Piliečiai kviečiami dalyvauti rengiant Šeimos stiprinimo įstatymą

Vasario 5 d. 14 val. Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų salėje rengiama diskusija „Šeimos stiprinimas Lietuvoje – svajonės ar būtiny...

Vasario 5 d. 14 val. Lietuvos Respublikos Seimo Konferencijų salėje rengiama diskusija „Šeimos stiprinimas Lietuvoje – svajonės ar būtinybė?“. Ji skirta Šeimos stiprinimo įstatymo projekto pristatymui visuomenei bei tobulinimui, atsižvelgiant į nevyriausybinių organizacijų ir mokslo institucijų atstovų pasiūlymus. Norintys dalyvauti renginyje, kviečiame iki vasario 4 d. užsiregistruoti el. paštu eimante.dauksaite@lrs.lt 

„Lietuvos įstatyminėje bazėje šeimos reikalai reglamentuoti padrikai, be to, pastaruoju metu imta vaikytis užsienio valstybių madų ir kiekvieno šeimos nario – tėvų, vaikų, senelių – poreikius, teises forminti individualiai, taip visai pametant bendrą šeimų gyvenimo vaizdą. Mūsų lūkestis yra, kad Šeimos stiprinimo įstatymas nekoordinuojamą politiką šeimos klausimu pakeistų į skirtą nuosekliai ir pastoviai gerinti šeimų padėtį, skatinti susilaukti vaikų, kurti šeimoms palankią aplinką“, - apie kuriamą įstatymą pasakoja jį inicijavusios Seimo parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkas Rimantas Jonas Dagys.

Prie įstatymo rengimo prisidėjusios viešosios įstaigos „Šeimos institutas“ vadovė Jolanta Ramonienė teigia, kad norima užregistruoti visuomenės lūkesčius atitinkantį įstatymo projektą, todėl organizacijos kviečiamos prie jo rengimo prisidėti nuo pradžių. 

„Pirmą kartą įstatymo projektą šeimų, tėvų, jaunimo, žmogaus ir vaiko teisių nevyriausybinių organizacijų atstovams pristatėme dar gruodžio mėnesį. Tuomet susitikimo dalyviai pritarė šiai iniciatyvai, pabrėžė, kad tai – ilgai lauktas projektas. Vasario 5 d. vyksianti diskusija – sekantis žingsnis, kai išklausysime konkrečius organizacijų pasiūlymus ir pagal juos patobulinsime įstatymo projektą. Tikimės jį užregistruoti jau būsimai Seimo pavasario sesijai“ – teigia J. Ramonienė.

Šeimos stiprinimo įstatyme kaip bendrajame, reglamentuojančiame šeimos politiką, siūloma įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus ir bendrąsias šeimos stiprinimo nuostatas, kuriomis turėtų būti vadovaujamasi reglamentuojant su šeimos politika susijusius santykius ir taip užtikrinti nuoseklų, kryptingą ir tęstinį šeimų stiprinimą. Įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į šeimų ir nevyriausybinių organizacijų raginimus valdžios institucijoms imtis priemonių, užtikrinančių sąlygas kurti, išsaugoti bei stiprinti šeimą, kaip palankiausią aplinką vaikui augti ir vystytis, mokslininkų tyrimus bei kritinę demografinę situaciją. Su įstatymo projektu galima susipažinti internete.

Diskusiją organizuoja parlamentinė grupė „Už šeimą“ ir viešoji įstaiga „Šeimos institutas“.Susiję

Įvykiai 6324875760171268612

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2016-02-04 10:08

  norima kurti Nacionalinę šeimos tarybą (iš NVO patariamoji institucija Seimui ir Vyriausybei)

  Šeimos politikos komisiją (ministerijų ir kt. valstybinių įstaigų prie Vyriausybės)

  teisės akte paliečiamos temos

  1. Švietimas – valstybė imasi priemonių padėti šeimai parengti vaikus ir jaunimą savarankiškam gyvenimui, kurti funkcionalią ir darnią šeimą, ugdyti brandžias, dorovingas, savarankiškas, atsakingas, gebančias bendradarbiauti ir kurti savo ir bendruomenės gyvenimą asmenybes:

  2. Materialinio saugumo užtikrinimas – valstybė, siekdama sudaryti galimybę šeimoms gauti pakankamas pajamas, plėtoja lanksčias užimtumo formas, padedančias derinti profesinius interesus su šeiminėmis pareigomis, sudaro palankias sąlygas šeimos verslui, formuoja šeimoms palankią mokestinę ir socialinio draudimo sistemas, esant nepakankamoms pragyvenimui pajamoms, teikia paramą:

  3. Apsirūpinimas būstu ir palanki šeimai gyvenamoji aplinka – valstybė, siekdama paskatinti jaunimo apsisprendimą kurti šeimą ir šeimų apsisprendimą auginti vaikus, kuria šeimai palankią gyvenamąją aplinką ir sudaro palankias sąlygas būsto nuomai ar pirmojo būsto įsigijimui:

  4. Kompleksinė pagalba šeimai – valstybė užtikrina galimybes šeimoms gauti būtiną pagalbą, siekiant stiprinti šeimos gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje:

  5. Kompleksinės paslaugos krizę patiriančioms šeimoms bei vienišiems tėvams – valstybė, siekdama nedubliuoti ir neperimti šeimos funkcijų vykdymo, imasi priemonių įgalinti pačią šeimą, kad šeimos nariai sąmoningai prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus bei savo gyvenimo kūrimą:

  6. Teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimas – valstybė imasi priemonių formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą, puoselėti šeimos vertybes per visuomenės informavimo priemones, renginius ir kitas laisvalaikio formas:

  7. Paslaugų kokybės užtikrinimas, tyrimai, stebėsena ir vertinimas – valstybė imasi priemonių, kad būtų užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė, atliekami pagrįsti bei patikimi tyrimai, stebima šeimos gyvenimo kokybės bei demografinių duomenų kitimo dinamika, vykdoma nuolatinė šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo stebėsena bei vertinimas:

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item