Kastytis Braziulis. Kas yra partnerystė?

Nenorėjau kišti savo trigrašio į diskusiją dėl homoseksualų mažumos ir jų interesų, tačiau, matydamas, kokia painiava vyksta viešojoje e...


Nenorėjau kišti savo trigrašio į diskusiją dėl homoseksualų mažumos ir jų interesų, tačiau, matydamas, kokia painiava vyksta viešojoje erdvėje, kaip yra žurnalistų sąmoningai ar iš nežinojimo klaidinami žmonės, kaip netiksliai ir neaiškiai kalba mūsų premjeras, nusprendžiau netylėti ir įsikišti.

Visa ši sumaištis ir nepasitenkinimas kyla dėl vieno mažo nereikšmingo žodelio partnerystė. Visi jį supranta skirtingai. Nežinau, kodėl taip yra? Gal sąmoningai, o gal iš nežinojimo.

Viena visuomenės dalis partnerystę supranta kaip santykius tarp vienos lyties asmenų. Tai apima homoseksualines mažumas. Jos yra pasisavinusios šį žodelį ir pakeitusios jo turinį. Vaikšto ir visiems skleidžia, esą šis žodelis, taip kaip jie jį supranta, jau yra įteisintas įstatyminėje bazėje.

Kita visuomenės dalis partnerystę supranta kaip santykius tarp asmenų, verslo, organizacijų, miestų, asociacijų, valstybių. Tai daugiau yra ekonominiai, kultūriniai, politiniai, kariniai, o ne šeiminiai santykiai.

Mūsų lietuviškieji įstatymai žodį partnerystė apibrėžia aiškiai ir suprantamai. Civilinio kodekso XV skyriaus „Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos“ 3.229 straipsnyje yra rašoma: „Šio skyriaus normos nustato turtinius santykius tarp vyro ir moters, kurie įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, bendrai gyvena ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravę santuokos (sugyventiniai), turėdami tikslą sukurti šeiminius santykius.“

Kaip matote, straipsnyje aiškiai yra įrašyta „turtinius santykius tarp vyro ir moters“. Kalba neina apie vienos lyties turtinius santykius. Straipsnio nuostata parašyta lietuviškai ir suprantamai. Visi gali jį perskaityti ir vienodai jį suprasti.

Nežinau, dėl kokių priežasčių šiame straipsnyje atsirado žodelis „partnerystė“. Ši Civilinio kodekso nuostata buvo įrašyta 2002 metais. Tai gali būti viena iš šių dviejų priežasčių. Įstatymo leidėjai nenumatė, kokią sumaištį ir nesupratimą šis žodis sukels valstybėje. Arba įstatymo rengėjai ir šios nuostatos iniciatoriai (homoseksualinių mažumų lobistai) sąmoningai įdėjo šį žodį, žinodami, kad ateityje jis jiems pasitarnaus kaip papildomas laiptelis (argumentas), kuris padės homoseksualinėms mažumoms įsiskverbti į Civilinio kodekso Šeimos teisę ir ten įtvirtinti savo santykius.

Civilinis kodeksas partnerystę aiškiai apibrėžia kitame kodekso skyriuje. LI skyriaus (Jungtinė veikla (partnerystė) pirmoje dalyje yra rašoma: „Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai.”

Pagal šią įstatymo nuostatą, bet kuris asmuo gali sudaryti partnerystę su kitu asmeniu, nepriklausomai nuo jo lyties, arba gali sudaryti sutartį su kitais asmenimis ir visi kartu veikti, siekdami tam tikro tikslo. Visų partnerių interesai jų pačių pasirašytoje sutartyje yra apginti ir apsaugoti. Taigi nematau jokių problemų homoseksualinių mažumų atstovams kartu gyventi, dirbti ir priimti sprendimus. Sudarykite partnerystės sutartį ir pirmyn.

Su partnerystės sąvoka išsiaiškinome. Nesvarbu, kaip ją supranta asmuo ar grupė asmenų, svarbu, kaip ji yra išaiškinta įstatymuose ir kaip ją supranta teisėjai, kurie valstybės vardu priima sprendimus. Tačiau pažiūrėkite, kokia sumaištis kyla mūsų virtualiame pasaulyje.

