Paulius Stonis. Vilniaus forumo pozicija dėl Seimo rinkimų: kontekstas ir perspektyva

Šiandien pristatomą Vilnius Forumo poziciją dėl Seimo rinkimų reiktų pasistengti priimti visų pirma ne tik kaip Lietuvos politinės sist...


Šiandien pristatomą Vilnius Forumo poziciją dėl Seimo rinkimų reiktų pasistengti priimti visų pirma ne tik kaip Lietuvos politinės sistemos ir jos ydų kritiką, bet ir kaip tam tikrą pasiūlymą eiti keliu, kuriuo po Nepriklausomybės atkūrimo praktiškai dar nebuvo eita.

Šio siūlymo aktualumu nesunku įsitikinti, vertinant jį iki šiol Lietuvoje dominuojančios valdžios ir piliečių santykio kontekste. Šį santykį galima apibendrinti paprastu, gal kiek ironišku, bet ganėtinai taikliu posakiu, kad Lietuva yra demokratiška ir nepriklausoma tik ta prasme, kad čia niekas nepriklauso nuo jos piliečių. 

Su tokiu teiginiu dažnai skubama karštligiškai ginčytis, argumentuojant tuo, kad šiandien turime Konstitucijoje įtvirtintą atstovaujamosios demokratijos sistemą, tad priklausančia politine teise eiti į valdžią ir keisti šalies kryptį gali lengvai pasinaudoti kiekvienas. Tačiau tai pasakius, pamirštama ar netgi sumaniai nutylima elementari tiesa, kad demokratinės santvarkos deklaravimas toli gražu nereiškia, kad ta santvarka demokratiška turinio prasme. Deklaravimas, kad gyveni demokratinėje šalyje yra formali, bet toli gražu nepakankama sąlyga brandžios politinės demokratijos egzistavimui. Tai liudija ir mūsų pačių istorinė patirtis. Paradoksalu, tačiau sudėtingos ir biurokratizuotos demokratinės procedūros gali tarnauti kaip puiki uždanga, slepianti milžinišką pačios demokratijos stygių.

Kiek save galime vadinti modernia demokratine valstybe, kurioje piliečių nuomonė yra reikšminga ir kurioje jie turėtų galią kažką pakeisti, nesunku įsivertinti. Tereikia savęs paklausti, kodėl šiandien, egzistuojant masiškam nepasitikėjimui teismais, partijomis, Vyriausybe bei Seimu, mūsų valstybėje iki šiol neįvyko jokie reikšmingi pokyčiai, apart tų, kuriuos būtų galima vadinti tautos išsivaikščiojimu ir tendencingu nykimu. Tenka pripažinti, kad kol kas nei vieni rinkimai jokių reikšmingų pokyčių neatnešė. O ir tų pokyčių tikėtis jau beveik visi pavargo.

Už nepateisintas viltis, neišpildytus rinkiminius pažadus, rinkėjai partijas bando nubausti rinkimų metu. Tiesą sakant, tai yra vienintelė galimybė jiems tai padaryti. Tačiau, kaip rodo patirtis, visada nesėkmingai. Nusivylus vienais, čia pat skubama balsuoti už kitus, kaip ir nieko geriau nesiūlančius, bet dar valdžios neragavusius, vadinasi - „nesusitepusius“. Kiti rinkėjai renkasi dar kitą kelią – balsuoja už tuos, kurie, jų manymu, „mažiau vagia“. Tačiau kokiu būdu ir kokiais kriterijais tas tariamas „mažesnis vogimas“ bus patikrintas ar kontroliuojamas – lieka visiškai neaišku. 

Susidaro itin keista padėtis ir valstybė atsiduria uždurtame rate. Po rinkimų jokių reikšmingų pokyčių piliečiai nebesitiki, todėl jei eina balsuoti (o didžioji dalis, visgi, to nebedaro), tai balsuoja vadovaudamiesi savotiška vartotojiška logika. Balsas atiduodamas už tuos, kurie gražiau, įtaigiau ir kaip galima detaliau pristatys valstybės ekonomikos kėlimo planą. Tuo tarpu didžioji dalis kandidatų ir partijų rinkėjus ir apskirtai – aktyvius piliečius – mato tik kaip „žmogiškuosius išteklius“, kurių gausus palaikymas nuoširdžiai reikalingas tik tas kelias dienas prie balsadėžių. Toks formalistinis požiūris reiškia, kad balsuojantys piliečiai toli gražu nėra laikomi lygiaverčiais ir lygiateisiais partneriais, palaikančiais ir kartu padedančiais spręsti svarbiausius valstybei klausimus. Ilgainiui supriešintiems, nepasitikintiems ir susvetimėjusiems piliečiams rinkimai tapo rutinine proga, atiduodant balsą paliudyti, kad jokio rimto pokyčio nebesitikima. 

