William Kilpatrick. Bažnyčia ir islamas – dar vienas slepiamas skandalas

„#NotMyPope“ (liet. „Ne mano Popiežius“) – štai toks šiandien yra pats populiariausias „Twitterio“ raktinis žodis (angl. hashtag ) Pranc...


„#NotMyPope“ (liet. „Ne mano Popiežius“) – štai toks šiandien yra pats populiariausias „Twitterio“ raktinis žodis (angl. hashtag) Prancūzijoje ir Belgijoje. Šią bangą sukėlė pop. Pranciškaus dviprasmiška reakcija į dviejų islamo džihado kovotojų įvykdytą prancūzų kunigo nužudymą.

Tai verčia klausti: ar popiežius, nepaisydamas daugybės įrodymų ir atkakliai tebetvirtindamas, kad islamas neturįs nieko bendro su smurtu, nedaro daugiau žalos nei naudos?

Kaip jau kelis kartus pastebėjau ankstesniuose straipsniuose, Bažnyčios pareigūnų elgesys islamo sukeltos krizės akivaizdoje gali pasirodyti kur kas skandalingesnis nei per ankstesnę seksualinių piktnaudžiavimų krizę. Atskleidus, kad dvasininkai seksualiai išnaudojo vaikus, pasipiktinimas kilo labiausiai dėl to, kad kunigai ir vyskupai labai ilgą laiką mėgino visa tai nuslėpti. Savo tylėjimu daugelis Bažnyčios pareigūnų neigė, kad egzistuoja rimta problema. Tai labai stipriai paveikė katalikų moralę. Tose vietose, kurios labiausiai nukentėjo nuo skandalų, pavyzdžiui, JAV Masačiusetso valstijoje ir Airijoje, bažnyčių lankomumas dramatiškai smuko. Nepatenkinti katalikai nebūtinai prarado tikėjimą Dievu, bet jie prarado tikėjimą Katalikų Bažnyčia.

Bažnyčios pareigūnų reakcija į daugybę „islamiškojo išnaudojimo“ atvejų gali sukelti dar didesnį skandalą. Panašumai tarp šių dviejų piktnaudžiavimų yra tiesiog stulbinantys. Vėl matome, kaip Bažnyčios vadovai neigia, jog problema tikrai rimta. Tai regime, pavyzdžiui, iš pop. Pranciškaus nuolat kartojamų patikinimų, kad islamiškasis smurtas yra „nedidelės grupės fundamentalistų“, pasak jo, neturinčių nieko bendro su islamu, darbas. Ir vėl kažkas slepiama – šį kartą bandoma nuslėpti pati agresyvi islamo esmė. Po kiekvieno teroristinio incidento popiežius arba kai kurie Vatikano atstovai tiesiog pakniopstom skuba ginti islamą, kad tik kam nors nešautų į galvą, jog islamas tikrai susijęs su smurtu.

Kartais islamas ginamas neigiant, kad teroristų grupes ar atskirus džihado kovotojus įkvepia religiniai įsitikinimai (nepaisant daugybės įrodymų, kad yra būtent taip). Kartais tai daroma įrodinėjant islamo ir kitų religijų moralinį lygiavertiškumą. Neseniai paklaustas, kodėl nepaminėjo islamiškojo smurto, popiežius atsakė: „Jei kalbėčiau apie islamiškąjį smurtą, turėčiau kalbėti ir apie katalikiškąjį smurtą.“ Be jokios abejonės, šis palyginimas klaidingas. Katalikai smurtauja ne savo religijos vardu, o pažeisdami jos principus. Dauguma žmonių supranta, kad yra didžiulis skirtumas tarp kataliko, nužudžiusio savo merginą, ir džihadisto, kuris perpjauna gerklę kunigui šaukdamas „Allahu Akbar!“.

Štai čia ir glūdi problema. Vis daugiau ir daugiau žmonių mato, jog tai, ką popiežius ir kiti hierarchai kalba apie islamą ir islamiškąjį smurtą, neatitinka tikrovės. Jei viskas ir toliau eis šia linkme, kils milžiniška pasitikėjimo Bažnyčia krizė. Tai gali būti žymiai didesnė krizė nei seksualinio piktnaudžiavimo skandalai. Šį kartą tylėjimo aukos bus skaičiuojamos ne tūkstančiais, bet dešimtimis milijonų. Šį kartą kalba eis ne apie sužalotus gyvenimus, bet apie lavonus.

