Vanda Ibianska. Ką mes žinome apie islamą?

Ištikus pabėgėlių krizei, Europa sutriko. Iš vienos pusės žiūrint, privalu gelbėti bėgančiuosius nuo represijų,  karo, ir jokių abejonių...


Ištikus pabėgėlių krizei, Europa sutriko. Iš vienos pusės žiūrint, privalu gelbėti bėgančiuosius nuo represijų,  karo, ir jokių abejonių čia kilti negali. Iš kitos – bado akis religijų ir kultūrų skirtumai, akivaizdžiai sukelsiantys nemenkų pavojų. Prancūzija ir Vokietija jau turi karčią patirtį. Kaip išmintingai ir moraliai turime pasielgti mes, europiečiai, regis, nežino niekas. Jaudina ir graudina nedidelę migrantų dalį sudarančios moterys su vaikais, tačiau nerimą kelia jauni, sveiki ir stiprūs vyrai. Jie – didesnioji dalis. Tad priimti ar ne, tapo sunkiai išsprendžiama dilema. Kaip tikruosius karo pabėgėlius ir tariamus pabėgėlius diferencijuoti? Dauguma dokumentų neturi arba kaišo padirbtus Sirijos pasus. Vertėjams prisipažįsta, kad jiems pasitaikė puiki proga patekti į Europą. Europiečiai bijo ir integruotų į pabėgėlių upę teroristų. Ši baimė pagrįsta ir racionali.

Sakysite, kad pabėgėlių tema išeksploatuota, ji nebeįdomi. Galvoju, kad ji visada bus aktuali, ir šį bei tą apie islamą pravartu žinoti kiekvienam, net labiausiai draugiškam musulmonams krikščioniui.

Didžiausia problema šioje dabar vykstančioje makalynėje yra religijų skirtumas, pranašaujantis daug bėdų.

Pažvelkime į jį įdėmiau. Visai nesenai Prancūziją, kurioje gyvena jau milijonai musulmonų, ištiko nelaimės. Tik po žudynių ir chuliganiškų išpuolių imta nagrinėti , ieškoti priežasčių, kodėl musulmonams nepavyksta integruotis į prancūzų visuomenę. Į paviršių išlindo tikroji bauginama priežastis: islamas absoliučiai (!) atmeta krikščionybę. Istorija byloja, kad daugybę šimtmečių musulmonai žudė krikščionis arba šie taip pat uoliai galabijo islamo išpažinėjus. Koegzistencija trukdavo neilgai ir visada tik tais atvejais, kai vieni ir kiti gyveno stiprių imperijų teritorijose. Vos tik valstybė nusilpsta, prasideda tautinis atgimimas, kyla ir kraupių žudynių banga. Turkai žudė armėnus, dabar musulmonai žudo krikščionis Sirijoje, Irake, Nigerijoje, net mūsų pamėgtame Egipte.

Kyla pagrįstas klausimas: kodėl taip yra? Juk abi religijos monoteistinės, jose gausu panašumų. Atsakymas paprastas: panašumų yra, bet jie musulmonams neesminiai. Esminis yra skirtumas. Tai tikinčiojo santykis su Dievu. Krikščionybėje Dievas sudaro sandorą su žmonėmis. Per Abraomą, Mozę, galiausiai pasiunčia pas juos savo Sūnų. Dievas visada yra ne kažkur, o su žmonėmis. Islame viskas kitaip. Alachas perdavė savo išpažinėjams Koraną ir tradicijas, kurių privalu griežtai ir besąlygiškai laikytis, bet pats yra visiškai atsiskyręs nuo žmonių. Musulmonas be mažiausių nukrypimų turi laikytis Korano ir tradicijų, tačiau Alachas jo gyvenime nedalyvauja, ir meilė nėra  prioritetas.

Islame nesakoma, kad žmogus sukurtas pagal Dievo panašumą. Musulmonui tai būtų šventvagystė. Pagal islamą žmogus tėra integrali Alacho sukurtos gamtos dalis t. y. tarsi būtų prilygintas augmenijai ir gyvūnijai.

Be to, musulmonai netiki Švenčiausiąja Trejybe, todėl krikščionybės nelaiko monoteistine religija. Jų supratimu, mūsų tikėjimas pilnas nelogiškumų, iracionalių paslapčių, todėl netikras ir jiems pavojingas. Visa esmė ne ta, kaip mes į juos žiūrime, bet kaip jie žiūri į mus. Islamas buvo ir yra priešiškas krikščionybei. Ekumeniniai bandymai kol kas nėra itin sėkmingi ir, deja, tik vienpusiai, iniciatyvą rodant krikščionims.

