James V. Schall. Neįmanoma nugalėti IS be intelektualinės Korano analizės

Vis iš naujo apmąstome Prancūzijos prezidento teroro išpuolių Paryžiuje pavadinimą „karo aktu“. Apie šį „aktą“ nebuvo paskelbta iš ankst...


Vis iš naujo apmąstome Prancūzijos prezidento teroro išpuolių Paryžiuje pavadinimą „karo aktu“. Apie šį „aktą“ nebuvo paskelbta iš anksto, kaip to reikalauja karo taisyklės.

Prancūzijos prezidentas susidūrė su judėjimu, nesivadovaujančiu tarptautine teise. Jis vadovaujasi savo paties taisyklėmis. „Islamo valstybė“ (IS) nėra ir oficialiai pripažinta valstybė. Ji turi galią kariauti už savo teritorijos ribų, kurios taip pat pasiglemžtos užkariavimu. Kol bus nugalėta, ji turi būti laikoma de facto valstybe, su kuria reikia skaitytis. Šalis, prieš kurią šis karas buvo pradėtas, yra Prancūzija. Visiems žinoma, jog IS veikla pasiekia ir Vokietiją, Angliją, Belgiją, Italiją, Ispaniją, Skandinaviją, Australiją ir JAV.

Ar jai pavyks pasiekti Rusiją ir Kiniją, dar pamatysime, tačiau Rusija yra akivaizdžiai sunerimusi dėl savos musulmonų populiacijos.

Vis atsimename Rugsėjo 11-osios išpuolį, viešbučio užėmimą Indijoje bei karus ir skerdynes Afrikoje. Taip pat žinome, jog musulmonai sunitai ir šiitai kariauja vieni su kitais Artimuosiuose Rytuose. Į Paryžiuje vykusius panašūs teroristiniai išpuoliai dar nebuvo įvykdyti Saudo Arabijoje ar Irane, bet „IS dvasia“, kaip vienintelis tikrasis islamas, medžioja kiekvienos musulmoniškos valdžios biurokratiją.

Turkija ir Egiptas turi didžiausias karines pajėgas prie IS valdomų teritorijų ir jei norėtų, galėtų sunaikinti ją kartu su Al-Qaeda ir kitomis susijusiomis organizacijomis. Bet, išskyrus retus atvejus, šios valstybės nesiima veiksmų. Musulmoniškose Artimųjų Rytų šalyse šiuo metu yra daugiau nei milijonas karių, naudojantčių karinę įrangą, dažnai pirktą iš JAV, Prancūzijos ar Rusijos. Tačiau jie vis tiek nesiima jokių reikšmingesnių veiksmų.

Šis neįsitraukimas mums pasako daug to, ką turime žinoti apie musulmoniškąjį pasaulį. Musulmoniškos valstybės verčiau pasirenka atsitraukti ir leisti kitiems padaryti tai, ką reikia. Jos negali sau leisti kitų akyse pasirodyti priešiškos pačiam islamui.

JAV prezidentas išpuolius Paryžiuje pavadino išpuoliu prieš „žmogiškumą“, ši abstrakcija jam leido apskritai neįvardinti problemos. „Žmogiškumas“ yra abstrakcija. Jis nesinešioja ginklų, neskelbia karo deklaracijų. Su juo kautis žymiai lengviau nei su tikrais kariais, turinčiais tikrus ginklus. Tokios abstrakcijos kaip „teroristai“ yra viskas, ką prezidentas gali sau leisti paminėti.

„Teroristai“ patys savęs nevadina „teroristais“. Netikslus problemos įvardinimas leidžia ir nesiimti jos iš esmės spręsti. Akivaizdu, kad toks dalykas kaip „teroristinė“ organizacija neegzistuoja, nebent ideologizuotose Vakarų galvose. IS yra susijusi su islamo džihadu - niekuo daugiau ir niekuo mažiau. Ką mes vadiname „terorizmu“, jie vadina karu.

Popiežius Pranciškus, raginęs visas Europos parapijas priimti po pabėgėlių šeimą, įvardino tai kaip „vykstančio Trečiojo pasaulinio karo dalį“. Tai gali būti teisinga įžvalga, jei įvertiname visą musulmoniškų kariuomenių sukeltą sumaištį per pastaruosius 30 metų. Tačiau tai ne Trečiasis pasaulinis karas, o paprasčiausia 1300 metų trunkančio karo prieš likusį pasaulį tąsa ir atgaivinimas.