Vienas naujienų portalas skelbia straipsnį štai tokiu pavadinimu „Premjeras nemato nieko keisto, kad Partnerystės įstatymas derinamas su Bažnyčia“. Tai yra visuomenę klaidinantis straipsnio pavadinimas. Šiuo metu nėra Partnerystės įstatymo. Šiuo metu nėra net Partnerystės įstatymo projekto. Šiuo metu nėra net kalbos apie Partnerystės įstatymą. Iš kur ir kodėl žurnalistai ištraukė šį Partnerystės įstatymą? Kodėl jie klaidina ir bando manipuliuoti partnerystės sąvoka?

Perskaitęs straipsnio pavadinimą, aš jį suprantu, kad kalba vyksta apie seksualines mažumas ir jų interesus, kad Premjeras sutinka jų santykius įteisinti Šeimos įstatyme, kad Bažnyčia taip pat pradeda šiuo klausimu abejoti ir leidžiasi į diskusijas. Tai yra visuomenę klaidinantis straipsnio pavadinimas.

Kitas naujienų portalas skelbia straipsnį štai tokiu pavadinimu „Partnerystės projektą Bažnyčia bando pasukti sau naudinga linkme“. Perskaitęs šį pavadinimą, aš jį suprantu taip, kad valstybė (politikai, vyriausybė) sutinka ir stumia Partnerystės projektą, tačiau jiems kliudo Bažnyčia, kuri, matydama, kad projektas gali būti priimtas ir įgyvendintas, bando jį nukreipti sau naudinga linkme. T. y. teigdama, kad prašau būkite partneriais, registruokite savo partnerystės santykius tarp vienos lyties, tačiau tai darykite taip, kaip daro vienuoliai ir pagal Civilinio kodekso LI skyriaus (Jungtinė veikla (partnerystė) normas.

Iš tikrųjų tai, apie ką kalba Bažnyčia, jau yra Civiliniame kodekse įteisinta. Tai – jungtinė veikla.

Homoseksualinių mažumų atstovai ir jų interesų stūmėjai visose srityse (Seime, žiniasklaidoje, valstybės aparate, versle ir t. t.) kaip vieną iš pagrindinių argumentų, kodėl jie nori, kad santykiai tarp jų būtų įforminti Šeimos teisėje, pateikia tai, kad reikia (būtina) apsaugoti silpnesnę pusę. Jeigu gėjai, pagyvenę kartu metus, dvejus ar dešimt, susipyksta ir išsiskiria, tai jų bendrai sukauptas turtas turi būti padalytas po lygiai. Jie teigia, kad tikrovėje taip nėra, nes stipresnis gėjus visą turtą pasiima sau, o silpnesnis lieka „prie suskilusios geldos“. Todėl jie nori, kad jų interesai būtų apginti Šeimos, pabrėžiu, Šeimos teisės normomis. Šį argumentą galima iš karto atmesti. Jie, siekdami apsaugoti savo turtinius interesus, gali ir turi tokią teisę sudaryti jungtinės veiklos sutartį ir pagal ją veikti. Visos problemos yra išspręstos.

Grupės Seimo narių parengtose Civilinio kodekso pataisose yra siūloma, kad vienos lyties asmenys galėtų savo kaip šeimos santykius įregistruoti pas notarą pagal Šeimos teisėje numatytas normas. Jie siūlo santykius įregistruoti ne po vienerių metų bendro gyvenimo, kaip dabar yra numatyta XV skyriuje sugyventinių santykių registravimas, o iš karto. Pavyzdžiui, penktadienio vakarą susipažino naktiniame gėjų klube, o pirmadienio rytą jau sėdi pas notarą ir registruoja savo santykius. Galvoji, kurgi čia yra šuo pakastas? Kodėl jie taip nori štai tokios įstatymo normos? Visi šeiminiai santykiai faktiškai yra turtiniai santykiai. Turto judėjimas tarp artimųjų nėra apmokestinamas. Dovanok, jei turi ką dovanoti. Taigi atsiranda didelė skylė asmenis, kurie norės parduoti didelės vertės turtą ir išvengti mokesčių pasinaudoti šia įstatymo normą. Šiandien užregistruojame savo santykius, rytoj, po turto dovanojimo, šiuos santykius nutraukiame, nes susipykome, nepatikome, neatitiko charakteriai. Išlošia abu tikri arba menami gėjai, o valstybė lieka apgauta.

Pabaigoje norisi išsakyti savo poziciją dėl homoseksualinių mažumų.

