Daiva Tamošaitytė. Slenkame link naujos rūšies totalitarizmo?

Neseniai elektroninės muzikos atlikėjas Mario Basanovas virtualioje erdvėje išprovokavo diskusijas, kur yra tolerancijos ribos, išsakęs s...

Neseniai elektroninės muzikos atlikėjas Mario Basanovas virtualioje erdvėje išprovokavo diskusijas, kur yra tolerancijos ribos, išsakęs savo mintis apie homoseksualų gyvenimo būdą. Įvairūs asmenys kaip niekada aršiai pasmerkė jo žinutę, pasigirdo kalbų net apie šio atlikėjo karjeros pabaigą, per kelias dienas įvairių didžiųjų festivalių organizatoriai atšaukė būsimus jo pasirodymus. Prisiminus „Charlie Hebdo“ įvykius, kyla klausimas, kas yra žodžio laisvė, kaip ji funkcionuoja šiandien ir ar tokia reakcija į atlikėjo pasisakymą nesikerta su „Charlie Hebdo“ palaikiusių žodžio laisvės gynėjų principais? „Laisvosios bangos“  pokalbiuose apie ateities Lietuvą su Luku Griniumi diskutavo humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja ir filosofė Daiva Tamošaitytė bei socialinių mokslų daktaras Vincentas Vobolevičius. Kviečiame skaityti antrąją interviu dalį (pirmąjį rasite čia).

Kaip yra su liberaliąja žodžio laisve? Ar tikrai viskas gerai Lietuvoje? Ar tikrai tai yra panacėja?

D. Tamošaitytė. Jaunimo liberalėjimas yra sveikintinas reiškinys, bet liberalizmas kaip toks yra nevienalytis. Reikėtų skirti akademinį liberalizmą, svarstomą neutralioje akademinėje terpėje, nuo buitinio, gatvinio ar netgi partinio liberalizmo. Šie punktai vienas su kitu susisiekia, tačiau kartu ir susiskaldo. Politinio korektiškumo sąvoka ir tam tikri atsiradę tabu - „štampai“, ko jokiu būdu negalima sakyti, nes žmonės yra įžeidžiami - apskritai yra išimami iš politinio diskurso kaip nekvestionuojami dalykai. Tai rodo, kad viskas nėra taip paprasta. 

Dabartinis liberalizmas yra ideologija, kuri kartu yra ir galios diskursas, ir politikos įrankis. Pasvarstykime mūsų viešajame diskurse nelabai diskutuojamus aspektus. Pavyzdžiui, tai, kad žmogaus teisių gynėjai, vadinamieji pozityvistai, manydami, kad tikslas (pavyzdžiui, apginti ir apsaugoti marginalizuojamas, skriaudžiamas gyventojų grupes) pateisina priemones, gali turėti ir daug savanaudiškų interesų. Taip tam tikras grupes galima ir privilegijuoti, o tradicines – marginalizuoti, išstumti iš viešojo gyvenimo. Spauda, viešoji erdvė yra labai palanki tokiai faktų interpretacijai. Tai, kad koks nors atvejis labai greitai nuteisiamas kaip neigiamas ir nebandoma jo analitiškai nagrinėti, rodo, kad atsiranda reiškinys, kuri Herbertas Marcuse yra įvardinęs kaip tolerancijos diktatūrą. 

Net ir patys liberalai mąstytojai ir filosofai nagrinėja ne vien idealistinę, utopinę visuomenę, kurioje visi gyvens draugiškai, bus įgyvendintos visų žmonių teisės ir laisvės bei visi gyvens tarsi rojuje, bet ir kitas galimas liberalizmo plėtros ir laisvėjimo alternatyvas. Prisiminkime, kad komunistiniam režimui reikėjo proletariato diktatūros dėl kairiųjų teisingumo įtvirtinimo. Dabar regime tendenciją, kurią kai kurie sociologai įvardina kaip slinktį link naujos rūšies totalitarizmo. Tai yra susiję su tokiomis koncepcijomis kaip fobijos, neapykantos kalba ir panašiai. 