Daugelis nenorės patikėti, kad tokia istorinė atmintis vis gali atsigauti. Bet vėlgi, kas yra šio džihadistų Trečiojo pasaulinio karo dalyviai? Islamas prieš visus kitus, tarp jų ir „taikius“ musulmonus? Ar tai popiežius ir turėjo omenyje?

Egipto prezidentas įspėjo musulmonus negalvoti, kad vienas milijardas jų gali nužudyti likusius šešis milijardus. Bet 7 amžiuje Mohamedo kariuomenės pradėjo nuo nieko ir per 200 metų užkariavo nemažą pasaulio plotą, didžiąją dalį kurio musulmonai valdo iki šių dienų. Ir jie siekia plėstis.

IS automobilių ir sunkvežimių kariniai konvojai kariniu atžvilgiu gali atrodyti juokingi. Tačiau būtent jie valdo, nors JAV prezidentas ir sako mums, kad jie yra „suvaldyti“. IS padalinių ar simpatiją šiai organizacijai jaučiančių žmonių yra daugybėje pasaulio vietų.

Iš kur šie kovotojai atsiranda? Kas jiems tiekia ginklus, paramą ir, svarbiausia, įkvėpimą? Kai kurie iš Paryžiaus išpuolių vykdytojų ar jų rėmėjų turėjo prancūziškus, vokiškus, siriškus ir kitokius pasus, kurie jiems leido patekti ten, kur jie norėjo pulti. Jei ši ataka buvo Trečiojo pasaulinio karo pradžia, kas yra priešai? O kas yra besiginantieji? Ar tiesiog visi yra kalti? Ar jį sukėlė globalinis atšilimas? Skurdas? Prastas gėrybių paskirstymas? Ar nei vienas iš šių veiksnių? Ar vis dėlto tai yra civilizacijų karas, kuriame konkreti religija siekia įgyvendinti savo misiją visiems žmonėms, tarp jų ir prieštaraujantiems musulmonams? Jei tai yra būtent toks karas prieš visus, kodėl negalime to pripažinti?

Kas yra „taikūs“ musulmonai? Kodėl jų beveik nesigirdi? JAV prezidentas mano, jog 99 procentai visų musulmonų yra „taikūs“. Kardinolas Robertas Sarah, kalbėdamas apie savo šalį, Gvinėją, rašė: „Religijos viena su kita visada sugyveno taikiai. Musulmonai sudaro daugumą, bet vis tiek egzistuoja tarpusavio pagarba“. Tokie taikūs santykiai neegzistuoja Nigerijoje, Sudane, Libijoje, Somalyje ir daugelyje Artimųjų Rytų vietų. Istoriškai nusistovėję santykiai tarp musulmoniškų valstybių dabar itin greitai keičiasi dėl IS daromos įtakos.

O kam prijaučia taikūs musulmonai, Paryžiaus skerdikams ar jų aukoms? Sunku pasakyti. Atrodo, jog jie labiau susirūpinę galimu kerštu prieš juos, nei išpuolių pasmerkimu ar išaiškinimu. Tiesa, kai kurie musulmonų šventikai ir vadovai smerkia IS, ypač tose vietose, kur IS vadovai siekia juos nuversti arba jei tai liečia sunitų ir šiitų skirtį. Metodai, kurie buvo panaudoti Prancūzijoje, gali būti panaudoti prieš juos. Ne vieną karta autoritarinių vadovų nuvertimas demokratijos vardu virto IS tipo organizacijos išaugimu ir reiškė mažesnę apsaugą religinėms mažumoms.

Kitoks naratyvas

Tačiau kaip tiksliai įvardinti, kas buvo Paryžiaus skerdynės? Mes dažnai kalbame apie „naratyvo“ valdymą, kad galėtume jį atstatyti į tinkamą vietą ir neleisti jam tapti per daug įaudrintu. Norime būti tikri, kad šis „smurtas“, kaip jis vadinamas, netaps nekontroliuojamas ir nepareikalaus apsvarstyti daugelio mūsų prielaidų apie pasaulį bei teises. Tačiau IS negalvoja šiomis Vakarų kategorijomis. Atvirkščiai, jie tai niekina kaip silpnumo išraišką. Bet IS žino, kaip pasinaudoti Vakarų įstatymais ir institucijomis tam, kad pasiektų savo tikslų.

Ir mums reikėtų atsiminti, kad „skaičiai“ nėra pats geriausias būdas vertinti tokias organizacijas kaip IS, kurių galia pirmiausia yra ne skaičiuose, bet valioje ir ryžtingume. Didžiausi pasikeitimasi pirmiausia prasideda vieningai mąstančio elito galvose.