Pirma. Aš vertinu žmones ne pagal jų priklausymą seksualinėms mažumoms, ne pagal jų turimus kūno trūkumus, ne pagal jų turimas ligas ar tai, kad vienas plikas, o kitas žilas, vienas turi vieną ranką, o kitas neturi kojos, vienas yra uždaras, o kitas yra atviras, o pagal jų darbus ir veiksmus. Tarp visų žmonių, ir luošų, ir sergančių ir turinčių kitų problemų, yra daug protingų, kūrybingų, ryžtingų ir drąsių žmonių. Taip pat tarp jų galima rasti daug niekšų, iškrypėlių ir nusikaltėlių. Priklausymas seksualinėms mažumoms mano vertinimams nedaro jokios įtakos. Nei aš trykštu iš džiaugsmo, jei tokį sutinku, nei aš juos ar jį smerkiu ir iš jo tyčiojuosi. Tikrai ne.

Antra. Nesuprantu vieno dalyko. Gėjai gali gyventi kartu, gali mylėtis, kartu kaupti turtą, kartu priimti sprendimus. Įstatymas nedraudžia. Visuomenė jų nesmerkia. Niekas jų nepersekioja ir niekas neriboja jų teisių. Tačiau kodėl jie nori, primygtinai reikalauja, kad santykiai tarp jų būtų pripažinti šeiminiais santykiais? Mano giliu įsitikinimu, šioje vietoje dominuoja ir visus už rankutės vedžioja ne homoseksualiniai, o turtiniai interesai.

Trečia. Taip pat nesuprantu. Kodėl gėjų paraduose arba jų klubuose yra primygtinai reklamuojami falai, rodomi provokuojantys judesiai, apsirengimai, atvirai demonstruojantys nuogus užpakalius, krūtines ir seksualumą. Aš nesu prieš nuogą, gražų kūną. Taip pat nesu prieš suaugusių žmonių (pažymiu todėl, kad šiais metais gėjų parade beveik nuogas, provokuojančius judesius rodantis, nukirptas ir išdažytas kaip mergaitė šoko 12 metų berniukas, o visi aplinkui juo gėrėjosi ir jam plojo) erotines nuotraukas. Tačiau šiai veiklai, šiai demonstracijai yra specialūs xxx puslapiai, yra specialūs įspėjimai. O jie viską rodo atvirai, demonstratyviai ir primygtinai. Kodėl? Tai, mano manymu, yra ideologija. Jie, matyt, nori parodyti, kad seksualinis ištvirkavimas yra įprastas, visuomenei priimtinas dalykas. Kad tai yra norma ir nesikerta su morale.

Ketvirta. Visiškai nesuprantamas dalykas. Kodėl jie mus gali kritikuoti, provokuoti, o mes negalime. Kodėl tie, kurie atvirai išsako savo poziciją, yra sunaikinami, izoliuojami ir išmetami iš visur. Kodėl? Tai kurgi prapuolė ta į aukštumas iškelta tolerancija?


Susiję

Šeimos politika 3923241747440139459

Rašyti komentarą

 1. Na, atsakyti į iškeltus klausimus gana paprasta: tai vyksta todėl, kad neomarksistai ir liberastai yra pasišovę sunaikinti esamą visuomenę, o tam reikia iškreipti moralę (per visokias "teises") ir sunaikinti esminę visuomenės ląstelę - šeimą (pradžiai - "išplaunant" pačią jos sąvoką). O visokios "mažumos" (pederastai, kitokie lytiniai nuokrypos, čigonai, imigrantai ir pan.) yra patogūs įrankiai. Entuziastingai savanoriški - bet įrankiai.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2015-06-20 19:40

  12 metu berniukas?! Tai kur Ziobiene- juk vaikas traumuojamas, o lytiniai santykiai leidziami tik nuo14 m.?! Kodel niekas nenubaustas?!