Ar aptariamą ir kitus panašius šiuolaikinius atvejus galėtume įvardinti kaip laisvės diktatūrą? Kitaip tariant, ar galima sakyti, kad šiandieninė laisvė yra pasikeitusi, o mes gyvename laisvoje nelaisvėje?

D. Tamošaitytė.  Taip, visiškai laisvos visuomenės jokia ideologija ir laikotarpis nėra sukūręs. Pati pastanga yra sveikintina ir turėtų išlikti, tuo negalima abejoti. Aš norėjau atkreipti dėmesį į liberalizmą kaip pokomunistinių šalių būvį. 

Iš tikrųjų mes negalime sakyti, kad esame giliai demokratiški: neturime klasikinės liberalizmo tradicijos, ilgos klasikinės demokratijos tradicijos ir mums buvo labai sunku iš to išsivaduoti. Dėl to liberalizmas yra įgavęs pragmatizmo, materializmo, naudos siekimo formą. Akivaizdu, kad būtent taip suvokiama ta laisvė. Laisvė daryti, ką nori, gauti naudos, gerovės... Žvelgiama iš materialistinio taško, kas yra labai artima marksistinėms, kairiosioms ideologijoms. Jos irgi siekė žmonių lygybės, socialinės gerovės, o kartu dažnai naudojo tuos pačius metodus, kurie pastebimi perkelti neoliberalizmo adeptų, apologetų, ypač tų, kurie nori visa tai paversti įstatymais, retorikoje. 

Kartais Lietuvoje prisidengiant politiniu korektiškumu yra izoliuojamos tam tikros jautrios temos, kuriomis vertėtų diskutuoti. Ar nėra taip, kad „atmetant“ vadinamąsias politinio korektiškumo temas ir diskutuojant tik paviršutiniškomis temomis, žodžio laisvės iš principo neturime?   

D. Tamošaitytė. Iš tikrųjų temų paviršutiniškumas yra pastebimas, o žodžio laisvė – ganėtinai apribota. Pažvelkime į savivaldybių tarybų ir merų rinkimų pavyzdį, kai daug žmonių balsavo už iš valstybės biudžeto neremiamas partijas, tačiau jų atstovams nebuvo leista pasisakyti nacionalinėje televizijoje. Nors vėliau Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad tai buvo žmogaus teisės pasisakyti, išsakyti savo partines idėjas pažeidimas, tačiau šis pripažinimas rinkimų eigai ir rezultatams neturėjo jokios įtakos. Šie dalykai yra labai susiję su įsitvirtinusia dabartine ideologija, kuri visiškai išnaikina opozicijos lauką, nes vienos partijos oponavimas kitai tikrai nėra normalios opozicijos ar tam skirtos žodžio laisvės buvimas. Faktiškai matome, kad jos nėra. Jeigu ji išimta iš diskurso, pavyzdžiui, tam tikros jautrios temos išimtos iš nacionalinio transliuotojo arba jos pateikiamos kaip šou, tai jau nėra normali analitinė kritika ar žodžio laisvė, kuri galėtų mums padėti gilinti demokratiją. 

Kodėl tokia situacija susiklostė? Ar taip yra išskirtinai Lietuvoje, ar toks požiūris apčiuopiamas ir likusioje Europoje? 