Kur pradėti? Aštuoni jauni vyrai tiksliai ir profesionaliai įvykdė Paryžiaus išpuolius. Kai kurie iš jų buvo broliai, kai kurie atkeliavo iš Belgijos. Nors kalbame apie aštuonis vyrus, jiems talkinusių ir atsakomybės išvengusių bei toliau tęsiančių savo veiklą asmenų buvo daugiau. Septyni iš šių vyrų nusižudė, o vienas buvo nušautas dar prieš galėdamas nusižudyti. Jie aiškiai ketina verčiau nusižudyti po įvykdyto išpuolio nei būti suimti. Jų mirtys buvo iš anksto numatytos planuose ir apmokymuose. Matėme ir daugiau panašių jaunų vyrų, pjaunančių galvas aukoms, kurias jie pagrobia savo kontroliuojamose teritorijose. Galima sakyti, jog prie šių šokiruojančių veiksmų jau pripratome.

Vakaruose girdime nuostabas ir klausimus: „Tai beprotiška! Iracionalu! Kaip kažkas gali nužudyti nekaltus žmones, kurių anksčiau nepažinojo?“. Šie klausimai rodo tokį siaurą klausiančiųjų mąstymą, kad beveik nenusipelno atsakymų. Tačiau tokius veiksmus remiantys teologai nemato bėdų juos paaiškinti. Mes tik nenorime išgirsti, ką jie mums sako. Paryžiaus išpuoliai nebuvo netikėti, toks buvo tik jų laikas ir vieta. Kai Irako miestas Mosulas 2014 m. buvo užimtas IS, vietos vyskupas mus įspėjo, kad toks pats smurtas atkeliaus ir į Vakarų miestų gatves. Ir atkeliavo.

Europoje ir Artimuosiuose Rytuose yra tūkstančiai jaunų vyrų, pasiruošusių įvykdyti panašius išpuolius daugelyje pasaulio dalių. Per pabėgėlių registracijos punktus ir imigraciją jie jau pateko ten, kur jiems reikia. Jų vadovai sako mums, kad šios planuotos skerdynės Paryžiuje buvo būtent tai, ką jie yra pasiruošę ir toliau daryti. Tačiau mes nenorime klausyti, nes mūmyse liko per mažai gebėjimo jausti realybę, kad jais patikėtume. Mūsų mokyklos ir universitetai negali ramiai analizuoti tokių motyvų nepažeisdami kokių nors vidaus taisyklių. Tad tiesiog vadiname juos „teroristais“, lyg tai būtų bent maža dalimi tai, ką šie vyrai galvoja darantys.

Jie nevadina savęs „teroristais“. Jie save vadina tikrais tikinčiaisiais to, ką islamas formaliai moko. Jie gali nurodyti tikslų skyrių ir eilutę, kur taip mokoma. Jie juokiasi iš mūsų, kad nevertiname jų rimtai. Jie žino, kokį pranašumą jiems suteikia mūsų negebėjimas įvardinti, kas jie yra.

Jauni vyrai, įtikinti šio tikėjimo, sprogdina save tik jei galvoja, jog taip jie siekia kažko kilnaus ir gero. Tai nėra tiesiog savavališkas veiksmas. Be priežasties jie to sau nepasidarytų. Jie labai nustebtų, jeigu jiems pasakytumėte, jog jie žudo „nekaltus žmones“. Jie atmeta bet kokius kaltinimus, jog žudo tik tam, kad žudytų. Ne, jie vykdo „misiją“, Alacho paskirtą visam islamui bei, jų tvirtinimu, paremtą Korano žodžiais ir istorine užkariavimų tradicija.

Paryžiuje ar bet kurioje kitoje Vakarų (ar Rytų) valstybėje nėra „nekaltų“ žmonių, išskyrus atsidavusius musulmonus, sekančius Alachą. Nužudyti paryžiečiai yra dekadanso dalis, kupini asmeninių moralinių iškrypimų, leidžiamų jų įstatymų ir šventų knygų. Jie priklauso „kryžiuočių“, per amžius besipriešinusių likimo nulemtai islamo plėtrai, klasei. Visi žmonės, kurie buvo nužudyti, yra kalti, nesvarbu, ar tai būtų vyras, moteris, ar net vaikas.

„Kodėl šie vyrai renkasi tokias vietas kaip sporto arenos, koncertų halės, barai ir restoranai?“, kartą buvau paklaustas. Į šį klausimą atsakyti nesudėtinga. Būtent tokiose vietose atliekami žiaurūs išpuoliai patraukia daugiausia pasaulio dėmesio. Taip pat išpuoliai tokiose vietose sukelia daugiau chaoso kasdieniame vietinių gyvenime, nes baisiausia yra būti užpultam vietoje, kurią laikai saugia.