Milijonai krikščionių Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje jau tapo džihado smurto aukomis. Milijonai buvo priversti palikti savo namus. Apskaičiuota, kad Sudane vien 1983–1995 m. nuo musulmonų rankos žuvo du milijonai krikščionių. Daugelis aukų buvo tam visiškai nepasiruošę, nes Bažnyčios vadovai juos užtikrino, kad islamas yra taiki religija – lygiai kaip krikščionybė ar judaizmas. Europoje milijonams kitų žmonių gresia musulmonų migrantų antplūdis – šią migraciją skatino daugelis Bažnyčios vadovų. Kaip neseniai savo straipsnyje pastebėjo Robertas Spenceris, „Popiežius išduoda Artimųjų Rytų ir viso pasaulio krikščionis, visas džihado smurto aukas, kartodamas akivaizdžiai apgaulingus teiginius apie tų krikščionių persekiojimų ideologinę motyvaciją“. Kažką panašaus praėjusiais metais sakė ir Jeanas Clémentas Jeanbartas, Alepo Melkitų apeigų katalikų arkivyskupas, kritikuodamas savo brolius Prancūzijos vyskupus už tai, kad šie ignoruoja Artimųjų Rytų krikščionių persekiojimus. Alepo arkivyskupas priekaištavo vyskupams už tai, kad jie neinformuoti ir tiesiog pavergti politinio korektiškumo.

Popiežius ir kiti Bažnyčios vyrai nesako tiesos apie islamą. Kai kas mano, kad jie tai daro sąmoningai ir kad tai sudaro dalį strategijos, kuria siekiama užkirsti kelią didesniam musulmonų radikalėjimui. Kai kas (tarp jų ir aš) manau, kad jie taip daro iš gryno naivumo. Bet kuriuo atveju, jei Bažnyčios pareigūnai ir toliau gins islamą kaip neva taikią religiją, tai sukels tikėjimo ir pasitikėjimo krizę.

Jeigu jie tyčia meluotų, tai būtų rimta nuodėmė ir žmonių nepasitikėjimas būtų visiškai pateisinamas. Vis dėlto daug labiau tikėtina, kad Popiežius ir kiti Bažnyčios vadovai tiesiog naiviai mąsto. Pavyzdžiui, Popiežius Pranciškus neseniai teisino savo požiūrį į islamą kaip į taikingą tikėjimą, cituodamas Dr. Ahmedą al-Tayebą, Al-Azhar mečetės didįjį imamą:

„Aš ilgai kalbėjausi su Al-Azhar universiteto didžiuoju imamu ir žinau, ką jie galvoja. Jie [musulmonai] siekia taikos, bendradarbiavimo.“

Žinantiems, ką didysis imamas skelbia arabiškai kalbančiai publikai apie atskalūnų žudymą ir žydų klastas, tai gali priminti Neville‘o Chamberlaino žodžius po Miuncheno susitarimo: „Ponas Hitleris... privačiame pokalbyje man  pasakė,... kad kai šis Sudetų vokiečių klausimas bus išspręstas, tuo Vokietijos teritorinės pretenzijos Europoje pasibaigs.“

Nesvarbu, ar tai, ką Bažnyčios vadovai sako apie islamą, yra sąmoningai klaidinančios strategijos dalis ar naivumo pasekmė – rezultatas bus toks pats. Daug žmonių praras pasitikėjimą Bažnyčia ir daugelis ją paliks. Keletas žymių katalikų jau paliko Bažnyčią dėl to, kad Bažnyčios vadovai per mažai priešinasi islamui. Bažnyčią jau paliko Magdi Allamas, Italijos žurnalistas, kadaise atsivertęs iš islamo ir pakrikštytas popiežiaus Benedikto. Annai Corcoran, pabėgėlių perkėlimo stebėjimo tarnybos direktorei, kelia nerimą JAV katalikų vyskupų konferencijos nusistatymas leisti musulmonams įsikurti Jungtinėse Valstijose. Nesvarbu, ar toks sprendimas pateisinamas iš tikėjimo perspektyvos, tai leisti vis tiek pavojinga.

Niekas nepasitiki užkietėjusiu melagiu, bet, dėl įvairių priežasčių, niekas nepasitiki ir žmogumi, nuolat skraidančiu padebesiais. Žmonės, atitrūkę nuo tikrovės – ir vėl nejučia prisimenu Chamberlainą – gali būti ne mažiau pavojingi, nei atviri apgavikai.