D. Tamošaitytė. Tai tikrai nėra tik Lietuvos problema. Aišku, kaip ir minėjau, egzistuoja liberalių idėjų giminingumas komunistinėms, marksistinėms idėjoms, kurios pirmiausiai remiasi materializmu, individualizmu. Kita vertus, okupacinės Lietuvos trauminės patirtys tikrai dar per daug gyvos, nepakankamai įvertintos, todėl lygiaverčiai įsitraukti į vakarietišką polilogą yra nepaprastai sunku. Vengiama pasakyti, kad praėjo 25-eri metai, kai atkūrėme valstybę, esame lygiaverčiai Vakarams ir turime savo įdomią, savitą pažiūrą. Europos Sąjungos priimamos direktyvos Lietuvoje dažniausiai pritaikomos nekritiškai, neįvertinant, kad gali prieštarauti ir mūsų Konstitucijai. Be abejo, tokį bendrą mainstreamo galingą slėgimą labai sunku atlaikyti. 

Minėjote, kad vis dėlto nesame tokie laisvi, kaip galvojame. Kas diktuoja taisykles, kuriomis vadovaujamės kalbėdami?

D. Tamošaitytė. Hierarchiją tokią, kokia yra dabar, vis dėlto diktuoja valdžia - valdančiosios partijos, kuriančios teminį lauką - ir žiniasklaida. Čia mūsų jaunai demokratijai kyla daug uždavinių, nes vyksta gyvas procesas. Nuolat iškyla klausimai dėl cenzūros: ką laikyti žurnalistinės etikos pažeidimu, kas yra propaganda... Tarkim, dėl karo propagandos viešojoje erdvėje viskas yra teisingai išreikšta ir gerai vyksta, tačiau, kai kalbama apie etinę, moralinę ar kultūrinę poziciją, yra daug daugiau lėkštumo ir problemų niveliavimo. 

Derėtų pakalbėti ir apie konformizmą. Manau, kad jis įgyja dar didesnį mastą nei sovietmečiu. Individo laisvė yra suvokiama kaip sugebėjimas prisitaikyti prie esamos padėties. Pavyzdžiui, prie bendro diskurso, kurį diktuoja į valdžią atėjusios partijos ar koalicijos. Taigi stengiamasi prisitaikyti prie esamos padėties ir iš jos gauti kuo daugiau gėrybių. Tai tampa dideliu stabdžiu, kadangi nėra gilinamasi iš tikrųjų. 

Kalbant apie konkretų su Mario Basanovu susijusį įvykį, kaip manote, kur buvo didžiausia problema? Kaip po šio įvykio keisis žodžio laisvės suvokimas? Ar nenutiks taip, kad žmonės bijos reikštis ir dar labiau save ribos?

D. Tamošaitytė. Tai tikrai yra ne pirmas ir, be abejo, ne paskutinis toks įvykis. Žinoma, šis labai politizuotas. Kita vertus, tai yra adekvatu, kadangi šiuo metu mums stengiamasi įdiegti tam tikras iš Europos Sąjungos ateinančias direktyvas, tam tikras mažumų teises. Atsiranda konfliktinė situacija, kadangi mes irgi turime savo kultūrinį, etinį, moralinį, religinį pamatą. Todėl panašūs prieštaravimai negali negilėti. Manau, kad čia yra tik pradžia, o šie klausimai kils dar ne kartą. 

Kita vertus, kodėl yra toks puolimas vieno žmogaus atžvilgiu? Veikiausiai reikėtų daugiau korektiškumo ir skirties, kur yra privati ir vieša, politinė erdvė. Tai yra labai keblus klausimas, negalėčiau netgi atsakyti, kur link situacija judės. Spėčiau, kad greičiausiai  judėsime pasroviui, t.y. pagal bendrą politinio korektiškumo tendenciją, bendrą kryptį. Manau, kad tos tendencijos drausti, apriboti, pasmerkti žmogų, kuris pasisakė neatsargiai ar negražiai, tik stiprės.

Ko reikėtų Lietuvai, kad sukurtume tikrą vakarietišką, morale grįstą valstybę? Kad žodžio laisvė iš tikrųjų egzistuotų, o žmonės išmoktų argumentuotai diskutuoti ir nebijotų reikšti savo minčių? 