Kodėl? Nes musulmonams krikščionybė yra nusenęs praeities tikėjimas, jo laikai praėjo. Maža to, ji neva prieštarauja gamtos dėsniams. Gyvenimas pagal Evangeliją musulmonui atrodo neįmanomas, viršijantis žmogaus galimybes. Be to, islame Dievas kaipo subjektas nėra tikėjimo pagrindas. Pagal musulmonus, tikėjimo pagrindas tai, kad Alachas yra vienas.

Islamo stiprybė yra musulmonų vieningumas, monolitiškumas. Blogybė – jie nesugeba suprasti žmonių, kurie neišpažįsta islamo. Nereikia naiviai galvoti, kad islamas mums artimas tuo, jog pripažįsta Jėzų, Abraomą, Dovydą. Musulmonams tai tik pasiuntiniai (rassoul), bet ne pranašai (Nabi). Pranašas tėra Mahometas, o Tora, Psalmės ir Evangelija – viso labo žydų ir krikščionių sukurti falsifikatai. Kalbos apie islamą kaip taikingą religiją nėra teisingos. Korane yra eilučių, kuriose vienareikšmiškai sakoma, kad kitatikius galima ir net reikia žudyti. Džihadas – islamo sudėtinė dalis. Jis yra musulmonų kovos už gyvenimą, kurio taisykles per tarpininką Mahometą žmonėms perdavė Alachas, simbolis. Islamas turi būti paskleistas visame pasaulyje, jeigu reikia, tai ir praliejant kraują. Taigi, islamas nėra ir negali būti taikos religija. Todėl negalima ignoruoti fakto, jog minios musulmonų Europai iš tikrųjų kelia grėsmę.

Tiek apie religijų skirtumus.

Antroji bėda yra pabėgėlių asimiliacija. Europa naiviai galvojo, kad imigrantai bus pigi darbo jėga. Tačiau taip nenutiko. Dauguma jų bemoksliai, neturi jokių kvalifikacijų, nemoka kalbų. Net valytojais jų įdarbinti neišeina, nes šių žmonių supratimas apie švarą, higieną ir tvarką radikaliai skiriasi nuo mūsiškio. Pvz., Vokietijoje valytojos darbo mokoma 11 mėnesių. Pabėgėliai musulmonai tai žino, jaučiasi atstumti  ir vienijasi tarpusavyje. Antra, kam dirbti, jei šalis – donorė dosniai dalija išmokas? Kai laiko daug, nėra kas veikti, traukiama į mečetę, kur lygiai toks pat bemokslis šventikas (išsilavinusių imamų nėra daug) aiškins susirinkusiems žmonėms patinkančiu  būdu Korano suras. O jas interpretuoti galima įvairiai, kai stinga žinių.

Gailiu karo pabėgėlių, žudomų krikščionių, žmonių, priverstų bėgti iš savo tėvynės, įprastinių klimato ir buities sąlygų. Nuoširdžiai ir nemeluotai juos atjaučiu. Bet matant tą vis didėjančią jau agresyvėjančių migrantų jūrą darosi nejauku. Ką reikia daryti, nežino niekas, net didžiųjų šalių vadovai. Aišku viena, sentimentalumą, praskydusias emocijas teks pamiršti ir pradėti diferencijuoti tos minios žmones. Tai padaryti labai sunku. Bet visų įsileisti negalima, nes tai būtų Trojos arklys Europos viduryje.

Susiję

Vanda Ibianska 5318204271541123222

Rašyti komentarą

 1. Ar čia ta Ibianska, kuri bendradrbiauja su ,,Artumos" žurnalu, besąlygiškai pritariančiu imigrantų priėmimui ir reklamuojančiu Vilniaus arkivyskupijos įdirbį atsivežant įmigrantus? Jei ta,- esu maloniai nustebintas. Bet vyskupai ant Jos supyks...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nesidomėjau, todėl bijau ką nors kategoriškai teigti, bet kiek teko girdėti, ta arkivyskupija tik krikščionis "importavo", tad tokiu atveju prieštaravimo tarp teksto ir veiklos kaip ir nebūtų.

   Panaikinti
  2. Taip, čia ta pati Vanda Ibianska. :) O kodėl vyskupai turėtų ant jos supykti?
   Ir gerb. Pikc teisus. Minima vyskupija tik krikščionims prieglobstį suteikė. :) O tie ekonominiai migrantai musulmonai daugiau į Vokietiją ir kitas Vakarų Europos šalis taiko. Lietuva aniems (bent jau kol kas) neįdomi.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2015-11-06 09:34

