Lietuva atsisveikino su tėvu Vaclovu Aliuliu MIC

Lietuva po truputį atsisveikina su didžiais vyrais, vedusiais tautą sunkios okupacijos ir nepriklausybės keliu. Vakar į amžinojo poilsio...


Lietuva po truputį atsisveikina su didžiais vyrais, vedusiais tautą sunkios okupacijos ir nepriklausybės keliu. Vakar į amžinojo poilsio vietą buvo išlydėtas kunigas marijonas Vaclovas Aliulis. Kaip per laidotuvių šv. Mišių homiliją sakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis, tėvas Vaclovas iki pat paskutiniųjų dienų nepailso darbuotis Bažnyčiai. „Paskutinį kartą jį aplankiau sausio mėnesį jau Marijampolės slaugos ligoninėje. Pakalbėjome apie Bažnyčios reikalus, tėvelis vis dar darbavosi prie kompiuterio redaguodamas knygą, į kurią sudėjo Evangelijos pagal Luką ir Apaštalų darbų komentarus.“ Toji paskutinė knyga, prie kurios dirbo tėvelis, „Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku“, buvo išleista balandžio pradžioje. „Meilė Dievo Žodžiui buvo jo paskutinė dovana visiems mums“, – sakė kardinolas. Ką tik išleistos knygos viršelyje tėvas Aliulis mums paliko tarsi savo gyvenimo testamentą sakydamas: Duok Dieve, kad geriau pažinęs Išganytojo asmenybę ir Jo apaštalinį narsumą, gyvenčiau tikėjimu į Jėzų Kristų, kuris pirmas pamilo mane ir paaukojo save už mane.

Išlydint tokį žmogų suvirpa širdis, nepaisant to, ar teko su juo bendrauti tiesiogiai, ar ne. Supranti, kad be to žmogaus rankų darbo Lietuvos ir Katalikų Bažnyčios veidas būtų kitoks. Užplūsta jaudulys ir dėkingumas Dievui, kad dovanojo Lietuvai tokį kunigą. Kardinolas vardijo ir vardijo darbus, kuriuos nuveikė vienas Dievą mylintis žmogus. Tėvas V. Aliulis įsteigė Biblijos draugiją, redagavo Šventojo Rašto vertimą, su bendradarbiais rengė maldynus.

Suprasdamas, kaip svarbu nepriklausomą tautą kurti ant tvirtų moralinių ir dvasinių pamatų, tėvas Aliulis įsitraukė į Atgimimo Sąjūdį, buvo jo dvasiniu autoritetu. „Religinę laisvę įteisinusios Konstitucijos pataisos, Sąjūdžio programa, pirmieji tikintiesiems palankūs įstatymai sulaukė įžvalgių jo pataisų ir siūlymų“, – sakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Po šv. Mišių tėvo Vaclovo Aliulio palaikai buvo palydėti į Santaikos kapines Alytaus rajone.


Susiję

Įvykiai 1597922092579985408

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item