Todėl tikėtina, kad pasaulis, kaip nuo seno įprasta, vėl ims kaltinti katalikus nelankstumu – tik šį kartą kitame kontekste ir daug pagrįsčiau. Užuot kritikavę Bažnyčią už jos „nelanksčią“ poziciją lyčių moralės ir santuokos klausimu, nepatenkintieji pradės skųstis Bažnyčios vyrų užkietėjusiu įsitikinimu, kad islamo tikėjimas esąs ne kas kita, tik draugiška religija. Vienas iš nelankstaus mąstymo žmogaus požymių yra tai, kad jis nepakeičia savo požiūrio net ir gavęs naujos informacijos. Regis, būtent taip yra ir pop. Pranciškaus atveju. Atrodo, kad šis žmogus, tiek giriamas už savo lankstumą, yra kupinas nepajudinamo optimizmo islamo klausimu. Prieš keletą metų vis dar buvo galima tuo suabejoti. Popiežiaus Pranciškaus pareiškimą apaštališkajame paraginime „Evangelii Gaudium“, esą „autentiškas islamas ir teisingai suprastas Koranas nepritaria jokiai smurto formai“, dar įmanoma pateisinti prastais Popiežiaus patarėjais ar neatsargiomis formuluotėmis. Bet kai Popiežius ir toliau kalba tokia gaida, nepaisydamas nuolat gausėjančių įrodymų, jog jis klysta, galima įtarti, kad – bent jau islamo klausimu – jo mąstymas yra uždaras. Kaip kai kuriems krikščionims kyla pavojus įstrigti fariziejiškoje mąstysenoje, taip kiti krikščionys gali pakliūti į liberaliųjų „dogmų“ spąstus.

Esama daug tiksliai apibrėžtų katalikų tikėjimo klausimų, bet tikėjimas islamo nekaltumu nėra vienas iš jų. Keista, kad Šventasis Tėvas užima tokią doktrinierišką poziciją klausimu, apie kurį Bažnyčia yra pasakiusi palyginti mažai – ypač, kai pop. Pranciškaus požiūris į islamą tiesiogiai prieštarauja tam, ko mokė kai kurie ankstesnių laikų Kristaus vietininkai ir mažiausiai vienas iš Bažnyčios mokytojų (šv. Tomas Akvinietis).

Dabartinė Bažnyčios politika – nepakankamai įvertinti smurtinę islamo pusę kartu liaupsinant teigiamą jo pusę – prilygsta svarbios informacijos, kurią katalikai turi žinoti, slėpimui. Didėjant atotrūkiui tarp to, ką oficialūs Bažnyčios pareigūnai sako apie islamą, ir to, ką paprasti katalikai mato savo akimis, gali kilti abejonių Bažnyčios patikimumu, kaip jau buvo per sekso skandalus. Tada buvo skundžiamasi, jog Bažnyčios valdžia nedėjo pakankamai pastangų, kad apsaugotų vaikus. Dabar keliamas kaltinimas, kad mums visiems kyla grėsmė, nes Bažnyčios vadovybė nusprendė ginti dalinę ir klaidinančią islamo viziją, o ne pasakyti visą tiesą.

Susidūrusi su sekso skandalais, Bažnyčia ėmėsi radikalių reformų šiai problemai išspręsti ir pasiekė tai, kad seksualinio piktnaudžiavimo atvejų Bažnyčioje dabar pasitaiko daug rečiau nei kitose institucijose, pavyzdžiui, mokyklose ar ligoninėse. Dabar reikia nuodugniai iš naujo pervertinti Bažnyčios politiką islamo atžvilgiu. Jei Bažnyčios vadovai neims skelbti tikrovę labiau atitinkančio islamo supratimo, tikėtina, kad šūkis „#NotMyPope“ netrukus bus pakeistas šūkiu „#NotMyChurch“ (liet. „Ne mano Bažnyčia“).

Susiję

Straipsniai 7292155679458956963

Rašyti komentarą

 1. Čia jau truputį perdėta reakcija į popiežiaus Pranciškaus veiklą ir kalbas bei tylą Islamo atžvilgiu. Kritikuoti popiežių galima ir netgi reikia kai kada, bet kai kur jau aiškiai perlenkta lazda, kai sakoma, jog dėl popiežiaus veiklos daug katalikų paliks Bažnyčią. Retorinis klausimas, kiek tarp tų katalikų, kurie paliko ar grasina palikti Bažnyčią dėl bet kurio popiežiaus pasakytų ar padarytų nesąmonių, buvo tikri katalikai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-08-19 17:16

   reakcija neperdėta,nes dabartinis popiežius tikrai niekam tikęs.Ir labai gerai,kad straipsnio autorius,išdrįso pasakyti šią karčią tiesą.

