Vaida Jonušytė. Dėl ko aukotųsi šiandienos didvyris?

XIX amžiuje nauja,  mokslininko Williamo Strausso vadinamoji Y karta, užaugo jau pagreitį įgavusios globalizacijos laikotarpiu. Lietuva, ...

XIX amžiuje nauja,  mokslininko Williamo Strausso vadinamoji Y karta, užaugo jau pagreitį įgavusios globalizacijos laikotarpiu. Lietuva, siekdama išsaugoti 1991 metais įtvirtintą demokratinį nepriklausomos šalies valdymą, 2004 metais įstoja į NATO ir ES paskatindama globalizacijos procesą ir taip galbūt  sudarydama palankias sąlygas tautinės savimonės bei identiteto nykimui. Juk kiekvienas pilietis, turintis sąsajų su technologijomis yra veikiamas to paties informacijos srauto kaip ir visas pasaulis. Todėl greičiausiai nesuklysiu teigdama, jog žmogaus pasaulėžiūra ir taip nuolat kisdama, tapo dar nepastovesnė. Todėl kyla klausimas – ar mažos šalies, šiuo atveju, Lietuvos pilietis, kovotų už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, kaip tai darė 1918-1920 metais nepriklausomybės kovų dalyviai, XX a. vidurio partizanai ar Rusijos okupacijoje gyvenę Lietuvos inteligentai. Ir kas paskatintų tokią auką?

Visų pirmiausia - tautą vienijanti istorinė atmintis. Pažindama savo istoriją, tauta supranta save kaip vieno likimo bendruomenę, o tai skatina ne tik saugoti praeitį bet ir jausti atsakomybę už jos, kaip tautinio identiteto pagrindo, išsaugojimą. Vienas iš daugelio pavyzdžių – 1863-ųjų metų sukilimas. Juk svarbiausia jo priežastis – galiausiai išsakyti ir apibrėžti Lietuvos ir Lenkijos tautiniai skirtumai, kurių nepaisant pasirašyta  Liublino unija. Napoleonui įžengus į Lietuvą, buvo nubrėžtos aiškios Lietuvos etnografinės ribos, kurios 1863 m. sukilimo metu tapo inspiracija priešintis Carinei valdžiai. Vertėtų paminėti ir tai, jog didelę įtaką sukilimo dalyviams padarė istoriko S.Daukanto veikalai apie galingą Lietuvos valstybę, suverenią LDK, kurios ištakos nesisieja su Lenkija. Tokių XIX amžiuje Lietuvos etnografinių ribų svarba vis dar išlieka aktuali ir šių dienų žmogui, kalbant apie šalies saugumą ir suverenitetą. Jaunuolių norą ginti tėvynę pabrėžia  KAM paviešinta statistika – vien per 2015 metus 3036 savanoriai pateikė prašymus dėl noro tarnauti kariuomenėje – tai reiškia, jog jauni žmonės, savanoriškai pasiryžo ginti valstybės sienas, galbūt ir nesąmoningai, o gal suvokę  savo tautinio identiteto reikšmę bei valstybės istorijos svarbą kiekvieno asmens gyvenime. Ir net jei dalis savanorių teigią einantys į kariuomenę dėl savanaudiškų paskatų, manau, jau vien faktas, jog jie pasirinko asmenybės tobulėjimo sritį susijusią su tautiškumo puoselėjimu bei tėvynės gynimu, rodo jog jie nesąmoningai tampa kovotojais už šalį. Vadinasi istorinė savimonė bei tradicijos, suformuotos protėvių ir iš kartos į kartą perduodamos tėvų, iki pat šių laikų išliko kaip tautos varomoji jėga. Taigi, galima teigti jog istorinė LDK atmintis XIX amžiuje paskatinusi kovoti už Lietuvą kaip valstybę, yra būdinga ir šių dienų žmogui.