D. Tamošaitytė. Šis klausimas yra susijęs su politine kultūra ir kultūra apskritai. Turime rūpintis švietimu ir kultūra, kuri dabar Lietuvoje yra ne per aukščiausio lygmens. Svarbiausia yra nepulti „beždžioniauti“ ir iš tikrųjų kurti diskusijos erdvę. Tačiau tam, kad ji iš tikrųjų būtų, oponentus reikėtų kviesti tikrai garbingai diskusijai. Be abejo, galbūt ir valdžiai reikia suprasti, kad nuomonių įvairovė vis dėlto yra gėris ir kad tik tuose ginčuose gimsta tiesa, ir suteikti opozicijai, oponentams daugiau laisvės pasisakyti. 

Reziumuojant, ar Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė ir ar nebus ji sunaikinta? 

D. Tamošaitytė. Formaliai žodžio laisvė egzistuoja. Bet vis tiek reikėtų daugiau atsigręžti į Konstitucijoje nurodytas laisves ir teises apibrėžiančius punktus ir apmąstyti, ar ir kaip jie yra įgyvendinami. Tai turi būti labai rimti diskursai. Kaip minėjau, formaliai žodžio laisvė egzistuoja, bet tokie konkretūs atvejai parodo, kad yra daug nusižengimų. Tačiau turbūt bręstančioje visuomenėje, kurioje vyksta tapsmo procesas, tai yra normalu. Svarbiausia suteikti žodį skirtingų pažiūrų žmonėms ir jų atžvilgiu elgtis pagarbiai, kad būtų galima išvengti kraštutinumų.  


Susiję

Politika 5488896858786111015

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2015-08-08 22:57

  eurozopa tapo neigali cia bile sudai daero tvraka

  AtsakytiPanaikinti
 2. "Ko reikėtų Lietuvai, kad sukurtume tikrą vakarietišką, morale grįstą valstybę?" - atleiskite, bet su visa derama pagarba, "vakarietišką, morale grįsta valstybė", atsižvelgiant į dabartinę situacią (kuri tikrai nežada keistis) yra oksiumoronas. Mano galva, klausimą reiktų performuluoti maždaug taip: "Ko reikėtų Lietuvai, kad nepasiduotume iš Vakarų ateinančiam (tiksliau, agresyviai brukamam) amoralumui, bet ir nenudreifuotume į Rusijos įtakos zoną?".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2015-08-09 15:07

   Na Pikcgražuli, lipkit ant statinės ir rėžkite prakalbą ką mums, tokiems išskirtiniams lietuviams, derėtų daryt.

   Panaikinti
  2. Išties, būtų keista, jei TOKIOJE temoje į normalių žmonių diskusijas nebandytų lįsti visokie tavariščiai homsomolcai, tolerastikai ir pan. pervertofilai. ;)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2015-08-09 22:56

   Jei normalūs žmonės nelįstų į tokias temas tai jos ir liktų užflūdintos davatkų ir iškrypusių Pikcgražulių ;)
   Šiaip, iš anksto numaniau, kad kažko doro iš jūsų pusės laukti neverta.

   Panaikinti
  4. "Ko reikėtų Lietuvai, kad sukurtume tikrą vakarietišką, morale grįstą valstybę?" citatos pabaiga. Kažkada "kūrėme" socialistine morale grįstą valstybę...dabar - vakarietiška morale, ant galvos jau lipa tolerantiška moralė. Bet moralė nėra patentuotas vakarų išradimas ir kodėl iš mūsų intelektualų nesigirdi Lietuviškos valstybės kūrimo intencijų, tarsi tam atsiskyrėme nuo sssr? kreipiuosi į Anonimiškas 2015-08-09 22:56 1."normalūs žmonės" užsipuolė komentatorių Pikc nepateikę jokių konstruktyvių argumentų, todėl apskritai ginčiju jų "normalumą".2. Prisipažystate, kad jūsų tikslas "flūdinti" šią temą nes kitaip joje būtų tik tikinčiųjų ir patriotų komentarai. Keista, apskritai tinklapis tokiems ir skirtas. O žmogysta rašinėjanti komentarus priešiškoje aplinkoje yra arba psichiškai neįgalus(nesigaudo kur pakliuvo), arba trolis.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2015-08-10 16:32