   Panaikinti
  2. Gerb. Augustinai, mano galva, Tamstos pozicija "kiek tarp tų katalikų, kurie paliko ar grasina palikti Bažnyčią dėl bet kurio popiežiaus pasakytų ar padarytų nesąmonių, buvo tikri katalikai." nėra gera. Manding, jeigu žmonės nusivilia, tai reikia žiūrėti į to nusivylimo priežastis, o ne kaltinti pačius žmones - atseit, jūs netikri katalikai. Problema ta, kad žmonės išeina BŪTENT dėl ŠITO (o ne "bet kurio") popiežiaus "pasakytų ar padarytų nesąmonių". Kitaip tariant, jeigu POPIEŽIAUS žodžiai ir veiksmai skatina žmones išeiti - ar tai tikrai TIK tų žmonių problema? Bergoglio ir toliau kalbės ir darys nesąmones, žmonės ir toliau bėgs, ir jei reakcija bus - "tegul bėga - jie vis tiek netikri katalikai!", tai kokia ateitis laukia RKB?

   Panaikinti
  3. Taip, gerb. Pikc, Jūs dėl nusivylimo teisingai pastebėjote. Bet pasitraukimas iš Bažnyčios dėl nusivylimo tai reiškia pirmiausia nusivylimą pačiu Kristumi, o žmogus, kuris save laiko krikščionimi ir kataliku, nusivilti Kristumi negali, net jeigu ir nusivilia kokiu nors popiežiumi ar vyskupu, ar kunigu, ar šiaip kokiu bažnytiniu pareigūnu. O jei vis tik nusivilia pačiu Kristumi, toks žmogus jau nebėra net krikščionis. Bet tada kyla klausimas, kokio velnio tas Kristumi nusivylęs žmogus iš viso laikė save krikščionimi, t.y., Kristaus mokiniu. Gal toks žmogus per klaidą į Bažnyčią "patekęs" ar "įstojęs" buvo? Ateistinių pažiūrų žmogui šito suprasti turbūt neįmanoma, net jei tas žmogus būtų didžiausias Bažnyčios draugas, ir jam tikrai skaudėtų širdį dėl to, kad Bažnyčios narių skaičius mažėja. Nes tai yra tiesiog "antgamtinė" viltis. Manau, kad tokie leftistai Bažnyčios vadovai, kaip popiežius Pranciškus, labai gerai ir, svarbiausia, teisingai parodo, kiek Bažnyčios žmonių turi tokią "antgamtinę" viltį. Ir tie žmonės, bėgantys iš Bažnyčios dėl bet kokio popiežiaus (ar kokio nors kito žemesnio rango Bažnyčios vadovo) bet kokių nesąmonių, kvailysčių, amoralumų ir t.t., parodo Bažnyčioje realų skaičių tokių žmonių, kurie turi tokią "antgamtinę" viltį, t.y., pasilikusių Bažnyčioje netgi po leftistinių popiežiaus kvailysčių.

   P.S. Cit.: "Bergoglio ir toliau kalbės ir darys nesąmones, žmonės ir toliau bėgs, ir jei reakcija bus - "tegul bėga - jie vis tiek netikri katalikai!", tai kokia ateitis laukia RKB?"

   O reakcija tikrai nėra tokia: "Tegu bėga, jie vis tiek nėra tikri katalikai". Reakcija yra tokia: "Va kiek (daug) žmonių Bažnyčioje klaidingai laikiau katalikais, nes jie tokie tikrai nebuvo. :( Vadinasi, man reikia imtis evangelizacinio darbo Bažnyčios "viduje", kad išlaikyčiau kitus dešiniuosius, ir išorėje, kad iš naujo patraukčiau tuos, kurie "pasitraukė" iš RKB dėl dabartinio popiežiaus leftistinių kvailysčių."

   Panaikinti
  4. Mano galva, kuriate per toli siekiančią grandinę ("nusivylei popiežiumi=nusivylei bažnyčia=nusivylei Kristumi=nesi katalikas"), susivedančia į "nusivylei popiežiumi=nesi katalikas". O tai, sakyčiau, yra klaidinga, nes, jei gerai suprantu, žmonės neatsisako savo tikėjimo - jiems tiesiog sunku tapatintis su organizacija (NE su religija), kurios galvos ir jo aplinkos elgesys kertasi su jų tikėjimu. Nežinau, ar nuomonė, kad gerai, jog popiežius atbaido tikinčiuosius, yra tikrai gera.