Antroji priežastis, kuri paskatintų pilietį kovoti ir aukotis tai kalba. Ji neatsiejama nuo vieningos, sutelktos ir pilietiškos tautos. Tai akcentavo ir pirmųjų LDK lietuviškų knygų autorius Mikalojus Daukša ,,Postilės“ prakalboje:  ,,neniekinkim savo tautos kalbos nes ją niekindami ir pamesdami mes ir savo kraują statome į didelį pavojų“. Tokį kreipimąsi į tautą paskatino jau po Jogailos ir Jadvygos vestuvių prasidėjęs lenkėjimas, kuris išstūmė ir lietuvių kalbą iš aukštesnių visuomenės sluoksnių gyvenimo. Tačiau taip atsitiko, jog per daugiau nei 500 metų, lietuvių kalba neišnyko. Ji buvo puoselėjama valstietijos – pirmapradės lietuvių tautos bei kultūros saugotojos. Juk ir XIX amžiuje, 1864 -1904 metais buvęs spaudos draudimo laikotarpis sutelkė gyventojus kovoti už valstybę per kalbos išsaugojimą. Kalbu apie knygnešių fenomeną.  Vienas jų – Jurgis Bielinis, kurį be diskusijų galima pavadinti tautos didvyriu, kuris pasiaukojo vardan tautos. Jis sukūrė didžiausią knygnešių tinklą suprasdamas, jog lietuvių kalba yra visos lietuvių tautos pamatas, tuo pačiu pabrėžiantis individualumą ir bendrumą. Vien 95 tūkst. Carinės valdžios konfiskuotų knygų, spausdintų Karaliaučiuje, rodo milžinišką judėjimo mastą. Gimtosios Lietuvių kalbos svarbą supranta ir šių laikų žmogus. Globaliame pasaulyje kur žodžio ir minties laisvė yra toks pat natūralus dalykas kaip kvėpuoti, net ir didžiausia tauta negali egzistuoti be savo kalbos. Juk tautos laisvė įmanoma tik jos piliečiams turint galimybę reikšti savo mintis laisvai. O kadangi kiekviena tauta turi skirtingą pasaulėžiūrą, kuri priklauso nuo istorinės praeities bei geografinės padėties, tai tik sava kalba kuri lydėjo mus, visais tautos formavimosi etapais, gali suteikti galimybę laisvai išsakyti savo mintis. Ne veltui 2015-ieji oficialiai paskelbti tarmių metais, o kasmet vykstantis nacionalinis diktantas, poezijos pavasaris, knygų mugė bei daugelis kitų renginių tik įrodo kokia svarbi mūsų tautai yra kalba. Taigi, didžiausios kovos vyksta ne mūšio lauke, bet kasdienėje aplinkoje – kai aukojamasi kovojant dėl laisvo žodžio bei tautiškumo.

Apibendrinant, be istorijos, papročių ir kalbos – žmogus tik pasimetusi kosmopolitinė asmenybė, neturinti tvirto pagrindo po kojomis. Keičiantis epochoms, keičiasi ir pilietiškumo išraiškos, tačiau pamatinės vertybės tokios kaip istorija ir gimtoji kalba buvo yra ir bus tai dėl ko šios dienos didvyris aukotųsi. Ir jei ankščiau kiekviena kova reikalavo pralieto kraujo, šių dienų žmogus kovoja savo ištikimybe, atsidavimu ir meile tėvynei. 

Vaida Jonušytė yra Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos IV klasės moksleivė ir Nepriklausomybės atkūrimo 26-ųjų metinių proga skelbto moksleivių rašinių konkurso „Dėl ko aukotųsi šiandienos didvyris?“  III-osios vietos nugalėtoja.

Susiję

Vaida Jonušytė 7079879992539547739

Rašyti komentarą

 1. Mergaite, tu geriau rūpinkis, kaip sveikus vaikus pagimdyti ir negaišk laiko rašinėdama apie tai, ko nesupranti.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Sakyčiau, nevykęs kosmopolito patarimas. Todėl, Vaida, nekreipk į jį dėmesio. O vaikus sveikus ir dorus ir be tokių patarimų išauginsi. Linkiu patirti tikrą džiaugsmą gyvent prasmingą gyvenimą.

  AtsakytiPanaikinti
 3. ale,

  gal netraukim vaikų į adijaloginius gynčus

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Šie vaikai atsiliepdami į skelbtą konkursą išsakė savo nuomones. Jie jau įsitraukę į dialogą. Tai gal gerbkime juos ir jų nuomones.

   Panaikinti
  2. Neokomuniagos nervinasi, nes pasirodo, kad jaunimo indoktrinacija ne tokia sėkminga, kaip jiems norėtųsi. O kitų nuomonės gerbimas jiems apskritai nesuprantamas dalykas, tad be reikalo vargstate aiškindamas. ;)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-03-12 09:45

   Tik iš principo tas yra/galėtų būti/ teisinga, o praktiškai, ir pačiam derėtų nesielgti tsip, ką smerki matydamas kitus besielgiant. Juk svarbu gyventi dorsi, ne vien tik rodyti, kaip nedorai kiti gyvena.

   Panaikinti
  4. Gerbiamasis (-oji?), drįstu priminti, kad mano pikti komentarai dažniausiai būna reakcija į visokių šiukšlių chamiškus išsišokimus - ir tie padarai JAU būna labai akivaizdžiai pademonstravę, kad jokios pagarbos jie nė iš tolo nenusipelno.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2016-03-12 11:45

   O tai kuo tada tamsta skiriesi nuo šiukšlių - chamiškai išsišokančių? Ir kas jau tamsta esi toks per šventasis, kad turėtum teisę taip kategoriškai spręsti, kas tos pagarbos visiškai nevertas?