  AtsakytiPanaikinti
 3. Sumaištis pasaulyje dėl to, kad vieną kart sukčių padermė sumastė, kaip galima ekektyviayu sukčiauti ir įtikėjo, jog jų paprastas pasiskelbimas dievo išrinktąja tauta, suteikia jiems teisę mulkinti, kiršinti ir manipuliuoti visais kitais, neva, esančiais prastesnės prigimties. Praktiškai gi, nuolatinis auklėjimas tokia nuostata ir ilgametė jausena, jog jie, neva, yra labiau pažengę, jų vystymąsi ir sustabdė. Todėl nėra tautos dvasiškai labiau atsilikusios, kaip kad dievo išrinktuosius bevaidinantys. Jie dabar jau tiesiog nebegali suvokti, kad kiti nieko ne prastesni už juos. Todėl pasaulis neturi kito pasirinkimo, kaip tik paraginti juos liautis sukčiavus, o nesupratus raginimo, perspėti, jog tokiu atveju jie neišvengiamai turės būti sunaikinti fiziškai, nes tas jau stabdo civilizacijos pažangą,.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2015-06-21 17:57

  Ale, o iš kur jūs žinote kokį pasaulis pasirinkimą turi, o kokio ne? Gal pasidalintumėte savo dieviškomis įžvalgomis kaip mums toliau žengti pažangos keliu? gal galėtumėte apšviesti kuri išrinktoji tauta kalta dėl jūsų minimos sumaišties?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pone anonime, atrodo, kad pykstate dėl mano žodžių. Gink dieve, niekad nelinkėjau ir nelinkiu tokio likimo niekam. Bet tame ir šuo pakąstas, kad jokio kito pasirinkimo žmonijai aš nežinau... Žinau tik tai, kad ir niekas kitas kitokio pasirinkimo nežino. Kiek istorija (iš toros - gyvenimas pagal toros projektą) mena, šita tauta buvo neapkenčiama, net gi naikinama. Matyt, ne be priežasties. Labai dažnai ir labai ilgai galima manyti, kad už gerus darbus šie atkaklūs žmonės buvo ir yra nemėgiami bei žudomi - iš pavydo.., bet tas amžinai testis negali. - Juk gerų darbų rezultatų taip ir nesimato. O jie visur pirmi, visur jų pilna - jie vieningai veikia prieš visus kitus atskirus, niekada neminėdami, kas juos siunčia, kas organizuoja, diplomatiškai tvirtindami, kad taip pats dievas juos stumdo. Galima būtų tuo net ir tikėti, jei ne vienas bet: viena jų padermės atšaka nedaro sau traumuojančio apipjaustymo, kai kitoms visoms savo atšakoms jie atlieka tokį (dėmesį ilgam ižblokuojantį) veiksmą ankstyvoje kūdikystėje tuo momentu, kada tik turėtų prasidėti pasaulio pažinimas,
   Palyginus, kas parašyta apie jų dievą su funkcijomis, kurias vykdo levitai, išvada galima tik viena...
   Argi geriau būtų numatyti, bet tylėti, nei pasidalinti grėsmingomis nuojautomis?

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2015-06-21 23:53

  Būtų čia ko pykti. Tiesiog mane pralinksmino tai, kad save krikščionišku skelbiantis portalas mąsina daugiausia homofobus ir antisemitus.
  Gerai, kad bent jau nedangstote savo neišmanymo platesniais išvedžiojimais. Pats prisipažįstate nežinąs, todėl kritikuoti ir kaltinti tarsi būtumėte pasaulio išminčius, mano galva, prastas tonas.
  Manau ta sumaištis yra būtina, kad daužytų į šipulius jūsų sustabarėjusias nuostatas ir priverstų jus žvelgiantį į pasaulį vienu kampu plačiau atmerkti akis :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, tas pats portalas ir tolerastinius nuopušėles masina (NE "mąsina" ;)), kaip matau. ;)

   Panaikinti
  2. Žmogui duotos dvi alys, kad galėtų žvelgti bent dviem kampais vienu metu į pasaulį, ir kad taip matytų ne vieną projekciją, kurioje nėra aiškumo, kas suo kuo kertasi ar ne. Tik keliais (min. - dviem) kampais žvelgiant įmanomas pilno (erdvinio) vaizdo pajutimas. Taip pat ir ausys dvi reikalingos, kad jaustum, iš kurios pusės grėsmės aidi...

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2015-06-23 01:18

   Ale, tai kodėl taip save ribojate? Kodėl žiūrite tik vienu ar dviem, o ne trisdešimt dvie kampais? Intelektas ir taip nepajėgus išvaduoti jus iš neišmanymo, tai jūs dar ir jį varžote.