   Aini, kokios konkrečiai mano trumpo teksto dalies nesuvokėte, kad teigiate jog aš prisipažinau siekiąs "flūdinimo"?
   Jūsų valia laikyti davatkizmą neatsiejama tikėjimo dalimi, bet tai nereiškia, kad toks požiūris yra teisingas. Tai, kad kažkoks žmogysta pasivadinęs Ainiu laiko save patriotu dar nereiškia, kad jis juo esąs. Jau nekalbu apie tos žmogystos "drąsą" nustatinėti patriotizmą kituose :)

   Tai, kad traukiu per dantį Pikcgražulį yra akivaizdu, nes jis tam tikrais klausimais yra gerokai nesveikas ir pats to neslepia. Ir visai nesvarbu kokį klausimą aš jam užduočiau, nesvarbu mandagiai ar pašaipiai, daugiau nei pigių replikėlių Pikcgražulis neišstena.

   Šioje temoje klausimą visgi uždaviau norėdamas išgirsti atsakymą. Jo esmė nesikeičia vien dėl to, kad aš jį uždaviau manęs taip nemylinčiam Pikcgražuliui. Kadangi jis nesiteikė atsakyti, o jūs laisvanoriškai pasirinkote jam atsovauti, gal tuomet, sakau, sutiktumėte jį pavaduoti šiame klausime? Kokia yra jūsų valstybės vizija? Mano galva Pikcgražulis teisingai pastebėjo, kad autorės klausimas neteisingas, bet ir pats performulavo neteisingai, nes manymas, kad esame moralesni nei kitos Europos tautos paprasčiausiai neturi pagrindo. Tiksliau išsireiškus, jis yra savaip teisus, tik ta tiesa yra gana ribota, sakyčiau, tai labiau individo, matančio pasaulį kaip ideologijų karo lauką, tiesa.
   Jau esu čia vieno komentatoriaus klausęs, bet dar kartą pasikartosiu - kodėl apskritai turime kurti valstybę remdamiesi morale jei visos jūsų išvardintos patyrė nesėkmę? Jei turite teisingą atsakymą, tuomet nedelsdamas noriu užduoti kitą, jau irgi užduotą minėtam komentatoriui.
   Kokia tuomet morale remdamiesi turime kurti Lietuvą?

   P.S. Neabejingi valstybės likimui intelektualai tyli, nes tiesiog nežino.
   Panaikinti
  6. Anonimiškas2015-08-10 16:49

   // Atsakymas: būkime visiems tolerantiški - leiskime lipti visiems ant galvų, vadinti visus kitus "gražuliais" ir pan. tada būsim "super-duper-europietiški." :) Tokia morale perspjausime visus Vakarus, būsime jiems etalonas. ;) Tikiuos atsakiau. :)

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2015-08-10 18:15

   Panašu, kad net neperskaitėte klausimo :)

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2015-08-10 19:09

   Deja, jūsų nelaimei perskaičiau ir atsakiau pagal "neklystančiuosius šiuolaikinės demokratijos nešėjus". :)

   Panaikinti
  9. Gerai pasakyta. :)
   Šiaip, aš jau daugybę kartų patyriau, kad homsomolas nemąsto taip, kaip normalūs žmonės - jie vadovaujasi ne protu, o ideologija, operuoja ne argumentais, o lozungais, todėl bet koks argumentais grįstas pokalbis su jais yra iš esmės neįmanomas - juolab, kad ir lenda jie čia ne diskutuoti, o "trolinti" ir etikečių kabinėti. Todėl paprasčiausia ir veiksmingiausia priemonė, susidūrus su tokiais padarais - užšerti jiems jų pačių "vaistų" ir smagiai stebėti, kaip jie prunkščia ir spjaudosi. Aišku, kadangi atmintis pas juos veikia ne ką geriau, nei mąstymas, po kiek laiko jie pamoką pamiršta ir vėl lenda. Bet kadangi pamiršta, tai tas pats "vaistas" vėl suveikia. ;)