Tokiu keliu ėjome tuos porą dešimtmečių ir, panašu, kad nėra jokių prielaidų manyti, jog artėjantys rinkimai bus kažkokie kitokie. Netgi pastarieji korupcijos ir kyšininkavimo skandalai tokio keisto valstybės, partijų ir piliečių santykio nepakeis. Na, o tokią situaciją pateisinantys teiginiai, jog neva esme jauna demokratija ir „kažkada bus geriau“ mūsų politinio brandumo ir realių pokyčių siekį nukelia į neapibrėžtą ateitį. Todėl šiandien būtinas kitas kelias.

Vilniaus Forumo pozicija dėl artėjančių Seimo rinkimų ir yra siūlymas Lietuvos piliečiams bandyti eiti kitokiu keliu. Pozicijoje aiškiai ir nedviprasmiškai teigiama, kad artėjantys Seimo rinkimai patys savaime neatneš jokių permainų, jeigu juose ir toliau dalyvaus ne politiškai sąmoningas ir aktyvus šalies pilietis, bet pasyvus rinkimų spektaklio stebėtojas. Rinkimai gali tapti prasmingi kaip priemonė tokių piliečių būriui gausinti žadinant jų tautinę ir valstybinę sąmonę ir ugdant sąmoningo ir atsakingo balsavimo įgūdžius. Taip pat Vilniaus forumas neatmeta galimybės, kad Seimo rinkimuose dalyvaus patriotiški bei geros valios asmenys, nuoširdžiai norintys pasitarnauti šalies ir jos piliečių gerovei. Tvirtinama, kad jeigu tokie kandidatai pasirodytų gebantys suvokti, kad esmines permainas Lietuvoje galima įgyvendinti ne atskirų partijų ar juo labiau pavienių politikų pastangomis, o tik sutelkus kolektyvinę piliečių poveikio valdžiai valią, tokia nuostata galėtų tapti dialogo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su jais prielaida.

Atsižvelgiant į aptartą Lietuvos rinkimų kontekstą, toks siūlymas, atrodo logiškas, perspektyvus ir prasmingas vien jau todėl, kad juo bandoma sulaužyti iki šiol galiojusią minėtą abipusę vartotojišką logiką, kuria rinkimų metu vadovaujasi tiek partijos, žvelgdamos į savo rinkėjus, tiek rinkėjai, atiduodami balsus už gražesnį pažadą. Ta vartotojiška logika įveikiama Vilnius Forumo suformuotomis ir pateiktomis konkrečiomis pirminėmis nuostatomis, kuriomis vadovaujantis būtų galima spręsti svarbiausias valstybės problemas. Šios nuostatos nėra, kaip dažnai būna partijų programose, itin detaliai aprašyti, tačiau čia pat po rinkimų greitai pamirštami ekonomine ar vadybine logika grįsti pasiūlymai. Tokie jie ir neturi būti.

Pateiktos nuostatos turi būti aktualios ne tik partijoms, bet ir balsuoti besiruošiantiems piliečiams. Dar daugiau – pozicijos pabaigoje Vilniaus Forumo iniciatoriai užsimena, kad artėjant rinkimams bus paruoštas ir plačiai paskleistas Rinkėjo vadovas, kuris galės praversti kiekvienam piliečiui, vertinant kandidatus ir partijas. Rinkėjo vadovo tikslas – didinti rinkimuose dalyvaujančių piliečių politinį sąmoningumą ir skatinti jų aktyvumą. 

Galiausiai, ši Vilniaus forumo pozicija dėl Seimo rinkimų turi būti priimta kaip aiškus kvietimas visiems Lietuvos žmonėms pamažu telktis ir ilgainiui tapti daug ką pakeisti gebančia viršpartine pilietine jėga, kurią vienytų bent jau sutarimas dėl Vilniaus Forumo įvardintų nuostatų. Tuo pačiu tai yra ir kvietimas tapti laisvu savo valstybės piliečiu ir piliečio sąvokai pradėti teikti visiškai naują turinį. Tokį, kokį įkvėpė Sąjūdis, ir koks paradoksaliai egzistavo netgi dar nepaskelbtos Lietuvos Nepriklausomybės išvakarėse.