Stebuklas, kad užpulta buvo ne Dievo Motinos katedra ar kokia kita bažnyčia ar nacionalinis monumentas. Tačiau visada yra „kitas kartas“, kaip teigia šių jaunų vyrų užtarėjai. Šiandien išpuoliui tinka beveik bet koks taikinys - traukiniai, lėktuvai, degalų saugyklos, autobusai, muziejai, policijos būstinės ar mokyklos. Tai nebūtinai turi būti Pasaulio prekybos centras Niujorke, Vašingtono paminklas ar Vestminsterio laikrodžio bokštas („Didysis Benas“).

Kodėl šie jauni vyrai nebijojo mirti? Jų teologija teigia, kad būtent jie, o ne nužudytieji, yra tikrieji kankiniai. Jie dalyvavo islamo plėtroje, darė gera gaivindami istorinę misiją. Jų „kilnus“ pavyzdys įkvėps kitus jaunus vyrus prisijungti prie šio judėjimo, įskaitant ir vyrus iš Prancūzijos, Vokietijos ar JAV.

Kad pasipriešintume šiems žmonėms, turime gebėti identifikuoti ir neutralizuoti tai, kas skatina juos pasiaukoti. Mums tai identifikuoti ypač sunku, nes mūsų žodžio laisvės, ekumenizmo ir pilietinės laisvės teorijos neleidžia teigti, jog tokie žmonės apskritai egzistuoja. Jie tiesiog paverčiami karikatūromis. Būtent mūsų nemokšiškumas yra geriausias šių žmonių plėtros įrankis. Po Paryžiaus žudynių, daug kas bando apkaltinti religiją apskritai arba „krikščionybę“ už atsakomuosius veiksmus: taigi tiems žmonėms pasakoma, kad jie elgiasi pateisinamai. Tačiau susisprogdinę jauni vyrai norėjo, kas mes žinotume, jog jie mirė dėl kilnaus tikslo pavesti visą pasaulį Alachui, nieko mažiau.

Pabaigai, leiskite man įvardinti, su kuo, mano manymu, mes susiduriame. Nuo pat pradžių, net prieš Korano parašymą, Mohamedo kariuomenės vykdė labai greitą plėtrą Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Azijoje. Jos buvo nuožmios ir sėkmingos. Prieš jas atsilaikyti negalėjo Bizantija, Persija, Ispanija ir net kai kurios Indijos dalys. Tokių veiksmų žodinį pagrindimą randame Korane, tačiau pirmiausia jis reiškėsi būtent šiuo sėkmingu penktadalio pasaulio užkariavimu jėga.

Islamas siekė ir vis dar siekia visą pasaulį pavesti Alachui. Tai buvo Alacho valia. Po 11 amžiaus ši valia pakeitė bet kokį manymą, jog ji gali būti susijusi su logos, protu. Pagrindiniai krikščionybės principai - Švč. Trejybė, Įsikūnijimas ir Bažnyčia buvo atmesti ypač pabrėžtinai. Žydai ir krikščionys galėjo būti tik antros klasės piliečiais (tai daugumoje musulmonų kraštų galioja ir dabar). Koranas laikytas vėlyvu apreiškimu tiesiai iš Alacho proto, pataisiusiu ar pakeitusiu visus anksčiau buvusius.

Viskas turi būti pavesta musulmonų teisei - politika, ekonomika, šeima, mokslas ir siela. Net jei, sakykime, visi IS nariai būtų užmušti, judėjimas vis tiek išliktų ir atsikurtų vėliau istorijoje tam, kad tęstų tą patį tikslą tais pačiais metodais, vykdomais uolių tikinčiųjų. Taip yra, nes jo „misija“ ir tai, kas jam prieštarauja, aprašyta Knygoje. Tol, kol knyga bus ištikimai ir įdėmiai skaitoma, atsiras tikinčiųjų, siekiančių pavesti visą pasaulį Alachui. Šiandieninis IS judėjimas nėra naujas reiškinys. Tai yra panašių judėjimų praeityje, kurie buvo laikinai sustabdyti tik didesne nei jie jėga, atgimimas. Islamas supranta galią, tiek dvasios, tiek ir ginklų. Islamas yra kantrus, bet atkaklus.

Ar tai tiesa?