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2015-08-10 23:43

   Anonimiškas 2015-08-10 19:09, jei perskaitėte, tuomet veltui gaišote laiką rašydamas ragindamas tokioms kvailystėms. O gal turėčiau tai laikyti nevykusiu sarkazmu adresuotu klaidinga kryptimi?

   Mielas Pikcgražuli, taikliau apibūdinti savęs neįmanoma, malonu, kad esate savikritiškas, tai suteikia tikėjimo, jog nesate galutinai prarastas.

   Panaikinti
  11. Nemalonu kartotis, bet suprantu, kad tam tikros psichinės būklės faunai kitaip... na, niekaip. Tai va - pakartosiu: "homsomolas nemąsto taip, kaip normalūs žmonės". Kitaip tariant, homsomolcai, normaliems žmonėms jūsų "mąstymas" yra patologija - kaip buvo patologija jūsų idėjinių brolių komsomolcų "mąstymas". Dabar aiškiau? Tiesą sakant, abejoju. ;)

   Panaikinti
  12. Anonimiškas2015-08-11 09:48

   Mielas Pikcgražuli, kol jūs, "normalus" čia rėkajaute į tyrus, priešo ešelonas nestabdomai rieda tolyn. Beje, esant progai brūkštelėkite straipsnelį Vikepedijon apie homsomolą, bus aiškiau kas Pikcgražuliui nuolat vaidenasi. ;)

   Panaikinti
  13. Anonimiškas2015-08-11 13:00

   // Suprantu, jus, tamsta, ne visiems suprantamas toks mano humoras. O dėl laiko gaišimo tą patį galiu parašyti ir apie jus. Siūlau nustoti klijuoti etiketes kitiems komentatoriams (tokias kaip "Pikcgražulis", "davatka", "žmogysta"), tada galbūt ir būtų įmanoma rimčiau diskutuoti be jokių užgauliojimų. Bent parodytumėte, kad esate mandagus, pakantus žmogus. Ar šiais laikais mandagumas ir pakantumas nieko nebereiškia? Svarbu ne tik parašyti savo nuomonę, bet ir kitus asmenis su kitokia nuomonę "užtrolinti"? Būdami vieningi, būtume kietas riešutėlis priešų ešalonams. Gyvenkime draugiškai, mūsų ir taip mažai belikę...

   Panaikinti
  14. > 2015-08-11 13:00 gerbiu Jūsų požiūrį, bet kad, tiesą sakant, Jūs su raginimais būti vieningiems ir kreipiatės į tuos "priešo ešalonus". Įsivaizduojate, kad toks raginimas paveiktų sovietmečio laikų komsomolą? Ne? Tai kodėl manote, kad tai paveiks homsomolą? :)