Susiję

Vilniaus Forumas 4363245434248469493

Rašyti komentarą

 1. Gerais norais pragaras grįstas, kalnas pagimdė pelę, iš didelio debesio maža lietaus... ir pan.
  Tiek protingų galvų ir toks kičas. Neskanu.
  Konkrečiau?
  Konkrečiau yra tai, kad pateiškimo pradżia yra gera, nors tai kad ir taikli, bet deja, tik dar viena diagnozė.
  Pabaiga irgi būtų kaip ir nebloga, ( turiu omenyje tą Rinkėjo atmintinės rinkinuką), bet...
  Visų pirma, pareiškimas stokoja elementarios logikos.
  Trūksta sveikos nuovokos.
  Pradžioje dabartinė butaforinė "valstybės" santvarka ir fadadinės "dzemokracijos" rinkimų cirkas yra visiškai teisingai ir tvarkingai sidirbami į šipulius.
  Petskaičiaubir linktelėjau, teisingai- ne rinkimai o mulkių balius.
  Taip ir yra. Logiška būtų ieškoti adekvačios išeities. Kažkaip ieškoti rimto gydymo galimybių. Operuoti, taikyti kompleksinį gydymą ar pan.
  Ne!
  Išmintingieji "daktarai" pusmetį įtemptai mintijo ir... pasiūlė ...
  Ką?
  Ramunėlių kompresą nabašnykui!
  Nuo sisteminio režimo rinkimo farso absurdo, girdi, ginkluokitės brangūs piliečiai Rinkimų atmintinės bukletėliais .Ėgi, eikite aktyviai į rinkimus brangūs buratinai ir užduokite bazilijams bei alisoms mirtinus klausimus.
  Ir sužydės ant Tėvynės stebuklų laukų auksu tviskantys demokraaaacijas kalafio..., tfu, medžiai.
  Ar čia tik aš durnas, ar yra ir už mane durnesių?
  Kas iš tų rinkiminių klausimų, jeigu pasdirinkimo kaip visada nebus?!
  Aaaaa, tipo, išsikels keletas dorų kandidatų, kurie tipo patekę siman neišpindės?
  Gal jie bus kažkuo ypatingi genetiškai? Nauja netegėta valdžios ir pinigų goduliui atspari veislė? Slapti mutantai-"sąžiniukai"?
  Matyt būsiu kažką pražiopsojęs...
  O jeigu rimtai, tai:
  a) Sistema niekada neleis, kad daugumą gautų Sistemai nelojali jėga;
  b) Jeigu kažkiek "nesisteminių" ir prasmunka Sistemos vidun pro plyšelius, tai paprastai tai būna arba pavieniai arba neskaitlingi ir realios įtakos neturintys dariniai- trupiniai.
  c) Nesisteminius patekusius vidun, Sistema lig šiol sėkmingai absorbuodavo, arba sumaldavo- kodėl dabar turėtų būti kitaip? Vienai bobutei prisisapnavo?
  d) Partijos dabartinėmis sąlygomis yra tikras mėšlas. Partiją kurti ir žaisti prieš Sistemą pagal Sistemos taisykles, be abejo tikrai kvaila. Bet, pavienių jokiai organizacijai neatskaitingų "nepriklausomų" kandidatų ėjimas į rinkimus yra idealistiškai naiviai maironiškas romantinis marmeladas.
  Kaip ir ant šūdo, taip ir ant marmelado pamatų Lietuvos nepastatysi!
  Šlamštas.
  Per ketvirtį amžiaus atsirado reali proga paimti režimą už cibulių, o jie...
  Bėdžiai su univetsitetiniu išsilavinimu!
  Negi tik tiek diplomai duoda, a?
  O kam galvos, ponai?
  Ne į cirką reikia eiti, o kol dar yra brangaus laiko, užsiimti kietu rinkimų farso boikoto organizavimu!
  Nebus rinkimų, nebus ir režimo legitimumo tęstinumo!
  Šachas ir matas, suprantat, šaškininkai?!