  Bernardinai jau seniai tapo liberaliosios katalikybės ruporu ir kapitalizmo garbintoju. Krikščionių bendruomenės Irake, Sirijoje, Libane, Egipte ir kitur gyveno trylika amžių. Ir tik kai satanistinė POSTKRIKŠČIONIŠKA liberastija sugriovė valstybines struktūras Artimuosiuose Rytuose, krikščionims iškilo mirtinas pavojus. Armėnus žudė jaunaturkiai - t.y. turkų pasaulietiniai NACIONALISTAI, kurie norėjo sukurti monoetninę valstybę tautinių Europos valstybės pavyzdžiu. Europa ritasi savo civilizacinės mirties link. Tai tęsiasi nuo satanistinės Prancūzijos revoliucijos - visų satanistinių pasaulinių revoliucinių judėjimų motinos. Ibianskai verčiau derėtų pažvelgti į situaciją senovės Izraelio pranašų pavyzdžiu. Jiems Asirija ir Babilonas buvo Dievo įrankis baudžiant savo tautą už nusigręžimą nuo Dievo. Dabar vyksta DIEVO BAUSMĖ IR TEISMAS Europai (o gal ir visiems Vakarams) už jų NUODĖMES.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Visiškai šmeižikiškas, arogantiškas ir nepagrįstus kaltinimus svaidantis straipsnis. Čia tas pats kas rašyt apie visą krikščionybę minint tik Jehovistus. Ką tamsta Vanda pateikė tėra pačios radikaliausios islamo šakos, salafistų, apibūdinimas (kai kurie tikrojo islamo aiškintojai netgi lygina juos su krikščionimis protestantais). Tai žmonės, kurie Koraną skaito paraidžiui. Galiu pateikti vieną paprastą pavyzdį: Korane rašoma, jog per pasaulio pabaigą Mesijas (Korane aiškiai įvardijama, kad jis yra JĖZUS. Musulmonai teigia, jog jis ne Dievo sūnus, o tiesiog Dievo išrinktasis žmogus) iš dangaus nusileis ant asilo su didelėmis ausimis. Salafistai šią eilutę supranta taip - Mesijas atvyks sėdėdamas ant skraidančio asilo. Tuo tarpu kiti, progresyvesni Korano tyrinėtojai daro išvadą, jog tas "skraidantis asilas" yra ne kas kita kaip šiolaikinis lėktuvas. Štai jums ir pavyzdys kaip tą pačią knygą galima interpretuoti visiškai kitaip. Tenka pripažinti, jog praktiką, skirtingai interpretuoti šventuosius raštus ir kapoti galvas kitaip interpretuojantiems, pirmieji pradėjo būtent krikščionys...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2015-11-06 15:10

   gal teiktūties ponas pajacas nušviesti kur slepiasi visas "progresyvus" islamas, kai Sirijoje radikalios Islamo šakos skerdžia ir prievartauja krikščionis, jezidus ir pačius musulmonus. O gal galite paaiškinti kodėl visas (pakartosiu VISAS) Islamo pasaulis džiaugėsi ir šoko gatvėse kai JAV ne "progresyvus musulmonai" sugriovė bokštus dvynius?

   Panaikinti
  2. Tamsta, sakykite tiesiai šviesiai: kas geriau matosi žmogaus akiai iš toliau žiūrint: laužas ar malkos? Ir kuris kelia didesnę grėsmę?
   Įsivaizduokite, jūs esate žurnalistas ir norite padaryti gerą reportažą. Atvažiuojant į Arabijos kaimą ir iš kieno imate interviu: iš seno imamo, kuris aiškina (ir pagrįstai aiškina), kad Korane parašyta, jog draudžiama žudyti žmones vien už tai, jog jie krikščionys ar žydai, ar iš jauno karštakošio salafisto, kuris, mojuodamas kalašninkovu, spygaus, kaip trokšta nuvykti į Vakarus ir visiems iškapot galvas? Antras variantas tokį reportažą leistų susukti, kad paaukštinimas garantuotas...
   Jūs bent žinote, kokia yra didžiausia musulmoniška valstybė pasaulyje? O gi Indonezija su 200 tūkst. musulmonų t. y. 13% visų pasaulio musulmonų. Ar girdėjote, kad Indonezijoje kas nors "skerstų" krikščionis, kurie ten, beje, sudaro apie 10 % gyventojų? Pridėkime dar Malaiziją, Indiją, Kiniją, Bangladešą, Etiopiją, Kazachiją, Azerbaidžaną ir dar keliolika valstybių iš kuriose, kiek mano žinios neapgauna, niekas nieko "neskerdžia" ir šių šalių piliečiai masiškai nesijungia prie salafistų grupuočių (išskyrus Kinijos uigūrus, bet jie nesudaro daugumos Kinijos musulmonų). Šiek tiek matematikos ir gauname, jog mažiau negu pusę pasaulio musulmonų gyvena valstybėse kuriose beveik nėra nė menkiausių ekstremizmo apraiškų. Kaip čia taip? Likusioje pusėje jų yra, bet negalima visų žmonių ir valstybių sudėti į vieną teroristų krepšį. Faktas tas, kad Sirijoje susirinko DAUGUMA islamą išpažįstančių padugnių ir kas tai paskatino, tai net kalbėt nereikia. O štai dėl fakto, kad Vakarų valstybėse musulmonai sudaro ne daugiau 2% visų pasaulio musulmonų, bet ekstremistų "pagimdo" neproporcingai daugiau, reikia ne pačią religiją kaltinti...
   Ir beje, sakykite, kokiai jūs žvalgybos organizacijai priklausote, kad vienu metu stebėjote visų pasaulio musulmonų (1,6 mlrd. žmonių) namus ir tuo pačiu puikiai matėte, kad jie džiaugiasi jūsų minėtu įvykiu?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2015-11-06 19:57