   Panaikinti
  15. Anonimiškas2015-08-11 17:13

   Anonimiškas 2015-08-11 13:00, dėkui už gražią žinutę.
   Jūsų humorą suprasti galima, tačiau aš taip ir nesupratau kodėl jį adresavote man :)
   Galvoju gal be reikalo įsiterpėte į mūsų su Pikcgražuliu "malonų" bendravimą, nes panašu, kad nežinote konteksto. Esu iš prigimties gana taikus ir geranoriškas žmogus ir neturiu įsišaknijusio įpročio šiaip sau klijuoti etiketes. Tačiau Pikcgražulį šaukiu sąminngai, nes anas atvirai žemina ir niekina kitokius nei jis žmones, o jo nemokamas advokatas Ainius gavo "žmogystą" bumerangu. Kuo jums užkliuvo davatka, atvirai tariant nesupratau.
   Palietėte pakantumą kuris nors ir nėra tobulas įrankis žmonių tarpusavio santykiuose, bet be jokios abejonės man yra nepaprastai svarbus. Apskritai tikslesnio įrankio žmogus su dabartiniu sąmoningumu lygiu, deja, neturi. Galbūt vystantis žmogaus sąmoningumui ateityje jį pakeis tobulesnis įrankis - atjauta, besiremianti gebėjimu matyti žmogų.
   Tačiau būtu visiškai klaidinga susidūrus su agresyviais rasistais, "tikratikiais", normalesniais, lygesniais ir visokiais kitokiais labesniais, demonstruoti pakantumą. Nepykit, tikrai to nedariau ir nedarysiu. Kalbant apie šį portalą pastebėjau, kad žodžiai "pakantumas, pakantuolis" dažniau turi neigiamą konotaciją.

   Perskaitęs jūsų kvietimą gyventi draugiškai prisiminiau, berods rašytojo Tosltojaus žodžius, kad šunsnukiai, deja, visuomet vieningesni ir organizuotesni. Vienok kvietimui besąlygiškai pritariu :)

   O dabar nuoširdžiai prašau man atleisti jei asmeniškai jus kažkuom užgavau.

   Panaikinti
  16. Anonimiškas2015-08-11 19:14

   Na, man jūsų reakcija į Pikc'o pirmąjį komentarą atrodo keista. :D Nei jus asmeniškai buvote jo įžeistas, nei ką. Tada pats toliau pradėjote su savo "pikcgražuliais". Tada pagalvojau, kad (galbūt) esate homoseksualus (?) LGBT aktyvistas ar jų "šeimų" ir "panašių teisių" šalininkas. Neįsižeiskite. :) Pats nesu "davatka", ta prasme nesu perdėm religingas asmuo, labiau esu deistas. :) Man pačiam krikščioniškos apeigos,ypač katalikiškos, atrodo nepriimtinos, bet man yra priimtini Dievo įsakymai (kuriuose užsimenama apie dorą, tai aš tokiai dorai ir pritariu), išskyrus pirmus tris. Jūs ir vėl pradedate priešų ieškojime. Patarimas: jei jau taip jie (agresyvūs rasistai, "tikratikiai", normalesni, lygesni ir visokie kitokie labesni) jus nervina, tai ir nebendraukite, nediskutuokite. :) Pavyzdžiui, aš nesilankau anarchistų, antifašistų ir t.t. portaluose nediskutuoju, neaiškinu jiems savo "tiesos", tai ir netenka su jais "kariauti". Tiesiog gerbiu jų pažiūras, nesistengiu jiems kažko įrodinėti. :) Puiku, kad geranoriškai priimate mano kvietimą.

   Panaikinti
  17. Anonimiškas2015-08-14 15:34

   Anonimiškas 2015-08-11 19:14 Mūsų su Pikcgražuliu konfliktas prasidėjo gerokai anksčiau ir ėmiau jį šiepti ne dėl politinių ar tautinių pažiūrų, o dėl atviro homoseksualių žmonių niekinimo. Iš čia ir atsirado Pikcgražulis. Prisipažinsiu buvau ką ti pradėjęs čia skaitinėti ir susidūrimas su tokiu žemu sąmoningumu mane gerokai išmušė iš vėžių. Iš mano pusės klausimas uždarytas.

   Šiaip mane įžeisti nelengva, o internetu apskritai vargu ar įmanoma :). Nereikėjo atsiprašinėti, kad mane palaikėte homoseksualiu ar net LBGT aktyvistu ( beje, o jie čia reškiasi? ) :))). Jūs geriau savęs paklauskite kodėl palaikėte, ir kodėl mąstote klišėmis? Homoseksualumo tema pagal svarbą yra apytikriai devynioliktoje vietoje, nes dabartinėje padėtyje yra daugybė svarbesnių ir labiau neatidėliotinų dalykų. Be to homoseksualų buvimas niekuomet nei man nei mano aplinkai nesudarė kažkokių keblumų.