   Panaikinti
  5. Beje, man Tamstos teiginys "Manau, kad tokie leftistai Bažnyčios vadovai, kaip popiežius Pranciškus, labai gerai ir, svarbiausia, teisingai parodo, kiek Bažnyčios žmonių turi tokią "antgamtinę" viltį." kažkuo panašus į "gerai, kad turim valdžią, kurios politika skatina emigraciją, nes tai leidžia "atsijoti" nepakankamai lojalius piliečius".

   Panaikinti
  6. Cit.: "Mano galva, kuriate per toli siekiančią grandinę ("nusivylei popiežiumi=nusivylei bažnyčia=nusivylei Kristumi=nesi katalikas"), susivedančia į "nusivylei popiežiumi=nesi katalikas"."

   Tiesą sakant, gerb. Pikc, šitokią grandinę kuria/bando kurti šio straipsnio Autorius W.Kilpatrick'as. Aš kaip tik šitą grandinę neigiu, teigdamas, kad nusivylimas popiežiumi nelygus nusivylimui Bažnyčia/pasitraukimui iš Bažnyčios.

   Cit.: "O tai, sakyčiau, yra klaidinga, nes, jei gerai suprantu, žmonės neatsisako savo tikėjimo - jiems tiesiog sunku tapatintis su organizacija (NE su religija), kurios galvos ir jo aplinkos elgesys kertasi su jų tikėjimu."

   Čia yra du dalykai, gerb. Pikc. Pirmas dalykas yra tas, kad NĖRA ir Bažnyčios istorijoje NIEKADA NEBUVO taip, kad popiežių ir jų aplinkos elgesys vienaip ar kitaip nesikirstų su tikėjimu. T.y., idealių popiežių nėra ir niekada nebuvo, ir nebus.
   Antras dalykas yra tas, kad ne popiežius patraukia į Bažnyčią tikinčiuosius. Ir yra tikrai blogai, jei Bažnyčios nariu tampama vien dėl to, jog popiežius yra simpatiškas, turi tokias simpatiškas politines pažiūras ar daro dar kažką, kas žmonėms labai patinka. Žinoma, visi šie dalykai yra labai gerai, bet jei vien dėl šitų dalykų norima tapti Bažnyčios nariu, tai jau yra labai blogai, tai yra blogas motyvas. Beje, tuo ir skiriasi valstybė nuo Bažnyčias, kad ne simpatijos lemia narystę Bažnyčioje.

   Cit.: "Beje, man Tamstos teiginys "Manau, kad tokie leftistai Bažnyčios vadovai, kaip popiežius Pranciškus, labai gerai ir, svarbiausia, teisingai parodo, kiek Bažnyčios žmonių turi tokią "antgamtinę" viltį." kažkuo panašus į "gerai, kad turim valdžią, kurios politika skatina emigraciją, nes tai leidžia "atsijoti" nepakankamai lojalius piliečius"."

   Šis Jūsų palyginimas yra klaidingas, nes valstybinė valdžia turi dėti pastangas, kad žmonėms gyventi valstybėje būtų gerai, kad žmonėms patiktų toje valstybėje gyventi. O Bažnyčios vadovams turi pirmiausia rūpėti ne žmonių simpatijos/antipatijos, bet Kristus ir Jo mokymas.

   Panaikinti
 2. Mano galva, tikėtis, kad RKB politika (ir reputacija) pasikeis, kol popiežiaus soste sėdi raudonasis bergoglio su savo šutve tolygu tikėtis, kad pasikeis JAV politika lytinių iškrypimų propagandos klausimu, kol Baltuosiuose rūmuose sėdi raudonasis barakas su savo šutve.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2016-08-19 21:36

  Matyt šetonas rado prieigą, tai ir pradės savo tinklus megzt.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2016-08-20 00:11

  Tokie jie ir katalikai, jeigu isgirde popieziaus minti, kuriai nepritaria, skuodzia salin. Tokie jie ir pilieciai, jeigu del didesnio duonos kasnio (nezinodami kas yra badas, o gerove matuodami iphonais per menesi) palieka savo valstybe ir net savo vaikus joje, o isvyke visaip ja dergia.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pirma, pats palyginimas yra labiau, negu keistas, nes lyginami nesusiję dalykai. Antra, kalbama ne apie "popieziaus minti, kuriai nepritaria", bet apie RKB vadovo kėdėje sėdinčio veikėjo elgesį, kuris kertasi su žmonių, priklausančiais tai pačiai RKB, religiniais įsitikinimais. Tie žmonės traukiasi ne nuo TIKĖJIMO, bet nuo INSTITUCIJOS, kuri pradeda to tikėjimo nebeatstovauti.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-08-21 19:14