   Beje, patenkinkit smalsumą kuo jums žydai neįtiko? Paaiškinkite man kaip galima nemėgti ar net nekęsti tautos siuntusios pasauliui Jėšua Nazarietį arba Francą Kafką? :)

   Panaikinti
  4. Rašėte 2015 m. birželio 21 d. 23:53: „Manau ta sumaištis yra būtina, kad daužytų į šipulius jūsų sustabarėjusias nuostatas ir priverstų jus žvelgiantį į pasaulį vienu kampu plačiau atmerkti akis.“
   Dabar 2015 m. birželio 23 d. 01:18 klausiate: „Paaiškinkite man kaip galima nemėgti ar net nekęsti tautos siuntusios pasauliui Jėšua Nazarietį arba Francą Kafką?“
   - Manote, „sumaištis yra būtina“? - O kokios prielaidos yra taip manyti? Juk tai paprastas absurdas. Tvirtinate, kad mano „nuostatos sustabarėjusios“. Kuo remdamasis tikite, kad nuostatos neturi būti tvirtos? Kodėl jos turi keistis vos papūtus kitam vėjui? Gal tik tada, kai jos neaprėpia visumos, kai jos tik kažkam naudingos, kai konjunktūrinės? Pasikeitė ponas - ir nuostatos pagal jį...


   - Dėl Kafkos neturiu ką pasakyti - tiesiog nenoriu pilstyti iš tuščio į kiaura. Kiekvieno tokio kafkos nesupaisysi. O štai apie Kristų, tamstos supratimas neatitinka tikrovės akivaizdžiai. Ne apsišaukėlių „išrinktąja tauta“ nuopelnas Jėzaus auka. Juk aukštieji kunigai sukurstė liaudį reikalauti, kad romėnai jį pašalintų, kaip gyvą priekaištą jų šėtoniškom spekuliacijom dievo idėja. Kristaus misija yra (o ji ir dabar tęsiasi) ta, kad jis grąžina savo mokymu senojo (užslaptinto) mokymo esmę, pagal kurią išmanantys gamtos/visuomenės sąrangos mokslą privalo tarnauti visai žmonijai. O tuo metu situacija buvo tokia, kad mokymą paveldėję buvo sumanę slapta juo naudotis savo klano/levitų viešpatavimui užtikrinti. Beje, iškraipyto biblijinio projekto įgyvendinimu šiais laikais užsiima viršvalstybinio korporacijų tinklo valdytojai – tų pačių levitų palikuonys. Tai lyg parazitai, kurie nepriklauso jokiam kūnui, bet ardo kiekvieną užkrėstą kūną iš vidaus.


   - Taigi brangusai, ar labai myli parazytus, kurie tavo kūne ligą sukelia? Manau – ne. Ir kaipgi iš kitų tada drįsti reikalauti, kad jie pakęstų valstybių kūnuoise įsiveisusius parazitus? Todėl tik laiko klausimas, kad tie visuomeniniai kūnai/nacionalinės valstybės/ ras būdą tų parazitų atsikratyti. Ir ne mano valia tuos reikalus reguliuoti. Šis galimai tragiškos perspektyvos nusakymas ne tam, kad taip ir įvyktų, bet tam, kad sukčiai liautųsi sukčiavę, nes mumarinę nacionalines valstybes, išnyktų ir patys parazitai. Bet, kadangi žmonės ne visi įdijotai, tai iškilus žmonijos kolapso grėsmei, neišvengiamai ras būdus, kaip iš parazitų išsivaduoti. Geriau būtų, jei patys parazitai, pajutę artėjančią visko pabaigą, prie kurios veda visą žmoniją jų parazitavimas, gera valia liautųsi blokuoti savo vergams – eiliniams žydams – prigimtį, traumuodami ankstyvoje kūdikystėje. Paklausi, kam jie tai daro. O gi, kad suardytų natūraliai besiformuojantį pažinimo/protavimo algoritmą, kai tik tas turėtų prasidėti. Taip „dievo/levitų iš(si)rinktieji“ vergai padaromi besąlygiškai paklustančiais savo šeimininkams. O jau turint tokių besąlygiškai paklusnių vergų armiją išbarstytą po visą pasaulį, įmanoma ir „demokratiniais“ metodais savus štirlicus susodinti į kiekvienos (kol kas nacionalinės) valstybės visus svarbiausius valdžios postus. Pastebėkite, blogiausi prezidentai tie, kurie dar sava galva bando vadovautis, kurie savų valstybių interesais užsima.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2015-06-23 15:19

   Manau, kad jūsų, nevykėlio, būsena gerokai prastesnė nei maniau pradžioje. Jūsų galvoje ir sieloje visiška košė makalošė. Gal susiturėkite nuo smegenis plaunančių filmukų žiūrėjimo kuriam laikui ir reikalai ims gerėti?
   O dėl neapykantos jei jau neturite sąžinės tai bent vadovaukitės savanaudiškumu, nes neapykanta itin kenkia sveikatai.


