivaizdoje ES valstybes nares kategoriškai įpareigoja ginti tarptautinė ir jų pačių teisė, ant kitos - tų migrantų priėmimo taisyklės. Ką bepasirinktum, pažeistum teisę. Merkel pasirinko žmonių minių, stovinčių už sienos, saugumą ir gyvybę. Taip, savo valstybės šiandienos ekonominio naudingumo ir net valstybės piliečių ateities galimos tapatybės likimo sąskaita. Bet pasirinko gyvybę prieš jos paneigimą. Prisiminkime, popiežius sveikino tokius žingsnius ir pagalvokime, kodėl. Kad ir kiek būtų vertinga lietuvybė su rūtų darželiais ar vokietybė su alumi ir kiaulienos dešromis, konkretaus žmogaus gyvybė yra vertesnė. Tai taip krikščioniška, kad net nežinau krikščioniškesnio modernios Vakarų valstybės vadovo elgesio pavyzdžio.

   Panaikinti
  8. Kokie devizai, kokie lozungai. :) Tik pamanykit, kokia A.Merkel didi krikščionė. Kaip ji kilniai pasirinko - žmonių minių, stovinčių už sienos, saugumą ir gyvybę vietoje Vokietijos ekonominės naudos ir net Vokietijos piliečių tapatybės ateityje. Koks didelis jos pasiaukojimas. Žodžiu, tikras Jėzus Kristus su sijonu. :)
   O dabar rimtai. Visų pirma, VISI tie atvykėliai, pabėgę iš karo apimtos Sirijos ir kitų Afrikos valstybių (kuriose nevyksta joks karas), be išimčių yra ekonominiai migrantai. Ne karo pabėgėliai, bet būtent ekonominiai migrantai. Ir Vokietija priėmė juos būtent kaip ekonominius migrantus, kaip potencialią darbo jėgą savo įmonėms, tikėdamasi iš jų ekonominės naudos ateityje. Vienas dalykas, dėl ko jinai čia apsiskaičiavo, tai didžiulis migruojančių žmonių skaičius, kuris buvo truputį per didelis Vokietijos pramonės mašinai. Taigi, čia yra joks krikščioniškumas, bet banalus ekonominės naudos siekimas. O krikščioniškumą A.Merkel galėjo parodyti, suteikdama finansinę, materialinę, medicininę ir kitokią paramą Turkijoje esantiems TIKRIEMS karo pabėgėliams. To būtų užtekę visiškai.
   Antra. Kur A.Merkel krikščioniškumas buvo, kai Turkija prašėsi priimama į ES? Jeigu jai labai norėjosi pademonstruoti krikščionišką elgesį tarpvalstybiniu lygiu, Turkijos priėmimas į ES būtų pats tas. Tačiau faktiškai vienintelė Didžioji Britanija buvo Turkijos narystės ES advokatė. O Vokietija kaip tik buvo prieš Turkijos narystę ES.
   Ir kaip po šitų dviejų punktų ją vadinti krikščione ir dar krikščioniškumo pavyzdžiu kitiems ES vadovams, gerb. Anonime, Jums apsiverčia liežuvis?
   Beje, kas link pasirinkimo tarp žmogaus gyvybės ir tos pačios gyvybės paneigimo, tai primenu, kad pačioje Vokietijoje abortai neuždrausti. Ir tai vadinasi A.Merkel krikščioniškas pasirinkimas gelbėti gyvybę? :D