   Panaikinti
  6. -> "Anonimiškam 11:45": kaip Skapenas ir sakė, neblogas demagoginis bandymas. Bet tiek to, atsakysiu, kad daugiau klausimų nekiltų. :)
   Pirma, dėl skirtumo: pasikartosiu - mano komentarai yra reakcija. Kaip reaguoti, aš sprendžiu pagal tų veikėjų elgesį, o ne pagal tai, ar jų nuomonė atitinka manąją, tad skirtumas esminis (pvz. su Augustinu mūsų nuomonės neretai skiriasi, bet su inteligentišku žmogumi galima ir ginčytis normaliai, o su šiukšlėmis tai niekaip nebūtų įmanoma). Va, jei aš atropočiau į kokį kitaip manančių puslapį ir komentaruose pradėčiau drabstytis mėšlu ("jūs budulei, retrogradaj, talibaj, durnei acilikelei nieko nesuprantat, nes galvojat ne taip, kaip Mano Liberalioji, Tolerantiškoji beigi šeip Progresyvioji Didenybė!") - tada taip, skirtumo nebūtų. ;)
   Antra, būtent aš, o ne kas nors kitas turi teisę spręsti, kas mano pagarbos nusipelno, o kas - ne. ;)
   Tikiuosi, atsakiau į rūpimus klausimus? :)

   Panaikinti
  7. Pirma, dėl skirtumo: pasikartosiu - mano komentarai yra reakcija. Kaip reaguoti, aš sprendžiu pagal tų veikėjų elgesį, o ne pagal tai, ar jų nuomonė atitinka manąją, tad skirtumas esminis (pvz. su Augustinu mūsų nuomonės neretai skiriasi, bet su inteligentišku žmogumi galima ir ginčytis normaliai, o su šiukšlėmis tai niekaip nebūtų įmanoma). Va, jei aš atropočiau į kokį kitaip manančių puslapį ir komentaruose pradėčiau drabstytis mėšlu ("jūs budulei, retrogradaj, talibaj, durnei acilikelei nieko nesuprantat, nes galvojat ne taip, kaip Mano Liberalioji, Tolerantiškoji beigi šeip Progresyvioji Didenybė!") - tada taip, skirtumo nebūtų. ;)
   Antra, būtent aš, o ne kas nors kitas turi teisę spręsti, kas mano pagarbos nusipelno, o kas - ne. ;)

   Panaikinti
  8. Atsiprašau už dvigubą komentarą - gal galima jį ištrinti?

   Panaikinti
 4. Dėl 11:45 "komentaro"
  Nuotabus demagogijos pavyzdys, tipiška kontorinio trolio rašliava.
  Ponai saugumiečiai apeliuoja į demokratiją? Genialu!?
  Deja, deja labai jau trafaretiška...
  Kuo skiriasi aiškios politinės krypties politinių diskusijų portalas nuo politinės organizacijos? Nelabai daug kuo.
  Labai logiška jeigu politinės, tarkim dešiniosios, partijos struktúroje, veikloje, tarp narių negalima skleisti politinių priešininkų ideologijos. Logiška jeigu koks nors partietis pradėjęs veikti savo partijos nenaudai yra išprašomas lauk.
  Visiškai logiška yra tai, kad šio portalo nuolatiniai normalūs skaitytojai būtų nepakantūs komentarų skiltyje bandantiems sėti destrukciją ir portalo pilietinei/pilietiné pozicijai prieštaraujančias nuostatas.
  Proputiniški, proeurofederalistiniai, proglobalistiški bei valdančiąjam režimui palankūs asmenys tikrai turi daugybę vietû kur pasijusti kaip namie, būti mėgiami ir palaikomi. Nei eurovatnikų, nei homjaunuolių nei maskolijos vatnikų- niekas, nei redakcija nei skaitytojai prievarta čionai netempia, ponų trolių niekas čia jēga nelaiko. Nepatinka- nešdinkitės ten kur patiks. Tokių vietų apstu. Naivu galvoti, jog dresiruoti troliai nesuprastų elementarios logikos. Supranta. Nēra abejonių. Tad visi paverkšlenimai, apeliacijos į trolių "laisves" čia yra grynai veidmainiška ir sudilusio skatiko neverta demagogija.
  Pritariu kolegos Pikc pozicijai trolių atžvilgiu.
  Daužyti snukius smegenų plovējams yra didelis gėris.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ko jūs čia riejatės. Geriau patark, Skapenai, kaip sektantus išplautom smegenim arba išnovyti iš gero portalo, kad nenuodytų kitų tikinčių, arba bent kruopelytę supratimo įkrėsti į makaulę.