   Na, ir ka gi cia pasaket kitaip? Megstancio priestarauti del priestaravimo tustybe. Skelbiantis save kataliku, bet nusisukantis nuo popieziaus institucijos, jo autoriteto, kataliku tik apsimeta. Ir dar labai nevykusiai. Kas cia per diegas, kuris uzlipes ant backos aiskina, kad popiezius kaip zmogus ir institucija "pradeda tikejimo nebeatstovauti"? Ir ta daro popieziaus neklystamumo tikejimo ir morales klausimu dogmos akivaizdoje? Ko dar reikia, kad apsijuoktum?

   Panaikinti
  3. O kas per diegas deda "nukąstus" teiginius ("patogiai" praleistas "kai jis kalba ex cathedra" punktas), siekdamas savo teisumą įrodyti? "Ko dar reikia, kad apsijuoktum?" ;)
   Apskritai, mano akimis žiūrint, pozicija, kad popiežius (būdamas žmogus ir akivaizdžiai ideologiškai angažuotas) "tiesiog neklysta - ir taškas!", o "tie, kas mano kitaip - jokie ne katalikai", yra gana arti fanatizmo.

   Panaikinti
 5. o kas tau sakė kad norėdamas nepritart popiežiui uri būt katalikas, o jei pvz katalikas tai turi besąlygiškai pritart?
  aš pvz žiūriu į popiežių kaip į moralės sąrgą, o maralė jokiai religijai nepriklauso- čia tik taip per paskutinius 2000 metų susiklostė kad krikčionybė gina moralė, o popiežius jos galva. bet šitas komuniaga prakeiktas net negalovoja gint moralės- jis ją ant kiekvieno kampo dergią. kas jis toks matai kad teistų pederastus- kaip tai kas toks po velnių- moralinė krikčionybės galva- tai kam jei ne jam teist iškrypelius??
  Tam ir pašalino dar visai veiknų Racingerį kad jis buvo per daug radikalus sodomitų klausimu ir pastatė šita- "kas aš toks kad teisčiau" - Nuimt jį po velnių ir kuo greičiau kol dar nepataisomos žalos visai civilizacijai nepadarė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Piktai, bet teisingai. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-08-21 12:14

   Piktai ir nelabai teisingai. :) Prieštaravimas, kad popiežius turėtų teisti homoseksualus:
   Jono 8
   Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. ` Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant vyresniaisiais. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?“ Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“. Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk“.

   Panaikinti
  3. Stop. Apie tai jau gerokai anksčiau buvo diskusija. "Eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk". Čia skirtumas yra ESMINIS, nes Bergoglio to nesakė. Jo atveju įpareigojimo nebenusidėti nebuvo - kitaip tariant, jis iškreiptą ištvirkavimą pateisina. Mano galva, sakant "nesmerksiu, bet daugiau taip nedaryk" pasakoma, kad daroma blogai, tuo tarpu jei sakoma tiesiog "nesmerksiu", aptariamas veiksmas nevertinamas kaip blogas.

   Panaikinti
 6. graži diena2016-08-20 14:38

  „Kardinolas R. Burke`as. – „ Katalikų Bažnyčia, nors moko, kad kiekvienas Šv. Petro įpėdinis yra įsteigtas paties Dievo, niekada neteigė, kad kiekvienas popiežiaus pasisakymas turėtų būti suprantamas kaip neklystančio mokymo dalis”.Visiškai sutinku su anonimišku ir Augustinu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. tu visai atvirkščiai supratai ka pasakė tas burkas.

   Panaikinti
 7. Graži diena2016-08-20 17:06

  Atvirkščiai tai atvirkščiai.Bet vistiek manau, kad sąmoningas katalikas nepasipiktins visa Bažnyčia ir neatstums jos dėl kai kurių popiežiaus teiginių.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2016-08-21 02:41