   Panaikinti
  6. "O dėl neapykantos jei jau neturite sąžinės tai bent vadovaukitės savanaudiškumu, nes neapykanta itin kenkia sveikatai."

   - Ir kaip tamstai taip gaunasi, jog jokio argumento nesugebate garbingai priimti, todėl nei vieno sakinio nesigauna pačiam logiškai suregzti. Aš jau rašiau, kad ne neapykanta verčia nerimauti, o besiklostanti grėsmingai situacija, augantis pasipiktinimas gerai surežisuotais masinio mulkinimo spektakliais. Ir kuris gi iš mudviejų neapykanta čia trykšta? Argi ne tas, kuris čia koliojasi, kitą bandydamas nutykdyti? Ir kuris gi čia pasirodo iš mūsų užhipnotizuotas vienpusiškos propagandos?
   Gaila laiko gaišinti tuščiai. Vis vien juk ieškosite pateisinimo saviem jau išsprūdusiems liapsusams apginti. Jūs gi net minčių neturite, kad išgirsti pašnekovą, perspėjantį, kad bet koks šališkumas prie gero neveda.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2015-06-24 00:07

   Nejaučiu pareigos argumentuotai atsakinėti į apgailėtinus antisemitinius kliedesius. Dar noriu pridurti, kad juokinga girdėti pastabas dėl logikos iš asmens nesugebančio suvirškinti paprasto trijų žodžių teiginio "Kristus buvo žydas".
   Ir pabaigai sakau, kad tokie nevykėliai kaip jūs visuomet linkę dėl visko kaltinti kitus ar kitką užuot pirmiausiai kritiškai pažvelgę į save.

   Panaikinti
  8. „Nejaučiu pareigos argumentuotai atsakinėti...“
   - Argi ne po mano pastabos, kad neargumentuotai rašote, tamsta ir prisipažįstate/patvirtinate, jog argumentais grįsti savus teiginius nejaučiate pareigos. Juk net nesuvokdamas to, patvirtinate tai. Galima daryti prielaidą, kad tai įvyksta iš įpročio.., bet juk tas toks įprotis ir priveda prie to, jog neįpratęs pats argumentuoti, negalite priimti kitų argumentuotų minčių. Jei kurie teiginiai reikalauja pastangų, kad logiškai atsektum jų pagrįstumą, tai jau jums problema. Ir tada paprasčiau juos apšaukti kliedesiais“ :
   „Nejaučiu pareigos argumentuotai atsakinėti į apgailėtinus antisemitinius kliedesius“.
   - Jei atidžiau perskaitytum, ką aš rašiau, tai pastebėtum, kad jokio priešiškumo žydams nepareiškiau. Priešingai, matydamas pasaulyje kylančias antisemitizmo bangas, su nerimu bandau aiškintis ir aiškinti, jog ne vien antisemitizmu užsikrėtusiuose antisemitizmo priežastys. Žydų istorija (iš toros – pagal toros projektą) prasideda kartu su biblijiniu projektu – su tora. Jaučiu, kad ir vėl pirma mintis tamstai pirmąkart išgirdus tai, bus: kliedesiai. Ir nieko nepadarysi, žmogaus sąmonė taip veikia, kad vienetinio ar pirmąkart pastebėto dalyko iš kart neužskaito už dėsningumą. Tik daugelį kartų sutinkamus/sutiktus dalykus sąmonė priima kaip natūralius ir „logiškai“ paaiškinamus.
   „...juokinga girdėti pastabas dėl logikos iš asmens nesugebančio suvirškinti paprasto trijų žodžių teiginio "Kristus buvo žydas".
   - Matai brolau, tik ką tamsta kaltinai mane antisemitizmu. Dabar nori primesti man dar ir kaltinimą, neva, logiškai sekančia iš to išvada - absurdą, kad kiekvienas žydas vertas pasmerkimo, tame tarpe ir žydas Kristus. – Tu taip sakai! Ne aš. O juk išsakiau lygiai priešingą mintį, kad Kristaus misijos esmė buvo/yra grąžinti prie žmogiškosios būties pažinimo tikrosios esmės, vietoj to, kad paveldėjus tą mokymą ir taip įgavus suvokimą, kas ką lemia, piktnaudžiauti tomis galimybėmis, tai yra, apsiskelbus vertesniais už kitus, ir taip užblokavus savo, sąžinę imti viešpatauti kitiems, neva, žemesniems pagal prigimtį, tarsi jie būtų paprasti gyvuliai. Taigi, žydas žydui nelygu. Milijonai žydų net neįtaria, kad veikiama pagal toros projektą, kad eiliniai žydai tėra užsikonspiravusių sukčių įrankiai. Jie tiesiog tiki, kad ir aukščiausius dvasiniu postus užimantys levitai ir toliau vadovaujasi pirmaprade dievo idėja – tarnauti žmonijai. Štai ten buvo/yra ta pirmapradė dievo idėjos esmė, prie kurios grįžti ir ragino/a Kristus. Tuo tarpu dabar transnacionalinių korporacijų tinklo savininkams – toros projekto šiandieniniams vykdytojams - tas yra gyvas priekaištas, kaip kad aukštiesiems kunigams buvo gyvu priekaištu Jėzus anais laikais. Kaip tada, jie sukurstė eilinius žydus reikalauti iš romėnų, kad pašalintų/nukryžiuotų jiems priekaištaujantįjį, taip ir dabar tų pačių palikuonys savo kaltes stengiasi peradresuoti nepasitenkinimą jų sukčiavimu reiškiantiems.