   Iš jūsų pasakymo suprantu, kad mes skirtingai suvokiame žodį "davatka". Turėjau omeny šventeivas.
   Kalbant apie moralę visai nesvarbu ar ji jums, man ar Albinui nuo Bimbų priimtina ar ne. Esmė ta, kad moralės prigimtis yra žema, ji - žmogaus proto kūrinys veikiantis kasdieninės paviršinės sąmonėje. Paprasčiau tariant ji labai ribota ir paviršutiniška. O iš to kas žema ir paviršutiniška negali atsirasti kažkas iškilaus ir gilaus. Čia panašiai kaip su sklandytuvu norėti pakilti į kosmosą. Norėti, žinoma, nedraudžiama, bet kam tuomet eikvoti jėgas ir laiką žinant iš anksto, kad nepavyks?

   Beje, patenkinkit smalsumą, o kuom jums pirmi du įsakymai nepriimtini?

   Na, mes skirtingai matome situaciją, neieškau priešų, todėl įvardinimą to kam esu nepakantus vargu ar pavadinčiau priešų ieškojimu. Be to tai nėra vien mano "tiesos", tai universali tiesa. Ir aš nelyginčiau politinių pažiūrų su tokiais reiškiniais kaip, pavyzdžiui rasizmas.
   Apskritai tokius dalykus, manau, turėtų tvarkyti portalo kūrėjai, nes kuomet nenaikinami tokie komentarai kaip "pisau aš tuos muslimus" ir neužkardomi jų autoriai, tai po kelinto karto galima pradėti manyti, jog jiems pritariama.

   Sėkmės :)

   Panaikinti
  18. Anonimiškas2015-08-15 19:22

   // Man LGBT netrukdo, bet nepritariu jų "santuokų" ir galimybei įsivaikinti vaikus įteisinimui. Dar reiktų atskirti nesireiškiančius ir neprašančius tų dalykų homoseksualus ir radikaliuosius homoseksualus, kurie pasiryžę dėl to kovoti, ir klijuoti etiketes kitaminčiams. Vienu žodžiu, tie patys "davatkos" tik iš kito galo.

   Taip, yra svarbesnių temų: turtinė nelygybė, emigracija, korupcija, išlietuvinimas ir t.t.

   O dėl pirmų trijų Dievo įsakymų, tai man jie neatrodo reikšmingi, nes pats savęs nelaikau krikščioniu, neinu į bažnyčią, nesimeldžiu... Pirmas įsakymas aiškiai rodo besąlyginį krikščioniškiojo Dievo pripažinimą, antrasis - absurdą, mano nuomone, nes nieko nepasikeis, jei ištarsiu Dievo vardą. ;D Trečiasis Dievo įsakymas dėl šventimo, poilsio (?) sekmadienį taip pat neatrodo rimtas kaip toliau esantys, nes tiesiog ir taip toks žmogus esu, kuris nelinkęs švęsti. :)

   O toliau jums geriau žinoti... Pats turi savo nuomonę kitais klausimais.

   Baigiau. Jums taip pat sėkmės. :)

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2015-08-10 09:38

  > 22:56

  Kai daug normalių žmonių "niekur nelenda", jų normalumas po truputį tampa netoleruotinas, smerktinas ir "marginalizuotinas".

  AtsakytiPanaikinti
 4. Matyt teks imti pavyzdį iš mūsų didžiavyrių, tokių kaip N.Sadūnaitė, A. Svarinskas, A. Patackas, nusprendusių neiti į jokius kompromisus su blogiu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Bet koks kompromisas su blogiu reiškia, kad blogis jau laimėjo. ;)

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Už balos

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

item