Tai, kas mūsų dienomis dar nebuvo išbandyta, net Bažnyčios, yra tiesos atskleidimas, o tiksliau - jos trūkumo musulmonų pasaulėžiūroje, paremtoje tam tikromis tariamomis tiesomis apie Dievą, pasaulio tvarką ir žmogų, įvardinimas. Islamas visada sieks plėstis, kad kiekvieną pavestų savo įstatymams. Štai, ką reiškia valia. To nedaryti jiems reikštų neigti tai, kas yra islamas. Būtent todėl tie jauni vyrai visada bandys skleisti islamą bet kokiomis priemonėmis - žudymais, galvų pjovimais, diplomatija ir karu. Jei jis nebūtų toks žiaurus ir intelektualiai nenuoseklus, beliktų tik žavėtis šiuo užsidegimu.

Bet tai, ką šiandien matome, nėra įkarštis, būdingas visoms religijoms, o būtent vienos konkrečios religijos iš Mekos įkvėptas siekis plėstis Europoje ir kitur metodais, kuriuos, jei pasidomėtume istorija, visada taikė šios religijos protėviai. Ji tęsia misiją, kurią ankstesniais amžiais mūsų protėviams pavyko sustabdyti, ypač prie Puatjė ir Vienos - mūšių, išgelbėjusių Europą.

Islamas kantrus, bet jis žino, kaip staigiai reaguoti, kai tik atsiranda galimybė. Jei mes jo plėtrą laikinai sulėtinsime ar net jį kuriam laikui nugalėsime, jis vėl pakils. Ir taip bus tol, kol mes nenorėsime analizuoti klaidų ir prieštaravimų, esančių šio tikėjimo pasaulėvokoje.

Bet jei galvojame, kad islamas yra tik dar viena religija, nesiekianti šlovės, ji galiausiai laimės. Jei negalime nuosekliai nurodyti jo klaidingumo priežasčių, islamo pamokslautojai vėl ir vėl sugrįš, nes pagrindą savo veiklai jie randa savo tikėjime, savo šventoje knygoje, niekur kitur. Daugybė žmonių, net pačių musulmonų, tos misijos ten neįžvelgia. Bet tie, kas įžvelgia (ir jie nėra neteisūs), visada bus tie, kurie vėl pakils, kaip mums tai parodė išpuolių Paryžiuje metu.

Kun. Jamesas V. Schallis daugybė metų dėstė politikos mokslus Džordžštauno universitete ir yra daugybės knygų autorius.

Versta iš Mercatornet.com

Susiję

Užsienio politika 8327358620882637968

Rašyti komentarą

 1. Šv.Pranciškus irgi vyko savo laiku į Siriją, kad ten susitiktų su Saladinu ir pamėgintų atversti musulmonus į krikščionybę. Tuos, kuriuos jis laikė paklydusiais. Tuos, kurie, anot šventojo, yra nelaimė visam pasauliui. Tada žmonės aiškiai ir be jokio politkorektiško vapėjimo suvokė kas yra kas. O dabar tik tokie kaip šis kunigas- deja, bet jau mažumų mažumos. Todėl ir vakarų baigtis aiški. Džihadistai išties akivaizdžiai šaiposi iš Vakarų bejėgystės ir laiko juos išsigimusiais, neįgaliais ir bedieviais. Tad dabar metas Europai save susigrąžint ir visais aspektais įteisint save visų pirma kaip krikščionišką forpostą. T.Y. susigąžinti motyvą išlikti ir prasmingai augti. Egzistencinis-metafizinis (ne tik politinis-karinis-ekonominis) egzaminas, ne kitaip.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jei jau tie musulmonai tokie blogieciai, tai jie turejo Prancisku nuzudyti. Taciau jie ne tik kad jo nezude, bet vis paleisdavo. Kaip cia gaunasi, a? Gal vis tik nereikia daryti tokiu toli siekianciu apibendrinimu? O tas gerietiskasis "krikscionybes bastionas" kelis simtmecius sekmingai plese ir siaube visa likusi pasauli. Juokiasi puodasvkad katilas juodas?

   Panaikinti
  2. "Džihadistai išties akivaizdžiai šaiposi iš Vakarų bejėgystės ir laiko juos išsigimusiais, neįgaliais ir bedieviais." - o ar jie taip jau labai neteisūs? ;)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2016-01-04 14:13