   „Ir pabaigai sakau, kad tokie nevykėliai kaip jūs visuomet linkę dėl visko kaltinti kitus ar kitką užuot pirmiausiai kritiškai pažvelgę į save.“.
   - Ačiū už patarimą. Jis tikrai geras. Tik kas ką kaltina? Ir kas turi pasimokyti pagarbos kitiems? Jei ramstai taip atrodo, tai dar nereiškia, kad ir teisus esate. Kiekvienas gali vertinti tik pagal tai, kas jo viduje yra, ką yra patyręs ir suvokia. Nepyk, bet pabandyk pasinaudoti savo patarimu ir pats.   Panaikinti
 6. Anonimiškas2015-06-22 10:22

  Teisingas logiškas straipsnis, viskas grindžiama pinigais ir įdeologija kitaip gejų revoliucija.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2015-06-25 16:22

  Ale, nebesu tikras ar jūs apsimetate kvaileliu ar ištikro toks esate? Parašėte atvirą antisemitinį teksta, pavadinęs žydus sukčiais ir apkaltinęs (čia jusm atsakymas į "kas ką kaltina") juos geriant jūsų kraują. Tai yra nesąmonės kurios jums gal ir atrodo esančios argumentuotos, bet ne man. O į nesąmones, kaip jau minėjau, nejaučiu pareigos atsakinėti argumentais. Suprasčiau jei kalbėtume tarpusavyje, bet daryti tai viešai ir tokia forma mažų mažiausiai neatsakinga.
  Apskritai kalbant, bet koks bandymas kaltinti vieną tautą dėl padėties žemėje aiškiai parodo žemą žmogaus sąmoningumą.

  Dėl logikos. Parašiau paprastą visiems žinomą dalyką, kad Jėšua buvo žydas, o jūs puolėt man įrodinėti religinius dalykus. Jei pasakyčiau, kad diskininkas Alekna yra lietuvis ar irgi pultumėte taip juokingai ginčytis?
  O gal aš kažko nežinau, gal už Kristaus atsiradimą mes turime dėkoti kinams?
  Be to reikia būti aklu arba tyčia sau meluoti, kad nematytum jų pranašumo daugelyje sričių. Pasiekim bent dešimtadalį ir bus oho.

  Į religines diskusijas su jumis apskritai nesivelsiu, nes mes akivaizdžiai spnduliuojame visiškaii skirtingais dažniais. Pasakysiu viena jei sektumėte Kristumi galėtume tuščiai laiko negaišti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. - Na, niekada neneigiau fakto, kad Jėšua buvo žydas. Jokios prasmės tą daryti ir nėra. O Jūs taip stipriai laukėte tokio neigimo iš ko nors, kad pats įtikėjote tuo, todėl savo „norima“ jau pradėjote įsivaizduoti už „esama“. Ir todėl ta savąja iliuzija nejučia ėmėte operuoti , kaip iš manęs išgautu tvirtinimu. Tokia „argumentacija“ yra tipiška uždarą gyvenimą gyvenantiems individams, dėl ko jų argumentų arsenalas būna skurdus, o noras būti teisiu viršija galimybes. Bijo tokie kažką viešai pasakyti, nes intuityviai jaučia, jog nesugebėtų apginti savo nuomonės.