  Dvasine Baznycios statyba yra krikscionio pareiga. Todel si polemika yra svarbi ir reikalinga naturalu, kad issakoma kritikos, nes zmogui yra igimta skirti tiesa nuo melo. Kodel iki siol neisleista zymaus ispanu vyskupo Bartholome de Las Casus - jis dirbo ganytojiska darba Naujajame Pasaulyje XVI amziuje iskart po ispanu uzkariavimu - kodel neisleista jo knyga ,,Trumpa indenu sunaikinimo istorija"? Iveskite sio vyskupo varda i Google - apie ji parasyta daug idomaus. Ganytojo veikale yra tokie zodziai: ,,Tukstanciams zmoniu mes esame sukure pragara zemeje - kaip galime tiketis, kad Dievas mums atleis?!" - koks nuosirdus ir tikrai teisingas klaidu ir tikejimo ispazinimas! Argi sv. Jonas Krikstytojas nesipiktino amoralumu Erodo rumuose? O del dabartinio popieziaus - taip, yra nemaza temu rimtiems debatams. Evangelijoje pagal Mata parasyti tokie Jezaus Kristaus zodziai: ,,Kas ispazins mane zmoniu akivaizdoje, ir as ji ispazinsiu savo dangiskojo Tevo akivaizdoje. O kas issigins manes zmoniu akivaizdoje, ir as jo issiginsiu savo dangiskojo Tevo akivaizdoje." O ispazinti Jezu - tai vykdyti jo zodzius.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2016-08-21 12:02

  Patys žmonės nežinote ko norite iš popiežiaus. Vartote kaip kas norite jo žodžius. Vienu momentu rėkiate "Popiežius kišasi į pasauliečių reikalus, turbūt nori užvaldyti pasaulį... Bjaurybė", kitą kartą "Kodėl jis neima valdžios į savo rankas? Naivuolis sugalvojo taiką skelbti" Ar bandėte save įsivaizduoti popiežiaus vietoje? Amžina žurnalistų ir pasauliečių apsuptis, neleidžiančių pasimelsti, normaliai vesti tikinčiuosius pas Dievą, bet tik laukiančių kada popiežius apvirs, kada nusišnekės. Nenorite, kad popiežius būtų Dievas, bet patys jį sudievinate, patys verčiate būti valdovu, galutinio sprendimo skelbėju. Nežinau ar kas supras, ką noriu pasakyti. Tiesiog, žmonės, susimąstykime ko norime iš popiežiaus, nes atrodo, kad nelabai kas apie tai yra mąstęs, bet tik rėkia, keikia. #MyPope

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Graži diena2016-08-21 12:12

   Aš supratau

   Panaikinti
  2. Atleiskite, bet tamstos komentaras - makalas su faktų iškraipymu. Pirma, apie kišimąsi į pasauliečių reikalus rėkia ir tvirtos pozicijos reikalauja NE TIE PATYS žmonės - tiesą sakant, apskritai priešingų stovyklų atstovai, todėl abi pozicijas suplakti į viena yra visiškai nelogiška. Antra, popiežius YRA bažnyčios galva ir todėl jo atsakomybė bei pareigos yra didesnės, negu kitų RKB narių. Tai priminti NEREIŠKIA "sudievinimo". Trečia, jis "virsta" ir "nusišneka" NEPRIKLAUSOMAI nuo to, ar kas to laukia, ar ne. Ketvirta, jis žinojo, kur eina, todėl užjausti nėra pagrindo - čia tas pats, kaip sakyti "o jūs įsivaizduojate, kaip prezidentei sunku, nes ji juk nuolat dėmesio centre?". Galiausiai, problema būtent ta ir yra, kad Bergoglio, užuot "vedęs tikinčiuosius pas Dievą", kelia sumaištį ir savo kalbomis bei veiksmais nemažą dalį tų tikinčiųjų atbaido - apie ką ir rašoma straipsnyje.

   Panaikinti
 10. Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-08-21 22:29

   o cingishanai,teisingas reziumė,pritariu :)

   Panaikinti
  2. Bergoglio #NotMyPope
   Aš irgi pritariu:)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-08-22 12:07

   Keistai atrodo, kad "katalikams" autoritetas yra kažkoks "Twitteris" ir jame tarpstanti trollių fauna. Kas jūs tokie - pienburniai ir pienmergės, snargliai, gyvenimo, apart Vilniaus, nematę, kad dedatės išmintingesni už antikomunistą ir kalėjusį sovietmetyje Tamkevičių? Popiežius jums nepatinka todėl, kad jam nepatinka Vakarai - kapitalizmo ir komunizmo irštva. Ir neapsimetinėkite, kad esate dideli antikomunistai. Jūs esate paprasčiausi KAPITALIZMO produktai ir jo mylėtojai. O kad popiežiui nepatinka SATANISTINIAI VAKARAI - tai jie nepatinka 90 proc. žmonijos. Pranciškus - katalikų popiežius.