  Puikus straipsnis,nes kaip žinome iš ISTORIJOS, musulmonai su visais nemusulmonais sugyveno, kaip šuo su kate ir taip jau nuo 700-ųjų metų.Ir tai žinant, labai stebina, nežinia iš kur dabar atsiradusi europiečių, beje ir amerikiečių, begalinė meilė musulmonams.Parašiau ir pagalvojau-o gal ne visi tą ISTORIJĄ žino...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jei jau kalbame apie istorija, gal prisuminkit ka atsidave Kristaus pasekejai isdarinejo musu lietuvoje pries 700 metu... People who live in glass houses sgould not throw stones ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-01-05 00:25

   kvailelis esat

   Panaikinti
  3. Rimantas Družba2016-01-05 03:18

   Prieš 700 (ar kiek ten) metų "Kristaus pasekėjai" Lietuvoje darė teisingą dalyką: skelbė pagonims evangeliją.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-01-05 17:20

   Reikia suprasti, kad musulmonai toki pati teisinga dalyka, vedini rikejimo, daro dabar, ju supratimu. Puse analizes galime atliki idemiai pasiziureje i veidrodi.

   Panaikinti
  5. Nesu tikras, ar objektyvu lyginti tai, ką krikščionys darė viduramžiais su tuo, ką musulmonai daro dabar. Aš suprantu, kad islamui dabar, ko gero, viduramžiai - bet juk pas mus jau seniai nebe. Taigi, mano galva, kviesti pas save viduramžiškos kultūros ir religijos atstovus taip pat kvaila, kaip ir lįsti į viduramžiškas visuomenes bei įvedinėti savo "demokratijas".

   Panaikinti
  6. Viduramžiai buvo daug šviesesni, nei dabartinė Europa. Tik mūsų negyvėlių masėms tas gyvenimas atrodo sunkus ir laukinis. Ir musulmonai mus gąsdina tuo, kad yra gyvi ir stiprūs. Evoliucijos netiesa greit paaiškės.

   Panaikinti
 3. Spirit of Bruxell2016-01-04 20:30

  Straipsnio autorių reiktu bausti už religinės nesantaikos kurstymą .

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-01-05 00:23

   nu tik nereikia provokuoti, įvykiai tam per rimti

   Panaikinti
  2. Čia išties taiklus pajuokavimas apie labai keistą reiškinį: liberast-tolerastai pagrįstą kritiką labai greiti apšaukti "nesantaikos kurstymu" ir reikalauti "kurstytojo" galvos, tuo tarpu vulgarias patyčias ir atvirą provokavimą (kaip, pvz. nesėkmingai bandytos asenizuoti raudonųjų kloakos "šarly" atveju) laiko ne tik visiškai pateisinamu, bet netgi skatintinu elgesiu, nes juk "demokratija ir žodžio laisvė".

   Panaikinti
 4. prof. ekspertas ružinis2016-01-05 03:16

  Kodėl niekas neakcentuoja, kad dabartiniai islamo judėjimai yra islamo radikaliųjų elementų reakcija su moderniosiomis, vakaruose gimusiomis nacionalizmo idėjomis? Tiek nacionalizmas (savo bedieviškumu, radikaliu savęs teigimu), tiek islamas su savo abstrakčiu paklusimo Allah supratimu yra linkę į nebūtinai reikalingą agresyvumą.

  Kita vertus, gal tikrai geresnis šv. Pranciškaus kelias - mėginti atversti islamą? Šiaip ar taip, galbūt mahometonai ne taip toli nuo Kristaus apreiškimo kaip vakarietiški modernieji ateistai... Jeigu krikščioniškoji tiesa tikrai tikresnė už musulmoniškąją, tai ji nugalės, net jei Europa ir griūtų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Vienas iš retų blaivių komentarų. Straipsnio autorius teisus dėl to, kad islamas nėra "taikos religija". Bet jis atkakliai nenori (aišku, sąmoningai) pripažinti, kad būtent Vakaruose - ne islamo pasaulyje - atsirado didžiausi žmogaus sielos iškrypimai komunizmo, nacionalsocializmo, neoliberalizmo pavidalais. (O jei žiūrėti giliau, tai ir pats KAPITALIZMAS kaip MAMONOS, t.y. PINIGŲ kultas.) Visi šie iškrypimai užmušė daugiau žmonių už tuos, kurie žudė ir žudo Alacho vardu. Bijoti, kad islamas užkariaus visą pasaulį? - Nejuokinkit! Pasaulį greičiau pražudys TIE, kurių rankose nuo Kristaus nusigręžusios Vakarų civilizacijos valdžia. Kitaip tariant, iš islamo akies krislą išimti, be abejo, reikia. Bet prieš tai reikia išritinti rąstą iš savo postkrikščioniškosios akies.