   Panaikinti
  9. O, čia geras!!! :D:D:D Jau matau homjaunuolį nirvanoje beigi katarsyje: "genealę minty sugalvojau! Kadangi če bukiū-retrogradū-religioziniū talibū puslapis, tai pavarysiu, kad multi-kulti iš tikro yra baisei krikščioniškas dalykas - ir visi iškart patikės. Nes nu ar gali kas žinoti, kad tokiais didžiai krikščioniškais vaizduojami liberaliai-neomarksistiškai tolerantiški progresyvai - multi-kulti fanai iš tikrųjų yra aršiai ANTIkrikščioniški? Aišku, kad niekas! Važiuojam!" :D
   Na, ir, be abejo, ta pati giesmelė - parazituojantys nelegalai yra "karo pabėgėliai" (nes nu jeigu pavadini pabėgėleis - tai tokiais ir tampa!), o jiems sąlygų parazitavimui užtikrinimo "kategoriškai reikalauja tarptautinė ir sajūzinė teisė". Netgi komuniagą Bergoglio, neseniai pasirodžiusį, kad jis yra "bachūras prie bajerio" ir mestelėjusį juodo humoro dozę Nicos aukų artimiesiems (http://www.delfi.lt/news/daily/world/su-nukentejusiais-per-teroro-akta-nicoje-susitikes-popiezius-ragino-siekti-dialogo.d?id=72387900), paminavojo - va, koks pavyzdys! :)
   Beje, analogijos apie svarstyklių lėkšteles tai idėja gera, tik išpildymas "kiauras". Realybėje situacija atrodo taip: liberast-neomarksistai ant vienos lėkštelės padėjo savo piliečių gerovę, saugumą ir net gyvybes (NE "dešreles ir alų" ar pan.), o ant kitos - savo multi-kulti utopiją, neobolševikinę "pasaulį seną išardysim!" religiją ir liberastinį godumą (atrodo per daug idiotiška, kad galima būtų patikėti - bet iš tikrųjų net Lietuvoje rimtu veidu aiškinama, kaip nelegalai pakels ekonomiką) - ir antroji užtikrintai nusvėrė pirmąją.
   Kaip sako, "tiek žinių" - bet skaityti homjaunimo bandymą "knisti protą" buvo linksma. :)

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2016-09-28 18:57

  Šiaip jau Leninas tikrai buvo aukščiausio lygio intelektualas, o tarp ištikimųjų carui buvo daug valstiečių, net nemokančių skaityti. Ir ką? Lažinuosi, kad fanatikas komentatorius, kitus vadinantia pienburniais, pats nėra net elementaraus filosofijos kurso praėjęs ir visiškai nieko nežino nei apie teisės, nei apie žmogaus teisių kilmę, nei apie skirtingas teisės teorijas. Pavyzdžiui, jam rytoj pasakys, kad ekshibicionizmas yra žmogaus teisė, ir jis net nemąstys, kuo ta teisė paremta bei kodėl atrandamos vis naujos žmogaus "teisės". Jis tik išsitrauks dokumentą ir pabaksnos pirštu į jį - "štai, beraščiai pienburniai, ekshibicionizmas - žmogaus teisė".

  O jau su karo pabėgėlių apibrėžimu jam tikrai blogai. Na, ir naujienų neskaito. Ir su geografija nelabai. Kodėl? Nes nuo karo Sirijoje bėgantis žmogus kuo puikiausiai gali pabėgti į pirmą saugią šalį (pvz. Turkiją). Kai jis atsibasto iki Vokietijos, perėjęs daugybę net ir labai pasiturinčių Europos šalių, jis negali būti laikomas karo pabėgėliu, o tik ekonominiu imigrantu, ieškančiu geresnio gyvenimo ir nelegaliai atvykusiu į Europą. Kitas dalykas - iš Sirijos bėgančių žmonių tarp vadinamųjų pabėgėlių yra ne tiek ir daug - labai didelis skaičius yra iš kitų šalių, kur karas nevyksta (nebent jums visa Afrika - karo zona). Atrodo, kad iš mėnulio iškrito. Nenustebčiau, jei kartais yra ką tik mokyklą baigęs pirmakursis, bet gal tada kitų pienburniais nevadintų...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Nenustebčiau, jei kartais yra ką tik mokyklą baigęs pirmakursis, bet gal tada kitų pienburniais nevadintų..." Nebūtinai: šitas homjaunuolis iš esmės yra bet kurio kito homjaunuolio klonas - o jiems, kaip ir bet kuriems fanatikams, būdingas negebėjimas suvokti realybės (nes neatitinka jų fanatiškų įsitikinimų) - įskaitant ir savo tikrąją situaciją bei būklę. Dėl to jie, retransliuodami ideologines klišes, laiko save ne tik visiškai adekvačiais, bet tiesiog "iūber ales", tuo tarpu bet kas, nepriklausantis fanatikų rateliui, jų akyse yra nepalyginamai žemiau - nepriklausomai nuo amžiaus, padėties, intelekto ar bet kokių kitų savybių. Ir kuo tie homjaunuoliai jaunesni, tuo labiau paveikesni smegenų plovimui, tuo aršesni fanatikai ir tuo labiau susireikšminę. Taigi, kaip tik didesnė tikimybė, kad čia karts nuo karto (paūmėjimo epizodais?) besisklaidantis ir buką aroganciją demonstruojantis homjaunuolis yra "ką tik mokyklą baigęs pirmakursis" (čia geriausiu atveju), nes labiau subrendusiems toks elgesys yra gerokai mažiau būdingas.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item