   Tai sakot musulmoniškose šalyse krikščionių nepersekioja... https://infogr.am/kaip_placiai_paplites_krikscioniu_persekiojimas - atmetus š. Korėją kitos šalys tikrai susietos su Islamu. Kadangi jums tai šokiruojanti žinia įdedu antrą nuorodą kur galima smulkiau geografiškai patyrinėti paskutinių metų konkrečius įvykius. http://www.persecution.org/category/countries/middle-east/islam/ O dabar retorinis šių dviejų religijų pakantumo viena kitai atskleidimas. Palyginkim kaip Krikščioniškam pasaulyje krikščionys elgiasi su savo buvusiais broliais, kurie tapo musulmonais ir kaip Islamo pasaulyje musulmonai elgiasi su buvusiais musulmonais kurie priėmė Kristaus mokymą? p.s išmintingas žmogus tikisi geriausio, o ruošiasi blogiausiam. Taip yra su Vandos straipsniu. Gerbiama autorė teisingai "užkabino" politkorektiškai nutylimas Islamo tamsiąsias puses. Nes "teikiant internacionalinę pagalbą" kanclerei Merkel Lietuva PRIVALĖS importuoti būtent Islamo tapatybe bemojuojančius naujuosius Europos vartotojus (unknown pateikia pavyzdžius kaip musulmonai skandinavijoje jau "vartoja" vietines moteris) . Kaip matote problemos pasireiškia kai išlenda įvežtinio multikultūrinio substrakto pavojingi bruožai, kuriuos jūs p. pajacas stengiaties ignoruoti ir užpudruoti.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2015-11-06 16:16

  pritariu, kažkaip neteko girdėt , kad nuosaikaus islamo atstovai karštai smerktų aukščiau minėtus ekscesus.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Iš netoliese esančio str. "Masinės imigracijos padariniai":

  "Švedija ir Norvegija pastaruoju metu išgyvena masiškai paplitusią žiaurių prievartavimų epidemiją. Nusikaltimų statistikos rodo, kad prievartavimai abiejose šalyse daugiausia atliekami musulmonų imigrantų.

  Švedijos viešasis radijas neseniai pateikė 2013 metų duomenis, iš kurių matyti, kad per pirmuosius septynis 2013 metų mėnesius musulmonai imigrantai išprievartavo per 1000 Švedijos moterų.

  Daugiau nei 300 iš jų buvo jaunesnės nei 15 metų amžiaus. Palyginus su praėjusiais metais, 2013 metais išprievartavimų skaičius buvo išaugęs net 16%. Akivaizdu, kad paskutinių metų statistikos geresnių skaičių nežada."

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2015-11-07 08:10

  Arogantiškam "pajacui" būtinai reikėtų apsigyvent tarp Švedijos "pūkuotų" ir meilių musulmonų. Ne vienam apsigyvent - kartu su savo mama, žmona, krikšto mama, seserimis, dukromis...Tada pažiūrėsim, kaip reikalai pasisuks su tom malkom.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2017-04-17 09:31

  Dėl ,,pajaco'' klausimų nėra. O kad tų vadinamųjų ,,pabėgėlių'' išvis negalima priimti, o reikia kurti specialius anklavus jų pačių val;stybėse. Tegul saugiai gyvena ir mokosi kokio nors darbo. O tada tegul dirba ir užsidirba - savko kraštuose. Tai, kas vykdoma Europoje dabar - nusikaltimas civilizacijai. Ir nereikia pasiduoti spaudimui. Jeigu prie Vyšegrado šalių prisidės Lietuva, Latvija ir Estija, taip pat dar Bulgarija, Rumunija ir Kroatija, kuri irgi nepalankiai žiūri taip vadinamąją ,,pabėgėlių perkėlimo programą'' - tai jau bus šis tas, ir su tiek valstybių kai kurie ES biurokratai ir kai kurie nukvaišę pseudoidealistai bus priversti skaitytis.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Kviečiame

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item