   Panaikinti
  4. Ar bent perskaitei straipsnį, anonime. Beje, kiekvienas turi savo nuomonę ir tu sekdamas paskui savo popiežių turi bučiuoti rankas ir kojas kaliniams, atsiprašyti homoseksualų ir prostitučių, pasikviesti pas save namo pabėgėlius (tik jokiais būdais ne krikščionis, bet musulmonus kaip ir tavo popiežius), nuplauti jiems kojas ir pan. Vienžo, vietoj to, kad čia tuščiai liežuviu malęs, sek paskui savo popiežių savo darbais, o ne tuščiais lozungais. Ir nekalbėk visų katalikų vardu, ypatingai kai tavo popiežius daugiau rūpinasi islamu, protestantais ir visokiomis padugnėmis, net neragindamas jų atversti ir atgailauti už nuodėmes, nei katalikais.

   Panaikinti
  5. Gerb. Rasa - PUIKUS komentaras, bravo!

   Panaikinti
 11. O, kiek emocijų! Bet kaip su prasme? Pirmiausia, pažiūrim į esminius teiginius: "Popiežius jums nepatinka todėl, kad jam nepatinka Vakarai - kapitalizmo ir komunizmo irštva." Tiesiog PRIBLOŠKIANTI "įžvalga"! Beje, mes čia kalbam apie tą patį "komunizmo irštvos nekentėją" raudonąjį Bergoglio, kuris "puošiasi" komunistine simbolika? :) "[P]opiežiui nepatinka SATANISTINIAI VAKARAI" - ir kad tą pademonstruotų, jis remia pederastizaciją ("kas aš toks, kad smerkčiau" + asmeninė audiencija pederastams, vadinant juos "šeima") ir atvirai neremia tai pederastizacijai besipriešinančiųjų (Kim Davis atvejis). Tai ar Bergoglio nežino, ką daro, ar "Anonimiškas" nežino, ką šneka? ;)
  Beje, pareiškimas "jie [Vakarai] nepatinka 90 proc. žmonijos" yra, švelniai tariant, keistas. Pirmiausia dėl to, kad akivaizdžia neatitinka tikrovės (na, nebent Rusijoje - ir tai daugiau iš pavydo, negu dėl kitų priežasčių ;)), o antra, Vakarų civilizacija, kultūra NĖRA tas pats, kas neomarksistinė ideologija. Dėl kapitalizmo - logiška, kad Bergoglio, būdamas raudonasis, purkštauja prieš kapitalizmą (kas netrukdo jam naudotis kapitalizmo teikiamais privalumais ;)), bet žiūrint NE iš bolševikinės perspektyvos, problema yra ne pats kapitalizmas, o tai, kad siekiama jį "atlaisvinti nuo bet kokių suvaržymų", t.y. kad jis grindžiamas neoliberalizmu. Bet čia jau atskira tema.
  P.S. "Anonimiškas akivaizdžiai nelabai supranta, kas yra "trolinimas" (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=trolling). Šitas #NotMyPope NĖRA "trolinimas".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Galima tą anonimo pasakymą "popiežiui nepatinka SATANISTINIAI VAKARAI" panagrinėti ir iš tokios pusės:
   Kaip tai nepatinka??? Iš Bergoglio elgesio galima matyti, kad jam kaip tik labai viskas patinka, ir todėl Bergoglis siekia šias vakaruose dabar klestinčias "vertybes" palaipsniui įteisinti ir Katalikų Bažnyčioje.
   Pvz. rašoma: "dėlto svarbu, kad Romos kurijos dikasterijos būtų suderintos su laikmečio situacijomis ir visuotinės Bažnyčios poreikiais."
   http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-18-vatikane-isteigta-nauja-dikasterija-pasaulieciu-seimos-ir-gyvybes-klausimams/147780
   O tai kas yra tos laikmečio situacijos? Argi tai ir nėra tos satanistiškų vakarų "vertybės"? Vienžo, galima sakyti, kad Bergoglis būtent ir siūlo Bažnyčiai prisitaikyti prie satanistiškų vakarų, tam kurdamas įvairias naujas dikasterijas, rengdamas sinodus, kurių vienintelis vaisius tai dviprasmybės, supriešinimas ir vis didėjanti sumaištis Bažnyčioje.
   Bergoglio #NotMyPope

   Panaikinti
 12. Argi nematote, kad kaip tik dabar "šakelė sprogsta" ir "druska jau pradeda netekti sūrumo". Jėzus jiems tarė: „Jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta: Ištiksiu piemenį, ir avys išsisklaidys. (Mk14,27). Ir dar pamąstymui: Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“(Mk14,27) - manyčiau, kad bent jau suklusti reikėtų...

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item