  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-06-06 23:04

   Savo bezdalais apsikvepaves entuziazmo kupinas budulis siulo smurta? O kas po to? Sistema netinka? Demokratija neveikia, todel ja salin? Nesugeba pagalvoti, kad ne instrumentas kaltas, o liurbiai juo nemokantys naudotis.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2016-06-06 23:00

  Koks rinkejas, toks ir jo isrinktas politikas. Ir nera ko cia kaltu ieskoti. I veidrodi dazniau ziureti reikia, visas sudas - ten.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimusistui:
  Ei, "nebuduli" kur įžiūrėjai mano komentare kvietimą smurtui?
  Taukuotas akis prasitrink, kontorine žiurke.
  Eik palaižyk, valdžiai padus, gal atsigausi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nekreipkite dėmesio - tas žmogelis jau kuris laikas atkakliai pateikinėja įrodymus, kad jis nepakaltinamas. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-06-07 11:02

   kaip ir priklauso buduliui, prirašęs nebesuvoki savo rašliavų prasmės. Na, boikotuosi rinkimus. Na, neįvyks jie. Kas toliau? Kaip akvariumo žuvelė, toliau vieno žingsnio galvoti nesugebi. O kad sukelsi chaosą, kuris, jeigu nesugriebiamas tvirta jėgos ranka, perauga į smurtą (tai absoliuti taisyklė), jau nebesvarbu? Akivaizdu, kad siūlai kelią, kuris veda į smurtą ir vėlesnį jo suvaldymą dar didesniu smurtu, po ko turėtume carą-gelbėtoją. Žinoma, to buduliai trokšta labiausiai, vergas visada trokšta tvirtos šeimininko rankos ir bijo laisvės.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-06-07 13:56

   turbūt "nebudulis" savo laiku buvo ir prieš Sąjūdį. Juk tai sukėlė sovietų sąjungoje chaosą ir peraugo į "smurtą".

   "carą-gelbėtoją. Žinoma, to buduliai trokšta labiausiai, vergas visada trokšta tvirtos šeimininko rankos ir bijo laisvės."
   Nespręsk pagal save.

   Panaikinti
  4. Taikliai čia. :)
   Beje, įdomu pastebėti, kad, kaip jau minėjau, labiausiai į "gelbėtojus" įtikėję trys faunos grupės: libkonai (sajūzas, Partija ir Landsbergis), koloradai (chuilo ir rasieja) ir homsomolas (sajūzas ir liberastai). Pastarieji paskutiniu metu, po liberastų apsiš..., ypač garsiai reiškiasi savo raudomis, kaip dabar stopudovai prapuls Lietuva, nes liberastai vieninteliai ją galėjo išgelbėti beigi nuvesti į šviesų homunizmo rytojų. :)

   Panaikinti
  5. Beje, dar vienas smagus punktelis: palyginam homsomolo pareiškimus
   "sukelsi chaosą, kuris, jeigu nesugriebiamas tvirta jėgos ranka" ir "vergas visada trokšta tvirtos šeimininko rankos". :D
   Tad tas Tamstos pasakymas "Nespręsk pagal save." - ITIN taiklus. :D

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2016-06-07 15:37

   žinojau, kad bukagalviai tuojau ims apie Sąjūdį kalbėti. Sąjūdis turėjo pozityvų tikslą, niekada neboikotavo rinkimų ir nesiūlė chaosu kovoti prieš ketinamą sunaikinti nekenčiamą santvarką (dabar jau vis labiau abejoju ar buduliai nekentė santvarkos kaip tokios - greičiau buvo stumiami pavydo visokiems švedams dėl džinsų ir kokakolos). Bet bukagalviai to nesupranta.

   o dėl budulių chebrytės apsiskelbusio (nes iniciatyviausio - kvailiausi visada būna aktyviausi) vyr. budulio Pikc "pastebėjimų" apie "sukelsi chaosą, kuris, jeigu nesugriebiamas tvirta jėgos ranka" ir "vergas visada trokšta tvirtos šeimininko rankos" - tai vargu ar jis pats suprato, ką norėjo pasakyti. Arba jeigu ir supranta, ką norėjo, tai to norėjo tik jis pats, nes niekur nebuvo sakoma, kad buduliai, keldami chaosą, nenori būti "sugriebti tvirtos jėgos rankos". Nori ir trokšta, bet ta tvirta ranka ateina tik po chaosu sukelto smurto protrūkio. Todėl seka: balsavimo atsisakymas, rinkimų žlugimas, sistemos griūtis, chaosas, smurtas ir stiprios rankos atėjimas yra nuosekli ir neišvengiama. Kas čia neaišku, net buduliui turėtų būti įkandama.