   Panaikinti
  2. Reikėtų pridurti, kad pačios minėtos vakarų ideologijos radosi iš sekuliarizuotų protestantizmo formų. O protestantizmą kai kas netgi laiko krikščionybės specifikos koncentratu.
   Tad sąlytis su islamu postkrikščionišką postpuritonizmą gali paskatinti susimąstyti ir permąstyti pačios vad. vakarų civilizacijos pamatus. Ir nemaišyti to su "ekumenizmu" ar pan.
   Bet šiaip ar taip, tiesa yra viena, ir kur per daug specifikos, ten nėra ir dieviškumo.

   Panaikinti
 5. Analizuoti padėtį reikėtų pradėti nuo teisingos pozicijos: krikščionybė yra Dievo apreikštoji religija, islamas - žmogaus fantazijų sukurtas blefas. Taigi krikščionio ir musulmono veiksmai religijos vardu, jos skelbimas, žmogžudysčių intencijos absoliučiai skirsis. Jei laikote šias religijas lygiavertėmis, tuomet diskudija vyksta tik žmogiškam lygmeny, t.y. maža naudos iš jos.

  Vienas dalykas, kai liepia žudyti neva Alachas (nėra tokio dievo), kas kita - kai Kristus liepia parduoti švarką ir nusipirkti kalaviją. Nepamirškite tokių veiksmų atgarsio amžinybėje. Ir skelbkite Evangeliją.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Neteisinga ar neišsami opozicija: arba laikyti islamą vien žmogaus fantazijų sukurtu blefu, arba laikyti krikščionybę ir islamą lygiavertėmis religijomis.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2016-01-05 15:33

  Kažkaip žodis "analizuoti" sunkiai dera prie tamstos. Jūs akivaizdžiai neadekvačiai priimate tikrovę jei manote, kad žmogus (Mahometas) savo jėgomis galėjo įgyvendinti tokio masto projektą.
  Kalbant apie religijų lygiavertiškumą abiejuose religijose yra bendrumų ir skirtumų, gražių ir negražių dalykų, tačiau jos šimtu procentų lygiavertės vienu aspektu - nei jums, nei statistiniam Huseinui iš Bagdado išganymas negresia.
  O dėl jūsų nusišnekėjimo apie Alachą pasakysiu tik tiek, kad kai kurie anų kraštų krikščionys kreipiasi į "jūsų" Dievą būtent šiuo vardu :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dviračio sąmokslas2016-01-05 16:05

   Allahu akbar

   Šio portalo autoriai dar neįrodė, kad nėra masonai. Reikalauju faktų!

   Panaikinti
  2. Anonimiškam 15.33: šluotražį irgi galima pavadinti ir lietuviškai, ir arabiškai dievu. Žiūrint, kokias savybes "dievui" priskirsit. Atkreipkit dėmesį į tai, kad viena religija yra APREIKŠTA (krikščionybė), kita gali būti išplatinta su velnio pagalba (nes "žmogus (Mahometas) savo jėgomis [ne]galėjo įgyvendinti tokio masto projekto". Dviejų viena kitai prieštaraujančių religijų Dievas negali apreikšti, nes Jis neprieštarauja pats sau. Taigi apie islamo ir krikščionybės lygiavertiškumą net neįmanoma kalbėti. Ar supratot?

   Panaikinti
  3. Kas sakė, kad Dievas sau neprieštarauja? Girdėjau, kad Dievas yra tai, kame prieštaravimai išnyksta, o tai visai kas kita.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-01-07 00:12

   Unknown, dar kartą norėčiau pasiteirauti kaip neturėdamas žalio supratimo apie islamą priėjote išvados, kad jis prieštarauja krikščionybei? :)
   Kalbant apie relgijų apreiškinėjimą, nėra aišku kokią konotaciją jums turi pats žodis "religija", nes savo esme visos religijos yra žmogiškosios kūrybos vaisius.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2016-01-07 16:01

   Anonimiškas, tu durnas :)

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2016-01-07 18:22

   Esu labai sujaudintas, turbūt neužmigsiu visą naktį, nes kažkoks kiauliaganys nesėkmingai mėgino mane įžeisti.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2016-01-05 15:35

  Logiškas teisingas straipsnis, ne be reikalo sakoma, žinai praeitį žinosi ir ateitį, todėl išvadas ir veiksmus reikia daryti iš žinojimo ir faktų, fantazijai čia vietos negali būti.

  AtsakytiPanaikinti
 8. O portalo redaktoriui labai reikia padėkoti už tokius straipsnius. Jie padeda krikščionims labiau gerbti ir vertinti savo tikėjimą, rodyti ištikimybę Kristui ir savo religijai.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Kun. Jamesas V. Schallis daugybė metų dėstė politikos mokslus Džordžštauno universitete ir yra daugybės knygų autorius.