   Panaikinti
  2. Turiu galvoj ne šį portalą. Šičia tik šiaip Pikc su kažkokiu anonimišku pasimėto žodžiais. O va sektantai - kruvinai prilimpa ir jų niekaip neiškrapštysi nei tiesos neįrodysi.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2016-03-12 12:52

  Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas,teateinie tavo karalystė,teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandienir atleisk mums mūsų kaltes,kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.Ir nevesk mūsų į pagundą,bet gelbėk mus nuo pikto.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2016-03-12 13:59

  Nerealiai!!!!!! Gal nukrypom nuo temos?????

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2016-03-12 14:14

  Nerealiai!!!!
  Gal nukrypom nuo temos?????

  AtsakytiPanaikinti
 8. Saugumieti, tavęs tikriausiai nemokė jog kreipiantis į Dievą nerašoma "tavo". Iš mažosios raidės gali vadinti savo šeimininkus.
  Norėjai patrolinti, bet kaip visada - apsikvailinai.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Unknownui 16:03, 16:07
  Žinau kaip, bet,...
  1) Tamsta net psiaudonimu neprisistatote, o į visiškus anonimus aš žiūriu arsargiai
  2) Tamsta nepasakėte konkretaus portalo pavadinimo, neįvardinote trolio.
  Kievieno portalo, kiekvieno trolio atžvilgiu, taktika gali būti skirtinga.
  3) Info karų kovų "receptai" yra tol sėkmingi ir efektyvūs, kol apie juos nepradedama rašyti viešai.
  4) Skaitykite punktą Nr 1

  AtsakytiPanaikinti
 10. Nenoriu viešai (kol kas bent jau), gaila žmogaus. Beje, tame portale tarp saviškių jis kaip sektantas jau seniai įvardytas. Nulis emocijų. O čia jei pasakysiu, jam tuo labiau bus nusišvilpt. Kažkaip nerealiai užbukintas. Juk normaliam žmogui pasakyk logišką argumentą, jis ima svarstyti ir suranda esmę. Bet kodėl sektantui nieko neįmanoma įrodyti? Labai blogai, kad yra tokių, kurie domisi jo teorijomis. Tas jį ir palaiko.
  Na, bet ačiū, Skapenai, kad nors ir tiek patarei. Skapeno klastos...kur aš girdėjau? O į mane nėr ko atsargiai žiūrėti. Esu Jota, nieko tas vardas jums nepasakys, o mudu su Pikcu jau esam apsipykę, susitaikę ir vėl apsipykę, bet tai mąstantis, normalus žmogus, o va su sektantais neįmanoma komunikuoti loginiais argumentais.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Jotai:
  Ačiū, kad prisistatėte. Maloniau bendrauti.
  Jūsų informacija per daug aptaki, kad galima būtų każką tiksliau atsakyti, bet dėl vieno dalyko yra aišku - sektanto neįmanoma įtikinti argumentais. Nėra tokių būdų.
  Tačiau, kaip minėjau, atsikratuti tokiu prielipu galima, jeigu tas asmuo išties yra sektantas. Kiekviena sekta turi silpnų vietų. Sektos paprastai turi užkulisinę veiklą kuri arba nelegali arba beveik nelegali. Kiekvienas sektantas vis tiek yra tik žmogus. Užzombintas bet žmogus. Kiekvienas žmogus turi silpnų vietų.
  Visa kita yra tik technologijos. Atsikratymas sektantu gali užtrukti nuo poros savaičių iki keleto mėnesių. Žiūrint su kuo turėti reikalą.
  Na, o Skapenas Jums tikriausiai primena vieną Moljero pjesės personažą, każkada scenoje talentingai įkūnytą šviesios atminties Rolando Butkevičiaus.
  Ar daug tame personaże kląstos, lai kiekvienas sprendżia pagal save.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Aha, taip, Moljeras! :). O aš galvoju - Šekspyras ar Moljeras.
  Galbūt Jūs čia nebeateisit, tai daug neberašysiu, susitiksim prie kokio kito straipsnio. O su tuo įsipainiojusiu į pinkles žmogum (kartais galvoju, kad gal įsipareigojo kam nors skleisti erezijas ir atitraukti žmones nuo tikėjimo) reikalas pasidarė visai rimtas. Nutariau griebtis rimtesnių dalykų.
  Iki susitikimo, Jota

  AtsakytiPanaikinti
 13. Jotai:
  Linkiu sėkmės, bet lengva tikrai nebus. Kartais geriausias vaistas yra tiesiog leisti oponentui pačiam save pribaigti. Aš visų pirma žiūrėčiau kas per žmogus, kokių politinių įsitikinimų. Jeigu politiškai mąsto sveikai, gal naudingiau tokio žmogaus energiją nukreipti pozityvia linkme.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item