   Panaikinti
  7. to Anonimiškas 2016-06-07 15:37
   1. Vilniaus forumas irgi turi pozityvų tikslą, nėjimu į rinkimus civilizuotai pasiūsit žinutę valdančioms grupėms, kad rinkėjai "politikais" yra galutinai nusivylę ir nedalyvaus jų rinkimų cirke.

   2. Nuoširdžiai juokiausi kaip jūs vaikiškai bandote išsivartyti pagauti Pikc pastebėjimų dėl tvirtos rankos vartojimo nenuoseklumo.
   Štai 2016-06-07 11:02 rašėte, kad rinkėjams neišėjus į rinkimus kils chaosas, "kuris, jeigu nesugriebiamas tvirta jėgos ranka, perauga į smurtą" citatos pabaiga. Čia pas jus rinkėjų pilietinis pasipriešinimas, nėjimas į rinkimus, laikomas tokiu BLOGIU kuriam jūs priešpastatote kaip kontrapriemonę ir GĖRĮ būtent "TVIRTA JĖGOS RANKA" !!! :D
   Paskui pajute, kad rašote pievas savo "GĖRĮ" ir kontrapriemonę pripaišote "buduliams" : "vergas visada trokšta tvirtos šeimininko rankos ir bijo laisvės" citatos pabaiga :D
   Rašykit daugiau, jūs mokate pralinksminti.(vis dar šypsausi).

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2016-06-07 17:22

   tvirta jėgos ranka kaip gėris yra tik jūsų fantazijose. Niekur taip nebuvo sakoma, tai tik jūsų sapalionės. Nurodau seka ne dėl jos gerumo ar mano palankumo jai, o dėl to, kad tai objektyvi seka, kaip dukart du keturi. Joks gėris čia nepriešpastatomas jokiam blogiui - viskas čia yra jūsų kolegos skapeno buduliškai propaguojamas, todėl siekiamas blogis. Ir man nerūpi jūsų šypsenos. Čia nebloga vieta matyti marginalių veikėjų, kažkodėl save laikančių kai kurių čia publikuojamų protingų autorių pasekėjais, burbuliavimą - gerai, kad tiek apgailėtiną, kad niekada netapsiantį veiklia socialine tikrove.

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2016-06-07 17:25

   man nuostabu matyti veikėją, rimtu veidu teigiantį, kad pozityvus tikslas yra neiti. Tokiems nekelia problemų jokių prieštaravimų sudėjimas vienan daiktan. Nes liguistoje sąmonėje negalioja logikos dėsniai.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2016-06-07 10:18

  Kažkada buvo sukurtas kūrinys ,,Skapeno kląstos'',tai ir čia skapenas kažka kuria, kaip ir visi bolševikiniai veikėjai, siūlo imti už cibulių, o paėmęs už cibulių, ką benuveiksi, tik tiek, kad užaugs kiti cibuliai, tik ar jie bus geresni?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Manyč, atėjo laikas tą "budul-budul-bul-bul-bul" ligonėlį tiesiog ignoruoti. Ginčytis su tokiu beprasmiška, ką nors įrodinėti - tuo labiau. Nemalonu, bet tenka pripažinti, kad su tokio lygio fauna veldamiesi į vaidus, smukdome komentarų skilties lygį. Prisimenate seną-gerą anglišką patarlę - "never argue with an idiot"? Prisimenate, kodėl? Taigi. Sakyčiau, reiktų ja vadovautis. Nors ir kaip niežti atsakyti, kai matai akivaizdų (ir agresyvų) nusišnekėjimą - bet kokia prasmė? Įsivaizduokim kur nors gatvėje girtą apsišlapinusį ir apsivėmusį chamą, plūstantį visus ir viską aplinkui - ką tokiam išaiškinsim? Ir svarbiausia - kaip patys atrodysim su tokiu besivaidydami? Pripažįstu savo klaidą, kad per savo karštakošiškumą jau kelintą kartą nesusilaikau nesureagavęs - bet pažadu, kaip sako, "daryti išvadas". :)

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item