  Pasakyta:„NIEKAS NEGALI TARNAUTI DVIEM ŠEIMININKAMS: ARBA JIS VIENO NEKĘS, O KITĄ MYLĖS, ARBA PRIE VIENO BUS PRISIRIŠĘS, O KITĄ NIEKU VERS“ MT 6, 24–34.

  - Taigi, šitas Jamesas yra ne Kristaus kunigas, o tikras Barabo plėšikas. APSIŠAUKĘS kunigu, o užsiima politikavimu. Jis, mat, pasišovęs nugalėti IS, jei tik visi kiti imtųsi Korano intelektualinės (ne tikėtų, jog visa, kas tik yra - yra nuo Dievo, bet žmogiškai kitus teistų) analizės. Nei supratimo žalio, nei noro suprasti tai, ko mokytuju skelbiasi žmogelis neturi. Ką jau čia ir bekalbėti apie jo, neva, Korano išmanymą, jei savają dvasinę misiją išduoda profanišku politikavimu.

  Kristus niekada nemokė prievartos. Priešingai, Jis mokė mylėti ir savo priešus. Kad suvoktume, ką reiškia tokia meilė, pakanka pripažinti sau, kad meilė nėra mnėgavomasis kito besąlygiškai teikiamais malonumais man. Meilė yra pareiga prieš kitą. Pareiga su virpėjimu, kad net netyčia nepadaryčiau neteisingo, įžeidžiančio ar pažeminančio kitą veiksmo. O ką šitas šarlatanas mala? Jis nesusimąsto, kieno sąskaita Europa šimtmečiais kūrė sau konfortabilų gyvenimą. Jam nė motais, kad tik prirš ketvirtį amžiaus Europos kriminalas išpjovė Šiaurės ir Pietų Amerikos civilizacijas; kad po to kaip gyvulius vežėsi iš Afrijos juodaodžius vergus...
  Taigi, Jamesai, man tavęs labai, labai gaila. Jie jau ateina tokių, kaip tamsta, teisti, pasimokę iš jų savsanaudiško "teisingumo" vingrybių, kaip tu iki šiol "teisei kitus. Maža to, juk pasiryžęs ir toliau teisti kitus... Ir nemanyk, jog aš tai viliuosi išvengti ateinančių migrantų teismo ir bausmės. Aiškiai suprantu, jiems aš lygiai toks pat nusidėjėlis, kaip ir tu, kaip ir visas tas europinis kriminalas šimtmečiais naikinęs ištisų kontinentų civilizacijas. - Atėjo Paskutinio teismo valanda. Amen.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Kristus niekada nemokė prievartos. Priešingai, Jis mokė mylėti ir savo priešus."
   Na, du punktai. Pirma, čia nepasakyti neturėti priešų, o tik mylėti juos. Antra, kas sakė, kad negalima gražiuoju duoti į snukį? :)

   Panaikinti
  2. Paaiškinimas :) .
   Ne būtinai yra priešas tas, kurį tamsta per nesusipratimą priešu laikai. Tokiu atveju, tu esi kitam priešas, bet tas dar nereiškia, kad ir anas yra priešas tau. Tiesiogine to žodžio prasme, priešas yra tas, kuris kėsinasi į tave, nepriklausomai nuo to, ką tamsta jam jauti. Nuo tavęs tas jo priešiškumsas beveik nepriklauso. Ir tik tavo išskirtinis dėmesys/meilė jam, gali lemti, jog ir jis ims tave gerbti/mylėti, todėl liausis būti priešu tau.

   Panaikinti
  3. Yra komentatorių kategorija, kurie jaučiasi labai išsimokslinę vien dėl to, kad kritikuoja "daugybės knygų autorių". Pats, Ale, bent jau be klaidų išmoktum rašyti.
   Kristus, beje, liepė naudoti prievartą (Lk ev, susirask pats).
   "Meilė yra pareiga su virpėjimu. O ką šitas šarlatanas mala?" Tfu, neverta net laiko gaišti tokioms "diskusijoms".

   Panaikinti
  4. Unknown, štai koks tarp mudviejų skirtumas. Aš pirmiau parodau, kur ir kaip tas daugelio knygų autorius prasilenkia su sveiku protu, kviesdamas nugalėti sukilusius dėl jiems daug amžių darytų neteisybių. Tamsta gi, kabinėjiesi dėl pasitaikančių spausdinimo klaidų, kai nusispaudžia šalia esantis klavišas, ir tuo pagrindu jau įsivaizduoji turys teisę ir toliau neįsiklausyti, ką kiti kalba.

   Panaikinti

emo-but-icon

item