   - Ir antisemitas didesnis esate tamsta, o ne aš. Tai jūs rašote (nes tuo tikite), kad „žydai geria jūsų kraują“. Bijodamas, kad kas tuo neapkaltintų, matyt, vis laukėte momento, kada tą savo antisemitizmą galėtumėte suversti kam nors kitam. Nusprendėte, kad tinkama proga... Bet aš nekalbėjau apie visus žydus, kaip apie sukčius. Minėjau „lygesnius“ už lygius - levitus. Apie eilinius žydus aiškiai buvau rašęs, kad jie aukos, t.y., įrankis sukčių rankose. Vėlgi, galiu patikslinti, kad iš tiesų, ne vien žydai sukčiauti moka. Tik ar daug rasi ne žydų tarp pasaulinio bankų tinklo savininkų?

   „reikia būti aklu arba tyčia sau meluoti, kad nematytum jų pranašumo daugelyje sričių“
   - Ir taip, ir ne. Jų pranašumas, kad jie nuolatos dirbtinai levitų laikomi „vienybėje“ ir orientuojami, kada ir kur privalo vieningai kreipti savas pastangas. Jie visi taip auklėjami, neva, yra vertesni už kitus. Ir kas gi iš jų galėtų išdrįsti tokiam organizavimui nepaklūsti? – Iš kart būtų sukompromituotas ir atiduotas sutrypti kitai paklusniai „armijai“ - antisemitams – panašių į tamstą miniai, kurie giliai įširdyje vienodai neapkenčia visų žydų, nes nesiorientuoja, kas ką tame procese lemia... Todėl antisemitizmas pačių levitų eskaluojamas, kaip metodas laikyti eilinius žydus „vienybėje.
   Žinoma, yra išimčių, kurios bendra gausa viršija vienos mažos „tautos“ organizuoto veikimo „sėkmės“ visus atvejus.

   - Geriau jau neminėtumėte jokių dažnių, nes matosi, kad nežinote, jog ne dažniuose esmė. Dažnių vaizdinys naudojamas perkeltine prasme - sociumo bestruktūrinio valdymo metodui paaiškinti, palyginti jį su radijo ryšio veikimo principu.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2015-06-28 01:08

  Spėju esate mokytas žmogelis. Panašu, kad iš to didelio rašto išėjote iš krašto. Kuo toliau tuo labiau nusišnekate. Jau net pagailo jūsų kai mane apkaltinote antisemitizmu. Ganėtinai pigus jūsų ėjimas pišauktas arba pykčio arba liguistos vaizduotės.Tai visiškai neatitinka tikrovės, o ir matematiškai jūsų kaltinimas yra absurdiškas, nes tikimybė man tapti antisemitu dar šiame gyvenime - niekinė.

  Dėl jūsų agresyvaus tono priminsiu porą jūsų nusišnekėjimų, nes jums pastebėjau būdinga pamiršti ką esate rašęs. Jūs rašėte " Bet tame ir šuo pakąstas, kad jokio kito pasirinkimo žmonijai aš nežinau... Žinau tik tai, kad ir niekas kitas kitokio pasirinkimo nežino." Arba štai aš parašiau "Paaiškinkite man kaip galima nemėgti ar net nekęsti tautos siuntusios pasauliui Jėšua Nazarietį..." į ką jūs atsakėte "O štai apie Kristų, tamstos supratimas neatitinka tikrovės akivaizdžiai." Toliau neverta vardinti.

  Dažniuose esmė, būtent juose. Neturiu supratimo kas yra bestruktūrinis metodas ir nelabai svarbu, kad šis vaizdinys naudojamas jam apibūdinti, nes aš jį panaudojau tiesiogine, o ne perkeltine prasme. Nesistebiu, kad nesupratote. Sunku "protinguoliams" išėjus už sisteminio kiauto ribų.

  Linkiu visokeriopos sėkmės modeliuojant planus :)

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item