Mirė monsinjoras Gerhardas Lange

www.bernardinai.lt Mirė didelis pasaulio ir Lietuvos geradarys monsinjoras Gerhardas Lange, Telšių ir Panevėžio katedrų kanauninkas....Mirė didelis pasaulio ir Lietuvos geradarys monsinjoras Gerhardas Lange, Telšių ir Panevėžio katedrų kanauninkas. Šis žmogus yra padaręs didelę daugybę gerų darbų. Juos vargiai galima suskaičiuoti.

Vokietijoje Essen-Katernberge jis pastatė Šv. Alberto Didžiojo bažnyčią su klebonija ir parapijos namais, įrengė didelius vargonus. Genselkirchen-Rotthausen atnaujino Marijos dangun žengimo bažnyčią, 45 registrų vargonus, pastatė parapijos salę 200 vietų, biblioteką, 2 vaikų darželius.

Jo kilnių darbų galima pamatyti net Ganoje – ten jis vienoje vyskupijoje pastatė ligoninę, kitoje – katedrą, o trečiai nupirko automobilį greitajai pagalbai su visa įranga gelbėti nelaimės ištiktuosius. Fielmua pastatė Šv. Pauliaus bažnyčią, varpus su elektronikos valdymu, kliniką, parapijos salę 250 vietų.

Su jo parama pastatytas Telšių Borisevičiaus gimnazijos priestatas (salė, koplyčia, biblioteka, kelios klasės). Telšių katedrai, N. Akmenės bažnyčiai, Plungės bažnyčiai, Kaltinėnų bažnyčiai, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiai, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčiai, Utenos Dievo Apvaizdos ir Pandėlio bažnyčioms parūpino varpus. Vieno varpų komplekto įrengimas kainavo nuo 45 iki 90 tūkstančių eurų.

Norėdamas nupirkti Naujamiesčio bažnyčiai keturis varpus, jis nebeturėjo pinigų, todėl bankui įkeitė savo namą, o už gautus pinigus – 45 tūkstančius eurų – nupirko ir varpus, ir visą reikiamą elektrinę įrangą jiems.

Daugelis panevėžiečių ir visi naujamiestiečiai puikiai mena iki širdies gelmių sukrėtusį 2007 metų rugpjūtį, kai kilęs gaisras nuniokojo Dievo namus Naujamiestyje. Dabar Šv. Mato bažnyčia jau baigta sutvarkyti.

Vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigai buvo nustebinti tokios dosnios dovanos. J. Kauneckas yra teigęs, kad G. Langė nesibaimina dėl paskolos: „Jei mirsiu neatidavęs skolos, tegu bankas paima mano namą.“ Pasak J. Kaunecko, geradarys džiaugiasi atlikęs naudingą darbą – Naujamiesčio bažnyčioje vėl gaudžia varpai.

Dvasininkui iš Vokietijos tokios dovanos – įprastas dalykas. Lietuvoje atliktus jo darbus sunku net suskaičiuoti. Juos įvertino prezidentas Valdas Adamkus – kunigui G. Langei įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių. Jis yra Telšių ir Panevėžio katedrų garbės kanauninkas, Katalikų Bažnyčios monsinjoras (popiežius Benediktas 16 tai paskelbė 2007 metais), Telšių, Plungės ir Naujosios Akmenės miestų garbės pilietis – visi tie titulai suteikti atsidėkojant už atliktus darbus.

Laidojamas šeštadienį, birželio 4 d. Arnsberge, Vokietijoje. Nesant galimybės nuvykti  laidotuves kviečiame visus melstis už tokį nepaprastą geradarį.

Informaciją parengė vyskupas Jonas Kauneckas  


Susiję

Religija 5541867135783881873

Rašyti komentarą

  1. Anonimiškas2016-06-03 18:28

    Amžiną atilsį!
    O bernardinai nepasivargino šito geradario nuotraukos įkelti...

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Kviečiame

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item